ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1018090013
18010002
090013
วัดหลวงพ่อขาว
Watlaungpokaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากคลองแพรก
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ชัยนาท
056416740
19 ตุลาคม 2483
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
5
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:21 น.
2
1018090015
18010004
090015
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
Wat Song Khob ( Thai Mueang Anuson )
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท้ายเมือง
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
songkhob.chainat@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100006921586892&fref=ts
ตำบลชัยนาท
0817273632
17 พฤษภาคม 2509
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
110
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:59 น.
3
1018090016
18010005
090016
วัดฝาง
watfang
นายกนก กองคูณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วังไผ่่
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
bunlert25572@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090016
เทศบาลตำบลชัยนาท
0965411192
056942552
พ.ศ.2466
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
126
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 12:07:05 น.
4
1018090017
18010006
090017
วัดไผ่โพธิ์ทอง
Wadphaiphothong
ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองตาดำ
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
deesom2531@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/pt/
ท่าชัย
099-3699119
19 มกราคม 2519
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:55:51 น.
5
1018090019
18010008
090019
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
WATGNIEW
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดงิ้ว
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
-
-
ท่าชัย
056406098
-
2482
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
44
8
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39:48 น.
6
1018090002
18010010
090002
บ้านท่าไม้
Bantamai
นายอมรเทพ เครืออนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่าไม้
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ท่าชัย
056475087
056475050
พ.ศ.2482
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
144
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:30 น.
7
1018090029
18010012
090029
วัดธรรมามูล
Wattunmamoon
นายสมกมล จ๋วงพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ธรรมามูล
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wattunmamoon@gmail.com
เทศบาลตำบลธรรมามูล
08-1284-6089
1 เมษายน 2465
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
8
1018090030
18010013
090030
ชุมชนวัดดักคะนน
Dukkanon School
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดักคะนน
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
chumchonwatdukkanonschool@gmail.com
เทศบาบตำบลธรรมามูล
056457870
056457863
1 มิถุนายน 2475
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
217
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:13 น.
9
1018090032
18010015
090032
วัดสระเนินพระราม
watsarnonepraram
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เชียร
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
-
-
ธรรมามูล
056477051
-
8 มิถุนายน 2483
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:13:02 น.
10
1018090009
18010016
090009
บ้านหนองแค
bannongkae
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองแค
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090009
นางลือ
0891931006
4 เมษายน 2504
23.6
23.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
124
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:10:11 น.
11
1018090006
18010017
090006
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
watmaisattarat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วัดใหม่
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wms_school@hotmail.com
นางลืิอ
056457014
-
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:15 น.
12
1018090007
18010018
090007
ชุมชนวัดวังเคียน
chumchonwatwangkian
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 วังเคียน
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wangkianschool59@gmail.com
202.143.169.114/vk
เทศบาลตำบลนางลือ
087-2138454
1 เมษายน 2505
14
13.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
167
11
27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
13
1018090008
18010019
090008
วัดนางลือ
WATNANGLUE
นายนายสุรัตน์ เครือแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หมู่บ้านนางลือ
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
suratsound@gmil.com
เทศบาลตำบลนางลือ
056-477269
056-477269
13 กรกฎาคม 2466
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
197
11
11 มีนาคม 2562 เวลา 14:35:24 น.
14
1018090001
18010020
090001
วัดศรีวิชัย
Watsriwichai School
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 0 วัดศรีวิชัย
ในเมือง
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wadsriwichai_school@hotmail.com
เทศบาลเมืองชัยนาท
056411205
056411205
25 กันยายน 2481
0.5
0.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
324
14
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58:45 น.
15
1018090003
18010021
090003
พระยาตาก
prayatak
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 -
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
prayatak.school61@gmail.com
-
บ้านกล้วย
091-9964953
-
14 มิถุนายน 2465
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
81
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:34 น.
16
1018090004
18010022
090004
อนุบาลชัยนาท
anubanchainat
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 -
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
53anuban2562@gmail.com
www.anubancnt.com
เทศบาลเมืองชัยนาท
056-411278
056-412602
1 มิถุนายน 2509
1
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
174
2,347
65
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46:33 น.
17
1018090005
18010023
090005
ลัดดาประชาสรรค์
Laddaprachasun
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ฝายน้ำล้น
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ladda_school@outlook.com
บ้านกล้วย
-
01/05/2504
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
26 เมษายน 2562 เวลา 16:51:59 น.
18
1018090021
18010024
090021
อนุบาลเมืองชัยนาท
ANUBANMUANGCHAINAT
นายชาลี สุขสบาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เขาพลอง
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
anubanmuang.cnt@gmail.com
บ้านกล้วย
056412681
1 เมษายน 2479
3.5
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
175
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 22:16:35 น.
19
1018090026
18010025
090026
วัดโรงวัว
Wadrongwua
นายนิยม สงเคราะห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 วัดโรงวัว
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wadrongwua@hotmail.com
school.obec.go.th/wrv
เสือโฮก
056415809
056413239
2506
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
174
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:37 น.
20
1018090027
18010026
090027
วัดหนองเต่าดำ
Nongtaodum
-
ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเต่าดำ
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
taodum@hotmail.com
เสือโฮก
056449023
-
1 มีนาคมพ.ศ.2470
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
2
1
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:07 น.
21
1018090022
18010027
090022
วัดแหลมหว้า
WADLAMWA
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 แหลมหว้า
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
LW18010027@hotmail.com
-
เสือโฮก
056476796
-
2482
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
143
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:24 น.
