ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1033530147
33040001
530147
บ้านไฮ(วันครู 2503)
BANHI(WONKRU2503)
นายนิยม ศิริชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไฮ
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
กระแชง
092-9285156
2503
0
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:59 น.
2
1033530148
33040002
530148
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
khawao ratpattana
นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านเขวา
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
khaowrad@hotmail.com
http://202.143.164.26/k
กระแซง
0933296003
1 มิถุนายน 2476
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
289
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:04 น.
3
1033530149
33040003
530149
บ้านโนนสูง
Ban Nonsung
นายทวี พรมดวงศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโนนสูง
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
pairat1915@hotmail.com
http://pairat1915.blogspot.com/
กระแซง
045-660047
2481
6
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
200
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:33 น.
4
1033530150
33040004
530150
บ้านระโยง
Ban Rayong
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านระโยง
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
banrayong_school@outlook.co.th
//202.143.164/rayong
กระแซง
045-969854
16 พ.ค.2482
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
88
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:54:47 น.
5
1033530151
33040005
530151
บ้านจำนรรจ์
BANJAMNUN
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านจำนรรจ์
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
HackermanGLiw@hotmail.com
www.202.143.164.26/jumn
045969851
พ.ศ. 2511
6
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
139
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 19:21:37 น.
6
1033530152
33040006
530152
บ้านโนนจิก
NONCHIK
นางมัชฉา ทุมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนจิก
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
กระแชง
045-660040
14 กรกฎาคม 2491
4
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
82
9
07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:59:48 น.
7
1033530153
33040007
530153
บ้านกระแชงใหญ่
krachangyai
นายพิชิต ศิริชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านกระแชงใหญ่
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Takrayai@gmail.com
http://School.sskedu4.g
กระแซง
045-960364
045-960364
2484
3
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
31
610
25
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:35 น.
8
1033530154
33040008
530154
บ้านชำเบ็ง
zumbeng
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านซำเบ็ง
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1033530154&page=history
กระแชง
045-650355
25 มีนาคม 2518
8
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
32
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:51 น.
9
1033530155
33040009
530155
บ้านหนองทา
NONGTHA SCHOOL
นายวีระชัย ดวงมาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองทา
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongtha62@gmail.com
กระแซง
0837401161
-
พ.ศ.2519
6.9
14.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:34:26 น.
10
1033530208
33040010
530208
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
KUDSALAO NONGKHANG
นางกิตการุณ แก้วคำสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
kudsalaoschool@gmail.com
https://goo.gl/xtTNZ3
กุดเสลา
-
-
11กรกฎาคม 2474
34.6
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:35 น.
11
1033530209
33040011
530209
บ้านนารังกา
narangka
นางอุไรวรรณ คำชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านนารังกา
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nrk2554@hotmail.com
กุดเสลา
045-660415
045660415
17 มกราคม 2501
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
180
10
11 มิถุนายน 2560 เวลา 08:17:07 น.
12
1033530210
33040012
530210
บ้านกันจาน
KANJAN
นางจันจิรา ศรีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกันจาน
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
กุดเสลา
23/05/2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:38:09 น.
13
1033530211
33040013
530211
บ้านซะวาซอ
savasor
นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านซะวาซอ
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
school.sawasaw@gmail.com
http://sawasawschool.blogspot.com/
กุดเสลา
8 มิ.ย.2511
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:13 น.
14
1033530212
33040014
530212
บ้านโนนคูณ
Nonkhun
ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโนนคูณ
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
khooaom@yahoo.co.th
http://nonkhun.blogspot.com/
กุดเสลา
0895789061
2 พฤษภาคม 2520
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:03:12 น.
15
1033530213
33040015
530213
บ้านโนนงาม
nongam
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโนนงาม
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
กุดเสลา
045-660413
20 ธันวาคม 2552
36
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
9
16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:24:53 น.
16
1033530214
33040016
530214
บ้านสามแยก-หินกอง
samyeakhinkong
นายคำปัน จำปาเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านสามแยก
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sskedu4_016@sskedu4.go.th
-
กุดเสลา
099-0271669
-
14 มิถุนายน 2514
34.6
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
210
14
23 มกราคม 2563 เวลา 16:23:04 น.
17
1033530217
33040017
530217
บ้านหนองรุงพระทะเล
Ban Nongrungpratalay School
นายประมวล สืบวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองรุง
กุดเสลา
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
กุดเสลา
045-969860
21 /05/2507
26
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:50:20 น.
18
1033530215
33040018
530215
บ้านขนุน
khanun school
นายวิมล มูลสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านขนุนตะวันออก
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
khanun2@gmail.com
khanun2.com
ขนุน
045-660427,0885953096,0812665541,0921611300
พฤษภาคม2475
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
293
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:38 น.
19
1033530216
33040019
530216
บ้านตาเครือ
Ta Kruea
นายธนโชติ ขุนโทนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตาเครือ
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
ขนุน
045-969861
-
16 มกราคม 2501
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05:45 น.
20
1033530218
33040020
530218
บ้านโตนด
Tanod
นายสุรินทร์ คำชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโตนด
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
www.tanod089@hotmail.com
http://202.143.164.26/t
ขนุน
045-969862
-
8มิถุนายน2511
20
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
274
14
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:21 น.
21
1033530219
33040021
530219
บ้านนาขนวน
nakhanuan
นายสังคม อินทร์ขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนารุ่งเรือง
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Nakanuan@hotmail.com
http//202.143.164.26/na
ขนุน
045-660416
14 มิ.ย.2512
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
201
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 20:36:51 น.
22
1033530220
33040022
530220
บ้านหนองหัวช้าง
nonghurchang
นางวนิดา คำดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองหัวช้าง
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
http://hurchang01.blogspot.com/
ขนุน
045660267
-
1 สิงหาคม 2519
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:58 น.
23
1033530221
33040023
530221
บ้านโนนสมบูรณ์
bannonsomboon school
นายสาริศ ขำศรีบุศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโนนสมบูรณ์
ขนุน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonsomboonsc.blogspots.com
ขนุน
045-660412
1 พ.ค. 2522
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
105
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:46 น.
24
1033530223
33040024
530223
บ้านจานทองกวาววิทยา
Banchanthongkwaowittaya school
นางสุจิตรา จูมสีมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านจาน
จานใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
CHANTHONGKWAO2562@GMAIL.COM
www.jantongsch.com
จานใหญ่
0819662316
-
1 มิถุนายน 2476
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
315
18
13 มิถุนายน 2562 เวลา 18:12:15 น.
25
1033530224
33040025
530224
บ้านตาลอย-หนองคัน
Taloy-nongkhan
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองคัน
จานใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
saksitsan@gmail.com
school.sskedu4
0
045-660267
045-662408
16 พฤษภาคม 2481
10
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
11
17 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:26:46 น.
26
1033530225
33040026
530225
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
champhotaket
นายนิธิศ ธรรมนิยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านชำโพธิ์
จานใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
จานใหญ่
045-969866
-
29 ตุลาคม 2465
10
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
100
11
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:41:46 น.
27
1033530227
33040027
530227
มหาราช 2 (ภูคำ)
maharaj 2
นายสุชาติ สารเฉวตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 มหาราช
จานใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
maharaj2school@gmail.com
จานใหญ่
045-660108
8 พฤษภาคม 2516
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
99
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:29 น.
