ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1033530251
33030001
530251
บ้านกฤษณา
BAN KRITSANA
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กฤษณา
กฤษณา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
kritsana_sc@hotmail.com
-
กฤษณา
045-660371
-
1 กันยายน 2477
35
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:07 น.
2
1033530252
33030002
530252
สวัสดีวิทยา
sawatdeewittaya
นายโกมินทร์ ปานขาว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บุตาด
กฤษณา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sawatdeeschool@hotmail.com
gg.gg/sdwssk3
กฤษณา
085-7752203
21 กรกฎาคม 2482
32
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
206
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:43:10 น.
3
1033530253
33030003
530253
บ้านป่าใต้
banpatai
นายอุกฤต ทีงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองเข็งใหญ่
กฤษณา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
patai.school25@gmail.com
-
กฤษณา
045-660349
-
1/2/2485
36
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
237
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:05 น.
4
1033530238
33030004
530238
บ้านกันทรารมย์
Bankhantararom
นายสุริเยศ ถุงจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 โคกโพน
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.ktr.ac.th
กันทรารมย์
045920642
045920642
1 มิถุนายน 2466
16
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
866
30
20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:46:09 น.
5
1033530239
33030005
530239
บ้านโคกสูง
Koksoong
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 4 โคกสูง
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
Koksoong.ac.th
กันทรารมย์
045-920615
-
12/06/2482
18
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
243
12
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:04:44 น.
6
1033530267
33030006
530267
บ้านระกา
Banraka
นายอดิเรก บุญคง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านระกา
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
www.banrakaschool.ac.th
โคกเพชร
045-660068
-
1กรกฎาคม2481
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
190
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:14 น.
7
1033530268
33030007
530268
บ้านโคกเพชร
khokphat
นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกเพชร
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
โคกเพชร
045-671339
15 ตุลาคม 2500
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:20 น.
8
1033530269
33030008
530269
บ้านเปี่ยมตะลวก
piumtaluak
นางศิริรัตน์ ยงทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เปียมตะลวก
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
fruity904@gmail.com
www.thaischool.net/piumtaluak
โคกเพชร
045660068
24 มิถุนายน 2491
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:31 น.
9
1033530260
33030009
530260
บ้านภูมิศาลา
PHOOMSALA
นายวัชรินทร์ สอนพูด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ภูมิศาลา
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
phoomsala@hotmail.com
-
โคกเพชร
045-660064
-
24 มิถุนายน 2483
11
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
139
11
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:01:25 น.
10
1033530262
33030011
530262
บ้านเสลาสุขเกษม
Salao sukkasem School
นางวิลาสินี คำวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เสลา
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
โคกเพชร
045-969157
22 พ.ค. 2482
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
121
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:14:24 น.
11
1033530254
33030012
530254
บ้านปะอุง
BANPAUNG
นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปะอุง
จะกง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
pauang.kk@gmail.com
จะกง
0949194454
-
22 เมษายน 2506
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 18:34:21 น.
12
1033530255
33030013
530255
บ้านเค็ง
bankheng
นายปรีชา ศรีพูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เค็ง
จะกง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bankengschool@gmail.com
gg.gg/bankheng
จะกง
045-660366
12 สิงหาคม 2515
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
160
12
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:43 น.
13
1033530250
33030014
530250
บ้านตาสุด
Bantasut
นายสนั่น ไชยบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 กระหวัน
จะกง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
tasutschool@hotmail.com
tasutschool.ac.th
จะกง
0883611503
2482
26
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
310
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:51:53 น.
14
1033530249
33030015
530249
จะกงวิทยา
jakongwittya
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 หนองจะกง
จะกง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
jakongwittaya@gmail.com
www.jakong.ac.th
จะกง
045-969159
2468
26
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
267
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:49 น.
15
1033530256
33030016
530256
บ้านใจดี
BanJaideeSchool
นายประทวน เคราะห์ดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ใจดี
ใจดี
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
pratounk@yahoo.com
WWW.SISAKETPHP.NET
ใจดี
-
-
17 ตุลาคม 2466
8.5
5.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
165
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:23 น.
16
1033530257
33030017
530257
บ้านทะลอก
talokschool
นายบรรลือ สุนทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทะลอก
ใจดี
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
talok_school@hotmail.com
thaishool.net/talok
ใจดี
-
-
01092481
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:29 น.
17
1033530258
33030018
530258
บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
payeiwtasoo
นายศราวุธ วามะกัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พะเยียว
ใจดี
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
s.payeiwtasoo.@hotmail.com
www.thai-school.net/
ใจดี
-
23 เมษายน 2505
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:53 น.
18
1033530259
33030019
530259
บ้านอังกุล
ANGKUL
นายสำเร็จ ชาญพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 อังกุล
ใจดี
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
choon7172@hotmail.com
www.thai-school.net/angkul
ใจดี
045-660105
10/07/2499
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
140
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:34:44 น.
19
1033530265
33030020
530265
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
Bankraphochangmor School
นายสมปอง ออไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กระโพธิ์ช่างหม้อ
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
krapho@hotmail.com
sisaketphp.net/bankraphochangmor
ดองกำเม็ด
045-969164
-
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:43:06 น.
20
1033530266
33030021
530266
บ้านตรางสวาย
BANTRANGSAWAI SCHOOL
นายสสิธร หนันดูน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตรางสวาย
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
s.trangsawai@hotmail.com
ดองกำเม็ด
045-685144
28 ตุลาคม พ.ศ.2500
12
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:34:08 น.
21
1033530263
33030022
530263
บ้านดองกำเม็ด
Bandongkammed School
นายอภัยสิทธิ์ ใจพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดองกำเม็ด
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
dongkammed302@gmail.com
www.thai-school.net/dongkummad/
ดองกำเม็ด
045-630668
-
พ.ศ.2497
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:32:10 น.
22
1033530264
33030023
530264
บ้านกันจาน
kanjan
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 กันจาน
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
http://202.143.164.19/k
ดองกำเม็ด
045-685122
-
12/05/2482
8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
152
11
08 มกราคม 2563 เวลา 15:03:25 น.
23
1033530270
33030024
530270
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
Baan Takhianchanglek
นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตะเคียน
ตะเคียน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
an_swang@hotmail.co.th
www.tk-school.com
ตะเคียน
081-0630023
-
10 มิถุนายน 2468
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
243
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:54:28 น.
24
1033530272
33030025
530272
บ้านกะกำ
kakamschool
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 4 กะกำ
ตะเคียน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
kakamschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530272
ตะเคียน
045-969166
-
2481
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
180
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:31:05 น.
25
1033530275
33030026
530275
บ้านบัวบก
BANBUABOK
นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองบัว
ตะเคียน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ตะเคียน
045-660359
25 เมษายน 2523
17
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
24 มีนาคม 2561 เวลา 09:43:46 น.
