ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1044410163
44010086
410163
บ้านแก้งขิงแคง
Kaeng Khing Khaeng
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ขิงแคง
แก้งแก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
kaengkhingkhaeng@gmail.com
kkh.ac.th
แก้งแก
043750939
31/08/2477
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
11
10 มิถุนายน 2563 เวลา 13:13:27 น.
2
1044410164
44010087
410164
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
BANNONGKUNGWANDEEPRACHASAN
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองกุงวันดี
แก้งแก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
-
0-4376-9279
-
1สิงหาคม 2481
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
200
11
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:34:09 น.
3
1044410165
44010088
410165
บ้านหัวขัว
BanHuakwua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หัวขัว
แก้งแก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
huakwua@gmail.com
www.huakwua.mkarea3.go.th
แก้งแก
0-4375-0019
16 มกราคม 2486
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
17
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:56 น.
4
1044410132
44010089
410132
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
Barnnorngsarpungnoensa-ard School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 หนองสระพัง
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
sapangsaardschool@gmail.com
//data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1044410132
เขวาไร่
0-4302-9782
9 ตุลาคม 2474
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:57 น.
5
1044410133
44010090
410133
บ้านโนนราษีโคกล่าม
Bannonrasrikoklam
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนราษี
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
เขวาไร่
0-4375-0095
8 พฤษภาคม 2482
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
102
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:23 น.
6
1044410134
44010091
410134
บ้านวังโพน
Wangpon
นายไพฑูรย์ ชาปัด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 วังโพน
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
-
เขวาไร่
-
-
21 ส.ค. 2477
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
278
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:50 น.
7
1044410135
44010092
410135
บ้านเหล่าพ่อหา
Ban Laoporha
นายถาวร มาลาหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เหล่าพ่อหา
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
เขวาไร่
0-4375-6061
-
6 กรกฎาคม 2502
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
100
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:11:53 น.
8
1044410136
44010093
410136
บ้านโคกกลาง
Bankokklang
นายบุญทัน มาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 โคกกลาง
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
thanatsettemi@gmail.com
เขวาไร่
0-4302-9778
-
24/4/2464
28
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:21 น.
9
1044410137
44010094
410137
บ้านหนองเขื่อน
Bannongkhuean
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองเขื่อน
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
เขวาไร่
0-4375-6057
3 กันยายน 2480
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:47 น.
10
1044410146
44010095
410146
บ้านวังกุง
wangkung school
ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 วังกุง
เขวาไร่
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
amonsiriuthen@gmail.com
เขวาไร่
043750111
-
5 มิถุนายน 2491
32
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
117
8
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:58:41 น.
11
1044410149
44010096
410149
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ban khuan (khuansuksakhan)
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เขื่อน
เขื่อน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
salasasbancha@gmail.com
??????
081-3924385
16 เมษายน 2465
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
134
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:48 น.
12
1044410150
44010097
410150
บ้านโนนเนาว์
Ban Non Nao
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนตุ่น
เขื่อน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nonnao_school@hotmail.com
เขื่อน
043750998
1 มกราคม 2484
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
7
27 เมษายน 2563 เวลา 11:31:37 น.
13
1044410143
44010098
410143
บ้านวังจาน
Ban Wangchan
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ประถมศึกษา
หมู่ 6 วังจาน
ดอนกลาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
wungjan@yahoo.com
-
ดอนกลาง
0-4375-0113
10 มิถุนายน 2489
35
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
6
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:56 น.
14
1044410144
44010099
410144
ดอนกลางนุกูลวิทย์
Donklangnukulwit
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนกลาง
ดอนกลาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
-
ดอนกลาง
0-4399-7519
-
2485
35
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
137
9
03 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00:18 น.
15
1044410145
44010100
410145
บ้านทิพโสต
Ban Tipsot
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทิพโสต
ดอนกลาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
ดอนกลาง
099-4149897
16/05/2482
34
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
104
6
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:14 น.
16
1044410125
44010101
410125
บ้านแพงหนองเหนือ
Ban Phaengnongnuea
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 แพง
แพง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
banphaengschool@gmail.com
แพง
043776118
043776118
01/02/2456
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
274
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:00 น.
17
1044410126
44010102
410126
บ้านม่วงน้อย
Muangnoi School
นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ม่วงน้อย
แพง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
muangnoi410126@gmail.com
0
อบต.แพง
0-43776218, 0992097600
0
05/08/2484
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
36
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:37:40 น.
18
1044410127
44010103
410127
หนองโกวิทยกิจ
nongkowittayakit
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองโก
แพง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nongko12345@hotmail.com
nongkowit.ac.th
แพง
0-43029788
1 กุมภาพันธ์ 2476
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
194
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:12:12 น.
19
1044410128
44010104
410128
บ้านโนนเมืองสองคอน
Bannonmaungsongkorn
นายบุญชิต รัตนแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โนนเมือง
แพง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nonmaungschool@gmail.com
แพง
0-4375-6149
16 เมษายน 2494
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
8
05 มีนาคม 2562 เวลา 09:33:38 น.
