ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1031260243
31030001
260243
วัดก้านเหลือง
watkanluang
นายสถิตย์ จีนประสพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 4 หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
somsuan2505@gmail.com
www.sites.google.com/site/watkanluang1/home
ก้านเหลือง
-
-
2475
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
186
8
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:24:28 น.
2
1031260244
31030002
260244
บ้านโคกยางหนองถนน
Bankokyangnongtanon
นายสมบัติ กระจ่างยุทธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มลำมาศ
หมู่ 3 หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
Kynbr3@hotmail.com
-
ก้านเหลือง
044119167
-
10 มีนาคม 2518
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
123
9
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:38:58 น.
3
1031260245
31030003
260245
บ้านหนองหญ้าวัว
nongyawua
นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.บร.3
หมู่ 7 หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongyawoa_brm3@hotmail.com
ก้านเหลือง
044119169
20 เม.ย. 2513
28
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
9
12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:45:50 น.
4
1031260246
31030004
260246
บ้านหนองปรือ
bannongprue
นายศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
ก้านเหลือง
044
1 พฤษภาคม 2518
34
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:08:42 น.
5
1031260249
31030005
260249
บ้านเสลา
bansalao
นายมนตรี แก้วมะเริง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
https://sites.google.com/site/bansalaoschool/home
ชุมแสง
044119171
พ.ศ.2516
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
101
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:39:30 น.
6
1031260253
31030006
260253
บ้านทุ่งโพธิ์
Bantoongpo
นายคมกริช นพรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
toongpo2477@gmail.com
-
ชุมแสง
044630122
-
10/10/2477
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
9
09 สิงหาคม 2561 เวลา 09:55:46 น.
7
1031260254
31030007
260254
บ้านโคกมะค่า
BANKOKMAKA
นายสงัด เหมือนพร้อม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 11 หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
ชุมแสง
0810664788
-
30พฤศจิกายน2442
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
202
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:13:16 น.
8
1031260221
31030008
260221
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
Bantanonhak
นายโผน คำลอย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - ถนนหัก
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
http://202.143.189.91/brm31030008/
-
044631399
044631399
2476
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
424
18
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30:09 น.
9
1031260222
31030009
260222
บ้านสวายสอ
Sawaisor
นางวารุณี ก้านแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านสวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
ถนนหัก
044630074
-
20 เมษายน 2483
12.6
8.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26:14 น.
10
1031260223
31030010
260223
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
Chumchonbankraduang School
นางอัจฉรา หรั่งแร่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
Sumsuk1409@obecmail.obec.go.th
-
อบต.ถนนหัก
044632023
-
1/03/2459
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
132
8
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:43:42 น.
11
1031260224
31030011
260224
บ้านหนองม่วง
BarnNongMuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
barnnmschool@gmail.com
ถนนหัก
044630122
1 มีนาคม 2521
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
05 มีนาคม 2561 เวลา 09:23:50 น.
12
1031260226
31030012
260226
บ้านตลาดแย้
Taladyea
นายสาระพัด มากแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
ถนนหัก
-
1 พฤษภาคม 2523
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:08 น.
13
1031260256
31030013
260256
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
Bannongwakunadvittaya
นายพันศักดิ์ พันธ์พิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
31030013@brm3.go.th
-
ทรัพย์พระยา
044666142
-
2522
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
65
8
16 มิถุนายน 2561 เวลา 13:27:49 น.
14
1031260257
31030014
260257
บ้านเสลาโสรง
Bansalaosong
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านเสลาโสรง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
ทรัพย์พระยา
044630084
09/07/2537
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
30 มีนาคม 2561 เวลา 23:01:54 น.
15
1031260250
31030015
260250
บ้านโคกยางหนองตาสี
bankokyangnongtasi
นายชนะพันธุ์ อันดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสีขาว
หมู่ 5 บ้านโคกสูงหนองนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
khokyangnongtasi@gmail.com
http://khokyangnongtasi.com/
ทรัพย์พระยา
-
-
11/10/2477
21
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
254
14
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:49:43 น.
16
1031260252
31030016
260252
บ้านแท่นบัลลังก์
bantanbunlung
นางนันท์นภัส หอยมุกข์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
tanbunlung@gmail.com
ทรัพย์พระยา
044618327
044630433
8 พฤษภาคม 2482
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
201
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:16:44 น.
17
1031260251
31030017
260251
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
Banchumsang
นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 ชุมแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
ทุ่งแสงทอง
044657227
-
1 กันยายน 2478
8
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
151
8
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:13 น.
18
1031260255
31030018
260255
บ้านทุ่งใหญ่
bantungyai
นางอุบล ปานงูเหลือม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
044630214
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2504
18
17.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:52:57 น.
19
1031260225
31030019
260225
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
Bhankhokluangphor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ - ดอนแสลงพันธ์
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
เทศบาลเมืองนางรอง
044631986
พ.ศ.2517
2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
105
8
02 เมษายน 2561 เวลา 12:00:21 น.
20
1031260216
31030020
260216
บ้านหนองเสม็ด
nongsamet
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นครนางรอง
หมู่ ชุมชนบ้านหนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
Sametsch@hotmail.com
เทศบาลเมืองนางรอง
044632009
29 เมษายน 2499
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
141
9
15 มกราคม 2561 เวลา 11:51:12 น.
21
1031260217
31030021
260217
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
Nongree School
นายวิทยา สอนกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ - บ้านหนองรี
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/nongreefriendship225-school/
เทศบาลเมืองนางรอง
044631398
-
08/02/2521
1.5
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
200
9
29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:10:39 น.
22
1031260218
31030022
260218
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
BANNONGNGIW NONGSAI
นางสาวกุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนครนางรอง
หมู่ 12 บ้านหนองไทร
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongyiew@hotmail.com
-
นางรอง
044119179
-
06/05/2519
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
144
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:42:17 น.
23
1031260220
31030023
260220
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
นายธีระ คนชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 90
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
เทศบาลตำบลนางรอง
044631075
044631075
0
0
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
69
1,664
54
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:57:22 น.
24
1031260213
31030024
260213
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
bannangrong(yuttakartratwitayakan)
นายวิโรจน์ ศรีภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ
หมู่ 0 บ้านนางรอง
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
yutthakat2455@gmail.com
-
เทศบาลเมืองนางรอง
044631220
-
1 สิงหาคม 2455
2.5
1.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
156
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:49:58 น.
25
1031260214
31030025
260214
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
banpangpuay
นายวีระ สายเสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
pangpuay_school@hotmail.com
http://school.obec.go.
นางรอง
044630215
17/09/2477
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
220
11
05 สิงหาคม 2561 เวลา 19:46:28 น.
26
1031260215
31030026
260215
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
bankhokkhuay (santhiphapkhururatphatthana)
นายสมวิเชียร ปลาโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคอกควาย
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
http://school.obec.go.t
นางรอง
044630216
6 พฤษภาคม 2482
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
135
8
18 มกราคม 2561 เวลา 13:49:38 น.
27
1031260247
31030027
260247
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
bansing school
นายสิทธิชัย ศรีชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 11 หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
bansingbrm3@hotmail.com
202.143.189.91/brm31030027
สพฐ
044-666042
-
2465
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
322
16
20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:34:17 น.
28
1031260248
31030028
260248
บ้านหนองกง
BAN NONGKONG
นายวินิจ คุณวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนลุ่มลำมาศ
หมู่ 12 บ้านหนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
winitkh@hotmail.com
บ้านสิงห์
044630088
-
29/11/2500
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
195
8
14 ธันวาคม 2560 เวลา 08:16:58 น.
