ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1040050881
40050001
050881
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
Nongphaidusitprachason
นายวัฒนา สมหวัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองไผ่
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
phaidusit@gmail.com
กุดกว้าง
043294784
-
24/09/2495
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
217
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:23 น.
2
1040050872
40050002
050872
บ้านสำราญหินลาด
bansumranhinlat
นายจงกล โนพันธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สำราญหินลาด
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
SUMRARN_KKN5@hotmail.com
sumrarn-kkn5.ucoz.net
กุดกว้าง
0-43260680
1 พฤษภาคม 2466
37
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:09 น.
3
1040050873
40050003
050873
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
BanNongtakaitaladnongkae
นายเฉลิม สุระพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nongtakai_kkn5@hotmail.com
http://nongtakai-kkn5.ucoz.net/
เทศบาลตำบลหนองแก
0-4329-6088
-
24 สิงหาคม 2489
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
117
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:18 น.
4
1040050848
40050004
050848
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
Bankoksungwittayanukool
นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
-
กุดกว้าง
-
17เม.ย.2523
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
9
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:36:43 น.
5
1040050850
40050005
050850
บ้านโนนดู่หนองแวง
ฺBannondunongweang
นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนดู่
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nondunongweang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050850
กุดกว้าง
0980394017
3 กันยายน พ.ศ. 2496
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:14:20 น.
6
1040050867
40050006
050867
บ้านโคกกลางหนองแปน
Bankokklangnongpean
นายประสิทธิ์ บุญซื่อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกกลาง
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
กุดกว้าง
2520
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
9
01 สิงหาคม 2562 เวลา 13:35:55 น.
7
1040050870
40050007
050870
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
nonfunruabayawwittaya
นายสมพร ศิริแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านโนนฟันเรือ
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nonfunrua_fb@hotmail.com
www.nonfunruaschool.wordpress.com
เทศบาลตำบลกุดกว้าง
0-4329-6493
2497
30
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
136
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:57 น.
8
1040050846
40050008
050846
บ้านกุดกว้าง
Bankudkwang
นายกิติพงษ์ รัดอัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกุดกว้าง
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
suluck01102529@gmail.com
กุดกว้าง
0-4326-0679
2496
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
8
25 มีนาคม 2563 เวลา 18:33:08 น.
9
1040050847
40050009
050847
บ้านขนวนนคร
Bankhanaunnakorn
นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านขนวนนคร
กุดกว้าง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
www.khanaun.org.th
กุดกว้าง
0-4329-3550
2484
40
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
101
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:56 น.
10
1040050833
40050010
050833
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
chomchonbanponsawangdonmong
นายธนัช ซาซุม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านโพนสว่างดอนโมง
จระเข้
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
เทศบาลตำบลดอนโมง
15 กรกฎาคม 2486
51
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
122
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:44 น.
11
1040050836
40050012
050836
หนองหอยเทพเทวัญ
nonghoytaptawan
นายสมศักดิ์ พูลรอด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองหอย
จระเข้
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
จระเข้
17 พ.ค. 2481
60
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
190
12
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:04:20 น.
12
1040050837
40050013
050837
บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
BANHUANACHORAKHENONGPAN
นายวิฑูรย์ บึงลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านจระเข้
จระเข้
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
จระเข้
0-4338-8313
15 มิถุนายน 2464
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:52 น.
13
1040050838
40050014
050838
บ้านหัวบึงสว่าง
Huabeungsawang
นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวบึง
จระเข้
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
จระเข้
0-4338-8313
6 พฤษภาคม 2509
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:56:26 น.
14
1040050856
40050015
050856
บ้านกุดแคน
gudkan
นางศุภาวีร์ รบศึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กุดแคน
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
โนนทอง
0-43260129
1 พฤษภาคม 2482
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:31 น.
15
1040050857
40050016
050857
บ้านกุดเลา
BANKUDLAO SCHOOL
นายประยุทธ ธรรมพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กุดเลา
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
ban_kudlao@hotmail.com
school.obec.go.th/kudlao/
โนนทอง
0-4342-5055
0-4342-5055
1 พฤษภาคม 2482
44.1
11.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
151
12
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:19 น.
16
1040050858
40050017
050858
บ้านโนนทอง
NONTHONG
นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โนนทอง
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
suding@nontong.org
www.nontong.org
ทต.โนนทอง
043425172
043425172
2466
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
241
14
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:01:54 น.
17
1040050859
40050018
050859
บ้านฝางน้อย
banfangnoi
นายเจษฎากร เคนจันทร์ทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านฝางน้อย
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
โนนทอง
043-260329
25 ตุลาคม 2489
44
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
9
28 มกราคม 2563 เวลา 14:19:07 น.
18
1040050860
40050019
050860
บ้านภูมูลเบ้า
Phumoonbao
นางจำเนียร วิชัยพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านภูมูลเบ้า
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
pmbschool@hotmail.com
โนนทอง
0880694947
1 พฤษภาคม 2479
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
9
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:13:22 น.
19
1040050861
40050020
050861
บ้านสระพังข่า
bansapungka
นางอัจฉรา หนวดสันติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสระพังข่า
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
kanthira76611@gmail.com
โนนทอง
080-1433055
20 ตุลาคม 2479
45
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
9
26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:29:14 น.
20
1040050862
40050021
050862
บ้านหนองเขื่อนช้าง
Ban nongkhaunchang school
นายสถิตย์ อุตเมืองเพีย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองเขื่องช้าง
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
LOGO_ban@hotmail.com
โนนทอง
0-4326-0352
16 กุมภาพันธ์ 2490
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23:08 น.
21
1040050863
40050022
050863
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
Bannongnokkienprachaouppatum
นายอนันตวิทย์ พุทธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 หนองนกเขียน
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
wipadatham@gmail.com
htth://www.bannongnok.kkn.5or.th
โนนทอง
0897139543
2495
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
9
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:54:38 น.
22
1040050864
40050023
050864
บ้านห้วยอรุณหินลาด
BanHuayarunhinlad
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หินลาด
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
hinlad466@hotmail.com
โนนทอง
043-260466
28/08/2497
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:43:40 น.
23
1040050865
40050024
050865
บ้านห้วยทรายทอง
Banhuayzaithong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ห้วยทรายทอง
โนนทอง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
banhuaithong@gmail.com
huaisaithong.kkn5.go.th
โนนทอง
0-4326-0466
-
04/05/2514
55
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
11
7
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:31:54 น.
24
1040050877
40050025
050877
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
Bankudchim
นายนพชาติ วรวัตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกุดฉิม
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050877
โนนทัน
0-4326-0457
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:14 น.
25
1040050849
40050026
050849
บ้านนาเปือย
banpeuy
นายอาวุธ นมัสศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาเปือย
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
bannapeuy.kkn5.go.th
โนนทัน
043443239
23/09/2493
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:39:49 น.
26
1040050851
40050027
050851
บ้านโนนทันวิทยา
Bannontunwittaya
นายบุญสุข โสภาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโนนทัน
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nontunwittaya@gmail.com
www.nontanwit.kkn5.go.th
โนนทัน
0-4344-3238
-
1 พฤศจิกายน 2465
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
136
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:58:56 น.
27
1040050853
40050029
050853
บ้านร่องสมอ
Banrongsamor
นายสิทธิโชค ดีศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านร่องสมอ
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
โนนทัน
0-4344-3235
1 พฤษภาคม 2519
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:16 น.
28
1040050854
40050030
050854
บ้านหว้า
banwha school
นายถาวร จิบจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหว้า
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
banwha2@gmaill.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050854
โนนทัน
0-4344-3237
-
24 มิถุนายน 2493
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
303
11
23 เมษายน 2563 เวลา 10:56:14 น.
29
1040050855
40050031
050855
บ้านห้วยม่วง
Hauymaung
นางบุษกร หวานเพราะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านห้วยม่วง
โนนทัน
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
worachet5324@gmail.com
Http://banhauymaung.kkn5.go.th
โนนทัน
0-4344-3166
-
1 พฤษภาคม 2491
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
9
23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:49:43 น.
30
1040050866
40050032
050866
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
kokklangnonkunnonsila
นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โคกกลาง
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
kokklang.net
โนนสะอาด
0-4344-3242
2480
25
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
211
12
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:07:39 น.
31
1040050868
40050033
050868
บ้านดอนหันโนนหินแห่
Ban Donhunnonhinhae
นายลือชัย สำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ดอนหัน
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
rattanaphon2501@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050868
โนนสะอาด
0-4321-1596
043210732
16 เมษายน 2480
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
67
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:54 น.
32
1040050869
40050034
050869
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
bannonjanhauysangpornsawan
นายบุญเหลือ มาเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนจั่น
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
โนนสะอาด
0-43260262
2524
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:12:37 น.
33
1040050871
40050035
050871
โนนสะอาดพิทยา
Nonsaardpittaya
นายเอกศักดิ์ จันทะกา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 โนนสวรรค์
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nonsaard@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
โนนสะอาด
043296341
043296341
25พ.ค.2483
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
187
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:07 น.
