ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1024070045
24020001
070045
สุตะโชติประชาสรรค์
Sutachotprachasun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 ทรายหาย
ท่าทองหลาง
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
missendu@hotmail.com
-
อบต.ท่าทองหลาง
0-3854-1805
-
2483
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
11
6
30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:43:48 น.
2
1024070046
24020002
070046
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
tharahatratsrit
นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 ท่าระหัด
ท่าทองหลาง
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
-
-
ท่าทองหลาง
0813126899
-
15 กรกฎาคม 2483
19
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:08:24 น.
3
1024070059
24020003
070059
วัดบางกระเจ็ด
watbangkrachet
นายปราโมทย์ จินดางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บางกระเจ็ด
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
บางกระเจ็ด
0-3856-8013
038568013
1 มีนาคม 2474
32
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
133
12
28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:08:42 น.
4
1024070061
24020004
070061
วัดสามแยก
วัดสามแยก
นายมนตรี บุญธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 2 สามแยก
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watsam-yak@hotmail.com
watsam-yak@hotmail.com
บางกระเจ็ด
0-3850-2147
8 พฤษภาคม 2481
42
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
21
10
27 มิถุนายน 2560 เวลา 05:54:09 น.
5
1024070063
24020005
070063
วัดบางกระดาน
watbangkradan
นางสาวลัญฉกร ภูธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บางกระดาน
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
wbkd.school@gmail.com
บางกระเจ็ด
038080063
038080063
01/05/2478
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:19:42 น.
6
1024070057
24020006
070057
วัดใหม่บางคล้า
Watmaibangkhla
นายสำเริง นิ่มปลื้ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 ตลาดใหม่
บางสวน
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watmaibangklaschool@gmail.com
watmaibangkhla.com
บางสวน
0-3884-8300
06/04/2448
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
11
26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:05:38 น.
7
1024070047
24020007
070047
วัดกกสับ
Watkoksap
นายดวง สุวรรณเกิดผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช ๒
หมู่ 4 กกสับ
ปากน้ำ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
ปากน้ำ
0892202950
29/11/2542
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
29
7
29 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:07:12 น.
8
1024070043
24020008
070043
วัดปากน้ำโจ้โล้
Watpaknamcholo
นายใย ยศยิ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 ปากน้ำ 51/1
ปากน้ำ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
ปากน้ำ
0-3813-3069
0-3813-3069
14 กุมภาพันธ์ 2460
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
162
11
06 ตุลาคม 2560 เวลา 06:36:35 น.
9
1024070056
24020009
070056
วัดสาวชะโงก
saochangok school
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 1 123/3
สาวชะโงก
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
saochangok.school@gmail.com
สาวชะโงก
0-3852-1042
2468
31
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
110
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:59:47 น.
10
1024070051
24020010
070051
วัดเสม็ดใต้
Watsamedtai
นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 1 วังสีทอง
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
samedtaisc@hotmail.com
www.ccs2.net/samedtai/
เสม็ดใต้
033050325
-
2484
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 17:17:34 น.
11
1024070052
24020011
070052
วัดสนามช้าง
watsanamchang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 สนามช้าง
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
sanamchang55@hotmail.com
เสม็ดใต้
0-3852-1439
12 พฤษภาคม 2475
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:27:22 น.
12
1024070054
24020012
070054
วัดหัวสวน
Wat Hua Suan
นายศุภชัย เฑียรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 บ้านหัวสวน
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
081-2982263
15 พฤษภาคม 2478
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
120
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 14:03:01 น.
13
1024070058
24020014
070058
บ้านปลายคลอง
BANPLAIKLONG
นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 หนองตัน
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
plaiklong24110@hotmail.co.th
เสม็ดเหนือ
0-3858-4116
038584116
12 กรกฎาคม 2483
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
150
8
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:27:07 น.
14
1024070053
24020015
070053
วัดศรีสุตาราม
watsisutaram school
นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 2 เสม็ดเหนือ
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
utapol-53@hotmail.com
เสม็ดเหนือ
0-3854-1702
9 มกราคม 2501
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
119
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:17:17 น.
15
1024070050
24020017
070050
วัดเสม็ดเหนือ
samednue
นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 1 เสม็ดเหนือ
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
samednue@hotmail.com
www.ccs2.net/smnschool
เสม็ดเหนือ
038568907
038568907
2471
30
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
249
11
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:58:14 น.
16
1024070060
24020018
070060
วัดลาดบัวขาว
watlatbuakhao
นางสาวนาถลดา มนต์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 6 ลาดบัวขาว
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
ืีืnune-s@hotmail.com
หัวไทร
0868371126
-
พ.ศ.2468
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
05 เมษายน 2561 เวลา 12:19:38 น.
17
1024070044
24020019
070044
วัดหัวไทร
Wathuasai
นายสายันต์ วิไลพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 หัวไทร
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
หัวไทร
0-3852-7257
25 กันยายน 2473
29
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 04:05:00 น.
18
1024070062
24020020
070062
วัดทางข้ามน้อย
watthangkhamnoi
นายทรงชัย คงเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 ทางข้ามน้อย
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
หัวไทร
2465
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
9
29 มกราคม 2561 เวลา 13:51:27 น.
19
1024070048
24020021
070048
วัดคูมอญ
watkhumon
นางอรทัย พลวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 3 คูมอญ
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
kumon.sch@hotmail.com
หัวไทร
0810634111
1 พฤษภาคม 2516
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
24 มิถุนายน 2560 เวลา 05:24:14 น.
