ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1062040430
62012001
040430
กำแพงเพชรพิทยาคม
Kamphaengphet Pittayakom School
นายสอิ้ง กันยะมูล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - 188
ในเมือง
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
kpp.school@hotmail.com
www.kp.ac.th
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
055711212
055711012
05/08/2514
2
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
127
2,646
65
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:58:38 น.
2
1062040431
62012002
040431
วชิรปราการวิทยาคม
Wachiraprakarnwittayakom
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านนครชุม
นครชุม
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
school@wachira.ac.th
www.wachira.ac.th
เทศบาลตำบลนครชุม
055799035
055799304
17/04/2499
5
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
81
1,404
36
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:12:42 น.
3
1062040432
62012003
040432
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
Thungphotalea Pittaya School
นายเผดิม รัตถา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 แปดอ้อม เลขที่ 289
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
www.thungphotalae.com/
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
055736235
055736236
14/05/2519
20
32
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
42
759
21
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:29 น.
4
1062040433
62012004
040433
วัชรวิทยา
Watcharawittaya School
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
ในเมือง
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
sp.surasak@gmail.com
www.wr.ac.th
กำแพงเพชร
055711901
055-71681
26 พฤษภาคม 2521
1
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
94
1,782
46
17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:39:33 น.
5
1062040434
62012005
040434
คณฑีพิทยาคม
KHONTEE PITTAYAKOM
นายวิรัช วันบรรเจิด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านโคนเหนือ เลขที่ 999
เทพนคร
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
khontee08@gmail.com
www.khontee.ac.th
เทพนคร
055702032
055702031
12 กุมภาพันธ์ 2522
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
41
478
18
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:52:52 น.
6
1062040435
62012006
040435
นาบ่อคำวิทยาคม
nabokhamwittayakhom
นายบุญเลิศ คำกล่อม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 นาบ่อคำ
นาบ่อคำ
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
nabokham040@hotmail.com
www.nabokham.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
055763308
055763308
16/05/2527
21
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
47
564
18
25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:47:46 น.
7
1062040436
62012007
040436
นครไตรตรึงษ์
NAKORNTRITRUNG
นายภิญโญ แก่งศิริ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 มอพระธาตุ
ไตรตรึงษ์
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62160
nakorntritrung@hotmail.com
nakorntritrung.ac.th
ไตรตรึงษ์
055796114
055796114
13 สิงหาคม 2533
17.4
18
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
719
21
24 ตุลาคม 2561 เวลา 13:58:13 น.
8
1062040437
62012008
040437
วังตะเคียนประชานุสรณ์
Wangtakianprachanusorn School
นายมิตรชัย สมสำราญกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 18 วังตะเคียนเหนือ
อ่างทอง
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
wkpsschool@gmail.com
www.wkpsschool.com
อ่างทอง
055869045
055869045 ต่อ 18
3 กุมภาพันธ์ 2538
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
296
12
09 มิถุนายน 2561 เวลา 21:16:20 น.
9
1062040438
62012009
040438
หนองกองพิทยาคม
nongkongpittayakom
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 18 หนองกอง
นาบ่อคำ
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
nongkongpittayakom@hotmail.com
www.nongkong.ac.th
อบต.นาบ่อคำ
055741714
055741714
30 เมษายน 2539
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
322
10
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:31:53 น.
10
1062040439
62012010
040439
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 16 นครอินทร์
เทพนคร
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
62000
office@swkp.ac.th
www.swkp.ac.th
เทพนคร
055773504
055773503
31/10/2539
8.9
9.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
44
609
22
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:42 น.
11
1062040440
62012011
040440
ไทรงามพิทยาคม
Saingampittayakom
นายบรรจบ ภูโสดา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านนา
ไทรงาม
ไทรงาม
กำแพงเพชร
62150
saingampittayakom2562@gmail.com
http://www.saingam.ac.t
ตำบลไทรงาม
055791165
055791165
15/05/2519
40
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
637
21
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:32 น.
12
1062040441
62012012
040441
บ่อแก้ววิทยา
borkaewwittaya
นายปุณณวิช แก้วปัน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านบ่อแก้ว
พานทอง
ไทรงาม
กำแพงเพชร
62150
borkaewwit@hotmail.com
www.borkaewwit.com
พานทอง
055860151
055860151
3/02/2538
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
270
12
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:30 น.
13
1062040452
62012013
040452
พรานกระต่ายพิทยาคม
Prankrataipittayakom
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ถ้ำกระต่ายทอง
พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
62110
pp_school@outlook.com
www.prankratai.ac.th/index.php/th/
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
055775651
055775655
2515
25
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
108
1,800
48
22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:25 น.