34
1040050874
40050036
050874
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
nonglumpooknonsawang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโนนสว่าง
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
-
โนนสะอาด
-
-
2502
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
30
8
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:02 น.
35
1040050875
40050037
050875
บ้านโนนหนองแวง
Bannongwang
นายวิมาน รถหามแห
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองแวง
โนนสะอาด
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nong-wang@hotmail.com
โนนสะอาด
0-4326-0707
24/04/2515
26
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
9
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:13 น.
36
1040050844
40050038
050844
บ้านหนองสระ
Bannongsra
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองสระ
บ้านกง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
-
-
บ้านกง
0-4329-6454
-
07/05/2483
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
6
25 กันยายน 2562 เวลา 13:53:56 น.
37
1040050839
40050039
050839
บ้านกง(ประชานุกูล)
bankongschool
นายไพฑูรย์ รอนยุทธ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกงกลาง
บ้านกง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
ิbankongschool@gmail.com
บ้านกง
0-4329-9256
1 กันยายน พ.ศ. 2476
55
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
219
12
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:39:27 น.
38
1040050843
40050040
050843
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
Bannongmeknongtumnonsilaprachasan
นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก
บ้านกง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
nongmek55@hotmail.com
บ้านกง
0-43260-686
20 มิถุนายน พ.ศ. 2480
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
54
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:19:16 น.
39
1040050842
40050041
050842
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
Bannongphueratprasit
นายวิฉัตร มาสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองผือราษฏร์ประสิทธิ์
บ้านผือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
moreecom@gmail.com
www.nprs.xyz
บ้านผือ
0909305105
0943104362
1 มิถุนายน 2464
68
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
132
12
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:14:20 น.
40
1040050841
40050043
050841
โพธิ์ตากวิทยา
potakwittaya
นายปรีดา ตรีธวัช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโพธิ์ตาก
บ้านผือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
potak_269@hotmail.com
www.potakwittaya.com
บ้านผือ
043295894
-
1 / 09 / 2476
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:40:40 น.
41
1040050845
40050044
050845
หนองแสงวิทยาสรรค์
Nongsangwittayasun
นายพัฒนา อำท้าว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองแสง
บ้านผือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
goo.gl/H0dlzQ
บ้านผือ
0-4329-9619
20/06/2488
60
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:01:37 น.
42
1040050832
40050045
050832
บ้านหาด
Ban Had
นายวีระ เรืองแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหาด
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
บ้านเม็ง
0-4331-2287
49
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
9
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:11:27 น.
43
1040050890
40050046
050890
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
Muadaephumeng
นางอรอนงค์ ภู่แก้ว
ประถมศึกษา
หมู่ 7 เหมือดแอ่
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
muadaephumeng@hotmail.
บ้านเม็ง
043260487
2476
44
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
6
07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:11:42 น.
44
1040050828
40050047
050828
บ้านสว่างดอนช้าง
Sawangdonchang
นางกิรษา ใจหาญ
ประถมศึกษา
หมู่ 9 สว่างดอนช้าง
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
บ้านเม็ง
0-4326-0478
7 พฤษภ่คม 2483
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
6
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:57 น.
45
1040050829
40050048
050829
บ้านหนองกุงมนศึกษา
Bannongmonsoeksa
นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองกุงมนศึกษา
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nongkungmon@gmail.com
บ้านเม็ง
0-4329-4839
1 กรกฎาคม 2524
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:59 น.
46
1040050830
40050049
050830
บ้านหนองโนประชาสรรค์
Bannongnoprachasan
นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองโนประชาสรรค์
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nongnoprachasan@hotmail.com
-
บ้านเม็ง
0-4329-4839
-
17 พฤษภาคม 2517
43
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
9
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:54:06 น.
47
1040050831
40050050
050831
บ้านหนองแสงสามัคคี
BANNONGSANGSAMAKKEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองแสงสามัคคี
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
อบต.บ้านเม็ง
0-4329-4922
22/12/2513
46
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:31:28 น.
48
1040050825
40050051
050825
บ้านนาหว้า
Ban Nawa
นายหลาง สมบัติหอม
ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านนาหว้า
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nawaschool.2557@gmail.com
www.nws.knn5.go.th
บ้านเม็ง
0-4329-920
-
01/09/2479
39
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
6
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:53:33 น.
49
1040050826
40050052
050826
บ้านป่าเสี้ยว
Ban Pasiaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านป่าเสี้ยว
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
pasiaw2512@gmail.com
pasiaw.org
บ้านเม็ง
0-4329-4920
8 พฤษภาคม 2512
41
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:02:10 น.
50
1040050827
40050053
050827
บ้านเม็ง
BANMENG
นายมานิตร มั่นกุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านเม็ง
บ้านเม็ง
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
bm_sch147@hotmail.com
-
บ้านเม็ง
0-4326-0321
043294512
2 มิถุนายน 2465
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
204
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:00 น.
51
1040050888
40050054
050888
บ้านหนองแวงภูเขา
Nongwaengphookhao
นายพัฒนากร อบมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองแดง
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
ยางคำ
0-4326-0440
1 กันยายน 2476
63
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:54:06 น.
52
1040050889
40050055
050889
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
NONGWAPRACHARAT
นายศิวะ เทวะหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
ยางคำ
0897119672
2519
45
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
7
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:28:31 น.
53
1040050884
40050056
050884
บ้านดอนแขม
Bandonkeam
นายวิชัย มหาโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนแขม
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
ยางคำ
0-4326-0440
2496
63
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
118
8
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:41:20 น.
54
1040050885
40050057
050885
บ้านดอนหันสระบัว
Bandonhunsabua school
นายอนุชา มาคะวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนหัน
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
donhunsabua@gmail.com
ยางคำ
0-4326-0218
-
14 กันยายน 2481
40
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59:20 น.
55
1040050886
40050058
050886
บ้านนางิ้ว
BANNAWEAW
นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนางิ้ว
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
sawitreeruama2525@gmail.com
0951879126
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:38:39 น.
56
1040050887
40050059
050887
บ้านยางคำ
Banyangkumschool
นายอนุชา ลมคำภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านยางคำ
ยางคำ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40240
ยางคำ
0895725996
043451070
2464
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
306
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:13 น.
57
1040050876
40050060
050876
ชุมชนหนองเรือ
Chumchonnongrua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านหนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
-
cpnr.net
หนองเรือ
08855604589
043294114
1 มิถุนายน 2476
45
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
1,020
34
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:44:30 น.
58
1040050878
40050061
050878
ท่าศาลาวิทยา
thasala
นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านท่าศาลา
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
tasalaschool@outlook.co.th
-
หนองเรือ
043-210735
-
10 มิถุนายน 2481
42
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
47
12
09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:26:33 น.
59
1040050879
40050062
050879
บ้านฟ้าเหลื่อม
banfalaum
นายบดินทร์ บุญลือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านฟ้าเหลื่อม
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
baanfalueam_school@hotmail.com
หนองเรือ
0 4304 1399
พ.ศ.2476
52
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
180
11
06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:18:57 น.
60
1040050880
40050063
050880
บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
bannongkungpracharutbumroong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองกุง
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
Aonmylove2014@outlook.co.th
-
หนองเรือ
0-4326-0335
-
01/04/2514
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
15
6
10 มิถุนายน 2562 เวลา 04:38:21 น.
61
1040050882
40050064
050882
หนองไฮประชารัฐ
nonghaipracharat
นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
nonghai55@hotmail.com
nonghai.org
หนองเรือ
06/05/2512
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00:49 น.
62
1040050883
40050065
050883
บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
banlaoprachanukroh
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเหล่า
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
-
-
หนองเรือ
0-4326-0690
-
01/07/2489
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
34
8
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:45:43 น.
63
1040050834
40050066
050834
สะอาดประชาสรรค์
saadprachasun
นายพงศธร พาเบ้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สะอาด
หนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
40210
null
null
หนองเรือ
0-4329-3842
null
01/05/2513
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:09 น.
64
1040050227
40050067
050227
บ้านขามป้อม
bankhampom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านขามป้อม
ขัวเรียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
bkp_school@hotmail.com
ขัวเรียง
043464000
16 เมษายน 2480
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
139
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30:17 น.
65
1040050228
40050068
050228
โคกม่วงศึกษา
Khok Muang Suksa
นายฟากรี ทองดีบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโคกม่วง
ขัวเรียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
uripon2520@gmail.com
khokmuangsuksa.com/
ขัวเรียง
0-4346-4500
1 พฤษภาคม 2482
23
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
206
12
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:47 น.
66
1040050229
40050069
050229
บ้านโป่งเอียด
Banphonged
นางสาวละคร เขียนชานาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโป่งเอียด
ขัวเรียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
-
-
ขัวเรียง
0-4329-9252
-
20/05/2520
22
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
9
09 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:59 น.
67
1040050236
40050070
050236
บ้านนาสีนวน
BANNASEENUAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาสีนวน
ขัวเรียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
ขัวเรียง
0-4324-5026
30082486
19
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:47 น.
68
1040050239
40050071
050239
บ้านสัมพันธ์
Bansamphan School
นายสิรวิชญ์ ธงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสัมพันธ์
ขัวเรียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
bansamphan@hotmail.com
bansamphan.org
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
-
-
15 มิถุนายน 2464
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
9
29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:34 น.
