ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1024070013
24010001
070013
วัดจุกเฌอ
watchukkacher school
นายนิมิตร อิสระกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 บ้านคลองจุกกระเฌอ
คลองจุกกระเฌอ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
chkschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1024070013#
คลองจุกกระเฌอ
038-584183
038-584183
16 เมษายน 2471
11
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
258
11
26 ตุลาคม 2561 เวลา 19:46:11 น.
2
1024070027
24010002
070027
วัดชนะสงสาร
Chanasongsarn
นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 วัดชนะสงสาร
คลองนครเนื่องเขต
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Chanasongsarn@hotmail.co.th
คลองนครเนื่องเขต
038-593-193
038593193
พ.ศ. 2484 ขุนอนันต์ เนื่องเขต (อนัน อนันตชัย) กำนันตำบลคลองนครเนื่องเขตได้ชักชวนประชาชนปริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ ป. 2 พิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน ทางราชการได้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชากูล
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
357
15
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:37 น.
3
1024070016
24010003
070016
วัดพรหมสุวรรณ
Watphromsuwan
นางเนตรนภิส นพเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา2
หมู่ 2 ทรายมูล
คลองนา
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ืnetnop2511@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070016
คลองนา
038-981-745
038-981-745
2499
6
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
119
8
06 ธันวาคม 2561 เวลา 14:05:13 น.
4
1024070034
24010004
070034
วัดจรเข้น้อย
Watjorakenoi School
นายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 จรเข้น้อย
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
-
jkn.ac.th/
คลองเปรง
0926847968
-
16/05/2491
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
10
13 มีนาคม 2562 เวลา 09:24:31 น.
5
1024070035
24010005
070035
สุเหร่าลาดน้ำขาว
Sulaoladnamkao
นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 6 ลาดน้ำขาว
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
srln39_cha1@hotmail.com
http://www.prathom.com/
คลองเปร็ง
038-080-015
22/09/2482
30
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
151
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:04:07 น.
6
1024070036
24010006
070036
สุเหร่าสมอเซ
Surausamose
นายผดุงศักดิ์ ตานี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 8 บ้านสมอเซ
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
samorsae@hotmail.com
www.samorsaeschool.ac.th
คลองเปรง
081-577-0139
038593842
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
507
21
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:01:24 น.
7
1024070038
24010007
070038
สุเหร่าคลองใหญ่
Suroa Klongyai School
นายสุดใจ ศิริสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 2 เปรง-คลองใหญ่
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเปรง
0819110498
27/11/2442
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
280
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:10:45 น.
8
1024070039
24010008
070039
บ้านเกาะดอน
bankaodon
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 เกาะดอน
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเปรง
038-080-029
038080029
พฤษภาคม 2489
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28:01 น.
9
1024070040
24010009
070040
ตลาดเปร็ง
taladprengschool
นางสาวนิษฐา ความมานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 1 ตลาดเปรง
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
taladprengschool@hotmail.com
www.tlp.ac.th
คลองเปรง
0942624159
-
2482
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:29:21 น.
10
1024070042
24010010
070042
แพ่งพิทยาภูมิ
Pangpittayaphoom
นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 13 บ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองหลวงแพ่ง
0892276747
12 มีนาคม 2478
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
160
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:41:42 น.
11
1024070030
24010011
070030
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
Banklonggiaw
นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา
หมู่ 12 บ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
mra_noy@hotmail.com
www.Banklonggiawschool.com
คลองหลวงแพ่ง
0813062408
-
2499
33
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
107
8
24 ตุลาคม 2561 เวลา 11:23:29 น.
12
1024070037
24010012
070037
สุเหร่าหลวงแพ่ง
Suraoluangphaeng
นายสายชล สำนักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 1 คลองประเวศ
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
srlpschool@gmail.com
?http://school.obec.go.
คลองหลวงแพ่ง
089-0503579
033-050-381
2496
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 21:26:14 น.
13
1024070032
24010013
070032
วัดคู้เกษมสโมสร
Wat Khu Kasemsamosorn
นางสาวปรานอม ชมพัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 3 วัดคู้เกษมสโมสร
คลองอุดมชลจร
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
nomchom77@hotmail.com
คลองอุดมชลจร
038-845-911
038-845-911
๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
227
8
27 ตุลาคม 2561 เวลา 08:42:24 น.
14
1024070041
24010014
070041
วัดไชยธารา
watchaitara
นายนุกูล เทศกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ฉช 1
หมู่ 6 เดโช
คลองอุดมชลจร
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
krumud007@hotmail.com
http://school.obec.go.t
คลองอุดมชลจร
038-505-184
038080011
2473
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
177
11
28 ตุลาคม 2561 เวลา 12:11:49 น.
15
1024070002
24010015
070002
วัดเทพนิมิตร
watthapnimet
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี่
หมู่ 14 สมเสร็ด
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
waddthep12@gmail.com
-
ท่าไข่
0929830344
-
2454
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
94
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:39:47 น.
16
1024070003
24010016
070003
วัดประตูน้ำท่าไข่
Watpratoonamtakai
นายแดน ศรีชนะวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 1 ท่าไข่
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ptnschool@hotmail.com
www.ptnschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลทjาไข่
038-512-334
038-512334
22 มิถุนายน 2482
9
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
419
13
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:52:18 น.