29
1031260266
31030029
260266
บ้านหนองยาง
Nongyang
นางสาวรจนา มากชุมแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านหนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongyang_brm3@hotmail.com
202.143.189.91/brm31030029
ลำไทรโยง
044630098
-
09/10/2490
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:01:40 น.
30
1031260258
31030030
260258
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
Raikoknongprue
นายเดชา ขำเอนก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มลุ่มลำมาศ
หมู่ 8 หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
Raikok_brm3@hotmail.com
http://school.obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
2 สิงหาคม 2481
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
234
11
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:01 น.
31
1031260261
31030031
260261
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
Nongtaloompook
นายกัณหา โตสกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongpook_brm3@hotmail.com
-
ลำไทรโยง
-
09/05/2482
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
213
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:34:04 น.
32
1031260227
31030032
260227
วัดน้ำไหล
Watnumlai
นายชอบ เจียรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 5 เขว้า
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
สะเดา
-
-
01/12/1390
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
11
10 มีนาคม 2562 เวลา 12:38:12 น.
33
1031260228
31030033
260228
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
Bansadao(samakkkiwittaya)
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สะเดาไทรงาม
หมู่ 6 บ้านสะเดา
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
สะเดา
044631806
17/09/2475
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
237
11
08 เมษายน 2561 เวลา 11:03:40 น.
34
1031260229
31030034
260229
บ้านหนองแช่ไม้
BanNongChaeMai
นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
สะเดา
044630091
22 มิถุนายน 2502
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
176
11
27 มีนาคม 2561 เวลา 20:42:58 น.
35
1031260230
31030035
260230
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
bannongkok(songrummit)
นายกริช แสงสุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านหนองกก
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
สะเดา
044630407
-
15 ธ.ค. 2522
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
53
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:35:33 น.
36
1031260231
31030036
260231
บ้านสองพี่น้อง
BANSONGPEENONG
นายกมลสิงห์ สิงห์ห่วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
bsn_br3@hotmail.com
สะเดา
044119183
2482
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
117
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30:56 น.
37
1031260232
31030037
260232
บ้านหนองพลวง
bannongpluang
นางเรณู ประสงค์กูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 1 บ้านหนองพลวง
สะเดา
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
bnp044630096@hotmail.com
สะเดา
044666795
19 พฤษภาคม 2496
14
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
112
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:18:03 น.
38
1031260236
31030038
260236
บ้านบุตาเวสน์
ิButawet
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
044630354
-
2497
19
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:53 น.
39
1031260242
31030039
260242
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
Chumchonwatbannongkong
นายประพันธ์ ลาดนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
Uninet
หมู่ 1 หนองกง
หนองกง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260242
หนองกง
0982473442
0
07/05/2482
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
219
14
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:33:50 น.
40
1031260241
31030040
260241
บ้านหนองบัว
Bannongbua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 11 บ้านหนองบัว
หนองกง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
splaiad@gmail.com
www.bannongbua.wemansion.com
หนองกง
044-119-189
-
19 กรกฎาคม 2511
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 12:14:26 น.
41
1031260267
31030041
260267
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
BANNONGSAI(Panjakamkurusan)
นายอลงกต สุขเกษม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongsai/brm3.go.th
หนองไทร
0885802094
-
27 สิงหาคม พ.ศ.2481
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
332
16
17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:04:35 น.
42
1031260270
31030042
260270
บ้านนิคมเขต
Nicomket school
นายสายเพชร สัตย์แสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
หนองไทร
044119191
13 /072504
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 08:39:51 น.
43
1031260268
31030043
260268
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
Bantakudtasa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สะเดาไทรงาม
หมู่ 2 ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
jrwkmrk@hotmail.co.th
อบต.หนองไทร
044630217
-
7 พ.ย.2482
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
8
18 มิถุนายน 2560 เวลา 11:53:06 น.
44
1031260269
31030044
260269
บ้านหนองกราด
bฺannongkrad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สะเดาไทรงาม
หมู่ 13 โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
หนองไทร
15 พ.ค. 2521
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
6
19 มิถุนายน 2561 เวลา 07:46:48 น.
45
1031260262
31030045
260262
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
Bansrapradoonongmaka
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
sapradoo45@gmail,com
หนองโบสถ์
09/05/2520
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:41:13 น.
46
1031260259
31030046
260259
บ้านหนองโบสถ์
nongbod school
นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
bnbschool@gmail.com
http:/school.obec.go.th
หนองโบสถ์
044657085
044657085
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
397
17
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:04:48 น.
47
1031260260
31030047
260260
บ้านหนองทองลิ่ม
nongthonglim
นายสมาน พลจังหรีด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
Nongtonglim@hotmail.com
www.nongtonglim.ac.th
หนองโบสถ์
044630218
24ตุลาคม 2484
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
367
20
22 มิถุนายน 2560 เวลา 10:19:23 น.
48
1031260240
31030048
260240
บ้านก้านเหลือง
bankanlueng
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
Kanlueng.brm3.go.th
หนองยายพิมพ์
044630220
-
17/05/2482
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
137
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 05:35:48 น.
49
1031260238
31030049
260238
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
baannongyaipim
นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองยายพิมพ์
หมู่ 9 โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
https://www.facebook.com/groups/nongyaipim/?ref=bookmarks
หนองยายพิมพ์
044630129
1 มิถุนายน พ.ศ.2494
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
214
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:03:16 น.
50
1031260239
31030050
260239
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
banbutasumnongjod
นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
หนองยายพิมพ์
044630052
20 เมษายน 2513
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
104
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 19:23:50 น.
51
1031260219
31030051
260219
บ้านจาน
Banjan School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านจาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
หนองยายพิมพ์
044630028
-
2503
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:05:46 น.
52
1031260233
31030052
260233
บ้านโคกตะโก
ฺฺBankoktako
นายธีรภาพ นาราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านโคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
หนองโสน
044184429
-
1 พฤษภาคม 2499
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
111
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 22:30:35 น.
53
1031260234
31030053
260234
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
banranamploung
สิบตำรวจโทนพกร พุทธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
ranamplount2559@gmail.com
อบต.หนองโสน
044783851
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
21
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
213
12
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:37:51 น.
54
1031260235
31030054
260235
บ้านหนองโสน
Bannongsano
นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 5 บ้านหนองโสน
หนองโสน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
nongsano36@gmail.com
nongsanoe.brm3.go.th
หนองโสน
044119199
16 มิถุนายน 2502
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
99
8
03 เมษายน 2561 เวลา 11:50:17 น.
55
1031260237
31030055
260237
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
Koksung
นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกสูง
หนองโสน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
koksungschool@gmail.com
koksung.brm3.go.th
หนองโสน
0819676065
17 พฤษภาคม 2499
28
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
125
8
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:00:06 น.
56
1031260263
31030056
260263
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
bantanon
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
bantanon56@hotmail.com
หัวถนน
044191219
2482
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
358
13
01 มิถุนายน 2560 เวลา 13:19:51 น.
57
1031260264
31030057
260264
บ้านวังกระโดน
Ban WangKradon
นางสิราภา เตสะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 5 วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
WangKradon@hotmail.co.th
หัวถนน
044119200
-
11/05/2514
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
121
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:37 น.
58
1031260265
31030058
260265
บ้านหนองถั่วแปบ
Bannongthuapab
นางอุบล คูณขุนทด
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 3 หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
หัวถนน
044-119201
-
พฤษภาคม 2522
13
12.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 20:07:29 น.