26
1033530290
33030027
530290
บ้านตาอุด
Ban ta-ud
นายกฤติเดช บุญศรัทธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ตาอุด
ตาอุด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
info@ta-ud.ac.th
www.ta-ud.ac.th
ตาอุด
045-922236
045922236
1/5/2463
15
16
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
621
25
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:00 น.
27
1033530311
33030028
530311
บ้านปราสาทกวางขาว
Banprasartkwangkaw School
นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยาง
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
http://www.sisaketphp.net/pkschool
นิคมพัฒนา
0818795715
พ.ศ.2467
5
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
177
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:36 น.
28
1033530282
33030029
530282
นิคม ๑
Nikom 1
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองปลาดุก
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
rr.nikom_1@hotmail.co.th
นิคมพัฒนา
045-673457
19/06/2502
11
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
143
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:32 น.
29
1033530283
33030030
530283
นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
Nikhom 2 (Tor.Chor.Dor.Songkhro) School
นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นิคมเขต 8
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
นิคมพัฒนา
12 พฤศจิกายน 2502
10.8
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:37 น.
30
1033530241
33030031
530241
บ้านปราสาท
banprasat
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 มะขาม
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
prasatsc2000@gmail.com
www.facebook.com/banprasatschool/?ref=aymt_homepage_panel
ปราสาท
15/09/2477
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
352
15
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:03 น.
31
1033530243
33030032
530243
บ้านหนองสะแกสน
Nongsakaeson
นางปิยนาถ บุญเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองสะแกสน
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sch.nhongsakaeson@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530243
ปราสาท
-
2503
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
88
8
02 ตุลาคม 2562 เวลา 14:16:23 น.
32
1033530244
33030033
530244
บ้านบ่อทอง
BANBOTHONG SCHOOL
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ่อทอง
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bothongschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
ปราสาท
0895263066
-
23 เมษายน 2505
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:58 น.
33
1033530245
33030034
530245
บ้านสกุล
bansakul
นางเข็มเพชร ประดับศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สกุล
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bsk33030034@gmail.com
www.bsk-school.simplesite.com
ปราสาท
045-969173
27 พฤษภาคม 2513
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:00 น.
34
1033530247
33030035
530247
บ้านคลองเพชรสวาย
clongpechsawai school
นายสุรพงษ์ เวชพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกสวาย
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ปราสาท
045-660189
9 พ.ค. 2520
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:23:26 น.
35
1033530248
33030036
530248
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ิbankantrokprachasan
นายเดชา จันดาบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ปราสาท
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ปราสาท
045-660010
21/01/2540
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
142
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:14:58 น.
36
1033530277
33030037
530277
บ้านปรือคัน
Pruekhan
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านปรือคัน
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
pruekhans@gmail.com
ปรือใหญ่
045-660402
0
18 พฤษภาคม 2471
11
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
426
17
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:31 น.
37
1033530278
33030038
530278
บ้านปรือใหญ่
Ban Prueyai
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
banprueyai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530278
อบต.ปรือใหญ่
084-4319966
-
27 กันยายน 2480
14
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
550
22
07 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:06 น.
38
1033530279
33030039
530279
บ้านมะขาม
BanMakham
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 มะขาม
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ิbanmakham@gmail.com
http://school.obec.go.th
ปรือใหญ่
045-660401
12/06/2504
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
221
8
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:09:50 น.
39
1033530280
33030040
530280
บ้านหลัก
Banluk
นายไพศาล พันธ์ภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หลัก
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
banluk2009@gmail.com
202.143.164.19/banluk
ปรือใหญ่
045-969179
-
1 สิงหาคม 2483
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
79
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:54 น.
40
1033530281
33030041
530281
บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
BANN0NS0MBOON SCHOOL
นายมนตรี นันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 เนินเสรี
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
www.nsbschool.com
ปรือใหญ่
045-660353
-
2512
23
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
8
04 กันยายน 2562 เวลา 11:42:14 น.
41
1033530284
33030042
530284
ทับทิมสยาม ๐๖
tubtimsiam 06
นายสมศักดิ์ วรรณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านนาจะเรีย
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
tubtimsiam06@gmail.com
ttsiam06.ac.th
ปรือใหญ่
045-660001
8 เมษายน 2535
25
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:52 น.
42
1033530274
33030043
530274
บ้านทุ่งศักดิ์
Thungsak
นายคมสัน ติดมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งศักดิ์
ลมศักดิ์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
thungsakschool@hotmail.com
ลมศักดิ์
045-660355
045-660355
1 เมษายน 2514
19
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:23:26 น.
43
1033530273
33030044
530273
บ้านหนองกาด
bannonggad
นายธวัชชัย ลือชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองกาด
ลมศักดิ์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ssk3dlit114@ssk3.go.th
www.sisaketphp.net/banhnongkad/
ลมศักดิ์
045-969181
12 มิถุนายน 2504
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 20:21:44 น.
44
1033530271
33030045
530271
บ้านจันลม
chanlom School
นายจำนาน ไพบูลย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 จันลม
ลมศักดิ์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
Janlom56@gmail.com
www.chanlom.com
ลมศักดิ์
03/09/2477
18
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
242
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:43:58 น.
45
1033530292
33030046
530292
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
bannonemai(prachaupphatham)
นายอำนวย แสวงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนน
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bannonmai@hotmail.com
ศรีตระกูล
045-660352
-
23/04/2505
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
174
9
15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:47:35 น.
46
1033530293
33030047
530293
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
Bankhosanaun samukkee School
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองทับ
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
http://212.143.164.19/b
ศรีตระกูล
045-660365
-
01/07/2481
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
223
10
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:00 น.
47
1033530294
33030048
530294
บ้านละเบิกตาฮีง
Banlaberktaheeng School
นายสาคร พิมพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านละเบิก
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sisaketphp.net/banlaberktaheeng
ศรีตระกูล
045-660365
2520
16
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:30 น.
48
1033530246
33030049
530246
บ้านคล้อโคกกว้าง
Banchochockwang School
นายอดิศักดิ์ อาษาราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคล้อ
ศรีสะอาด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
-
-
ศรีสะอาด
045-660369
-
15 พฤษภาคม 2514
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:19 น.
49
1033530240
33030050
530240
ศรีสะอาดวิทยาคม
Srisaardwittayakom
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ศรีสะอาด
ศรีสะอาด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
srisaard_@hotmail.com
srisaardwittayakom.ac.th
เทศบาลตำบลศรีสะอาด
045-660346
-
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
275
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 21:44:37 น.
50
1033530242
33030051
530242
บ้านตะเคียนบังอีง
Takienbangeeng
นายประไพ กอกหวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ตะเคียนบังอีง
ศรีสะอาด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
tkbe2498@hotmail.com
tkbe.net
ศรีสะอาด
045-969185
0
15 ธันวาคม 2496
24
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:27 น.