17
1024070005
24010017
070005
วัดนิโครธาราม
WATNIKROTHARAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 15 วัดกระทุ่ม
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
pintip_tom@hotmail.com
วัดนิโครธาราม
038-812-091
038812091
2471
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:10 น.
18
1024070022
24010018
070022
วัดบ้านนา
watbanna
นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 5 -
บางกะไห
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
-
-
บางกะไห
0890363409
-
14 /06/2468
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00:04 น.
19
1024070010
24010021
070010
บ้านบางแก้ว
banbangkaew
นายประยูร ฉุยฉาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 4 บ้านบางแก้ว
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
phenpron2016@gmail.com
บางแก้ว
0876101238
02/06/2521
11
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:34 น.
20
1024070011
24010022
070011
วัดเกาะจันทาราม
watkorchantaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เกาะจันทร์
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watkohchantaram@gmail.com
http://www.watkorjantar
บางแก้ว
038-856-186
038-85618
9 พฤศจิกายน 2471
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
31
6
15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:40:43 น.
21
1024070012
24010023
070012
วัดสมานรัตนาราม
WATSAMANRATTHANARAM
นายอำนวย ตอนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 11 แหลมพญาจาก
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
WSM34_cha1@hotmail.com
http://www.
บางแก้ว
038-516-121
15/06/2481
10
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:11:47 น.
22
1024070006
24010024
070006
วัดเที่ยงพิมลมุข
WATTIENGPIMOLMUK
นายสมนึก จันทะไทย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 บางขวัญ
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wtm2561@gmail.com
http://school.go.th/the
บางขวัญ
038-093580
038-093580
2480
19
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
266
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 22:51:13 น.
23
1024070004
24010025
070004
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
watradsatthatham
นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 2 บางขวัญ
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watpakyakschool@hotmail.com
www.wsttschool.com
บางขวัญ
038-856-231
1 กันยายน 2471
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
173
8
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:49:05 น.
24
1024070014
24010026
070014
วัดดอนทอง
Donthong School
นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 12 ดอนทอง
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
donthong.school@gmail.com
http://www.donthong.ac.th
บางตีนเป็ด
038-824-398
038822301
2485
5
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
176
3,360
99
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:14 น.
25
1024070018
24010027
070018
บ้านวนท่าแครง
Banvontakrang School
นายวรรณรักษ์ สุขศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3
หมู่ 3 วนท่าแครง
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
btkschool@hotmail.com
btk.ac.th
บางตีนเป็ด
038-981-415
038981415
2501
3
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
251
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:10 น.
26
1024070024
24010028
070024
วัดเกาะ
Watkoh
นางอารีย์ บุญสร้าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 4 บางกะโหลก
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
areeboon@hotmail.com
sites.google.com/site/watkoh72school
บางเตย
038-565-256
038565256
2468
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
161
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:00:12 น.
27
1024070025
24010029
070025
วัดแพรกนกเอี้ยง
watpragnokaeing
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 1
หมู่ 5 เกาะดอน
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
phatsayaphan1707@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
2479
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:37 น.
28
1024070026
24010030
070026
บ้านแขวงกลั่น
bankwangkran
นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านแขวงกลั่น
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
bankwangkran05@gmail.com
บางเตย
089-0275174
05082515
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
74
8
26 ตุลาคม 2561 เวลา 21:59:44 น.
29
1024070031
24010031
070031
วัดบางปลานัก
Wat Bangplanak
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช1
หมู่ 10 บางปลานัก
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
bangplanak.school@gmail.com
www.bangplanak.ac.th
บางเตย
-
-
20/11/2473
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:04:00 น.
30
1024070015
24010033
070015
วัดทด
watthod school
นายนิพนธ์ น้อยจินดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 7 บางไผ่
บางไผ่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wat_thod@hotmail.com
www.facebook.com/watthodschool/
บางไผ่
038-823-238
038-824-485
1 กันยายน 2471
5
7.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
193
8
19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:18:48 น.
31
1024070020
24010034
070020
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
Watphotharam
นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 7 ช่องาม
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watphotharam.school0034@gmail.com
บางพระ
038-514-291
038-514-291
12 มิถุนายน 2456
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:44:49 น.
32
1024070021
24010035
070021
วัดบางปรง
Watbangprong School
นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 9 บางปรง
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wbp25_cha1@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บางพระ
038-820-812
038-820-812
19/08/2480
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
187
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:55 น.
33
1024070019
24010036
070019
วัดบางพระ
watbangpha
นายกฤติพงษ์ ทองฉาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 5 คลองอ้อม
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watbangpha.school0036@gmail.com
-
บางพระ
-
-
2478
2.50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
209
8
01 สิงหาคม 2561 เวลา 13:34:51 น.
34
1024070028
24010039
070028
วัดนครเนื่องเขต
WATNAKORNNUANGKET
นางวันดี จิตรแข็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
Wifi
หมู่ 8 วังตะเคียน
วังตะเคียน
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wnk22_cha1@hotmail.com
www.wnkschool.com
วังตะเคียน
038-813-909
038812233
2473
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
416
19
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:40 น.
