ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1040050395
40020001
050395
ประเสริฐแก้วอุทิศ
PRASERTKAEW-U-TID
นางตานี ถาเหง่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่
หมู่ 14 บ้านหลัก กม.14
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
เทศบาล
273112
17 กรกฎาคม 2501
5
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
154
9
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:52:56 น.
2
1040050372
40020002
050372
ไตรคามประชาสรรค์
Trikarmpachasan
นางตันหยง คานอำไพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 4 เหล่าหลวง
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
แคนเหนือ
0823000671
26 พ.ค.2482
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
224
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:28:05 น.
3
1040050374
40020003
050374
บ้านแคนเหนือ
Bankaennuae
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 1 บ้านแคนเหนือ
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
KN.School@hotmail.com
kannuae
แคนเหนือ
043260168
2/07/2476
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
100
9
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:16:37 น.
4
1040050375
40020004
050375
โคกโกโคกกลาง
khokkokhonkklang
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 7 บ้านโคกโก
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
แคนเหนือ
043260168
01/05/2488
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
146
11
18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:20:12 น.
5
1040050376
40020005
050376
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
Bandonmarkpriklinfa
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 2 บ้านดอนหมากพริก
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
Rungrote9@yahoo.com
แคนเหนือ
0812626389
0
10 พฤษภาคม 2510
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
28
7
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:03 น.
6
1040050378
40020006
050378
บ้านหนองเจ้าเมือง
bannongchaowmuang
นายแสนโฮม สันเพราะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 6 บ้านหนองเจ้าเมือง
แคนเหนือ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
njm.school@hotmail.com
แคนเหนือ
26/12/09
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:06:03 น.
7
1040050391
40020007
050391
บ้านไผ่ประถมศึกษา
Banphaiprathomsuksa school
นายสมใจ มณีวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่
หมู่ 1 คุ้มจัดสรร
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
Banphaikk10sc@gmail.com
kk10
เทศบาล
043272844
043273997
17 พฤษภาคม 2499
6
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
806
26
10 มิถุนายน 2561 เวลา 06:19:01 น.
8
1040050394
40020008
050394
บ้านหนองลุมพุก
Bannonglumpuk
นายสมจิตร มณีมาตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่
หมู่ 7 บ้านหนองลุมพุก
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
nonglumpuk54@hotmail.com
-
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
274033
-
21ก.ค.2494
3
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
9
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:48:03 น.
9
1040050396
40020009
050396
วัดจันทร์ประสิทธิ์
WATJANPRASIT
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองไผ่
หมู่ 2 ชุมชนพระธรรมสาร
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
watjan397.school@gmail.com
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
043-272171
043-272171
2 ก.ค. 2461
2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
166
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:33 น.
10
1040050384
40020010
050384
บ้านศิลานาโพธิ์
silanapho
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 5 บ้านศิลานาโพธิ์
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
silanapho@gmail.com
http:/www.202.143.147.117/silanapo
ในเมือง
275048
-
23พฤษภาคม 2482
8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
144
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:26 น.
11
1040050386
40020011
050386
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
bansoktalingsokjan School
นายวิชเยนทร์ คำแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 4 บ้านโสกตลิ่ง
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
pirom_pu8688@yahoo.com
-
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
0810541383
-
10/10/2503
6
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
72
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:27 น.
12
1040050409
40020012
050409
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
Banthangpardnongwaengong School
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 2 บ้านหนองแวงโอง
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
www.thaischool.in.th/40106962/
เทศบาลตำบลในเมือง
043260227
-
7 กันยายน 2510
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
79
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:22 น.
13
1040050415
40020013
050415
บ้านหนองแวงไร่
Nongwangrai School
นายอ่อนสา สุขแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 1 บ้านหนองแวงไร่
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
nongwaegraischool24@gmail.com
www.facebook.com/nongwangrai
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
043473546
21 พฤษภาคม 2482
4
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
132
8
22 เมษายน 2561 เวลา 02:17:16 น.
14
1040050416
40020014
050416
บ้านเก่าน้อย
kaownoi School
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 7 บ้านเก่าน้อย
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
pirom_pu8688@yahoo.com
www.kaonoischool.com
เทศบาลตำบลในเมือง
0847898254
-
2476
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
39
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:20 น.
15
1040050410
40020015
050410
บ้านทุ่งมน
Thungmon school
นายดาวยศ พลสงคราม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 8 ทุ่งมน
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
Thungmon1@gmail.com
kkn2.net/tm
บ้านไผ่
0897111448
-
27 มิถุนายน 2481
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
311
13
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:40 น.
16
1040050411
40020016
050411
เบญจมิตรวิทยาคม
Benchamitwittayakom
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 4 บ้านโนนละม่อม
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
benchamit@hotmail.com
school.obec.go.th/bench
บ้านไผ่
043454005
043454005
19 กันยายน 2476
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
233
11
14 มิถุนายน 2561 เวลา 19:40:36 น.
17
1040050412
40020017
050412
บ้านเป้าประชาบำรุง
Banpaobrachabumrung school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 3 บ้านเป้า
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
chatza2504@gmail.com
บ้านไผ่
043-454045
2524
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
37
8
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:46:44 น.
18
1040050413
40020018
050413
บ้านหนองผือกอบง
Bannongpaukobong
นายสมศักดิ์ ชาแท่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองผือ
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
Nong-Pou-๒๕๕๕@hotmail.com
บ้านไผ่
260416
11 มิถุนายน 2458
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
125
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:53:15 น.
19
1040050389
40020019
050389
บ้านเกิ้ง
bankoeng
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ขอนแก่น เขต 2
หมู่ 4 บ้านเกิ้ง
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
baankoeng_kkn2@hotmail.com
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
272891
2460
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
181
12
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:41:29 น.
20
1040050392
40020020
050392
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
Chomchonbanphaiyingyonguthit
นางสุจิตรา ดวงจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่
หมู่ 22 -
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
-
-
273633
-
28 สิงหาคม 2494
0
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
200
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:20 น.
21
1040050393
40020021
050393
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
BANPHAISAENTHONGPRACHASAN
นายมนัส มาซา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองไผ่
หมู่ 20 ชุมชนแสงทอง
บ้านไผ่
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
www.kkn2.net/bpst
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
273158
273158
24 มีนาคม 2503
1.5
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
337
15
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:05:35 น.
22
1040050417
40020022
050417
บ้านขามเรียน
Bankhamrian
นายบัญชา ยุทไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านขามเรียน
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
-
เมืองเพีย
043260606
-
24 มิถุนายน 2487
6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
77
9
15 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:42 น.
23
1040050418
40020023
050418
บ้านชีกกค้อ
cheekokkro
นายสมชาย เล่ห์กัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 7 บ้านชีกกค้อ
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
www.kk2.net/ck
เมืองเพีย
043260199
พ.ศ. 2482
17
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
9
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:50:32 น.
24
1040050419
40020024
050419
บ้านดู่ใหญ่
dooyai
นายชำนาญ ศรีวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 4 บ้านดู่ใหญ่
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
dooyai.dooyai@gmail.com
http://school.obec.go.t
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
29/06/2481
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
12
18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:48 น.
25
1040050420
40020025
050420
บ้านเมืองเพีย
banmuangphear
นายสุรพล ภูสอดเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 8 บ้านเมืองเพีย
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
chleekarl.j@gmail.com
kkn2.in.th/school
อบต.เมืองเพีย
043286445
-
2461
6.5
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
12
07 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:49 น.
26
1040050421
40020026
050421
บ้านละว้า
Banlawa
นายอุทัย ไลไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านละว้า
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
lawasch1@gmail.com
school.obec.go.th/banlawa/
เมืองเพีย
1 กรกฎาคม 2481
13
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
243
12
20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:56 น.