51
1033530289
33030052
530289
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
Banmaiprachasamakki
นางวรวรรณ มิถุนดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ใหม่
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.Banmai.com
สะเดาใหญ่
9 สิงหาคม 2515
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:34 น.
52
1033530285
33030053
530285
บ้านสะเดาใหญ่
bansadaoyai
นายบุรี หาญพิทักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 วัดร้าง
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ิbansadaoyai@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530285
สะเดาใหญ่
045-969600
30/06/2468
8.5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
360
12
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:30 น.
53
1033530286
33030054
530286
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
Timschool
นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านติม
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
tim_sch@hotmail.com
-
สะเดาใหญ่
045-673460
-
10 พ.ค. 2480
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
121
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:38:07 น.
54
1033530287
33030055
530287
บ้านเขวิก
Ban Khawerk
นายไพจิต สอนพูด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ศรีสระจันทร์
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
สะเดาใหญ่
12 เมษายน 2504
19
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:57:31 น.
55
1033530288
33030056
530288
บ้านโพง
banpong school
นายประยูร รับรอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โคกสำราญ
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ban_pongschool123@hotmail.com
www.thai-school.net/pongschool/‎
สะเดาใหญ่
045-673494
-
1 กันยายน 2477
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:35:06 น.
56
1033530310
33030057
530310
บ้านสระบานสามัคคี
sabansamakkee
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สระบาน
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sabansamakkee@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530310&Area_CODE=3303
สำโรงตาเจ็น
-
-
15 กรกฎาคม 2499
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12:07 น.
57
1033530303
33030058
530303
บ้านสำโรงตาเจ็น
SAMRONGTAJEN
นางทิพรัตน์ คำแพง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สำโรงตาเจ็น
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
samrongtachen@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530303
สำโรงตาเจ็น
045-647197
30/05/2477
23
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
284
13
16 กันยายน 2562 เวลา 09:19:03 น.
58
1033530306
33030059
530306
บ้านศาลาประปุน
Salaprapon
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 ศาลาเหนือ
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
salaprapoon@hotmail.com
สำโรงตาเจ็น
12/07/2482
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:23 น.
59
1033530307
33030060
530307
บ้านโนนดู่
์์Nondu School
นายอำนวย คำแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนดู่
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
nonduschool530307@gmail.com
สำโรงตาเจ็น
045-660362
1 กรกฎาคม 2483
23
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
152
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:48 น.
60
1033530308
33030061
530308
บ้านเริงรมย์
rerngrome school
นายธนพล สาระไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เริงรมย์
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
สำโรงตาเจ็น
16 เมษายน 2489
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
114
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:32 น.
61
1033530295
33030062
530295
บ้านโสน
Bansano
นายสุนทร กุมรีจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 18 โสน
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bansano_school@hotmail.co.th
www.thai-school.net/bansano/
โสน
045-969195
17 มิถุนายน 2468
9
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
214
11
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:29:54 น.
62
1033530296
33030063
530296
บ้านอาวอย
Ban Awoi
นายบุญหลาย อินตะนัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านอาวอย
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
arvoy_school@hotmail.com
www.facebook.com/arvoy_school@hotmail.com
โสน
045-660342
-
2484
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
255
12
29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:33:53 น.
63
1033530297
33030064
530297
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
KHANOONSCHOOL
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 ขนุน
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
khanoonschool@hotmail.com
http://www.sisaketphp.net/bankhanoon
โสน
045-660370
045-660370
12 มิถุนายน 2482
20
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
242
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:15:24 น.
64
1033530298
33030065
530298
บ้านสวาย
bansawai
นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สวาย
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bansawai2012@hotmail.com
www.facebook.com/bansawai2012
โสน
045-660258
23 พฤษภาคม 2517
20
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
307
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:40:07 น.
65
1033530299
33030066
530299
บ้านหนองคล้า
Bannongkla
นายประเวช สูงสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองคล้า
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
nongkla187@gmail.com
โสน
045-660343
20 กรกฎาคม 2502
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
132
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:33 น.
66
1033530300
33030067
530300
บ้านคำเผือ
Kamphue
นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คำเผือ
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
โสน
045-673496
14พฤษภาคม2504
24
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
7
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:22 น.
67
1033530301
33030068
530301
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
BANSANAMSAMUKKEESAMOSORNROTARY 2
นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สนามสามัคคี
โสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
โสน
045-969193
1 พฤษภาคม 2512
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
270
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:52:17 น.
68
1033530316
33030069
530316
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
nicom3
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 นิคมซอยกลาง
หนองฉลอง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.nikom3school.com
หนองฉลอง
12 มิถุนายน 2504
4
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
283
12
23 ธันวาคม 2562 เวลา 12:10:57 น.
69
1033530317
33030070
530317
นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
Nikom 4(Kromprachasongkhro
นางอัจฉรา จันทรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นิคมซอยสอง
หนองฉลอง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
หนองฉลอง
045-660257
1 กันยายน 2508
4
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:54 น.
70
1033530291
33030071
530291
บ้านตรอย
bamtroy
นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตรอย
หนองฉลอง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
troy_school@hotmail.com
หนองฉลอง
045-660360
-
26 พฤษภาคม 2484
10
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
59
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:17 น.
71
1033530314
33030072
530314
บ้านตาดม
BAN TA DOM SCHOOL
นายเอกราช บุราชรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ตาดม
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.tadomschool.com
ห้วยใต้
045-969201
1/7/2483
2
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
36
7
10 เมษายน 2562 เวลา 12:46:54 น.
72
1033530315
33030073
530315
บ้านสมบูรณ์
bansomboon
นายยุทธนา นิตยวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สมบูรณ์
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.sisaketphp.net/bansomboon/
ห้วยใต้
045-821179
2522
6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:34 น.
73
1033530312
33030074
530312
บ้านกันแตสระรุน
bankantaesraroon
นางสาวสุรัน พิมพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กันแต
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
artid1@hotmail.com
ห้วยใต้
045-660009
พ.ศ.2514
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:02:50 น.
74
1033530313
33030075
530313
บ้านแขว
kweaschool
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านตาตุม
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
kweaschoo@hotmail.com
http://www.thai-school.net/kweaschool
ห้วยใต้
045-660013
20 ตุลาคม 2480
5
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
201
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:04 น.
75
1033530326
33030076
530326
บ้านคะนาสามัคคี
bankanasamakkeeschool
นายสุรงค์ โพชนิกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คะนา
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
ห้วยสำราญ
045-660367
-
1 พฤษภาคม 2513
9
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
104
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:32 น.
76
1033530327
33030077
530327
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
banyangchomphomtumroad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ยางชุมภูมิตำรวจ
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
patkhanidtha@hotmail.com
-
ห้วยสำราญ
083-7382867
-
8 เมษายน 2520
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:58 น.