59
1031260615
31030059
260615
บ้านโคกสว่าง
BANKOKSAWANG
นายปรีชา มะไลไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
koksawang.brm3@gmail.com
koksawang.brm3.go.th
โคกสว่าง
044780606
-
15/06/2502
50
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
171
11
01 มีนาคม 2561 เวลา 20:42:09 น.
60
1031260616
31030060
260616
บ้านโคกลอย
kokloy
นางอารี ภูมิพันธุ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
โคกสว่าง
044119564
12/05/2511
58
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
161
11
12 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:46:32 น.
61
1031260618
31030061
260618
บ้านตะกรุมทอง
Bantrakrumthong
นางณภัสนันท์ กิตติอุดมพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านตะกรุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
btkt2012@hotmail.com
-
โคกสว่าง
-
-
2519
50
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
9
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:15 น.
62
1031260619
31030062
260619
บ้านโนนพะไล
Ban Nonpalai
นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
โคกสว่าง
044630050
-
13/05/2518
48
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
7
21 มีนาคม 2562 เวลา 10:55:04 น.
63
1031260601
31030063
260601
บ้านสะเดาหวาน
sadoawan
นายนิมิตร ตาชูชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
sdwbrm3@hotmail.com
โคกสูง
044119566
13 พ.ค.2513
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
80
8
10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30:19 น.
64
1031260602
31030064
260602
บ้านหนองหว้า
Nongwa
นางสาวกรกช มารอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0
โคกสูง
044630340
-
19/11/2500
48
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
20 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37:26 น.
65
1031260617
31030065
260617
บ้านสระตะเคียน
BANSATAKEAN
นายสมบัติ โพธิ์นอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สระตะเคึยน
โคกสูง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
satakean@hotmail.com
-
โคกสูง
044630255
-
12/07/2504
48
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
56
8
09 มีนาคม 2562 เวลา 07:02:39 น.
66
1031260620
31030066
260620
บ้านโคกสูงคูขาด
bankoksungkukhard
นายสำรอง ศรีสมัคร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
koksungkukhard_2556@hotmail.com
โคกสูง
044191440
2483
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
156
11
10 ตุลาคม 2561 เวลา 19:02:20 น.
67
1031260621
31030067
260621
มิตรภาพโนนสมบูรณ์
MITTRAPAPNONSOMBOON
นายปัญญา ไตรทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
โคกสูง
044191441
-
02/05/2520
46
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
147
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:30 น.
68
1031260589
31030068
260589
ชุมชนบ้านดอนอะราง
chumchonbandonarang
นายธวัช แพงไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 สองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
donarang@hotmail.com
www.donarang.ac.th
ดอนอะราง
044190151
044190151
20 กันยายน 2503
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
398
18
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:52:23 น.
69
1031260590
31030069
260590
บ้านโคกสะอาด
BANKOKSAAD
นายกร กองสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
ดอนอะราง
-
044-78244
15/05/2515
34
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
193
11
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43:55 น.
70
1031260591
31030070
260591
บ้านโนนขี้เหล็ก
nonkilek
นายสมชาย มนุษย์ชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
nonkileek@hotmail.com
ดอนอะราง
044641718
2510
33
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
178
11
03 เมษายน 2561 เวลา 11:58:46 น.
71
1031260598
31030071
260598
บ้านคูขาดน้อย
Ban Kukadnoay
นางสุจิตรา รัตนวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
หมู่ 4 คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
kukadnoay55@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ท่าโพธิ์ชัย
044630164
พฤษภาคม 2518
25
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
9
29 มีนาคม 2562 เวลา 11:14:32 น.
72
1031260605
31030072
260605
บ้านหนองกราด
Bannongkrad School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 5 บ้านหนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
ท่าโพธิ์ชัย
01/05/2499
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 08:51:48 น.
73
1031260606
31030073
260606
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
kokkrapeenongnokkousamakee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
kokpe56789@gmail.com
ท่าโพธิ์ชัย
044-630266
20 มิถุนายน 2519
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
9
23 มกราคม 2561 เวลา 18:44:54 น.
74
1031260609
31030074
260609
บ้านลุงขี้หนู
banlungkinu
นายณฐภัทร ปองนาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่โพธิ์ชัย
หมู่ 9 บ้านหนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
lungkinu@hotmail.com
-
ท่าโพธิ์ชัย
044616444
-
7 ตุลาคม 2508
28
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:57 น.
75
1031260611
31030075
260611
บ้านเพชรเจริญพัฒนา
phetjareanphutana
นายธนูศิลป์ แก้วยก
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย
หมู่ 7 บ้านโคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
kokphet_54@hotmail.com
www.phetjarean.brm3.go.th
ท่าโพธิ์ชัย
044630163
1พ.ค.2518
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
74
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:47:10 น.
76
1031260587
31030076
260587
อนุบาลหนองกี่
Anubannongki
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มหนองกี่ปราสาทพัฒนา
หมู่ 9 กลางพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
anubannongki-school@hotmail.com
anubannongki.ac.th
หนองกี่
044641197
044641197
18/05/2492
30
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
1,138
40
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:10:14 น.
77
1031260592
31030077
260592
บ้านหนองกี่สุขสำราญ
bannongkisuksamran
นายชาติชาย สิทธิธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 7 สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
http://nongkisuk@gmail.com
school.obec.go.th/nongkisuk
หนองกี่
044641202
044641274
2517
28
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
285
10
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:47:08 น.
78
1031260613
31030078
260613
บ้านหนองหัวหมู
Nonghuamoo
นายพีระพงษ์ สุขแสวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
paramethoysung@gmail.com
-
ทุ่งกระเต็น
044630258
1/05/2517
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
10 มีนาคม 2560 เวลา 12:41:22 น.
79
1031260594
31030079
260594
บ้านสระขุด
Srakhud
นายสุบรรณ หมื่นภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
www.sakrut.thcity.com
ทุ่งกระเต็น
044641484
21 มิถุนายน 2597
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
201
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:03:55 น.
80
1031260595
31030080
260595
ไตรคาม
TRIKARM
นายสมนึก การเกษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
traikarmnongki@gmail.com
ทุ่งกระเต็น
044116272
2519
28
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:46:24 น.
81
1031260593
31030081
260593
บ้านบุกระสัง
Banbukrasang
นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโคก
บุกระสัง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
bukrasang81@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260593
บ้านบุกระสัง
0883533328 id line: kruyaina
-
7 ตุลาคม พ.ศ. 2477
30
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
271
11
19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:35:44 น.
82
1031260596
31030082
260596
บ้านหนองมัน
Nongman School
นายนรากรณ์ ปิวิสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
ngmbr3@hotmail.com
บุกระสัง
044360163
1 พ.ค.2513
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
97
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16:49 น.
83
1031260597
31030083
260597
บ้านสระสะแก
Srasakae School
นายชาคริต โพธิ์ทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30 พ.ย. 2542
หมู่ 4 สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
srasakae.sch@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260597
บุกระสัง
-
-
30 พ.ย. 2542
48
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
235
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 21:33:09 น.
84
1031260604
31030084
260604
บ้านสระขาม
Sakham
นายชานนท์ อรัญสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านสระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
หนองไผ่
044783641
28 /08/2493
40
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
300
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:01:06 น.
