ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1043660279
43020001
660279
บ้านกุดบง
Bankudbong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 5 โรงเรียนบ้านกุดบง
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020001@nongkhai2.go.th
www.kudbong.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
042015229
พ.ศ. 2490
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
73
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:20 น.
2
1043660280
43020002
660280
บ้านใหม่
Banmai
นายเกษม คำสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 3 บ้านใหม่
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020002@nomgkhai2.go.th
www.bmai.nomgkhai2.go.th
อบต.กุดบง
042089818
-
2479
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
8
14 สิงหาคม 2562 เวลา 16:24:52 น.
3
1043660281
43020003
660281
บ้านนิคมดงบัง
nicomdongbang
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 11 นิคมดงบัง
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020003@nongkhai2.go.th
www.nicum.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
1 พฤษภาคม 2520
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
28
7
03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:36:54 น.
4
1043660282
43020004
660282
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
chumchonbannon-nonsawan
นายนรินทร์ นาบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 4 โนน
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020004@nongkhai2.go.th
www.bnnsw.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
042430164
-
5/07/2498
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
9
04 กันยายน 2562 เวลา 13:58:13 น.
5
1043660283
43020005
660283
บ้านโนนฤาษี
Bannonruesri
นายเตียงทอง ชัยจันทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 8 บ้านโนนฤาษี
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020005@nongkhai2.go.th
www.ns.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
080-6363675
-
11มกราคม2510
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:25 น.
6
1043660284
43020006
660284
บ้านหนองกุ้ง
BanNongKung
นายคูณ จันทรประทักมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
1043020006@nongkhai2.go.th
www.nkg.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
-
-
17/04/2474
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
66
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:10 น.
7
1043660286
43020007
660286
บ้านกลุ่มพัฒนา
Banklumpattana
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 10 บ้านกลุ่มพัฒนา
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020007@nongkhai2.go.th
www.bkn.nongkhai2.go.th
อบต.กุดบง
0898618226
0
09/10/2524
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:48:53 น.
8
1043660287
43020008
660287
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 7 บ้านนามะเฮียว
กุดบง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
อบต.กุดบง
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
20
8
15 ตุลาคม 2560 เวลา 10:08:18 น.
9
1043660231
43020009
660231
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
Anubaljumpholphonphisai
นายอุดม หวังหมู่กลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 13 จอมทอง
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020009@nongkhai2.go.th
http://www.anubaljumphol.nongkhai2.go.th/
เทศบาลตำบลโพนพิสัย
042471277
042471277
1 เมษายน 2457
1
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
1,061
34
06 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:08 น.
10
1043660232
43020010
660232
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
woenrongthonsamakki
นายสมควร มั่งมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 5 บ้านร่องถ่อน
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
wernrong@gmail.com
www.woen.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
0812624699
1 สิงหาคม 2505
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
8
26 สิงหาคม 2562 เวลา 22:36:04 น.
11
1043660233
43020011
660233
หมู่บ้านตัวอย่าง
็Hmuban Tawxyang
นายพัชระ งามชัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 12 อยู่ดีมีสุข
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020011@nongkhai2.go.th
www.mbty.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
0
2522
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
170
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:44:34 น.
12
1043660234
43020012
660234
บ้านห้วยเปลวเงือก
Huai Plew Ngeuk
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 7 อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020012@nongkhai2.go.th
www.huai.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
0862223529
2515
9
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
59
8
26 สิงหาคม 2562 เวลา 22:50:53 น.
13
1043660235
43020013
660235
บ้านนาตาล
Natal
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 21 นาตาล
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020013@Nongkai2.go.th
www.natan.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
0935193229
-
25 สิงหาคม 2485
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:09 น.
14
1043660236
43020014
660236
บ้านนาเพียงใหญ่
Napiangyai
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 19 เสริมสุข
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
อบต. จุมพล
042016034
042016034
29/11/2442
7
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
316
12
15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:02:40 น.
15
1043660237
43020015
660237
บ้านปักหมู
Banpakmoo
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 11 บ้านปักหมู
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
www.pmo.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
16 พฤษภาคม 2522
21
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:08 น.