77
1033530321
33030078
530321
บ้านแทรง
bantraeng
นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแทรง
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
www.thai-school.net/tr99
ห้วยสำราญ
045-630556
1 กรกฎาคม 2481
3
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
127
11
11 ตุลาคม 2562 เวลา 15:04:55 น.
78
1033530325
33030079
530325
บ้านนาก๊อก
BANNAKOK
นายสมหวัง กลางมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เสลา
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
bannakokschool@gmail.com
www.thai-school.net/nakokschool
อบต.ห้วยสำราญ
045-969204
5 กรกฎาคม 2481
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
141
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 23:47:53 น.
79
1033530318
33030080
530318
อนุบาลศรีประชานุกูล
sriprachanukool
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ภูมิ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sripracha2012@gmail.com
http://www.sripracha.ac.th
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
045671010
045671040
24 ธันวาคม 2460
3
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
1,283
40
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:21 น.
80
1033530319
33030081
530319
ขุขันธ์วิทยา
Khukhanwittaya
นายโกมล วิเชียร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 ตาปิ่น
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
045-671011
17 พฤษภาคม 2499
2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
503
21
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10:49 น.
81
1033530320
33030082
530320
บ้านชำแระกลาง
Chamraeklang
นายวสันต์ นามวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านชำแระกลาง
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
crkschoo@gmail.com
ห้วยเหนือ
045-969205
-
1 กรกฏาคม 2481
13
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
278
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:26 น.
82
1033530323
33030084
530323
บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
Bansaang School
นายจำรูญ มลิพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 สะอาง
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sa_ang179@hotmail.com
ห้วยเหนือ
045-671406
10/07/2482
5
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
110
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:15:42 น.
83
1033530324
33030085
530324
วัดเขียน
watkhian
นายสมนึก ชมภูพื้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 พราน
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
somnoek.ch@gmail.com
-
ห้วยเหนือ
045-630667
-
25/10/2500
5
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
263
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:47 น.
84
1033530276
33030086
530276
บ้านเรียม
riam
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เรียม
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
worawan.tick@gmail.com
www.thai_schooi.net/riam
ห้วยเหนือ
045-660072
13/06/2516
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00:18 น.
85
1033530309
33030087
530309
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
klongsud(prachautid)
นายธนวัฒน์ ปรทานัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คลองสุด
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
หัวเสือ
045-660368
1 พฤษภาคม 2520
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
110
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:13:26 น.
86
1033530302
33030088
530302
ชุมชนบ้านหัวเสือ
CHUMCHONBANHUASUASCHOOL
นายรังสิต ศรีเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หัวเสือ
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
huasua_school@windowslive.com
sites.google.com/a/ssk3.go.th/ihuasua-school/
หัวเสือ
045-685097
12 มิถุนายน พ.ศ.2468
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
206
11
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:12:09 น.
87
1033530304
33030089
530304
สวงษ์พัฒนศึกษา
sawongpattanasuksa
นายประดิษฐ์ เนียมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 อรุณพัฒนา
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sawongpat@hotmail
หัวเสือ
045-685110
22 พฤษภาคม 2482
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
155
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:03 น.
88
1033530305
33030090
530305
บ้านห้วยสระภูมิ
Banhuaysrapum
นายคูณ สำเภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วย
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
huaysrapum@gmail.com
หัวเสือ
045-685109
12 มิถุนายน 2482
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:29 น.
89
1033530586
33030091
530586
บ้านดองดึง
Dongdueng
นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองหิน
ดินแดง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
E-mail:mhoony111130@mail.com
-
ดินแดง
081-9660051
-
20 ก.ค.2499
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:10 น.
90
1033530587
33030092
530587
บ้านดินแดง
bandindang
นายธนชัย กัณทพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดินแดง
ดินแดง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
http://school.obec.go.t
ดินแดง
045660323
2482
31
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
65
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:03 น.
91
1033530588
33030093
530588
บ้านสร้างใหญ่
bansangyai
นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สร้างใหญ่
ดินแดง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
bansangyai@gmail.com
ดินแดง
045-969339
10 กรกฎาคม 2489
23
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:08 น.
92
1033530589
33030094
530589
หนองอารีพิทยา
NongAreepittaya
นายธีรชาติ พานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ลาวเดิม
ดินแดง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
www.Nongareepittaya.net
ดินแดง
045-614406
7 มิถุนายน 2463
25
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
144
11
13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:15:28 น.
93
1033530590
33030095
530590
บ้านกันตรวจ
Bankantruad
นางสาวนราธิป สมพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านกันตรวจ
โนนปูน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
kantruad18@hotmail.com
โนนปูน
0899281198
-
10/07/2482
30
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
91
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:05 น.
94
1033530591
33030096
530591
บ้านหนองระเยียว
bannongrayeao
นายนิพนธ์ สารชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองระเยียว
โนนปูน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
โนนปูน
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:08 น.
95
1033530592
33030097
530592
บ้านตาเจา
Tajao School
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตาเจา
โนนปูน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
tajouschool@hotmail.com
โนนปูน
045-660320
12 มิถุนายน 2504
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
132
9
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:03:43 น.
96
1033530593
33030098
530593
บ้านแดง
Bandang
นายจรูญ วรรณทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แดง
โนนปูน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
bandangschool@gmail.com
http://school.obec.g
โนนปูน
2481
28
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:39:35 น.
97
1033530579
33030099
530579
บ้านคูสี่แจ
kusejae
นายจารึก เข็มทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คูสี่แจ
ปราสาทเยอ
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
rasami06@yahoo.co.th
-
-
-
1 ก.ค. 2482
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:31 น.
98
1033530578
33030101
530578
บ้านปราสาทเยอ
Ban Prasat yoe
นายมานะ ไชยโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปราสาทเยอ
ปราสาทเยอ
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
psyschool1@gmail.com
ปราสาทเยอ
045-921521
ปี พ.ศ.2464
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
186
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:28 น.
99
1033530574
33030102
530574
บ้านหนองพัง
Bannongphung
นางประยงค์ ร่วมจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองพัง
ปราสาทเยอ
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
nongpongschool333@gmail.com
ปราสาทเยอ
2490
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
9
15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:16:02 น.
100
1033530575
33030103
530575
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
watpraang school
ดร.สมควร โมทะจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ประอาง
ปราสาทเยอ
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
praang_2516@hotmail.com
http://www.sisaketphp.net/praang/
ปราสาทเยอ
045969831
3 ธันวาคม 2459
23
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
150
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:31 น.
101
1033530559
33030105
530559
บ้านติ้ว
TIEWSCHOOL
นายเสถียร มนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ติ้ว
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
bantiewschool999@gmail.com
www.bantiew-school.blogspot.com
ไพรบึง
-
-
พ.ศ.2505
25
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:16 น.