20
1044410138
44010105
410138
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
Donjumpadonsawan
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ดอนสวรรค์
โพนงาม
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Donjumpa11@Gmail.com
โพนงาม
094-2733-330
16/05/2498
22
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
161
12
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:29:48 น.
21
1044410139
44010106
410139
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
Ban Muangyai Donnoi Wittaya School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ม่วงใหญ่
โพนงาม
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nibg0804053355@gmail.com
อบต.โพนงาม
0883228322
0-4375-0021
19 สิงหาคม 2477
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
91
8
15 ธันวาคม 2561 เวลา 22:07:49 น.
22
1044410140
44010107
410140
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
Chumchonphonngamphonsawang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โพนงาม
โพนงาม
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Manoon.su@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410140
โพนงาม
0895762209
01/09/2464
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
230
8
07 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:42:50 น.
23
1044410151
44010108
410151
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
Bannonmuangprachasan
นายบุญนำ เพชรล้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนเมือง
ยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Bannonmuangprachasan1@gmail.com
ยางท่าแจ้ง
0-9354-3301
16 พ.ค. 2512
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
29 เมษายน 2562 เวลา 21:01:44 น.
24
1044410152
44010109
410152
บ้านหนองบัวเรียน
nongbuarian
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองบัวเรียน
ยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
sumamal2555@gmail.com
ยางท่าแจ้ง
0868509620
-
16/08/2477
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:30 น.
25
1044410183
44010110
410183
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
banpladerdplapadsumrong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปลาเดิด
ยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
banpladerdplapatsamrong@gmail.com
ยางท่าแจ้ง
0850052300
-
16 สิงหาคม 2477
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:57 น.
26
1044410184
44010111
410184
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
Swangyangtajang
นายสกล จันทะเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ยางท่าแจ้ง
ยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
udorn.nakra@gmail.com
ยางท่าแจ้ง
0858609620
2479
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
135
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 19:06:28 น.
27
1044410153
44010112
410153
บ้านผักหนอก
banpuknok
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ผักหนอก
ยางน้อย
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
chanarong.janyawarakul@gmail.com
ยางน้อย
0-4399-4685
1 สิงหาคม 2481
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:29 น.
28
1044410154
44010113
410154
บ้านโนนนกหอ
bannonnogho
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนนกหอ
ยางน้อย
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Nonnokhorschool113@gmail.com
ยางน้อย
0819543363
-
ปี พ.ศ. 2483
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
19
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:21 น.
29
1044410156
44010114
410156
บ้านยางน้อย
Banyannoi
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ยางน้อย
ยางน้อย
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
yangnoi.kosum@gmail.com
www.banyannoi.ac.t
ยางน้อย
0-43-998193
16 มีนาคม 2478
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:19 น.
30
1044410160
44010115
410160
บ้านป่าเป้า
Papoa school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ป่าเป้า
ยางน้อย
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
papouschool@gmail.com
ยางน้อย
0-4375-0024
16/05/2516
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:20:57 น.
31
1044410185
44010116
410185
บ้านยางใหญ่
Banyangyai School
นายบวร ผองขำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยางใหญ่
ยางน้อย
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
puknokka@gmail.com
ยางน้อย
0-4376-1794
1 มิถุนายน 2481
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 19:25:05 น.
32
1044410188
44010117
410188
บ้านเลิงบัว
lerngbou
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เลิงบัว
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
เลิงใต้
0-4375-0025
2481
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
9
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:18:17 น.
33
1044410189
44010118
410189
บ้านเลิงใต้
BANLERNGTAI
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 เลิงใต้
เลิงใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
leangtai146@gmail.com
เลิงใต้
0-4373-6131
01/07/2480
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
127
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:11 น.
34
1044410190
44010119
410190
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
nonghoi
นายธีระพร ผิวพรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองหอย
เลิงใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
เลิงใต้
-
2465
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:34:36 น.
35
1044410148
44010121
410148
บ้านบะหลวงหนองแวง
BAN BALUANGNONGWANG
นายกิจภูมิ บุญอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองแวง
วังยาว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
baluangschool.2526@gmail.com
-
วังยาว
0626077885
-
16 พฤษภาคม 2526
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
27 เมษายน 2563 เวลา 23:01:55 น.
36
1044410141
44010122
410141
บ้านวังยาววิทยายน
BAN WANGYAOWITTAYAYON
นายนิคม ไวบรรเทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วังยาว
วังยาว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
banwangyaowittayayon@gmail.com
www.wangyaowit.mk3zone1.com/
วังยาว
0-4399-7051
-
1 พฤษภาคม 2465
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
299
17
22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:29 น.
37
1044410142
44010123
410142
หินแห่เสริมศิลป์
hinhaesermsilp
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โนนทัน
วังยาว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
วังยาว
0898637048
23/5/2483
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
220
8
15 เมษายน 2563 เวลา 19:01:59 น.