27
1040050422
40020027
050422
บ้านหนองนางขวัญ
nongnangkwan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 9 บ้านหนองนางขวัญ
เมืองเพีย
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
เมืองเพีย
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
18
7
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:18:16 น.
28
1040050382
40020028
050382
บ้านผักหวานโนนสวาง
pakwannonsawang
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 2 บ้านผักหวาน
บ้านลาน
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
บ้านลาน
043041140
6 พฤษภาคม 2519
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
77
8
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:34:06 น.
29
1040050385
40020029
050385
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
bansangpandonnapang
นายสุริยา หวานเหนือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านลาน -ป่าปอ
หมู่ 1 บ้านสร้างแป้น
บ้านลาน
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
www.kkn2.net/spp/
บ้านลาน
210269
27 มิถุนายน 2481
25
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
205
11
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:06:59 น.
30
1040050397
40020030
050397
บ้านกุดเชือก
Bankudcheak
นายสุรพล เค้าแคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 11 บ้านกุดเชือก
บ้านลาน
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
Bankudcheak@gmail.com
kkn2.net/kd
บ้านลาน
0897890853
วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482
25
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
148
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 20:50:37 น.
31
1040050398
40020031
050398
บ้านขามป้อม
khampom
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 9 บ้านขามป้อม
บ้านลาน
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
bankhampom@yahoo.com
บ้านลาน
260145
1 มิถุนายน 2548
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
203
11
14 มิถุนายน 2561 เวลา 03:07:58 น.
32
1040050401
40020032
050401
บ้านลาน
Banlan
นางณัฐพร หลาวมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านลาน
บ้านลาน
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
-
บ้านลาน
043454400
-
17 กันยายน 2476
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
125
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 06:34:49 น.
33
1040050408
40020033
050408
บ้านสร้างเอี่ยน
Bansangean
นายกรภ้ทร คำโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 8 บ้านสร้างเอี่ยน
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
ป่าปอ
043041143
1 พฤษภาคม 2519
21
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:04:41 น.
34
1040050405
40020034
050405
บ้านหนองตับเต่า
Nongtubtao
นายสมทรง ปัจจวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 7 หนองตับเต่า
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
ป่าปอ
043041146
2500
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
140
9
18 มกราคม 2561 เวลา 10:59:27 น.
35
1040050407
40020035
050407
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
bannongdodonpiasakhabandonpuey
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนเปือย
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
ป่าปอ
260392
1 มกราคม 2539
34
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
7
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:39:10 น.
36
1040050399
40020036
050399
บ้านป่าปอ
Banpapor
นายบรรจง บุษดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านลาน ป่าปอ
หมู่ 10 บ้านป่าปอ
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
ป่าปอ
211406
พ.ศ.2473
27
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
177
11
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:11:37 น.
37
1040050400
40020037
050400
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
Banpaposakhabannongkhalin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
ป่าปอ
15 มกราคม 2533
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:50:25 น.
38
1040050403
40020038
050403
บ้านเสือเฒ่า
Ban Suatoa School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 5 บ้านเสือเฒ่า
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
kku2.net/suatao
ป่าปอ
14 มิถุนายน 2505
35
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
145
12
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:10 น.
39
1040050404
40020039
050404
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
bannongdoodonpupy
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานป่าปอ
หมู่ 3 บ้านหนองดู่
ป่าปอ
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
www.kkn2.in.th/nddp/
ป่าปอ
043041145
พ.ศ.2482
35
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
74
9
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:53:39 น.
40
1040050383
40020040
050383
บ้านภูเหล็ก
phulek
นายสุวรรณ องค์นาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เจ้าปู่
หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์
ภูเหล็ก
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
phulek@hotmail.com
www.kkn2.in.th/phulek
ภูเหล็ก
043454200
-
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
380
22
26 มิถุนายน 2560 เวลา 16:36:40 น.
41
1040050387
40020041
050387
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ิBannongyaplong
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เจ้าปู่
หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ภูเหล็ก
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
nongyapong@gmail.com
www.kkn2.in.th/nyps/
ภูเหล็ก
260605
-
19 มิถุนายน 2501
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:07:55 น.
42
1040050414
40020042
050414
บ้านหนองรูแข้
Bannongrukhae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 5 บ้านหนองูรูแข้
ภูเหล็ก
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
e-mail Bannongrukhae-๑๖๙@hotmail.co.th
ภูเหล็ก
260425
พ,ศ.2482
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
93
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:57 น.
43
1040050373
40020043
050373
ไตรมิตรประชาบำรุง
Trimitprachabumrong
นายถนอม จอกสำนัก
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองนำ้ใส
หมู่ 3 บ้านแคนใต้
หนองน้ำใส
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
?????????
043-260435
12/05/2482
9
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
110
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:19:16 น.
44
1040050377
40020044
050377
เก่านาโนมีวิทยา
Kaonanomeevittaya
นางสาววิเชียร คำมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองนำ้ใส
หมู่ 7 บ้านนาโน
หนองน้ำใส
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
NaNo121@hotmail.com
หนองน้ำใส
260102
25 ธันวาคม 2515
4.5
6.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:47 น.
45
1040050390
40020045
050390
จตุรมิตรบ้านไผ่
jaturamitbanphai
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองไผ่
หมู่ 12 ชุมชนห้วยทราย
ในเมือง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
บ้านไผ่
043274690
23/05/2482
12
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05:54 น.
46
1040050379
40020046
050379
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
Nongtokgiahuanaprachasan
นายพัธชนก แสงกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
แคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 6 บ้านหนองตอกเกี้ย
หนองน้ำใส
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
tnbanpai@gmail.com
www.kkn2.net/tn/
หนองน้ำใส
260607
2485
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:36:29 น.
47
1040050380
40020047
050380
บ้านหนองน้ำใส
Noungnamsai
นายนาวิน จิตแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส
หนองน้ำใส
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
bannongnamsai@hotmail.co.th
. kkn2.net/bns
หนองน้ำใส
260646
25/05/2485
3
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
101
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:35 น.
48
1040050423
40020048
050423
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
ฺBannongranyanonka
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า
หัวหนอง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
nongranya@gmail.co
www.kkn2.net/ nongranya
หัวหนอง
090-3374182
1 กรกฏาคม 2483
3
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:20 น.
49
1040050424
40020049
050424
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ฺBanhuanongnawuanonngio
นายดิเรก ขามคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไผ่เมืองเพีย
หมู่ 3 หนองนาวัว
หัวหนอง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
-
อบต.หัวหนอง
273491
-
พ.ศ.2501
2
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
40
7
14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:13:22 น.
50
1040050406
40020050
050406
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
Banhinladnanonongkung
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 7 บ้านหินลาด
หินตั้ง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
-
-
หินตั้ง
043260484
2510
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:22 น.
51
1040050388
40020051
050388
บ้านหินตั้งโคกก่อง
banhintungkhokong
นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 10 แก่นคำ
หินตั้ง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
hth.2557@gmail.com
www.kkn2.in.th/htk
หินตั้ง
043260260
-
2481
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
145
8
27 มกราคม 2560 เวลา 10:25:23 น.
52
1040050402
40020052
050402
บ้านสว่าง
sawang school
นายอนุชา กองเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าปู่
หมู่ 8 บ้านสว่าง
หินตั้ง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
nu_sawang@hotmail.com
http://school.obec.go.th/bansawangkk2/
หินตั้ง
041155
07/07/2502
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
8
09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:06:35 น.
53
1040050381
40020053
050381
บ้านป่างิ้วหนองฮี
pangewnonghee school
นายวีระชน นนทะเสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาที่ 7
หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว
หินตั้ง
บ้านไผ่
ขอนแก่น
40110
pangewnonghee.ob.tc
หินตั้ง
043210250
043210250
12 กันยายน 2486
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
445
23
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:45 น.
