ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1046030023
46010001
030023
ห้วยตูมวิทยาคาร
huaytoompittayakarn
นายณัฐชัย บูรวัตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธไสยาสตร์
หมู่ 5 ห้วยตูมเหนือ
กลางหมื่น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
กลางหมื่น
043-890106
18 ธันวาคม 2481
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
217
11
23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:19:58 น.
2
1046030024
46010002
030024
กลางหมื่นสงเคราะห์
klangmuensongkroh
นายทวีชัย ประสีระตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 1 กลางหมื่น
กลางหมื่น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
panawut01@gmail.com
กลางหมื่น
043-814079
1 ต.ค.2470
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:26:36 น.
3
1046030026
46010003
030026
หนองหัวช้าง
nonghuachang school
นายสุนัน ผลรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 3 หนองหัวช้าง
กลางหมื่น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
nonghuachang@hotmail
-
กลางหมื่น
043-890107
-
7 มิถุนายน 2497
25
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
64
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:09:33 น.
4
1046030064
46010004
030064
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
Toongsrimuangprachawit
นางกิ่งเพชร ธารพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ - ทุ่งศรีเมือง
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
edipom@rimhk.ac.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030064
กาฬสินธุ์
043-812375
-
1 พฤษภาคม 2515
3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
66
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:20:14 น.
5
1046030065
46010005
030065
วัดชัยสุนทร
Watchaisuntorn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 0 สงเปลือย
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
watchai_school@yahoo.co.th
-
043-812387
15 กันยายน 2475
0.8
0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:53 น.
6
1046030067
46010007
030067
อนุบาลกาฬสินธุ์
Anubankalasin School
นายชาตรี ถาวรรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 0 เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kingsatar@hotmail.co.th
anubankalasin.ac.th
กาฬสินธุ์
043-812850
043812850
2501
2
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
73
1,661
62
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40:29 น.
7
1046030068
46010008
030068
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
Kalasinpittayasai School
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ - -
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
pittayasai.ac.th
กาฬสินธุ์
043-811564
043811564
1ตุลาคม2482
1.7
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
85
1,966
48
26 มิถุนายน 2561 เวลา 20:27:20 น.
8
1046030069
46010009
030069
ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
KHAMINRATSONGKRAO
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 2 บ้านเหล่าเหนือ
ขมิ้น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
www.kharminrath.com/
องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลขมิ้น
043-814329
1 มิถุนายน 2465
25
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
93
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:23:29 น.
9
1046030071
46010010
030071
นาโกวิทยา
Nagovittaya
นายปรีชา พรหมพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 4 บ้านนาโก
ขมิ้น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ขมิ้น
043-848920
2470
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:27:10 น.
10
1046030073
46010011
030073
หนองแวงประชานุกูล
nongwaengprachanukul
นายสมพร คำหงษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 3 หนองแวงใต้
ขมิ้น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ขมิ้น
0986403326
15 กรกฏาคม 2502
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:05 น.
11
1046030027
46010012
030027
คำปลาฝาโนนชัย
khamplaphanonchai
นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนลำปาว
หมู่ 7 คำปลาฝา
ขมิ้น
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kamplafa@hotmail
khamplafha.ksn1.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
043-890294
-
16/01/2482
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
300
11
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:29:58 น.
12
1046030045
46010014
030045
บ้านเหล่าค้อ
Banlaokoe
นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 11 เหล่าค้อ
เชียงเครือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
wutichai08@hotmail.com
-
เชียงเครือ
043-890109
043890109
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00:19 น.
13
1046030046
46010015
030046
แกเปะราษฎร์นิยม
kaeperatniyom
นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 9 บ้านแชงอุดม
เชียงเครือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kaeperatniyom
เชียงเครือ
043-121087
043-121087
3 มิถุนายน 2465
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
184
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:21 น.
14
1046030007
46010016
030007
เชียงเครือวิทยาคม
Chingkhruawittayacom
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โสมพะมิตร
หมู่ 1 เชียงเครือ
เชียงเครือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Tongke_2011@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เชียงเครือ
043-848923
-
พ.ศ. 2477
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
88
11
15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:38:20 น.