69
1040050274
40050072
050274
เหมือดแอ่หนองบัว
Mueadaenongbua
นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเหมือดแอ่
โนนสะอาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
http://www.facebook.com/l/wAQEU2ydbAQFMlKrLAzPUlrIcRazGFyaRc7SopwZoVyJyAw/www.menb5.com
ชุมแพ
043-041070
15 สิงหาคม 2485
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
10
26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:05 น.
70
1040050242
40050073
050242
ชุมชนชุมแพ
chumchonchumphae
นายประสพโชค เหล่าคูณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านนาโพธิ์
ชุมแพ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
เทศบาลเมืองชุมแพ
043311892
12 ก.ย.2461
2.5
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
436
23
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:11:18 น.
71
1040050244
40050074
050244
บ้านชุมแพ
Banchumphae school
นายแสงดาว เชิดชู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านกุดชุมแพ
ชุมแพ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
banchumphae_2557@hotmail.com
เทศบาลชุมแพ
019542902
8 กรกฏาคม 2502
2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
257
12
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:27 น.
72
1040050246
40050076
050246
บ้านหนองบัวโนนเมือง
Bannhongbuanonmuang
นางงามนิตย์ ลิโป้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านหนองบัว
ชุมแพ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nbmket5@gmail.com
www.nbm5.com
ชุมแพ
043313447
-
22 สิงหาคม 2495
4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
92
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:20 น.
73
1040050247
40050077
050247
ชุมแพชนูปถัมภ์
chumphaechanupatham
นายอำพันธ์ุ บุญหวังช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านหนองตาไก้
ชุมแพ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
ccp_kk5@yahoo.com
cpchanu.kkn5.go.th/
เทศบาลเมืองชุมแพ
0-4321-4134
043312226
9 มกราคม 2516
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
662
22
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:57 น.
74
1040050248
40050078
050248
บ้านแห่ประชานุเคราะห์
Banhaeprachanukro
นายคมสัน บุดดาดวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาดอกไม้
ชุมแพ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
banhae470@hotmail.com
banhaeschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
-
-
3 มีนาคม 2481
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
63
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:56:06 น.
75
1040050252
40050082
050252
บ้านโนนทองหลาง
Bannonthonglang
นายบัณฑิต เหล่าสุขา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนทองหลาง
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Nonthonglang2500@hotmail.co.th
-
ไชยสอ
0814711416
-
2500
9
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
2
1
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:02 น.
76
1040050250
40050083
050250
บ้านไชยสอ
Banchaiso
นางศิริรัตน์ อนุตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านไชยสอ
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
-
chaisoa.kkn5.go.th/
ไชยสอ
-
-
2469
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
9
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:33:46 น.
77
1040050254
40050084
050254
ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
Chumchonpaikudhin-thadua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านไผ่กุดหิน
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
-
-
เทศบาลเมืองชุมแพ
043041061
043386135
1 พฤษภาคม 2482
7
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
26
5
04 เมษายน 2562 เวลา 12:02:30 น.
78
1040050255
40050085
050255
บ้านหนองสังข์
Bannongsung
นายบัณฑิต เหล่าสุขา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองสังข์
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nongsung5@hotmail.com
nongsung5.com
ไชยสอ
0814711416
-
3 กันยายน 2500
10
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43:15 น.
79
1040050256
40050086
050256
ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
Chumchonnongsaimaisammakee
-
ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
เทศบาลเมืองชุมแพ
0-4338-6593
12 มิ.ย. 2499
3
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:07:33 น.
80
1040050257
40050087
050257
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
Bannongwaponsila
นายเฉลียว อนุตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองโพนทอง
ไชยสอ
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nongwaponsila@hotmail.com
nongwapsl.go.th
เทศบาล
0-4331-3289
พ.ศ. 2503
4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
9
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:01:02 น.
81
1040050290
40050088
050290
บ้านนาเพียง
Napiang
นายเขตรัตน์ บุญหล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเหมืดแอ่
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Ban_naphaing@hotmaol.com
Napiang.kk5.go.th
นาเพียง
043462664
21 เมษายน 2464
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
104
9
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:43:05 น.
82
1040050291
40050089
050291
โนนงามศึกษา
nonngamsuksa
นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 โนนงาม
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nng_kk5@hotmail.com
-
-
043-462-646
-
ปี พ.ศ. 2519
23
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
12
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:25:17 น.
83
1040050292
40050090
050292
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
nongphuejumrernpattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองผือ
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
webnongphue@gmail.com
www.nonghpueschool.com
นาเพียง
043-260704
043-260704
8 มิถุนายน 2481
30
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
9
30 สิงหาคม 2562 เวลา 21:22:54 น.
84
1040050293
40050091
050293
บ้านโนนโพธิ์
Nonpho School
นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Carry53@hotmail.com
-
นาเพียง
043462600
-
พ.ศ.2485
25
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
9
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:22:36 น.
85
1040050294
40050092
050294
บ้านหนองไฮ
Bannonghai
นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองไฮ
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nonghai.na61@gmail.com
นาเพียง
0-4346-2622
27/05/2520
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:02 น.
86
1040050295
40050093
050295
บ้านอาจสามารถ
Asamart
นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านอาจสามารถ
นาเพียง
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
นาเพียง
0872147225
พ.ศ 2475
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
12
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:23 น.
87
1040050258
40050094
050258
นาหนองทุ่มวิทยาคม
NANONGTUMWITTAYAKOM SCHOOL
นายสมศักดิ์ มะมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาหนองทุ่ม
นาหนองทุ่ม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
nwk5@hotmail.co.th
www.nwk5.com/
นาหนองทุ่ม
2 กรกฎาคม 2480
23
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
278
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:44 น.
88
1040050259
40050095
050259
บ้านโนนโก
ืNonko school
นางสกุลยา ดวงชาทม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนโก
นาหนองทุ่ม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
ืnkkn5@hotmail.com
www.nkkn5.com
นาหนองทุ่ม
043260720
043260720
03/05/2515
25
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
144
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:21 น.
89
1040050261
40050096
050261
บ้านวังยาว
Wangyao
นายพิไชย ศรีเจ็ก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านวังยาวน้อย
นาหนองทุ่ม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
wangyao53@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050261
นาหนองทุ่ม
0-4321-4126
14 มิถุนายน 2497
28
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
278
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:24:36 น.
90
1040051086
40050098
051086
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
Nonkosakabanchumpaknam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านซำผักหนาม
นาหนองทุ่ม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
ืnkkn5@hotmail.com
www.nkkn5.com
นาหนองทุ่ม
28/01/2530
33
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
34
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:14 น.
91
1040050267
40050099
050267
ชุมชนโนนหันวันครู
Chumchonnonhunwankru
นายสุวิทย์ น้อยลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสมบูรณ์สุข
โนนสะอาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
nonhanwankru.5@gmail.com
เทศบาลตำบลโนนหัน
0-43391005
-
2499
10
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
479
17
06 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:36:28 น.
92
1040050270
40050100
050270
บ้านโนนบุรุษ
Bannonburut
นายวิรัตน์ ทองมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด
โนนสะอาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
โนนสะอาด
0-4321-4126
11 สิงหาคม 2485
9
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
85
8
18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:44:20 น.
93
1040050271
40050101
050271
บ้านโนนลาน
BANNONLAN
นางสิริลักษณ์ สามารถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนลาน
โนนสะอาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
nonlan.55@hotmail.com
โนนสะอาด
092-2657906
-
10 สิงหาคม 2485
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:58:25 น.
94
1040050272
40050102
050272
หนองม่วงประชานุกูล
nongmuangprachanukul
นายเศวต พรมแวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองม่วง
โนนหัน
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
nmkk54444@hotmail.com
www.nmkk5.com
โนนหัน
0-4321-1556
1 พ.ค.2482
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
228
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:51 น.
95
1040050273
40050103
050273
บ้านร่องแซง
Rongsang Shcool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านร่องแซง
โนนหัน
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
ิbanrongsangschoolgmail.com
เทศบาลตำบลโนนหัน
0-4339-1430
พ.ศ. 2464
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:22:24 น.
96
1040050269
40050104
050269
บ้านโนนชาติ
Nonchat Shcool
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนชาติ
โนนหัน
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
puky_nc@hotmail.com
-
โนนหัน
0-4321-4155
-
1980
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:41 น.
97
1040050240
40050105
050240
บ้านหอย
Ban Hoi Ratrardrangsun
นายสินสมุทร คุณประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหอย
โนนอุดม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
โนนอุดม
0-43-041-072
19 กันยายน 2481
12
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
82
8
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:46:06 น.
98
1040050235
40050106
050235
บ้านโคกสูง
BanKhoksung school
นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โนนสว่าง
โนนอุดม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
kskk5@gmail.com
koksung.kkn5.go.th
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
0-43463205
0-43463205
10 กรกฎาคม 2484
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
159
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:17:25 น.
99
1040050238
40050107
050238
บ้านโนนอุดม
BANNOONUDOM
นายบุญคุ้ม การนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนอุดม
โนนอุดม
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
โนนอุดม
043463000
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:21 น.