22
1018090023
18010028
090023
วัดดอนรังนก
Watdonrangnok School
นายบงกช พรหมมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนรังนก
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
waddonrangnok@hotmail.com
เสือโฮก
15 มกราคม 2486
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
13 ตุลาคม 2562 เวลา 11:46:01 น.
23
1018090024
18010029
090024
วัดหนองพังนาค
Nongphangnak
นายสมปอง คำสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองพังนาค
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ืnongpangnak@gmail.com
-
เสือโฮก
056456155
-
20 เม.ย. 2488
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:11 น.
24
1018090025
18010030
090025
วัดเนินถ่าน
WATNOENTHAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เนินถ่าน
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
noentahn@hotmail.com
-
เสือโฮก
0966619822
-
๑๗ เมษายน ๒๔๘๒
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
22 มกราคม 2563 เวลา 14:50:56 น.
25
1018090010
18010031
090010
รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
Ratkhuanpoltepuppatum
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านท่าแห
หาดท่าเสา
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
หาดท่าเสา
056475509
10 มกราคม 2481
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
166
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:37:30 น.
26
1018090036
18010033
090036
วัดพิกุลงาม
Watpikulngam School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าหาด
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
-
-
เทศบาลตำบลมโนรมย์
056491371
-
2 กรกฎาคม 2465
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
8
4
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:56 น.
27
1018090037
18010034
090037
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
Chumchonwatsrimaneewan School
นางรุ่งทิพย์ ชาติดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คุ้งสำเภา
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
srimaneewan_siri@hotmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.คุ้งสำเภา
056491827
-
22 พฤษภาคม 2483
15
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:58:36 น.
28
1018090038
18010035
090038
อนุบาลมโนรมย์
ANUBANMANOROM
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คุ้งสำเภา
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
anubanmanorom@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/anr
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
056491286
-
14 มิถุนายน 2467
15
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
226
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:47 น.
29
1018090043
18010038
090043
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
watyai
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดใหญ่
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
18010038@cnt.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090043
ท่าฉนวน
056410513
056410513
พ.ศ.2459
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
14 ตุลาคม 2562 เวลา 13:41:58 น.
30
1018090044
18010039
090044
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
Thairathwittaya 57
นางเบญจพร เสมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
Thairathwittaya57@gmail.com
อบต.ท่าฉนวน
056434238
-
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
214
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:01 น.
31
1018090045
18010040
090045
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
wathuayang
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวยาง
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
huayang2466@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
056010209
20 พฤษภาคม 2466
32
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
86
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:55:03 น.
32
1018090056
18010043
090056
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
banraipattana scholl
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไร่พัฒนา
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
raipattana@thaimail.com
http://202.143.168.114/
ไร่พัฒนา
056447129
6/5/2494
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
7
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:39:58 น.
33
1018090057
18010044
090057
บ้านเขาแหลม
bankaolam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาแหลม
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
bankaolam@gmail.com
ไรพัฒนา
056440000
01052516
25
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
4
2
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:04 น.
34
1018090058
18010045
090058
บ้านหัวถนน
Banhuatanon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หัวถนน
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
-
www.cnt.obec.go.th/ht/
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
-
16 เมษายน 2499
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:20 น.
35
1018090060
18010047
090060
วัดหัวหว้า
WATHUAVA
นายศรเพ็ชร ศรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวหว้า
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
aekmath47@hotmail.com
ไร่พัฒนา
084 5799767
27 เมษายน 2482
32
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
89
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:10:14 น.
36
1018090055
18010048
090055
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
watklongklang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองกลาง
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
saman2507@hotmail.com
hatt//202.143.169.114/k
อบต.วัดโคก
056431311
-
20 กรกฎาคม 2486
20
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:16:33 น.
37
1018090039
18010049
090039
วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
Khokjang
นายสุเทพ นิยมธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแหลมยาง
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
khokjang.2554@gmail.com
201.143.169.114/kj/ente
วัดโคก
056491852
-
2483
17
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
8
03 มิถุนายน 2562 เวลา 16:28:04 น.
38
1018090034
18010050
090034
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
Bannernpai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เนินไผ่
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
-
-
อบต.วัดโคก
056491372
-
-
16
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
2
2
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:27 น.
39
1018090040
18010052
090040
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
Wat Tummakhan School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หาดมะตูม
ศิลาดาน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
tummakhan@hotmail.co.th
http://202.143.169.114/
เทศบาลตำบลศิลาดาน
0650046926
10 ก.ย. 2503
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:25 น.
40
1018090048
18010053
090048
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
HANGNUMSAKORN SCHOOL
นายสมาน ฟักนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หางน้ำสาคร
หางน้ำสาคร
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
hangnumsakorn@hotmail.com
หางน้ำสาคร
0819535972
-
19 มิถุนายน 2466
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
127
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:18:12 น.
41
1018090052
18010055
090052
บ้านดอนแตง
BANDONTHANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนแตง
หางน้ำสาคร
มโนรมย์
ชัยนาท
1770
saman2507@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
056447394
-
15 พฤษภาคม 2490
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:19:47 น.
42
1018090053
18010056
090053
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
-
นางรุญณี ศรีภูธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าอู่
อู่ตะเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
-
-
อู่ตะเภา
056447192
-
14 สิงหาคม 2505
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:09 น.
43
1018090049
18010058
090049
วัดหนองตาตน
NONGTATON SCHOOL
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองตาตน
อู่ตะเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
อู่ตะเภา
2482
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:33:53 น.
