ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1012230100
12020002
230100
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
watsangwornpimonpaiboon school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 1/4 -
บางม่วง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watsangworn@gmail.com
www.watsangworn.net
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
029248628
029248628
13 กันยายน พ.ศ. 2478
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
230
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 05:35:58 น.
2
1012230101
12020003
230101
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
Watprangoen School
นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหัวคู
บางม่วง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watprangoen@hotmail.com
www.watprangoen.net
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
029038290
029038290
2473
14
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
193
9
05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:42 น.
3
1012230109
12020006
230109
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
Chumchon Wat Bangkho
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านบางโค
บางแม่นาง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watbangkho.non@gmail.com
http://watboangkhoschool.net
บางแม่นาง
021916103
021916103
24 กันยายน 2477
7
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
656
22
18 เมษายน 2562 เวลา 20:01:10 น.
4
1012230110
12020007
230110
อนุบาลบางใหญ่
anubanbangyai
นายอาชวิน จันจำรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดอนลาดตะค้าน
บางแม่นาง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
บางแม่นาง
021918769
021918769
23/10/2483
8
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
219
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:49 น.
5
1012230103
12020008
230103
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
watsrirat
นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บางศรีราษฎร์
บางเลน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
srirat1951@yahoo.com
www.watsriratschool.ac.th
บางเลน
025951951
025951951
พ.ศ. 2477
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
58
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:04 น.
6
1012230112
12020009
230112
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
Chumchonwattonchuak
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดต้นเชือก
บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
tcschool.2013@gmail.com
http://www.tonchuek.com
เทศบาลตำบลบางใหญ่
029278366
029278366
16 กันยายน 2476
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
126
9
12 มิถุนายน 2561 เวลา 23:38:37 น.
7
1012230106
12020012
230106
วัดเอนกดิษฐาราม
watanakedittharam
นายสถาพร รัตนสกล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเจ้า
บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watanakeditharamschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230106
เทศบาลตำบลบางใหญ่
029277872
029277872
14/07/2476
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
155
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:51 น.
8
1012230116
12020013
230116
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
Bandontalumpu (Charernjitwithaya) School
นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านดอนตะลุมพุก
บ้านใหม่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
bandon2558@gmail.com
www.บ้านดอนตะลุมพุก.com
บ้านใหม่
024497411
024497412
1 พฤศจิกายน 2477
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
374
12
03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:33 น.
9
1012230111
12020017
230111
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
Her Majesty Queen Sirikit ๖๐th Birthday Anniversary School
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
chalerm@chalerm60.ac.th
www.chalerm60.ac.th
เสาธงหิน
025950240
029033089
26 กรกฎาคม 2536
0.1
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
102
1,556
40
02 มิถุนายน 2562 เวลา 12:23:33 น.
10
1012230107
12020019
230107
วัดอินทร์
watinn
นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เสาธงหิน
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watin2554@hotmail.co.th
http://watinnschool.net
เทศบาลตำบลบางม่วง
029248665
029248665
3 กันยายน 2473
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
110
9
01 ตุลาคม 2562 เวลา 02:38:53 น.
11
1012230108
12020020
230108
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
kaewinsuthauthid
นายสุนทร ประชารุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 -
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
kaewinsutha59@gmail.com
www.kaewinsutha.net
เสาธงหิน
021950575-6
029031398
5 ธันวาคม 2516
1
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
1,010
32
06 มิถุนายน 2562 เวลา 21:48:27 น.
12
1012230090
12020023
230090
คล้ายสอนศึกษา
klaisonsuksa
นายพงศกร โกศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คล้ายสอน
บางคูรัด
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
schoolweb.eduzones.com/claytsorn
องศ์การบริหารส่วนตำบล บางคูรัด
029270663
029270663
17 พฤษภาคม 2516
14
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
182
8
26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:35:45 น.
13
1012230083
12020024
230083
ชุมชนไมตรีอุทิศ
chumchonmaitreeuthit
นางทรงศรี นาคทับที
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 -
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
mai-uthit@hotmail.com
www.maitri-uthit.net/web
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
025710979
025710979
29/11/2518
15
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
62
1,126
35
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:19 น.
14
1012230085
12020025
230085
ประชารัฐบำรุง
pracharatbumrung
ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สุเหร่าโรงสวด
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
Pracharat.br1@gmail.com
http// school.obec.go.th/prachratb
บางบัวทอง
029225594
029225594
2483
8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
306
11
12 มกราคม 2563 เวลา 10:27:21 น.
15
1012230086
12020026
230086
แสงประเสริฐ
sangprasert
นายชาคริสต์ ทองรักชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 คลองเจ็ก
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
sangprasertnon@gmail.com
http://saengprasert.blogspot.com/
บางบัวทอง
020616213
020616213
7 ธันวาคม 2508
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
135
9
01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:01 น.