102
1033530560
33030106
530560
บ้านมะขามภูมิ
makhampom
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ภูมิ
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
kiat_mkpb@hotmail.com
http://202.143.164.19/m
ไพรบึง
045-660314
-
1พฤษภาคม2481
26
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:59:06 น.
103
1033530561
33030107
530561
บ้านทุ่ม(อสพป.3)
Bantoom School(Local Development volunteer No.3)
นายวิทยา วงค์พิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ทุ่ม
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
www.bantoomschool.ac.th
ไพรบึง
045-660319
24/06/2516
28
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:14 น.
104
1033530562
33030108
530562
บ้านกระแมด
Ban Kramaet
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 กระแมด
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
ไพรบึง
045-660141
-
01/05/2516
14
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
9
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:47:20 น.
105
1033530563
33030109
530563
บ้านโพงกอก
ิBanPongkok School
นายสมคิด ศิริโท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โพง
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
ไพรบึง
045-660315
2497
19
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:09:45 น.
106
1033530553
33030110
530553
อนุบาลไพรบึง
anubanpraibung
นายอภินันท์ ทองมนต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 ไพรบึง
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
anuban@pribueng.in.th
anuban@pribueng.in.th
เทศบาลไพรบึง
045-675022
-
ปี พ.ศ.2461
22
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
524
21
09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:27:50 น.
107
1033530554
33030111
530554
บ้านสวาย-สนวน
banswai-snuan
นายธนากร ศรีดารา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สวาย
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
swai-snuenschool172@hotmail.co.th
?http://202.143.164.19/
เทศบาลไพรบึง
045-675210
2482
30
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 22:19:42 น.
108
1033530555
33030112
530555
บ้านคอกหนองไพร
Koknongprai
นายณรงค์ ไชยชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คอก
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
koknongprai@hotmail.com
http://schoolweb.eduzones.com/bankoknongphi
ไพรบึง
0953300608
พ.ศ. 2482
26
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:51 น.
109
1033530556
33030113
530556
บ้านตราด
bantrad
นายโอภาส สุมาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ตราด
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
www.sisaketphp.net/bantrad
ไพรบึง
045-969342
12 มิถุนายน 2504
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:30:47 น.
110
1033530557
33030114
530557
บ้านพราน
banpranschool
นายทักษิณ อายุวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 พราน
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
banpranschool.ssk3@gmail.com
ไพรบึง
045-660140
13 มิถุนายน 2482
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
9
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:40:14 น.
111
1033530558
33030115
530558
บ้านผือ
Banphue
นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ผือ
ไพรบึง
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1033530558&page=info
045960116
1/02/2484
29
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
129
12
03 ตุลาคม 2562 เวลา 13:22:48 น.
112
1033530564
33030116
530564
บ้านสำโรงพลัน
Bansamrongplan
นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 สำโรงพลัน
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
srp-school@hotmail.com
www.samrongplan.ac.th
เทศบาลไพรบึง
045-675024
045-675024
1 เมษายน พ.ศ. 2477
24.8
8.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
457
21
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:46:32 น.
113
1033530565
33030117
530565
บ้านไม้แก่น
banmaikaen School
นายทวีศักดิ์ รักโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ไม้แก่น
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
banmaikaen@gmail.com
สำโรงพลัน
-
1 พฤษภาคม 2516
20
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 16:50:34 น.
114
1033530566
33030118
530566
บ้านปุดเนียม
Pudniam
นายไพศาล คำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปุดเนียม
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
p9333@hotmail.com
-
สำโรงพลัน
0815499068
-
1 พฤษภาคม 2513
19
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:27:06 น.
115
1033530567
33030119
530567
บ้านหัวช้าง
Ban Huachang
นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หัวช้าง
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
s.huachang24@gmail.com
สำโรงพลัน
045-969352
-
พ.ค. 2512
24
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
85
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:35 น.
116
1033530569
33030121
530569
บ้านชำแระ
Banchamrae
นายสมนึก พันธ์แก่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ชำแระ
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
สำโรงพลัน
045-969348
1 กรกฎาคม 2481
22
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
87
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:41 น.
117
1033530570
33030122
530570
บ้านตาจวน
TAJUAN
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ตาจวน
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
Tajuanschool@gmail.com
-
สำโรงพลัน
045-660173
-
1 พฤษภาคม 2522
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:58 น.
118
1033530571
33030123
530571
บ้านไทร
BANSAI
นายอุดม คำหล่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ไทร
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
bansai088@hotmail.com
สำโรงพลัน
02/02/2468
19
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
11
17 มิถุนายน 2560 เวลา 00:25:59 น.
119
1033530572
33030124
530572
บ้านสะเดาน้อย
Ban Sadaonoi
นายคมธัช อินวันนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สะเดาน้อย
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
sadaonoi175@gmail.com
sisaketphp.net/sadaownoi/
สำโรงพลัน
045-964351
-
12 พฤษภาคม 2523
18.8
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
56
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:18 น.
120
1033530573
33030125
530573
บ้านโป่ง
BANPONG
นายสุริยา เกษอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โป่ง
สำโรงพลัน
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
banphongs@gmail.com
-
สำโรงพลัน
0924919653
-
1 พฤษภาคม 2519
16
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
75
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 18:16:23 น.
121
1033530580
33030126
530580
บ้านสลักได
BANSALAKDAI
-
ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 6 สลักได
สุขสวัสดิ์
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
สุขสวัสดิ์
2481
35
15
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
4
10
3
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:17 น.
122
1033530582
33030128
530582
บ้านหนองอิไทย
NONG-I-THAI
นายสมยศ โชคเหมาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 4 หนองอิไทย
สุขสวัสดิ์
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
suksawatmodel@gmail.com
-
สุขสวัสดิ์
0899493294
-
01012481
45
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
128
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:06 น.
123
1033530583
33030129
530583
บ้านอาลัย
Alai
นางณัฐกานต์ ทางาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 อาลัย
สุขสวัสดิ์
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
-
-
สุขสวัสดิ์
045-660135
-
15/07/2483
43
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30:16 น.
124
1033530584
33030130
530584
บ้านโพนปลัด
Ponpalad school
นายประยงค์ เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โพนปลัด
สุขสวัสดิ์
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
s.ponplad@hotmail.com
-
สุขสวัสดิ์
0924497788
0
8 พฤษภาคม 2482
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:54 น.
125
1033530585
33030131
530585
บ้านเขวา
khwao home
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เขวา
สุขสวัสดิ์
ไพรบึง
ศรีสะเกษ
33180
teerawath818@gmail.com
สุขสวัสดิ์
045-660139
19กรกฎาคม 2499
48
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
3
2
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31:20 น.
126
1033530521
33030132
530521
บ้านกู่
Banku school
นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านกู่
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
-
กู่
045-660338
-
2467
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:01 น.