14
1062040453
62012014
040453
พิไกรวิทยา
Pikraiwitthaya
นายสุรพล พิมพ์สอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 89 บ้านคลองพิไกร
คลองพิไกร
พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
62110
www.pikrai.ac.th
คลองพิไกร
055858093
055858094
21/05/2534
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
472
16
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:33 น.
15
1062040454
62012015
040454
เรืองวิทย์พิทยาคม
Ruangwitpittayakom
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ลานสะเดา
วังควง
พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
62110
email@rwps.ac.th
www.rwps.ac.th
วังควง
055853063
055853062
08/05/2540
32
21
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
697
22
17 สิงหาคม 2560 เวลา 06:04:58 น.
16
1062040455
62012016
040455
ลานกระบือวิทยา
Lankrabuewittaya
นายทวินทร์ อุดมสุข
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
กำแพงเพชร
62170
lankarbuewittaya@hotmail.com
www.lkb.ac.th
เทศบาลตำบลลานกระบือ
055769099
055769000
30 มีนาคม 2521
60
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
1,049
33
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:45:22 น.
17
1062040456
62012017
040456
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
Matthayom Bhatcharakitiyabha 2 kamphaeng Phet
นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านประชาสุขสันต์
ประชาสุขสันต์
ลานกระบือ
กำแพงเพชร
62170
mbp2kp@hotmail.com
http://www.phatcharakitiyabha2.com/
ประชาสุขสันต์
055856343
055856344
10 กรกฎาคม 2532
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
424
12
18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42:15 น.
18
1062040457
62012018
040457
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
Ratpreecha Witthayakhom
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 204
จันทิมา
ลานกระบือ
กำแพงเพชร
62170
ratpricha@gmail.com
http://www.rpv.ac.th
จันทิมา
055712927
055854076
13 มีนาคม พ.ศ. 2535
40
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
290
21
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:41 น.
19
1062040461
62012019
040461
โกสัมพีวิทยา
Kosamphee Wittaya
นางวรวรรณี วัฒนศิริ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 มะเดื่อชุมพร
โกสัมพี
โกสัมพีนคร
กำแพงเพชร
62000
kosampheewittaya@gmail.com
www.kosampee.com
โกสัมพี
17 มกราคม 2523
48
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
386
14
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:47:03 น.
20
1062040442
62022001
040442
คลองลานวิทยา
Khlonglanwittaya
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 18 คลองน้ำไหล
คลองน้ำไหล
คลองลาน
กำแพงเพชร
62180
palan_toon@hotmail.com
klvschool.com
คลองน้ำไหล
0-5578-6129
055786527
30 มีนาคม 2521
50
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
97
1,443
36
30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:16 น.
21
1062040443
62022002
040443
สักงามวิทยา
Sakngamvittaya
นายนิมิตร ปานช้าง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 มอมะนาว
สักงาม
คลองลาน
กำแพงเพชร
62180
www.sakngam.ac.th
สักงาม
0-5574-5572
055745572
16/05/2537
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
448
16
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:26:20 น.
22
1062040444
62022003
040444
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
klonglanpatanajindasak
นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 17 บ้านป่าสน
คลองลานพัฒนา
คลองลาน
กำแพงเพชร
62180
kjs2538@hotmail.com
http://www.klonglanpat.ac.th/
คลองลานพัฒนา
055868655
055868655
30 ธันวาคม 2534
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
422
14
17 มกราคม 2560 เวลา 11:57:48 น.
23
1062040445
62022004
040445
ขาณุวิทยา
KHANUWITTAYA
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 -
แสนตอ
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62130
school@kanu.ac.th
www.kanu.ac.th
ขาณุวรลักษบุรี
0-5577-9226-13
055779227
2512
70
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
100
2,026
51
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:17 น.
24
1062040446
62022005
040446
โค้งไผ่วิทยา
khongphaiwittaya
นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านโค้งไผ่
โค้งไผ่
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62140
www.khongphaiwittaya.ac.th
โค้งไผ่
0-5572-8154-5
055728154
14/05/2519
70
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
48
600
18
19 ตุลาคม 2562 เวลา 07:43:00 น.
25
1062040447
62022006
040447
ปางมะค่าวิทยาคม
Pangmakawittayakom
นายวิฑูรย์ พานชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านศรีไพศาล
ปางมะค่า
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62140
pangmaka.school@gmail.com
www.makawit.ac.th
ปางมะค่า
0848190348
16/05/2528
100
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
394
15
07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:08:15 น.