28
1033530228
33040028
530228
บ้านไร่เจริญ
Raicharoen School
นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไร่เจริญ
จานใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
raicharoenschool@gmail.com
www.raicharoen.info/
จานใหญ่
-
พ.ศ. 2520
14.3
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
54
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:23 น.
29
1033530201
33040029
530201
บ้านชำแจงแมง
Chamjangmang
นายเสมียน ละเลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านชำ
ชำ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
อบต.ชำ
11/09/2473
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
287
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:04:08 น.
30
1033530202
33040030
530202
ชนะใช้กิจการ
chanachaikitjakarn
นางอัญชลี เกษมสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านตามูล
ชำ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
www.facebook.com/chanachaikijakarn
ชำ
0804691892
17 พฤษภาคม 2510
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
11
23 มกราคม 2563 เวลา 13:34:35 น.
31
1033530203
33040031
530203
บ้านชำม่วง
BanChammung
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านชำม่วง
ชำ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ชำ
045-660422
8 มิ.ย.2511
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
124
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:54 น.
32
1033530156
33040032
530156
บ้านตระกาศขอนแก่น
Trakadkhonkan
นายประมาณ ประสานพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านตระกาจ
ตระกาจ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
tkkschool@gmail.com
www.sskedu4.go.th/trakad
ตระกาจ
045-660420
-
1 กันยายน 2467
3
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
342
16
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:01:42 น.
33
1033530157
33040033
530157
บ้านโคกวิทยา
BANKHOKWITTAYA
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคก
ตระกาจ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ตระกาศ
045-650865
2476
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
123
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:10:47 น.
34
1033530158
33040034
530158
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
Tungkoknongko
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งกอก
ตระกาจ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
valee@2504
-
ตระกาจ
045-969871
-
7 ,มิถุนายน 2509
13
15.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:52:22 น.
35
1033530159
33040035
530159
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
BANMONG
นายบัวพัน ขันตี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ม่วง
ตระกาจ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ตระกาจ
045-660408
2522
8
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
190
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:20 น.
36
1033530160
33040036
530160
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
Sriudomsamtarom School
นายเสกสรรค์ สามสี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านซำตารมย์
ตระกาจ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sriudomsum@gmail.com
-
ตระกาจ
0918323405
7 มิถุนายน 2516
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
174
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 23:34:05 น.
37
1033530193
33040037
530193
บ้านร่องตาซุน
Rongtasun School
นายชาญ สมสะอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ร่อง
ทุ่งใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
rongtasun@gmail.com
http://rongtasun.blogspot.com/
ทุ่งใหญ่
08-1877-6199
27 มกราคม 2511
11
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
266
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:12 น.
38
1033530195
33040038
530195
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
bankamall
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กะมอล
ทุ่งใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
chan.put@gmail.com
www.kamallschool.net
ทุ่งใหญ่
045-660008
2583
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:11 น.
39
1033530188
33040039
530188
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
thungyaimaung
นายวิชัย วรรณทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
thungyai2556@gmail.com
https://sites.google.com/a/sskedu4.go.th/tymsc/
ทุ่งใหญ่
045-924080
045-924081
09/09/2458
17
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
262
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:44 น.
40
1033530189
33040040
530189
บ้านโคก(อสพป.32)
Bankhok(ASPP.32)
นายสุดใจ พานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านโคก
ทุ่งใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
bankhokaspp322019@gmail.com
school.sskedu4.go.th
ทุ่งใหญ่
045-660015
-
พ.ศ.2462
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
317
15
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:08:51 น.
41
1033530190
33040041
530190
บ้านปะทาย
BANPATAI
นายสมศักดิ์ ประสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านปะทาย
ทุ่งใหญ่
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
somsakprasan@gmail.com
ทุ่งใหญ่
0817890567
24 กันยายน 2477
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
209
11
05 กันยายน 2562 เวลา 13:17:32 น.
42
1033530145
33040042
530145
บ้านสว่าง
sawangschool
นายประพัฒน์ รักพรหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านสว่าง
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
baansawangschool530145@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024047452834&sk=photos&collection_token=100024047452834%3A2305272732%3A6
เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
045-661476
1พฤษภาคม 2525
10
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
254
13
03 สิงหาคม 2561 เวลา 02:44:31 น.
43
1033530138
33040043
530138
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
Anubandumrongrachanuson
นายทองหล่อ สิงห์คง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ราษฎร์พัฒนา
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
anubandumrong2555@gmail.com
www.anubandamrong.com
เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
0-4566-1467
0-4566-3213
1 มีนาคม 2458
0.2
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
134
2,202
64
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:03 น.
44
1033530140
33040044
530140
บ้านขะยูง
kayoong
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านขยูง
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
-
045-660012
-
1มิถุนายน 2478
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
194
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:50 น.
45
1033530141
33040045
530141
บ้านขนา
Bankana School
นายพิชัย ตุลยเสวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขนา
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
น้ำอ้อม
0879658899
26 เมษายน 2480
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
140
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:49:46 น.
46
1033530143
33040046
530143
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
NAMAOMRUTBRACHANUSOM
นายเนติวัฒน์ บำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองเขื่อง
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nitta_saeng@hotmail.com
namaom.sskedu4.go.th
อบต.น้ำอ้อม
045-661471
16/06/2516
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
140
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:44 น.
47
1033530229
33040047
530229
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
Nonsamran School
นางจิตรา กุมพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โนนสำราญ
โนนสำราญ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
chutija.2017@gmail.com
www.nonsumranschool.com
อบต.โนนสำราญ
0857687496
14 มิถุนายน 2512
52
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
193
11
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:06:40 น.
48
1033530230
33040048
530230
บ้านท่าสว่าง
BANTASAWANG
นายจินดา ศรีรวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านท่าสว่าง
โนนสำราญ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nan_ti_ya@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530230
โนนสำราญ
0933208350
2508
43
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
386
13
12 มิถุนายน 2562 เวลา 06:35:50 น.
49
1033530231
33040049
530231
บ้านจันทน์หอมตาเสก
chanhomtasek
นายปิยะ การะเกษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3,4 ตาเสก,บ้านจันทน์หอม
โนนสำราญ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
chanhomtasekschool@gmail.com
www.thaischool.in.th/chanhormtasek/
โนนสำราญ
045969877
-
7 มิ.ย. พ.ศ. 2508
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
123
11
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:55:13 น.
50
1033530232
33040050
530232
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
rungarunschool
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านรุ่งอรุณ
โนนสำราญ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
www.rungarunschool.info
โนนสำราญ
045-660071
23/05/2524
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:40:06 น.
51
1033530174
33040052
530174
บ้านบึงมะลู
banbungmalu
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบึงมะลู
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
บึงมะลู
0956219904
2473
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
280
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 16:27:31 น.
52
1033530175
33040053
530175
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
Namkhuap-nondu(Kongthapbok-Upatham)
นายวิเชียร วงษ์ราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 น้ำขวบ
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
namkhwb.nondu@gmail.com
บึงมะลู
0813605366
10 พ.ค.2516
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
236
11
15 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:14 น.
53
1033530176
33040054
530176
บ้านตาแท่น
Tathaen
นายสุเรียน สนทะยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 ตาแท่น
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
บึงมะลู
045-969880
15/01/2501
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
197
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:37 น.