85
1031260612
31030085
260612
บ้านโคกกระชาย
BANKOKKRACKAI
นายอุทัย ยิ่งยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองโพธิ์ชัย
หมู่ 10 โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
-
เมืองไผ่
0956135308
-
2511
37
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
9
05 มีนาคม 2562 เวลา 09:24:11 น.
86
1031260614
31030086
260614
บ้านหนองม่วง
Bahn Nongmuang
นายธนวัฒน์ แสนยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 หนองพันชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
เมืองไผ่
044630165
2532
45
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 22:11:46 น.
87
1031260607
31030087
260607
บ้านหนองไผ่
bannongphai
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
เมืองไผ่
044630256
27/05/2483
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
158
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:19 น.
88
1031260608
31030088
260608
บ้านนาจาน
Ban najan
นายไพฑูรย์ ยุทไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
najan.brm3.go.th/
เมืองไผ่
044630165
1 พฤษภาคม 2499
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
91
9
04 สิงหาคม 2560 เวลา 02:15:37 น.
89
1031260610
31030089
260610
จตุคามราษฎร์วิทยา
jatukhamratwittaya
นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
รร.ขนาดเล็ก/กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
หมู่ 1 บ้านหนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
rc.bk0856315585@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260610
เมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
0887221181
ไม่มี
1 มกราคม 2499
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
9
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:43:10 น.
90
1031260599
31030090
260599
วัดเย้ยปราสาท
Watyoeiprasat
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา
หมู่ 1 เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
prasat54@gmail.com
watyoeiprasat.com
เย้ยปราสาท
044641726
1 กันยายน 2481
33
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
142
11
13 มีนาคม 2560 เวลา 15:12:42 น.
91
1031260600
31030091
260600
บ้านขามน้อย
ิBANKHAMNOI
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 บ้านหนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
null
www.bankhamnoi.ac.th
เย้ยปราสาท
044630444
null
16/05/2514
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
233
12
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:57:20 น.
92
1031260603
31030092
260603
บ้านหนองตาดำ
Bannongtadam
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
-
เย้ยปราสาท
044630257
-
15/06/2502
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
278
12
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:37 น.
93
1031260588
31030093
260588
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
Bannongkiprachasamakkee
นายจรูญ กองเงินนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
prachasa@hotmail.com
-
ศาลเจ้าพ่อขุนศรี
044641198
-
1 พฤษภาคม 2518
30
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
155
8
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:40:06 น.
94
1031260430
31030094
260430
บ้านหนองหมี
Bannongmee school
นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
nongmee2555@hotmail.com
nongmeebrm3.go.th
โคกว่าน
-
-
21 พ.ค.2496
30
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
197
11
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:13:39 น.
95
1031260431
31030095
260431
ชุมชนบ้านโคกว่าน
KOKWAN
นายฉลาด โพธิ์ใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
kokwan-brm3@hotmail.com
โคกว่าน
044117653
-
7 พฤษภาคม 2458
21
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
157
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:10:58 น.
96
1031260432
31030096
260432
บ้านสมจิต
SOMJIT School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
somjit-brm3@hotmail.com
http//school.obec.go.th
โคกว่าน
081-7095438
-
14 พฤษภาคม 2496
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:59:19 น.
97
1031260433
31030097
260433
บ้านหนองถนน
nongthanon
นายจรูญ มะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
nongtanon57@gmail.com
โคกว่าน
044119375
มิถุนายน พ.ศ. 2510
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
105
8
16 มีนาคม 2561 เวลา 15:51:44 น.
98
1031260424
31030098
260424
บ้านโคกขาม
kokkham
นายสันติ ส้มสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 15 หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
apisitoo7898@gmail.com
kokham.brm3.go.th/
ตาจง
044630157
-
13พ.ค.2523
43
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
65
8
20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:54:00 น.
99
1031260425
31030099
260425
บ้านหนองโบสถ์
Banhnongbos
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
-
ตาจง
044631158
-
26/6/2528
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
80
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:49:10 น.
100
1031260426
31030100
260426
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
Nongmoddang
นายนายวิสิต สุธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาจง
หมู่ 16 หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
moddang.school@gmail.com
www.facebook.com/moddangschool
ตาจง
044-119382
3 ก.ค. พ.ศ. 2532
52
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
194
11
27 สิงหาคม 2561 เวลา 10:17:07 น.
101
1031260427
31030101
260427
บ้านเทพพยัคฆ์
BANTEPPYAG SCHOOL
ดร.เมธีนัณท์ วันดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 เทพพยัคฆ์
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
tapa.tty@gmail.com
ตาจง
044630380
16 พฤษภาคม 2541
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
124
8
04 กันยายน 2561 เวลา 09:06:21 น.
102
1031260418
31030102
260418
ชุมชนวัดชุมพร
comchonwatcomporn
นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
p_wonyeewa@hotmail.com
ตาจง
044618426
2465
40
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
541
22
18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:54 น.
103
1031260419
31030103
260419
บ้านบุ
banbu
นายวินัย สอนกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
banbuschool2012@gmail.com
ตาจง
044630155
2507
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
167
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:41:14 น.
104
1031260420
31030104
260420
บ้านโคกตาพรม
BANKHOKTAPROM
นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
taprom_53@hotmail.com
เทศบาลตำบลตาจง
044119377
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
141
12
14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:58 น.
105
1031260421
31030105
260421
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นายไพฑูรย์ วงค์สาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 20 หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
nongyang_55@hotmail.com
-
ตาจง
044630319
-
7 พ.ค. 2482
23
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
218
11
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:36 น.
106
1031260422
31030106
260422
บ้านสว่างพัฒนา
Bansawangpatthana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
sawangpat@gmail.com
202.143.189.91/brm31030106/
เทศบาลตำบลตาจง
044784078
-
17 มิถุนายน 2517
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
85
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:13 น.
107
1031260423
31030107
260423
บ้านปรือพวงสำราญ
BANPRUEPHUANGSAMRAN
นายสุรศักดิ์ จันอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย
หมู่ 7 บ้านหนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
banprue_school@hotmail.go.th
-
ตาจง
044630054
-
27/05/2523
29
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
103
8
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:06:23 น.
108
1031260428
31030108
260428
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
banlahansai school
นายประหยัด เหมือนพร้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
31030108@brm3.go.th
www.blhs.ac.th
เทศบาลตำบลละหานทราย
044649014
25 กันยายน พ.ศ.2478
23
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
69
1,719
57
15 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:15:42 น.
109
1031260429
31030109
260429
บ้านหนองละหานทราย
bannonglahansai
นางสาวศศิธร ม่านทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
bannonglahansai_@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260429
ละหานทราย
044649221
1 พฤษภาคม 2514
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
110
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:28 น.
110
1031260434
31030110
260434
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ANUBANKHOKMAILAHANSAI SCHOOL
นายสมพาน เบ็ญณรงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตราชมงคล
หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
khokmai2010@hotmail.com
202.143.189.91/brm31030110
สำโรงใหม่
044649259
19 เดือน เมษายน 2472
35
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
710
24
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:40 น.
111
1031260435
31030111
260435
บ้านโคกไม้แดง
bankokmaidang
นายพิทักษ์ ศรีกิมแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำโรงใหม่
หมู่ 1 บ้านโคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
สำโรงใหม่
044630086
10 พ.ค. 2482
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
185
11
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:32:45 น.
112
1031260436
31030112
260436
บ้านโคกเฟือง
kokfuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
Kokfuang_school@co.th
สำโรงใหม่
044630430
-
1 พ.ค. 2519
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:26:45 น.