16
1043660251
43020016
660251
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
Napiangnoi-Nasomboon
นายกุหลาบ นางาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 9 บ้านนาเพียงน้อย
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
npnnsb@gmail.com
www.npn.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
042430168
-
2498
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:18:42 น.
17
1043660285
43020017
660285
ยูเนสโกสัมมนา
Unesco semina
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 4 บ้านเดื่อ
จุมพล
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
krupong210@gmail.com
www.unesgo.nongkhai2.go.th
อบต.จุมพล
0611313492
พ.ศ. 2483
4
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
7
03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38:37 น.
18
1043660245
43020018
660245
ชุมชนบ้านชุมช้าง
Chumchonbanchumchang
นายจรูญ เวียงคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 13 เอราวัณ
ชุมช้าง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020018@nongkhai2.go.th
chumchonchumchang.nongkhai2.go.th
อบต.ชุมช้าง
081-9744073
-
10 /11/ 2466
8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
136
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:37:10 น.
19
1043660246
43020019
660246
บ้านบัว
Banbua
นายคำล้วน วงษ์สิม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 10 หนองกุง
ชุมช้าง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020019@nongkai2.go.th
banbua.nongkhai2.go.th
อบต.ชุมช้าง
0902596451
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
336
19
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:40 น.
20
1043660247
43020020
660247
บ้านโนนหนามแท่ง
BAN NONNAMTHEANG SCHOOL
นายประลอง ไชยวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง
ชุมช้าง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
bannonnamthaengschool@gmail.com
www.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th
อบต.ชุมช้าง
0979922808
-
2483
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
113
8
14 สิงหาคม 2562 เวลา 09:23:26 น.
21
1043660248
43020021
660248
บ้านโพนทัน
PHONTAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 16 บ้านโพนสว่าง
ชุมช้าง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020021@nongkhai2.com
www.phontan.nongkhai2.go.th
อบต.ชุมช้าง
042-430170
-
2475
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
23
8
20 มีนาคม 2562 เวลา 10:57:42 น.
22
1043660250
43020022
660250
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
Thungthattaleedonklangsamakee
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 บ้านท่าลี่
ชุมช้าง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
Thungthat_talee@hotmail.com
www.thungthat.nongkhai2.go.th
อบต.ชุมช้าง
042471335
-
2483
4
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
82
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:13:55 น.
23
1043660267
43020023
660267
บ้านเซิม
bansoem
นายชารี แพนแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 2 โนนสง่า
เซิม
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020023@nongkhai2.go.th
soem.nongkhai2.go.th/
อบต.เซิม
042017151
042017151
30/11/2442
40
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
358
16
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:54 น.
24
1043660262
43020024
660262
บ้านท่าหนองพันทา
Banthanongpanta School
นายกรพล การินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 6 บ้านโคกสง่า
เซิม
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
tnpt.nongkhai2.go.th
อบต.เซิม
042430257
1 พ.ค. 2500
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
174
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:09 น.
25
1043660263
43020025
660263
บ้านโคกกลาง
coke klang
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 11 บ้านโคกกลาง
เซิม
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020025@nongkhai.go.th
www.kokklag.nongkhai2.go.th
อบต.เซิม
16/05/2518
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
05 สิงหาคม 2562 เวลา 10:18:36 น.
26
1043660268
43020026
660268
บ้านคำตอยูง
kumtoyoong
นายประพันธ์ โคตุนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 7 คำตอยูง
เซิม
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020026@nongkhai2.go.th
www.cty.nongkhai2.go.th
อบต.เซิม
083343369
23 พฤศจิกายน 2524
35
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
81
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:51 น.
27
1043660277
43020027
660277
บ้านหนองแคนดอนสนุก
Bannongkhandonsanook
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 5 บ้านหนองแคน
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
wirat35@hotmail.com
www.nongkhan.nongkhai2.go.th
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
042430259
2500
24
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
19
6
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:23 น.
28
1043660273
43020028
660273
บ้านหนองแหวน
NONGWAEN SCHOOL
นายธนวัฒน์ บัวระพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 4 บ้านหนองแหวน
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020028@nongkhai2.go.th
www.nongwan.nongkhai2.go.th
อบต.ทุ่งหลวง
042089830
-
2492
38.9
26.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:12 น.
