ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1046030585
46012001
030585
หนองสอพิทยาคม
nongsopittayakhom
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ 2 หนองสอ
ลำปาว
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
nongsopit@nongsopit.ac.th
www.nongsopit.ac.th
เทศบาลตำบลหนองสอ
043-884033
043-884033
26 ก.พ. 2535
18
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
152
8
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:05:20 น.
2
1046030581
46012003
030581
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
Kalasinpittayasan
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ 0 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
KPS@kalasinpit.ac.th
www.kalasinpit.ac.th
กาฬสินธุ์
043-811278
043813409
พ.ศ.2456
8.00
1.00
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
275
3,637
91
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:31:51 น.
3
1046030591
46012004
030591
กมลาไสย
KAMALASAI
นายเอกรักษ์ สารปรัง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองฟ้าแดด
หมู่ 15 184
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
kamalasai@thaimail.com
www.kls.ac.th
กมลาไสย
043-899037
043899470
17 พฤษภาคม พ.ศ.2492
15
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
155
2,187
60
13 มิถุนายน 2561 เวลา 22:34:05 น.
4
1046030582
46012005
030582
อนุกูลนารี
anukoolnaree school
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ - -
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Webmater@anukoolnaree.ac.th
WWW.anukoolnaree.ac.th
กาฬสินธุ์
043-811271,043-
043812523
พ.ศ.2474
7
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
222
3,222
85
18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:38:24 น.
5
1046030592
46012006
030592
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
fadadsoongyangwitthayakarn
นางสาวทศพร ทักษิมา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองฟ้าแดด
หมู่ 1 หนองแปน
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
fadad139@windowslive.co.th
www.fsw.ac.th
หนองแปน
043-854156
043854156
20 เมษายน 2519
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
208
11
01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:20:18 น.
6
1046030593
46012007
030593
ดอนไทรงามพิทยาคม
Donsaingampittayakhom
นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโคกศรีเมือง
หมู่ 9 ดงไทรทอง
โพนงาม
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
www.dpk-school.ac.th
โพนงาม
089-2773288
16 พฤษภาคม 2534
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
257
10
18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:39:25 น.
7
1046030583
46012008
030583
เมืองกาฬสินธุ์
Muangkalasin
นายธีระ ลูกอินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ - 42 ถนนอรรถเปศล
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
mks@mks.ac.th
www.mks.ac.th
กาฬสินธุ์
043-811678
043815071
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
7
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
93
1,418
37
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:37 น.
8
1046030584
46012009
030584
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
luownakaewittayanusorn
นายถาวร แสนพันดร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธ์ุ
หมู่ 9 บ้านแกเปะ
เชียงเครือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
luownakaewittayanusorn.net
เชียงเครือ
043-813700
043121027
11มีนาคม2534
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
154
6
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:59:18 น.
9
1046030594
46012010
030594
โคกศรีเมือง
khoksrimuang
นายอุดม กัสมัง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟ้าแดดสูงยาง
หมู่ 13 สวนโคก
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
khoksrimuang@gmail.com
ksm.ac.th
ดงลิง
043-801133
043-801133
17 มีนาคม 2526
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
96
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 19:47:18 น.
10
1046030595
46012011
030595
ธัญญาพัฒนวิทย์
Thanyapattanawit
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
หมู่ 1 170 ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
ThanyaSchool@gmail.com
Thanyawit.wordpress.com
เทศบาลตำบลธัญญา
043-830296
043-830296
พ.ศ. 2535
25
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
78
6
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:25:24 น.
11
1046030586
46012012
030586
แก่งนาจารย์พิทยาคม
Keangnachanpittayakom
นายบรรจง วันทา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ 5 แก่งนาขาม
นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
www.keangnachan.com
เทศบาลตำบลนาจารย์
043-814033
043896001
29 มีนาคม พ.ศ. 2538
20
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
102
6
23 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:09 น.
12
1046030587
46012013
030587
เมืองเหนือวิทยาคม
Muang Nue Wittayakhom
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองกาฬสินธุ์
หมู่ 2 75 บ้านสิมลี
เหนือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
mnwittayakom@gmail.com
www.muengnue.ac.th
เทศบาลตำบลเหนือ
043-815802
16 มกราคม 2534
3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
127
7
26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:58:55 น.