54
1033530177
33040055
530177
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
Bannonyo - Nonsiri
นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 บ้านโนนเยาะโนนศิริ
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonyo-nonsiri@hotmail.com
-
บึงมะลู
045-969881
-
1 มกาคม 2502
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
181
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:05 น.
55
1033530178
33040056
530178
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
Ban NonsankhamNongsalaSisa-at School
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองศาลา
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonsankum@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530178
บึงมะลู
045969882
-
08/09/2511
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
274
14
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:15 น.
56
1033530179
33040057
530179
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
Nongtalad -Noonpueay school
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองตลาด
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
บึงมะลู
045-660423
1 มกราคม 2525
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:25:48 น.
57
1033530161
33040058
530161
บ้านนาไพรงาม
Napringam School
นายพรชัย บุญพร้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนา
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sompian_wongrat@hotmail.com
napraingam.go.th
??????
045-653217
2475
8
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
185
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 11:45:02 น.
58
1033530162
33040059
530162
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
phungoen school
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านภูเงิน
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ภูเงิน
045-653218
13 มิถุนายน 2517
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
245
12
01 มิถุนายน 2560 เวลา 15:15:38 น.
59
1033530163
33040060
530163
บ้านหนองกระทิง
Nongkrathing
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองกระทิง
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
ภูเงิน
045-969887
-
มิถุนายน 2408
14
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
210
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:50 น.
60
1033530164
33040061
530164
บ้านหินวิทยา
banhinwittaya school
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหิน
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ภูเงิน
045-969888
10/06/2511
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
112
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:17:24 น.
61
1033530165
33040062
530165
บ้านท่าพระตระกาศ
Tapratrakat
ดร.สมัย ทองมาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านท่าพระ
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530165
ภูเงิน
045605041
-
8 มิิถุนายน 2509
27
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
134
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:17 น.
62
1033530166
33040063
530166
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
Zumpugwan-Nazum
นายธานินทร์ กันหาบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านซำผักแว่น
ภูเงิน
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
http://202.143.164.26/Zumpugwan
ภูเงิน
-
-
2513
15
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:51 น.
63
1033530185
33040064
530185
บ้านโศกขามป้อม
sokkampom
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโศกขามป้อม
ภูผาหมอก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ภูผาหมอก
045-969889
14 มิถุนายน 2512
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:39:30 น.
64
1033530187
33040065
530187
บ้านด่าน
Bandan
นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านด่าน
ภูผาหมอก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
kosoltee5@gmail.com.
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530187
ภูผาหมอก
18/01/2477
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
512
21
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:55:14 น.
65
1033530191
33040066
530191
บ้านผือ
Banphue
นางรุ่งนภา หลักเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านผือ
เมือง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Kruawan124@gmail.com
banphueschool.blogspot.com
เมือง
0878244936
-
2481
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:46 น.
66
1033530192
33040067
530192
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
nongdeangnoinonyai
นายวีรชาติ แสงกล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองเดียงน้อย
เมือง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
อบต.เมือง
0818777965
15 พฤษภาคม 2510
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
202
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:19:01 น.
67
1033530194
33040068
530194
บ้านจานเลียว
BANJANLIEW
นายสิทธินันท์ วรรณจู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 จานเลียว
เมือง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
mektawan@gmail.com
เมือง
045-660197
9 กันยายน 2511
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
146
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:50 น.
68
1033530196
33040069
530196
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
bannamyen
นายไพลักษ์ ธานี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านน้ำเย็น
เมือง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
namyen111@hotmail.co.th
-
เมือง
045-661175
-
6 มิถุนายน 2517
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
7
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:12 น.
69
1033530197
33040070
530197
บ้านโนนเปือย
Nonpueai
นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนเปือย
เมือง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
เมือง
045-661908
1 พฤษภาคม 2522
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
40
9
15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:29 น.
70
1033530198
33040071
530198
บ้านรุงสมบุรณ์
Banrungsomboon
นายพล สำลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านรุง
รุง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ty13052525@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/roong/
รุง
045-660407
09กันยายน 2473
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
233
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:12:36 น.
71
1033530199
33040072
530199
เกษตรประชาตาทวด
KASETPRACHATATUAD
นายวารินทร์ บุญเชิญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ตาทวด
รุง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
warinboonchern@gmail.com
รุง
045-826445
2512
28
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
232
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:41 น.
72
1033530200
33040073
530200
บ้านโดนอาว
DONAOSCHOOL
นายสมยศ ภูสิงห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านโดนอาว
รุง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Donaoschool@hotmail.com
school.obec.go.th/donao
รุง
045-650180
16 เมษายน 2481
25
18
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
826
32
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:25:11 น.
73
1033530204
33040074
530204
บ้านโคกเจริญ
Bankokjarearn
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกเจริญ
ละลาย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
gg.gg/khok5
ละลาย
045-826298
-
11 มิถุนายน 2513
26.0
21.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
194
8
26 มิถุนายน 2563 เวลา 15:41:07 น.
74
1033530205
33040075
530205
บ้านละลายมีชัย
Lalaimichai
นายโผน ธรรมทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านละลาย
ละลาย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
http://202.143.164.26/l
ละลาย
0810660025
11/09/2473
35
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
171
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:47 น.
75
1033530206
33040076
530206
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
Tungyawkumproy
นายกัมพล เจริญรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำโปรย
ละลาย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
tykp.school@hotmail.com
www.tykp.org
ละลาย
045-969102
1มีนาคม2476
31
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
171
8
26 เมษายน 2562 เวลา 15:41:46 น.
76
1033530207
33040077
530207
บ้านสามเส้า
samsao
นายโกศรี พันธ์ยงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านสามเส้า
ละลาย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
samsaoschool@gmail.com
samsaoschool.com
ละลาย
045-924450
-
2 พฤษภาคม 2520
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
411
17
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:01 น.
77
1033530167
33040078
530167
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
Ban Diang(Plee Seuksa)
นายสมัย อดทน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเดียงตะวันออก
เวียงเหนือ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
school.cres.in.th/deangplesuksa
เวียงเหนือ
045663459
045663459
18 มิถุนายน 2466
12
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
271
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02:15 น.
78
1033530173
33040079
530173
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
Diangtawantok School
นายทองคำ รักษาวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเดียงตะวันตก
เวียงเหนือ
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sch11@sskedu4.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530173
-
0-4566-3264
-
16 พฤษภาคม 2520
9.5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
199
8
24 มิถุนายน 2561 เวลา 06:41:28 น.
79
1033530233
33040081
530233
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
BAN NONGHIN SCHOOL
นายองอาจ สีพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองหิน
สวนกล้วย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonghin2012@gmail.com
http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com
-
045-969107
-
10 มกราคม 2501
26
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
05 เมษายน 2561 เวลา 14:01:27 น.
80
1033530234
33040082
530234
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
Banjamnansaicharoen School
นายจิมจง ทองคำวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสายเจริญ
สวนกล้วย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
jsschool@thaimail.com
202.143.189.147/jss
สวนกล้วย
045-660263
-
14/06/2512
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
159
8
15 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:41 น.
81
1033530235
33040083
530235
บ้านสวนกล้วย
ban suankluai school
นายเสถียร จำเริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านมะลิวัลย์
สวนกล้วย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
suankluai89.blogspot.com/
สวนกล้วย
045-660264
-
18 มกราคม 2501
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
204
11
06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:09:19 น.
