ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
ปรับปรุงข้อมูล
1
1024070013
24010001
070013
วัดจุกเฌอ
watchukkacher school
นายนิมิตร อิสระกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 บ้านคลองจุกกระเฌอ
คลองจุกกระเฌอ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
chkschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1024070013#
คลองจุกกระเฌอ
038-584183
038-584183
16 เมษายน 2471
11
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
264
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:52 น.
2
1024070027
24010002
070027
วัดชนะสงสาร
Chanasongsarn
นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 วัดชนะสงสาร
คลองนครเนื่องเขต
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Chanasongsarn@hotmail.co.th
คลองนครเนื่องเขต
038-593-193
038593193
พ.ศ. 2484 ขุนอนันต์ เนื่องเขต (อนัน อนันตชัย) กำนันตำบลคลองนครเนื่องเขตได้ชักชวนประชาชนปริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ ป. 2 พิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน ทางราชการได้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชากูล
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
401
16
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:55:58 น.
3
1024070016
24010003
070016
วัดพรหมสุวรรณ
Watphromsuwan
นางเนตรนภิส นพเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา2
หมู่ 2 ทรายมูล
คลองนา
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ืnetnop2511@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070016
คลองนา
038-981-745
038-981-745
2499
6
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
119
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 02:59:06 น.
4
1024070034
24010004
070034
วัดจรเข้น้อย
Watjorakenoi School
นายสมพร คงเหล่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 จรเข้น้อย
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
-
jkn.ac.th/
คลองเปรง
0890115027
-
16/05/2491
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
11
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:57:32 น.
5
1024070035
24010005
070035
สุเหร่าลาดน้ำขาว
Sulaoladnamkao
นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 6 ลาดน้ำขาว
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
srln39_cha1@hotmail.com
http://www.prathom.com/
คลองเปร็ง
038-080-015
22/09/2482
30
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
155
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 12:01:38 น.
6
1024070036
24010006
070036
สุเหร่าสมอเซ
Surausamose
นายผดุงศักดิ์ ตานี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 8 บ้านสมอเซ
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
samorsae@hotmail.com
www.samorsaeschool.ac.th
คลองเปรง
081-577-0139
038593842
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
537
22
20 มิถุนายน 2560 เวลา 07:52:11 น.
7
1024070038
24010007
070038
สุเหร่าคลองใหญ่
Suroa Klongyai School
นายสุดใจ ศิริสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 2 เปรง-คลองใหญ่
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเปรง
038-080-016
27/11/2442
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
297
11
06 มิถุนายน 2560 เวลา 10:17:10 น.
8
1024070039
24010008
070039
บ้านเกาะดอน
bankaodon
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 เกาะดอน
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเปร็ง
038-080-029
038080029
พฤษภาคม 2489
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
85
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:45:27 น.
9
1024070040
24010009
070040
ตลาดเปร็ง
taladprengschool
นางสาวนิษฐา ความมานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 1 ตลาดเปรง
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
taladprengschool@hotmail.com
www.tlp.ac.th
คลองเปรง
0942624159
-
2482
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:36:26 น.
10
1024070042
24010010
070042
แพ่งพิทยาภูมิ
Pangpittayaphoom
นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 13 บ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองหลวงแพ่ง
0892276747
12 มีนาคม 2478
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
138
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:27 น.
11
1024070030
24010011
070030
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
Banklonggiaw
นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา
หมู่ 12 บ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
mra_noy@hotmail.com
www.Banklonggiawschool.com
คลองหลวงแพ่ง
0817266135
-
2499
33
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 20:15:50 น.
12
1024070037
24010012
070037
สุเหร่าหลวงแพ่ง
Suraoluangphaeng
นายสายชล สำนักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 1 คลองประเวศ
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
srlpschool@gmail.com
?http://school.obec.go.
คลองหลวงแพ่ง
033-050-381
033-050-381
2496
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
72
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:16:40 น.
13
1024070032
24010013
070032
วัดคู้เกษมสโมสร
Wat Khu Kasemsamosorn
นางปรานอม ชมพัฒนา
อนุบาล-