54
1040050468
40020054
050468
บ้านโกน้อย
bangonoi school
นายกีรติ จิณรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 6 บ้านหนองโก
ขามป้อม
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
www.kkn2.net/gn
ขามป้อม30
0804107831
1 กรกฎาคม 2483
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:40 น.
55
1040050469
40020055
050469
บ้านวังผือขามป้อม
Wangphue-Khampom
นายดนุพล หอศิลาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 4 บ้านวังผือ
ขามป้อม
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
WUNGPHUKHAMPOM@hotmail.com
www. WUNGPHUKHAMPOM.com
ขามป้อม
213093
22 พฤษภาคม 2482
36
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
185
11
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:32:44 น.
56
1040050470
40020056
050470
บ้านส้มป่อย
Sompoy
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 3 บ้านส้มป่อยน้อย
ขามป้อม
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
http://www.kkn2.in.th/sompoikk2/
ขามป้อม
20 พฤษภาคม 2486
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
115
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:01:57 น.
57
1040050471
40020057
050471
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
Nhongnukkreannasatean School
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 5 บ้านหนองนกเขียน
ขามป้อม
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
nhongnok@yahoo.co.th
ขามป้อม
260403
14 มิถุนายน 2514
31
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:07 น.
58
1040050472
40020058
050472
บ้านหินฮาวลำวังชู
Banhinhowlamwangchoo
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 7 บ้านหินฮาว
ขามป้อม
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
banhinhaw@hotmail.com
kkn2.net/hh
ขามป้อม
11 ตุลาคม 2494
35
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
9
11 มกราคม 2561 เวลา 00:16:30 น.
59
1040050473
40020059
050473
ชุมชนบ้านหัวขัว
Chumchonbanhuakhua
นายด้วง ตลอดไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 3 บ้านหัวฝาย
เปือยน้อย
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
http://www.thai.net/ban
เทศบาลตำบลเปือยน้อย
043494018
043494068
5/10/2474
36
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
302
17
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:50 น.
60
1040050474
40020060
050474
ไตรคามประชาพัฒนา
Trai Kham Pracha Pham Na
นายประมวล ศรีกุตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 6 บ้านดอนนาโน
เปือยน้อย
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
tiaikham2556@gmail.com
เทศบาลเปือยน้อย
043001163
2484
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
189
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:16:22 น.
61
1040050478
40020061
050478
บ้านโนนสว่าง
Noonsawang
นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังม่วง
หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง
วังม่วง
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
no_savang@yahoo.co.th
school.obec.go.th/banno
วังม่วง
260287
1 พ.ค. 2523
37
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
9
18 มกราคม 2561 เวลา 12:39:02 น.
62
1040050479
40020062
050479
บ้านวังม่วง
banwangmuang
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ 10
หมู่ 1 บ้านวังม่วง
วังม่วง
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
wangmuang01@hotmail.com
www.wangmuang.ac.th
วังม่วง
213096
22 พฤษภาคม 2476
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
161
11
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:11 น.
63
1040050480
40020063
050480
บ้านโสกนาค
SOKNARK
นางเกศรินยา แสงสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
10
หมู่ 6 บ้านโสกนาค
วังม่วง
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
soknark_school@hotmail.com
www.sknschool.thmy.com
วังม่วง
0819642353
-
23 พฤษภาคมพ.ศ.2482
31
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
120
11
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:59:55 น.
64
1040050481
40020064
050481
บ้านห้วยโป่ง
hauypong school
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังม่วง
หมู่ 5 บ้านห้วยโป่ง
วังม่วง
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
monludee.cid@gmail.com
วังม่วง
098109181
-
1 พฤษภาคม 2521
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:37:12 น.
65
1040050482
40020065
050482
บ้านห้วยแร่
Huayrae
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังม่วง
หมู่ 7 บ้านห้วยแร่
วังม่วง
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
-
www.kkn2.net/kh/
วังม่วง
043260463
-
4 มิถุนายน 2584
41
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
257
11
14 มิถุนายน 2561 เวลา 16:17:13 น.
66
1040050477
40020066
050477
บ้านวังหินเก่าค้อ
Banwanghinkoakor
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 10 วังม่วง
หมู่ 2 บ้านวังหิน
สระแก้ว
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
wanghin_school@hotmail.com
http://www.whkk.ob.tc
เทศบาลเปือยน้อย
043-494331
-
1 พ.ค. 2481
40
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:33:49 น.
67
1040050475
40020067
050475
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
bannasiawkoksawang
นายสนธยา นามเสริฐ
ประถมศึกษา
ปราสาทเปือยน้อย
หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง
สระแก้ว
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
สระแก้ว
043260610
22 กรกฎาคม 2508
44
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
5
15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:52:15 น.
68
1040050476
40020068
050476
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
BARN SAKAEWPRACHASUN
นายสงวน ศิรินารถ
ประถมศึกษา
สถานศึกษาปราสาทเปือยน้อย ที่ 9
หมู่ 1 บ้านสระแก้ว
สระแก้ว
เปือยน้อย
ขอนแก่น
40340
สระแก้ว
043-260611
20 ก.ย.2476
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
6
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:16:59 น.
69
1040050647
40020069
050647
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
chomchonbahhunmonjakiri
นายเรวัตร สมาธยานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 3 บ้านหัน
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
admin@banhan.ac.th
www.banhan.ac.th
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
289197
043289197
2461
24
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
385
17
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:02:37 น.
70
1040050648
40020070
050648
บ้านโจด
banjoed
นายธีรพล เถื่อนเทียม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองมัญจา
หมู่ 7 บ้านโจด
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
www.kkn2.net/bjs/
กุดเค้า
260194
16 ก.ย. 2476
18
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
128
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 16:23:56 น.
71
1040050650
40020071
050650
บ้านหนองขามบ่อหิน
Bannongkamborhin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 11 บ้านหนองขาม
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
กุดเค้า
043-260382
-
1 พฤษภาคม 2521
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
35
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:21:25 น.
72
1040050651
40020072
050651
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
BANHNONGNOPRACHANUKROH
นายวนชัย จำปาวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 5 บ้านหนองโน
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
wanachai2560@gmail.com
-
อบต.กุดเค้า
0801831283
-
22 กันยายน 2481
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
9
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:25:36 น.
73
1040050652
40020073
050652
บ้านหนองม่วงหลุบคา
bannongmounglubkha
นายสัญญา สินทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองมัญจา
หมู่ 12 บ้านหนองม่วง
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
กุดเค้า
289369
พ.ศ.2484
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:28 น.
74
1040050653
40020074
050653
บ้านขุมดิน
Bankhumdin School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 4 บ้านขุมดิน
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
กุดเค้า
260149
2502
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:31:49 น.
75
1040050654
40020075
050654
บ้านเขวา
bankhow
นายสัญญา รอบรู้
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 15 บ้านเขวา
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
กุดเค้า
0864588088
15/05/2476
28
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:01 น.
76
1040050655
40020076
050655
บ้านบัว
BANBUA
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองมัญจา
หมู่ 17 บ้านบัว
กุดเค้า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
กุดเค้า
043289427
28 เมษายน 2513
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:57:40 น.
77
1040050659
40020079
050659
กุดขอนแก่นท่าเกษม
Gudkhonkaenthakasam
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาคำแคน
หมู่ 9 กุดขอนแก่น
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
Supotty@hotmail.com
-
คำแคน
260101
-
18 เมษายน 2518
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:56 น.
78
1040050660
40020080
050660
บ้านคำแคน
kumkan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำแคน
หมู่ 12 บ้านคำแคนใต้
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
คำแคน
043-243434
-
18 กันยายน 2476
60
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
35
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:17 น.