44
1018090074
18010060
090074
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ่อแร่
บ่อแร่
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090074
บ่อแร่
056949094
2456
26
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
39
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:42 น.
45
1018090076
18010061
090076
วัดหนองจิก
wadnongjik
นายปรีชา พึ่งเจียม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองจิก
บ่อแร่
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
บ่อแร่
056466142
2465
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
11
19 กันยายน 2561 เวลา 09:56:59 น.
46
1018090067
18010063
090067
วัดคลองบุญ
klongbun
นายพีระพงศ์ แพบัว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองมอญ
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
klongbunschool@hotmail.com
มะขามเฒ่า
056475597
-
พ.ศ. 2471
22
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
119
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:11 น.
47
1018090068
18010064
090068
วัดหนองน้อย
watnongnoi
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองน้อย
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
มะขามเฒ่า
พ.ศ.2461
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
6
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:11 น.
48
1018090069
18010065
090069
อนุบาลวัดสิงห์
Anubanwatsing school
นายไกรสร เขมทัศน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปากคลอง
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
มะขามเฒ่า
056012091
056461294
2466
12
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
122
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:27 น.
49
1018090063
18010067
090063
สำราญราษฎร์บำรุง
Sumranrasdhbomrung School
นายคำสิงห์ เภาพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวตะเฆ่
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
sumranrad@hotmail.com
อบต.วังหมัน
0899599210
14 พฤษภาคม 2519
35
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
76
8
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:57:17 น.
50
1018090064
18010068
090064
วัดวังหมัน
watwangman
นายธวัชชัย ผิวทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 วังหมัน
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
0878391424
2473
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
208
11
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:49:52 น.
51
1018090066
18010069
090066
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
BanThaKhamWangNam
นางภาวี กุหลาบมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่าข้ามวังน้ำ
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
วังหมัน
056415910
2495
49
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:38 น.
52
1018090075
18010071
090075
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
bannongkhunmittapattee136
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองขุ่น
หนองขุ่น
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
nongkhintee136@gmail.com
หนองขุ่น
0899599210
2482
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
11
23 ตุลาคม 2562 เวลา 11:15:34 น.
53
1018090078
18010072
090078
บ้านทุ่งกว้าง
banthungkwang
นายศักดิ์ชัย ช้ำเกตุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ทุ่งกว้าง
หนองขุ่น
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองขุ่น
056415913
2465
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
42
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:16:08 น.
54
1018090065
18010074
090065
วัดโคกสุก
WATKHOKSUK
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โคกสุก
หนองน้อย
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองน้อย
0812842288
2478
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
9
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:00 น.
55
1018090061
18010075
090061
วัดดอนตาล
WATDONTAL
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนตาล
หนองน้อย
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
wtdontalschool@hotmail.com
หนองน้อย
0954599384
2469
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:10:36 น.
56
1018090073
18010076
090073
วัดดอนตูมกมลาวาส
WatDonToom
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนตูม
หนองบัว
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองบัว
056461511
02/05/2511
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:33 น.
57
1018090077
18010077
090077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
watnongbua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองบัว
หนองบัว
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
-
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090077&page=info
หนองบัว
056949837
-
2500
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
5
3
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:57 น.
58
1018090132
18010078
090132
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
wat nom tho
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนมโฑ
เขาแก้ว
สรรพยา
ชัยนาท
17150
J_sak56@hotmail.com
-
เขาแก้ว
0810360189
-
2468
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
165
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:35 น.
59
1018090133
18010079
090133
วัดเขาแก้ว
Watkhaokaew
นายวัลลภ สินอำพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เขาแก้ว
เขาแก้ว
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090133
เขาแก้ว
0989744654
-
05/07/2471
40
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
11
25 มีนาคม 2562 เวลา 13:55:51 น.
60
1018090125
18010081
090125
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
-
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โคกเข็มฯ
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
-
ตลุก
056478967
-
2466
8
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:01:33 น.
61
1018090126
18010082
090126
วัดบ้านหนอง
Watbannong School
นายธวัชชัย โพธิ์หลำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านหนอง
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
wbn.dataonweb.info
ตลุก
056433375
-
07/07/2484
10
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
132
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:21 น.
62
1018090127
18010083
090127
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
Bangkaituan
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บางไก่เถื่อน
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
foresthen@gmail.com
-
ตลุก
056433511
-
07/07/2484
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
218
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:51 น.
63
1018090124
18010084
090124
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
WATINTARAM SCHOOL
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตลุก
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
intaram49@yahoo.com
-
ตลุก
056433513
-
1 กุมภาพันธ์ 2465
17
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
77
8
03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:03:47 น.
64
1018090115
18010085
090115
เขื่อนเจ้าพระยา
Khueanchaophraya
นายเวหา มลัยทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางกระเบื้อง
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
เทศบาลตำบลบางหลวง
056405138
056405138
3 มิถุนายน 2498
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
211
11
20 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30:38 น.
65
1018090118
18010087
090118
วัดกรุณา
watkaruna
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กรุณา
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
monkonlao@hotmail.com
-
บางหลวง
-
-
1 มีนาคม 2465
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
25
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:19:16 น.
66
1018090136
18010088
090136
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
Watmafoh School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วัดมะฝ่อฯ
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
mafoh.school@gmail.com
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
0860808281
2482
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
7
24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:31:41 น.
67
1018090137
18010089
090137
วัดโคกจันทน์
WatKhokJan School.
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โคกจันทน์
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watkookjanschool@gmail.com
-
โพนางดำตก
056436459
-
18 พฤษภาคม พ.ศ.2479
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:01:42 น.