35
1024070033
24010040
070033
บ้านวังตะเคียน
Banwangtakhian
นายนิทัศน์ ธรรมประทีป
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 วังตะเคียน
วังตะเคียน
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
วังตะเคียน
038-812-224
1/05/2521
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
169
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 00:01:55 น.
36
1024070029
24010041
070029
วัดหนามแดง
WATNAMDAENG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 2 คลองขวางล่าง
หนามแดง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
namdaengschool@gmail.com
-
หนามแดง
0892348345
-
01/01/2472
24
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
121
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:35:11 น.
37
1024070001
24010042
070001
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ANUBARN WATPITULATIRATRANGSARI
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 156/7 ถนนมรุพงษ์
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
anubarn156@gmail.com
www.pitula.ac.th
เมืองฉะเชิงเทรา
038-511090
038-514890
24/06/2486
6
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
110
2,791
84
30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:11:14 น.
38
1024070098
24010043
070098
บ้านคลอง 21
Ban Klong 21
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการที่ 5(บางน้ำเปรี้ยว 2)
หมู่ 5 คลอง 21
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
dansri2508@hotmail.com
http://school.bed.go.th
ดอนเกาะกา
038-080-059
-
พ.ศ.2509
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:26 น.
39
1024070099
24010044
070099
บ้านปลายคลอง 20
banplayklong20
นางสาวกนกกรานต์ คชชะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 1 คลอง 20
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1024070099
ดอนเกาะกา
1 สิงหาคม 2501
47.6
7.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
371
14
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55:22 น.
40
1024070100
24010045
070100
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
Watpochalermrak
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 คลอง 20
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
-
-
ดอนเกาะกา
-
-
21 ตุลาคม 2471
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
6
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05:01 น.
41
1024070101
24010046
070101
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
WATRAJBUMRANGSAK SCHOOL
นายสมศักดิ์ สนกนก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมชน
หมู่ 7 คลอง 21
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
wrd32_cha1@hotmail.com
cha1232wrb
ดอนเกาะกา
038-080-056
-
24/01/2547
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:19 น.
42
1024070102
24010047
070102
สุเหร่าดอนเกาะกา
suraodonkoka
นายวุฒิ อิสระกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สุเหร่าขาว
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
cha1248srdkk
srdkk48 _cha1@hotmail.c
-
-
-
1 กรกฎาคม 2481
47
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
174
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:46:05 น.
43
1024070103
24010048
070103
วัดบึงตาหอม
WATBUANGTAHOM
นายอานุภาพ บุญธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 14 บึงตาหอม
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
bungtahom@gmail.com
ดอนเกาะกา
0899846138
-
30/11/2470
45
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
108
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:17:57 น.
44
1024070096
24010049
070096
บ้านดอนเกาะกา
BANDONKORKA
นายนิทัศน์ นักเสียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดอนเกาะกา
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
nituch88@hotmail.co.th
ดอนเกาะกา
-
-
2513
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
156
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:04 น.
45
1024070097
24010050
070097
บ้านบึงพระอาจารย์
banbengpaajan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
supranee_40@hotmail.co.th
เทศบาลดอนเกาะกา
พ.ศ. 2488
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
43
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:24:09 น.
46
1024070094
24010052
070094
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
Suraolamchala ( Lamchalaprachasan )
นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 14 ลำชะล่า
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
lamchala2014@gmail.com
ดอนฉิมพลี
-
-
1 กรกฎาคม 2480
44
9.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
234
11
26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:29:21 น.
47
1024070095
24010053
070095
สุเหร่าสมอเอก
suraosamo-ek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัฐบาล
หมู่ 17 สมอเอก
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
kahlong_12@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070095
ดอนฉิมพลี
1 กรกฎาคม 2481
41
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:16 น.
48
1024070088
24010054
070088
ตลาดคลอง 16
Taladklong16
นายสมบัติ บุญเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดคลอง 16
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
kerdkaew_699@hotmail.com
http://
ดอนฉิมพลี
038-585-113
2503
36
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
526
16
28 มิถุนายน 2561 เวลา 20:20:51 น.
49
1024070089
24010055
070089
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
chalermchuangwittayatarn
นายมงคล อรุณแสงฉาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 19 ปากคลอง 21
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
cwt.th@gmail.com
http//school.obec.go.th
ดอนฉิมพลี
038-585499
-
2514
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
322
13
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:23:19 น.
50
1024070090
24010056
070090
วัดรามัญ
WATRAMAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านรามัญ
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
supin.t@obec.go.th
http://school.obec.go.t
ดอนฉิมพลี
0893406048
038566320
2477
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:27:04 น.
51
1024070091
24010057
070091
สุเหร่าปากคลอง 20
Suraopakklong 20
นางโกศล อู่เงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 7 ปากคลอง 20
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
pakkong.20@hotmail.com
www.pk20school.ac.th
ดอนฉิมพลี
038-585-490
8 มิถุนายน 2483
43
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
178
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:16:33 น.