79
1040050661
40020081
050661
บ้านคำโซ่
khamso
นายโตมร จันทร์หล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คำแคน
หมู่ 6 บ้านคำคันโซ่
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
khamso.kk2@hotmail.com
คำแคน
043211894
2475
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
109
12
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:27:52 น.
80
1040050662
40020082
050662
บ้านคำน้อย
kumnoy
นายวุช กาวงษ์กลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำน้อย
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
คำแคน
260155
14 พฤษภาคม 2524
62
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:57:33 น.
81
1040050663
40020083
050663
บ้านคำปากดาว
bancumpagdaw
นายเทศน์ ทองเฟื่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์คำแคน
หมู่ 5 บ้านคำปากดาว
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
p4205@thaimail.com
http://bancumpagdaw1.th
คำแคน
260157
55
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:54 น.
82
1040050664
40020084
050664
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
Bannoiklangkamaennau school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำแคน
หมู่ 3 บ้านน้อยกลาง
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
คำแคน
260240
-
1 พฤษภาคม 2482
57
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
59
8
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:17:16 น.
83
1040050665
40020085
050665
บ้านป่าดู่
BANPADOOSCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำแคน
หมู่ 8 บ้านป่าดู่
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
PADOOSCHOOL@Hotmail.com
www.kkn2.net/pd/
คำแคน
043260311
-
12 มิถุนายน 2497
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:02 น.
84
1040050666
40020086
050666
บ้านห้วยแล้ง
banhuailaeng
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำแคน
หมู่ 14 ห้วยแล้ง
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
kkn2.net/huailaengschool
คำแคน
043041254
-
2522
52
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
64
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:10:59 น.
85
1040050669
40020087
050669
บ้านหนองขามวิทยา
BANHNONGKAMWITTAYA
นางเมตตา สอนเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
16 ศูนย์คำแคน
หมู่ 13 บ้านหนองขาม
คำแคน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
คำแคน
043211892
16 ก.ย.2476
50
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
48
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 15:01:45 น.
86
1040050682
40020088
050682
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
TASALAPRACHARANGSUN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 2 บ้านท่าศาลา
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
thasala_school112@hotmail.com
ท่าศาลา
266232
6/6/2442
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
112
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 14:22:12 น.
87
1040050683
40020089
050683
บ้านท่าสวรรค์
BANTASAWAN
นายบุญหลาย หวานเพราะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 7 บ้านท่าสวรรค์
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
tasawan_school12@hotmail.com
ท่าศาลา
260232
-
1 พ.ค. 2481
50
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:57:03 น.
88
1040050684
40020090
050684
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
Noonkhonratprachason
นายประยงค์ มาป้อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 4 บ้านโนนคูณ
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
Tidasawan-2520@hot mail.com
ท่าศาลา
043260258
6 พ.ค.2518
50
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:21:26 น.
89
1040050685
40020091
050685
บ้านโนนเค็ง
nonkeng
นายทองใบ แก้วโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 5 บ้านดงเค็ง
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
boontium_nonkeng@hotmail.co.th
-
ท่าศาลา
043-041257
-
2476
54
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
120
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:55:42 น.
90
1040050686
40020092
050686
บ้านโนนตุ่นศึกษา
noonton
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 3 บ้านโนนตุ่น
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
pirom_pu8688@yahoo.com
ท่าศาลา
043260269
43260258
19/07/2497
48
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
22
6
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:37:48 น.
91
1040050687
40020093
050687
บ้านไส้ไก่
saikai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 1 บ้านไส้ไก่
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
supinyatoplong@gmail.com
-
ท่าศาลา
260371
43260258
1 พ.ค. 2479
45
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:11:08 น.
92
1040050688
40020094
050688
บ้านหัวนา
BANHUANA SCHOOL
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าศาลา
หมู่ 6 บ้านหัวนาเหนือ
ท่าศาลา
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
porpiang57@gmail.com
ท่าศาลา
043041259
-
20 พ.ค.2490
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
88
9
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:01:59 น.
93
1040050670
40020095
050670
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
Bannongtokoknongjod
นายสมชาย โรจน์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
18 นาข่า
หมู่ 3 บ้านหนองต่อ
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
goodmook.09@hotmail.com
เทศบาลตำบลนาข่า
043260396
043260396
1 พฤษภาคม 2482
27
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:56 น.
94
1040050671
40020096
050671
หนองบัวเย็น
Nongbuayen
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่านาข่า 18
หมู่ 11 บ้านหนองบัวเย็น
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
sa.engineer75@gmail.com
นาข่า
0896005915
1 พ.ค.2478
41
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
79
9
22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:43 น.
95
1040050672
40020097
050672
เหล่าใหญ่วิทยา
Laoyaivitaya
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาข่า
หมู่ 14 บ้านเหล่าใหญ่
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
laoyai_prathom@thaimail
-school.obec.go.th/laoyaivitayakk2
เทศบาลตำบลนาข่า
260052
29/11/2442
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
9
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:42:38 น.
96
1040050673
40020098
050673
สวัสดี
sawasdee
นายพัฒนะ สีหานู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาข่า
หมู่ 10 บ้านหวายหลืม
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
sawasdee.school218@gmail.com
www.kkn2.in.th/sawasdee/
นาข่า
043358081
043358081
พ.ศ. 2476
33
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
223
12
11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03:52 น.
97
1040050658
40020099
050658
หัวห้วยหัวฝาย
Hua Huay Hua Phai
นายสยาม แฝงดาหาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
18 นาข่า
หมู่ 4 บ้านหัวฝาย
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
Hua Huay Hua Phai
043260522
1 พ.ค. 2518
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:09 น.
98
1040050677
40020100
050677
บัวเหลือง
Bualueng
นายสุธน แป้นทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
18 นาข่า
หมู่ 2 บ้านหนองก้านเหลือง
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
นาข่า
-
-
1 มีนาคม 2479
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:31:10 น.
99
1040050667
40020101
050667
บ้านขามป้อมดอนยูง
bankhampomdonyung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาข่า
หมู่ 1 บ้านขามป้อม
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
ban.kd.2528@gmail.com
-
นาข่า
043041260
-
1 กรกฎาคม 2528
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 17:48:35 น.
100
1040050668
40020102
050668
บ้านนาข่า
Ban Nakha
นายสุวัฒน์ คำงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
18
หมู่ 13 บ้านนาข่า
นาข่า
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
nakha_sch55@hotmail.com
www.kkn2.net/nk/
นาข่า
288836
288836
1 มิถุนายน 2476
32
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
66
11
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:24:01 น.
101
1040050678
40020103
050678
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
buorleungsakanongbuor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาข่า
หมู่ 8 บ้านหนองบัว
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
นางาม
043260125
2534
40
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
38
6
23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:07:22 น.
102
1040050674
40020104
050674
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
Ban-Koksung Pittayakarn School
นายนนทวัช วรรณชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนางาม
หมู่ 13 บ้านโคกสูง
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
koksung_school@hotmail.co.th
kkn2.in.th/koksung
นางาม
1 พฤษภาคม 2482
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:32 น.
103
1040050681
40020105
050681
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
kantaosuknamkun
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางาม
หมู่ 6 บ้านดอนแก่นเท่า
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
school_keantao@hotmail.com
kk2.net/kantaoschool
นางาม
043260244
25/10/2548
44
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:22:21 น.
104
1040050675
40020106
050675
บ้านแจ้งทัพม้า
Banjangtupma
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนางาม
หมู่ 10 บ้านแจ้งทัพม้า
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
jangtupma@gmail.com
-
นางาม
043260193
-
20 พ.ค.2520
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 02:42:26 น.
105
1040050676
40020107
050676
บ้านนางาม
Bannangam
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางาม
หมู่ 5 บ้านนางาม
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
นางาม
043260243
2482
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
114
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:28:32 น.