16
1012230079
12020028
230079
ชุมชนวัดบางไผ่
chumchonwatbangphai
นายศุภชัย ภุมรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
บางรักพัฒนา
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
chumchonwatbangphai@hotmail.com
www.bangphai.ac.th
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
025711747
025711747
21 กันยายน 2482
7
11
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
647
22
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:08:49 น.
17
1012230080
12020029
230080
วัดลาดปลาดุก
watladpladuk
นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบางไผ่
บางรักพัฒนา
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
lpd2034@hotmail.co.th
lpd.ac.th
บางรักพัฒนา
028342034
021945063
พ.ศ.2476
15
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
94
1,196
32
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:24:07 น.
18
1012230077
12020030
230077
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
Watbangrakyai
นายสิทธิชัย โลศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดบางรักใหญ่
บางรักใหญ่
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watbangrakyai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1012230077
บางรักใหญ่
025951983
025951983
2476
7
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
120
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 10:36:39 น.
19
1012230078
12020031
230078
วัดโมลี(นันทวิมล)
Watmolee(nanthawimol)
นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 -
บางรักใหญ่
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watmolee@gmail.com
sites.google.com/a/nonedu2.go.th/moleeschool/
บางรักใหญ่
025951935
025951935
17/09/2475
3.2
6.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
170
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:50:17 น.
20
1012230095
12020035
230095
สุเหร่าปากคลองลำรี
SURAOPAKKLONG LUMREE
นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปากคลองลำรี
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
lumreeschool1@gmail.com
www.lumree.ac.th
ละหาร
029231125
029231125
2477
12
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
360
14
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:17 น.
21
1012230096
12020036
230096
สุเหร่าเขียว
suraokhew
นายละออง กลมแป้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 สุเหร่าเขียว
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
http://www.sulaokheo.net/
ละหาร
9256151
029256151
20 พ.ค. 2476
12
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
614
22
13 ธันวาคม 2562 เวลา 16:09:50 น.
22
1012230097
12020037
230097
ประสานสามัคคีวิทยา
Prasansamakkeewitthaya
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านละหาร
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
http://prasanschool.net
ละหาร
029260229
029260229
17 พฤษภาคม 2517
12
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
391
16
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:53 น.
23
1012230098
12020038
230098
แสงประทีปรัฐบำรุง
Seangpateepratbumrung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 -
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
facebook.com/sangpateep56
ละหาร
021916405
021916405
14 พ.ย. 2514
10
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
428
18
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:52 น.
24
1012230091
12020040
230091
วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
watlumpo
นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 -
ลำโพ
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watlumposchool@gmail.com
www.watlumpo.com
ลำโพ
029260686
029260686
13 กันยายน 2475
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
326
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:56 น.
25
1012230094
12020041
230094
เจริญรัฐอุปถัมภ์
Jarearnrat upatham
นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ลากค้อน
ลำโพ
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
jareonratschool@gmail.com
www.jruschool.com
ลำโพ
021036468
021036468
2515
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
261
9
10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:53:27 น.
26
1012230030
12020042
230030
วัดคลองขุนศรี
Wat klongkhunsri
นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองขุนศรี
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
klongkhunsri@hotmail.com
klongkhunsri.thaischool.in.th
ขุนศรี
020541764
020541764
2478
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:51 น.
27
1012230031
12020043
230031
บ้านคลองพระพิมล
Banklongprapimol
นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 -
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
prapimol029224427@gmail.com
www.banklongprapimol.net
ขุนศรี
025930500
-
24 มิถุนายน 2486
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
107
8
09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:48:20 น.
28
1012230032
12020044
230032
วัดยอดพระพิมล
watyodphraphimonschool
นางสมบูรณ์ ผดุงล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 -
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watyodphrphimon@hotmail.com
www.watyodschool.net
ขุนศรี
9219312
029219312
17ส.ค.2481
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
187
8
22 ตุลาคม 2561 เวลา 11:35:54 น.
29
1012230033
12020045
230033
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
Banklongtonui
นายเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองโต๊ะนุ๊ย
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
klongtonui@hotmail.com
www.banklongtonui.com
ขุนศรี
9219756
029219756
11 ตุลาคม 2482
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
96
8
27 มกราคม 2561 เวลา 15:53:22 น.
30
1012230036
12020046
230036
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
Wat Klong Kwang(ChaRunChonRatBamRung)
ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 คลองขวาง
คลองขวาง
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
-
-
คลองขวาง
0971072891
-
26 พฤษภาคม 2476
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
543
21
10 มิถุนายน 2561 เวลา 14:52:49 น.
31
1012230044
12020047
230044
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
Somboonsartpatthana
นางสุฑาสิณี เมืองจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
somboonsart@hotmail.co.th
www.somboonsart.com
ทวีวัฒนา
029268501
029268501
2520
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
141
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:01 น.