29
1043660274
43020029
660274
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
Rongnorongkamcumbuon
นายนพดล สอนบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 6 บ้านร่องโน
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020029@nongkhai2.go.th
www.rn.nongkhai2.go.th
อบต.ทุ่งหลวง
-
-
2518
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:00 น.
30
1043660278
43020030
660278
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
Ban Tungluangnakham School
นายศรีไพร ชานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 1 ทุ่งหลวง
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020030@nongkhai2.go.th
www.tlk.nongkhai.go.th
อบต.ทุ่งหลวง
042015444
042015444
2519
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 20:07:45 น.
31
1043660244
43020031
660244
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
Bannatannuanonsawat
นางนวลปรางค์ หลักมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 2 บ้านนาตาลเหนือ
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
www.ntn.nongkhai2.go.th
อบต.ทุ่งหลวง
-
-
2500
20
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
17 ตุลาคม 2562 เวลา 12:22:34 น.
32
1043660260
43020032
660260
บ้านแป้น
BANPAN
นายธวัช ถาโท
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 2 บ้านแป้น
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020032@nongkhai2.go.th
www.banpan.nongkhai2.go.th
อบต.นาหนัง
019542587
-
17 พฤศจิกายน 2497
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
162
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:48 น.
33
1043660258
43020033
660258
บ้านกุดแกลบ
Bankudklab
นายอาคม มาตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 4 บ้านกุดแกลบ
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020033@nongkhai2.go.th
www.kkb.nongkhai2.go.th
อบต.นาหนัง
-
-
26 พฤษภาคม 2490
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:03:16 น.
34
1043660253
43020035
660253
บ้านหนองหอย
Bannonghoy
นายวิโรจน์ ศิลาคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 180/14 ห้วยคู่
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
chaw2012.55@gmail.com
www.bannonghoy.nongkhai2.go.th
อบต.นาหนัง
042-089-9835
1 พ.ค. 2512
24
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
168
8
17 สิงหาคม 2562 เวลา 19:26:33 น.
35
1043660255
43020036
660255
บ้านก่องขันธ์
KHONGKHAN SCHOOL
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 12 บ้านโพธิ์ศรี
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020036@nongkhai2.go.th
www.bkk.nongkhai2.go.th
อบต.นาหนัง
042430263
042430263
21 มกราคม 2481
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
162
8
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:48 น.
36
1043660256
43020037
660256
บ้านดงสระพัง
Dongsapang
นายสังข์ ปาณศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 6 บ้านดงสระพัง
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020037@nongkhai2.go.th
www.dsps.th.port.com
อบต.นาหนัง
042430264
-
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
134
8
08 สิงหาคม 2562 เวลา 13:02:30 น.
37
1043660257
43020038
660257
บ้านต้อนเหนือ
BANTHONNUA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 7 ต้อนเหนือ
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
kosit08@hotmail.com
www.thonnua.nongkhai2.go.th
อบต.นาหนัง
042-470169
-
1 ตุลาคม 2509
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
7
2
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:18 น.
38
1043660252
43020039
660252
บ้านนาหนัง
NANANG
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 15 บ้านนาเจริญ
นาหนัง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020039@nongkhai2.go.th
www.nanang.org
อบต.นาหนัง
042015028
042015028
12 พฤษภาคม 2482
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
234
10
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:20:11 น.
39
1043660270
43020040
660270
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
Khum-in-plaeng school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 8 คำพัฒนา
บ้านผือ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
อบต.บ้านผือ
7 พฤษภาคม 2527
21
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:06:59 น.
40
1043660254
43020041
660254
บ้านหนองแอก
BanNongaak School
นางสุวิภา ธุระธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 6 บ้านหนองแอก
บ้านผือ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020041@nongkhai2.go.th
อบต.บ้านผือ
042-089836
1 มิถุนายน 2486
30
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 20:25:12 น.
41
1043660249
43020042
660249
บ้านผือ
Banphue
นายสมพงษ์ ปราบศัตรู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 บ้านผือ
บ้านผือ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
bp660249@gmail.com
www.banphue.nongkhai2.go.th
อบต.บ้านผือ
0878672064
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
555
22
11 มิถุนายน 2561 เวลา 17:15:57 น.