20
1024070190
24020022
070190
วัดพงษาราม
pongsaram
ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 2 550/9 หมู่บ้านเกาะขนุน
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
psr_school@hotmail.com
www.ccs2.net/pongsaram
เกาะขนุน?
0-3855-1415
12 พฤษภาคม 2471
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
168
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:06:06 น.
21
1024070191
24020023
070191
บ้านแหลมตะคร้อ
Banlamtakor School
นายกมล วุ่นหนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 5 แหลมตะคร้อ
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
Banlamtakor@gmail.com
www.ccs2.net/banlamtakor
เกาะขนุน
0-38135440
1 กันยายน 2504
2.5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
225
9
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:59:46 น.
22
1024070192
24020024
070192
วัดหนองเสือ
watnhongsua
นายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 4 หนองเสือ
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
shizuika@hotmail.com
เกาะขนุน
081-5758481
13 สิงหาคม 2481
3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
250
11
17 ตุลาคม 2560 เวลา 02:18:18 น.
23
1024070193
24020025
070193
วัดชายเคืองวนาราม
watchaykuangwanaram
นางสาวเสาวคนธ์ นิรมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 7 ท่ากง
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เกาะขนุน
033050364
27 มิถุนายน 2482
3
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
99
8
06 ตุลาคม 2560 เวลา 06:42:03 น.
24
1024070194
24020026
070194
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
Banhuayplu
นายชิต นพเกียรติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 10 ห้วยพลู
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
้bhp_school@hotmail.co.th
เกาะขนุน
0861582073
2499
7
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
122
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:00:20 น.
25
1024070195
24020027
070195
วัดนาน้อย
Wat Na Noi
นางสาวมนัสนันท์ วงชารีธนภัทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 6 นาน้อย
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
uraiwan6741@hotmail.com
watnanoi.wordpress.com
เกาะขนุน
0-3859-7798
0-3859-7798
2496
5
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
93
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:58:47 น.
26
1024070197
24020029
070197
บ้านไร่ดอน
BANRAIDON
นายมนตรี รัฐประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 ไร่ดอน
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เกาะขนุน
0-3855-3407
1 มิถุนายน 2521
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 04:17:45 น.
27
1024070188
24020030
070188
วัดดอนขี้เหล็ก
donkeelex school
นายอิสระพงศ์ ละออภักตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 13 ดอนขี้เหล็ก
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
don.kl@hotmail.com
เกาะขนุน
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:23:31 น.
28
1024070215
24020031
070215
บ้านชำขวาง
Banchamkhwang
นายสุนทร เกียรติสถิตกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 1 ชำขวาง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
เขาหินซ้อน
0-3859-9189
-
09/05/2516
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:19:21 น.
29
1024070216
24020032
070216
บ้านปรือวาย
Banpruewai
นายมนตรี ประการะสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านปรือวาย
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
banpruewai.co.th
-
เขาหินซ้อน
0-3859-9380
-
12 พฤษภาคม 2512
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
135
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:32:09 น.
30
1024070217
24020033
070217
บ้านม่วงโพรง
BANMUENGPRONG
นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช 2
หมู่ 1 ม่วงโพรง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เขาหินซ้อน
038080027
15 มิถุนายน 2505
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
84
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:02:57 น.
31
1024070218
24020034
070218
วัดแหลมเขาจันทร์
Wad Lamkhaochan
นายสุรพล บริสัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 3 แหลมเขาจันทร์
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
อบต.เขาหินซ้อน
038020083
2485
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
75
9
07 กันยายน 2560 เวลา 08:04:55 น.
32
1024070219
24020035
070219
บ้านห้วยหิน
banhauyhin
นายสมหวัง เบ็ญมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
รร.บ้านเขาหินซ้อน
หมู่ 11 บ้านห้วยหิน
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เขาหินซ้อน
0-3859-7972
28 กันยายน 2519
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:30:11 น.
33
1024070220
24020036
070220
บ้านหนองกลางดง
Nong Klang Dong
นายสาคร เนียมบุญเจือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 หนองกลางดง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
NKD-School@hotmail.com
เขาหินซ้อน
2521
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
121
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 12:03:39 น.
34
1024070221
24020037
070221
บ้านหนองเหียง
bannonghiang
นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเขาหินซ้อน
หมู่ 13 หนองเหียง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
tanitcher@gmail.com
เขาหินซ้อน
0817231345
-
26/05/2523
25
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
41
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:56:24 น.
35
1024070187
24020038
070187
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
swangzattatammasatan
นายโกศล วรพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 ห้วยลึก
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
swangzatta@hotmail.com
schoolsawang.blogspot.com/
เขาหินซ้อน
033050371
2523
14
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 06:33:31 น.
36
1024070189
24020039
070189
วัดลำมหาชัย
watlummahachai school
นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 ลำมหาชัย
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
school_lmc@hotmail.com
เขาหินซ้อน
0855432809
2483
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
194
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:21:28 น.
37
1024070209
24020040
070209
วัดหนองปรือ
watnongpree
นางสาวปวริศา พลบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 14 บ้านหนองปรือ
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
watnongpree@gmail.com
watnongpree@gmail.com
เขาหินซ้อน
2485
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:45:48 น.
38
1024070211
24020041
070211
บ้านหนองแสง
bannongsang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 6 หนองแสง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
wannaphosri@gmail.com
เขาหินซ้อน
033050369
-
2501
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:20:54 น.