32
1012230043
12020048
230043
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
watmasongmittraparptee 55
นายศัจกร แพงคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
masongnon@nonedu2.go.th
http://www.wmss.ac.th
ทวีวัฒนา
021976914
021976914
25/05/2482
15
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
370
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17:53 น.
33
1012230035
12020049
230035
วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
watklongjao
นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองเจ้า
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watklongjao@gmail.com
klongjao.ac.th
ทวีวัฒนา
1474961
1474962
1/05/2482
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
92
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:38 น.
34
1012230037
12020050
230037
ชุมชนวัดไทรน้อย
chumchonwatsainoischool
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 -
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
chumchonwaisainoischool@gmail.com
www.watsainoischool.net
ไทรน้อย
021598248
029239789
13 กันยายน 2476
24
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
741
25
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:22:59 น.
35
1012230038
12020051
230038
วัดคลองตาคล้าย
watklongtaklai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองตาคล้าย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watklongtaklai@hotmail.com
www.klongtaklaischool.com
อบต.ไทรน้อย
029238274
029238274
พ.ศ.2482
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
372
16
08 มิถุนายน 2562 เวลา 04:01:10 น.
36
1012230039
12020052
230039
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
banklongfarang
นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คลองฝรั่ง
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
farang_027@hotmail.com
ไทรน้อย
025971008
025971008
17 พฤษภาคม 2516
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
264
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 08:56:13 น.
37
1012230034
12020053
230034
วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
watsaiyai
นายวิมล บรรณะทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 -
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watsaiyaisc@nonedu2.go.th
Watsaiyaischool.com
เทศบาลตำบลไทรน้อย
025971009
025971009 ต่อ 200
พ.ศ.2474
25
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
72
1,264
33
09 ธันวาคม 2562 เวลา 09:24:44 น.
38
1012230051
12020054
230051
ดีมากอุปถัมภ์
DeeMak Upatham
นางกิตติยา ดอกคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 มิ่งขวัญ
ไทรใหญ่
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
-
ไทรใหญ่
021943510
021943510
19 กันยายน 2519
33
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
101
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:11 น.
39
1012230047
12020058
230047
บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
banratniyom
นางจุฬาพร เดชพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
banratniyom@gmail.com
www.banratniyom.net
ราษฎร์นิยม
029855325
029855325
17 พฤษภาคม 2514
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
96
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:04 น.
40
1012230045
12020059
230045
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
chumchonwatratniyom
นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230045
ราษฎร์นิยม
029855622
029855622
พ.ศ.2487
32
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
276
13
04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:46:06 น.
41
1012230046
12020060
230046
วัดลากค้อน
Watlakkorn School
นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลากค้อน
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watlakkornschool.com
ราษฎร์นิยม
025818607
025818607
1 มิถุนายน 2505
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
90
8
15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:23 น.
42
1012230040
12020061
230040
วัดเพรางาย
watpraongai
นางอารมย์ ระเบียบดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เพรางาย
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
praongai2010@gmail.com
www.watpraongai.ac.th/
หนองเพรางาย
029271603
029271603
2476
13
8.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
159
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:15 น.
43
1012230041
12020062
230041
บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
bannongpraongai
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเพรางาย
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
ิbnac_ac@hotmail.com
www.Thaischool.in.th/bnac
หนองเพรางาย
029272578
029272578
1 กรกฎาคม 2514
25
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
190
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:23 น.
44
1012230042
12020063
230042
วัดเสนีวงศ์
watseneewong school
นางชณิตา ศิริชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านหนองทับ
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watseneewong-school@hotmail.com
www.watseneewong.ac.th
หนองเพรางาย
029276776
029276776
1 มกราคม 2500
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
245
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 20:58:17 น.
45
1012230142
12020064
230142
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
WATPARAMAIYIKAWAS
นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โอ่งอ่าง
เกาะเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watparamaiyikawas@gmail.com
watparamaiyikawas.com
เกาะเกร็ด
025845765
025845765
1 กรกฏาคม 2472
25
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
108
11
08 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:12 น.
46
1012230144
12020066
230144
วัดศาลากุล
watsalakun
นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ศาลากุล
เกาะเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watsalakun@gmail.com
www.salakun.net
เกาะเกร็ด
5845147
025845147
1 พฤษภาคม 2482
20
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
88
8
27 กันยายน 2562 เวลา 10:22:02 น.
47
1012230132
12020067
230132
คลองเกลือ
klongklua
นายปณต จตุพศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 -
คลองเกลือ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
klk.sch2017@gmail.com
klongklau.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025746313
025732093
7 มิถุนายน 2495
35
5.4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
798
29
17 ตุลาคม 2562 เวลา 10:06:08 น.