38
1044410170
44010124
410170
บ้านหญ้าขาว
Yakhao school
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หญ้าขาว
หนองกุงสวรรค์
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
หนองกุงสวรรค์
1พฤษภาคม 2510
12.5
12.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:07 น.
39
1044410129
44010125
410129
บ้านเหล่าโพธิ์
Banlaopho
นายพิเชด มุลตะกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เหล่าโพธิ์
หนองกุงสวรรค์
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
ronglux2@gmail.com
LPh.@mkarwa3.go.th
หนองกุงสวรรค์
0898439219
-
1 พฤษภาคม 2516
10.3
10.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:41 น.
40
1044410147
44010126
410147
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
Nongsalanumtiangvittayakorn
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านน้ำเที่ยง
หนองกุงสวรรค์
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nongkungkorn@gmail.com
-
หนองกุงสวรรค์
0-4370-6104
043762913
23 สิงหาคม 2477
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
263
11
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:01:30 น.
41
1044410123
44010127
410123
บ้านแห่เหนือ
Ban Haehnue
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แห่เหนือ
หนองบอน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
haehnue@gmail.com
www.haehnue.mkarea3.go.th
หนองบอน
0898633029
-
พ.ศ.2473
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:02 น.
42
1044410124
44010128
410124
บ้านท่าเดื่อ
Ban Tardeare
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าเดื่อ
หนองบอน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
phothiphat2503@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
0872605864
20 พฤษภาคม 2483
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:21:33 น.
43
1044410130
44010129
410130
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
BanNongbonhouwnonglaowyaw
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองบอน
หนองบอน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
bannongbonschool@hotmail.com
nhlschool.ac.th/
หนองบอน
0-4377-6138
1 สิงหาคม 2465
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
206
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:35 น.
44
1044410131
44010130
410131
บ้านโนนสัง
Ban Nonsang
นางมยุรี โพธิแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนสัง
หนองบอน
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
หนองบอน
083-3670519
1 ก.ย. 2478
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
09 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:29:35 น.
45
1044410179
44010131
410179
บ้านหนองปลาเข็ง
Nongplakeng
นายเติม สีพาไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองปลาข็ง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
pakamas57@hotmail.com
-
หนองบัว
0-4375-0188
-
25 มกราคม 2486
36
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
67
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:51 น.
46
1044410180
44010132
410180
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
HINHAENONMUANGNOI
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนหินแห่
หนองบัว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
hinha.170school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410180
หนองบัว
0830207979
-
1 มิถุนายน 2481
32
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
8
24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:21:12 น.
47
1044410181
44010133
410181
บ้านคุยแพง
bankuiphang
ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คุยแพง
หนองบัว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
khuyphaeng@gmail.com
-
หนองบัว
-
-
1 พฤษภาคม 2470
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:23:44 น.
48
1044410182
44010134
410182
บ้านคุยเชือก
kuichaug school
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คุยเชือก
หนองบัว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
kuichaug@gmail.com
-
หนองบัว
0857557729
-
15 พฤษภาคม 2482
34
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
03 เมษายน 2563 เวลา 09:12:51 น.
49
1044410178
44010135
410178
บ้านกอกหนองผือ
ban koknongphue
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองผือ
หนองบัว
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
bowlovefama@windowslive.com
www.schoolweb.in.th/bkp/
หนองบัว
043020595
17 สิงหาคม 2477
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
174
11
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:44:15 น.
50
1044410177
44010136
410177
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
Bannonsungvangkonjik
นายเกษม แอบอิง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 โนนสูง
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
-
หนองเหล็ก
0-43750032
-
12 พ.ย.2507
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
166
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:48:29 น.
51
1044410175
44010137
410175
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
Bannalomkoksawang
นายสุภาพ มาธุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาล้อม
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
bannalomkoksawangschool@gmail.com
หนองเหล็ก
0956703946
07/05/2511
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
9
01 เมษายน 2563 เวลา 15:30:31 น.
52
1044410176
44010138
410176
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
Ban Mak Mai Pho Thong
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หมากมาย
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
หนองเหล็ก
20 สิงหาคม 2466
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
118
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:35 น.
53
1044410171
44010139
410171
บ้านหนองเหล็ก
Ban Nong Lek
นายสุปชัย โกสีนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองเหล็กพัฒนา
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nonglek99999@gmail.com
Nonglek
หนองเหล็ก
0-43029804
29/11/2471
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:22:27 น.
54
1044410172
44010140
410172
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
NONGWANG SAUNKLAUY
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองแวง
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Nongwang Saunklauy@gmail.co.th
หนองเหล็ก
0-43760023
10 ธันวาคม 2509
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:27 น.
55
1044410173
44010141
410173
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
Ban Nonsa-ardnongyamakoksri
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โนนสะอาด
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
nonsaardshool2013@gmail.com
www.Nonsaard.mkarea3.go.th
หนองเหล็ก
1 กรกฎาคม 2564
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
9
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:48:37 น.