39
1024070184
24020043
070184
วัดโคกหัวข้าว
WATKHOKHUAKHAO SCHOOL
นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 3 โคกหัวข้าว
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เทศบาลตำบลท่าถ่าน
0812090027
วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2502
9
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:34 น.
40
1024070185
24020044
070185
วัดดอนทอง
watdonthong
นางกัญญา สละชั่ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรียนร่วม
หมู่ 2 ดอนทอง
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
sutatip.tum@gmail.com
ท่าถ่าน
0-3883-6833
0-3883-6833
22/07/2499
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
170
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:48:37 น.
41
1024070186
24020045
070186
วัดท่าลาดเหนือ
WATTHALADNEUAH
นายเสถียร พรหมโลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต 2
หมู่ 1 ท่าลาด
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
ท่าถ่าน
0-3883-6080
26/04/2473
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:01:37 น.
42
1024070183
24020046
070183
วัดหนองเค็ด
Wat Nong Khet ( Sak Sin Bun Lue Rat ) School
นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 7 หนองเค็ด
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เทศบาลตำบลท่าถ่าน
0-3855-1413
0-3855-1413
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480
9
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
141
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:54:18 น.
43
1024070206
24020047
070206
วัดธารพูด
watthanpood
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 7 ธารพูด
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24210
บ้านซ่อง
0-3852-0107
1 กุมภาพันธ์ 2477
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
207
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:48:20 น.
44
1024070207
24020048
070207
วัดหัวกระสังข์
Wathuakrasang
นางสุภาพ นิลนนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 10 หัวกระสังข์
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
wathuakrasang@gmail.com
บ้านซ่อง
0-3852-0394
10 พ.ค.2471
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
210
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:20 น.
45
1024070210
24020050
070210
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
Bannongwa School
นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongwa_school@hotmail.com
บ้านซ่อง
0-3852-0345
038080021
2 กรกฎาคม 2502
21
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
199
9
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:40:16 น.
46
1024070212
24020051
070212
บ้านหนองสองห้อง
hnongsonghong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 13 หนองสองห้อง
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
itt.pungkasem@gmail.com
บ้านซ่อง
081-3534640
10/06/2518
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
8
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:41:38 น.
47
1024070214
24020052
070214
บ้านเขาหินซ้อน
bankhaohinsorn
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขตคุณภาพพนมสารคาม 4
หมู่ 2 เขาหินซ้อน
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
hinsornschool@hotmail.com
www.hinsorn.ac.th
เขาหินซ้อน
0-3855-4923
0-3855-4923
5 มิถุนายน 2506
20
25
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
664
22
29 มิถุนายน 2560 เวลา 13:12:10 น.
48
1024070178
24020053
070178
ไพบูลย์ประชานุกูล
Paiboonprachanukul
นายณรงค์ นิยมสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช เขต 2
หมู่ 7 -
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
paiboonprachanukul@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070178
เมืองเก่า
0-3855-2079
-
2486
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
148
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 12:29:32 น.
49
1024070177
24020054
070177
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
Wattakwian (Sai-Utit) School.
นายมนตรี บุญดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าเกวียน
พนมสารคาม
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
http://wtkschool.ccs2.go.th/main/
พนมสารคาม
0-3855-1459
0-3855-1459
1 กรกฎาคม พ.ศ.2465
6
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
91
2,425
63
26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36:31 น.
50
1024070179
24020055
070179
วัดนาเหล่าบก
Watnalaobok
นายฉลวย สียา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช เขต 2
หมู่ 6 นาเหล่าบก
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nlb.2012@hotmail.com
หนองยาว
0-3883-8451
-
วันที่ 1 มิถุนายน 2468
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
310
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:23:49 น.
51
1024070182
24020056
070182
วัดแหลมไผ่ศรี
LAMPHAISRI
นางพาณี เกตุกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. 2
หมู่ 3 แหลมไผ่ศรี
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองยาว
0-3852-9325
10 ธันวาคม 2473
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:48:52 น.
52
1024070180
24020057
070180
วัดต้นตาล
WATTONTAL
นายพายัพ นิชเปี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 บ้านต้นนา
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองยาว
0-3852-9250
038529250
11
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
277
12
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:55:09 น.
53
1024070181
24020058
070181
วัดหนองปาตอง
watnongpatong
นายวุฒิไกร จันสามารถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. 2
หมู่ 12 บ้านหนองปาตอง
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongpatongschool@gmail.com
www.ccs2.net/npt
หนองยาว
-
-
12 สิงหาคม 2480
12
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
159
8
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:11:58 น.
54
1024070202
24020059
070202
วัดบึงกระจับ
Watbuengkrachap
นางสาวทองสุข เตียรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บึงกระจับ
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
buengkrajub@gmail.com
www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8
หนองแหน
0-3854-7126
-
๒๔๗๖
12
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
126
8
17 ตุลาคม 2560 เวลา 04:21:22 น.
55
1024070203
24020060
070203
วัดสระสองตอน
Watsrasongton
นางละอองดาว หยุดรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 สระสองตอน
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
Watsrasongton@hotmail.com, laongdao_1@hotmail.com
https://web.facebook.com/groups/689009277933749/
หนองแหน
081 9678864
-
พ.ศ. 2515
20
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:19:47 น.
56
1024070204
24020061
070204
สุวรรณคีรี
suwankeeree
นายวินัย น้อยจินดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 ปากห้วย
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
suwankeeree_2553@hotmail.com
หนองแหน
0-3850-2051
2511
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
128
9
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:00:48 น.