26
1062040448
62022007
040448
สลกบาตรวิทยา
Salokbatwittaya
นางสาวณภาวดี วันนู
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 สลกบาตร
สลกบาตร
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62140
www.salokbat.ac.th
-
0-5577-2029
055772472
14 มี.ค. 2538
70
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
759
22
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:35 น.
27
1062040449
62022008
040449
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
khlongkhlungratrangsan
นายมานิตย์ นาคเมือง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
กำแพงเพชร
62120
klongkhlung@gmail.com
www.kkrs.ac.th
อบต.คลองขลุง
055781587-8
055781589
9 เมษายน 2514
47
3.6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
94
1,364
36
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:33:44 น.
28
1062040450
62022009
040450
วังแขมวิทยาคม
Wangkhaem witthayakhom school
นายปัญญา บุญคง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านวังแขม
วังแขม
คลองขลุง
กำแพงเพชร
62120
mail@wangkham.ac.th
www.wangkham.ac.th
วังแขม
0-5587-0227-8
055870228
9 มกราคม 2523
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
40
557
18
01 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:19 น.
29
1062040451
62022010
040451
วังไทรวิทยาคม
wangsaiwitayakom
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 วังไทร
วังไทร
คลองขลุง
กำแพงเพชร
62120
wsmshool@hotmail.com
gg.gg/wangsai
วังไทร
0-55864702
055864702
24/11/2524
47
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
295
12
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:31:29 น.
30
1062040458
62022011
040458
ทุ่งทรายวิทยา
Thungsaiwittaya School
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 ทุ่งทราย
ทุ่งทราย
ทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร
62190
Pavorawut@hotmail.com
thungsaiwittaya.thaischool.in.th/
ทุ่งทราย
0 5573 2163
0 5573 2164
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐
53
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
1,175
30
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:39 น.
31
1062040459
62022012
040459
ปางศิลาทองศึกษา
Pangsilathongsuksa
นายธนายุทธ คลังวงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 17 มอแสงทอง
โพธิ์ทอง
ปางศิลาทอง
กำแพงเพชร
62120
pangschool@hotmail.com
www.pslt.ac.th
โพธิ์ทอง
0-5586-8885
0-5586-8886
18/02/2536
75
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
1,027
30
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:15 น.
32
1062040460
62022013
040460
ระหานวิทยา
RAHANWITTAYA
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านหัวทุ่ง
ระหาน
บึงสามัคคี
กำแพงเพชร
62210
rahanwittaya@hotmail.com
www.rws.ac.th
ระหาน
0-5587-1631
0-5587-1632
24/12/25
80
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
918
27
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:43:34 น.
33
1066350373
66012001
350373
พิจิตรพิทยาคม
Phichitpittayakom
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 31 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
ในเมือง
เมืองพิจิตร
พิจิตร
66000
sppk-school@hotmail.com
www.sppk.ac.th
พิจิตร
056990330
056990338
20 กุมภาพันธ์ 2441
90
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
136
2,532
61
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00:54 น.
34
1066350374
66012002
350374
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
huadongratchanupatam
นายสำราญ เขม้นกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 82
ฆะมัง
เมืองพิจิตร
พิจิตร
66000
ฆะมัง
056697251
056697251
17 พฤษภาคม 2498
100
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
333
12
30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:02:54 น.
35
1066350375
66012003
350375
วังกรดพิทยา
wangkrotpittaya
นายทวี เจริญหุ่น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านวังกรด เลขที่ 213
บ้านบุ่ง
เมืองพิจิตร
พิจิตร
66000
wangkrotpittaya@hotmail.co.th
www.wangkrotpittaya.com
เทศบาลตำบลวังกรด
056685255
17 ม.ค. 2523
99
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
173
6
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:17 น.
36
1066350376
66012004
350376
เมธีพิทยา
METHEEPITTAYA
นายนิรุตติ ครุฑหลวง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ท่าฬ่อ
ท่าฬ่อ
เมืองพิจิตร
พิจิตร
66000
info@met.ac.th
met.ac.th
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
056615620
056615620
24 มิถุนายน 2499
115
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
178
11
16 มกราคม 2561 เวลา 21:11:29 น.
37
1066350377
66012005
350377
สระหลวงพิทยาคม
SALUANG PITTHAYAKOM
นายสุนทร เข็มทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 229
คลองคะเชนทร์
เมืองพิจิตร
พิจิตร
66000
www.slp.ac.th
คลองคะเชนทร์
056608830
056608830
2 กุมภาพันธ์ 2537
90
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
80
1,541
38
18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:11:44 น.