42
1043660269
43020044
660269
บ้านคำจำปา
khamchampa
นางอรชพร อำนวยการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 6 บ้านคำจำปา
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020044@hotmail.com
www.kjp.nongkhai2.go.th
อบต.บ้านโพธิ์
042430178
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
50
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
99
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:30 น.
43
1043660261
43020045
660261
บ้านคำเจริญ
Bankamjaroen
นายสถิตย์ ภูชาดึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 3 คำเจริญ
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020045@nongkhai2.go.th
kamjaroen.nongkhai2.go.th
อบต.บ้านโพธิ์
042430176
042430176
19 พฤศจิกายน 2519
40
39
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:06 น.
44
1043660264
43020046
660264
บ้านโพธิ์
Banpho
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 1 บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020046@nongkhai2.go.th
http://www.pnk.nongkhai2.go.th/
อบต.บ้านโพธิ์
0878627263
30/11/2442
30
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
444
20
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:28:40 น.
45
1043660265
43020047
660265
บ้านคำปะกั้ง
khampakung School
นายนวน เถื่อนลือชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 8 บ้านคำแสนสุข
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
อบต.บ้านโพธิ์
042430177
042089839
2517
45
43
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
300
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:21 น.
46
1043660266
43020048
660266
บ้านปัก
BANPUG
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 4 บ้านปัก
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
www.banbug.nongkhai2.go.th
อบต.บ้านโพธิ์
2483
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58:09 น.
47
1043660240
43020050
660240
บ้านดงกำพี้
BANDONGKHAMPEE
ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 7 บ้านดงกำพี้
วัดหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020050@nongkhai2.go.th
www.bdp.nongkhai2.go.th
อบต.วัดหลวง
2485 (1942)
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
151
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:23 น.
48
1043660241
43020051
660241
ชุมชนบ้านปากสวย
Chumchonbanpaksuai
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 14 สวยเสด็จ
วัดหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
chumchon_ps@hotmail.com
www.paksuai.nongkhai2.go.th/
อบต.วัดหลวง
042430181
-
2466
12
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
218
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:15 น.
49
1043660238
43020052
660238
บ้านวัดหลวง
Banwatluang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 บ้านวัดหลวง
วัดหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
nanta05@hotmail.com
www.wl.nongkhai2.go.th
อบต.วัดหลวง
042471330
-
พ.ศ. 2468
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
158
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:58 น.
50
1043660239
43020053
660239
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
bankoktornsongphairwittaya
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 9 บ้านโคก
วัดหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
info@koktrorn.org
www.kok.nongkhai2.go.th/
อบต.วัดหลวง
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:24 น.
51
1043660275
43020054
660275
บ้านสร้างนางขาว
Ban Sang Nang Kaow
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 สร้างนางขาว
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020054@nongkai2.go.th
www.snk.nongkhai2.go.th
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
042430182
27 มิ.ย.2483
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:55 น.
52
1043660276
43020055
660276
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
BANLAOPHOSRI
นายชาติชาย เหง้าวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 1 บ้านเหล่า
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020055@nongkhai2.go.th
www.lao.nongkhai2.go.th
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
24 /01/2510
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
8
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:40:15 น.
53
1043660243
43020056
660243
บ้านหาดสั่ง
Banhadsang School
นายมนตรี ฮักหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 6 บ้านหาดสั่ง
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
banhadsang.school
www.hadsang.nongkhai2.go.th
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
19
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
03 สิงหาคม 2562 เวลา 08:55:49 น.
54
1043660272
43020057
660272
บ้านหนองอั้ว
nongour school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 5 บ้านหนองอั้ว
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
nong_school@hotmail.com
www.nongour.nongkhai2.go.th
อบต.ทุ่งหลวง
042 470218
042 470218
2481
32
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
240
12
17 กันยายน 2562 เวลา 13:05:10 น.
55
1043660288
43020058
660288
บ้านเหล่าต่างคำ
ฺBanlaothangkham
นายวชิราวุธ บัวแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 10 เหล่าเจริญ
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020058@nongkhai2.go.th
www.Ltk.nongkhai2.go.th
อบต.เหล่าต่างคำ
042089848
พ.ศ.2505
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:44:58 น.