57
1024070205
24020062
070205
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
Bansong
นายปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิถีพุทธ
หมู่ 8 บ้านซ่อง
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
bansong2000@hotmail.com
www.ccs2.net/bansong
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
0812985593
-
1/06/2473
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
169
8
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:50:36 น.
58
1024070199
24020063
070199
วัดหนองแหน
Watnongnae
นายสมศักดิ์ เศวตสุพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 12 หนองแหน
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองแหน
038547238
2481
10
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
234
9
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:06:54 น.
59
1024070200
24020064
070200
วัดดงยาง
Wat Dongyang
นายสมพงษ์ นิยมสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดงยาง
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
wat-dongyang_sc@hotmail.com
หนองแหน
0-3852-3644
038523644
2473
5
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
138
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:09:56 น.
60
1024070201
24020065
070201
วัดหนองบัว
WATNONGBUA
นายประดิษฐ นพรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 หนองบัว
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
หนองแหน
0815541522
-
2465
11
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:08:02 น.
61
1024070280
24020066
070280
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
Watkohkaewweruwun
นางสาวสยุมพร อินทศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ 6
หมู่ 5 ต้นสมอ
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
ดงน้อย
-
15
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
299
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:51:18 น.
62
1024070281
24020067
070281
วัดหินดาษ
WATHINDARD
นายอดุลย์ บุญช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 14 หินดาษ
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
ดงน้อย
0-3897-6517
1 กันยายน 2471
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
215
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 09:08:19 น.
63
1024070282
24020068
070282
วัดสะแกงาม
WAT SAKAEGNAM
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช 2
หมู่ 8 สะแกงาม
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
sakagnamschool@hotmail.com
ดงน้อย
0-3851-7708
-
15 สิงหาคม 2473
18
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:27:19 น.
64
1024070284
24020070
070284
บ้านท่าโพธิ์
Barntapo
นางสาวพัฒน์ศุจิวา ภัทรฉัตร์สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านท่าโพธิ์
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
napaad@hotmail.co.th
ดงน้อย
0815446156
4 สิงหาคม 2504
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:08:53 น.
65
1024070287
24020071
070287
วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
Wat Chorakhe Tai
นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
อบต.
หมู่ 6 จรเข้ตาย
บางคา
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
บางคา
0-3859-1013
-
15 มิถุนายน 2479
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:10:51 น.
66
1024070286
24020072
070286
วัดแสนภุมราวาส
watsaenphummarawas
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 กกสับนอก
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
wadsanpum@hotmail.co.th
http://www.ccs2.net/wspschool
เมืองใหม่
0993399377
-
20 พฤศจิกายน 2474
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:04:26 น.
67
1024070285
24020073
070285
วัดบางคา
Watbangka
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 บางคา
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
เมืองใหม่
0-3859-1370
10 สิงหาคม 2465
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
31 ตุลาคม 2560 เวลา 03:59:20 น.
68
1024070288
24020074
070288
วัดไผ่ขวาง
WatPhaiKhwang
นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 ไผ่ขวาง
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
เมืองใหม่
0890962906
14 สิงหาคม 2480
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:35:44 น.
69
1024070223
24020076
070223
วัดดอนท่านา
Watdontana
นายทวี วัยเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 ดอนท่านา
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
dontanaschool@hotmail.com
คู้ยายหมี
0892535199
-
2 พฤษภาคม 2483
15
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
137
8
31 ตุลาคม 2560 เวลา 02:49:29 น.
70
1024070224
24020077
070224
บางพะเนียง
Bangpaneang
นางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช2
หมู่ 2 บางพะเนียง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
bpn2509@gmail.com
อบต.คู้ยายหมี
08-9085-4809
พ.ศ. 2509
12
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:42:32 น.
71
1024070225
24020078
070225
บ้านอ่างทอง
Ban-angthong
นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านอ่างทอง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ban-angtong149@hotmail.com
คู้ยายหมี
1 พฤษภาคม 2527
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:23:13 น.
72
1024070226
24020079
070226
บ้านท่าม่วง
bantamuang
นางสาวพิชยา โฉมจุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านท่าม่วง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banmuang@hotmail.com
tamuang.blogspot.com
คู้ยายหมี
0-3808-0085
-
10 พฤษภาคม 2509
19
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:41 น.
73
1024070227
24020080
070227
บ้านยางแดง
yangdang school
นางสาวณัจฉรียา ศรีละบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช 2
หมู่ 6 ยางแดง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
nearth_p2008@outlook.co.th
คู้ยายหมี
11 ก.ย. 2516
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:32:26 น.
74
1024070228
24020081
070228
บ้านหนองยาง
bannongyang
นายมนตรี แก้ววิจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 8 หนองยาง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
bny_school@hotmail.com
www.ccs2.net/bnyschool
คู้ยายหมี
0-3851-6280
2519
21
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
32
675
23
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:14:00 น.
75
1024070229
24020082
070229
บ้านสระไม้แดง
BANSRAMAIDANG
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 5 บ้านสระไม้แดง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
sd_37@hotmail.com
www.bansramaidang.com
คู้ยายหมี
0899309875
-
16พ.ค.2516
24
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
234
11
23 มิถุนายน 2560 เวลา 14:42:01 น.