56
1044410174
44010142
410174
บ้านทันดู่เหนือ
Banthanduner School
นายวีระศักดิ์ ลันสี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ทัน
หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
หนองเหล็ก
0-4372-4238
-
1 พ.ย.2481
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:25 น.
57
1044410186
44010143
410186
บ้านคุยโพธิ์
KUIPHOE
นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 คุยโพธิ์
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
หัวขวาง
0-4375-0034
2476
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 20:43:43 น.
58
1044410187
44010144
410187
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
kaengkosumthangam
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 แก่งโกสุม
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Keangkosum@gmail.com
-
หัวขวาง
0866402505
-
6 มิ.ย 2473
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
9
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:26 น.
59
1044410118
44010145
410118
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
Srikosumwittayamittapab209
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คุ้มใต้
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
srigosum-school@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
095-179-3184
1กุมภาพันธ์ 2456
0.2
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,538
44
27 เมษายน 2562 เวลา 19:39:39 น.
60
1044410119
44010146
410119
บ้านสังข์ทอง
Bansungthong
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 คุ้มสังข์
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
เทศบาลตำบลหัวขวาง
0-4376-1451
043761451
2485
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
194
9
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:42 น.
61
1044410120
44010147
410120
บ้านดอนกลอยหนองยาง
Donkloynongyang
นายศาสตรา ปาสาบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 ดอนกลอย
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
khonsema@gmail.com
donkloynongyang.6te.net
หัวขวาง
0-4376-1802
043761802
07/05/2477
2.5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
227
11
06 เมษายน 2562 เวลา 06:18:00 น.
62
1044410121
44010148
410121
บ้านโชคชัย
Ban Chokchai School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โชคชัย
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
chokchaischool91@gmail.com
โรงเรียนบ้านโชคชัย
หัวขวาง
043750304
22 เม.ย.2486
3
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:30:20 น.
63
1044410122
44010149
410122
บ้านศรีสุข
BANSRISOOK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ศรีสุข
หัวขวาง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
monchaiza2010@gmail.com
หัวขวาง
0889161921
พ.ศ.2481
2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 12:05:36 น.
64
1044410166
44010150
410166
บ้านเขวาสะดืออิสาน
Bankhwao Sadue E-san
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เขวา
เหล่า
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
bksdes@gmail.com
http://data.bopp-obec.info
เหล่า
01/10/2480
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:19:56 น.
65
1044410167
44010151
410167
บ้านแท่นโนนหนองคู
Ban Taennonnoongkoo
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แท่น
เหล่า
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
-
เหล่า
0812611899
-
2511
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:13:47 น.
66
1044410168
44010152
410168
บ้านยางสินไชย หนองหาด
Yangsinchainonghad
นายรุ่ง หนูปัทยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยางสินไชย
เหล่า
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
yangsinchai001@hotmail.com
-
เหล่า
-
-
2457
7.00
7.00
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
04 ตุลาคม 2560 เวลา 07:33:29 น.
67
1044410169
44010153
410169
บ้านเหล่าหนองแคน
Banlaonongkan
นายวันชัย พงสุพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองแคนพัฒนา
เหล่า
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
laonongkan10@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1044410169
เหล่า
0847434512
-
24/08/2477
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:54 น.
68
1044410162
44010154
410162
บ้านห้วยม่วง
Huaymuang school
นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ห้วยม่วง
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
huaymuang123@gmail.com
www.huaymuang.mkarea3.go.th
แห่ใต้
0933763555
19 กันยายน 2499
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:52 น.
69
1044410155
44010155
410155
บ้านแห่บริหารวิทย์
Banhaeboriharnwit
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 แห่ใต้
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
haeboriharnwit@hotmail.com
แห่ใต้
0-4376-1807
043998033
1 มิถุนายน พ.ศ.2465
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
130
11
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:19:41 น.
70
1044410157
44010156
410157
บ้านดอนสันติ
Donsanti
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 สันติสุข
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
donsanti2561@gmail.com
www.donsanti.mkarea3.go.th/
แห่ใต้
0934965115
0
2 ม.ค.2469
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
149
8
22 เมษายน 2563 เวลา 15:20:31 น.
71
1044410158
44010157
410158
บ้านโพนทอง
ponthongschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โพนทอง
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
Daunglidee13@gmail,coom
ponthongschool
แห่ใต้
081-0604-966
ไม่มี
16/11/2476
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
21
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:03 น.
72
1044410159
44010158
410159
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
BANNONKUDKAOKUIKOK
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 โนนสะอาดนาแค
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
-
-
แห่ใต้
089-8417756
-
1 พ.ค 2485
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:59 น.
73
1044410161
44010159
410161
บ้านป่าปอ
PAPOOSCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คุยปอ
แห่ใต้
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
44140
อบต.แห่ใต้
0827359647
26 เมษายน 2514
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
7
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30:51 น.
74
1044410209
44010211
410209
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
Ban Khampia School
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ขามเปี้ย
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
ning0804053355@gmail.com
khampia.com/
กู่ทอง
0801771077
0-4398-8034
พ.ศ.2464
36
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
190
11
29 เมษายน 2563 เวลา 23:08:42 น.