113
1031260441
31030113
260441
บ้านสันติสุข
BANSUNTISOK
นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านสันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
สำโรงใหม่
044119388
2525
50
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
207
11
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:42:12 น.
114
1031260447
31030114
260447
บ้านน้อยหนองหว้า
bannoinongwa
นายเวทิน ไกรสูรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
สำโรงใหม่
044630044
1 พ.ค.2523
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
175
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:31:53 น.
115
1031260440
31030115
260440
วัดกัลยาณธรรมาราม
watkalyantummaram
นายมนตรี ศรีขาวรส
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองกี่
หนองตะครอง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
vatkan2555@hotmail.com
-
หนองตะครอง
044630119
-
19 พฤษภาคม 2496
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
8
06 มีนาคม 2562 เวลา 11:28:52 น.
116
1031260437
31030116
260437
บ้านตากอง
bantakong
นายสุเทพ จรเอ้กา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านตากอง
หนองตะครอง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
Bantakong@hotmail.com
takong.brm3.go.th
หนองตะครอง
044630320
14 พฤษภาคม 2499
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
215
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 21:34:35 น.
117
1031260438
31030117
260438
บ้านหนองกราด
BAN NONGKRAD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองกราด
หนองตะครอง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
nongkrad@thaimail.com
http://school.obec.go.th
หนองตะครอง
0909492644
-
พฤษภาคม 2505
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 12:37:05 น.
118
1031260439
31030118
260439
บ้านหนองตะครอง
BAN NONGTAKRONG
นายทรงพล เหลืองสีนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำโรงใหม่
หมู่ 11 บ้านโคกสะอาดพัฒนา
หนองตะครอง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
nongtakrongschool@gmail.com
www.nongtakrong.ac.th
เทศบาลตำบลหนองตะครอง
0817250926
-
10/02/2510
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
281
12
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:28:12 น.
119
1031260442
31030119
260442
บ้านปากช่อง
Banpakchong
นายประสิทธิ์ บำรุงรส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแวง
หมู่ 6 ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
หนองแวง
5 ตุลาคม 2504
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
454
22
05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:10:38 น.
120
1031260443
31030120
260443
บ้านหนองแวง
BANNONGWAENG
นางทิรา ลีแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
wee.sang@hotmail.com
.school.go.th/wang_brm3
???????
087-878-7470
0
27 พ.ค. 2524
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
212
9
05 มีนาคม 2562 เวลา 08:17:03 น.
121
1031260444
31030121
260444
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
BanNgornkai
นายทนงศักดิ์ กุยลอยทาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองแวง
หมู่ 3 บ้านหงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลหนองแวง
-
8 พ.ค. 2520
70
20.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
246
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:25:55 น.
122
1031260445
31030122
260445
บ้านหนองตาเยา
Nongtayao
นายณัฐนันท์ ปราบริปู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
br3_nty@hotmail.com
http://school.obec.go.t
???????
044783593
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
192
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:19:27 น.
123
1031260446
31030123
260446
บ้านหนองหว้า
BANNONGWA
นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านหนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
หนองแวง
0895803690
-
2526
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
272
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:39:26 น.
124
1031260448
31030124
260448
บ้านบาระแนะ
Banbaranae
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ศิลปะ
หมู่ 8 บ้านศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
an_uchat_su@hotmail.com
baranae.brm3.go.th
หนองแวง
044119391
-
2514
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
186
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:11 น.
125
1031260449
31030125
260449
บ้านราษฎร์รักแดน
BanRadrakdan
นายสุริยา ศรีจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มหนองแวง
หมู่ 9 บ้านราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
radrakdan.2013@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260449
เทศบาลตำบลหนองแวง
044630065
9 เมษายน 2532
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
155
11
18 มกราคม 2561 เวลา 12:31:03 น.
126
1031260450
31030126
260450
บ้านแท่นทัพไทย
Tantabthai
นายประหยัด แก้วผลึก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 บ้านแท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
tantupthai.brm3@gmail.com
school.obec.go.th/tan_3
หนองแวง
0801611141
-
10 มีนาคม 2532
56
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
156
11
22 ธันวาคม 2560 เวลา 07:31:06 น.
127
1031260451
31030127
260451
บ้านผไทรวมพล
phathairuamphon
นายรณชัย สมานชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มหนองแวง
หมู่ 11 บ้านผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
phathaibana@gmail.com
-
หนองแวง
044630054
-
เปิดเรียน พ.ศ. 2532
63
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:03 น.
128
1031260635
31030128
260635
บ้านเทพพัฒนา
Teppattana School
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.บร. 3/สพฐ./โรงเรียนดี ศรีตำบล
หมู่ 2 บ้านเทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
teppattanaschool@hotmail.com
teppattana.brm3.go.th/
โคกมะม่วง
044615922
-
17 พฤษภาคม 2517
34
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
209
11
04 มกราคม 2562 เวลา 19:24:07 น.
129
1031260636
31030129
260636
บ้านปลื้มพัฒนา
Ploempattana School
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.บร. 3/สพฐ.
หมู่ 7 บ้านปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
ploempattana@hotmail.com
banploem.brm3.go.th/
อบต.โคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
12 พฤศจิกายน 2531
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
295
13
26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:51 น.
130
1031260637
31030130
260637
บ้านหินโคน
HINKHON
นายปัญญา สาลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 บ้านมะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
nattphorn_2512@hotmail.com
-
โคกมะม่วง
044029526
-
17/09/2477
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
274
13
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:37 น.
131
1031260638
31030131
260638
บ้านโคกเขาพัฒนา
Bankhokkhaopattana
นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านโคกเขาพัฒนา
ปะคำ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
khokkhok2556@gmail.com
?http://www.school.obec
โคกมะม่วง
044-666701
-
2524
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
460
20
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:02:38 น.
132
1031260639
31030132
260639
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
DONGYAIPATTANA(DONGYAI 4)
นายนิคม เข็มบุปผา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 14 บ้านซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
-
-
โคกมะม่วง
044784050
-
29 กรกฎาคม 2529
42
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
234
11
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:55 น.
133
1031260632
31030133
260632
บ้านโคกลอย
KOKLOY
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านโคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
kokloy_school@hotmail.com
http://202.143.189.91/brm31030133/
null
044784060
-
2496
34
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
250
12
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:43:28 น.
134
1031260630
31030134
260630
บ้านไทยเจริญ
BANTHAIJAREAN
นางสายยนต์ หาญวารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านหนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260630
ไทยเจริญ
-
-
พ.ศ. 2499
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
83
8
22 กันยายน 2561 เวลา 12:03:44 น.
135
1031260631
31030135
260631
บ้านโคกสมบูรณ์
koksomboon
นายสุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
3bb
หมู่ 4 บ้านโคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
koksomboon_school@hotmail.com
ไทยเจริญ
044119296
27 มีนาคม 2505
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:26 น.
136
1031260628
31030136
260628
บ้านกองพระทราย
BANKONGPRASAI
นายสุดใจ ผาสุขสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.บร3
หมู่ 4 บ้านกองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
ปะคำ
-
24 ตุลาคม 2522
23
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:46 น.
137
1031260629
31030137
260629
บ้านโคกงิ้ว
BAN KHOGNGIE
นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปะคำ
หมู่ 3 บ้านโคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
saowaluk1508@gmail.com
-
ปะคำ
0821583823
-
1 พ.ค.2524
25
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
51
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:24 น.