13
1046030596
46012014
030596
ร่องคำ
Rongkham
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองฟ้าแดด
หมู่ 13 ร่องคำ
ร่องคำ
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
rks.school@rks.ac.th
rks.ac.th
ร่องคำ
043-897030
043-897295
22 มกราคม พ.ศ.2518
40
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
143
2,097
57
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:13 น.
14
1046030620
46012015
030620
สหัสขันธ์ศึกษา
sahatsakhansuksa
นายมานิต วรสิทธิกร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 11 94
โนนบุรี
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
Sahatsakhansuksa@hotmail.com
www.shsk.ac.th
โนนบุรี
043-871100
043871028
16 มกราคม 2507
30
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
947
32
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:42:37 น.
15
1046030621
46012016
030621
นามะเขือพัฒนศึกษา
Namakhuapattanasuksa
นายธวัช เพ็งสลุง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 9 นามะเขือ
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
www.namakhua-nps.ac.th
นามะเขือ
-
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
148
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:42:01 น.
16
1046030622
46012017
030622
โนนศิลาพิทยาคม
NONSILAPITTAYAKHOM
นายวิเชียร ด่านขุนทด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 10 157
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
vichakran.nsk@hotmail.com
โนนศิลา
09-10521411
2536
65
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
210
10
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:49 น.
17
1046030641
46012018
030641
สามชัย
samchai
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 4 สามชัย
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
samchaischool2555@gmail.com
samchaischool.ac.th
สำราญ
043-818138
043818138
18/04/2532
85
0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
53
800
25
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:30:22 น.
18
1046030644
46012019
030644
ดอนจานวิทยาคม
Donchanwitthayakhom
นายนิคม วิชัยโย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟ้าแดดสูงยาง
หมู่ 3 หนองแคน
ดอนจาน
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
donchan@dc.ac.th
www.dc.ac.th
ดอนจาน
043-120599
043120599
25/03/2525
25
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
442
19
27 มิถุนายน 2561 เวลา 17:09:10 น.
19
1046030645
46012020
030645
จำปาหลวงวิทยาคม
Jumpalaungwittayakom
นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองฟ้าแดด
หมู่ 8 บ้านนาจำปา
นาจำปา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
JPW2539@hotmail.com
www.Jumpalaung.com
นาจำปา
043-801134
-
02/02/2537
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
181
12
26 เมษายน 2561 เวลา 09:56:22 น.
20
1046030607
46022001
030607
ยางตลาดวิทยาคาร
YANGTALADWITTAYAKARN
นายปุณกาญจน์ ภูเงิน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาดฆ้องชัย
หมู่ 20 บ้านดอนปอแดง
ยางตลาด
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
46120
Yagtalad@Chaiyo.com
http://www.yangtalad.ac.th/
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
043891378
043891540
22/05/2513
25
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
101
1,455
48
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:34:21 น.
21
1046030608
46022002
030608
โนนสูงพิทยาคม
nonsoongpittayakom school
นายอานนท์ นนทวัน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาดฆ้องชัย
หมู่ 7 โนนสูงเหนือ
โนนสูง
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
46120
npschool.ks@gmail.com
nonsungkalasin.com
โนนสูง
043124639
043124640
28 มิถุนายน 2519
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
180
11
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:57:39 น.
22
1046030617
46022005
030617
หัวหินวัฒนาลัย
Huahinwattanalai
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
หมู่ 7 171 หนองโน
หัวหิน
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
46170
huahinwattanalai@gmail.com
้hwl.ac.th
หัวหิน
083-3428165
22 กุมภาพันธ์ 2534
65
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
6
15 มิถุนายน 2561 เวลา 12:05:46 น.
23
1046030610
46022006
030610
เขาพระนอนวิทยาคม
Khaopranonwittayakom
นางสาวกนกพร คำโสภา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย
หมู่ 8 นากุง
เขาพระนอน
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
46120
kpwschool548@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1046030610
เขาพระนอน
043840700
043840701
26 กุมภาพันธ์ 2535
40
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
166
6
23 ตุลาคม 2561 เวลา 08:48:27 น.