38
1066350379
66012007
350379
วังทรายพูนวิทยา
wangasipoonwittaya
นายสุชาติ สิงห์สง่า
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 105
หนองพระ
วังทรายพูน
พิจิตร
66618
E-mail: Wangsaipoon2011@hotmail.com
www.wsp.ac.th/
หนองพระ
056619855
056619855
2519
256
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
226
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:13 น.
39
1066350380
66012008
350380
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
SANPHETATTAMAPITTAYAKOM
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 140
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
66190
sanphetschool@gmail.com
www.sanphet.ac.th
โพธิ์ประทับช้าง
056689028
056689028
22 พฤษภาคม 2517
122
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
166
6
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:38:55 น.
40
1066350381
66012009
350381
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
Dongsuealueang Pittayakom
นายบุญญา คามเกตุ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 ฝากคลอง
ดงเสือเหลือง
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
66190
dongsueal@gmail.com
www.dpschool.ac.th
ดงเสือเหลือง
056901603
056901608
20 มีนาคม 2520
90
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
293
14
24 ตุลาคม 2561 เวลา 13:36:02 น.
41
1066350391
66012010
350391
สามง่ามชนูปถัมภ์
Samngamchanupatam
นายแปลก เพ็งยอด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 218
สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
66140
samngam2502@gmail.com
http://www.samngam.ac.th/
สามง่าม
056691244
056691244
2502
80
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
590
20
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:16 น.
42
1066350392
66012011
350392
กำแพงดินพิทยาคม
kampangdinpittayakom
นายเชาวน์ มาเนียม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 2 กำแพงดิน
กำแพงดิน
สามง่าม
พิจิตร
66220
kampangdin@hotmail.com
www.kampangdin.ac.th
กำแพงดิน
056673189
056673149
2519
79
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
336
12
29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:27:57 น.
43
1066350393
66012012
350393
เนินปอรังนกชนูทิศ
Nernporrangnokchanuthit
นางนิกูล ทองหน้าศาล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 วังกระทึง
เนินปอ
สามง่าม
พิจิตร
66140
nernpor@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350393
เทศบาลตำบลเนินปอ
056900345
056900345
12 กุมภาพันธ์ 2522
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
271
12
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:17:15 น.
44
1066350394
66012013
350394
หนองโสนพิทยาคม
Nongsanhophittayakom
นายชุมพล สุวิเชียร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 30/8
หนองโสน
สามง่าม
พิจิตร
66140
nongsanopit@hotmail.com
www.sanopit.ac.th
อบต.
056901108
056901108
2534
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
661
23
12 มกราคม 2560 เวลา 10:31:30 น.
45
1066350397
66012014
350397
สากเหล็กวิทยา
saklekwittaya
นายอุกฤษฏ์ จันทฤก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 ถ้ำคะนอง
สากเหล็ก
สากเหล็ก
พิจิตร
66160
saklekwittaya@hotmail.com
www.sw-sch.net
สากเหล็ก
056699331
056699331
30/05/2518
100
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
1,022
30
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:00 น.
46
1066350403
66012015
350403
วชิรบารมีพิทยาคม
wachirabarameepittayakom
นายวิฑูรย์ คำจริง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 ยางนกกระทุง
หนองหลุม
วชิรบารมี
พิจิตร
66220
wcm_school@hotmail.co.th
www.wcmk.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
056692255
056692254
3 มีนาคม 2536
73
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
411
13
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:00 น.
47
1066350404
66012016
350404
วังโมกข์พิทยาคม
wangmokpittayakom
นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 วังโมกข์
วังโมกข์
วชิรบารมี
พิจิตร
66140
wangmok2010@hotmail.com
www.wangmok.ac.th
วังโมกข์
056030324
056030324
2 กุมภาพันธ์ 2537
60
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
463
20
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:07 น.
48
1066350382
66022001
350382
ตะพานหิน
Taphanhin School
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่
ตะพานหิน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
taphanhinschool@hotmail.com
www.taphanhin.ac.th
ตะพานหิน
056-621054
056621852
1 มิถุนายน 2494
110
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
105
2,190
57
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:26:57 น.
49
1066350383
66022002
350383
วังสำโรงวังหว้า
Wangsamrong Wangwa
นายเกษม ชื่นเทศ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 วังสำโรง-วังหว้า
วังสำโรง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
twowangschool@hotmail.com
2wang.ac.th
วังสำโรง
0931357886
-
21 พฤษภาคม 2521
135
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
259
12
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:34:28 น.