138
1031260626
31030138
260626
บ้านทุ่งไผ่
bantungpai
นายรณยุทธ เดชเป้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 5 บ้านทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
dlit077@brm3.go.th
ปะคำ
-
-
1 พฤษภาคม 2514
27
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:12:08 น.
139
1031260622
31030139
260622
อนุบาลปะคำ
Anubanpakam school
นายพิมล สารคร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
หมู่ 1 บ้านปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260622
ปะคำ
044646091
16 เมษายน 2463
25
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
401
21
19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:30:41 น.
140
1031260633
31030140
260633
บ้านหนองน้ำขุ่น
Bannongnamkhun
นายสิบตรีอุดม วรรณวิเศษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
Nongnamkhun@hotmail.com
nnk.br3.go.th
หนองบัว
044630298
-
15 พ.ค. 2482
31
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
252
11
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:12:56 น.
141
1031260634
31030141
260634
ชุมชนบ้านดอนนางงาม
CHUMCHONBANDONNANGNGAM
นายสำเร็จ จบสัญจร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 6 96 บ้านตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
donnangngam@hotmail.com
202.143.189.91/brm31030141
หนองบัว
-
-
2520
33
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
551
21
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:49:29 น.
142
1031260623
31030142
260623
บ้านสุขสำราญ
Bansuksamran School
นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดีประจำตำบล
หมู่ 1 บ้านสุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
bansuksamranschool54@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260623
หูทำนบ
044630300
-
26 มิถุนายน 2505
28
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
340
11
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:32:09 น.
143
1031260627
31030143
260627
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
kokmaidaenghaokrasung
นายประสิทธิ์ สุขสันต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
หูทำนบ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
kokmaideang_ks@hotmail.co.th
หูทำนบ
044029436
044-666-041
20 ธ.ค.2519
38
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
243
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:40:31 น.
144
1031260624
31030144
260624
บ้านหูทำนบ
Banhootamnob
นายสมบัติ สว่างศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.บร.3
หมู่ 6 บ้านหูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
hootamnobschool_sppbr3.@thaimail.com
http://huhutamnop.brm3.go.th/index.php
หูทำนบ
044783585
-
16/05/2498
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
399
19
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:00 น.
145
1031260625
31030145
260625
บ้านหนองต้อ
BANNONGTO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
3BB
หมู่ 9 บ้านหนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
nongtoschool@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
18 มิถุนายน 2506
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
27 เมษายน 2561 เวลา 09:36:59 น.
146
1031260665
31030146
260665
บ้านไทยสามัคคี
BANTHAISAMAKKI SCHOOL
นายทองอุ่น มัดถาปะตัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทั่วไป
หมู่ 1 ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
tsk_sch@yahoo.co.th
202.143.189.91/brm31030146/
ไทยสามัคคี
-
-
04/07/2506
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:06 น.
147
1031260666
31030147
260666
บ้านหนองบัวลี
Bannongbualee
นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝ้ายไทย
หมู่ 2 หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
smile_pom@hotmail.com
ไทยสามัคคี
044816612
044816612
6 มิถุนายน 2500
50
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
143
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:20 น.
148
1031260672
31030148
260672
วัดบ้านหนองตราดใหญ่
wadbannongtradyai
นายสาธิต พับพิมพ์สัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
wimud_26@hotmail.com
ไทยสามัคคี
044630259
พ.ศ.2499
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:26:02 น.
149
1031260678
31030149
260678
บ้านขามเสม็ดบำรุง
Ban Khamsametbamrung School
นายนิธิศักดิ์ วันทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 6 โคกขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
porfang48@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260678
ไทยสามัคคี
044029273
14 มิถุนายน 2484
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
529
19
16 กันยายน 2561 เวลา 14:36:26 น.
150
1031260679
31030150
260679
บ้านชุมแสง
banchumsang
นายประยูร เทินสะเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนฝ้ายไทย
หมู่ 9 ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
sit_war@hotmail.com
school.obec.go.th/bchuss
ไทยสามัคคี
-
-
09082501
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:24:54 น.
151
1031260680
31030151
260680
บ้านหนองตะคร้อ
nongtakhroschool2559@gmail.com
นางดวงใจ มะไลไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
Nongtakhroscool2559@gmail.com
เมืองฝ้าย
044119583
22/08/2522
30
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:28:45 น.
152
1031260681
31030152
260681
บ้านโคกปราสาท
bankokprssat
นายสันติ พงษ์กระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มฝ้ายไทย
หมู่ 5 โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
ิBankokprasat@gmail.com
ิBankokprasat.ac.th
เมืองฝ้าย
044630089
-
9 ตุลาคม 2501
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
153
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:12:07 น.
153
1031260682
31030153
260682
บ้านหนองย่างหมู
Ban Nong Yang Moo
นายโกวิท หาญสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพัฒนาการศึกษาหนองหงส์
หมู่ 4 หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
kanjuya45@gmail.com
เมืองฝ้าย
14/05/2499
28
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
299
11
05 มิถุนายน 2560 เวลา 15:01:05 น.
154
1031260683
31030154
260683
บ้านฝ้าย
banfai
นายสุรชัย นามปราศัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ฝ้ายไทย
หมู่ 1 บ้านฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
banfai.br3@gmail.com
www.banfai.ac.th
เมืองฝ้าย
044666292
044666292
2488
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
336
13
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:01 น.
155
1031260667
31030155
260667
บ้านหนองกวางทอง
Bannongkuangtong
นายประดิษฐ์ มาตราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
nktschool@thaimail.com
bnkt.brm3.go.th
สระแก้ว
0986299921
7 ก.ย.2504
32
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
266
11
17 สิงหาคม 2560 เวลา 03:26:19 น.
156
1031260660
31030156
260660
อนุบาลหนองหงส์
ANUBANNONGHONG
นายสุเวช เณรเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
anuban.nh@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260660
หนองหงส์
044669060
044669060
24 มิถุนายน พ.ศ. 2497
37.5
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
581
17
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:02:01 น.
157
1031260674
31030157
260674
เบญจมาศกุญชร
BENJAMASKUNCHORN SCHOOL
นายกิตติพงศ์ การเกษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสาทอง
หมู่ 8 บ้านบุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
บุรีรัมย์
32140
kittipong_2554@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260674
สระทอง
0817256365
-
2498
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
203
11
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:09 น.
158
1031260675
31030158
260675
บ้านหนองโคลน
nongklon school
นายบุญจิตร หนูหล่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
sch.nongklon@gmail.com
สระทอง
044669034
2496
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
158
11
26 มีนาคม 2561 เวลา 14:02:38 น.
159
1031260676
31030159
260676
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
bansaodiawanusorn
นายสุทัศน์ แสงภารา
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 2 ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bansaodeawanu@gmail.com
www.bansaodeaw.blogspot.com
เสาเดียว
-
-
10/07/2524
65
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
21 ธันวาคม 2560 เวลา 06:28:31 น.
160
1031260677
31030160
260677
บ้านหนองเต่า
nongtao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260677
เสาเดียว
044630169
2541
70
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04:13 น.
161
1031260673
31030161
260673
บ้านนายาวสามัคคี
bannayaosamakkee
นายเรืองยศ สมมาตร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bannayaosamakkee@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
044119858
17 สิงหาคม 2486
70
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:23 น.
162
1031260670
31030162
260670
บ้านหนองกก
bannongkok
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
tsumittra@ymail.com
อบต.เสาเดียว
044119586
2507
63
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:36:17 น.