106
1040050679
40020108
050679
บ้านเสาเล้าหินแตก
saolaohinteak
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนางาม
หมู่ 7 บ้านหินแตก
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
นางาม
260364
พ.ศ.2496
35
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:40:36 น.
107
1040050680
40020109
050680
บ้านหนองสองห้อง
Ban NongSongHong
นายภาสกร คงถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่ายโคนางาม
หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง
นางาม
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
Mayuree5626@gmail.com
นางาม
043210114
5 มิถุนายน พ.ศ. 2496
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
127
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:51:40 น.
108
1040050689
40020110
050689
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
Bankampomratnukoon
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนเพ็ก
หมู่ 10 บ้านขามป้อม
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
โพนเพ็ก
041270
-
22 /O9/ 2481
44
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
115
12
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:55:34 น.
109
1040050690
40020111
050690
บ้านนาฮี
bannahee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 6 บ้านนาฮี
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
โพนเพ็ก
2520
43
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
15
7
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:52:48 น.
110
1040050691
40020112
050691
บ้านโนนคุต
nonkut
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 8 บ้านโนนคุต
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
โพนเพ็ก
24 มิถุนายน 2502
60
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
40
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:13:00 น.
111
1040050692
40020113
050692
โนนสวางวิทยาสรรค์
Nonsawangwittayason
นายบวร ชัยนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
14 โพนเพ็ก
หมู่ 13 บ้านโนนสวาง
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
โพนเพ็ก
043260622
2548
37
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:44:49 น.
112
1040050693
40020114
050693
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
Noonsawang (Huaihinkoeng)
-
ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 11 บ้านห้วยหินเกิ้ง
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
โพนเพ็ก
260122
1 พ.ค.2529
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
22
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:39:46 น.
113
1040050694
40020115
050694
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
Phonpekpattanawittaya
นายปัดชา โกสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
ponpeck@thaimail.com
www.phonpek.0b.tc
โพนเพ็ก
043260503
-
พฤษภาคม 2465
36
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:32:26 น.
114
1040050695
40020116
050695
หนองหญ้าปล้องวิทยา
NONGYAPLONGWITTAYA
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
โพนเพ็ก
0828409745
2514
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:48 น.
115
1040050696
40020117
050696
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
NONGHAIJANGBURANAWITTAYA
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนเพ็ก
หมู่ 12 บ้านหนองไฮ
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
nonghaijangkk2@gmail.com
โพนเพ็ก
-
16/09/2476
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
165
12
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:38:20 น.
116
1040050697
40020118
050697
บ้านห้วยฮวก
banhauyhauk
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนเพ็ก
หมู่ 2 บ้านห้วยฮวก
โพนเพ็ก
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
hauyhaug@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
-
-
1 พ.ค. 2501
37
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
38
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:10 น.
117
1040050698
40020119
050698
บ้านกอกป่าผุวิทยา
Bankokphaphuwittaya
นายสำเริง แก้วสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านกอก
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
สวนหม่อน
381055
-
-
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
128
12
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:26:04 น.
118
1040050699
40020120
050699
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
นายประมวล ผอนนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่าย 12
หมู่ 5 บ้านขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
อบต.สวนหม่อน
043260144
8 มกราคม 2518
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:31:46 น.
119
1040050700
40020121
050700
ไตรมิตรศึกษา
Traimitsuksa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
12 สวนหม่อน
หมู่ 9 บ้านโคกกลาง
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
สวนหม่อน
043289856
1 กุมภาพันธ์ 2515
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:59 น.
120
1040050701
40020122
050701
โนนเขวาประชารักษ์
Nonkhaowbachawag
นายทวีป โคตรทองหลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สวนหม่อน
หมู่ 6 บ้านโนนเขวา
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
อบต.สวนหม่อน
260117
8พฤษภาคม2501
32
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:45:25 น.
121
1040050702
40020123
050702
บ้านมูลตุ่น
ban moontoon school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 12 สวนหม่อน
หมู่ 2 มูลตุ่น
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
-
-
สวนหม่อน
043776218, 0834564407
-
16 กันยายน 2476
25.5
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
9
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:02:53 น.
122
1040050703
40020124
050703
บ้านสวนหม่อน
ิBansuanmon School
นายเดช รอบคอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 12 สวนหม่อน
หมู่ 1 บ้านสวนหม่อน
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
samol2500@hotmail.com
-
สวนหม่อน
043289244
-
19 มิถุนายน 2495
27
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
9
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:00:52 น.
123
1040050704
40020125
050704
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
Laokokhungsawang
นายวิโรจน์ โคตรธนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
12สวนหม่อน
หมู่ 7 เหล่ากกหุ่ง
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
สวนหม่อน
260488
-
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
106
11
15 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:13 น.
124
1040050649
40020126
050649
บ้านวังแคน
Banwangkaen
นายอรรถพล พรมดีมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่12 สวนหม่อน
หมู่ 13 บ้านวังแคน
สวนหม่อน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
pretty.woman.2525@hotmail.com
-
สวนหม่อน
043260344
-
พ.ศ.2519
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
35
9
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:14 น.
125
1040050705
40020127
050705
บ้านแจ้ง
banjang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแปน
หมู่ 7 บ้านแจ้ง
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
www.kkn2.net/banjang
หนองแปน
24062502
60
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
28
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:13 น.
126
1040050706
40020128
050706
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ฺBannajarnborkaewwittayakarn
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแปน
หมู่ 2 บ้านนาจาน
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
bannajarn@hotmail.co.th
www.kkn2.net/njb
หนองแปน
043211890
26 มิถุนายน 2473
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
128
12
26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:21 น.
127
1040050707
40020129
050707
บ้านโนนสำนัก
Bannonsumnuk
นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแปน
หมู่ 5 บ้านโนนสำนัก
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
http://www.kkn2.net/nsn/
อปต.หนองแปน
260446
2500
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
30
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:22:50 น.
128
1040050708
40020130
050708
บ้านหนองแปน
Bannongpean
นายชาญศิลป์ สินแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแปน
หมู่ 9 บ้านหนองแปน
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
ฺBannongpean-school@hotmail.co.th
หนองแปน
0863144834
2475
42
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
212
12
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:53:40 น.
129
1040050709
40020131
050709
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
Nonghourcharng
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่13 หนองแปน
หมู่ 8 บ้านหนองหัวช้าง
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
หนองแปน
260443
2477
37
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
165
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:34:18 น.
130
1040050710
40020132
050710
บ้านหนองไห
BAN NONGHAI SCHOOL
นายสุรศักดิ์ คำนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแปน
หมู่ 1 บ้านหนองไห
หนองแปน
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
40160
nonghai0114@hotmail.com
หนองแปน
260446
-
2478
47
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
105
9
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:28:14 น.
131
1040050192
40020133
050192
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
bankhudpeakhom
นายสมหมาย สะกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กุดเพียขอม
กุดเพียขอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
khudpeakhom@hotmail.com
กุดเพียขอม
1 พฤษภาคม 2460
18
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
108
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:04:01 น.
132
1040050193
40020134
050193
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
BANKUDPEAKHOMNUA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 2 กุดเพียขอมเหนือ
กุดเพียขอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
Khomnua_kk2@hotmail.com
-
กุดเพียขอม
043260134
-
5 มิถุนายน 2502
22
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
19
6
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:36:05 น.
133
1040050194
40020135
050194
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
Bannadokmaikhampeidonkha
นายสีหนาท สุจจะชารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 9 บ้านนาดอกไม้
ชนบท
ชนบท
ขอนแก่น
40180
-
http://school.obec.go.t
ชนบท
-
-
1 กรกฎาคม 2481
14
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
9
16 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:56 น.