68
1018090138
18010090
090138
บ้านคลองยาง
BanKlongYang
นางภัทรมน จงธนวดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองยาง
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
โพนางดำตก
17 สิงหาคม2515
33
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
8
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:11:21 น.
69
1018090139
18010091
090139
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
Wattaku(Somjitrachaneeupatham)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะ
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
18010091@cnt.go.th
โพนางดำตก
065-5060590
1 กันยายน 2492
32
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
34
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21:07 น.
70
1018090140
18010092
090140
วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
kongkaram Khum Man Phum Mara Pracha San
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คงคาราม
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watkongkaram_school@outlook.co.th
โพนางดำตก
056410610
056410610
5 กุมภาพันธ์ 2465
26
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
125
11
12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:33:36 น.
71
1018090128
18010093
090128
วัดมะปราง
wadmaprang
นายธนาสันต์ จำนงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านงิ้ว
โพนางดำออก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
wadmaprang@gmail.com
-
โพนางดำออก
056432147
-
2465
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:54 น.
72
1018090130
18010095
090130
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
watsamor
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สวนมะม่วง
โพนางดำออก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
samor257@gmail.com
โพนางดำออก
056432159
17 พ.ค.2460
22
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
129
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:48 น.
73
1018090116
18010097
090116
วัดดอนตะไล้
WatDontalai School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนตะไล้
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
thong_d2010@yahoo.co.th
บางหลวง
ไม่มี
17/07/2483
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
9
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:52:48 น.
74
1018090119
18010098
090119
อนุบาลสรรพยา
Anubansapphaya
นายสยาม สุ่มงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สรรพยา
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
เทศบาลตำบลสรรพยา
056499165
26 มิถุนายน 2465
20
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
171
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:15:47 น.
75
1018090120
18010099
090120
วัดโพธิมงคล
Watphotimongkon
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านอ้อย
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
kok_2527@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
056478311
27 มิถุนายน 2465
14
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 20:50:41 น.
76
1018090141
18010100
090141
วัดกำแพง
Watkumphang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดกำแพง
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watkhumpang@gmail.com
เจ้าพระยา
056436458
2496
22
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
7
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:58 น.
77
1018090142
18010101
090142
วัดหลวงสิริบูรณาราม
Wat Luangsiribooranaram School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วัดหลวงฯ
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watluangs@gmail.com
เจ้าพระยา
056436369
14 ก.ค. 2493
22
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
18
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:27 น.
78
1018090123
18010102
090123
วัดยางศรีเจริญ
WATYANGSRICHAREAN
นายพรรคพงศ์ นามเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บางใหญ่
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watyangsri@gmail.com
-
หาดอาษา
056432421
-
22 เมษายน 2489
21
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34:34 น.
79
1018090121
18010103
090121
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
Watsrimongkhol
นายสำราญ แพร่หลาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 วัดศรีมงคล
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
srimk2555@hotmail.co.th
โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
หาดอาษา
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
22
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:37:06 น.
80
1018090122
18010104
090122
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
watphoprasit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางตาเณร
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
poprasit@outlook.com
www.watphoprasit.ac.th
เทศบาลตำบลหาดอาษา
1 กรกฎาคม 2465
22
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
7
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:44 น.
81
1018090135
18010105
090135
วัดหาดอาษา
Wathadasa
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หาดอาษา
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
wadhadasa@gmail.com
หาดอาษา
056432220
-
2477
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
33
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:06:25 น.
82
1018090101
18010106
090101
บ้านทุ่งกระถิน
BANTUNGKRATIN
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านทุ่งกระถิน
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
bantung2442@gmail.com
ดงคอน
0864478685
-
2442
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
117
11
11 มกราคม 2563 เวลา 10:53:30 น.
83
1018090102
18010107
090102
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
chumchonwatkoddongmai
นายภิญโญ จูสี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านดงคอน
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
school.obec.go.th/chainat03/web/
ดงคอน
056482942
-
30/11/2464
23
2.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
11
06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:09:21 น.
84
1018090103
18010108
090103
วัดเทพรัตนวนาราม
watthepparattanawanaram
นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดเทพ
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watthep55@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1018090103&Area_CODE=1801
ดงคอน
0979437936
056448646
2510
26
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
68
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 18:46:31 น.
85
1018090105
18010110
090105
เทพรัตน์
Theppharatschool
นางนริสรา ภู่เหล็ก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านดงเทพรัตน์
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
Theppharat.sc@gmail.com
-
ดงคอน
056410846
-
15/05/2523
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
239
11
02 ธันวาคม 2562 เวลา 12:54:51 น.
86
1018090106
18010111
090106
วัดอารีทวีวนาราม
watareetaveewanaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองอีดุก
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
areeschool@hotmail.co.th
moochainat.wixsite.com/areeschool
ดงคอน
056010148
056010148
6 กรกฎาคม 2481
29
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:09 น.
87
1018090107
18010112
090107
วัดหนองแขม
nongkhamschool
นายสุรินทร์ นามอยู่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองแขม
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090107
ดงคอน
056554316
2482
31
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
11
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:25:20 น.
88
1018090083
18010113
090083
วัดโพธิ์งาม
watphongam
นายชยุต นามอยู่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนกำ
ดอนกำ
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
sontha1304@obecmial.obec.go.th
www.watphongamschool.ac.th
ดอนกำ
056484827
056484827
27/01/2462
30
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
195
11
25 ตุลาคม 2562 เวลา 10:29:11 น.