24
1046030618
46022007
030618
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
wanglinfawittayakom
นายรณกฤต กุมสิน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
หมู่ 7 คำมะโฮ
คำเหมือดแก้ว
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
46170
nai.2520@hotmail.com
school.obec.go.th/wanglinfa
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
043801104
043801104
14 พฤษภาคม 2535
55
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
74
6
29 มิถุนายน 2561 เวลา 05:40:48 น.
25
1046030611
46022008
030611
วังมนวิทยาคาร
wangmonvittayakhan
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาด-ฆ้องชัย
หมู่ 6 เสียว
หัวงัว
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
46120
wangmonschool
หัวงัว
0895752046
2536
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
65
6
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:11:02 น.
26
1046030619
46022009
030619
คำเจริญวิทยาคม
Khamcharoenwittayakom
นายประกาย ภูขมัง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
หมู่ 2 คำเจริญ
คำใหญ่
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
46170
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030619
คำใหญ่
043125128
043125128
8 พฤษภาคม 2540
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
62
6
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:03 น.
27
1046030615
46022012
030615
ห้วยเม็กวิทยาคม
HUAIMEKWITTAYAKOM
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
หมู่ 15 ธาตุพนม
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
46170
www.mwschool.ac.th
ห้วยเม็ก
043889016
043889016
17พฤษภาคม พ.ศ. 2517
60
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
946
31
29 กันยายน 2561 เวลา 13:12:22 น.
28
1046030625
46022013
030625
ท่าคันโทวิทยาคาร
Thakhanthowittayakarn
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 5 ท่าคันโท
ท่าคันโท
ท่าคันโท
กาฬสินธุ์
46190
-
www.ttwschool.ac.th/ttw/
เทศบาลตำบลท่าคันโท
043877036
043877036
2515
90
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
842
27
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00:59 น.
29
1046030626
46022014
030626
ดงกลางพัฒนศึกษา
Dongklangpattanasuksa
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 3 บ้านดงกลาง
ดงสมบูรณ์
ท่าคันโท
กาฬสินธุ์
46190
dps.obec@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030626
ดงสมบูรณ์
043895276
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
73
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
48
6
18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:44:12 น.
30
1046030627
46022015
030627
หนองกุงศรีวิทยาคาร
Nongkungsriwittayakanschool
นายวรุตม์ เขจรสัตย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
หมู่ 1 หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
46220
nw_labschool@gmail.com
www.nwschool.ac.th
หนองกุงศรี
043881026
043881026
16 พษภาคม 2519
68
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
85
1,120
33
15 มกราคม 2562 เวลา 10:20:24 น.
31
1046030630
46022018
030630
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
Matthayomphuhungphatthanawit
นายธนัฐ มาตชรา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
หมู่ 3 ภูฮัง
ดงมูล
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
46220
phuhang.ict@gmail.com
phuhungpat.ac.th/
เทศบาลตำบลดงมูล
043010184
13 กันยายน 2537
75
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
187
9
28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:40:46 น.
32
1046030631
46022019
030631
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
nongbuachaiwanpittayasan
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยเม็กหนองกุงศี
หมู่ 6 ไชยวาร
หนองบัว
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
46220
nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
http://www.nbcs.ac.th/
เทศบาลตำบลหนองบัว
043894220
043894220
30 มีนาคม พ.ศ. 2539
50
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
101
6
18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:51:34 น.
33
1046030646
46022020
030646
ฆ้องชัยวิทยาคม
khongchaiwittayakom
นางรติกรณ์ แสบงบาล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาด-ฆ้องชัย
หมู่ 11 ฆ้องชัย
ฆ้องชัยพัฒนา
ฆ้องชัย
กาฬสินธุ์
46130
khongchaischool163@gmail.com
www.khongchai.ac.th/
ฆ้องชัยพัฒนา
043131049
043131049
10 สิงหาคม 2540
40
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
126
6
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:57:12 น.
34
1046030647
46022021
030647
เหล่ากลางวิทยาคม
Laoklangwittayakom
นายสาโรช จันทรบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาดฆ้องชัย
หมู่ 7 หัวหนอง
เหล่ากลาง
ฆ้องชัย
กาฬสินธุ์
46130
laoklang24@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030647
เหล่ากลาง
-
-
9 กรกฎาคม 2519
35
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
259
12
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:13 น.