127
1033530526
33030133
530526
บ้านไฮน้อย
Hainoi
นายพิจิตร์ ชวดรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านม่วงหนองยาว
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
กู่
12 กรกฎาคม 2499
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:03 น.
128
1033530527
33030134
530527
บ้านกะดึ
Ban Kadue
นายอุทัย พิมพ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 ศรีผไทราษฎร์
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
kardu_school@hotmail.co.th
-
กู่
-
-
20 กรกฎาคม 2482
48
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:54 น.
129
1033530528
33030135
530528
บ้านพอก
ฺBanphok
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านพอก
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
phok.school@gmail.com
https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdO8F_yFNxFIfAtxmiME9BCx2w0IWiSYv0J299wC7KcgyN71iyjFvqoQ__DDG8t_sWY4aK4LcLWbEndt7AGc_UPb6cEi9goKfBwxj4Z6rONcA&smuh=16375&lh=Ac9lS98uKR6Ujdgj
กู่
045-660149
-
2482
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
134
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:51 น.
130
1033530529
33030136
530529
บ้านเกาะกระโพธิ์
Kohkrapoe
นายพิรมย์ บุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านเกาะสามัคคี
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
kohkrapoe1@hotmail.com
thaischool.in.th/kohkrapoe/
กู่
045-969295
24 ก.ย.2488
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
240
11
26 กันยายน 2561 เวลา 12:15:49 น.
131
1033530530
33030137
530530
บ้านหนองบัวตาคง
Nongbuatakong
นางนิตยา จำปาจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 4 บ้านหนองบัวตาคง
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
กู่
045-660328
1 ม.ค.2483
38
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:42 น.
132
1033530531
33030138
530531
บ้านสามขา
samkha school
นายสังวาล คำเหลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสามขา
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
-
กู่
045969296
-
2503
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:18:02 น.
133
1033530532
33030139
530532
บ้านหว้า
Banwa School
นายสาม รักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหว้า
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
banwa.2504@gmail.com
banwaschool.blogspot.com/
กู่
045-660178
14 พฤษภาคม 2504
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:18 น.
134
1033530525
33030140
530525
บ้านขามหนองครอง
Khamnongkrog
นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองครอง
ดู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
Khamnongkrong@gmail.com
ดู่
045-660147
10 พ.ค. 2517
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
7
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:34 น.
135
1033530522
33030141
530522
บ้านหนองคูอาวอย
nongkooavovschool
นางวรางคณา บุตรสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 8 บ้านอาวอย
ดู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
nkavoy@thaimail.com
nongkooavov.igetwep.com
ดู่
045-641602
-
พ.ศ. 2483
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:48:26 น.
136
1033530523
33030142
530523
บ้านดู่
Bandu School
นายนเรศ คำเสียง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดู่
ดู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
www.ssk3.go.th/bandu/
ดู่
0861539771
24 มิถุนายน 2490
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
281
11
26 กันยายน 2562 เวลา 16:54:21 น.
137
1033530524
33030143
530524
บ้านหนองแวง
Ban nongwaeng
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองหิน
ดู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
kpong599@hotmail.com
ดู่
045-660279
045660279
11 กรกฎาคม 2499
42
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
237
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:39 น.
138
1033530520
33030144
530520
บ้านตะเภา
TAPAO
นางสาวรัชนี จันทร์แสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตะเภา
ตูม
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
tapao2015@gmail.com
tapaoweb.wordpress.com
ตูม
045-969303
16 พฤษภาคม 2517
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:52:49 น.
139
1033530514
33030145
530514
บ้านตูม
Bantoom school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตูม
ตูม
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
toomschool077@gmail.com
tomschool.net
ตูม
045-697498
พ.ศ.2465
36
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
152
8
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:05:47 น.
140
1033530515
33030146
530515
บ้านขี้นาค
Bankeenak
นายธนกฤต บุญปัญญา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 6 บ้านขี้นาค
ตูม
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
1.179.156.114/bankeenak/
ตูม
045-660332
2482
40
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
203
12
29 เมษายน 2562 เวลา 16:30:21 น.
141
1033530517
33030147
530517
บ้านบึงกระโพธิ์
Ban Buengkrapo
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบึง
ตูม
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
bp.school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530517
ตูม
045-660-324
12 มิถุนายน 2482
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:27 น.
142
1033530506
33030148
530506
อนุบาลปรางค์กู่
Anubanprangku
นายชยาพล นนท์ศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพิมาย
พิมาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
anubanpangkru@gmail.com
www.anubanprangku.cf
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
045697076
045697076
16 พฤษภาคม 2466
30
0.15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
286
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:51 น.
143
1033530507
33030149
530507
บ้านสนาย
Bansanai
นายสุนทร คำเสียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสนาย
พิมาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
พิมาย
045-697495
1 กรกฎาคม 2481
28
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:42:53 น.
144
1033530508
33030150
530508
บ้านโนนดั่ง
Nonnangschool
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนดั่ง
พิมาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
www thaischool.net/nondang.th
พิมาย
045660177
-
00/00/2500
32
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:17:12 น.
145
1033530509
33030151
530509
บ้านขามฆ้อง
Kamkong
นางมยุรี ศรีผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขามฆ้อง
พิมายเหนือ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
-
พิมายเหนือ
0833794741
-
10/07/2507
27
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:40 น.
146
1033530510
33030152
530510
บ้านโป่ง
Banpoong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโป่ง
พิมายเหนือ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
naynresh@gmail.com
พิมายเหนือ
045-697494
2502
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:19:29 น.
147
1033530511
33030153
530511
บ้านไฮ
Banhai
นายบรรจบ สิงหร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านไฮ
พิมายเหนือ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
iweepropkx1sp@gmail.com
พิมายเหนือ
045-969307
-
22 มิถุนายน 2482
36
3.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
115
8
27 เมษายน 2562 เวลา 11:20:02 น.
148
1033530512
33030154
530512
บ้านโพธิ์สามัคคี
Phosamakee school
นายธนกฤต บุญปํญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโพธิ์สามัคคี
พิมายเหนือ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
พิมายเหนือ
045-969306
พ.ศ.2482
28
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:14 น.
149
1033530513
33030155
530513
บ้านเหล็ก
banlek
นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเหล็ก
พิมายเหนือ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
banlekschool@gmail.com
-
พิมายเหนือ
045-697290
-
11/05/14
31
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
430
17
22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:21:53 น.
150
1033530533
33030156
530533
บ้านนาวา
Bannawa
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาวา
โพธิ์ศรี
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
nawa_93@hotmail.com
-
โพธิ์ศรี
045-644032
-
1 กรกฎาคม 2481
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
128
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:43:14 น.