134
1040050196
40020136
050196
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
BANYAKRUASAOLAORONGDOOK
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 6 บ้านหญ้าเครือ
กุดเพียขอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
ya_khua@hotmail.com
กุดเพียขอม
043-260372
20 พฤษาภาคม 2482
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:01:58 น.
135
1040050200
40020137
050200
ชุมชนบ้านชนบท
chumchonbanchonnabot
นางอุไรวรรณ ภูชาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 4 ชนบท
ชนบท
ชนบท
ขอนแก่น
40180
banchonnabot@hotmail.com
043286911
043286911
พ.ศ.2453
11
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
27
662
22
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:47 น.
136
1040050202
40020138
050202
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
Bantanangluantakhoi
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ขอนแก่ เขต 2
หมู่ 6 ท่านางเลิ่อน
ชนบท
ชนบท
ขอนแก่น
40180
nangluan@thaimail.com
-
เทศบาลชลบถวิบูลย์
043260228
-
15 มิถุนาบย 2484
16
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:07:34 น.
137
1040050195
40020139
050195
โนนพะยอมพิทยไพศาล
nonpayompitayapaisal
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 8 บ้านโนนพะยอม
โนนพะยอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
npy.school@gmail.com
www.kkn2.in.th/npy/
โนนพะยอม
043641510
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
247
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:01 น.
138
1040050197
40020140
050197
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
Ban nongtao ratbumrung
นายโอวาท อดทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 5 บ้านหนองเต่าใหญ่
โนนพะยอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
โนนพะยอม
212177
12 กรกฎาคม 2482
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:34:03 น.
139
1040050198
40020141
050198
บ้านห้วยไร่
Huayrai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 2 บ้านห้วยไร่
โนนพะยอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
http : //www.kkn2.net/rai
โนนพะยอม
260535
พ.ศ.2464
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:50 น.
140
1040050206
40020143
050206
ร่มเย็นประชาสรรค์
ROMYENPRACHASUN
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ
โนนพะยอม
ชนบท
ขอนแก่น
40180
peerasaksokhiew@gmail.com
โนนพะยอม
0872439245
-
1 พฤษภาคม 2523
14
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:44:45 น.
141
1040050207
40020144
050207
บ้านแท่น
bantan
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 1 บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชนบท
ขอนแก่น
40180
bantan_@hotmail.com
www.kkn2.in.th/bantan
บ้านแท่น
043-260239
14 มิถุนายน 2473
26
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 20:38:52 น.
142
1040050208
40020145
050208
บ้านโนนแดงน้อย
Nondangnoi school
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย
บ้านแท่น
ชนบท
ขอนแก่น
40180
nondang-2484@hotmail.com
บ้านแท่น
0885654015
13 กรกฎาคม 2484
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09:22 น.
143
1040050210
40020146
050210
สระแก้วโคกกลาง
Srakaewkok-klang
นายสันติรัฐ สินธิ์โพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 4 บ้านสระแก้ว
บ้านแท่น
ชนบท
ขอนแก่น
40180
srakaewkokklang@outlook.com
บ้านแท่น
260510
24 มกราคม 2500
27
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:28:36 น.
144
1040050212
40020147
050212
บ้านหัวนากลาง
Huanaklang
นายสัญญา ประชากูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาภูระงำ
หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง
บ้านแท่น
ชนบท
ขอนแก่น
40180
naklang_2555@hotmail.co.th
-
บ้านแท่น
-
-
15 เมษายน 2482
27
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:43:47 น.
145
1040050213
40020148
050213
บ้านหันแฮด
banhunhad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 2 บ้านหันแฮด
บ้านแท่น
ชนบท
ขอนแก่น
40180
n_s2515@hotmail.com
บ้านแท่น
0896095579
2523
34
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
17
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:16:01 น.
146
1040050209
40020149
050209
มาบตากล้าร่มเย็น
Mabtakla Romyen
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 9 ร่มเย็น
ปอแดง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
mabtaklaromyen@hotmail.com
-
ปอแดง
043260504
-
พ.ศ.2497
19
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31:55 น.
147
1040050211
40020150
050211
บ้านหนองไฮหนองแวง
Bannonghainongvang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองไฮ
ปอแดง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
nonghaischool_kk.2@hotmail.com
202.143.147.117/nhnw.
ปอแดง
260448
-
21 เมษายน 2512
41
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 21:36:47 น.
148
1040050222
40020151
050222
บ้านปอแดง
Banpordaeng
นายประชากร สิงห์ศร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูระงำ
หมู่ 1 บ้านปอแดง
ปอแดง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
prachakron1@gmail.com
www.kkn2.in.th/pdschool/
ปอแดง
214213
1 ตุลาคม 2461
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
131
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:29:59 น.
149
1040050214
40020152
050214
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
kokpranongyaikeang
นางสุพรรณนิศา อดทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 4 บ้านโคกพระ
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
Kokpro@chaiyo
kkn2.net/kpnschool
วังแสง
260176
10 มิถุนายน 2481
40
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
91
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:22:41 น.
150
1040050215
40020153
050215
บ้านโนนข่า
Bannonkha
นายเนตร ภูมิโสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 บ้านโนนข่า
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
bannonkha.10@gmail.com
www,kkn2.net/nkschool
วังแสง
043214204
2495
36
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
161
12
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:09:05 น.
151
1040050216
40020154
050216
บ้านวังแสง
wangsangschool
นายเข็มพร แสงจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
3
หมู่ 1 บ้านวังแสง
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
wangsang_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1040050216&page=info
วังแสง
043-041052
9 ตุลาคม 2503
31
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
98
11
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:07:40 น.
152
1040050217
40020155
050217
บ้านหูลิงโนนศิลา
BANHULINGNONSILA
นายสำราญ ฐานะวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 2 บ้านหูลิง
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
www.kkn2.in.th/hl/
วังแสง
-
-
14 กันยายน 2504
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:41 น.
153
1040050218
40020156
050218
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
banhuayphainonkummee
นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 3 บ้านห้วยไผ่
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
phaikk2@gmail.com
วังแสง
043260459
23/04/2523
40
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
138
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:42:04 น.
154
1040050219
40020157
050219
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
Huayyangprachasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนพะยอมวังแสง
หมู่ 7 บ้านห้วยยาง
วังแสง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
huay2505@hotmail.com
วังแสง
043-041054
1 มิถุนายน 2505
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:10 น.
155
1040050199
40020158
050199
ชุมชนโนนแสนสุข
choomchonnonsansuk
นายประยูร ระดาบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชนบท
หมู่ 2 คุ้มโนนสวรรค์
ศรีบุญเรือง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
เทศบาลตำบลชนบท
286241
2495
11
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
12
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:13:22 น.
156
1040050201
40020159
050201
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
bandondukruradbumrong
นางวิลาวรรณ จันทรัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 10 ดอนดู่
ศรีบุญเรือง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
null
null
ศรีบุญเรือง
286254
null
20 มิ.ย. 2482
13
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
77
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:57:37 น.
157
1040050203
40020160
050203
บ้านท่าม่วง
THAMUANG
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 11 บ้านท่าม่วงน้อย
ศรีบุญเรือง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
koothamuang@thaimail.co
www.school.obec.go.th/b
อบต
260229
-
พ.ศ.2475
18
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
124
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:09 น.
158
1040050204
40020161
050204
บ้านวังเวินกุดหล่ม
Wungwernkudlom
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชนบท
หมู่ 8 บ้านวังเวิน
ศรีบุญเรือง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
www.wungwernkudrom@thai
http://school.obec.go.t
ศรีบุญเรือง
260345
15 พฤษภาคม 2483
17
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
129
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:54 น.