82
1033530236
33040084
530236
บ้านทุ่งขนวน
Tungkhanuen School
นายนที สุขพอดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านทุ่งขนวนเหนือ
สวนกล้วย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sch094@hotmail.com
สวนกล้วย
045-969105
-
2491
25
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:51 น.
83
1033530237
33040085
530237
บ้านโนนเรือคำบอน
Nonruekhambon
นายถวิล แพงยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนเรือ
สวนกล้วย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nrkbschool@hotmail.com
สวนกล้วย
045-969106
-
2514
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
116
9
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:26:15 น.
84
1033530172
33040086
530172
บ้านโนนแสนสุข
Bannonsansuk school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนแสนสุข
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonsansukschool@gmail.com
Nonsansookschool.blogspot.com
สังเม็ก
045969111
11 มิถุนายน 2513
20
13.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:12:43 น.
85
1033530226
33040087
530226
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
BANKANTOM(KURURATSAMAKKI) SCHOOL
นายบุญมี จันทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านนากันตม
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
kantomschool@gmail.com
http://kaantom.blogspot.com
สังเม็ก
045-969108
16 พฤษภาคม 2481
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
307
14
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:58 น.
86
1033530168
33040088
530168
บ้านสังเม็ก
BANSANGMEK SCHOOL
นายทวี ฝอยทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสังเม็ก
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
sungmeg@yahoo.co.th
http://202.143.164.26/s
สังเม็ก
0819772942
-
30 ตุลาคม 2477
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
360
20
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:21 น.
87
1033530169
33040089
530169
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
Laidumtamao
นายนำพล กิ่งมะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไหล่ดุม
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
laidumschool@gmail.com
school.sskebu4.go.th/laidum
สังเม็ก
045-969113
-
16 พฤษภาคม 2483
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
116
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:23 น.
88
1033530170
33040090
530170
บ้านทุ่งโพธิ์
Thungpho
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งโพธิ์
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
สังเม็ก
045969109
30 เมษายน 2502
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 11:02:33 น.
89
1033530171
33040091
530171
บ้านโนนคำแก้ว
nonkamkraw
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนคำแก้ว
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
saktong2506@hotmail.com
www.
สังเม็ก
0819662932
พ.ศ. 2508
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
201
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:07:10 น.
90
1033530180
33040092
530180
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
Nongthoukhuynamsai
นายชรลอน โชติรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองตึก
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongtuksch@gmail.com
nts-sc.blogspot.com
เสาธงชัย
045-969116
1พฤษภาคม 2524
33
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
115
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07:26 น.
91
1033530181
33040093
530181
บ้านภูมิซรอล
phumsaronschool
นายอภินันท์ ฝอยทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านภูมิซรอล
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
tammanit@outlook.com
http//202.143.164.26/po
เสาธงชัย
045924857
045924857
01/05/2500
31
31
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
350
16
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:55 น.
92
1033530182
33040094
530182
ไทยรัฐวิทยา 27
thairatvitaya
นายอุดร ประสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านชำเม็ง
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
?http://202.143.164.26/
เสาธงชัย
045-660261
พ.ศ. 2514
33
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:16:38 น.
93
1033530186
33040095
530186
บ้านพรทิพย์
Banporntip
นายสุระพิด เถาว์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านพรทิพย์
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
pt.58_@hotmail.com
-
เสาธงชัย
045-660195
-
16 พ.ค. 2523
31
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:03:22 น.
94
1033530183
33040096
530183
บ้านหนองเม็กพิทยา
BAN NONGMEKPHITTAYA
นางนิลยา นาไชยธง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองเม็ก
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongmek@hotmail.com
bannongmekpittayaschool.blogspot.com
เสาธงชัย
045-660195
16 มีนาคม 2516
22
22.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
169
11
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:50:16 น.
95
1033530184
33040097
530184
บ้านเสาธงชัย
Ban Saothongchai
นายสำนวน แตะต้อง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เสาธงชัย
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
saothongchai.school@gmail.com
www.saothongchai.org
เสาธงชัย
045660405
-
25 มิถุนายน 2513
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
114
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 22:06:31 น.
96
1033530144
33040098
530144
บ้านหนองหญ้าลาด
bannongyalad
นายชาญ ชมชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนม่วง
หนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongyalad54@hotmail.com
http://school.sskedu4.g
เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
045-661475
24 ธันวาคม 2518
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
8
31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:37:57 น.
97
1033530142
33040099
530142
บ้านแก
BANKAE
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแก
หนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
amanitacha@hotmail.com
.sskedu.go.th/bankae/
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
045-660129
-
16/06/2481
4
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:24 น.
98
1033530139
33040100
530139
บ้านกระบี่
bankrabi
นายสนิท จำปาทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กระบี่
หนองหญ้าลาด
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
krabischool@thaimail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530139
หนองหญ้าลาด
045-635750
-
1 มิถุนายน 2476
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
132
9
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:50:24 น.
99
1033530450
33040101
530450
บ้านจะเนียว
JANEAW SCHOOL
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 จะเนียว
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
mansak001@hotmail.com
chaniaoschool.blogspot.com/
กระหวัน
045-669125
01/07/2481
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
169
9
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:07:48 น.
100
1033530451
33040102
530451
บ้านกระหวัน
Krawan
นายตฤณ ทีงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กระหวัน
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
trin.teemer@gmail.com
https://sites.google.com/u/0/d/1Rfxg638s8zyL5BHpwl2BESRJv9X-hrQb/edit
กระหวัน
0954413126
-
11 มิ.ย. 2494
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
07 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:53:20 น.
101
1033530452
33040103
530452
บ้านกันจด
bankanchot
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 กันจดใหม่
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
bankanchotschool@gmail.com
web.facebook.com/Bykrukob/
กระหวัน
0856564965
0
พ.ศ.2481
28
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
66
8
14 เมษายน 2563 เวลา 18:13:00 น.
102
1033530453
33040104
530453
บ้านเดื่อ
Bandue
นายทวี สอนคำเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เดื่อ
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
กระหวัน
พ.ศ.2520
42
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
8
02 ตุลาคม 2562 เวลา 10:05:29 น.
103
1033530454
33040105
530454
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
Kraboutthalung
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กระเบาเดื่อ
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
-
กระหวัน
045969209
-
22 พฤษภาคม 2482
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
9
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:41:10 น.
104
1033530455
33040106
530455
บ้านระหาร
Rahan
นายสุพัฒน์ โจระสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ระหาร
กระหวัน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
raharn_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530455
เทศบาลกระหวัน
065-294-4554
-
22 พฤษภาคม 2482
25
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
104
8
13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:23:39 น.
105
1033530490
33040107
530490
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
pamaihuayjan
นายจำเริญ แก้วมณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 น้ำตกห้วยจันทร์
ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
pamaihuayjun@obec.gc.th
/http://school.sskedu4.go.th/pamaihuayjun
-
045-818-013
045-818-013
1 พฤษภาคม 2520
58
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
347
13
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:19 น.
106
1033530491
33040108
530491
บ้านตาเอก
taekschool
นายชัยมงคล มีวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ตาเอกใหม่
กันทรอม
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
www.ta-ekschool.com
กันทรอม
045-660255
01/พ.ค./2482
42
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
196
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:46 น.