89
1018090084
18010114
090084
วัดสนามชัย
Wat Sanamchai School
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หอมกระจุย
ดอนกำ
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
ดอนกำ
0982924398
-
30 มกราคม2467
37
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:04:25 น.
90
1018090093
18010115
090093
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
Watsangkharam(Pluemprachasongkhor)
นายเร่ง มีเผ่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เที่ยงแท้
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
sk_ram_50@hotmail.com,watsangkharamschool@gmail.com
เที่ยงแท้
056484562
20 สิงหาคม 2480
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:55:59 น.
91
1018090094
18010116
090094
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
maheyyong school
นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 มะเห-ยงคณ์
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
maheyyong@gmail.com
เที่ยงแท้
-
2517
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
56
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:02 น.
92
1018090092
18010117
090092
วัดท่ากระแส
thakrasae
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านท่ากระแส
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
tksaschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090092
เทศบาลตำบลเที่ยงแท้
056484600
056484600
1กันยายน 2462
23
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
69
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:43 น.
93
1018090089
18010118
090089
วัดโพธิ์ทอง
Watphotong
นายศุภกร บางจั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บางขุด
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
เทศบาลตำบลบางขุด
056944114
056944114
2441
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
7
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:06:47 น.
94
1018090085
18010119
090085
วัดหัวเด่น
huadenschool
นายนิติ กองคูณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หัวเด่น
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
huaden.school@gmail.com
บางขุด
-
17ตุลาคม 2500
30
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
11
10 ตุลาคม 2562 เวลา 19:08:16 น.
95
1018090086
18010120
090086
วัดโฆสิตาราม
kositarm
นายปราโมทย์ บุญเจิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านแค
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
kositarm_school@hotmail.com
บางขุด
0818865885
21 มิถุนายน 2498
30
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
130
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:58 น.
96
1018090109
18010121
090109
วัดหอระฆัง
wathorakhung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหอระฆัง
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
้horakhungschool31805@gmail.com
whk.cnt.go.th
ตำบลบางขุด
-
9 กรกฎาคม 2482
28
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
45
8
11 มีนาคม 2562 เวลา 09:16:07 น.
97
1018090087
18010122
090087
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
Watsakunaram
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านท่าสำโรง
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
SAKUNARAM@hotmail.com
บางขุด
056448086
19 พฤษภาคม 2523
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:36 น.
98
1018090088
18010123
090088
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
TASAMOE
นางราตรี ช้ำเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าสมอ
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
wathasamor258@gmail.com
-
บางขุด
0899604948
-
2462
25
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:02:42 น.
99
1018090099
18010124
090099
วัดสระไม้แดง
sramaidang
นางศกุนตลา วิไลขำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านสระไม้แดง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
samaidangschool@gmail.com
แพรกศรีราชา
0838317104
4 กรกฎาคม 2482
23
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:02:34 น.
100
1018090100
18010125
090100
วัดกำแพง
watkamkheang
นางสมหมาย เทศขำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านวัดกำแพง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
kampheangsan@hotmail.co.th
202.143.169.114/kp/
สรรคบุรี
056437075
01/05/2476
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
137
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:39 น.
101
1018090108
18010126
090108
วัดหัวตะพาน
WADHUATAPAN
นายนิรุต กลีบจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหัวตะพาน
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
????????
056437071
27 มิถุนายน 2483
28
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
7
29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:39:55 น.
102
1018090095
18010127
090095
วัดพระแก้ว
watprakaew
นายถวัลย์ น้ำจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 056481390วัดพระแก้ว
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watpra999@hotmail.com
แพรกศรีราชา
0644277269
4 มิถุนายน 2460
20
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:30:47 น.
103
1018090096
18010128
090096
อนุบาลสรรคบุรี
Kindergarten Sanburi School
นายประยูร เขียวอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหมู่ใหญ่
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
rachadaporn.k@gmail.com
www.SANKHABURI.th
สรรคบุรี
056481325
056481329
2472
20
1/2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
502
16
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:24 น.
104
1018090097
18010129
090097
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
WATMAISANKHABURI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านจีน
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
phanida-th@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
0-5648-1498
0-5648-1498
28 มิถุนายน 2484
19
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
16
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:51:37 น.
105
1018090098
18010130
090098
วัดโพธาราม
WATPOTHARAM
นางสุภาวดี พุ่มลำเจียก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านช่อง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
swatpotharam@gmail.com
math9889@gmail.com
แพรกศรีราชา
056481326
2461
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:02:01 น.
106
1018090090
18010131
090090
วัดพร้าว
wadprao
นายณรงค์ รอดแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วัดพร้าว
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
โพงาม
056484429
056484429
12 กันยายน 2468
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:53 น.
107
1018090091
18010132
090091
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
Watbotratbamrung
นายปรีชา สุดมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ม่วงงาม
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
Meeklueab.wasana@gmail.com
โพงาม
0817596495
-
2500
25
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
157
11
26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:09:25 น.
108
1018090079
18010133
090079
วัดท่า
WATTA
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านวัดท่า
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
-
-
โพงาม
036505201
-
2487
38
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
9
26 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:21 น.
109
1018090080
18010134
090080
วัดธรรมิกาวาส
wattammikavas
นางกมลยุภา มีสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านใหญ่
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
TWschool01@gmail.com
-
โพงาม
0655353295
14มิถุนายน2484
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:22:10 น.