56
1043660289
43020059
660289
บ้านเชียงอาด
Chiangard
นายสุรชัย ทินกระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 12 บ้านมีสุข
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
chiangard.12@gmail.com
www.chiangard.nongkhai2.go.th
อบต.เหล่าต่างคำ
061-042-8302
-
21 มิถุนายน พ.ศ.2482
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
251
11
02 กันยายน 2562 เวลา 14:34:38 น.
57
1043660290
43020060
660290
บ้านนาเมย
BANNAMOEI
นายวีระ โพธิรุขา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 7 บ้านนาเมย
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
-
www.namoei.nongkhai2.go.th
อบต.เหล่าต่างคำ
042430184
-
2483
30
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:31 น.
58
1043660291
43020061
660291
บ้านโคกหัวภู
KOKHUAPOO
นายมนูญ อินทะวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 11 บ้านโคกสว่าง
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020061@nongkhai2.go.th
www.kkp.nongkhai2.go.th
อบต.เหล่าต่างคำ
12 พฤษภาคม 2512
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:40 น.
59
1043660292
43020062
660292
บ้านห้วยน้ำเย็น
ฺBan Hauy Narm Yen
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 3 ห้วยน้ำเย็น
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
หนองคาย
43120
43020062@nongkhai2.go.th
www.hny.nongkhai2.go.th
อบต.เหล่าต่างคำ
-
-
8 สิงหาคม 2500
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
8
19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:29:31 น.
60
1043660479
43020120
660479
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
NONYANG-DONMEK
นายปรีชา อาจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 5 ดอนเม็ก
นาดี
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020120@nongkhai2.go.th
www.nonyang.nongkhai2.go.th
อบต.นาดี
042-430276
พ.ศ.2519
32
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
155
8
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:05:27 น.
61
1043660480
43020121
660480
บ้านนาดี
Bannadee School
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 6 นาอุดม
นาดี
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020121@nongkhai2.go.th
www.bnd.nongkhai2.go.th
อบต.นาดี
10 พฤษภาคม 2483
35.5
9.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
179
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:57:11 น.
62
1043660463
43020122
660463
เฝ้าไร่วิทยา
FAORAIWITTAYA SCHOOL
นายชาตรี อุ่นเรือน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 11 ภูเงิน
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020122@nongkhai2.go.th
www.faoraiwittayaschool.nongkhai2.go.th
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
042417239
042417239
พ.ศ.2514
26
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
354
19
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:34 น.
63
1043660464
43020123
660464
บ้านจับไม้
Banjubmai
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 3 จับไม้
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
www.jubmai.nongkhai.go.th
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
0819947913
0
21 พฤษจิกายน 2497
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
9
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:05 น.
64
1043660465
43020124
660465
รสลินคัคณางค์
Rossalinkukkanang
นายอุนาจ กองธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 4 ท่าหายโศก
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020124@hotmail.go.th
rkn.nongkhai2.go.th
อบต.เฝ้าไร่
0817694132
-
24 มกราคม 2510
31
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
258
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:32 น.
65
1043660477
43020125
660477
บ้านนาฮำ
NAHUM
นายทองคำ ปาปะโข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 17 บ้านนาฮำ
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020125@nongkhai2.go.th
www.nhm.nongkhai2.go.th/
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
042417312
042417312
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
338
18
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:56 น.
66
1043660478
43020126
660478
บ้านหนองยาง
nongyang
นายสิริพงศ์ สายแขม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 6 หนองยาง
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
malaisri38@gmail.com
www.nkny.nongkhai2.go.th
อบต.เฝ้าไร่
042430278
042430278
19/5/2519
26
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:31:31 น.
67
1043660473
43020127
660473
อนุบาลหนองควาย
anubannongkhwai
นายชัยยงค์ คลังกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 2 หนองควาย
วังหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020127@nongkhai2.go.th
www.nongkhwainew.nongkhai2.go.th
อบต.วังหลวง
042016509
042016509
2503
25
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
32
660
25
04 สิงหาคม 2562 เวลา 12:15:40 น.