75
1044410211
44010212
410211
บ้านกู่ทอง
kuthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กู่ทอง
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
krun.2505@gmail.com
Kuthong.mkarea3.go.th
กู่ทอง
043-029817
-
2482
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
8
08 เมษายน 2563 เวลา 11:54:31 น.
76
1044410212
44010213
410212
บ้านเมืองเพ็ง
Ban Muang Peng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 เมืองเพ็ง
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
somkit003@gmail.com
http://school.obec.go.t
กู่ทอง
043750146
-
23 กันยายน 2481
42
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
26
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:57:48 น.
77
1044410213
44010214
410213
บ้านโจดบัวบาน
Chot Bua Ban School
นางมัณฑนา มีอำนาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บัวบาน
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
jodbuaban@hotmail.com
กู่ทอง
0933235219
-
19 พฤศจิกายน
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
149
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:28 น.
78
1044410214
44010215
410214
บ้านหนองมันปลา
Bannongmanpla
นายอภิชาต จงวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองมันปลา
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
nongmanplas@gmail.com
กู่ทอง
0-4375-0147
15 มิถุนายน 2481
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 08:12:04 น.
79
1044410215
44010216
410215
บ้านหนองชาด
Nongchad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองชาด
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
kanokwan_03@hotmail.com
-
กู่ทอง
093-334-3516
-
16 ธันวาคม 2516
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
21
6
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:43 น.
80
1044410226
44010217
410226
บ้านหนองบุญชู
Bannoongboonchoo
นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 หนองบุญชู
กู่ทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
pissamai2610@gmail.com
กู่ทอง
0980973447
20/01/2476
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:28 น.
81
1044410195
44010218
410195
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
Bannoonngew Hinhae Sichiangnuea
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนงิ้ว
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
https://bit.ly/2NZp4Fm
เชียงยืน
043029820
10 มิ.ย. 2483
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
07 กันยายน 2561 เวลา 10:59:18 น.
82
1044410197
44010219
410197
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
Sirirathmakya School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เลขที่ 234 หมากหญ้า
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
sirirathmakya219@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1044410197
อบต.เชียงยืน
10 พ.ย. 2490
23.1
2.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 20:06:06 น.
83
1044410217
44010220
410217
บ้านหนองมะเม้า
Ban Nongmamao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองมะเม้า
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1044410217
เชียงยืน
11 ธ.ค. 2503
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
26
6
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:47:39 น.
84
1044410220
44010221
410220
บ้านหนองแวง
Bannongwang School
นายทินกร พันธะไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองแวง
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
nongwang.sch@gmail.com
อบต.เชียงยืน
10 มิถุนายน 2483
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:31:36 น.
85
1044410192
44010222
410192
บ้านเชียงยืน
banchiangyun
นายทองไส เทียบดอกไม้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
-
www.bcy.ac.th
เทศบาลตำบลเชียงยืน
0-43781-848
043-781-848
01/04/2460
22
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
71
1,363
44
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:17:42 น.
86
1044410193
44010223
410193
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
Ban Sangkaew Hnongpong school
นายสมหมาย ชุมพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สร้างแก้ว
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
https://bit.ly/2MWNOxg
อบต.เชียงยืน
0-4378-1310
1/06/2482
32
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:58 น.
87
1044410194
44010224
410194
บ้านโคกสูง
koksungschool
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 โคกสูง
เชียงยืน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
-
-
เชียงยืน
0-4378-1092
-
27/09/2481
43
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
115
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:02:20 น.
88
1044410204
44010225
410204
บ้านแฝกโนนสำราญ
banfagnonsamran
นายบรรณกร กงภูธร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 แฝก
ดอนเงิน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
banfag99@gmail.com
ดอนเงิน
0819546500
1 มกราคม 2465
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
106
11
29 มกราคม 2562 เวลา 13:08:26 น.
89
1044410205
44010226
410205
บ้านค้อ
bankhor
นายกิตติกร ประจะเนย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ค้อ
ดอนเงิน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
-
bopp-obec.info2emis2editschooldata.php?School_ID=1044410205&Area_CODE=4403&Username=410205
ดอนเงิน
043-029822
-
26/12/2496
26
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:09 น.
90
1044410206
44010227
410206
บ้านสะอาดดอนเงิน
sa-at donngean
นายมิตรชัย แถวพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สะอาด
ดอนเงิน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
praduang0105@gmail.com
ดอนเงิน
0879442928
12 สิงหาคม 2485
34
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:03:09 น.
91
1044410207
44010228
410207
บ้านผำ
BANPHUMSCHOOL
นางสาวนันทนา สอรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ผำสามัคคี
ดอนเงิน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
banphumschool@gmail.com
-
ดอนเงิน
0-4375-0196
-
1 มิถุนายน 2472
31
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
138
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 17:21:56 น.