163
1031260671
31030163
260671
บ้านไทรออ
ิBANSAIOR
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเสาทอง
หมู่ 8 ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bansaiorschool2556@gmail.com
เสาเดียว
044783968
-
14 มิ.ย 2522
70
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:59 น.
164
1031260668
31030164
260668
วัดโนนศรีคูณ
watnonsrikoon
นายธีรพัฒน์ ภาษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
srikoon_2010@hotmail.com
nonsrikoon.brm3.go.th,nsk.ac.th.gs
เสาเดียว
044186295
044186295
2501
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
202
11
13 มีนาคม 2560 เวลา 14:36:58 น.
165
1031260669
31030165
260669
บ้านห้วยก้อม
Banhuaikom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
-
-
เสาเดียว
044630263
-
2514
80
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 14:06:52 น.
166
1031260664
31030166
260664
บ้านกระเบื้อง
Bankrabueng
นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bkb.school@hotmail.com
krabeung.brm3.go.th
หนองชัยศรี
11 พฤษภาคม 2499
80
6.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:10:26 น.
167
1031260661
31030167
260661
บ้านศรีม่วงแดง
SRIMUANGDANG
นายสนิท ประทุมตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองหงส์
หมู่ 1 หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
31030167@brm3.go.th
bsmd.brm3.go.th/
หนองชัยศรี
-
พ.ศ.2503
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
196
11
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:00 น.
168
1031260662
31030168
260662
บ้านโนนสูงน้อย
Bannonsongnoi
นายอุดม วงศ์จอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 14 ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bannonsongnoi@gmail.com
bannonsongnoi.com
หนองชัยศรี
044119589
-
4 มิถุนายน 2513
58
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
303
13
15 มกราคม 2561 เวลา 09:09:17 น.
169
1031260663
31030169
260663
บ้านศรีภูมิ
BANSRIPOOM
นายวิชิต นาดสะพัด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 11 ศรีสระยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bansripoom@hotmail.com
-
หนองชัยศรี
044738634
-
-
56
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
217
11
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:15:24 น.
170
1031260684
31030170
260684
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
Choomchonwadkokglang
นางเบญจมาศ วรสีหะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
kokschool@hotmail.co.th
smkwit.brm3.go.th
ห้วยหิน
044-186224
-
19 พฤษภาคม 2492
65
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
185
11
11 มกราคม 2561 เวลา 11:29:28 น.
171
1031260685
31030171
260685
วัดห้วยหิน
WathuayHin School
นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
-
ห้วยหิน
-
2491
58
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:13:19 น.
172
1031260686
31030172
260686
บ้านหนองเพชร
bannongpech
นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
ืnongpech456@gmail.com
ห้วยหิน
044-616724
-
พ.ศ. 2496
70
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
162
8
21 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:36:02 น.
173
1031260687
31030173
260687
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
Bannonngiewtaladmaisamukkee
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
ห้วยหิน
044630262
15 มิ.ย. 2522
55
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:01 น.
174
1031260690
31030174
260690
บ้านโพธิ์ทอง
banpotong
นายพงษ์ระวี พลอยไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ห้วยหิน
หมู่ 4 โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
banpotong@hotmail.com
เทศบาลตำบลห้วยหิน
044630439
26 มิถุนายน 2512
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
118
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 07:32:41 น.
175
1031260688
31030175
260688
บ้านสำราญ
Bansumran
นายชูชาติ คิดโสดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนห้วยหิน
หมู่ 8 โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
bansamranschool@gmail.com
ห้วยหิน
044630171
พ.ศ.2509
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
105
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 02:57:53 น.
176
1031260689
31030176
260689
บ้านโคกโสนทองวิทยา
BANKOKSANOTONGVITTAYA
นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
ห้วยหิน
044630170
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
50
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
9
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:10:59 น.
177
1031260731
31030177
260731
บ้านโกรกแก้ว
krokkaew
นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนสุวรรณ
หมู่ 4 โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
krokkaew59@gmail.com
krokkaew.ac.th
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
044607900
22/06/2502
23
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
127
8
03 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:40:19 น.
178
1031260732
31030178
260732
วราวัฒนา
warawattana
นางนารี คุณวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
www.warawattana.com
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
16 มกราคม 2517
22
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
154
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:58 น.
179
1031260735
31030179
260735
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
BanDongbangSubsomboon
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
Dongbung @ thaimail.
www.bandongbang.com
ดงอีจาน
044607975
044607975
พ.ศ.2515
37
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
31
636
23
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:07:16 น.
180
1031260738
31030180
260738
บ้านม่วงงาม
Muang-ngarm school
นางสาวอุดม ประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สัตตมิตร
หมู่ 7 ม่วงงาม บ้านเลขที่ 109
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
udom.prasert02@gmail.com
ดงอีจาน
0810679278
-
7 กรกฎาคม 2529
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
9
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:20:10 น.
181
1031260737
31030181
260737
บ้านดอนสมบูรณ์
Bandonsomboon
นายสมศักดิ์ แสวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณ
หมู่ 1 บ้านเลขที่ 7 บ้านดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
Bandonsomboon @ thaimail.com
www.donsomboon.com
ดงอีจาน
-
-
29 พฤศจิกายน 2510
50
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
298
11
28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:29:53 น.
182
1031260736
31030182
260736
บ้านทุ่งจังหัน
Banthungjunghan
นายวีระ อ่อนน้ำคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
tjhschool@gmail.com
www.Thungjunghan.ac.th
ทุ่งจังหัน
044630223
-
1/05/2501
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
407
16
20 มิถุนายน 2560 เวลา 09:25:18 น.
183
1031260734
31030183
260734
บ้านขลุงไผ่
ฺBanKhlungphai School
นายอนุสิษฐ์ คำสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณ
หมู่ 2 ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
-
044607810
2518
32
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
138
8
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:44:11 น.
184
1031260733
31030184
260733
บ้านอุบลสามัคคี
banubonsamakkee
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
โนนสุวรรณ
044607237
29 พฤศจิกายน 2519
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
132
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:43:52 น.
185
1031260730
31030185
260730
อนุบาลโนนสุวรรณ
anubannonsuwanschool
นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทรัพย์สุวรรณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
anubannonsuwan@windowslive.com
anubannonsuwan.ac.th
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
044607225
1 ก.ค. 2504
25
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
663
25
09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:40:15 น.
186
1031260777
31030186
260777
อนุบาลโนนดินแดง
Anubannondindeang
นายทองอินทร์ บุญทูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
เทศบาลตำบลโนนดินแดง
044606360
044606360
16 พฤษภาคม 2519
45
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
531
25
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:25 น.
187
1031260786
31030187
260786
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
BanSubsomboon
ว่าที่ ร.อ.ณัฐพงษ์ อ่อนวาที
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
phosurin2@gmail.com
โนนดินแดง
0857612005
15 พฤษภาคม 2525
41
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
30 มีนาคม 2562 เวลา 15:05:12 น.
188
1031260787
31030188
260787
บ้านซับคะนิง
sabkaning
นายเสนีย์ คัชมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
subkaningschool@gmail.com
โนนดินแดง
0844796871
-
28/10/2525
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
223
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:41:54 น.
189
1031260780
31030189
260780
บ้านคลองหิน
KLONGHIN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 4 บ้านคลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
ลำนางรอง
044605254
2519
55
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
190
8
09 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:39:02 น.
190
1031260788
31030190
260788
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
Nongbonthanchoapha
นายเทียน ปลื้มกมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
nongbornbr@hotmail.com
goo.gl/oK7Rhz
ลำนางรอง
044630093
16 พ.ค. 2541
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
151
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:32 น.