110
1018090081
18010135
090081
วัดจั่นเจริญศรี
Watchanjarernsri
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านใหม่
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
chanjarernsri@gmail.com
-
เทศบาลตำบลโพงาม
-
-
29/11/2442
39
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:02:28 น.
111
1018090112
18010137
090112
วัดบำเพ็ญบุญ
watbampenboon
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่ากร่าง
ห้วยกรด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
bampenboon@gmail.com
www.bampenboon.ac.th
ห้วยกรด
056945139
056945139
1 เมษายน 2465
17
8.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:08:15 น.
112
1018090114
18010138
090114
วัดจันทน์
watchan
นางวราภรณ์ นิพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บางยายอ้น
ห้วยกรด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
phanida-th@hotmail.com
-
ห้วยกรด
0972259383
-
13 มิถุนายน 2483
19
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
90
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:51:43 น.
113
1018090113
18010139
090113
วัดคลองงิ้ว
watklongngew
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 คลองงิ้ว
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
klongngew321@gmail.com
ห้วยกรดพัฒนา
056945321
056945321
4 ตุลาคม 2477
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
11
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:23:17 น.
114
1018090111
18010140
090111
วัดดอนโพธิ์ศรี
watdonphosi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวโพธิ์
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
donphosri2485@gmail.com
-
ห้วยกรดพัฒนา
0862085615
-
1 พฤศจิกายน 2485
20.7
11.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:12:39 น.
115
1018090110
18010141
090110
ชุมชนวัดมาติการาม
Chumchonwatmatikaram
นางสอิ้ง มีเผ่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่ารี
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
matikaram090@gmail.com
matikaram.ac.th
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
056438090
056438443
2465
18
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
336
16
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:14 น.
116
1018090161
18010142
090161
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
Watradsattharam
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนกะพี้
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
watradsattaram@hotmail.com
เด่นใหญ่
056451505
056451505
2467
40
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:25:56 น.
117
1018090163
18010143
090163
วัดเด่นใหญ่
Watdenyai
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เด่นใหญ่
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
denyaischool@gmail.com
www.denyaischool.com
เด่นใหญ่
056946030
10102486
54
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
11
25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:23:31 น.
118
1018090164
18010144
090164
บ้านสระแก้ว
bansagaew
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสระแก้ว
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
bansrakaew2017@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090164
เด่นใหญ่
0882801529
-
2508
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:12:31 น.
119
1018090147
18010145
090147
บ้านหนองแจง
Bannongjang School
นายสมชาย มาภรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองแจง
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
อบต.เด่นใหญ่
0810422723
6 กรกฎาคม 2503
50
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
118
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:03 น.
120
1018090149
18010146
090149
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
Prachumtham
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทับนา
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
Prachumtham088@gmail.com
บ้านเชี่ยน
056406728
056406728
19 ก.ค. 2463
45
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
168
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:09:27 น.
121
1018090150
18010147
090150
วัดวิจิตรังสิตาราม
Watwijitrangsitaram School
นายบุญธรรม มีผิว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยซุง
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
บ้านเชี่ยน
056406753
15/09/2481
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
54
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:33:35 น.
122
1018090151
18010148
090151
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
Choomchoonwatpichainawat
นายดิเรก แดงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเชี่ยน
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
บ้านเชี่ยน
056406522
-
1 มิถุนายน 2459
40
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
159
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:17 น.
123
1018090152
18010149
090152
วัดบ้านใหม่
Watbanmai
นางสาวแสงดาว ดำนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านใหม่
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
watbanmai815@gmail.com
-
บ้านเชี่ยน
056451106
-
14/12/2464
44
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
76
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:51 น.
124
1018090153
18010150
090153
ไกรราษฎร์วิทยา
Kriratwittaya
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองทาระกู
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
https://www.facebook.com/Krailadwitthaya/?ref=settings
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
091-8424736
2496
48
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:53:28 น.
125
1018090148
18010151
090148
บ้านวังเดือนห้า
Banwangdernha
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านวังเดือนห้า
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
thueanpwanchalerm@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/eoffice49/report.php
ไพรนกยูง
0987950772
056415896
18 มิถุนายน 2518
75
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:24 น.
126
1018090143
18010152
090143
บ้านรางจิก
Rangjik
นางสาวนุชรินทร์ วันทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านรางจิก
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
rangjik.hk02@gmail.com
ไพรนกยูง
0862045805
12 กรกฎาคม 2508
65
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:15:29 น.
127
1018090144
18010153
090144
วัดพรหมวิหาร
Watphomvihan
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ่อพระ
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
krunanthaporn@gmail.com
ไพรนกยูง
056948563
18 พฤศจิกายน 2490
58
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
154
11
06 กันยายน 2560 เวลา 08:10:46 น.
128
1018090145
18010154
090145
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ไพรนกยูง
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
:prinokyojng@hunsa.com
http://school.obec.go.t
ไพรนกยูง
056410941
056410941
18 สิงหาคม 2514
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
181
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:17:40 น.
129
1018090146
18010155
090146
บ้านหนองอ้ายสาม
bangnos-sam
นายสมพร ม่วงพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองอ้ายสาม
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
sakulna.nok@hotmail.co.th
อบต.ไพรนกยูง
056410966
056410966
2508
60
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
182
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:37 น.
130
1018090154
18010156
090154
วัดคลองธรรม
watklongtum
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองคต
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
watklongtumschool@gmail.com
-
วังไก่เถื่อน
-
-
9 มกราคม พ.ศ.2477
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:09:11 น.