35
1046030648
46022022
030648
ไตรรัตนวิทยาคม
TRIRUTWITTAYAKHOM
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ยางตลาดฆ้องชัย
หมู่ 7 บ้านโนนศิลาเลิง
โนนศิลาเลิง
ฆ้องชัย
กาฬสินธุ์
46130
trwkschool@gmail.com
www.trirat.ac.th
โนนศิลา
043131621
043131621
2536
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
181
10
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:26:47 น.
36
1046030604
46032002
030604
เขาวงพิทยาคาร
khaowongpittayakhan
นายกนก ยนต์ชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ 18 คุ้มเก่า
คุ้มเก่า
เขาวง
กาฬสินธุ์
46160
kpschool@kpk.ac.th
www.kpk.ac.th
เทศบาลตำบลกุดสิม
043-859085
043859043
20 พฤษภาคม 2518
80
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
75
941
28
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:53 น.
37
1046030589
46032003
030589
นามนพิทยาคม
namonpittayakom
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลังผึ้ง
หมู่ 4 โนนขี้ตุ่น
หลักเหลี่ยม
นามน
กาฬสินธุ์
46230
school@namonpit.ac.th
www.namonpit.ac.th/
หลักเหลี่ยม
043867046
043867299
2519
50
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
346
18
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:43:30 น.
38
1046030598
46032004
030598
กุฉินารายณ์
Kuchinarai
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ 13 บัวขาว
บัวขาว
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
46110
Kuchi.go.th @ chaiyo.co
www.kuchinarai.ac.th/
บัวขาว
043- 851366
043851736
12 พฤษภาคม 2496
80
1.20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,207
45
13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:50 น.
39
1046030605
46032005
030605
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
PHOOTHOPAWANAPARSASAN
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
หมู่ 9 บ้านกุดบอด
สงเปลือย
เขาวง
กาฬสินธุ์
46160
www.ppss.ac.th
สงเปลือย
043-852385
7 กันยายน 2534
100
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
78
6
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:47:36 น.
40
1046030590
46032006
030590
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
Mosuankhing pittayasan
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลังผึ้ง
หมู่ 5 หัวงัว
สงเปลือย
นามน
กาฬสินธุ์
46230
msk.pitt@gmail.com
mosuankhing.ac.th
สงเปลือย
043602009
-
28 สิงหาคม 2540
50
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
171
6
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:07 น.
41
1046030606
46032008
030606
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
Kanchanapisekwitthayalai Kalasin School
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ 16 99
คุ้มเก่า
เขาวง
กาฬสินธุ์
46160
kks@kanchana.ac.th
http://www.kanchana.ac.th
เขาวง
043-859127
043-859293
27 กุมภาพันธ์ 2538
90
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
434
20
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:32:11 น.
42
1046030600
46032009
030600
สามขาสว่างวิทย์
Samkhasawangwit School
นายธนเทพ วิเศษสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ 3 บ้านสามขา
สามขา
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
46110
samkhasawangwit4@gmail.com
www.samkha.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
0934196988
-
30 มีนาคม พ.ศ.2527
100
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
225
12
13 มิถุนายน 2561 เวลา 17:04:31 น.
43
1046030601
46032010
030601
โนนคำวิทยา
Nonkhamwittaya
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ 6 12 บ้านโนนสว่าง
นาขาม
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
46110
nonkham2014@gmail.com
www.nonkham.com/
เทศบาลตำบลนาขาม
043-890051
043-890051
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
80
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
181
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 22:15:47 น.
44
1046030602
46032011
030602
นาไคร้พิทยาสรรพ์
nakraipitthayasarn
นางรดา ฉายผาด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วงนารายณ์
หมู่ ึ7 บ้านนาไคร้
กุดหว้า
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
46110
ืnpsschool2561@gmail.com
www.nps-school.ac.th/
กุดหว้า
0854621811
22022537
95
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
279
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:15 น.