107
1033530492
33040109
530492
บ้านตานวน
Tanuan
นางสุมาลี แก้วโมกข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตานวน
กันทรอม
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
-
กันทรอม
-
-
26 มิถุนายน 2514
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
30
8
05 เมษายน 2562 เวลา 11:38:50 น.
108
1033530493
33040110
530493
บ้านกันทรอม
Bankanthrom school
นายวิทวัส รัตโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านกันทรอม
กันทรอม
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
pan669@gmail.com
bankantrom.blogspot.com
-
045-673484
045665210
5 กรกฎาคม 2471
50
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
290
13
31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47:45 น.
109
1033530494
33040111
530494
บ้านกันทรอมน้อย
KANTROMNOI
นายมนูญ เลิศศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกันทรอมน้อย
กันทรอม
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
กันทรอม
045-969214
01/10/2483
44
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:03 น.
110
1033530495
33040112
530495
บ้านจองกอ
jongkor
นายไพฑูรย์ พละไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านจองกอ
กันทรอม
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
กันทรอม
045-969215
4 ตุลาคม 2483
46
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
186
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:08:03 น.
111
1033530458
33040113
530458
บ้านขุนหาญ
Ban Khun Han School
นางวัชรา รัตโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ขุนหาญ
ขุนหาญ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
khunhanschool@gmail.com
ขุนหาญ
045-960191
-
23 กันยายน 2480
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
203
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:13 น.
112
1033530459
33040114
530459
บ้านดู่
bandoo
นายอภิศักดิ์ ไสว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดู่
ขุนหาญ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
duh_school@hotmail.com
dooschsskedu4.blogspot.com/
ขุนหาญ
045-969217
-
01/02/2482
38
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
145
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:23:49 น.
113
1033530457
33040115
530457
บ้านโคกระเวียง
Khokraweang
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โคกระเวียง
ขุนหาญ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
kokraweangschool@hotmail.com
krw2018.blogspot.com/
ขุนหาญ
-
-
22/05/2482
42
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
134
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 21:03:45 น.
114
1033530447
33040116
530447
บ้านดาน
bandanschool
นายทรงพล โพธิ์ขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดาน
โนนสูง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
bandan1003_school@hotmail.com
bandanschool1.blogspot.com
ขุนหาญ
045-679218
01/07/2481
30
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:56 น.
115
1033530449
33040118
530449
บ้านโนนสูง
Bannonsung
นางสาวดนตรี บุญลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนสูง
โนนสูง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530449
ขุนหาญ
045-679236
-
2501
35
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
9
29 กันยายน 2561 เวลา 23:33:50 น.
116
1033530471
33040119
530471
บ้านกระเจา
KRACHAO
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กระเจา
โนนสูง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
krajao.ssk@gmail.com
-
โนนสูง
-
-
2483
36
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:27:24 น.
117
1033530472
33040120
530472
บ้านหนองบัว
NONGBUA
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองบัว
โนนสูง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
โนนสูง
0872428500
2501
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
146
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:48:27 น.
118
1033530487
33040121
530487
บ้านกระเบา
Ban Krabao
นายสุประกิต จันทร์ถา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ค้อตานี
โนนสูง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
www.krabao.ac.th
โนนสูง
0819670360
9 กรกฏาคม 2471
35
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:23:37 น.
119
1033530465
33040122
530465
บ้านบักดอง
banbakdong
นายอะเด็น สมัครพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บักดอง
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
bakdongschool@gmail
บักดอง
045-660398
10/07/2471
34
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
266
13
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:02 น.
120
1033530466
33040123
530466
บ้านสำโรงเกียรติ
Bansamrongkiat
นายชวน แก้วกัณหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 สำโรงเกียรติ
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
admin@bsrk.ac.th
www.bsrk.ac.th
อบต.บักดอง
045-963374
045-963374
18 พฤษภาคม 2457
35
14
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
793
26
24 ธันวาคม 2562 เวลา 11:51:04 น.
121
1033530467
33040124
530467
บ้านหนองบัวเรณ
Nongbuaren
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองบัวเรณ
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nongbuaren@hotmail.aom
nongbuaren.sskedu4.go.th
-
045-660395
045674205
12 มิถุนายน 2462
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
138
9
15 มิถุนายน 2562 เวลา 01:20:38 น.
122
1033530468
33040125
530468
บ้านตาเส็ด
Ban Tased
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตาเส็ด
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
-
บักดอง
-
-
12 พฤษภาคม 2503
40
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:32:06 น.
123
1033530469
33040126
530469
บ้านตาปรก
BAN TA PROK
นายศิริพงษ์ บุตกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ตระกูลชัย
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
bantaprok@hotmail.com
บักดอง
045-679235
2481
26
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
140
9
31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:25 น.
124
1033530470
33040127
530470
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ONGKAN UTSAKAKHAM PAMAI 8
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 สวนป่า
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
202.143.164.26/oop8
บักดอง
-
-
2518
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:16:53 น.
125
1033530473
33040128
530473
บ้านภูดินพัฒนา
Ban Phudinpattana
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ภูดินพัฒนา
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
phudinpattanaschool@gmail.com
pudin.sskedu4.go.th
บักดอง
-
-
01 พฤษภาคม 1987
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
148
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:49 น.
126
1033530474
33040129
530474
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
Tubtimsaim07
นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ทับทิมสยาม07
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
บักดอง
-
1 กันยายน 2537
56
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:58 น.
127
1033530505
33040131
530505
บ้านซำตาโตง
Bansamtatong
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ซำตาโตงตะวันออก
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
พราน
045-969226
-
10 มิถุนายน 2510
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
117
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:21 น.
128
1033530503
33040132
530503
บ้านหนองเก่า
NONGKAOSCHOOL
นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองเก่า
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
http://bannongkao.blogspot.com/
พราน
045-657014
12 กรกฎาคม 2502
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
55
9
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:02:09 น.
129
1033530504
33040133
530504
บ้านโนนแฝก
nonfak
นายนพรัตน์ สายลุน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนแฝก
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
bannonfakschool@gmail.com
nonfak.blogspot.com
พราน
045-657164
-
12 เมษายน 2522
18
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
214
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 03:34:52 น.
130
1033530499
33040134
530499
บ้านม่วงแยก
MUANGYAK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านม่วงแยก
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
พราน
045-660275
14 มิ.ย. 2476
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:46:54 น.
131
1033530500
33040135
530500
บ้านทุ่งเลน
Bantoonglen
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งเลน
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
toonglen@hotmail.co.th
http://bantunglanschool.blogspot.com/
????????????
045-969228
1 มิถุนายน2476
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
135
8
15 มิถุนายน 2562 เวลา 07:25:53 น.
132
1033530501
33040136
530501
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
pranschool
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พรานเหนือ
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
pran_school@hotmail.com
http://www.sskedu4.go.th
-
045-657016
-
2457
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
441
18
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:49 น.
133
1033530502
33040137
530502
บ้านซำขี้เหล็ก
Sumkilek
นายชุมพร ขันสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ซำขี้เหล็ก
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
skl0571033150@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
045-969225
045969225
1 กรกฏาคม 2515
23
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:54 น.