68
1043660466
43020128
660466
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Phiangluang 13 (Prachabamrung)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 8 หนองแวงคำภู
วังหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020128@nongkhai2.go.th
pch.nongkhai2.go.th
อบต.วังหลวง
042430100
-
21 เมษายน 2516
27
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
192
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:43 น.
69
1043660475
43020129
660475
บ้านโพนทอง
Pontong Shool
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 4 โพนทอง
วังหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020129@nongkhai2.go.th
www.pontong.nongkhai2.go.th
อบต.วังหลวง
-
-
2512
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
13 สิงหาคม 2562 เวลา 15:23:22 น.
70
1043660476
43020130
660476
บ้านท่าคำบง
Banthakhambong School
นายโสภณ จันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 5 ท่าคำบง
วังหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020130@nongkhai2.go.th
http://www.thakambong.nongkhai2.go.th/
อบต.วังหลวง
042436816
2 พฤษภาคม 2510
30
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
146
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:57 น.
71
1043660474
43020131
660474
บ้านหนองวัวชุม
BANNONGWAUCHUM
นายชัยวิชิต วิชัยโย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 7 หนองวัวชุม
วังหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020131@nongkhai2.go.th
www.nwc.nongkhai2.go.th
อบต.วังหลวง
042-089-812
21 พฤษภาคม 2522
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
8
03 สิงหาคม 2562 เวลา 11:22:15 น.
72
1043660471
43020132
660471
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
Kudcannonmanpla School
นายพงษ์พิทยา มาตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 3 กุดแคน
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
4320132@nongkhai2.go.th
knp.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
10 กันยายน 2490
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
131
8
21 มีนาคม 2561 เวลา 12:07:12 น.
73
1043660470
43020133
660470
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
Nongjoknoonsomboon
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 5 หนองจอก
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020133@nongkhai2.go.th
www.nongjok.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
042016222
042016222
ปี 2500
12
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
9
03 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00:42 น.
74
1043660472
43020134
660472
บ้านหนองบัวเงิน
Ban nongbuangean
นายนุกูล เข่งดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 16 สุขสำราญ
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020134@nongkhai2.go.th
bng.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
1ตุลาคม 2519
17
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
157
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:33:40 น.
75
1043660469
43020135
660469
ป่าไม้อุทิศ ๘
PAMAIUTID 8
นายศาสตรา ทับชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 8 บ้านโนนห้วยทราย
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020135@nongkhai2.go.th
www.pmi.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
0945741585
-
1 พฤษภาคม 2522
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:04 น.
76
1043660467
43020136
660467
บ้านหนองหลวง
Bannongluang school
นายเสริม นาหนอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 1 หนองหลวง
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020136@nongkhai2.go.th
bnl.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
042417898
042417898
17 มิถุนายน 2508
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
139
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:07:38 น.
77
1043660468
43020137
660468
บ้านแบง
BanBaeng
นายไกรสร พิมพ์ประชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 20 แบงใหม่
หนองหลวง
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020137@nongkhai2.go.th
www.bbs.nongkhai2.go.th
อบต.หนองหลวง
042414884
042414884
1 พ.ค. 2483
24
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
296
11
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:29 น.
78
1043660481
43020138
660481
เวทีราษฎร์บำรุง
Wethiratbamrung
นายรังสิต ทรงเย็น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 10 คำบุญมี
อุดมพร
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
www.vetee.nongkhai2.go.th
อบต.อุดมพร
042436863
2509
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
440
19
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:34 น.
79
1043660482
43020139
660482
บ้านโนนสะอาด
Nonsa-ard
นายปกครอง ธานัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 12 คำแก้ว
อุดมพร
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020139@nongkhai2.go.th
nonsaad.nongkhai2.go.th
อบต.อุดมพร
17 พฤษภาคม 2514
46
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
364
18
04 สิงหาคม 2562 เวลา 23:32:34 น.
80
1043660483
43020140
660483
บ้านคำโคนสว่าง
BANKHUMKHONSAWANG SCHOOL
นายบัวสอน จำปาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 7 คำโคนสว่าง
อุดมพร
เฝ้าไร่
หนองคาย
43120
43020140@nongkhai2.go.th
www.khumkhon.nongkhai2.go.th
อบต.อุดมพร
-
-
1 ธันวาคม 2509
41
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:56 น.