92
1044410208
44010229
410208
จินดาอารมณ์
Jinda arrom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองแวง
ดอนเงิน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
-
www.jindaarrom.mkarea3.go.th
ดอนเงิน
-
-
15/06/2481
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
8
06 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:44:31 น.
93
1044410223
44010230
410223
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
Banbak(baksomboonwit)
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แบก
นาทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
นาทอง
0803594399
043986063
12 มิถุนายน 2473
28
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:11 น.
94
1044410224
44010231
410224
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
Ban Thapmadonhanwaengwittaya
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ดอนหัน
นาทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
อบต.นาทอง
0-4398-6026
043986026
2456
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
166
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 18:29:57 น.
95
1044410228
44010232
410228
บ้านนาทอง
bannathong
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาทอง
นาทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
nathongschool3@gmail.com
www.nathongmkarea3.go.th
นาทอง
0892765066
0-4375-01
1 พฤศจิกายน 2481
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
47
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:09:55 น.
96
1044410199
44010233
410199
บ้านหนองซอน
Nongson
นายเกษม จันสามารถ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองซอน
หนองซอน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
-
www.nongson.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
0-4375-2004
043752004
1 กัยายน 2464
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
206
11
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:28:45 น.
97
1044410200
44010234
410200
บ้านสีดาสระแก้ว
Ban Sida-Srakaew School
นายสาธิต รัตนฐานู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สีดา
โพนทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
seeda.sa@gmail.com
ทต.โพนทอง
0842779665
01/05/2473
29.9
8.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:21 น.
98
1044410201
44010235
410201
บ้านหนองไห
BanNonghai
นายปรีชา ประยงค์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองไห
โพนทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
โพนทอง
0-4375-2079
09102481
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:20:26 น.
99
1044410202
44010236
410202
บ้านโพน
ฺBanphon
นางชลธิชา บุพชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โพน
โพนทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
banphonschool@emil.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410202
โพนทอง
0900244105
พ.ศ. 2469
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
188
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:05 น.
100
1044410221
44010237
410221
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
bannonsrisawatnonsawan
นายปริญญา นิวาสวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนสวรรค์
เสือเฒ่า
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
sresawat@gmail.com
http://www.nonsrisawat.ac.th
เสือเฒ่า
0825635149
26 กันยายน 2495
28
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
72
9
04 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:20 น.
101
1044410222
44010238
410222
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
Suathaonongruawittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 เสือเฒ่า
เสือเฒ่า
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
เสือเฒ่า
0-4398-8106
2477
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 18:40:23 น.
102
1044410216
44010239
410216
บ้านจานโนนสูง
JANNONSUNG
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โนนสูง
เสือเฒ่า
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
jannonsung2011@hotmail.com
เสือเฒ่า
0951931041
-
1ต.ค. 2464
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
210
11
10 มกราคม 2563 เวลา 07:40:22 น.
103
1044410219
44010241
410219
บ้านโคกข่า
bankokkha
นายรุ่งเรือง พันพละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกข่า
เสือเฒ่า
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
chajom0306@obecmail.obec.go.th
-
เสือเฒ่า
0-4375-0039
043-987066
1 กันยายน พ.ศ 2486
33
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:02:44 น.
104
1044410210
44010242
410210
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
bankhengmittraphab 139
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เข็ง
เสือเฒ่า
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
bk139@hotmail.com.co.th
เสือเฒ่า
043988189
2481
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:17 น.
105
1044410196
44010243
410196
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
Ban Nongku school
นายดาวรุ่ง คำบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองคู
โพนทอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
ืnongku236@gmail.com
โพนทอง
0951803682
18/01/2476
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
102
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:19 น.
106
1044410198
44010244
410198
บ้านขีหนองจิก
BANKHINONGCHIK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ขี
หนองซอน
เชียงยืน
มหาสารคาม
krubigkee77@gmail.com
หนองซอน
0897165373
1 มิถุนายน 2482
17
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:13:40 น.
107
1044410203
44010245
410203
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
Thairathwitthaya 17 (Ban Mamo)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 มะโมใต้
หนองซอน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
thairath17@gmail.com
อบต.หนองซอน
043-706523
11 พ.ย. 2489
22.4
11.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:00 น.
108
1044410229
44010246
410229
บ้านหนองเดิ่น
nongdaen
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองเดิ่น
เหล่าบัวบาน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
เหล่าบัวบาน
0-4375-0117
12 มิ.ย.2513
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:32:34 น.
109
1044410225
44010247
410225
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
banlaonongbuadonpho
นายมาศพล ประทุมแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองบัว
เหล่าบัวบาน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
lnbdp@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410225
เหล่าบัวบาน
0-4398-8652
0-4398-8652
2465
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 05:57:05 น.
110
1044410227
44010248
410227
บ้านหนองล่าม
BANNONGLAM
นายศุภทัต ทุมรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองล่าม
เหล่าบัวบาน
เชียงยืน
มหาสารคาม
44160
supatut_007@hotmail.com
เหล่าบัวบาน
0973019322
043986126
24 กรกฎาคม 2482
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:59:55 น.