52
1024070092
24010058
070092
สุเหร่าดอนกลาง
SURAODONKLANG
นางวิภา พุทธศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนกลาง
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
donklang_17@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
ดอนฉิมพลี
038-080-054
-
12/02/2471
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
170
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:03 น.
53
1024070093
24010059
070093
สุเหร่าคู้
suraokoo
นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 คู้น้อย
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
ดอนฉิมพลี
2525
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
161
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 20:03:32 น.
54
1024070073
24010060
070073
ปากคลองบางขนาก
pakklongbangkhanak
นายสุวิทย์ วังราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
หมู่ 2 บางขนาก
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
school.pbk@gmail.com
www.pakklongbangkhanak.ac.th
บางขนาก
0657461593
2499
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
203
11
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00:21 น.
55
1024070075
24010062
070075
วัดเกตุสโมสร
watkatesamosorn
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ต้นสำโรง
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
saijai.au@hotmail.com
www.wks-school.net
อบต.บางขนาก
038-581-319
038581319
9ื มิถุนายน 2473
23
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
376
15
25 มิถุนายน 2561 เวลา 19:42:36 น.
56
1024070077
24010064
070077
วัดประชาบำรุง
watprachabumrung
นายอุบล พัฒนาภรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 3 ชีผ้าขาว
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watprachabumrung@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/
บางขนาก
0816275988
-
09/05/2520
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
198
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:56:16 น.
57
1024070064
24010065
070064
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
PRACHARUEKSOMBOON
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
prsb_school@yahoo.com
http://school.obec.go.t
บางน้ำเปรี้ยว
038-581-212
038581212
-
32
500
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
434
16
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:37 น.
58
1024070065
24010066
070065
บึงเทพยา
Buengtheppaya
นางสาวสมร ระยับศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 11 บึงเทพยา
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
buengtheppayaschool@gmail.com
บางน้ำเปรี้ยว
038-088563
2500
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
96
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:27:28 น.
59
1024070067
24010068
070067
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
Suraomaiparkkrong 17
นางทัศนีย์ แก่นภมร
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 ลำอ้ายสอ
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
http;/school.bed.go.th/
บางน้ำเปรี้ยว
0936591653
1 พฤษภาคม พ.ศ.2482
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
120
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55:24 น.
60
1024070068
24010069
070068
สุเหร่าแคราย
Suraokaerai
นายรังสรรค์ มั่นประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช1
หมู่ 8 บ้านแคราย
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
suraokaerai@gmail.com
suraokaerai@gmail.com
บางน้ำเปรี้ยว
038-518-143
038505329
28/11/2481
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
277
11
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:08:27 น.
61
1024070105
24010070
070105
สกุลดีประชาสรรค์
Sakuldeeprachasan
นางสลีลา ศรีสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 9 คลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
skd36_cha1@hotmail.com
บึงน้ำรักษ์
0890505324
2491
50
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
197
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:11 น.
62
1024070106
24010071
070106
วัดบึงน้ำรักษ์
Watbungnamruk
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 8 คลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
wat_bung2013@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บึงน้ำรักษ์
033-050-335
13/05/2475
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
104
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:35 น.
63
1024070107
24010072
070107
สุเหร่าคลอง 15
SURAO KLONG15
นางสาวมาเดีย มะทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไผ่ดำรักษ์ฟัน
หมู่ 12 คลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
suraoklong15school@gmail.com
บึงน้ำรักษ์
0910068101
0
2479
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
152
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:57:22 น.
64
1024070108
24010073
070108
สุเหร่าดารุลนาอีม
suhrowdarunnaim
นางสาวสุปราณี เพชรน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 คลองสิบห้า
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
kanokphan068@hotmail.com
-
-
038-505-249
-
9 มิถุนายน 2499
37
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
248
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 19:01:14 น.
65
1024070109
24010074
070109
สุเหร่าคลองหกวา
sulohklonghokva
นางธนกร ศิริโสภาพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 1 คลองหกวา
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
surhoklong6va@gmail.com
บึงน้ำรักษ์
033050338
พ.ศ.2481
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
168
8
18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:20:25 น.
66
1024070110
24010075
070110
สุเหร่าคลอง 14
Suraoklong 14
นายสมเด็จ ศรีสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 หมู่บ้านคลอง 14
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
SK14B@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070110
บึงน้ำรักษ์
038-080-050
-
๑ กรกฎาคม ๒๔๘๑
36
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
157
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:06 น.
67
1024070069
24010076
070069
สิทธิสุนทรอุทิศ
sittisuntornutis
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 9 ชวดตาสี
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
sittisuntornutis@gmail.com
โพรงอากาศ
038-582-405
038-582405
พ.ศ. 2507
17
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:47:04 น.
68
1024070070
24010077
070070
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
Bangsai
นายวิทยา ธรรมธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางสาย
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
wittaya3012@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1024070070
โพรงอากาศ
038-514-552
-
พ.ศ. 2479
33
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
230
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:47:14 น.
69
1024070080
24010078
070080
วัดตะพังคลี
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 ตะพังคลี
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
โพรงอากาศ
081-940-6561
-
01/06/2519
25
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
77
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:12 น.