76
1024070232
24020083
070232
บ้านห้วยน้ำใส
BANHUAYNAMSAI
นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 13 โพธิ์ทอง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
-
-
คู้ยายหมี
-
-
6 ตุลาคม 2515
13
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:44:05 น.
77
1024070233
24020084
070233
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
Thairatwittaya 41
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 4 หัวนา
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thairat41@hotmail.com
www.ccs2.net/t41
อบต.คู้ยายหมี
0-3859-7069
0-3859-7069
19 ตุลาคม 2510
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
126
8
01 ธันวาคม 2560 เวลา 05:53:20 น.
78
1024070243
24020085
070243
บ้านท่าเลียบ
banthaleab
นายบุญเรือน โถปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 2 บ้านท่าเลียบ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banthaleab@gmail.com
ท่ากระดาน
0817433893
1 พฤษภาคม 2518
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
218
8
26 มีนาคม 2560 เวลา 11:56:36 น.
79
1024070244
24020086
070244
บ้านนา
banna
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านนา
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
grad_53@hotmail.co.th
http://www.ccs2.net/banna
ท่ากระดาน
0895123559
-
25/06/2505
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
173
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 05:03:59 น.
80
1024070245
24020087
070245
บ้านโป่งเจริญ
Bangpongjaroen
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 12 บ้านโป่งเจริญ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banpongcharoen@gmail.com
-
ท่ากระดาน
0985374741
-
19/10/2524
43
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
505
19
15 มกราคม 2561 เวลา 14:12:05 น.
81
1024070246
24020088
070246
บ้านหินแร่
hinre school
นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ipstar
หมู่ 22 บ้านหินแร่
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
hinreschool@gmail.com
hinre.com
ท่ากระดาน
-
-
15 พฤษภาคม 2527
50
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
356
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30:19 น.
82
1024070250
24020089
070250
บ้านทุ่งส่อหงษา
Banthungsohongsa
ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 11 ทุ่งส่อหงษา
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
tungso117@hotmail.com
www.ccs2.net/thungso
ท่ากระดาน
064-9529655
2532
80
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
239
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:16:51 น.
83
1024070239
24020090
070239
วัดชำป่างาม
watchampangam School
นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
หมู่ 8 ชำป่างาม
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
watchampangam@gmail.com
www.champa.ac.th
ท่ากระดาน
15 มิถุนายน 2485
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
440
17
30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:10:42 น.
84
1024070240
24020091
070240
บ้านนาโพธิ์
Bannapho school
นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.naposchool.com
ท่ากระดาน
11 มิถุนายน 2511
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:43:15 น.
85
1024070241
24020092
070241
บ้านท่ากระดาน
THAKRADARN
สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 1 บ้านท่ากระดาน
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
-
-
ท่ากระดาน
0868273344
-
5พฤษภาคม 2515
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
77
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:41:30 น.
86
1024070242
24020093
070242
บ้านกระบกเตี้ย
Bankraboktia
นายธนากฤต นันทพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 5 กระบกเตี้ย
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
kbtschool@hotmail.com
www.ccs2.net/kbt/
ท่ากระดาน
0815773218
-
7 พฤษภาคม 2511
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
100
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:26:48 น.
87
1024070247
24020094
070247
บ้านสุ่งเจริญ
sungcharoen
นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 9 บ้านสุ่งเจริญ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/sungschool
ท่ากระดาน
5 มิถุนายน 2512
25
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
244
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 15:33:22 น.
88
1024070248
24020095
070248
บ้านโปร่งเกตุ
Pongket School
นายการันต์ นพทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 10 บ้านโปร่งเกตุ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/prongket
ท่ากระดาน
2531
40
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
170
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:42:54 น.
89
1024070249
24020096
070249
บ้านโป่งตาสา
Pongtasa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 7 บ้านโป่งตาสา
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
pongtasa124@gmail.com
ทุ่งพระยา
พ.ศ. 2517
30
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:49:44 น.
90
1024070255
24020097
070255
บ้านท่าทองดำ
banthathongdam
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 6 ท่าทองดำ
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thathongdam@gmail.com
ccs2.net/ttd
อบต.ทุ่งพระยา
-
-
10 สิงหาคม 2515
46
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
269
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:26:12 น.
91
1024070256
24020098
070256
บ้านคลองอุดม
Bankhlongudom
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 คลองอุดม
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Khongudom@gmail.com
klongudom.ac.th
?????????
0-38502158
038502158
2517
55
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
484
22
29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:27:25 น.
92
1024070257
24020099
070257
บ้านคลองยายสร้อย
บ้านคลองยายสร้อย
นายทวี เพชรพยอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 คลองยายสร้อย
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ทุ่งพระยา
0-3851-7715
17พค.2527
60
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
385
12
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:38:46 น.
93
1024070258
24020100
070258
บ้านหนองใหญ่
Bannongyai
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 14 หนองใหญ่
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
songsakpi@hotmail.com
ทุ่งพระยา
0863181048
01/05/2532
55
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
208
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:33:00 น.
94
1024070251
24020101
070251
บ้านวังคู
ban wangkhu
นายก้องภูมิ เจริญราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป ฉช2
หมู่ 8 วังคู
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Wangkhu2555@Yahoo.co.th
ทุ่งพระยา
0-3851-7649
2513
47
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
99
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:55:33 น.
95
1024070252
24020102
070252
บ้านอ่างตะแบก
banangtabak
นายมานิตย์ไว สีประสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 1 อ่างตะแบก
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
angtabag@hotmail.com
angtabag.ac.th
ทุ่งพระยา
033-599599
033-599599
10 กรกฎาคม 2510
35
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 14:14:40 น.