191
1031260782
31030191
260782
บ้านป่าไม้สหกรณ์
banpamaisahakorn
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โนนดินแดง
หมู่ 6 บ้านป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
pamai_school@hotmail.com
www.pmskschool.ac.th
ลำนางรอง
044630053
15 กรกฎาคม 2521
55
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
246
11
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:17:57 น.
192
1031260783
31030192
260783
บ้านลำนางรอง
ban lamnangrong school
นายศราวุธ ขุนนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
www.lnr.ac.th
ลำนางรอง
044610229
044610229
18 พฤษภาคม 2522
57
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
560
25
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:26:49 น.
193
1031260784
31030193
260784
บ้านหนองเสม็ด
NONGSAMET
นายพัสกร หัสดิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนดินแดง
หมู่ 3 บ้านหนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
ลำนางรอง
044630100
19/5/2523
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:31:36 น.
194
1031260785
31030194
260785
บ้านคลองโป่ง
Banklongpong
นายสมพงษ์ บุตรศรีภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนดินแดง
หมู่ 5 บ้านคลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
klongphong@hotmail.co.th
-
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
0892823990
-
16/12/2524
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
136
8
26 มกราคม 2561 เวลา 12:11:46 น.
195
1031260781
31030195
260781
บ้านน้อยสะแกกวน
bannoisakaekuan
นายสมคิด แตงพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 3 บ้านน้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
sakaekuan_school@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260781
เทศบาลตำบลโนนดินแดง
044606555
-
2520
40
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
121
9
08 มกราคม 2562 เวลา 20:34:17 น.
196
1031260778
31030196
260778
บ้านส้มป่อย
sompoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนดินแดง
หมู่ 2 บ้านส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
www.sompoi.brm3.co.th
ส้มป่อย
044606576
2496
47
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
111
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:59 น.
197
1031260779
31030197
260779
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
Nongkoktabaengsamakkhee
นายสมชาย เจริญสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โนนดินแดง
หมู่ 1 บ้านหนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
nkts2515@gmail.com
nkts.ac.th
ส้มป่อย
08/06/2515
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
283
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:26 น.
198
1031260812
31030198
260812
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
charoensuk school
นางประเทือง กันหาทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านสายบัว
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
jrs_new@hotmail.com
jaraensuk.brm3.go.th
เจริญสุข
044630208
2493
18
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
145
11
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:20:03 น.
199
1031260813
31030199
260813
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
Nongsakae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านหนองสะแก
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
suchiw@hotmail.com
-
เจริญสุข
044630209
-
20 พ.ค. 2482
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
142
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:41:48 น.
200
1031260814
31030200
260814
บ้านสี่เหลี่ยม
Banselheam
นายสมาน อินนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
duan2208@hotmail.com
เจริญสุข
-
-
20 เมษายน 2483
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
14 เมษายน 2562 เวลา 14:40:17 น.
201
1031260815
31030201
260815
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ฺBANPOONSUK
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านพูนสุข
เจริญสุข
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
-
19/05/2499
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
92
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:28 น.
202
1031260808
31030202
260808
บ้านดอนไม้ไฟ
donmaifai
นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านดอนงามพัฒนา
ตาเป๊ก
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
donmaifaischool2562@gmail.com
http://school.bed.go.th
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
0-4462-8243
0-4462-8243
14 เมษายน 2482
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
356
15
14 มกราคม 2562 เวลา 13:55:07 น.
203
1031260811
31030203
260811
บ้านบัวตะเคียน
BANBUATAKIAN
นายนิตินัย สุขเกษม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบัวตะเคียน
ตาเป๊ก
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
buatakian_1@hotmail.com
พนมรุ้ง
044628397
-
1 มีนาคม 2519
26
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 04:58:06 น.
204
1031260806
31030204
260806
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
watamparam
นายประเสริฐ มากนาคา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมรุ้ง
หมู่ 1 บ้านตาเป๊ก
ตาเป๊ก
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
amparam.brm3@gmail.com
https://sites.google.com/a/sesukwit.ac.th/rongreiyn-wad-xam-pha-ram-theing-xnusrn/home
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
044628020
044628020
2 มิถุนายน 2461
20
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
301
15
11 มกราคม 2562 เวลา 08:50:24 น.
205
1031260817
31030205
260817
บ้านถาวร
taworn
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านถาวร
หมู่ 8 บ้านหนองศาลา
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
-
-
ถาวร
044192119
-
2485
22
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
283
15
29 มิถุนายน 2561 เวลา 22:29:02 น.
206
1031260819
31030206
260819
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
Thairathwittaya26
นายสนอง แก้วอำไพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองหิน
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
-
ถาวร
044618429
-
2499
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
197
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:08:42 น.
207
1031260824
31030207
260824
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
Bankoksumranhinladpattana school
นายประภาส คลองข่อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกสำราญ
ถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
past.51@hotmail.com
school.obec.co.th/koksumran
ถาวร
0873795804
0
2 พฤษภาคม 2502
14
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
161
9
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:20:49 น.
208
1031260818
31030208
260818
บ้านยายคำ
yaikume
นายบุญลือ เทียนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านยายคำ
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
ยายแย้มวัฒนา
044630410
-
20 เม.ย. 2483
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:09:30 น.
209
1031260820
31030209
260820
วัดสุขสำราญ
watsuksamran
นายอนันต์ ศรีผดุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 3 บ้านโคกหัวเสือ
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
Watsook55@gmail.com
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
044630211
20/03/2505
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
153
8
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:16:41 น.
210
1031260821
31030210
260821
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
Anubanchaloemprakite
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วัฒนา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
-
-
044610328
044610328
27 พ.ค.2483
34
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
427
20
09 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:18:06 น.
211
1031260822
31030211
260822
บ้านโนนศิลา
nonsila
นายสามารถ สหุนาฬุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโนนศิลา
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
brm3.net/nonsila
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
044630119
19 /08/2519
39
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 11:08:40 น.
212
1031260823
31030212
260823
บ้านโนนทอง
Bannonthong
นายวันชัย เทียนวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านโนนทอง
ยายแย้มวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31170
bannontongschool@gmail.com
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
9 พฤษภาคม 2523
37
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
29
7
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:50:45 น.
213
1031260810
31030213
260810
บ้านเขว้า
bankhwao
นายองอา รักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมรุ้ง
หมู่ 2 บ้านเขว้า
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
kw-school@hotmail.com
-
อีสานเขต
044630012
-
1 มกราคม 2477
22
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
8
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:05:07 น.
214
1031260809
31030214
260809
บ้านโคกยาง
Bankhokyang
นายสุคนธ์ เครือบคนโท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนมรุ้ง
หมู่ 5 บ้านโคกยาง
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260809
อีสานเขต
044192532
-
6 พฤษภาคม 2482
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
318
15
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:44:43 น.
215
1031260816
31030215
260816
ไทยรัฐวิทยา 90
Thairatwitthaya90
นายดุสิต หลอมประโคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมรุ้ง
หมู่ 13 โคกตะแบก
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
Thairath-witthaya-90@hotmail.com
อีสานเขต
0956079814
-
2499
8
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:40:36 น.
216
1031260807
31030216
260807
บ้านตะโก
Bantako
นายประชัน เรืองมนตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านตะโก
อีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
takho2501@gmail.com
http://schoolweb.eduzones.com/tako2501/
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
044628374
-
1 ตุลาคม 2477
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
189
9
23 ธันวาคม 2561 เวลา 10:36:47 น.