70
1024070071
24010079
070071
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
WATNILLARATSATTHABUMRUNG
นางสาวปราณี แพรเพ็ชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บางใหญ่
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
wrs19_chai@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070071
โพรงอากาศ
089-6662839
-
2481
23
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:47:24 น.
71
1024070072
24010080
070072
วัดญาณรังษาราม
watyannarungsaram
นายปัญญา วิริยะศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 คลองบ้านใหม่
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
newnattaporn3129@gmail.com
http://school.obec.go.t
โพรงอากาศ
พ.ศ.2465
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
143
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:47:39 น.
72
1024070078
24010081
070078
สะแกโดดประชาสรรค์
Sakaedotprachasan
นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 5 สะแกโดด
โยธะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
Skd37_cha1@hotmail.com
โยธะกา
038-080-048
038090093
10/06/2480
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
337
12
27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:11:25 น.
73
1024070079
24010082
070079
วัดบางไทร
Watbangsai school
นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต 1
หมู่ 9 บางไทร
โยธะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
por_ploddee24@hotmail.com
-
??????
083-0895352
-
2502
40
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11:05 น.
74
1024070111
24010083
070111
วัดไผ่ดำ
Watphaidum
นายมนตรี พิมแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
phaidum2400@gmail.com
ศาลาแดง
038-132-081
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
278
13
30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:59:38 น.
75
1024070112
24010084
070112
วัดหลวงแพ่ง
Wat Lung Pang
นายปรีชา เกตุผดุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 13 ปากคลองหลวงแพ่ง
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
ศาลาแดง
038-080-047
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
124
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:42:46 น.
76
1024070113
24010085
070113
วัดสว่างอารมณ์
watsawangarom
นางเตือนใจ สืบทิม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
หมู่ 19 สว่างอารมณ์
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
wsa_2470@hotmail.com
www.watsawangarom.ac.th
ศาลาแดง
038-592117
038-592117
2470
24
50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
648
24
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:46:34 น.
77
1024070114
24010086
070114
วัดคลองเจ้า
Watklongjao
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 16 คลองเจ้า
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
pongpan_m27@hotmail.com
ศาลาแดง
038-845-919
1 กันยายน 2482
20
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
233
9
27 ตุลาคม 2561 เวลา 22:18:40 น.
78
1024070116
24010088
070116
วัดบึงทองหลาง
watbungthonglang
นายสมพงษ์ พรงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บึงทองหลาง
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
btl2472_school@hotmail.com
ศาลาแดง
02-988-2036
-
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58:35 น.
79
1024070086
24010089
070086
ปากบึงสิงโต
Pakbuengsingto
นางนิตยา มัสเยาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 สิงโตทอง
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
สิงโตทอง
038-566-197
10 ตุลาคม 2496
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
128
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:05:02 น.
80
1024070087
24010090
070087
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
WATPOSAENGKANCHANARAD
นายกริช สุรัสโม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 คลอง 19
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
posaeng_19@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1024070087
สิงโตทอง
033050342
01/06/2510
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
180
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:51:37 น.
81
1024070104
24010091
070104
สุเหร่าคลอง 20
SURAOKLONG20
นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 คลอง 20
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
suraoklong_20@hotmail.com
สิงโตทอง
-
2498
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
142
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:10:40 น.
82
1024070085
24010092
070085
สุเหร่าคลอง 19
Suroaklong19
นายฉัตย์ มีอนันต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 1
หมู่ 9 คลองสิบเก้า
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
suraoklong19school@gmail.com
gg.gg/423o1
อบต.หมอนทอง
038-566-249
-
พ.ศ.2480
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
203
11
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55:45 น.
83
1024070083
24010093
070083
วัดพุทธอุดมวิหาร
Watputaudomwiharn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 วัดพุทธอุดมวิหาร
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
-
-
หมอนทอง
038-586-222
-
2471
35.7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
35
7
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:53 น.
84
1024070084
24010094
070084
สุเหร่าคลอง 18
Suraoklong18
นายณัฐพล เลิศเชาวน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงสิงโต
หมู่ 5 คลอง 18
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
kroofareeda18@gmail.com
หมอนทอง
082-4654118
01/10/2482
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
174
8
22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:48 น.
85
1024070081
24010095
070081
บึงสิงโต
ฺBungsingto
นายสุพิน ที่ภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บึงสิง
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
bs09_cha1@hotmail.com
-
หมอนทอง
0847134978
-
2482
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
278
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:49 น.
86
1024070082
24010096
070082
วัดคลอง 18
Watklong18
นายทวี แก่นดำ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านคลอง 18
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
wk1814_cha1@hotmail.com
หมอนทอง
038-581-200
038582000
2471
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
296
14
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:31:42 น.
87
1024070147
24010097
070147
วัดเขาดิน
watkhaodin
นายอนุรัญช์ มาคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เขาดิน
เขาดิน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
watkaodin@hotmail.co.th
http://www.prathom.com
เขาดิน
038-134-035
038-134-035
1/08/2473
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
340
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:41 น.
88
1024070122
24010098
070122
วัดบางแสม
Watbangsaem
นายสุริยา ศรีโภคา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.1
หมู่ 6 บางแสม
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bangsaem.school@hotmail.com
www.watbangsamae.ac.th
ท่าข้าม
038-574-311
038574311
10 สิงหาคม 2481
31.9
13.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
548
19
28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:21:26 น.