96
1024070253
24020103
070253
บ้านโคกตะเคียนงาม
Bankoktakianngam
นายวิลาศ คำภาวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 3 โคกตะเคียนงาม
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ทุ่งพระยา
038-080005
17 กรกฎาคม 2512
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
167
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:42:55 น.
97
1024070254
24020104
070254
บ้านมาบนาดี
Bnnmabnadee School
นายมานิตย์ สุขโยยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
หมู่ 5 บ้านมาบนาดี
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banmabnadee@hotmail.com
www.ccs2.net/bmd
ทุ่งพระยา
033050394
15 สิงหาคม 2518
48
44
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
238
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:22:00 น.
98
1024070238
24020105
070238
สวนป่าอุปถัมภ์
SUANPA-UPPATHAM
นายปัญหา สิทธิพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 พัฒนาป่าไม้
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
suanpa_@hotmail.com
ลาดกระทิง
0-3850-2145
28 สิงหาคม 2512
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
304
12
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:20:40 น.
99
1024070236
24020106
070236
บ้าน ก.ม.7
BAN KM 7
นายสินชัย เทพารักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพปฉช2
หมู่ 6 บ้าน ก.ม.7
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ลาดกระทิง
0-3851-7596
14 เมษายน 2516
27
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
211
11
28 มีนาคม 2561 เวลา 10:29:37 น.
100
1024070237
24020107
070237
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
plangpai school
นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 8 แปลงไผ่
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
pang_pai_School@hotmail.com
www.ccs2.net/ppk
องค์การบริหสารส่วนตำบลลาดกระทิง
033050395
2523
38.2
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
162
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 12:38:34 น.
101
1024070230
24020108
070230
บ้านห้วยหิน
banhuaihin
นายอำนวย ผมทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 ห้วยหิน
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ลาดกระทิง
0-380800727972
11 กรกฎาคม 2511
16
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
261
12
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:46:28 น.
102
1024070231
24020109
070231
บ้านลาดกระทิง
ฺBanladkrating
นายมานิต บุญพิทักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 7 ลาดกระทิง
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
latkrating@gmail.com
www.ccs2.net/bkt
ลาดกระทิง
033050396
1 พฤษภาคม 2511
19.2
7.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
281
11
17 ตุลาคม 2560 เวลา 02:10:00 น.
103
1024070234
24020110
070234
บ้านท่าซุง
banthasung school
นายธวัช วงศ์กลม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 3 ท่าซุง
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thasung.ccs2@gmail.com
ลาดกระทิง
0616743498
13 กันยายน 2513
25
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
191
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:59:55 น.
104
1024070235
24020111
070235
บ้านห้วยน้ำทรัพย์
Banhuaynumsab
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำทรัพย์
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ลาดกระทิง
0-3859-7937
18พฤษภาคม2519
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:35:02 น.
105
1024070278
24020114
070278
บ้านเนินไร่
Bannoenrai
นายอภิรักษ์ ทองจรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 8 เนินไร่
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
แปลงยาว
0-3858-9534
6 มิถุนายน 2512
13
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
125
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:43:07 น.
106
1024070279
24020115
070279
วัดไผ่แก้ว
Watphaikaew
นายเลียงศักดิ์ เมี้ยนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 7 ไผ่แก้ว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
-
-
แปลงยาว
0-3858-9243
-
2483
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:28:35 น.
107
1024070270
24020116
070270
วัดแปลงยาว
watpleangyao
นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 แปลงยาว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
wpy.school@hotmail.com
www.ccs2.net/wpy
แปลงยาว
0-3885-2469
038852469
16 กันยายน 2480
28
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 13:14:14 น.
108
1024070271
24020117
070271
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
Taladbangbo School
นายสุนทร วรังษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 ตลาดบางบ่อ
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
dlit183@ccs2.go.th
www.ccs2.net/taladbangbo
เทศบาลตำบลแปลงยาว
0-3858-9244
0-3858-9244
พ.ศ.2465
23
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
28
656
17
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:12:43 น.
109
1024070272
24020118
070272
บ้านคลองสอง
Bankhlongsong
นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป เขต 2
หมู่ 12 คลองสอง
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
bankhlongsong@gmail.com
แปลงยาว
033050357
1 พฤษภาคม 2517
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
136
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:09:26 น.
110
1024070259
24020119
070259
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
Maikaewpachanukhao
นายสุรชัย เรเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองปรือไม้แก้ว
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
Maikaew_p@hotmail.com
วังเย็น
0922781413
พ.ศ. 2515
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:55:34 น.
111
1024070260
24020120
070260
ไทรทองอุปถัมภ์
SAITONGUPPATUM
นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 ไทรทอง
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
saithong2009@live.com
saithong.ac.th
วังเย็น
035516317
15 เมษายน 2517
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
290
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43:36 น.
112
1024070266
24020121
070266
วัดวังกะจะ
watwangkacha
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 วังกะจะ
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
วังเย็น
0-3858-9531
1 พฤษภาคม 2519
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:42:28 น.
113
1024070267
24020122
070267
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
Thungsadaoprachasan School
นายบงกช ตันไล้
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 7 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
-
-
ทุ่งสะเดา
0-3858-9245
-
1 มกราคม 2510
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
286
13
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:17:40 น.