134
1033530496
33040138
530496
บ้านอาราง
ARANG
นายชัยนัตร ไชยสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 อาราง
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
lamprailasri4@gmail.com
www.arangschool.info
พราน
045-637506
045637181
1 กันยายน 2491
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:20:27 น.
135
1033530497
33040139
530497
บ้านโนนสะอาด
nonsa-art
นายสุทธิชัย พานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 โนนสะอาด
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
พราน
045-674243
20 พ.ค. 2513
26
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
10
5
14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:04 น.
136
1033530498
33040140
530498
บ้านดอนข่า
donkha
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด นามบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนข่า
พราน
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
donkha_school@hotmail.com
พราน
0878704809
16-06-2476
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
9
27 มกราคม 2563 เวลา 14:01:17 น.
137
1033530456
33040141
530456
บ้านพยอม
BANPHAYOM
นายบุญคง เนตรภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกพยอม
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
phayomschool3@gmail.com
phayomschool2012.blogspot.com
โพธิ์กระสังข์
015477304
1 มิถุนายน 2499
40
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:49 น.
138
1033530461
33040142
530461
บ้านซำ
bansam
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ซำ
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
oatmorimori@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1033530461/
โพธิ์กระสังข์
095-4253836
-
2512
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
120
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:57 น.
139
1033530462
33040143
530462
บ้านสดำ
SADAM
นายไกรสร อุ่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 สดำ
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
โพธิ์กระสังข์
-
-
1 กรกฎาคม 2481
38
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
07 มกราคม 2563 เวลา 13:26:21 น.
140
1033530463
33040144
530463
บ้านหนองคู
bannongkoo
นายสัญญา ศรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองคู
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nongkhoo.nk@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530463
โพธิ์กระสังข์
087-4324810
08/06/2513
48
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:07:03 น.
141
1033530464
33040145
530464
บ้านหนองขนาน
nongkanan
นางสาวมาริษา พานจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองขนาน
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nongkananschool@gmail.com
โพธิ์กระสังข์
0820916656
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
23
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:38 น.
142
1033530460
33040146
530460
บ้านโพธิ์กระสังข์
phokrasung
นายพิชัย จุลวรรณโณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โพธิ์กระสังข์
โพธิ์กระสังข์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
-
phokasang.blogspot.com/
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
045-665063
045-665063
15 มิถุนายน 2460
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
384
12
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:48:35 น.
143
1033530476
33040147
530476
บ้านโพธิ์กระมัล
Banphokramul
นายปรีชา ทองอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเขวา (จะลง)
โพธิ์วงศ์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
pkmschool.blogspot.com/‎
โพธิ์วงศ์
0887073455
045669081
1 มิถุนายน 2476
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
258
13
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:03 น.
144
1033530477
33040148
530477
บ้านกระมัลพัฒนา
Kramunpattana
นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกะมัลพัฒนา
โพธิ์วงศ์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
Kramunpattana2512@hotmail.com
http://kramunpatta.blogspot.com/
โพธิ์วงศ์
045-660004
27/07/2512
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
86
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 07:48:34 น.
145
1033530478
33040149
530478
บ้านตาหมื่น
Tamuen School
นางพิสมัย ศรีโสด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านตาหมื่น
โพธิ์วงศ์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
tamuenschool@gmail.com
https://www.facebook.com/tamuenschool.ssk
โพธิ์วงศ์
098-586-2717
-
2483
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:38:14 น.
146
1033530481
33040150
530481
บ้านหนองใหญ่
bannongyai
นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองใหญ่
ไพร
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nitssk4@gmail.com
nhongyai.blogspot.com
ไพร
045660185
-
28/05/2511
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
05 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:27:31 น.
147
1033530483
33040151
530483
บ้านชำเขียน
Banchamkean
ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านซำเขียน
ไพร
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
chamkian62@gmail.com
ไพร
045-660021
25 พ.ค. 2500
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:31:38 น.
148
1033530484
33040152
530484
บ้านกราม
bankramschool
นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกราม
ไพร
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
kramschool55@gmail.com
kramschool.blogspot.com/
ไพร
045-963983
พ.ศ.2464
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
214
9
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:09:07 น.
149
1033530485
33040153
530485
บ้านพอกบำรุงวิทยา
pokbamrungvittaya
นายคงกะพัน ชัยพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านพอก
ไพร
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
ไพร
045-969238
-
01/05/2481
31
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:43:31 น.
150
1033530486
33040154
530486
บ้านปุนวิทยา
punvidtaya
นายมงคล สุทธิสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปุน
ไพร
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
punwittayaschool@gmail.com
http://banpunwittaya.blogspot.com/
ไพร
0807281929
29 กรกฎาคม 2502
37
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 11:19:28 น.
151
1033530479
33040155
530479
บ้านหนองจิก
Bannongjik
นายทินกร มณีกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองจิก
ภูฝ้าย
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nongj_49@hotmail.com
http://202.143.26/nongjik
ภูฝ้าย
0885914820
2514
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:01:14 น.
152
1033530480
33040156
530480
บ้านกุดนาแก้ว
kudnakaew School
นายธนภัทร ศรีโสด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกุดนาแก้ว
ภูฝ้าย
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
KNK_Sch99@hotmail.com
ภูฝ้าย
-
-
03/07/2499
10
31
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
188
10
16 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:21 น.
153
1033530482
33040157
530482
บ้านภูทอง
phutong
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ภูทอง
ภูฝ้าย
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
puthong53@gmail.com
ภูฝ้าย
25 ,03 ,2522
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:40 น.
154
1033530446
33040158
530446
บ้านโนนอ้อ
nonoor
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนสว่าง
สิ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
ืnamfon-1975@hotmail.com
เทศบาลตำบลสิ
045-660274
-
ปี 2484
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:53 น.
155
1033530444
33040159
530444
บ้านกระทิง
Bankrating
นางสุกัญญา จำปาทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กระทิง
สิ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nkoo 53777 @ gmail.com
เทศบาลตำบลสิ
045-669080
12 พฤษภาคม 2482
25
ุ6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:54:38 น.
156
1033530445
33040160
530445
บ้านศิวาลัย
SIWALAI
นายวัฒนา จันทะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ศิวาลัย
สิ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
siwalaischool@outlook.com
-
ขุนหาญ
045-679264
-
7 พฤษภาคม 2511
27
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
138
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:46 น.
157
1033530443
33040162
530443
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
AnubanKhunhan(Si)
นายธนกร แก้วธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสิ
สิ
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
abkh201011@hotmail.com
www.abkh.ac.th
เทศบาลตำบลขุนหาญ
045-679227
045679227
18/06/2466
30
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
1,226
39
13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:26 น.
158
1033530488
33040163
530488
บ้านกันตรวจห้วย
BAN KUNTROUJHOUY
นายธวัชชัย บุญน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านกันตรวจ
ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
kthsc.blogspot.com
ห้วยจันทร์
045-614428
045818225
24 มิถุนายน 2508
42
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:45 น.
159
1033530489
33040164
530489
บ้านหนองผือ
nongpue
นางสาริณี คำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองผือ
ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
nongpue@gmail.com
-
ห้วยจันทร์
045-660461
23 พฤษภาคม พ.ศ.2517
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45:52 น.
160
1033530678
33040165
530678
บ้านตูม
BANTOOM
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตูม
ตูม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
bantoomschool@gmail.com
www.toom-school.com
ตูม
045-923834
045923834
1 มีนาคม 2471
40
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
1,165
40
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:59 น.