89
1024070123
24010099
070123
คลองพานทอง
KLONGPANTHONG
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 5 บางไทร
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
klongpanthong@hotmail.com
ท่าข้าม
038-573-646
-
15 เมษายน พ.ศ.2514
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:57:34 น.
90
1024070121
24010101
070121
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
Banthakhamtangtrongjit 10
นายสาธิต มาลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 3 บ้านท่าข้าม
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
sathitmalai888@hotmail.com
ท่าข้าม
038-573-001
1 พฤษภาคม 2500
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
378
16
23 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:14 น.
91
1024070139
24010102
070139
จันทร์เจริญ
janjaroen
นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านหมู่
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
janjaroenschool@gmail.com
-
ท่าสะอ้าน
038-516-429
-
10/08/2481
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
8
28 ตุลาคม 2561 เวลา 07:26:27 น.
92
1024070143
24010103
070143
ประกอบราษฎร์บำรุง
Prakorbratbamrung
นางวิไล อิ่มสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 7 ประตูน้ำ
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
prakorbcha01@gmail.com
ท่าสะอ้าน
-
-
7 มิถุนายน 2465
22
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
328
14
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:47:51 น.
93
1024070144
24010104
070144
วัดท่าสะอ้าน
wattasaan
นางภัสส์พสุ คำมิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต1
หมู่ 5 ท่าสะอ้าน
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
wattasaan2008@hotmail.com
www.wattasaanschool.ac.th
ท่าสะอ้าน
038-530-135
038531121
2469
24
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
275
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:06:08 น.
94
1024070141
24010105
070141
วัดลาดยาว
Watladyao School
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป
หมู่ 5 ลาดยาว
บางเกลือ
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
http//sch00.bed.go.th/
บางเกลือ
0898903847
8 กรกฎาคม 2493
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
75
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47:49 น.
95
1024070140
24010106
070140
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
bankklua school
นางไฉไล สะยะรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 2 บางเกลือ
บางเกลือ
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
wbk 15 cha1@hotmail.co
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070140&Area_CODE=2401
บางเกลือ
038-531-002
038531002
13 /06/2465
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
224
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:03:54 น.
96
1024070118
24010107
070118
วัดล่าง
watlang school
นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 9 วัดล่าง
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
บางปะกง
038-531-435
038533161
พ.ศ. 2440
24
7.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
43
780
23
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:55 น.
97
1024070119
24010108
070119
วัดบน
watbon
นางรัชนี ธรรมประทีป
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 2 บ้านบน
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
watbon@hotmail.co.th
hHp://school.bid.go.th/
บางปะกง
038-533-432
18 มิถุนายน 2465
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
121
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:21:07 น.
98
1024070120
24010109
070120
พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
Prapimonsaenee
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 13 คลองหัวจาก
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
prapimon2561@hotmail.com
www.facebook.com/Prapimon
บางปะกง
038-532-028
1 กรกฎาคม 2480
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
99
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 20:36:40 น.
99
1024070125
24010110
070125
พรหมานุเคราะห์
prommanukro
นายไพจิตร ใหม่ศาสตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 16 นิคมคลองยายใหม่
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
promma954@hotmail.co.th
pmks.org
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
038-531155
038-531155
1 ก.ค. 2490
23
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
314
15
28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:25:53 น.
100
1024070127
24010111
070127
สามัคคีราษฎร์บำรุง
samukkeeradbamrung
นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 14 ผีขุด
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
samakkee01@hotmail.com
บางปะกง
038-533-000
-
2476
102
86
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
148
11
29 ตุลาคม 2561 เวลา 12:13:01 น.
101
1024070148
24010113
070148
วัดบางผึ้ง
Watbangphung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 แม่น้ำ
บางผึ้ง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
jird_boon@hotmail.com
-
บางผึ้ง
038-134-034
038-134-034
21/06/2465
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
38
8
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:50:39 น.
102
1024070149
24010114
070149
บ้านบางข้าว
BANBANGKHAO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช1
หมู่ 7 ศรีเสม็ด
บางผึ้ง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bangkhaw149@hotmail.com
บางผึ้ง
063-1917679
พ.ศ.2482
30
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
54
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 08:55:14 น.
103
1024070135
24010115
070135
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
Watbangwua Saisermwit School
นายวิฑูรย์ พรมมิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บางวัว
บางวัว
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
www.wbw.ac.th
038-538-597
038538592
16 พฤษภาคม 2474
25
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
1,013
30
25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:38:00 น.
104
1024070137
24010117
070137
วัดบางสมัคร
Watbangsamak
นายเกษม พูลทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 6 เกาะวัด
บางสมัคร
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
bangsamak.school@gmail.com
www.bangsamak.ac.th
เทศบาลตำบลบางสมัคร
038538594
038538594
8 มิถุนายน 2465
32
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
479
22
25 มกราคม 2561 เวลา 09:00:33 น.