159
1040050220
40020162
050220
บ้านโซ่งเหล่านาดี
Bansonglaonadee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 1 บ้านโซ่ง
ห้วยแก
ชนบท
ขอนแก่น
40180
-
-
ห้วยแก
043260238
-
02/07/2482
22
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
95
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:33:23 น.
160
1040050221
40020163
050221
บ้านทุ่มห้วย
tumhuay school
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 3 บ้านทุ่มห้วย
ห้วยแก
ชนบท
ขอนแก่น
40180
school.obec.go.th/tumhuay
ห้วยแก
260238
14 กรกฎาคม 2484
27
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
7
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:28:04 น.
161
1040050223
40020164
050223
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
Huaykaedonhunnongyama
นางพูนทรัพย์ โยธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูระงำ
หมู่ 2 ห้วยแก
ห้วยแก
ชนบท
ขอนแก่น
40180
-
-
ห้วยแก
043-496597
-
5 ตุลาคม 2477
24
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
150
11
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:05 น.
162
1040050224
40020165
050224
บ้านหนองสะแบงหนองโน
BangNongSabangNongno
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 8 หนองสะแบง
ห้วยแก
ชนบท
ขอนแก่น
40180
www.kkn2.net/nns
ห้วยแก
14 กันยายน 2493
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
145
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:01 น.
163
1040050226
40020166
050226
บ้านเหล่าเหนือ
BANLOUNUA
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือ
ห้วยแก
ชนบท
ขอนแก่น
40180
www.KKn2.in.th/lnschool
ห้วยแก
01/07/2481
26
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:38:16 น.
164
1040050225
40020167
050225
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
banhuafai
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูระงำ
หมู่ 2 บ้านหัวฝาย
ปอแดง
ชนบท
ขอนแก่น
40180
ปอแดง
260447
18 มีนาคม 2518
31
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
119
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:15:11 น.
165
1040051009
40020168
051009
ซับแดงซำไผ่
subdangsumpai
นายไพฑูรย์ รูปพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ซับแดง
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
ซับสมบูรณ์
260200
พ.ศ. 2482
59
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
110
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:34:06 น.
166
1040051010
40020169
051010
บ้านซับบอนซับเจริญ
Bansubbonsubcharoen
นางฉัตรมณี ผดุงโชค
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 7 บ้านซับบอน
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
ซับสมบูรณ์
2505
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:18 น.
167
1040051011
40020170
051011
บ้านนาจานซับสมบูรณ์
Najansubsomboon
นายทินกร เทาดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 9 ซับสมบูรณ์
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
sch51011@gmail.com
www.kkn2.in.th/najan/
ซับสมบูรณ์
043-260201
-
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486
56
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
154
12
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:47:14 น.
168
1040051012
40020171
051012
บ้านนาตับเต่า
Bannatubtoa
นายสายตา คงเทียมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 4 นาตับเต่า
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
ซับสมบูรณ์
260247
พ.ศ. 2489
55
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:26:54 น.
169
1040051015
40020172
051015
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
Nongyaplongnonsawang
นายสุวัฒน์ นามบิดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 2 หนองหญ้าปล้อง
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
hs4niq@gmail.com
www.npsshcool.com
ซับสมบูรณ์
0956505679
-
1 พฤษภาคม 2475
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 22:39:54 น.
170
1040051007
40020173
051007
บ้านหินตั้ง
Hintang
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 3 หินตั้ง,บ้านหนองไผ่ทอง
ซับสมบูรณ์
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
suttha_007@hotmail.com
www.hintang.com
ซับสมบูรณ์
212598
-
1 เมษายน 2472
53
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
134
9
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:52:13 น.
171
1040051001
40020174
051001
บ้านโสกนาดี
soknadee
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 2 บ้านโสกนาดี
บ้านโคก
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
บ้านโคก
043216117
15 กรกฎาคม 2502
40
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
101
9
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:40:20 น.
172
1040050996
40020175
050996
บ้านแก้งค้อ
bankangkho
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านแก้งค้อ
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
patcharasee2426@gmail.com
www.kkn2.net/bkk/
นาแพง
260137
-
23 มิถุนายน 2497
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:16:24 น.
173
1040050997
40020176
050997
บ้านนาแพงสงแดง
napangsongdang
นายเสรี น้อยผาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนาแพง
หมู่ 5 บ้านนาแพง
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
napangsongdang@gmail.com
-
นาแพง
043260598
22 กันยายน พ.ศ. 2481
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:23:06 น.
174
1040050998
40020177
050998
บ้านโนนงาม
bunnonngam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนาแพง
หมู่ 1 บ้านโนนงาม
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
Nonngam2556@gmail.com
www.kkn2.net/nonngam
นาแพง
260260
-
พ.ศ. 2503
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
23
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00:10 น.
175
1040050999
40020178
050999
บ้านโนนทองวิทยาคม
nonthongweetayakom
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 3 บ้านโนนทอง
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
-
www.kkn2.net/nonthongweetaya
นาแพง
260271
-
29/41/978
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:08:10 น.
176
1040051000
40020179
051000
บ้านโนนสาวเอ้
Bannonsawae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
นาแพง
043260293
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
7
2
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:02 น.
177
1040051002
40020180
051002
ดอนหมู
donmoo
นายวิลาศ เหล่าคนค้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโคกนาแพง ศูนย์ที่19
หมู่ 7 หนองหวาย
นาแพง
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
nutjajalove@thaimail.com
www.donmoo.com
นาแพง
0819542609 / 043641408
-
16 มิถุนายน 2475
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
155
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:55:23 น.
178
1040051013
40020181
051013
โนนคูณอัมพวัน
nonkun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 6 โนนคูณ
บ้านโคก
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
บ้านโคก
043260118
1 พฤษภาคม 2520
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
7
4
19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:03:21 น.
179
1040050995
40020182
050995
ชุมชนบ้านโคก
Chumchonbankok
นายนิกร ภูมิเขตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกนาแพง
หมู่ 3 บ้านโคก
บ้านโคก
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
่jitkaun09@gmail.com
kkn2.net/cbk/
เทศบาล
043216225
043216225
20 พฤษภาคม 2469
50
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:08:19 น.
180
1040051014
40020183
051014
บ้านหนองทุ่มวิทยา
nongtumwittaya
นายชุมพล เหล่าคนค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 9 หนองทุ่มวิทยา
บ้านโคก
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
บ้านโคก
260401
15 กรกฎาคม 2502
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
75
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30:18 น.
181
1040051016
40020184
051016
อุดมคงคาคีรีเขต
UDOMKHONGKHAKHIRIKHET
นายสมดี ปะตังเวสัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกนาแพง
หมู่ 5 โสกใหญ่
บ้านโคก
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
udomkhongkha@hotmail.com
www.kkn2.in.th/udom/
ภูผาแดง
-
-
2497
44
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:01 น.
182
1040051003
40020185
051003
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ฺBannongrayomgoodlorb School
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 3 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
nonkrayom001@gmail.com
www.kkn2.net/nyl/
โพธิ์ไชย
043260255
-
7 กันยายน 2490
60
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
109
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:36:40 น.
183
1040051004
40020186
051004
บ้านโพธิ์ไชย
phochai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
20
หมู่ 6 บ้านโพธิ์ไชย
โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
phochaikk2@gmail.com
kkn2.in.th/pc/
โพธิ์ไชย
216223
24/06/2497
45
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:31:37 น.
184
1040051008
40020187
051008
สามหมอโนนทัน
sammorenontun
นายชราวุช กองม่วง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 1 สามหมอ
โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
smntschool@gmail.com
www.kkn2.net/smnt/
โพธิ์ไชย
043260514
1 เมษายน พ.ศ. 2478
56
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
139
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:54 น.