131
1018090155
18010157
090155
บ้านดอนกะโดน
BANDONKADONE
นายชลธิศ พวงเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนกะโดน
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
bandonkadone@gmail.com
วังไก่เถื่อน
089 2726313
15 ธันวาคม 2483
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
63
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:39:47 น.
132
1018090156
18010158
090156
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
tabanlaung
นางเสาวภา ปานทองคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
18010158@cnt.go.th
-
วังไก่เถื่อน
056451504
-
พ.ศ.2464
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 11:30:59 น.
133
1018090157
18010159
090157
วัดวิจิตรรังสรรค์
Wat Wijitrangsan School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านควาย
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
vijitrangsan@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
056410901
056410902
พ.ศ 2474
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
11
16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:00 น.
134
1018090158
18010160
090158
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
STUSANG SCHOOL
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วัดสะตือสิงห์
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
วังไก่เถื่อน
0898566615
16 พฤศจิกายน 2503
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:57 น.
135
1018090159
18010161
090159
วัดถ้ำเข้
tumkea
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 วัดถ้ำเข้
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
วังไก่เถื่อน
0926379559
15/06/2483
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
6
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:42:23 น.
136
1018090166
18010162
090166
วัดวงเดือน
Watwongduen
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวงเดือน
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
watwongduen@gmail.com
สามง่ามพัฒนา
056489113
056489113
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
104
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:28 น.
137
1018090168
18010163
090168
วัดคลองเกษม
Watklongkasem
นางสาวโอ๋ เอี่ยมวิไลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วังจิก
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
-
-
สามง่ามพัฒนา
056407361
-
9 กันยายน 2500
45
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:53:49 น.
138
1018090169
18010164
090169
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
watthabot
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าโบสถ์
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
watthabot@gmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
056489114
-
1 เมษายน 2476
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:50 น.
139
1018090174
18010165
090174
วัดศรีเจริญธรรม
srijarerntam
นายเอกภพ เกิดอ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนจันทร์
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
wstm2558@gmail.com
-
หนองแซง
056489708
14072483
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:05:46 น.
140
1018090175
18010166
090175
วัดอรัญญวาสี
watarunyawasri
นายกิตน์บดี สุดมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ดอนไร่
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17130
aranyawasri@thaimail.com
wataranyawa
หนองแซง
056415802
2493
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:25 น.
141
1018090176
18010167
090176
บ้านชัฏฝาง
Banchatfang
นายพิชัย นิยมรส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านชัฏฝาง
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
Banchatfang@hotmail.com
หนองแซง
0996120805
19 พฤษภาคม 2528
65
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
217
11
19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:27:16 น.
142
1018090177
18010168
090177
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
Donseenuae School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ดอนสีนวน
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
Donseenounschool@Gmail.com
-
หนองแซง
056948092
056948092
13 พฤษภาคม 2502
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
255
11
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:27:01 น.
143
1018090178
18010169
090178
วัดหนองแซง
watnongzang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองแซง
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
surat1600@yahoo.co.th
หนองแซง
056453404
2 สิงหาคม 2463
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
1
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:46:00 น.
144
1018090179
18010170
090179
วัดสระดู่
watsradoo
นางมณฑา อ่อนสระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สระดู่
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
sradu2485@gmail.com
http://school.obac.go.th
หนองแซง
056415900
20 มิถุนายน 2548
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
145
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:42:39 น.
145
1018090173
18010171
090173
วัดทองนพคุณ
WattongNobphakum School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนชงโค
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17130
ห้วยงู
0810457643
16 พฤษภาคม 2481
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
24
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:27:02 น.
146
1018090171
18010172
090171
บ้านหมื่นเทพ
muenthep school
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหมื่นเทพ
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
10000thep@gtmail.com
http://school.obec.go.th/muenthep/
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
056457070
-
7 ตุลาคม 2507
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
190
8
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:12:30 น.
147
1018090172
18010173
090172
วัดท่าแก้ว
Watthakaew
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ท่าแก้ว
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
-
school.obec.go.th/wattakhaew
ห้วยงู
056407171
056407171
29 กุมภาพันธ์ 2463
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
24 ธันวาคม 2562 เวลา 11:40:06 น.
148
1018090170
18010174
090170
ชุมชนคลองจันทน์
chumchonklongjan
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คลองจันทน์
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
Klongjan@hotmail.com
ห้วยงู
0610946619
2463
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
11
23 ธันวาคม 2562 เวลา 11:59:33 น.
149
1018090167
18010175
090167
วัดโคกหมู
Watkhokmue School
นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกหมู
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
s140524@gmail.com
http:school.obec.go.th/
ห้วยงู
0810396019
พ.ศ.2466
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:35 น.
150
1018090165
18010176
090165
บ้านหนองต่อ
BANNONGTO
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองต่อ
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
bannongtoschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090165
หันคา
0819538186
-
28 ตุลาคม 2493
47
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
140
11
26 ตุลาคม 2562 เวลา 18:37:48 น.
151
1018090162
18010177
090162
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
Anubanhankha School
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หันคา
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
anubanhankha@thaimail.c
http://www.GEOCITIES.CO
เทศบาลตำบลหันคา
056451439
056451506
2464
40
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
761
23
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:57:08 น.
152
1018090160
18010178
090160
วัดสวนอัมพวัน
watsuanampavan
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านพวก
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
หันคา
056452355
056452355
2491
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:30:00 น.
153
1018090192
18010180
090192
วัดศรีสโมสร
watsrisamosron
นางณฐพร ฉิมพาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กุดจอก
กุดจอก
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
watsri_samoson@hotmail.com
อบต.กุดจอก
056466038
056466038
13 พฤษภาคม 2465
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
223
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:21:10 น.