161
1033530704
33040166
530704
บ้านหนองสังข์
bannongsung
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองสังข์
พิงพวย
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
http://nongsungschool.blogspot.com
พิงพวย
0885914818
18 ก.พ. พ.ศ.2490
36
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
161
12
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44:29 น.
162
1033530700
33040167
530700
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
PHINGPHUIA
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 พิงพวยใต้
พิงพวย
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
www.phingphuai.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
045677908-9
045677909
27 มิถุนายนย 2467
32
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
398
22
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:31:55 น.
163
1033530701
33040168
530701
บ้านศิลาทอง
Bansilatong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านศิลาทอง
พิงพวย
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
silatong2015@gmail.com
http://silatong.blogspot.com/
พิงพวย
045-660162
2505
31
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:07 น.
164
1033530702
33040169
530702
บ้านบกห้วยโนน
BOKHUAINON
นายเสถียร พรหมโลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบก เลขที่ 34
พิงพวย
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
พิงพวย
045-660163
16พฤษภาคม 2481
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:25:12 น.
165
1033530703
33040170
530703
บ้านตระกวน
bantrakuan school
นายธัชชัย นาจำปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตระกวน
พิงพวย
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
trakuan@hotmail.com
www.trakuan.ac.th.com
พิงพวย
045-677925
-
10 มกราคม 2510
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:42 น.
166
1033530686
33040171
530686
บ้านศรีแก้ว
bansikaeo
นายประสพ ขอจงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตะเคียนใต้
ศรีแก้ว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
bansikaeo@gmail.com
www.bansikaeo.com
ศรีแก้ว
045-673025
-
2459
24
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
369
16
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:00:40 น.
167
1033530687
33040172
530687
อนุบาลศรีรัตนะ
Anubansrirattana
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 สำโรงระวี
ศรีแก้ว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
anubalsr@thaimail.com
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
045-677026
045677533
พ.ศ.2476
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
214
10
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:04 น.
168
1033530691
33040173
530691
บ้านตระกาจ
Takad
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองบัว
ศรีแก้ว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
takadschool@hotmail.com
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
045-677023
045-677023
2510
23
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
95
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 18:42:02 น.
169
1033530694
33040174
530694
บ้านตาแบน
Taban School
นางขนิษฐา แสงหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ตาแบน
ศรีแก้ว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
bantaban@gmail.com
ศรีแก้ว
0819676292
01/05/2523
23
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
72
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:28:41 น.
170
1033530692
33040175
530692
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
nongyaitathai
นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองใหญ่
ศรีโนนงาม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
-
-
ศรีโนนงาม
045-660117
-
03/05/2516
20
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
22 มกราคม 2563 เวลา 11:52:20 น.
171
1033530690
33040177
530690
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
CHOTTIPANWITTAYASAMAKKEE
นายสมศักดิ์ สุขศาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โนนงาม
ศรีโนนงาม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
navaporn16@gmail.com
-
ศรีโนนงาม
045-821100
-
7 ธันวาคม 2508
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
98
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45:18 น.
172
1033530688
33040178
530688
บ้านหนองรุง
bannongrung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองรุง
ศรีโนนงาม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
nongrungschool@gmail.com
www.schoolwebssk.com/nongrung/
ศรีโนนงาม
045-660475
-
1 มกราคม 2481
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:10 น.
173
1033530689
33040179
530689
บ้านโนนแก
bannonkae
นายวัชระ จันทร์แสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนแก
ศรีโนนงาม
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
bannonkaeschool@gmail.com
?http://202.143.164.26/
ศรีโนนงาม
045-660116
15 พ.ค.2507
48
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:50:18 น.
174
1033530695
33040180
530695
บ้านปุน
BANPUN
นายประเวช สัตยากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านปุน
สระเยาว์
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
banpunschool@gmail.com
www.banpoonschool.com
สระเยาว์
0933282818
-
11 มีนาคม 2556
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
355
15
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:06 น.
175
1033530696
33040181
530696
บ้านสลับ
salub
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสลับ
สระเยาว์
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
salub_school@hotmail.com
สระเยาว์
045-660161
045-660161
1/05/2474
45
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
127
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:01:42 น.
176
1033530697
33040182
530697
บ้านขนาด
Ban Khanat School
นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 โนนคำแก้ว
สระเยาว์
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
kanardschool@hotmail.com
school.sskedu4.go.th/kanad
สระเยาว์
045-660118
-
16 พฤษภาคม 2481
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
107
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 20:55:06 น.
177
1033530698
33040183
530698
บ้านตายู(อสพป.32)
tayu school
นายเสมือน วรเชษฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตายู
สระเยาว์
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
tayu_school@hotmail.com
bantayu.blospot.com
สระเยาว์
045-969551
-
13 มิถุนายน 2517
23
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:12:32 น.
178
1033530699
33040184
530699
บ้านหนองบัวทอง
ืnongboutong
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบัวใหญ่
สระเยาว์
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
nong-bt@hotmail.com
http://nongbuawtong2012.blogspot.com/
สระเยาว์
045-660308
2456
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
166
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:35:32 น.
179
1033530681
33040185
530681
บ้านทุ่งสว่าง
Ban Toongswang School
นายอำนาจ น้อยแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งสว่าง
สะพุง
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
toongswang.com
สะพุง
15 สิงหาคม 2490
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
149
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:06 น.
180
1033530683
33040186
530683
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
Banchok(Prachasamukki)
นายสมปอง ชินตะวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 จอก
สะพุง
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
chockobec@gmail.com
http://www.banchokschool.com
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
045-677022
-
พ.ศ. 2502
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
218
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:06:48 น.
181
1033530679
33040187
530679
บ้านสะพุง
sapoong
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โพนทอง
สะพุง
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
kwanchai2519@thaimail.c
http://202.134.164.26/s
สะพุง
086-2482548
-
พ.ศ.2471
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
232
14
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:51 น.
182
1033530682
33040188
530682
บ้านหนองปิงโปง
nongpingpong
นายชัยศักดิ์ นาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองปิงโปง
เสื่องข้าว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
เสื่องข้าว
045-660203
1 พ.ค. 2500
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
89
8
16 มีนาคม 2560 เวลา 08:31:30 น.
183
1033530680
33040189
530680
บ้านจานบัว
Banchanbua
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองกระแซง
เสื่องข้าว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
เสื่องข้าว
045-660204
พ.ศ.2483
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
194
11
27 เมษายน 2561 เวลา 18:32:56 น.
184
1033530684
33040190
530684
บ้านเสื่องข้าว
sueangkhao
นายอุทัย สร้อยสนธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เสื่องข้าว
เสื่องข้าว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
-
http://seangkhao.sskedu4.go.th
เสื่องข้าว
-
-
3 ม.ค. 2502
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
253
14
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:49:34 น.
185
1033530685
33040191
530685
บ้านกระหวัน
Bankrawan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โนนสว่าง
เสื่องข้าว
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
kwsr@hotmail.co.th
http://swkr.sskedu4.go.th
เสื่องข้าว
045-821110
1/05/2520
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
196
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 20:03:22 น.