111
1044410543
44010249
410543
บ้านกุดรัง
bankudrang
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนโมง
กุดรัง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
kutrangwit@hotmail.com
http://www.mkarea1.go.t
กุดรัง
043728258
0
3 มิุถุนายน 2458
20
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:12 น.
112
1044410545
44010250
410545
บ้านกุดเม็ก
Bankudmek School
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กุดเม็ก
กุดรัง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
chayanont209@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410545
กุดรัง
0945072775
2487
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:58:09 น.
113
1044410548
44010251
410548
บ้านหัวช้าง
huachang
นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวช้าง
กุดรัง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
huachang 188@ Gmail.com
กุดรัง
0-43750-829
2482
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
27 มกราคม 2563 เวลา 09:13:00 น.
114
1044410549
44010252
410549
บ้านหนองคลองหัวขัว
Bannongkhlonghuakhua
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หัวขัว
กุดรัง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
nongkhlong2011@gmail.com
กุดรัง
083-340-1593
6 มิถุนายน 2469
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:25 น.
115
1044410559
44010253
410559
บ้านหนองแหน
Ban Nongnae
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 พัฒนา
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
www.bannongnae22@.mkarea3.go.th
นาโพธิ์
0619466264
7 กรกฎาคม 2467
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
151
8
13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:45:19 น.
116
1044410560
44010254
410560
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
phaisan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไพศาล
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
phaisanleeloy@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1044410560
นาโพธิ์
0918677962
พ.ศ.2492
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
9
07 เมษายน 2563 เวลา 16:06:21 น.
117
1044410561
44010255
410561
บ้านนาโพธิ์
bannapho
นายวิชัย สมีแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาโพธิ์
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
naphoschool306@gmail.com
นาโพธิ์
0-4398-5223
7 พฤษภาคม 2465
48
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
170
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:30 น.
118
1044410562
44010256
410562
บ้านหนองโดน
Bannongdon school
นายชัยณรงค์ สีสุวอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ธรรมพัฒนา
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
nongdon_school@hotmail.com
นาโพธิ์
0-4398-5244
2475
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:19:50 น.
119
1044410563
44010257
410563
บ้านโนนสมบูรณ์
nonsomboon
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนสมบูรณ์
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
itanurit@hotmail.com
นาโพธิ์
0895716757
0
1พฤษภาคม2519
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:09 น.
120
1044410564
44010258
410564
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
banhuanakamnoonsombut
นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หัวนาคำ
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
pichestcho@gmail.com
นาโพธิ์
096-3294245
-
1 ,มิถุนายน 2482
33
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:54 น.
121
1044410565
44010259
410565
บ้านโนนสะอาด
bannonsaat
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนสะอาด
นาโพธิ์
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
paramate.auy@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410565
นาโพธิ์
-
-
9 พฤษภาคม พ.ศ.2518
37
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
9
06 มีนาคม 2562 เวลา 10:32:01 น.
122
1044410550
44010260
410550
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
Ban Loengfaek school
นางรัตนา ยศกำธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 เลิงแฝก
เลิงแฝก
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
-
เลิงแฝก
0892760022
-
5 สิงหาคม 2465
35
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
162
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:58 น.
123
1044410552
44010261
410552
บ้านบ่อแกบ่อทอง
BAN BORKAEBORTHONG SCHOOL
นางสาววิภาดา เศษบุบผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ่อแก
เลิงแฝก
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
borkae2553@gmail.com
borkaemk3.net
เลิงแฝก
0897150101
พ.ศ. 2477
29.4
5.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:40 น.
124
1044410555
44010262
410555
บ้านโสกคลอง
Ban Sokklong School
นายนรินทร์ เกษสว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โสกคลอง
เลิงแฝก
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
sokklong315@gmail.com
เลิงแฝก
0-4373-7453
4 มิถุนายน 2482
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
113
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:04 น.
125
1044410556
44010263
410556
บ้านหนองบอน
Nongbon
นายสุรมนตรี พาบุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 พรสวรรค์
เลิงแฝก
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
nongbon_319@gmail.com
-
เลิงแฝก
0895703043
-
23 ต.ค. 2478
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:41 น.
126
1044410558
44010264
410558
บ้านโสกกาวดาวเรือง
ban sokkaw doaw ruang school
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ดาวเรือง
เลิงแฝก
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
sokkawschool@gmail.com
เลิงแฝก
0-4375-0000
-
1 กันยายน 2502
48
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
9
23 มีนาคม 2563 เวลา 21:39:45 น.
127
1044410551
44010265
410551
บ้านศรีอรุณ
seeanrun school
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ศรีอรุณ
หนองแวง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
หนองแวง
0-4372-4448
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
28
7
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:29 น.
128
1044410553
44010266
410553
บ้านห้วยแคนโนนสูง
Banhuaikheannonsung
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 โนนสมบูรณ์
หนองแวง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
hkschool.mk3@gmail.com
www.hkschool.mkarea3.go.th
หนองแวง
0925255117
19 ตุลาคม 2469
46
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
185
11
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:05:29 น.