154
1018090183
18010182
090183
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
banwangtakien
นายจำนงค์ คลังสิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
วังตะเคียน
056010125
2489
56
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
132
11
07 มกราคม 2562 เวลา 13:30:39 น.
155
1018090186
18010183
090186
บ้านวังหัวเรือ
BANWANGHOWRAE
นางนริศรา ฉลองรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังหัวเรือ
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
-
-
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
056950084
-
05 มิถุนายน 2501
39
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
27
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:41:36 น.
156
1018090180
18010184
090180
วัดวังน้ำขาว
Watwangnamkao
นายสุวิน สีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 วังน้ำขาว
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
วังตะเคียน
056010117
-
10 สิงหาคม 2476
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
201
11
01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:23:42 น.
157
1018090181
18010185
090181
บ้านหนองหวาย
Bangnongwai School
นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองหวาย
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
schoolbannongwai@gmail.com
วังตะเคียน
056440006
-
2499
42
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
10
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:50 น.
158
1018090182
18010186
090182
อนุบาลหนองมะโมง
ANUBANNONGMAMONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ร่มโพธิ์ (บ่อลึก)
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
anubannongmamong@gmail.com
วังตะเคียน
056410639
31/05/2499
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:32:10 น.
159
1018090190
18010187
090190
บ้านน้ำพุ
Bannumpuo
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 น้ำพุ
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
kirdsak2@gmail.com
numpuo.ac.th
สะพานหิน
056415882
056413497
2512
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:23:57 น.
160
1018090191
18010188
090191
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
BANSAPHANHINSCHOOL
นายสุพจน์ วังบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สะพานหิน
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bansaphanhinschool@hotmail.com
สะพานหิน
056413611
056413611
01/10/2475
43
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
313
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:36:04 น.
161
1018090194
18010190
090194
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
Ban Pothongchaiprasit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โพธิ์ทอง
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bpt2553.gmail.com
http://school.obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะ
056448413
-
15 เมษายน 2510
53
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:48 น.
162
1018090184
18010192
090184
บ้านหนองตะขบ
nongtakob
นางรุ่งระวี บุษบงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองตะขบ
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
nongtakoba1@gmail.com
หนองมะโมง
3 กันยายน 2501
51
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
224
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:50 น.
163
1018090185
18010193
090185
บ้านดอนใหญ่
bandonyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ประชารัฐ
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
donhyai2556@gmail.com
หนองมะโมง
056448486
9/07/2494
38
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
25
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:42:59 น.
164
1018090187
18010194
090187
วัดเขาดิน(วันครู2502)
WATKHAODIN SCHOOL
นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองมะโมง
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
khaodin2502school@gmail.com
www.facebook.com/544121648995402
หนองมะโมง
056466169
3 มิุถุนายน 2468
36
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:45:39 น.
165
1018090188
18010195
090188
บ้านเขาเกล็ด
Bankaogled
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 เขาเกล็ด
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bankaogledschool@gmail.com
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
098-2416393
-
ตุลาคม 2516
56
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
51
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:32 น.
166
1018090196
18010196
090196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
Boryaisom
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ่อยายส้ม
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
Boryaisom@hotmail.com
www.schoolweb.in.th/boryaisom/
ตำบลหนองมะโมง
056010107
056010107
2 กันยายน 2483
41
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 20:32:37 น.
167
1018090203
18010197
090203
บ้านเก่า
Bankao School
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านเก่า
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
: bankao.school@gmail.com
http://www.cnt.obec.go.th/bo/
กะบกเตี้ย
056947545
-
29/11/2442
75
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:10 น.
168
1018090204
18010198
090204
บ้านทุ่งโพธิ์
Banthungpho
นายเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองกระดาน
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
กะบกเตี้ย
1 เมษายน 2506
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:04 น.
169
1018090207
18010199
090207
บ้านกะบกเตี้ย
bankaboktia
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กะบกเตี้ย
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
bankaboktiaschool@gmail.com
www.bktschool.ac.th/
อบต.กะบกเตี้ย
056945560
-
2517
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
211
11
28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:31:57 น.
170
1018090200
18010201
090200
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
Bankhorawteantong School
นายกฤษณะ สุมาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เขาราวเทียนทอง
เนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
17130
BKRT056449348@hotmail.com
เนินขาม
056449348
-
20/05/15
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
127
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:27 น.
171
1018090198
18010202
090198
อนุบาลเนินขาม
ANUBARNNOENKHAM SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เนินขาม
เนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
17130
anubarnnoenkham@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/annl/
เนินขาม
056946474
-
16 กันยายน 2463
46
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
184
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:41 น.
172
1018090201
18010203
090201
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
Banwangkhorhai
นายประสพ สิงห์สม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 วังคอไห
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
banwangkhorhai@hotmail.com
www.wangkhorhai.ac.th
สุขเดือนห้า
056947180
056947180
28 ตุลาคม 2500
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
240
12
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:34:22 น.
173
1018090205
18010204
090205
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นายวิรัช พุ่มเข็ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองยาง
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
bannongyangchainat@hotmail.com
สุขเดือนห้า
056407867
-
1 สิงหาคม 2482
65
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
225
11
04 กันยายน 2562 เวลา 16:13:32 น.
174
1018090206
18010205
090206
บ้านสุขเดือนห้า
bansukduenha
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สุขเดือนห้า
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
อบต.สุขเดือนห้า
056947058
พ.ศ.2506
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:17:45 น.