186
1033530814
33040192
530814
บ้านท่าคล้อ
thakhloschool
นายอัศวิน เกษสร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ท่าคล้อ
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
thakhlo@gmail.com
-
ท่าคล้อ
045-960273
-
15/06/2494
24
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
127
10
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:09:01 น.
187
1033530815
33040193
530815
บ้านหนองบักโทน
Nongbukthon School
ว่าที่ ร.อ.ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ศรีเจริญทรัพย์
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Nbt001.school@gmail.com
-
ท่าคล้อ
045969279
-
30 พฤศจิกายน 2482
32
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
13 มกราคม 2563 เวลา 13:50:34 น.
188
1033530816
33040194
530816
บ้านหนองคับคา
Nongk้้habkha
นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองคับคา
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
Nongkhabkha.school@gmail.com
htttp://school.sskedu 4
ท่าคล้อ
045-660153
14 มิ.ย. 2512
34
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:11 น.
189
1033530817
33040195
530817
บ้านโนนสำโรง
Nonsamrong
นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนสำโรงเหนือ
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonsomrong@yahoo.co.th
-
ท่าคล้อ
045-660377
-
28 เมษายน 2502
27
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:40:11 น.
190
1033530818
33040196
530818
บ้านหนองยาว
Ban Nong Yao
นางปรมาภรณ์ ทองสุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองยาว
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ท่าคล้อ
045-660244
14 มิถุนายน 2512
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
121
12
31 มกราคม 2560 เวลา 09:17:04 น.
191
1033530819
33040197
530819
บ้านคำสะอาด
Ban Khamsa-art
นางณัฐกานต์ ทางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 คำสะอาด
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
ท่าคล้อ
045969276/0899026087
-
2513
30
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
160
12
18 มิถุนายน 2561 เวลา 18:10:04 น.
192
1033530820
33040198
530820
บ้านคำกลาง
BANKHAMKLANG
นายปราโมทย์ โคตพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คำกลาง
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
pramot2017id@gmail.com
http://202.146.143.26/k
ท่าคล้อ
045-660155
-
พ.ศ.2519
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
9
22 มิถุนายน 2563 เวลา 21:43:46 น.
193
1033530812
33040199
530812
บ้านดอนเขียว
DONKHEAW SCHOOL
นายบัวลอน คำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนเขียว
ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
krubualon@gmail.com
donkheaw.ac.th/
ท่าคล้อ
045-660154
801535155
1 เมษายน พ.ศ.2502
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:39 น.
194
1033530800
33040200
530800
อนุบาลเบญจลักษ์
anubanbenjalak
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เสียว
เสียว
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
naraknaka_2012@hotmail.com
http://anubanbenjalak.blogspot.com/
เสียว
045-605311
045-605311
1 มิถุนายน 2476
23
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
278
9
10 มิถุนายน 2560 เวลา 17:50:06 น.
195
1033530802
33040201
530802
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
Daeng
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแดง
เสียว
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
เสียว
045-660380
-
2438
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:35 น.
196
1033530803
33040202
530803
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
Bannonlai-nonglerng School
นายไพสงค์ แซ่เตีย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองเลิง
เสียว
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
เสียว
045-660376
4 พฤษภาคม 2502
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
141
8
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:26:12 น.
197
1033530801
33040203
530801
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
bannongnguluam school
นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองงูเหลือม
หนองงูเหลือม
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
bannongnguleum@gmail.com
หนองงูเหลือม
045-605315
045605315
19 มกราคม 2476
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
313
15
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:22 น.
198
1033530804
33040204
530804
บ้านหนองนกเขียน
nongnokkhian
นางสาวปิยะพร ทำบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองนกเขียน
หนองงูเหลือม
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongnokkhian.school@gmail.com
หนองงูเหลือม
045-969285
11 สิงหาคม 2490
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
91
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:29 น.
199
1033530805
33040205
530805
บ้านเขวาธะนัง
khawtanang
ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เขวาธะนัง
หนองงูเหลือม
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
khawtanangschool@gmail.com
www.khawtanangschool.blogspot.com
หนองงูเหลือม
045-969283
-
1 มิถุนายน 2481
29.3
12.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45:43 น.
200
1033530806
33040206
530806
บ้านโนนจักจั่น
Nonjukjan school
นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนจักจั่น
หนองงูเหลือม
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
ponpimon_2529@hotmail.co.th
หนองงูเหลือม
084-4721383
11 มิถุนายน 2513
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
71
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:23 น.
201
1033530807
33040207
530807
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
Bannoonjakjansakhabanhuaysaew
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ห้วยเสียว
หนองงูเหลือม
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
หนองงูเหลือม
045660241
-
2517
35
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
4
3
26 เมษายน 2561 เวลา 10:29:43 น.
202
1033530808
33040209
530808
บ้านหนองหว้า
Bannongwa
นางสุจิตรา ภูมิภาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองหว้าน้อย
หนองหว้า
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nongwalabschool@gmail.com
www.gg.gg/nongwa2476
หนองหว้า
045-660179
-
1 มกราคม 2476
11
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
142
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:33 น.
203
1033530809
33040210
530809
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
Nonkumtuejaturatwitaya
นายวชิระ ฉวีวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโนนคำตื้อ
หนองหว้า
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonkumtue109@gmail.com
-
หนองหว้า
045-969286
-
21 มิถุนายน 2482
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
163
11
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:53:48 น.
204
1033530810
33040211
530810
บ้านเพ็ก
BanPhek
นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เพ็ก
หนองหว้า
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
krutar14@gmail.com
หนองหว้า
11/08/2490
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:31 น.
205
1033530811
33040212
530811
บ้านหนองบัวใหญ่
nongbuayai
นายวรุตม์ มั่นจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองบัวใหญ่
หนองหว้า
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
siriprapa3232@gmail.com
-
หนองหว้า
045-660381
-
16 พฤษภาคม 2481
0.45
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
163
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:51 น.
206
1033530821
33040213
530821
บ้านหนองฮาง
bannonghang
นายจิตกร ป้องกัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 วังทอง
หนองฮาง
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nonghangkub@gmail.com
www.bannonghangschool.org/
หนองฮาง
045-660383
15 สิงหาคม 2490
25
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
107
11
10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:06:23 น.
207
1033530822
33040214
530822
บ้านไผ่หนองแคน
Phainongkan
นายเพชร วงพรมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ไผ่หนองแคน
หนองฮาง
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
หนองฮาง
045-660240
-
14 มิถุนายน 2514
22
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:38 น.
208
1033530823
33040215
530823
บ้านสร้างเม็ก
SRANGMEK
นายภานุวัฒน์ บุญแซม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สร้างเม็ก
หนองฮาง
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
-
-
หนองฮาง
045-969291
-
8 มิถุนายน 2509
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
186
11
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:56:06 น.
209
1033530824
33040216
530824
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
Kudphaknamkamnoi School
นายนคร กาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กุดผักหนาม
หนองฮาง
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
kknschool01@gmail.com
www.kknschool.blogspot.com
หนองฮาง
045-660151
-
11 มิถุนายน 2513
28.8
16.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
56
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:44:24 น.
210
1033530825
33040217
530825
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
nhongtorponsungnakam school
นายตรีเพชร สุนสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองตอ
หนองฮาง
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
nhongtor.go.th
หนองฮาง
045-660150
29 พฤษภาคม 2519
30
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
9
10 มิถุนายน 2560 เวลา 15:56:06 น.