129
1044410554
44010267
410554
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ban nongwangsahakamwit
นายโกวิท ภูโอบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองแวง
หนองแวง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
nongwaeng1234@gmail.com
หนองแวง
0-4373-7452
พ.ศ.2481
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
198
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:58 น.
130
1044410557
44010268
410557
บ้านจอมทอง
Jomthong
นางสาวกนกพร นันแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 จอมทอง
หนองแวง
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
jomthong2562@gmail.com
-
หนองแวง
0973359032
-
22 มีนาคม 2499
33
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
7
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:33 น.
131
1044410547
44010269
410547
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
Nongkannonngamchokechai School
นายวันชัย ภิบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนงาม
ห้วยเตย
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
ืnongkanchokchai@gmail.com
ห้วยเตย
0842655368
1ตุลาคม 2480
21
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:13:01 น.
132
1044410546
44010270
410546
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
นางอรอุมา แสนมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สำโรง
ห้วยเตย
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
samrong183@gmail.com
ห้วยเตย
0-4373-1183
17 มิ.ย. 2497
13
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
189
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:36 น.
133
1044410544
44010271
410544
บ้านหนองแสง
bannongsang
นางกาญจนา ศรีพระนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 หนองแสง
ห้วยเตย
กุดรัง
มหาสารคาม
44130
tit_j@yahoo.com
https://www.facebook.com/NongsangSchool
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
043985027
043985027
2467
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
254
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:10:35 น.
134
1044410567
44010272
410567
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
Kudpladuk Community School
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กุดปลาดุก
กุดปลาดุก
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
kpd2461@hotmail.com
www.kpd.ac.th/
เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
0-4375-1180
0-4375-1180
01/10/2466
47.8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
219
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:04 น.
135
1044410568
44010273
410568
บ้านโนนทัน
Bannontun
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โนนทัน
กุดปลาดุก
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
muntana.ccpk@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410568
กุดปลาดุก
0810594555
-
28 กันยายน 2495
ึ72
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:48:06 น.
136
1044410569
44010274
410569
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
Donsawonnongkungtaiwittaya
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนสวรรค์
กุดปลาดุก
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
Pornnatcha549@gmail.com
กุดปลาดุก
065-737-2315
-
19/05/2519
53.4
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
02 เมษายน 2563 เวลา 09:16:50 น.
137
1044410571
44010275
410571
บ้านหนองนาไร่เดียว
Nongnaraidiew
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองนาไร่เดียว
กุดปลาดุก
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
www.Naraidiew.com
กุดปลาดุก
0-4375-0002
24มกราคม 2476
55
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
182
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:58 น.
138
1044410570
44010276
410570
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
Bankhogklangnamjanjomsee
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกกลาง
ชื่นชม
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
kunpim2103@obecmail.obec.go.th
ชื่นชม
0-4375-0005
22 มกราคม2476
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:17:00 น.
139
1044410566
44010277
410566
อนุบาลชื่นชม
ANUBANCHUENCHOM
นายสุขี ชมภูเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ชื่นชม
ชื่นชม
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
acc2472@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410566
ชื่นชม
0-4375-1207
-
29/11/2472
40
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
177
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:20:24 น.
140
1044410576
44010278
410576
บ้านผือ
Banphue
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ผือ
หนองกุง
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
หนองกุง
0-43756005
29/11/2442
37
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:51 น.
141
1044410577
44010279
410577
บ้านหนองกุง
bannongkung
นายวิทูรย์ กันทำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองกุง
หนองกุง
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
nongkung411@gmail.com
www.nongkung.org
หนองกุง
0611347699
12/08/2469
35
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
142
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:50 น.
142
1044410579
44010281
410579
บ้านกุดจอก
Bankudjok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กุดจอก
ชื่นชม
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
bitong221152@gmail.com
www.bankudjokschool.com
หนองกุง
0833587441
2483
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
16
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:47 น.
143
1044410573
44010282
410573
กระบากวิทยาคาร
Krabakwittayakhan
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 กระบาก
เหล่าดอกไม้
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
bankrabak.loa@chaiyo.co
www.kbw.ac.th
เหล่าดอกไม้
0-4398-6581-2
-
1 เมษายน 2465
32
7.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
212
11
28 เมษายน 2562 เวลา 20:23:18 น.
144
1044410574
44010283
410574
บ้านผักแว่น
Pakwaen School
นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ผักแว่น
เหล่าดอกไม้
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
-
www.pakwan.ac.th
เหล่าดอกไม้
043750157
-
28 ม.ค. 2478
33
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
7
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:21 น.
145
1044410575
44010284
410575
บ้านส้มกบ
somkob
นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ส้มกบ
เหล่าดอกไม้
ชื่นชม
มหาสารคาม
44160
somkobschool2494@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410575
เหล่าดอกไม้
081-9740545
-
5 กรกฎาคม 2494
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:42 น.