105
1024070138
24010118
070138
วัดพิมพาวาส
Watpimpawas
นางศศกร กาฬศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 2 คลองวังขื่อ
พิมพา
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
Wat.Pim.School@gmail.com
-
พิมพา
038-570-467
038-570-467
24 มิถุนายน 2473
25
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
381
12
29 ตุลาคม 2561 เวลา 16:08:07 น.
106
1024070128
24010119
070128
แสมขาววิทยาคาร
Samaekhao Witayakhan
นายชาญณรงค์ บัวเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 3 แสมขาว
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
smk30_cha1 @ hotmail.co
http://www.samaekhao.ac.th/
สองคลอง
038-528-129
038528129
2484
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
327
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:56 น.
107
1024070129
24010120
070129
วัดสองคลอง
watsongklong
นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช. เขต 1
หมู่ 8 89 คลองขุดใหม่
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
wsongklong@yahoo.co.th
http://watsongklong.com
สองคลอง
038-528-160
038528160
29/11/2480
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
356
16
28 ตุลาคม 2561 เวลา 17:52:11 น.
108
1024070130
24010121
070130
บ้านสีล้ง
BANSILONG
นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 10 บ้านสีล้ง
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
silong school@hotmail.com
www.bslschooi.ac.th
สองคลอง
038-080-046
2502
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
191
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:47:54 น.
109
1024070131
24010122
070131
สกัด 80
SAKAD 80
นางนภาพร วิริยะปานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 สกัด 80
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
sakad80_80@hotmail.com
-
สองคลอง
0822748809
-
26 มิถุนายน 2488
50
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:02 น.
110
1024070146
24010123
070146
คลองขวาง
Klongwhang
นางอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป เขต 1ฉช
หมู่ 9 คลองขวาง
หนองจอก
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
-
-
หนองจอก
0982659128
-
2482
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00:59 น.
111
1024070145
24010124
070145
วัดสุขาราม
WAT SUKHARAM
นายวิเชียร ซัวตังไล้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
หมู่ 6 คลองขุนพิทักษ์
หนองจอก
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
srisakrtkuneng@hotmail.com
cha1324wsr
หนองจอก
038-578-103
พ.ศ.2463
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
183
11
26 ตุลาคม 2561 เวลา 15:08:01 น.
112
1024070132
24010125
070132
สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
Sakad40 (Kittinakprachanukul) School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 สกัดสี่สิบตะวันตก
หอมศีล
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
sakad40@gmail.com
หอมศีล
038-080-043
-
17 ก.ค. 2482
37
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:09:50 น.
113
1024070142
24010128
070142
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
sukhunthasrilaram
นายรังสรรค์ แสนบัณทิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 หอมศีล
หอมศีล
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
watsukhun@gmail.com
sukanthasiraram.com
หอมศีล
038-989-545
038989545
1/09/2473
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
296
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 05:57:56 น.
114
1024070174
24010129
070174
วัดคลองสวน
Watklongsuan
นายสนั่น นุชพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 ชุมชนวัดคลองสวน
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
WKS06_cha1@hotmail.com
เทพราช
0813112210
-
2447
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
256
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:58 น.
115
1024070175
24010130
070175
สุเหร่าเกาะไร่
SURAOKOARAI
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เกาะไร่
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wimonrat.24@hotmail.com
http://www.koarai.ac.th/
เกาะไร่
038-595-109
2475
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
143
11
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:08:12 น.
116
1024070176
24010131
070176
สุเหร่าจรเข้น้อย
Suraojorakhenoi
นางชลันดา โอภาสตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1
หมู่ 1 ปากคลองแขวงกลั่น
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070176
เทพราช
033590100
033590100
2492
18
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
168
8
26 ตุลาคม 2561 เวลา 16:07:31 น.
117
1024070163
24010132
070163
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
Watphanomphanawad School
นางอำนวย คงสาคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 3 พนมพนาวาส
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
http://school.bed.go.th
คลองขุด
038-583-633
038-583-633
29/08/2494
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:49:52 น.
118
1024070164
24010133
070164
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
Watratsatthatham
นายอิทธิพร รุจะศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
หมู่ 3 ชวดสนามเถื่อน
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watratsatthatham81@gmail.com
htt://school.bed.go.th
คลองขุด
0817779166
15 สิงหาคม พ.ศ.2481
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
128
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:49:50 น.
119
1024070165
24010134
070165
วัดลาดบัว
Watlatbua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 ลาดบัว
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
lb.school165@gmail.com
คลองขุด
2493
15
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:23 น.
120
1024070173
24010135
070173
วัดใหม่ประเวศ
watmaipawet
นายสุกิจ อุดมสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 คลองประเวศ
คลองประเวศ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
Wmp22_cha1@hotmail.com
http:school.bed.go.th/w
คลองประเวศ
038-595-501
1/03/2474
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
107
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:43:49 น.
121
1024070153
24010136
070153
วัดดอนทราย
watdonsai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 4 ดอนทราย
ดอนทราย
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watdonsaischool@gmail.com
-
ดอนทราย
033050353
-
18/06/2465
8.2
9.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
117
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:13:03 น.