114
1024070268
24020123
070268
วัดวังเย็น
Watwangyen
นางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 วังเย็น
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
วังเย็น
0818628415
1 กรกฎาตม 2479
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
213
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:04:18 น.
115
1024070269
24020124
070269
หนองปรือประชาสรรค์
nongprueprachasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 สะพานนาค
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
pooo2554@hotmail.com
วังเย็น
037589130
22 พฤษภาคม 2523
32
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
76
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:03:13 น.
116
1024070264
24020125
070264
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
Bannongplalairatbumrong School
นายประคอง บุญสร้าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช. เขต 2
หมู่ 1 บ้านหนองปลาไหล
หนองไม้แก่น
ฉะเชิงเทรา
24190
PR_nplschool@hotmail.com
หนองไม้แก่น
1 พ.ค. 2515
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
243
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:46:38 น.
117
1024070265
24020126
070265
วัดหนองไม้แก่น
Wongmaikaen
นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 2 หนองไม้แก่น
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
0899285489
2516
50
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
270
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:13:47 น.
118
1024070261
24020127
070261
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
watgroggaewwongprajan
นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 6 โกรกแก้ววงพระจันทร์
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
038080033
08032511
44
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
392
13
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:26:16 น.
119
1024070262
24020128
070262
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
Bannongnamkhaocharoenrat
นายทองสุข ริ้วทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 หนองน้ำขาว
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
-
-
หนองไม้แก่น
033050360
033050360
01/05/2516
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:11:24 น.
120
1024070263
24020129
070263
บ้านเขาสะท้อน
Bankaosaton
นายปราโมท มนต์วิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านเขาสะท้อน
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
พ.ศ. 2519
26
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:47:00 น.
121
1024070273
24020130
070273
วัดหัวสำโรง
wathuasamrong
นายพิทักษ์ เมฆอรุณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 2 หัวสำโรง
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
huasamrongschool@gmail.com
www.ccs2.net/hsr/
หัวสำโรง
038090810
-
2465
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
374
15
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:48:12 น.
122
1024070274
24020131
070274
บ้านหนองสทิต
bannongsathit
นายไวภพ สุขกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
อบต.หัวสำโรง
หมู่ 11 หนองสทิต
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
nongsatid@hotmail.com
????????
0-3850-2058
0-3850-2058
2524
28
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
136
8
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:05:46 น.
123
1024070275
24020132
070275
วัดอ่าวช้างไล่
Wataochanglai
นางสาวอัมพิกา สิริพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 4 หมู่สวน
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
School.wataochanglai@gmail.com
-
เขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง
038-090-914
-
พ.ศ.2479
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
391
11
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:17 น.
124
1024070298
24020133
070298
บ้านกรอกสะแก
Bankroksakae
นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 บ้านกรอกสะแก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกา
10 สิงหาคม 2510
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
70
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:47:52 น.
125
1024070300
24020134
070300
บ้านหนองคอก
bannongkhok
นายสุดใจ ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองคอก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
0-3855-6078
038-556078
2518
75
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
834
30
28 มิถุนายน 2560 เวลา 06:58:18 น.
126
1024070304
24020135
070304
บ้านห้วยตะปอก
banhuaytapok
นางจำลอง สุขแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 9 บ้านห้วยตะปอก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
dlit261@ccs2.go.th
คลองตะเกรา
038-095460
2533
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
378
19
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:05:32 น.
127
1024070305
24020136
070305
บ้านร่มโพธิ์ทอง
Banrompothong
นายนิรันดร์ เรือนอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าตะเกียบ 17
หมู่ 7 บ้านร่มโพธิ์ทอง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
0861410010
23 ตุลาคม 2535
58
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
265
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:14:43 น.
128
1024070306
24020137
070306
บ้านเทพประทาน
banteppratan
นายสุพัฒน์ ตลอดภพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 เทพประทาน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/teppratan
คลองตะเกรา
033050314
2535
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
296
11
15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:57:34 น.
129
1024070299
24020138
070299
บ้านทุ่งส่าย
Banthungsai
นายธวัชชัย โพธิ์งาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
หมู่ 12 บ้านทุ่งส่าย
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
033050313
15 มิถุนายน 2515
50
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
421
15
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:24:28 น.
130
1024070301
24020139
070301
บ้านหนองขาหยั่ง
BANNHONGKHAYOUNG
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 บ้านหนองขาหยั่ง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
21 กรกฎาคม 2525
ุ62
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
367
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:24:21 น.
131
1024070302
24020140
070302
บ้านธรรมรัตน์ใน
banthammaratnai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
opasau123@gmail.com
www.ccs2.net/btrnschool
คลองตะเกรา
0-3808-0071
8 กรกฎาคม 2526
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
237
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:16:19 น.
132
1024070303
24020141
070303
บ้านศรีเจริญทอง
Sricharienthong
นายราชัน เทวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 10 บ้านศรีเจริญทอง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
Sricharienthong@thaimai
www.ccs2.net/bsrij/
คลองตะเกรา
0-3305-0318
2526
55
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
284
11
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:47:25 น.
133
1024070293
24020142
070293
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
banwanghin
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 4 บ้านวังหิน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
-
wanghin1984@hotmail.com
คลองตะเกรา
038-080067
-
17 พฤษภาคม 2527
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
175
11
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:38:49 น.
134
1024070297
24020143
070297
บ้านหนองปลาซิว
Ban Nongplasiw School
นายซันโย สังวรดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 8 บ้านหนองปลาซิว
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
Sanyo.2556@gmail.com
nongplasiw.ac.th
ท่าตะเกียบ
0-3305-0320
030080065
5 มีนาคม 2540
62.5
24.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
262
11
02 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:15:02 น.