50
1066350384
66022003
350384
ทุ่งโพธิ์พิทยา
Thungphopittaya
นายธีรวัช อุดคำมี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ทุ่งโพธิ์
ทุ่งโพธิ์
ตะพานหิน
พิจิตร
66150
Thungphopittaya@gmail.com
www.tpps.ac.th/
ทุ่งโพธิ์
065-5903535
-
17 มกราคม 2523
150
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
86
6
22 มิถุนายน 2562 เวลา 19:11:56 น.
51
1066350385
66022004
350385
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
Bangmulnakphoomiwitayakom School
นายสมชาย ยอดเพชร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่
บางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
www.bnphoom.com
056-632811
056631577
01/05/2464
144
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
142
2,066
54
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:39:59 น.
52
1066350386
66022005
350386
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
wangtakurat-u-tid
นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 วังตะกู
วังตะกู
บางมูลนาก
พิจิตร
66210
wtk@wtks.ac.th
http://www.wtks.ac.th
วังตะกู
056-693267
056693115
2519
158
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
220
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:57 น.
53
1066350387
66022006
350387
โพธิธรรมสุวัฒน์
Phothithammasuwat
นายทิว มนูญธรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
mail@phothitham.ac.th
www.phothitham.ac.th
โพทะเล
056-681163-4
056681163
28/12/2509
110
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
1,079
32
31 ตุลาคม 2560 เวลา 01:43:49 น.
54
1066350388
66022007
350388
พิบูลธรรมเวทวิทยา
phiboonthammavetwittaya
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บางคลาน
บางคลาน
โพทะเล
พิจิตร
66130
PHI-BOON@HOTMAIL.COM
phiboonthammavetwittaya.ac.th
บางคลาน
056-030387
-
16/06/2518
150
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
158
6
22 มีนาคม 2562 เวลา 14:42:52 น.
55
1066350389
66022008
350389
ท่าเสาพิทยาคม
Thasaopitthayakhom
นายวินัย ยุพจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ท่าเสา
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
thasaopit_school@hotmail.com
ท่าเสา
056-638780
056638780
07/05/2525
150
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
138
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:06:28 น.
56
1066350390
66022009
350390
ห้วยยาวพิทยาคม
Houy Yao Phitthayakom School
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 หนองบัว
ท่าขมิ้น
โพทะเล
พิจิตร
66130
www.houyyaophit.ac.th
ท่าขมิ้น
056-619654
056-619654
08/05/2540
125
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
146
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:15:32 น.
57
1066350395
66022010
350395
เขาทรายทับคล้อพิทยา
Khaosai Thapklo Phittaya School
นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านเขาทราย
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
khtp.school@gmail.com
http://khtpschool.ning.com/
เขาทราย
056-649371
056649371
19 มิถุนายน 2519
150
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
915
27
24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:43:05 น.
58
1066350396
66022011
350396
วันทีสถิตย์พิทยาคม
wanteesathid
นางนพคุณ ครุฑหลวง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านวังกระชัน
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
-
ท้ายทุ่ง
056619968
-
10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
144
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
100
6
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:13 น.
59
1066350400
66022013
350400
แหลมรังวิทยาคม
LAEMRANGWITTAYAKOM
นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 แหลมรัง
แหลมรัง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
laemrangwit@hotmail.com
www.laemrangwit.ac.th
แหลมรัง
056-619980
056-619980
12 พ.ค.2535
120
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
187
13
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:00:53 น.
60
1066350399
66022014
350399
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
Phosaingamwittayakom School
นายปัญญา โสดถานา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 หนองเค้าแมว
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
พิจิตร
66130
Phosaingamwittayakom@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1066350399&Area_CODE=101741
อบต.โพธิ์ไทรงาม
056-903077
056-903077
2/06/2527
110
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
9
02 มิถุนายน 2561 เวลา 20:31:59 น.
61
1066350401
66022015
350401
ดงเจริญพิทยาคม
DONGCHAROENPITTAYAKOM
นายชัยชน หน่อมาก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านโคก
ห้วยพุก
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
djp_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_comit.php?School_ID=1066350401
ห้วยพุก
056619646
056619646
20/03/2524
180
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
150
6
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:53 น.
62
1066350402
66022016
350402
วังงิ้ววิทยาคม
Wangngiuwittayakom
นายภิญโญ ขาวพราย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 วังงิ้วใต้
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
wangwit.school@gmail.com
www.wangwit.ac.th
วังงิ้วใต้
056-904459
056-904459
03/03/2536
150
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
118
6
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:19 น.