100
1040050275
40050108
050275
ก้องอุดมวิทยาคาร
KONGUDOMWITTAYAKAN
นายนิยม ศรีภูวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโสกอุดม
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
วังหินลาด
097133356
1 พ.ค. 2500
16
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:56 น.
101
1040050276
40050109
050276
บ้านนาคำน้อย
Nakumnoi
นางยุพิน คำภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาคำน้อย
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
admin@nakumnoi.org
Thaischool.in.th.Nakumnoi/
วังหินลาด
22 มีนาคม 2510
23
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:28:02 น.
102
1040050277
40050110
050277
บ้านโป่งแห้ง
Banponghaeng
นายจักรเพชร นิลพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโป่งแห้ง
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
ิbanponghaeng@gmail.com
วังหินลาด
0-4329-6221
1 พฤษภาคม 2519
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 21:14:56 น.
103
1040050278
40050111
050278
ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
Fayhinnongtumnongtongsuksa
นายอดิศร โชคบัณฑิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Fayhinnongthum1@hotmail.co.th
วังหินลาด
0-4321-0720
-
16 สิงหาคม 2486
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
215
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:14 น.
104
1040050279
40050112
050279
วังหินลาดวังเจริญ
Wanghinladwangcharoen
นางสาวรดาณัฐ พุทธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านวังเจริญ
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Wanghinladschool@gmail.com
wanghin.kkn5.go.th
วังหินลาด
-
-
05/06/2482
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:12 น.
105
1040050281
40050113
050281
บ้านหนองไผ่นาดี
Nongphainadee
นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาดี
วังหินลาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
Nongphainadee_School@hotmail.co.th
Phainadee.org
วังหินลาด
043462001
-
1 เมษายน 2486
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
98
8
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:37:54 น.
106
1040050268
40050114
050268
บ้านธาตุ
บ้านธาตุ
นายมนูญ พลบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านธาตุ
หนองเขียด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
http://bantat.net/
หนองเขียด
019546519
2467
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
135
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:29 น.
107
1040050263
40050115
050263
หนองกุงพิทยาคม
Nongkungpittayakom
นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองกุง
หนองเขียด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
nongkungpit@gmail.com
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/nkp
หนองเขียด
0-4321-4132
-
17 พฤศจิกายน 2495
18
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
198
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:55:14 น.
108
1040050264
40050116
050264
บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
Ban Nong Khiad Mittra Pap Ti 205
นายเศรษฐวัชร มัชปาโต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองเขียด
หนองเขียด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
อบต.หนองเขียด
1 พฤษภาคม 2482
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
196
8
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:11:33 น.
109
1040050265
40050117
050265
บ้านหนองหนามแท่ง
nongnamthang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองหนามแท่ง
หนองเขียด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
หนองเขียด
1 เมษายน 2521
27
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
1
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:51 น.
110
1040050284
40050119
050284
โคกสูงสำราญ
KOKSUNGSOMRAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
kss.school.055@hotmail.com
เทศบาลเมืองชุมแพ
043384825
2518
2
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
4
2
20 สิงหาคม 2561 เวลา 15:23:04 น.
111
1040050287
40050120
050287
ชุมชนหนองคะเน
chumchonnongkanea
นายพจน์ ปุรัมพกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองขาม
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
cnk.school.058@gmail.com
www.ccna.pw/
เทศบาลเมืองชุมแพ
0-4331-2225
043311028
2518
3
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
331
13
02 ธันวาคม 2561 เวลา 10:19:37 น.
112
1040050285
40050121
050285
บ้านโนนแหลมทอง
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโนนแหลมทอง
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
เทศบาล
098634655
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:56 น.
113
1040050286
40050122
050286
หนองขามวิทยาคาร
nongkhamwittayakan school
นายพินิต แสงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองขาม
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nongkham@gmail.com
ชุมแพ
043311894
043311894
2482
3
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
1,256
41
27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:30:31 น.
114
1040050253
40050123
050253
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
nonsaatschool
นายสินสมุทร สามารถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nonsaatschool@gmail.com
-
หนองไผ่
0-43312461
-
25 ส.ค. 2486
10
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
91
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:28 น.
115
1040050280
40050124
050280
วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
Wanghookwangrajpadoongwit
นายสุเทพ เวียงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านวังหูกวาง
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
wkr5@hotmai.co.th
หนองไผ่
043-260721
17 ส.ค. 2485
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
113
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:14:57 น.
116
1040050289
40050125
050289
บ้านยอดห้วย
banyodhuay
นางประภาพร ตรีเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านยอดห้วย
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
yodhuay@hotmail.com
bit.ly/BanyodhuaySchool
หนองไผ่
0-4338-4664
5 มกราคม 2485
6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
23 สิงหาคม 2562 เวลา 16:24:12 น.
117
1040050282
40050126
050282
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
kudkhehuaybongwitayanukul
นายมวลมิตร เกชิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกุดเข้
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
kudkhehuaybong@hotmail.com
kkhbwit.com/
หนองไผ่
043311872
2484
2.5
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
179
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:42 น.
118
1040050288
40050127
050288
หนองไผ่พิทยาคม
Nongphaipittayacom
นายธนวิชย์ แสนแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองไผ่
หนองไผ่
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nppk_2014@hotmail.com
www.thaischool.in.th/nongphaipittayacom/
หนองไผ่
043-312204
-
1 พฤษภาคม 2482
5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
212
12
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:52 น.
119
1040050233
40050128
050233
บ้านหนองเสาเล้า
Bannongsaolao
นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองเสาเล้า
หนองเสาเล้า
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
school_bnsl@hotmail.com
หนองเสาเล้า
0-43041081
24 สิงหาคม 2489
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
79
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:08 น.
120
1040050234
40050129
050234
หนองหว้าวิทยา
Nongwha Witthaya
นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองหว้า
หนองเสาเล้า
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
WHA_WITtogether@hotmail.com
หนองเสาเล้า
0-4321-4157
20 พฤษภาคม 2487
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:38 น.
121
1040050230
40050130
050230
บ้านสุขสมบูรณ์
Suksomeboon
นายทวีวัฒน์ เวชกิจ
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์
หนองเสาเล้า
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
หนองเสาเล้า
0894433112
10 มีนาคม 2519
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
6
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:52:47 น.
122
1040050231
40050131
050231
บ้านหนองโพงโพด
Nongpongpod School
นายจอมพล ตุ่นเส็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองโพงโพด
หนองเสาเล้า
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
jom_p@hotmail.com
หนองเสาเล้า
0-4331-2204
12 มิ.ย. 2497
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54:49 น.
123
1040050232
40050132
050232
บ้านหนองศาลา
NONGSALA
นายประเสริฐ ไชยมิ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองศาลา
หนองเสาเล้า
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
nongsara_school@hotmail.com
หนองเสาเล้า
0-4321-0097
-
28 พ.ย. 2495
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
60
10
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:32 น.
124
1040050782
40050134
050782
บ้านสารจอดร่องกลอง
Sarnjodrongklong
นายภาคภูมิ ภูมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สารจอด
ซำยาง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
borimas2818@hotmail.co.th
Sarnjod.net
องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
043444357
043444357
2474
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:19 น.
125
1040050783
40050135
050783
หนองกระบือวิทยาคม
nongkraburwittayakom
นายเกียรติชัย ศรีระชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองขี้ควาย
ซำยาง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
ซำยาง
0-4326-0363
6 มกราคม 2502
22
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:54:03 น.
126
1040050785
40050136
050785
บ้านซำยาง
samyang
นายสุราษฎร์ จันผาผาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านซำยาง
ซำยาง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
ซำยาง
0-4338-4070
21 สิงหาคม 2485
25
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
118
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:27 น.
127
1040050819
40050137
050819
บ้านซำจำปา
ฺBANSUMJUMPA
นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ซำจำปาเหนือ
ดงลาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
W.DIRECT@HOTMAIL.COM
ดงลาน
043260202
03/09/2520
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
203
11
27 มีนาคม 2561 เวลา 12:38:16 น.
128
1040050822
40050138
050822
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
Ban Wangkhondangnongyaplong
นายต่อพงษ์ ผิวนางาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 317 ม.8 บ้านซำขาม
ดงลาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
wangkhondang.sch@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050822
ดงลาน
0956556841
-
9 พฤษภาคม 2520
42
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
8
12 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:13:43 น.
129
1040050823
40050139
050823
อ่างทองวิทยาคม
angthongwittayakom
นายบุญสวน วรรณโอภาส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านอ่างทอง
ดงลาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
angthongwittayakom@gmail.com
ดงลาน
0885721477
24/06/2524
37
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
279
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:10:13 น.
130
1040050824
40050140
050824
บ้านนาอุดม
naudom
นายชาญวิทย์ ชาญประไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาอุดม
ดงลาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
bannaudom@hotmail.co.th
naudom.ac.th
ดงลาน
0872147801
-
1/05/2533
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
127
8
29 มกราคม 2563 เวลา 13:59:48 น.