151
1033530534
33030157
530534
บ้านกอกหวาน
Kokwan
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านกอกหวาน
โพธิ์ศรี
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
sirot6296@gmail.com
202.29.213.220/bankokwan
โพธิ์ศรี
0981845380
5 มิ.ย. 2480
22
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 16:35:16 น.
152
1033530535
33030158
530535
บ้านบัลลังก์
BanBunLung
นายวีระชาติ ไชยชาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองบัวบัลลังก์
โพธิ์ศรี
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
weerachat.banlang1969@gmail.com
www.banbunlung.com
โพธิ์ศรี
0898444740
-
5 มิถุนายน 2490
18
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:53 น.
153
1033530536
33030159
530536
บ้านสมอ
bansamoschool
นายประนุพงษ์ ระยับศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสมอ
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
samoschool164@hotmail.com
-
สมอ
045-660446
-
15 /06/2467
24
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
118
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:29 น.
154
1033530537
33030160
530537
บ้านหนองเพดาน
Bannongpadan
นายอัษกร ตัณทกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านหนองเพดาน
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
nongpadan@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530537
สมอ
045-660331
1 กรกฏาคม 2481
22
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
110
8
08 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:17:04 น.
155
1033530538
33030161
530538
กระต่ายด่อนวิทยา
krataidonwittaya
นางสาวเกศินี ไพรศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 กระต่ายด่อนน้อย
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
ktw912@gmail.com
www.krataidonwittaya.ac.th
สมอ
-
-
12 มิถุนายน 2482
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
193
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:21 น.
156
1033530539
33030162
530539
บ้านดอนหลี่
Bandonlee
นายณัฐพงศ์ สุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนหลี่
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
Donreeschool@hotmail.com
สมอ
045-660471
045-660471
พ.ศ. 2467
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
131
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:59:52 น.
157
1033530540
33030163
530540
บ้านกุดปราสาท
kudprasat
นายโชคชัย จุมพิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ปราสาท
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530540
สมอ
045-969309
21 พฤศจิกายน 2493
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:21 น.
158
1033530516
33030164
530516
บ้านสวายสนิท
sawaisanit
นายทรงศักดิ์ ยินดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสวาย
สวาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
sawaisanit_school@hotmail.com
www.sisaketphp.net/sawaisanit
สวาย
045-660325
01/07/2483
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
111
9
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:45:00 น.
159
1033530518
33030165
530518
บ้านขามทับขอน
bankhamtubkhon
นายร่าเริง วิทยอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขาม
สวาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
khamtubkhon@gmail.com
-
สวาย
045-697280
19 ตุลาคม 2500
45
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
191
9
01 มิถุนายน 2560 เวลา 13:15:33 น.
160
1033530519
33030166
530519
บ้านท่าคอยนาง
thakoynang school
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าคอยนาง
สวาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
tkn33030166@gmail.com
สวาย
093-3839168
2515
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
89
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 17:11:53 น.
161
1033530552
33030167
530552
บ้านสำโรง
Bansumrong
นายจำเนียร ใจนวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสำโรงปราสาท
สำโรงปราสาท
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
สำโรงปราสาท
045-641483
22/05/2482
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:03:12 น.
162
1033530548
33030168
530548
โรงเรียนบ้านตาเปียง
ฺBanTapaing School
นายไพรี มังษะชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านตาเปียง
สำโรงปราสาท
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
http://www.ssk3.go.th/bantapaing
สำโรงปราสาท
061-629-5256
9 มิ.ย 2485
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
217
11
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:15:00 น.
163
1033530549
33030169
530549
บ้านไฮเลิง
Ban Hilerng
นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 หนองแคน
สำโรงปราสาท
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
hilerng@thaimail.com
สำโรงปราสาท
0639810977
-
15/06/2494
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
145
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:49 น.
164
1033530550
33030170
530550
บ้านหว้าน
banwan
นายวานนท์ นนทวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหว้าน
สำโรงปราสาท
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
banwan2009@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/33105625/
สำโรงปราสาท
045969315
-
2483
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
122
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:44 น.
165
1033530551
33030171
530551
บ้านขอนแต้
khontae school
นายเอกชัย คุณมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านขอนแต้
สำโรงปราสาท
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
khontae@obec.go.th
สำโรงปราสาท
045-640763
1 สิงหาคม 2483
49
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:18:59 น.
166
1033530541
33030172
530541
บ้านหนองเชียงทูน
bannongcheangtoon
นายสงวน ชุมวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองเชียงทูน
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
202.143.164.19/nongchea
หนองเชียงทูน
045818120
2480
44
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
138
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:10 น.
167
1033530542
33030173
530542
บ้านกำแมด
kammad
นายสุทัศน์ บุญจอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านกำแมด
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
หนองเชียงทูน
045660335
17 กรกฎาคม 2478
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
170
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:01:23 น.
168
1033530543
33030174
530543
บ้านศาลา
sala school
นายบำรุง พรหมคุณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านศาลา
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
หนองเชียงทูน
045-697500
8 มิถุนายน พ.ศ. 2482
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
174
11
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:17:21 น.
169
1033530544
33030175
530544
บ้านหนองระนาม
Bannongranam
นายเดช พงษ์สุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองระนาม
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
detpong1960@hotmail.com
หนองเชียงทูน
045660327
-
28 มิถุนายน 2489
32
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:58 น.
170
1033530545
33030176
530545
บ้านมัดกานกทาขุมปูน
banmadkanokthakumpoon
นางฐิติพันธ์ สอนพูด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านมัดกา
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
madka_2553@hotmail.com
หนองเชียงทูน
045-697283
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
117
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:55 น.
171
1033530546
33030177
530546
บ้านหนองคูขาม
Nongkukam school
นางสาวระเบียบ บุญชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองคูขาม
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
หนองเชียงทูน
045-660176
-
14 กรกฎาคม 2499
32
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
8
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:16:53 น.
172
1033530547
33030178
530547
บ้านบ่อ
banbor
นายวรรณนุพล จันทะสนธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ่อ
หนองเชียงทูน
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
s.banbor@hotmail.com
หนองเชียงทูน
045-660221
26 พฤษภาคม 2500
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
115
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:08 น.
173
1033530764
33030179
530764
บ้านโคกตาล
Khok Tan
นายชัยรัตร ภูติยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโคกตาล
โคกตาล
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
khoktan_sch@hotmail.com
โคกตาล
045-811378
1 ตุลาคม 2483
20
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
326
15
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:57:36 น.
174
1033530765
33030180
530765
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
Banlumpukklongkeaw School
นายบุญสม โสริโย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ลุมพุก
โคกตาล
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
-
www.lumpuk.com
อบต.โคกตาล
045-660233
-
01/09/2513
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
310
16
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:52:25 น.