185
1040051005
40020188
051005
บ้านมูลนาค
ิbanmoolnark
นายสรยุทธ วาระกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 9 มูลนาค-หนองใหญ่
โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
ิbanmoolnark@hotmail.com
www.kk2.net/moolnark
โพธิ์ไชย
043260596
043260596
01/06/2476
44
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
160
12
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:04:44 น.
186
1040051006
40020189
051006
บ้านหนองหญ้ารังกา
Bannongyarungka
นายอรัญ สามหมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
หมู่ 5 หนองหญ้ารังกา
โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
40160
nongyarugka@gmail.com
โพธิ์ไชย
260439
28/05/2518
52
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:36:38 น.
187
1040051046
40020190
051046
บ้านโคกสำราญ
KOKSAMRAN SCHOOL
นายมงคล ทวีบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกสำราญ
หมู่ 14 บ้านโคกสำราญ
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
koksamranschool@gmail.com
school.obec.go.th/koksamran/
โคกสำราญ
043218916
21 กันยายน 2476
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
200
12
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:45:22 น.
188
1040051047
40020191
051047
บ้านดงหนองเกี่ยว
bandonghnonggaiw
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญ
หมู่ 15 บ้านดงหนองเกี่ยว
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
โคกสำราญ
212104
22 กันยายน 2481
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
77
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:20:48 น.
189
1040051048
40020192
051048
บ้านดอนปอแดง
Bandonpordaeng School
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญ
หมู่ 5 บ้านดอนปอแดง
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
po.sert@hotmail.com
www.donpordang.ac.th
โคกสำราญ
0814718774
05/10/2503
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
9
15 มิถุนายน 2561 เวลา 16:05:53 น.
190
1040051049
40020193
051049
บ้านโนนพันชาติ
Ban Nonphanchat School
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญ
หมู่ 10 บ้านโนนพันชาติ
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
npc.kk2@gmail.com
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
260277
-
9 มิ.ย. 2485
24
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
7
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:48:41 น.
191
1040051050
40020194
051050
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
padeangjangkanuan
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญ
หมู่ 7 ป่าแดง
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
padangkk2@thaimail.com
http://school.obec.go.t
โคกสำราญ
260312
2 เมษายน 2486
24
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 17:07:55 น.
192
1040051051
40020195
051051
บ้านป่าม่วง
ban pa muang
นายสนาม จำปาหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญที่ 23
หมู่ 9 ป่าม่วง
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
260529
6 กรกฎาคม2485
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
16
7
18 มิถุนายน 2561 เวลา 19:35:45 น.
193
1040051052
40020196
051052
บ้านเล็บเงือก
banlebnguag
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกสำราญ ที่ 23
หมู่ 4 บ้านเล็บเงือก
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
โคกสำราญ
043014179
-
30 มิถุนายน 2481
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
106
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:38:10 น.
194
1040051053
40020197
051053
บ้านหนองมะเขือ
ban nong makhuea
นายเคมี หงษ์เอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญที่ 23
หมู่ 2 บ้านหนองมะเขือ
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
043-260422
10 กรกฎาคม 2501
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:56 น.
195
1040051054
40020198
051054
บ้านหนองหัวช้าง
BANNONGHUACHANG SCHOOL
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกสำราญ
หมู่ 8 หนองหัวช้าง
โคกสำราญ
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
kulsuwan087@gmail.com
โคกสำราญ
043260442
1 กรกฎาคม 2483
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
25
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36:32 น.
196
1040051062
40020199
051062
บ้านโนนทัน
Bannonthan
นางสาววาสนา สีลุน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนสมบูรณ์
หมู่ 8 บ้านโนนทัน
โนนสมบูรณ์
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
nonthan88@hotmail.com
www.nonthan.com
โนนสมบูรณ์
-
-
12 ตุลาคม 2512
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
9
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:19:22 น.
197
1040051064
40020200
051064
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
Banongkranuannongmek
นายธัชชัย กาละบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนสมบูรณ์ ที่ 22
หมู่ 4 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
โนนสมบูรณ์
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
nonsomboon22@gmail.com
-
โนนสมบูรณ์
-
-
พ.ศ. 2485
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:43 น.
198
1040051065
40020201
051065
บ้านหนองขามสมบูรณ์
nongkamsomboon
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนสมบูรณ์
หมู่ 2 บ้านหนองขาม
โนนสมบูรณ์
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
โนนสมบูรณ์
267123
1 กรกฎาคม
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 12:25:18 น.
199
1040051066
40020202
051066
บ้านหนองผักตบ
Nongpaktop
นายปัญญา จันทร์สม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนสมบูรณ์
หมู่ 5 บ้านหนองผักตบ
โนนสมบูรณ์
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
paktop164@gmail.com
http://school.obec.go.t
โนนสมบูรณ์
-
-
1 กรกฎาคม 2487
26
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
103
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:51 น.
200
1040051055
40020203
051055
ชุมชนบ้านแฮด
chomchonbanhad
นายชาตมังกร เลนคำมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
พญาแฮด
หมู่ 1 ชุมชนบ้านแฮด
บ้านแฮด
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
-
-
เทศบาลบ้านแฮด
043218213
-
1 มิถุนายน 2473
17
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 12:46:18 น.
201
1040051060
40020204
051060
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
prachapattanabanhad
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พญาแฮด
หมู่ 2 บ้านแฮด
บ้านแฮด
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
-
-
เทศบาล
043218209
-
2520
18.4
0.60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:31 น.
202
1040051063
40020205
051063
บ้านวังหว้า
banwangwa
นายวีระกร ปากเมย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด
หมู่ 8 บ้านวังหว้า
บ้านแฮด
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
wangwa2555@gmail.com
www.kkn2.net/wangwa
วังสวรรค์
043260347
พ.ศ.2487
23
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
149
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:11 น.
203
1040051067
40020206
051067
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
Nhormghaikhampia
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โนนสมบูรณ์
หมู่ 4 หนองไฮ
บ้านแฮด
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
Bannonghaikhampia40110@hotmail.com
http://www.kkn2.in.th/nonghi/
เทศบาล
080-7557786
พ.ศ.2475
22
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
227
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:01 น.
204
1040051061
40020207
051061
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
Bankhonsakrutratbumrung School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
21 (ศูนย์พญาแฮด)
หมู่ 6 บ้านขอนสัก
หนองแซง
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
-
www.kkn2.net/ksrr/
หนองแซง
043-260142
-
9 พฤษภาคม 2537
32
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
120
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:52:39 น.
205
1040051056
40020208
051056
ขามป้อมประชานุกูล
khampomprachanukul
นายสุพัฒ อุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พญาแฮด
หมู่ 2 บ้านขามป้อม
หนองแซง
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
kh.santa@gmail.com
หนองแซง
260174
-
2517
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:13:18 น.
206
1040051057
40020209
051057
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
huaymuangkururatrangsan
นายสมชิต ขาวดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
พญาแฮด
หมู่ 5 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
หนองแซง
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
tangmo_sed8@hotmail.com
http://www.kk2.net/hmr/
หนองแซง
260460
-
10 ธันวาคม 2540
27
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:01:59 น.
207
1040051058
40020210
051058
หนองแซงวิทยาคม
Nong Saeng Wittayakhom School
นายศักดา ศรีผาโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พญาแฮด
หมู่ 1 หนองแซง
หนองแซง
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
หนองแซง
2 มิถุนายน 1938
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
84
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:36:27 น.
208
1040051059
40020211
051059
บ้านหนองเต่า
Ban nongtao
นายเชิด หึกขุนทด
อนุบาล-ประถมศึกษา
21
หมู่ 3 หนองเต่า
หนองแซง
บ้านแฮด
ขอนแก่น
40110
vijit20@gmail.com
หนองแซง
218200
01/07/2502
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
73
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:51:52 น.