131
1040050781
40050141
050781
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
Non samran nong ya khaw school
นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
nsr.kkn5@gmail.com
nsr.kkn5.go.th
นาจาน
0-4344-4341
0-4344-4341
28/01/2501
15
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:27 น.
132
1040050784
40050142
050784
แสงบัวทอง
sangbuntong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองแสง
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
hathaitipp391@gmail.com
นาจาน
0-43462201
2514
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
17
7
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:25:56 น.
133
1040050818
40050143
050818
บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
Nonghai-Wongkhonyom
นายสาโรจน์ ปาสาทัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองไฮ
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
www.nhw.kkn5.net
นาจาน
0864506233
-
9 มิถุนายน 2484
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
207
11
26 เมษายน 2563 เวลา 00:01:44 น.
134
1040050777
40050144
050777
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
Chumchon Ban Si Yaek Non Hua Na
นางจารวี ทวยภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสี่แยกโนนหัวนา
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
-
นาจาน
0-4344-4342
-
7 พ.ค. 2482
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
26 สิงหาคม 2562 เวลา 14:49:17 น.
135
1040050778
40050145
050778
ท่ากุญชร
THAKUNCHORN
นายณฐฐพณ ลูกคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านท่าช้าง
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
thakunchorn@hotmail.com
นาจาน
043444162
043444162
2519
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:36 น.
136
1040050779
40050146
050779
นาจานนาเจริญโนนทัน
najannajareannontan
นายเสรี หลักม่วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาจาน
นาจาน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
najannajareannontan@gmail.com
-
นาจาน
0-4344-4273
-
7 พฤษภาคม 2482
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
168
10
11 มกราคม 2561 เวลา 09:14:46 น.
137
1040050773
40050148
050773
บ้านผาน้ำเที่ยง
Phanumtaing
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านผาน้ำเที่ยง
บริบูรณ์
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
-
บริบูรณ์
043-260326
-
2525
58
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
6
09 มิถุนายน 2562 เวลา 07:05:32 น.
138
1040050774
40050149
050774
บ้านบริบูรณ์
BANBORIBOON
นายอำนวย บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบริบูรณ์
บริบูรณ์
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
boriboon_kk5@hotmail.com
http://boriboon.kkn5.go.th
บริบูรณ์
0-4326-0341
2485
50
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:59:46 น.
139
1040050776
40050150
050776
บ้านพงษ์โนนประวัติ
Banpongnonprawat
นายเสน่ห์ โฮมหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านพงษ์
บริบูรณ์
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
Phawitphron@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050776
บริบูรณ์
0945254495
-
11เมษายน2511
52
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:44:00 น.
140
1040050821
40050151
050821
บ้านผาขาม
phakham
นายสาธิต คำชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านผาขาม
บริบูรณ์
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
บริบูรณ์
9 สิงหาคม 2519
43
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
343
17
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00:13 น.
141
1040050772
40050152
050772
บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
bantachangnoinonsawat
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าช้างน้อย
บริบูรณ์
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
-
บริบูรณ์
0956606620
-
1 พ.ค 2515
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 14:50:38 น.
142
1040050788
40050153
050788
บ้านสวนสวรรค์
Bansuansawan school
นายวิเชียร ดีสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสวนสวรรค์
บ้านใหม่
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
ban.suansawan@hotmail.com
อบต.บ้านใหม่
0-4326-0354
0-4326-0354
พ.ศ.2522
38
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:55:50 น.
143
1040050815
40050154
050815
บ้านโสกจานนาดี
Bansokjannadee
นายชาญชัย ทองล้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโสกจานนาดี
บ้านใหม่
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
บ้านใหม่
0895754109
27 สิงหาคม 2534
38
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:04 น.
144
1040050820
40050155
050820
บ้านใหม่โสกส้มกบ
banmaisoksomkob school
นายคำปัญญา ชัยคำดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านใหม่สามัคคี
บ้านใหม่
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
banmaisoksomkob@gmail.com
bmssk.xyz
บ้านใหม่
0-4344-4342
03042518
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
393
19
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:43:59 น.
145
1040050787
40050156
050787
บ้านโนนงาม
bannonngam school
นายนายสวิต คำภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนงาม
ภูห่าน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
bannonngam117@gmail.com
ภูห่าน
0-4326-0556
1/5/2516
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:35 น.
146
1040050789
40050157
050789
ภูห่านศึกษา
Phuhansuksa
นายอุไร ลาสอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองตาใกล้
ภูห่าน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
Pae122a4@outlook.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050789
ภูห่าน
083 335 7323
-ไม่มี-
10 มิถุนายน 2510
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
187
11
01 เมษายน 2561 เวลา 14:16:36 น.
147
1040050791
40050159
050791
บ้านหนองปลาซิว
Bannongplasiw
นายธรรมวิทย์ หนูบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองปลาซิว
ภูห่าน
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
nongkt88@hotmail.com
-
ภูห่าน
043260555
-
2519
33
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:24:54 น.
148
1040050792
40050160
050792
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
CHUMCHONBANWANGPERM
นายอภิชิต ปราบไพรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโนนสว่าง
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
www.wangperm.com
เทศบาลตำบลสีชมพู
0-433-99074
0-433-99074
1 มีนาคม 2474
31
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
369
17
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:02:20 น.
149
1040050793
40050161
050793
บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ิBannonwanfaiprachasun
นายกฤษฎา ไชยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนหว้านไฟ
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
vios8052@gmail.com
วังเพิ่ม
080-0612128
พ.ศ.2518
33
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:05 น.
150
1040050794
40050162
050794
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
นายนิติพงษ์ หงอกชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองดู่
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
bungmen2506@gmail.com
วังเพิ่ม
043-399635
-
10 มิถุนายน 2506
35
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:10 น.
151
1040050795
40050163
050795
บ้านปากห้วยฝาง
BANPAKHUAFANG
นายวิธูร ศรีเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากห้วยฝาง
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
วังเพิ่ม
-
ปี พ.ศ.2505
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
9
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:08:35 น.
152
1040050796
40050164
050796
บ้านโสกหาดสวรรค์
BANSOKHADSAWAN
นายวีระวุธ เรืองตังญาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หาดสวรรค์
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
sokhad@thaimail.com
school.obec.go.th/sokhad
วังเพิ่ม
0-4326-0354
-
1 กรกฎาคม 2515
35
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
140
9
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:08:30 น.
153
1040050798
40050165
050798
บ้านห้วยทรายขาว
Huaisaikhao
นายอำนาจ พลเดชา
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยทรายขาว
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
amnat2003@hotmail.com
www.thaischool.in.th/Huaisaikhao
วังเพิ่ม
062-5521409
25 เมษายน 2523
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
26
4
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:08:14 น.
154
1040050800
40050166
050800
บ้านท่าช้าง
BANTACHANG
นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าช้าง
วังเพิ่ม
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
boonchom_2010@hotmail.com
-
วังเพิ่ม
0-4326-04996
-
12 มิถุนายน พ.ศ. 2497
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:08:18 น.
155
1040050806
40050168
050806
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
Bankaminnonhuana
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขมิ้น
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
http://kaminnonhuana.kkn5.go.th/
ศรีสุข
0-4321-4138
1 กรกฎาคม 2500
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
180
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:31 น.
156
1040050807
40050169
050807
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
bankhokkunghinladkhokchaloen
นายสุขวัชร เทพปิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกกุง
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
Khokkungh@hotmail.co.th
ศรีสุข
0-4364-2499
4 มิถุนายน 2504
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
08 สิงหาคม 2563 เวลา 19:52:44 น.
157
1040050808
40050170
050808
บ้านโคกม่วง
ฺBangkokmuang
นายไกรศร พึ่งภพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกม่วง
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
-
ศรีสุข
0872611550
-
13 กรกฎาคม 2513
23
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:19:06 น.
158
1040050809
40050171
050809
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
KOKMAINGAM
นายบรรจง อาจนนลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านโนนอุดม
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
www.kokmaingam.ac.th‎
ศรีสุข
043462402
043462402
12 มกราคม 2496
26
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
220
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:36 น.
159
1040050810
40050172
050810
บ้านศรีสุข
Ban srisuk
นายวันเนาว์ สอนจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านศรีสุข
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
srisuk_139@hotmail.co.th
ศรีสุข
043462515
043462515
2460
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
194
11
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:27:21 น.
160
1040050811
40050173
050811
บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
sokrangkudbuawangsaikaow
นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านวังทรายบาว
ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
kkn5.sokrang@hotmail.com
srkb.obec.go.th
ศรีสุข
0-4326-0354
-
6 กันยายน 2500
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
111
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:54 น.
161
1040050775
40050175
050775
บ้านป่าน
BANPAN
นายประยูร ชารินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านป่าน
สีชมพู
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
สีชมพู
0-4321-1712
1 มิถุนายน 2483
43
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:33 น.
162
1040050802
40050176
050802
อนุบาลสีชมพู
anubansichomphu
นายประเวช สุวรรณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านชมพูทอง
สีชมพู
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
-
-
-
043399107
-
20 พ.ค.2477
33
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
128
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:43 น.