175
1033530766
33030181
530766
บ้านศาลา
Ban sala school
นางนารี ผุดผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาศิลา
โคกตาล
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
baansara_school@hotmail.com
www.facebook.com/baansaraschool
โคกตาล
045-811385
-
01/09/2501
21
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
163
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:00:53 น.
176
1033530767
33030182
530767
บ้านเรือทองคลองคำ
Banruethongkhongkham
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เรือทอง
โคกตาล
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
โคกตาล
045-673489
19 กันยายน 2519
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
88
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:44 น.
177
1033530769
33030183
530769
บ้านนาตราว
bannatrao
นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาตราว
ดงรัก
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
bannatrao@gmail.com
ดงรัก
045-660132
10 มิถุนายน 2504
30
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
255
12
05 เมษายน 2560 เวลา 21:57:37 น.
178
1033530770
33030184
530770
บ้านจำปานวง
champanuang
นายสง่า ผุดผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จำปานวง
ดงรัก
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
champanuang@gmail.com
ดงรัก
045-660134
-
8 มิถุนายน 2533
33
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
190
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:58 น.
179
1033530771
33030185
530771
บ้านแซรสะโบว
Ban Saesabow School
นายสุชีพ ตรีประเคน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 แซรสะโบว
ดงรัก
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
sb530771@hotmail.com
ดงรัก
045-660133
14 กรกฎาคม 2516
33
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
369
14
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:24:57 น.
180
1033530768
33030186
530768
บ้านตาโสม
bantasomschool
ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ตำหนัก
ตะเคียนราม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
ตะเคียนราม
045-660131
12 มิถุนายน 2504
10
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
194
9
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:16:57 น.
181
1033530763
33030187
530763
บ้านตะเคียนราม
Bantakianram
นายอำนวย มีศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตะเคียนรามตะวันตก
ตะเคียนราม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
-
bit.ly/2GmLXjN
ตะเคียนราม
045-673410
-
1 กรกฎาคม 2481
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
598
23
27 มกราคม 2563 เวลา 12:23:48 น.
182
1033530772
33030188
530772
วนาสวรรค์
wanasawan school
นายทัตพล สิงหชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วนาสรรค์
ไพรพัฒนา
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
wanasawanschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
ไพรพัฒนา
10 มีนาคม 2525
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
278
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 21:43:54 น.
183
1033530773
33030189
530773
บ้านไพรพัฒนา
Banpraipattana
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านไพรพัฒนา
ไพรพัฒนา
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
montree.nunthawong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530773
ไพรพัฒนา
045-920840
045920840
14/07/2521
47
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
460
19
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:06 น.
184
1033530774
33030190
530774
บ้านแซรไปร
Ban saeprai
นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแซรไปร
ไพรพัฒนา
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
banseapraischool@gmail.com
bansraepraischool.com
ไพรพัฒนา
045-969359
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2507
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
269
8
10 กันยายน 2562 เวลา 14:26:18 น.
185
1033530775
33030191
530775
บ้านละลม
lalomschool
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านละลมหนองหาร
ละลม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
lalomschool@ssk3.go.th
www.thai-school.net/lalom
ละลม
045-660169
พ.ศ 2481
24
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
439
18
17 มิถุนายน 2560 เวลา 01:56:43 น.
186
1033530776
33030192
530776
บ้านธาตุพิทยาคม
Banthatphitthayakhom
นายชาญวิทย์ สันดอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ธาตุ
ละลม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
tpsch089@gmail.com
http://www.tpschool.ac.th/
ละลม
045660169
-
24 มิถุนายน 2490
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
218
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:01 น.
187
1033530777
33030193
530777
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
ฺBanKayung(Nonjarernsuksa)
นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขะยูง
ละลม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
kayung_2518 @hotmail.com
thai-school.net/kayung
ละลม
045-660170
15พฤษภาคม 2521
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:55 น.
188
1033530785
33030194
530785
บ้านพรหมเจริญ
PROMJAREAN
นางรัตนา รุ้งแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านพรหมทอง
ละลม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
phromjarearn@thaimail.com
http://202.143.164.19/p
ละลม
045-660127
2534
23
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
165
10
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:59 น.
189
1033530781
33030195
530781
เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Pianglaung 14 School
นายวิชัย สมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไทยถาวร
ห้วยตามอญ
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
ห้วยตามอญ
045-660126
๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๔
39
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
112
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:23 น.
190
1033530778
33030196
530778
บ้านทำนบ
TUMNOP
นายศักดิ์ ทรงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทำนบ
ห้วยตามอญ
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
ห้วยตามอญ
045-660168
2499
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
114
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:01 น.
191
1033530779
33030197
530779
บ้านห้วยตามอญ
HUAYTAMON
นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โคกหลัก
ห้วยตามอญ
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
hauytamon@hotmail.com
www.202.143.164.19/hauy
ห้วยตามอญ
0885805066
04/04/2522
36
11.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
331
12
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:48 น.
192
1033530884
33030198
530884
บ้านพนมชัย
Banpanomchai
นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 พนมชัย
ห้วยตามอญ
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
panomchai.g21@mail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?id=&page=history
ห้วยตามอญ
045-969-365
18 ธันวาคม 2545
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
8
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:11:12 น.
193
1033530782
33030199
530782
อนุบาลภูสิงห์
Anubanphusing School
นายสุริยา พุฒพวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตะแบง
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
anubanphusing@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530782
ห้วยตึ๊กชู
045-608163
045608163
12 พฤษภาคม 2508
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
361
16
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:42:03 น.
194
1033530783
33030200
530783
บ้านโคกใหญ่
Kokyai School
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านโคกสามัคคี
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
khokyai-school@hotmail.com
-
ห้วยตึ๊กชู
045-660172
-
6 มีนาคม 2523
24
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
140
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:35 น.
195
1033530784
33030201
530784
บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
TAMENG SCHOOL
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกทะลอก
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
ห้วยตึ๊กชู
045-630230
26 พฤษภาคม 2513
23
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 20:17:29 น.
196
1033530786
33030202
530786
บ้านนกยูง(อสพป.30)
nokyoong
นายไพศาล จันทร์เทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนกยูง
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
nokyoong_2499@hotmail.com
http://www.sisaketphp.net/nokyoong/
ห้วยตึ๊กชู
045-660231
045-660-231
25/07/2499
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
107
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:15 น.
197
1033530787
33030203
530787
บ้านทุ่งหลวง
Bantoonglaung School
นางประไพพร พรหมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านทุ่งหลวง
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
toonglaungschool@gmail.com
ห้วยตึ๊กชู
045-964281
1 กันยายน 2534
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
171
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:55 น.
198
1033530780
33030204
530780
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
Keangsiribanpothong
นายสง่า อาจอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทอง
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
keangsiri2518@hotmail.com
www.thai-school.net/ksiri
ห้วยตึ๊กชู
045-608105
045608105
10/06/2518
33
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
244
11
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:57 น.