135
1024070289
24020144
070289
บ้านท่ากลอย
BANTHAKLOY
นายปรัชญา ภัทรกำจร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช. 2
หมู่ 18 บ้านท่ากลอย
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banthakloy_school@hotmail.com
www.ccs2.net/btk/index.php
ท่าตะเกียบ
0-3850-8020
-
2502
50
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
598
23
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:49:24 น.
136
1024070290
24020145
070290
วัดทุ่งยายชี
Whatthungyaichee
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 3 ทุ่งยายชี
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
admin@tyschool.ac.th
www.tyschool.ac.th
ท่าตะเกียบ
038086294
038086295
9 มกราคม 2501
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
308
11
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:47:28 น.
137
1024070291
24020146
070291
บ้านหนองปรือกันยาง
Bannongpruekanyang
นายนิพัฒน์ จริงจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 บ้านหนองปรือกันยาง
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/npk/web
ท่าตะเกียบ
0870882263
11 พ.ค. 2524
47.6
20.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
262
11
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:48:27 น.
138
1024070292
24020147
070292
บ้านท่าคาน
ิbanthakhan
จ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 2 ท่าคาน
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banthakan.school.@gmail.com
ท่าตะเกียบ
033050319
-
2506
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
127
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41:14 น.
139
1024070294
24020148
070294
บ้านหนองประโยชน์
Bannongprayoch School
นายสมชาย มะลิซ้อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 6 บ้านหนองประโยชน์
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
ืnpyschool@hotmail.com
www.ccs2.net/bnpy
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ
038-090140
ไม่มี
2527
65
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
621
22
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:24:33 น.
140
1024070295
24020149
070295
บ้านอ่างเตย
Banangtoei
นางสาวสิริพร ทองสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านอ่างเตย
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
angtoei@gmail.com
www.banangtoei.ac.th
null
038-080064
01/06/2536
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
263
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:18:41 น.
141
1024070296
24020150
070296
วัดเทพพนาราม
watthepphanaram
นายสมชาย สันติยากร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต2
หมู่ 18 วัดเทพพนาราม
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
ท่าตะเกียบ
0851484678
16 พ.ค.2540
55
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
8
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:50:58 น.
142
1024070318
24020151
070318
สียัดพัฒนา
siyatphatthana
ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขตคุณภาพที่ 16
หมู่ 13 คลองตะเคียน
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
seeyad.school@gmail.com
www.ccs2.net/seeyad
ท่าตะเกียบ
0806664979
-
2545
73
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
235
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:56:06 น.
143
1024070319
24020152
070319
บ้านอ่างเสือดำ
banangsueadam
นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 บ้านอ่างเสือดำ
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
angsuadam@gmail.com
-
ท่าตะเกียบ
033050322
-
17ตุลาคม2545
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
100
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 05:23:41 น.
144
1024070314
24020153
070314
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
Watkonkaew
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 4 ก้อนแก้ว
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
watkonkaewschool@gmail.com
ก้อนแก้ว
038080079
1พ.ค.2471
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
73
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:00 น.
145
1024070315
24020154
070315
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
konkaewratbumrung
นายปัญญา เจริญวัฒนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 ลาดน้ำเค็ม
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
panyacharoenwattana@gmail.com
-
ก้อนแก้ว
0818891370
-
23 พฤศจิกายน 2483
42
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
124
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:10:06 น.
146
1024070317
24020155
070317
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
sophonprachathewarut
นางสำราญ ไทยนิยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช ๒
หมู่ 5 วังควาย
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเขื่อน
0-3850-9099
27 พฤศจิกายน 2483
49
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
133
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:42:41 น.
147
1024070309
24020156
070309
วัดคลองเขื่อน
watkhlongkhuean
นางสุภานัน เสน่หา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเขื่อน
0-3808-0074
038080074
36
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:31:31 น.
148
1024070308
24020157
070308
วัดบ้านกล้วย
Watbankluai
นางสมาภรณ์ ศิริปุณย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 บ้านพลับ
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
benjanana1993@gmail.com
-
คลองเขื่อน
038080073
-
พ.ศ.2465
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
35
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:54:53 น.
149
1024070310
24020158
070310
ราษฎรนุกูล
Ratsadonnugoon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 ควายเขาหัก
บางตลาด
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24110
sompon201200@hotmail.com
-
บางตลาด
2879297967
-
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
23.3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
3
2
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41:00 น.
150
1024070311
24020159
070311
วัดบางตลาด
bangtalad
นายศิรพงศ์ สาระโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 6 บางตลาด
บางตลาด
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24110
sir_pong333@hotmail.com
http://www.ch2.co.th/bt
บางตลาด
0911912861
ไม่มี
พศ2475
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 10:42:37 น.
151
1024070307
24020162
070307
วัดบางโรง
watbangrong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 สมอคล้อย
บางโรง
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
siwalak-swk@hotmail.com
0
0816275988
20 มกราคม 2471
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
110
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:57:46 น.
152
1024070313
24020163
070313
วัดสามร่ม
Watsamrom
นางสุนันทา โกธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต 2
หมู่ 1 บางเล่า
บางเล่า
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
sunano2@hotmail.com
samromschool.org
บางเล่า
0812596013
พ.ศ. 2445
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
121
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:54:40 น.