81
1043660453
43020141
660453
สุทธสิริโสภา
sutthasirisopha
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เปงจานนคร
หมู่ 9 โนนดู่
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
suttha_007@hotmail.com
www.sutthaschool.com
อบต.นาทับไฮ
042-416950
-
2507
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
166
11
16 มีนาคม 2561 เวลา 21:45:18 น.
82
1043660454
43020142
660454
บ้านนาทับไฮ
Ban Nathaphai
นายไพบูลย์ โสภากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 1 นาทับไฮ
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020142@nongkhai2.go.th
www.nth.nongkhai2.go.th
อบต.นาทับไฮ
042089860
-
1 ธันวาคม 2497
37
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
64
8
03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:54:15 น.
83
1043660455
43020143
660455
บ้านนาคำมูลชมภูพร
Nakammoonchompuporn School
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 6 บ้านนาคำมูล
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
www.nakammoon.nongkhai2.go.th
อบต.นาทับไฮ
13 พ.ค. 2517
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
89
8
03 สิงหาคม 2562 เวลา 08:56:36 น.
84
1043660456
43020144
660456
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 8 ชมภูพร
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
-
www.nkm.nongkhai2.go.th
อบต.นาทับไฮ
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
42
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:24:16 น.
85
1043660457
43020145
660457
รุจีจินตกานนท์
Rujeejintakanon
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เปงจานนคร
หมู่ 5 บ้านยางชุม
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020145@nongkhai2.go.th
www.rujee.nongkhai2.go.th/
อบต.นาทับไฮ
042414783
-
พ.ศ. ๒๕๑๑
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
236
11
03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38:37 น.
86
1043660462
43020146
660462
บ้านหนองเค็ม
nongkhem
นายสรวิศ ผาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 2 หนองเค็ม
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
www.nk.nongkhai2.go.th
อบต.นาทับไฮ
45
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:58:32 น.
87
1043660460
43020147
660460
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
Ban Nathaphai Sakha Nonphuthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 7 โนนภูทอง
นาทับไฮ
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
www.npt.nongkhai2.go.th
อบต.นาทับไฮ
0981498802
พ.ศ. 2524
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
51
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:44:23 น.
88
1043660450
43020148
660450
บ้านดอนเหมือด
donmueat
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 4 บ้านดงหอ
บ้านต้อน
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020148@nongkhai2.go.th
www.donmueat.nongkhai2.go.th
อบต.บ้านต้อน
2516
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:37:12 น.
89
1043660451
43020149
660451
บ้านต้อน
Banton school
นายอุดมสิน คำมุงคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 7 บ้านต้อนหัวนา
บ้านต้อน
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020149@nongkhai2.go.th
www.banton.nongkhai2.go.http://data.bopp-obec.info/web_nki2/?School_ID=1043660451
อบต.บ้านต้อน
0819650560
-
2513
38
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
9
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:18:54 น.
90
1043660459
43020150
660459
บ้านพระบาทนาหงส์
Pabahtnahong
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 1 บ้านพระบาทนาหงส์
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020150@nongkhai2.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1043660459
อบต.พระบาทนาสิงห์
042019513
042019513
2455
35
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
367
16
03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:44:15 น.
91
1043660461
43020151
660461
บ้านนาสิงห์
Bannasing
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 2 บ้านนาสิงห์
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
nasingnk2@gmail.com
www.nasing.nongkhai2.go.th
อบต.พระบาทนาสิงห์
0862364542
-
2483
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
03 สิงหาคม 2562 เวลา 09:10:52 น.
92
1043660443
43020152
660443
บ้านนายาง
Baan Nayang
นายชาญชัย ไชยคำภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัตนวาปี
หมู่ 11 โนนสำราญ
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
nayang-nk2@hotmail.com
www.nayang.nongkhai2.go.th
อบต.พระบาทนาสิงห์
083-3616647
20 พฤษภาคม 2503
23
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
271
12
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:15 น.
93
1043660441
43020153
660441
บ้านสามัคคีชัย
SAMAKKEECHAI
นายอดุลเดช สาริคาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 5 สามัคคีชัย
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
sk.chai69@gmail.com
www.skc.nongkhai2.go.th
อบต.พระบาทนาสิงห์
-
-
พ.ศ.2517
27
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
19 กันยายน 2562 เวลา 16:07:26 น.