163
1040050803
40050177
050803
บ้านหนองตาไก้พิทยา
bannongkaipittaya
นายภิรมย์ คำบุญเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองตาไก้
สีชมพู
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
nongtakaipittaya_55@hotmail.com
สีชมพู
043210284
043210284
21 สิงหาคม 2494
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
126
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:47:26 น.
164
1040050771
40050179
050771
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
nonthonglhangnonpaingam
นายประวิทย์ จันทร์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนทองหลาง
สีชมพู
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
สีชมพู
0804205614
1 มิ.ย 2490
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
07 ธันวาคม 2561 เวลา 21:02:34 น.
165
1040050799
40050180
050799
บ้านโคกป่ากุง
Bankokpakung
นายอยุทธ คำยัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกสูง
สีชมพู
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
bankokpakung@gmail.com
sites.google.com/site/kokpakungsch/
สีชมพู
043-041361
11 มิถุนายน 2506
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:10:31 น.
166
1040050812
40050182
050812
บ้านสันติสุข
Santisuk
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสันติสุข
หนองแดง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
santisuk_school@thaimail.com
santisukschool.com
หนองแดง
043260358
1 พ.ค. 2520
25
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 14:11:43 น.
167
1040050813
40050183
050813
บ้านหนองโก
Bannonggo
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองโก
หนองแดง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
Nonggoschool9988@hotmail.com
หนองแดง
0-4326-0553
17 มิถุนายน 2483
23
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
56
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:50 น.
168
1040050814
40050184
050814
โสกเต็นวิทยาคม
Soktenwittayakhom
นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองขาม
หนองแดง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
soktenwittayacom@hotmail.com
kruyod.lnw.mn
หนองแดง
-
2506
28
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
124
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:46 น.
169
1040050816
40050185
050816
บ้านหนองแดง
bannongdang
นายสมดี จำนงค์สุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านมิตรสัมพันธ์
หนองแดง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
หนองแดง
0-8857-6055-9
-
2483
25
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
146
11
06 มิถุนายน 2562 เวลา 17:20:41 น.
170
1040050817
40050186
050817
บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
Bannongtoomprachasan
ดร.อรรถวัต ทวยภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองทุ่ม
หนองแดง
สีชมพู
ขอนแก่น
40220
atttua3004@obecmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050817
หนองแดง
0945254495
2502
24
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
05 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20:21 น.
171
1040050578
40050187
050578
บ้านกุดขอนแก่น
Bankutkhonkaen
นายชวลิต หาญเชิงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุดขอนแก่น
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
khutkhonkhan@hotmail.com
www.khutkhonkean.xyz
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
0-43457315
043457315
พ.ศ.2475
65
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
124
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:12 น.
172
1040050579
40050188
050579
บ้านไคร่นุ่น
Khainoon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านไคร่นุ่น
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
Khrainoon1234@windowslive.com
กุดขอนแก่น
0-4321-3599
2498
62
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:48:07 น.
173
1040050580
40050189
050580
บ้านค้อ
BANKOR
นายไพศาล เมฆสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านค้อ
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
http://baankho@hotmail..com
bk.kkn5.go.th
กุดขอนแก่น
0-4345-7312
0-4345-7312
2468
15
56
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:02:44 น.
174
1040050582
40050190
050582
บ้านโนนสำราญ
Noonsumran
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โนนสำราญ
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
noonsumran2528@hotmail.com
กุดขอนแก่น
0868618523
3 กันยายน 2508
62
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:42 น.
175
1040050584
40050192
050584
บ้านเลิงแสง
banlerngsang
-
ประถมศึกษา
หมู่ 9 เลิงแสง
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
-
-
กุดขอนแก่น
0-4326-0358
-
19 มกราคม 2516
54
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:14 น.
176
1040050585
40050193
050585
หนองโพนนาหม่อ
Nongphonenamor
นางจริยา นิตยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองโพน
กุดขอนแก่น
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
Nongphonenamor @hotmail.com
Student.nu.ac.th.webservices/upnm
กุดขอนแก่น
0896202193
-
1 เมษายน 2481
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
54
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 21:11:54 น.
177
1040050635
40050194
050635
จตุรคามรังสรรค์
Jaturakamrungsan
นายสวัสดิ์ สุนทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ่อ
เขาน้อย
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
เขาน้อย
043917047
1 มิถุนายน 2476
65
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
118
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:35 น.
178
1040050636
40050195
050636
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
Bannapangkururatsamukkee
นางกองแก้ว อุปรัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เขาน้อย
เขาน้อย
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
ไม่มี
ไม่มี
เขาน้อย
062189633
043917029
11 กันยายน 2495
78
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
91
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:35:01 น.
179
1040050587
40050196
050587
บ้านกุดดุกวิทยา
bankuddukwitiya
นายทรงวุฒิ ทาระสา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านกุดดุก
ดินดำ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
อปท.ดินดำ
0-4321-0700
1 ต.ค. 2476
79
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
190
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:14 น.
180
1040050589
40050197
050589
ดินดำวังชัยวิทยา
Dindumwangchaiwittaya
นายศุภรัตน์ บุญไตรย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดินดำ
ดินดำ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
dindum148@hotmail.co.th
www.ddw5.com
ดินดำ
043-260715
17 พฤษภาคม 2483
74
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
128
11
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:11:07 น.
181
1040050591
40050198
050591
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
Nongtoomnonsawon
นายสุรพงษ์ พรมชมชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนสวรรค์
ดินดำ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nt.school.223@hotmail.com
nongtooms.kkn5.go.th
ดินดำ
0-4321-3825
19 กุมภาพันธ์ 2494
81
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
8
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01:52 น.
182
1040050592
40050199
050592
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
BANKUDCANPRACHASAN
นายอุ่นทยา ผาผง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กุดแคน
ทุ่งชมพู
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
kskn5.com
ทุ่งชมพู
0890417010
0
2522
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:28 น.
183
1040050594
40050200
050594
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
BANKOKSONGPUEYDONDOOWITTAYASCHOOL
นายสุริยะ ชิดทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โคกสงเปีอย
ทุ่งชมพู
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
ทุ่มชมพู
0-4321-3539
1 พฤศจิกายน 2508
66
24.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
131
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22:07 น.
184
1040050595
40050201
050595
บ้านทุ่งชมพู
bantungchomphoo
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ทุ่งชมพู
ทุ่งชมพู
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
tungchomphoo@gmail.com
www.tpkn5.com
ทุ่งชมพู
พ.ศ.2508
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:11 น.
185
1040050597
40050202
050597
บ้านหนองพลวง
Bannongpluang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองพลวง
ทุ่งชมพู
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
prasert88942@gmail.com
-
ทุ่งชมพู
0981432235
-
พ.ศ.2452
85
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:23:09 น.
186
1040050598
40050203
050598
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
Banhuykinudonpuemwittaya
นายสุขวัชร เทพปิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หว้ยขี้หนู
ทุ่งชมพู
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
huewkhinu@hotmail.com
htpp://hueykinu.kkn๕.go.th
ทุ่งชมพู
0-4329-3657
พ.ศ. 2453
80
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04:46 น.
187
1040050600
40050205
050600
บ้านกุดน้ำใส
bankudnamsai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กุดน้ำใส
นาชุมแสง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
alpha_kit@hotmail.com
www.kudnamsai.org
นาชุมแสง
0-4345-8311
-
25/04/2485
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:40:46 น.
188
1040050602
40050206
050602
บ้านนาชุมแสง
NACHUMSANG
นายพลกฤษณ ศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาชุมแสง
นาชุมแสง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nachumsang9@gmail.com
nachumsang.ac.th
นาชุมแสง
043458250
8 มิถุนายน 2481
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
266
12
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:41 น.
189
1040050604
40050208
050604
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
Bannongyanglannongtum school
นายสมพร ทะเยี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองย่างแลน
นาชุมแสง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
Lantum55thaimail.com
นาชุมแสง
-
ไม่มี
2518
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:38:29 น.
190
1040050605
40050209
050605
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
Nongloompuk bungsang
นายจตุพล ยุระศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองลุมพุกบุ่งแสง
นาชุมแสง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
NLP school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050605
นาชุมแสง
043-260428
-
21 พฤษภาคม 2518
37
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:22 น.
191
1040050606
40050210
050606
บ้านหัวฝาย
BANHUAFAY
นายจิตติพล โสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หัวฝาย
นาชุมแสง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
info@huafay.org
www.huafaysc.org
นาชุมแสง
043260476
2497
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:59:58 น.
192
1040050607
40050211
050607
โนนอุดมสะอาดวิทยา
Nonudom
นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 โนนสว่าง
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
นาหว้า
0-4326-0128
ปี พ.ศ. 2508
78
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
225
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:24:00 น.
193
1040050608
40050212
050608
บ้านคำใหญ่
Bankamyai School
นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำใหญ่
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
นาหว้า
10 มกราคม 2484
80
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:07 น.
194
1040050609
40050213
050609
นาหว้านาเจริญ
Nawhanacharoen
นายณภพ น้ำใจดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาหว้า
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nawanacharoen_school@hotmail.com
-
นาหว้า
043041233
-
8 พ.ย. 2508
65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:27:40 น.