122
1024070151
24010137
070151
วัดประศาสน์โสภณ
Watprasartsophon
นายทิพากร พิศโฉม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 ตลาดบางกรูด
ท่าพลับ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
prius5353@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070151
หนองบัว
0971966343
2460
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:56 น.
123
1024070171
24010138
070171
วัดเทพราช
WATTHEPPHARACH SCHOOL
นายกมล อิ่มสำราญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
หมู่ 2 ปากลัดยายมุด
เทพราช
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
theppharach@theppharach.ac.th
www.theppharach.ac.th
เทพราช
038-595-454
038595454
2462
12
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
192
11
29 ตุลาคม 2561 เวลา 15:50:02 น.
124
1024070172
24010139
070172
วัดกลางราษฎร์บำรุง
watklangratbumrung
นายโต้ง พรมกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองแขวงกลั่น
เทพราช
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
2323tg@gmail.com
เทพราช
0850990377
2477
25
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:28 น.
125
1024070160
24010140
070160
วัดผาณิตาราม
Watphanitaram School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บางชายสอ
บางกรูด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wpnt12-cha1@hotmial.com
http://scool.obec.go.th
บางกรูด
-
-
12/05/2469
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
65
8
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:05:41 น.
126
1024070168
24010141
070168
วัดสนามจันทร์
watsanamchan
นายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดสนามจันทร์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wsj18_cha1@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บ้านโพธิ์
038-587-098
27/06/2475
12
0..0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
220
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00:18 น.
127
1024070169
24010142
070169
วัดคลองบ้านโพธิ์
Watklongbanpho school
นายสมภพ ประหยัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
หมู่ 1 ตลาดคลองบ้านโพธิ์
คลองบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
http://school.bed.go.th
คลองบ้านโพธิ์
0833877700
-
3 กรกฎาคม 2465
15
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:30:43 น.
128
1024070170
24010143
070170
วัดคลองต้นหมัน
Klongtonmhun School
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มีเครือข่าย
หมู่ 3 ปากคลองต้นหมัน
คลองบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wkt04_cha1@hotmail.com
http://www school.obec.
คลองบ้านโพธิ์
038-588-611
-
พ.ศ.2473
22
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:58:53 น.
129
1024070158
24010144
070158
วัดพิพิธประสาทสุนทร
Watphiphitprasatsunthon
นางสัญญา แก้วพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านลาดขวาง
ลาดขวาง
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wppsch@gmail.com
http//school.bed.go.th/
ลาดขวาง
038-577-097
-
16/07/2465
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
335
16
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:26 น.
130
1024070156
24010145
070156
วัดกระทุ่ม
watkatum
นางราตรี โชคพานิชศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 ปากคลองท่าถั่ว
สนามจันทร์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
ratreechok@gmail.com
http://school.obec.go.t
สนามจันทร์
0624192494
-
10 กันยายน พ.ศ.2478
10
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:01:00 น.
131
1024070154
24010147
070154
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
Watsamkor
นายวิมล สมใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 2 สามกอ
สิบเอ็ดศอก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wsk19_cha1@hotmail.com
http:llschool.obec.go.t
สิบเอ็ดศอก
038-587-310
21 ,มิถุนายน พ.ศ. 2496
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
8
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:42:38 น.
132
1024070166
24010149
070166
วัดประชาบำรุงกิจ
Watprachabumrungkit
นายทวี เพชรพยอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 หนองแบน
สิบเอ็ดศอก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wpch10_cha1@hotmail.com
สิบเอ็ดศอก
038-820-617
2482
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
177
11
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:33 น.
133
1024070159
24010150
070159
วัดแสนภูดาษ
watsanpudas
นางสาวจงกล จั่นนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 แสนภูดาษ
แสนภูดาษ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
Wsd20_Cha1@hotmail.com
แสนภูดาษ
038-577-217
19 กรกฎาคม 2465
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
132
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:18:14 น.
134
1024070150
24010151
070150
วัดอินทาราม
watintaram
นายสมยศ แสงอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.1
หมู่ 1 ข้างวัดทด
หนองตีนนก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
somyos5753@hotmail.com
หนองตีนนก
0814363663
2464
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:53:10 น.
135
1024070152
24010152
070152
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
DONSEENON
นางสาวอนุสา บุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนสีนนท์
หนองบัว
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
หนองบัว
0895419437
1 /02/2473
9.3
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:48:12 น.
136
1024070167
24010153
070167
วัดหนองกระสังสามัคคี
watnongkrasangsamakkee
นางเมธาพร ยศยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 6 หนองกระสังข์
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wadnongkrasangsamakkee_school@hotmail.com
แหลมประดู่
1 พฤษภาคม 2511
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:03 น.
137
1024070161
24010154
070161
วัดอรัญญิการาม
Arunyikaram
นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 1 ดอนศาลเจ้า
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
ayr.school@gmail.com
แหลมประดู่
08926595851
18 สิงหาคม 2465
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:57:48 น.
138
1024070162
24010155
070162
วัดศรีมงคล
Watsrimongkol
นายศักรินทร์ อินทร์สูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 4 แหลมประดู่
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
rrsrimongkol1@gmail.com
http://school.obec.go.t
แหลมประดู่
28/06/2482
20
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:53 น.