94
1043660440
43020154
660440
บ้านโปร่งสำราญ
BANPRONGSAMRAN
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 8 โปร่งสำราญ
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020154@nongkhai2.go.th
www.prongsamran.org
อบต.พระบาทนาสิงห์
042-481221
-
11/06/2511
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:54:22 น.
95
1043660438
43020155
660438
เตชะไพบูลย์ 1
Techaphaiboon 1
นายถาวร พิมพ์นนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 4 กุดลึก
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
techaphaiboon1@gmail.com
www.tcp.nongkhai2.go.th
อบต.พระบาทนาสิงห์
042430106 ,0862288212
-
17 สิงหาคม 2517
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:16:12 น.
96
1043660458
43020156
660458
บ้านดงดาล
Bandongdal School
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 12 ดงดาลเหนือ
โพนแพง
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020156@nongkhai2.go.th
www.dongdal.nongkhai2.go.th
อบต.โพนแพง
042089864
4 ธันวาคม 2497
40
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 20:48:19 น.
97
1043660449
43020157
660449
อนุบาลนิคมเปงจาน
Anubannicompangjan
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 13 โนนโพธิ์ทอง
โพนแพง
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020157@nongkhai2.go.th
www.pangjan.nongkai 2.go.th
อบต.โพนแพง
พ.ศ.2500
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:53:51 น.
98
1043660446
43020158
660446
บ้านหนองคอน
BANNONGKHON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 5 1หนองคอน-หนองบัวเงิน
โพนแพง
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020158@hotmail.com
www.nongkhon.nongkhai2.go.th
อบต.โพนแพง
042418239
2512
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
21
6
02 สิงหาคม 2562 เวลา 15:04:16 น.
99
1043660447
43020159
660447
บ้านโพนแพง
BANPHONPANG
นายรวี วสันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 1 บ้านโพนแพง
โพนแพง
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020159@nongkhai2.go.th
www.phonpang.nongkhai2.go.th
อบต.โพนแพง
-
-
30/11/2465
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:59 น.
100
1043660448
43020160
660448
สนธิราษฎร์บำรุง
sonthirathbumrung
นายวีระ พินานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 9 โพนสว่าง
โพนแพง
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
sonthirat2015@gmail.com
www.son.nongkhai2.go.th
อบต.โพนแพง
-
พ.ศ. 2502
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
20 สิงหาคม 2562 เวลา 16:29:05 น.
101
1043660445
43020161
660445
บ้านหนองแก้ว
BANNONGKAEW
นายขวัญชัย ชาตินิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 12 หนองแก้ว
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020161@nongkhai2.go.th
www.nkw.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
0924594114
-
2468
30
5.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:02 น.
102
1043660439
43020162
660439
บ้านน้ำเป
Nampe School
นายธานี อยู่งาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 1 บ้านน้ำเป
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020162@nongkhai2.go.th
www.np.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
-
-
15 พฤษภาคม 2477
16
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:53:27 น.
103
1043660442
43020163
660442
บ้านตาลชุม
Bantanchum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 3 บ้านตาลชุม
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020163.@nangkha.2.go.th
www.tanchum.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
0898434950
พ.ศ.2470
25
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:04 น.
104
1043660452
43020164
660452
นิคมเจริญชัย
Nikhomjc
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 7 เจริญชัย
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020164@nongkhai2.go.th
www.nikhomjc.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
2507
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
11 สิงหาคม 2562 เวลา 14:28:45 น.
105
1043660444
43020165
660444
บ้านนาชุมช้าง
bannachumchang
นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020165@nongkhai2.go.th
www.bcc.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
-
-
22/05/2487
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:44:36 น.
106
1043660437
43020166
660437
บ้านโนนสวรรค์
BANNONSAWAN
นายอภิศร ทิพเสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัตนวาปี
หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์
รัตนวาปี
รัตนวาปี
หนองคาย
43120
43020166@nongkhai2.go.th
nonsawan.nongkhai2.go.th
อบต.รัตนวาปี
042418242
042418242
1 ตุลาคม 2514
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
199
11
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:40:22 น.