45
1046030623
46032013
030623
คำม่วง
KHAMMUANG
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าม่วงชัยขันธ์
หมู่ 4 คำม่วง
ทุ่งคลอง
คำม่วง
กาฬสินธุ์
46180
khamm2518@yahoo.com
www.kmschool.ac.th
อบต.ทุ่งคลอง
043-879050
043879335
2 มกราคม 2518
75
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
88
1,337
37
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:34:32 น.
46
1046030632
46032015
030632
สมเด็จพิทยาคม
SOMDETPITTAYAKOM
นายวิรัติ โสไธสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมเด็จ
หมู่ 4 สี่แยกสมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
somdetpit.spk@gmail.com
www.somdetpit.ac.th
สมเด็จ
043861137
043861137
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
38
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
166
2,568
66
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03:12 น.
47
1046030633
46032016
030633
มหาไชยพิทยาคม
Mahachai Pittayakhom
นายประโมกข์ ดุลนีย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมเด็จ
หมู่ 9 มหาไชยคุ้มใหม่
มหาไชย
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
www.mahachaipit.ac.th
มหาไชย
043-127531
16 พฤษภาคม 2526
100
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
196
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:38:57 น.
48
1046030634
46032017
030634
แก้วเสด็จพิทยาคม
Keawsadetpittayakom
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสมเด็จ
หมู่ 4 บ้านโคกกลาง
หนองแวง
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
ksp_2555@hotmail.co.th
หนองแวง
043-019868
043019868
2535
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
183
6
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:01:46 น.
49
1046030635
46032018
030635
ประชารัฐพัฒนศึกษา
Pracharatpattanasuksa
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมเด็จ
หมู่ 5 บ้านหนองไผ่
หมูม่น
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
pracharatprs@gmail.com
หมูม่น
043-127105
043-127105
3 กุมภาพันธ์ 2538
54
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
132
6
22 มิถุนายน 2561 เวลา 08:29:18 น.
50
1046030636
46032019
030636
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
Buasamakkeepittayasan
นายอิสรพล ปิ่นขจร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมเด็จ
หมู่ 12 บัวสามัคคี
แซงบาดาล
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
bps030636@gmail.com
www.bps.ac.th
แซงบาดาล
พ.ศ.2534
64
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
124
6
12 ธันวาคม 2561 เวลา 15:24:35 น.
51
1046030638
46032021
030638
ผาเสวยรังสรรค์
Phasawoeyrungsan
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสมเด็จ
หมู่ 4 หนองแสงน้อย
ผาเสวย
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
46150
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030638
ผาเสวย
043-801042
043801042
8 พฤษภาคม 2540
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
111
6
31 มกราคม 2562 เวลา 13:11:08 น.
52
1046030639
46032022
030639
ห้วยผึ้งพิทยา
Huaiphungpittaya
นายกลวัชร วังสะอาด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลังผึ้ง
หมู่ 4 ห้วยผึ้ง
นิคมห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
46240
hppschool@gmail.com
www.hpp.ac.th
ห้วยผึ้ง
043-869036
043869174
20 มิถุนายน 2518
60
0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
52
635
23
28 มกราคม 2562 เวลา 11:03:48 น.
53
1046030640
46032023
030640
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
Pratapyannawisit Udomwit
นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษา
หมู่ 2 นาอุดม
นิคมห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
46240
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030640
นิคมห้วยผึ้ง
043-834277
-
ปี พ.ศ.2535
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
102
6
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:09 น.
54
1046030642
46032024
030642
บ้านนาคูพัฒนา
Bannakhupattana
นายชูชัย ประทุมขันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลังผึ้ง
หมู่ 272 บ้านนาคู
นาคู
นาคู
กาฬสินธุ์
46160
NAKHU@HUNSA.COM
NAKHUPAT.ac.th
นาคู
043-126939
043-126939
17 พฤษภาคม 2515
90
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
763
24
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:13 น.
55
1046030643
46032025
030643
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
Borkaewphatepyanwisitpattana
นายเผดิมชัย ศรีโท
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลังผึ้ง
หมู่ 9 หินลาด
บ่อแก้ว
นาคู
กาฬสินธุ์
46160
byps@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030643
บ่อแก้ว
043801018
07/02/2535
90
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
121
6
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:52:16 น.