195
1040050610
40050214
050610
บ้านโนนกระเดา
bannonkradoa
นายวุฒิชัย วรครบุรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนกระเดา
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
นาหว้า
0-4326-0419
2520
80
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:03:15 น.
196
1040050611
40050215
050611
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
นายศรุต บุญโนนแต้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนสมบูรณ์
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
050138374
65
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 18:31:05 น.
197
1040050612
40050216
050612
โสกห้างศึกษา
sokhangsuksa
นายบัวเพชร จันทะนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 โสกห้างศึกษา
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
นาหว้า
043041236
043210332
17 พฤษภาคม 2498
65
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
142
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:30:14 น.
198
1040050614
40050218
050614
ห้วยชันวิทยา
Huaychanwittaya
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยชัน
นาหว้า
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
huaychan.kkn5@hotmail.com
-
0-43041235
-
1 พ.ค. 2515
70
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:10:42 น.
199
1040050615
40050219
050615
ภูเวียงวิทยายน
นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เมีองใหม่
ในเมือง
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
pwyrc127@hotmail.com
ในเมือง
043438203
043438251
60
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
194
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:32:18 น.
200
1040050616
40050220
050616
บ้านโคกสูงวิทยา
bankoksungwittaya school
นายปิติกร หงษ์เวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกสูง
ในเมือง
เวียงเก่า
ขอนแก่น
04150
koksung1999@hotmail.com
koksungwit.org
เทศบาลตำบลในเมือง
0-4326-0424
18 เมษายน 2478
65
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:48:55 น.
201
1040050617
40050221
050617
บ้านแดง
BANDANG
-
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านแดง
ในเมือง
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
ในเมือง
0982719564,0880559895
9 ต.ค.2495
60
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
6
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:59:22 น.
202
1040050618
40050222
050618
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
photongnongtaopoonwittaya
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โพธิ์
ในเมือง
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
photong-123456@hotmail.com
-
ในเมือง
0-4326-0476
-
1 พฤษภาคม 2479
65
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
141
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:11 น.
203
1040050588
40050223
050588
บ้านโคกสง่า
BANKOGSANGA SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกสง่า
บ้านเรือ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
kookkai19680606@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050588
บ้านเรือ
0868503482
1 พฤษภาคม 2513
70
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:17 น.
204
1040050624
40050224
050624
บ้านเรือ
Banrua
นายสุเมธ ดีชัยชนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเรีอ
บ้านเรือ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
e-mail : banruaschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050624
บ้านเรือ
0-4329-1867
24 /09/2461
53
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
48
9
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:29 น.
205
1040050586
40050225
050586
สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
sounkluyhuychunwittayakan
นายณัฏณรงค์ พิริยการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สวนกล้วย
บ้านเรือ
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
sounkluy@hotmail.com
บ้านเรือ
0-4326-0253
พ.ศ.2481
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
82
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:18 น.
206
1040050621
40050226
050621
บ้านนาก้านเหลือง
bannakanluangschool
นายธงชัย สุขสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนหัน
ภูเวียง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40510
nkl57@hotmail.com
www.nkl.ac.th
เทศบาลตำบลภูเวียง
0-4329-1890
043292143
2461
53
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
1,124
35
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:57 น.
207
1040050590
40050227
050590
บ้านโพนเพ็กพิทยา
Banphonphekpithaya
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โพนเพ็ก
ภูเวียง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
-
ponpheg.kkn5.go.th
ภูเวียง
-
-
01/05/2482
48
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:37:09 น.
208
1040050629
40050228
050629
อนุบาลภูเวียง
Anubanphuwiang School
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
www.anupuwing.org/
เทศบาล
043291212
043291222
12 พฤษภาคม 2497
36
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
863
29
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:22 น.
209
1040050619
40050229
050619
บ้านหนองขาม
Ban Nongkham
นายนิพนธ์ รัตนวงษ์วิมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองขาม
ในเมือง
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
ในเมือง
043438295
60
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
56
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:43:56 น.
210
1040050637
40050230
050637
บ้านเมืองเก่า
banmueanggao
นายธนธรรม มีทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เมืองเก่า
เมืองเก่าพัฒนา
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
suchatgood@yahoo.co.th
www.mk-school.org
เมืองเก่าพัฒนา
043438297
043438297
01062479
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
129
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:27 น.
211
1040050638
40050231
050638
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
BANHINRONGNONSAWAN
นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หินร่อง
เมืองเก่าพัฒนา
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
Hinrongschool1@hotmail.com
www.schoolweb.eduzone.com2hinrong
เมืองเก่าพัฒนา
-
-
24 มิถุนายน 2484
ึ70
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
149
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:15:36 น.
212
1040050639
40050232
050639
บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
Bannongnakhamprachanukhro
นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองนาคำ
เมืองเก่าพัฒนา
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
เมืองเก่าพัฒนา
043917052
043917052
25 ธันวาคม 2522
52
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
9
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53:07 น.
213
1040050640
40050233
050640
บ้านหนองบัว
Ban Nongbua
นายธวัชชัย พลนิกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองบัว
เมืองเก่าพัฒนา
เวียงเก่า
ขอนแก่น
40150
nongbua.kk5@gmail.com
เมืองเก่าพัฒนา
พ.ศ. 2484
65
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:50 น.
214
1040050601
40050234
050601
ไตรคามวิทยาสรรค์
trikhamwittayasun
นายสาธร พรเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าเสี้ยว
สงเปือย
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
trikhamwit@hotmail.com
tkw.kkn5.go.th
สงเปือย
0-4329-1861
8 มิถุนายน 2481
55
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
125
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:16 น.
215
1040050633
40050235
050633
บ้านสงเปือย
BanSongpuey
นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สงเปีอย
สงเปือย
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
songpueyschool@hotmail.com
สงเปือย
0-4329-1343
-
8 กันยายน 2496
53
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:48 น.
216
1040050634
40050236
050634
บ้านอ่างศิลา
Angsila School
นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 อ่างศิลา
สงเปือย
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
angsilakkn5@gmail.com
goo.gl/npssEv
สงเปือย
0-4329-1212
19/05/2518
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
127
11
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:25 น.
217
1040050630
40050237
050630
บ้านโคกไร่
ฺBANCOKRAI
นางรุ่งทิวา บาลยอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกไร่
สงเปือย
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
khokrai@hotmail.co.th
สงเปือย
0-4329-1861
2493
60
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
70
9
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:19 น.
218
1040050631
40050238
050631
บ้านถ้ำแข้
thumkae
นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านถ้ำแข้
สงเปือย
ภูเวียง
ขอนแก่น
40510
สงเปือย
043260224
20 ตุลาคม 2498
65
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:36 น.
219
1040050644
40050239
050644
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
Nongkungsernnongnopatthana
นายสุรพล แสนสุภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองกุงเชิน
หนองกุงเซิน
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nnp240@hotmail.com
หนองกุงเชิน
0819648346
2 มิถุนายน 2481
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
267
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:12 น.
220
1040050646
40050240
050646
หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
nongkralaengkradaowitthaya
นายสำรอง คำมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านน้ำเซิน
หนองกุงเซิน
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nklkdw.2513@gmail.com
หนองกุงเชิน
0-4391-7584
043917527
1 มิถุนายน 2482
60
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
127
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:28:54 น.
221
1040050581
40050241
050581
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
Nonsilanonmuangwittaya
นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนศิลา
หนองกุงเซิน
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
Nonsilanonmuangwittaya@hotmail.com
-
หนองกุงเชิน
0-43260282
-
16 มกราคม 2471
72
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
74
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:03 น.
222
1040050645
40050242
050645
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
bannongkungtanasan sophon school
นายระลึก ราชาวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 หนองกุงธนสารโศภณ
หนองกุงธนสาร
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
0-43917-550
043917550
1 มกราคม 2476
76
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
152
11
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:23:35 น.
223
1040050642
40050244
050642
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
BanKoksahagornthepruksa
นายพนมไพร ปราบแกะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกสหกรณ์
หนองกุงธนสาร
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
www.kskt5.com
หนองกุงธนสาร
0-4326-0182
1 พฤษภาคม 2490
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:21:26 น.
224
1040050643
40050245
050643
บ้านวังขอนแดง
Ban Wangkhorndang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วังขอนแดง
หนองกุงธนสาร
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
tharworn_thamwong@hotmail.com
wkdkkn5.go.th
หนองกุงธนสาร
0-4397-5501
27 มิถุนายน 2494
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
7
4
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:46:56 น.
225
1040050625
40050248
050625
บ้านหัน
BANHUN
นางศิริพร เสาวรส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหัน
หนองกุงธนสาร
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
banhun2013@thaimail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
0-4326-0563
27 พฤษภาคม 2482
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
06 มีนาคม 2563 เวลา 12:47:03 น.
226
1040050593
40050249
050593
บ้านโคกกลางวิทยา
Bankokklangwithaya
นายบรรจง ทุมมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกกลาง
หว้าทอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
หว้าทอง
043260415
-
16 พฤษภาคม 2482
86
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:17:39 น.