48
1012230127
12020068
230127
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
WATTHAKWIEN
นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 คูวังแดง
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
oldtrafford_thailand@hotmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
คลองข่อย
9260661
029260661
2479
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
458
17
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40:15 น.
49
1012230129
12020069
230129
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
samakkeewittaya
นายสุนทร เกิดสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
smk2004@maildozy.com
http://smkwittaya.com/
คลองข่อย
9256365
9256365
1 เมษายน 2525
20
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
266
11
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:52:39 น.
50
1012230092
12020070
230092
วัดศรีเขตนันทาราม
Watsrikhetnuntharam
นางสาวสมจิตร รอดเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 -
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
srikhet@nonedu2.go.th
www.srikhet.ac.th
คลองข่อย
021584951
021584951
30 พฤศจิกายน 2477
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
367
12
08 มิถุนายน 2562 เวลา 17:17:22 น.
51
1012230121
12020071
230121
วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
Wat Intaram (Song-won-u-tit)
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ลำพูลาย
คลองพระอุดม
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watintaram2016@outlook.ac.th
คลองพระอุดม
5017296
025017296
พ.ศ. 2492
15
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
94
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:08 น.
52
1012230122
12020072
230122
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
Watsapansoong School
นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแหลม
คลองพระอุดม
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watsapansoongschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
025017284
025017284
29/11/2442
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
303
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:36 น.
53
1012230125
12020073
230125
รุ่งเรืองวิทยา
Rungruengwittaya
นางสาววรรณวิภา ฉลาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 สุเหร่าใหญ่
ท่าอิฐ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
rrw.non@gmail.com
rrw.ac.th
ท่าอิฐ
025258000
025258050
2479
17
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
435
18
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:10:41 น.
54
1012230145
12020075
230145
วัดเชิงเลน
watcheanglen school
นายจวน วงษ์ปิ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่าอิฐ
ท่าอิฐ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watclschool@gmail.com
www.watcheanglenschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
025258217
025258217
17 กุมภาพันธ์ 2476
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
107
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:36 น.
55
1012230139
12020076
230139
ชลประทานสงเคราะห์
Cholpratansongkroh
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
Cpskschool@gmail.com
www.cpsk.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025838339
025843762
4 มิถุนายน 2498
30
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
76
962
38
07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:11 น.
56
1012230140
12020077
230140
ประเสริฐอิสลาม
Prasert School
นายศรัณย์ ศรลัมพ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ประเสริฐอิสลาม
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
psi_school@freei.co.th
prasert.ac.th
เทศบาลตำบลบางตลาด
025838342
025833643
2474
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
450
19
10 ตุลาคม 2562 เวลา 15:24:11 น.
57
1012230119
12020078
230119
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
wattamnaknue
นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเตย
บางตะไนย์
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
wattamnak01@nonedu2.go.th
บางตะไนย์
025017243
025017243
11-09-2476
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
54
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:55 น.
58
1012230120
12020079
230120
วัดตาล
wattal
นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หมู่บ้านวัดตาล
บางตะไนย์
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
wattalschool@hotmail.co.th
www.wattalschool.ac.th
บางตะไนย์
025017210
025017210
14 กุมภาพันธ์ 2476
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
372
14
23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:30 น.
59
1012230138
12020082
230138
วัดผาสุกมณีจักร
phasukmaneejak
นางผุสดี หวายนำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เมืองทองธานี
บางพูด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
www.phasuk.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025033361
025033361
2520
26
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
851
24
13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:24 น.
60
1012230135
12020083
230135
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
Watphobanaoyschool
นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โพธิ์บ้านอ้อย
บางพูด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watphobanaoyschool@Gmail.com
school.obec.go.th/phoban aoy/
เทศบาลนครปากเกร็ด
5844218
025844218
15052482
20
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
610
19
08 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:42 น.
61
1012230134
12020086
230134
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
thairathwittaya95(watpothongbon)
นายศุภกฤษ ไชยศร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 -
บ้านใหม่
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
thairath95_@hotmail.com
www.thairath95.ac.th
ปากเกร็ด
025839127
025839127
29/11/2442
33.5
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
801
27
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:55 น.
62
1012230141
12020087
230141
วัดกลางเกร็ด
Wat Klangkret School
นายธีระชัย หันยอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 -
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
kk.school11@gmail.com
www.watklangkredschool.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025845344
025845344
15 กันยายน 2476
18
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
270
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:54 น.
63
1012230131
12020089
230131
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
Watbangpoodnai School
นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 -
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
bangpoodnai@hotmail.com
www.bangpoodnai.net
เทศบาลนครปากเกร็ด
025839128
025839128
1 มิถุนายน 2482
23
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
390
16
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:32 น.