227
1040050596
40050250
050596
หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
Nongpakwaen
นายเจริญชัย สิงห์แป
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หนองผักแว่น
หว้าทอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
nongpakwaen2408@gmail.com
www.pakwaen.org
หว้าทอง
081-0559897
-
1 พฤศจิกายน 2408
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
137
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:11 น.
228
1040050628
40050251
050628
บ้านห้วยบง
Banhuaybong School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยบง
หว้าทอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
-
-
หว้าทอง
0-4326-0560
-
8 พฤศจิกายน 2508
85
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
38
9
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:58:27 น.
229
1040050623
40050252
050623
บ้านพระบาท
Banprabat School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พระบาท
หว้าทอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
prabat218@hotmail.com
อบต. หว้าทอง
0-4326-0331
-
13 ตุลาคม 2498
64
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:28 น.
230
1040050627
40050253
050627
บ้านหว้าทอง
Banwathong
นางปัญชลิกา นามมณทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหว้าทอง
หว้าทอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
40150
หว้าทอง
0-4326-0469
043260469
2464
84
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
7
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:12 น.
231
1040050565
40050254
050565
นาฝายวิทยา
Nafaiwittaya
นายเฉลิมชัย สมท่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านนาฝายเหนือ
นาฝาย
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050565
นาฝาย
0-4326-0544
2521
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
122
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:06 น.
232
1040050567
40050255
050567
บ้านสะแกเครือ
BAN SAKAE KRUA SCHOOL
นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสะแกเครือ
นาฝาย
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
นาฝาย
0902019758
2481
35
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
29
5
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:14 น.
233
1040050568
40050256
050568
บ้านสองคอน
Bangsongkon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสองคอน
นาฝาย
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
นาฝาย
099-8792306
25 สิงหาคม 2490
38.2
8.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
29
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:31 น.
234
1040050574
40050257
050574
บ้านโนนคอม
bannonkhom school
นายทินกร จันทร์เทพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนคอม
โนนคอม
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
nonkhom_2463@hotmail.com
www.nonkhom.com
เทศบาลตำบลภูผาม่าน
0-43-39-6030
-
1 เมษายน 2463
35
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:26:51 น.
235
1040050576
40050258
050576
บ้านป่ากล้วย
Phakluay
นายกิตติพร ภูพันลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านท่าขาม
โนนคอม
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
paonareerut789@gmail.com
โนนคอม
087-854-7876
0
12 สิงหาคม 2495
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
196
11
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:58:16 น.
236
1040050577
40050259
050577
บ้านสว่างโนนสูง
Sawangnonsung
-
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านห้วยถ้ำเต่า
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
-
-
ภูผาม่าน
0-4321-0264
-
16 กันยายน 2500
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:06:09 น.
237
1040050575
40050260
050575
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
BANNONSAWANGTAKRABUA
นายสมว่า เพียศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
เทศบาลตำบลภูผาม่าน
043396029
19 พฤศจิกายน 2495
30
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
190
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:59 น.
238
1040050573
40050261
050573
บ้านนาน้ำซำ
NANAMSUM
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาน้ำซำ
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
-
-
ภูผาม่าน
0821395998
-
15 พฤษภาคม 2510
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
7
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:16:56 น.
239
1040050569
40050262
050569
หนองแห้ววังมนศึกษา
Nhonghawwangmonsuksa School
นางสาวศุภนันท์ พิมดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองแห้ว
วังสวาบ
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
nws.kkn5@gmail.com
nws-kkn5.ac.th
วังสวาบ
0-4343-8203
2496
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
145
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 21:46:24 น.
240
1040050566
40050263
050566
บ้านวังสวาบ
ฺฺBAN WANGSAWAB SCHOOL
ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านวังสวาบ
วังสวาบ
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
Wangsawab@gmail.com
วังสวาบ
0-4343-8291
2513
ุ60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
118
11
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:47:17 น.
241
1040050564
40050264
050564
บ้านเขาวง
khaowong
นายอาทิตย์ ทองดี
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาวง
วังสวาบ
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
วังสวาบ
0-4343-8293
10042522
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
7
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:07:02 น.
242
1040050572
40050265
050572
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
bansubsomboon
นายเสน่ห์ โคตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ห้วยม่วง
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
bansubsomboonsch@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/subsomboon/
ห้วยม่วง
043914115
-
7 กุมภาพันธ์ 2526
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
325
14
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:54:08 น.
243
1040050570
40050266
050570
ชีพอนุสรณ์
Cheepanusorn
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง
ห้วยม่วง
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
cheepanuson@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050570
ห้วยม่วง
0-43-260-722
-
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2520
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
136
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:11 น.
244
1040050571
40050267
050571
บ้านซำภูทอง
SAMPHUTHONG SCHOOL
นายวิมล ศรีบุตรตา
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านซำภูทองเหนือ
ห้วยม่วง
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
samphuthongSPT@gmail.com
-
ห้วยม่วง
0862308160
-
มิถุนายน 2518
31
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
7
19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:54:24 น.
245
1040051031
40050268
051031
นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ว่าที่พันตรี ดร.วศิน สอนโพธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 หัวนาหม่อ
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
namononlan@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040051031
กุดธาตุ
0-4321-1581
2482
70
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
181
11
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:09:02 น.
246
1040051032
40050269
051032
บ้านกุดธาตุ
Ban Kudthat
นายสวัสดิ์ สุนทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกุดธาตุ
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
-
www.kudthat.xyz
กุดธาตุ
0-4391-7051
-
พ.ศ.2483
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
228
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:46 น.
247
1040051033
40050270
051033
บ้านโคกนาฝาย
bankoknaflay
นายฟ้าสาง คำทองเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคก
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
กุดธาตุ
0931311869
-
2482
85
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:17:35 น.
248
1040051034
40050271
051034
บ้านนาดี
ฺBannadee
นายวิญญู สุธรรมฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านนาดี
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
nadeeschool@hotmail.com
bannadee.com
กุดธาตุ
0895748293
24 พ.ค.2483
65
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
218
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:46 น.
249
1040051035
40050272
051035
บ้านสะอาด
BAN SA-ARD
นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสะอาด
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
bansaard.school@gmail.com
กุดธาตุ
2481
58
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
11
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:48:30 น.
250
1040051036
40050273
051036
บ้านหัวภู
banhuapoo school
นางสรารัตน์ ชำนาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวภู
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
hua.poo@hotmail.com
กุดธาตุ
0862576896
2523
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
10 มิถุนายน 2563 เวลา 11:55:07 น.
251
1040051037
40050274
051037
หนองแวงวิทยา
Nongwangwittaya school
นายประดิษฐ์ จันนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองแวง
กุดธาตุ
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
Pjpradist2502@gmail.com
กุดธาตุ
0899434525
2468
64
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
135
8
19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:01:41 น.
252
1040051038
40050275
051038
บ้านขนวน
BANKHANUAN
นายวิเชียร หมื่นชั่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านขนวน
ขนวน
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
khanuan2012@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040051038
ขนวน
043217909
-
2474
84
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
298
13
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:11:28 น.
253
1040051039
40050276
051039
บ้านศาลาดิน
BANSALADIN
นางศิริวัฒนา ต่อนี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศาลาดิน
ขนวน
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
ขนวน
043-041371
10 ตุลาคม 2498
55
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:03 น.
254
1040051040
40050277
051040
บ้านหนองกุงคชสาร
NONGKHOONGKODCHASAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองกุง
ขนวน
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
nkkns.kkn5.go.th
ขนวน
0-4321-7981/088-5485866
-
13 ส.ค. 2485
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
8
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:09:46 น.
255
1040051042
40050278
051042
บ้านหนองพู่วังหินซา
bannongpoowanghinza
นางวิไลวรรณ ห่มขวา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองพู่
ขนวน
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
bannongpoo@gmail.com
nongpu.kkn5.go.th
ขนวน
0-4339-6029
01052515
70
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15:44 น.
256
1040051045
40050279
051045
บ้านคึมชาติประชาสรรค์
bankhamchatprachasan
นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคึมชาติ
ขนวน
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
ขนวน
0934617369
19 ก.ย. 2493
75
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
25
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:51:31 น.
257
1040051043
40050280
051043
บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
Bannongyaplongnongwa School
นายจตุพล ยุระศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านโคก
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
nongyaplong@hotmail.co.th
nypnw.kkn5.go.th/
บ้านโคก
-
-
1 กรกฎาคม 2495
85
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:22 น.
258
1040051044
40050281
051044
บ้านหนองหอย
Bannonghoi
นายนราวุธ การอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองหอย
บ้านโคก
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
school.bnh@gmail.com
บ้านโคก
-
-
พ.ศ.2521
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
73
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:10 น.
259
1040051041
40050282
051041
บ้านหนองนาคำ
Bannongnakham
นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองนาคำ
บ้านโคก
หนองนาคำ
ขอนแก่น
40150
ตำบลหนองนาคำ
0933262095
1 พฤษภาคม 2461
90
0.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
222
14
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:36:46 น.
260
1040051193
40050283
051193
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
Kaowong Dongsakrantadfha
นายอาทิตย์ ทองดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดงสะคร่าน
วังสวาบ
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350
-
-
-
-
-
17-12-2557
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
8
03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:18:14 น.