15
1046030008
46010017
030008
ชุมชนนาจารย์วิทยา
Chumchonnachanwittaya
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธไสยาสน์
หมู่ 4 นาจารย์
นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Najan2465@gmail.com
najanschool.ac.th/
นาจารย์
043-120114
043-120115
1 มิถุนายน 2465
18
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
326
12
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:25:14 น.
16
1046030025
46010018
030025
แก่งนาขามสามัคคี
Kaengnakhamsamakkee
นายสหรัตน์ ประทุมตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 5 แก่งนาขามสามัคคี
นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
นาจารย์
043019267
20 พฤษภาคม 2512
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
7
19 มิถุนายน 2561 เวลา 20:34:00 น.
17
1046030022
46010019
030022
คำโพนคำม่วงวิทยา
khamphonkhammuangwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 6 บ้านคำโพน
นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
นาจารย์
1พฤษภาคม2512
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:21:54 น.
18
1046030021
46010020
030021
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
ongkanautsahakampamai
นายกิจธิชัย สารรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 1 สวนป่า
นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Pongkitida@gmail.com
นาจารย์
043-890111
6 ตุลาคม 2518
27
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:57:32 น.
19
1046030070
46010021
030070
บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
Banjodsiriratbumrung
นายวรโชติ สินธุศิริ
ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 7 บ้านโจด
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
banjodsirilad@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030070
นาจารย์
043-890125
043890125
พ.ศ.2505
19
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
65
7
10 ตุลาคม 2560 เวลา 06:11:30 น.
20
1046030033
46010022
030033
บึงวิชัยสงเคราะห์
BUENGWICHAT SONGKRAW
นายประสบ ตรีทศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองน้ำดำ
หมู่ 6 หนองแสงจันทร์
บึงวิชัย
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
bwscom@gmail.com
-
บึงวิชัย
043-890113
043121246
1 มิถุนายน 2465
17
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
205
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:44:41 น.
21
1046030034
46010023
030034
หนองทุ่มสงเคราะห์
Nongtumsongkour
นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 1 หนองทุ่ม
บึงวิชัย
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
nongtum@outlook.com
thai-school.net/nongtum
บึงวิชัย
0918626464
-
01/06/2481
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:17 น.
22
1046030037
46010024
030037
ท่าไคร้สามัคคี
thakrisamakkee
นางจรรยา สิงห์ธวัช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 7 บ้านท่าไคร้
บึงวิชัย
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
chasin0712@obecmail.obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php?School_ID=1046030037
บึงวิชัย
043-890115
1 พฤษภาคม 2519
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:22:24 น.
23
1046030009
46010025
030009
บ้านคำเม็ก
bankhammek
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 4 บ้านคำเม็ก
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
duck6620@hotmail.com
ไผ่
043890118
-
1 มิถุนายน 2498
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:50 น.
24
1046030010
46010026
030010
บ้านโคกกว้าง
Bankokkwaung
นายนิพนธ์ โนวะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 7 โคกกว้าง
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
ไผ่
043019273
-
16 สิงหาคม 2486
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:17:32 น.
25
1046030011
46010027
030011
โคกล่ามวิทยา
kohklamwitaya
นายอรุณ เนาวะเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 3 บ้านโคกล่าม
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kohklam@hotmail.com
-
ไผ่
043-890117
-
23 072502
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
72
8
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:46 น.
26
1046030012
46010028
030012
หนองโพนวิทยายน
์Nongphonwitayayon
นายทรัพย์ วรรณอำไพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 1 บ้านหนองโพน
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
sit-2508@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลไผ่
0956534282
1 มกราคม พ.ศ. 2477
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:40 น.
27
1046030013
46010029
030013
หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 2 หนองไผ่
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ponsu06@hotmail.com
ไผ่
043-890118
1 มกราคม 2477
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:20:09 น.
28
1046030039
46010030
030039
หนองกุงวิทยาคม
์Nongkungwittayakom
นายสมาน เหมกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โปงลาง
หมู่ 8 ดอนสวรรค์
ไผ่
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
samhem2905@obecmail.obec.go.th
ไผ่
พ.ศ2463
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
174
11
26 ธันวาคม 2561 เวลา 12:13:38 น.
29
1046030006
46010031
030006
หนองบัวราษฎร์นิยม
Nongbuaradniyom
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 4 หนองบัว
โพนทอง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Suckha2003@obecmail.obec.go.th
โพนทอง
043-873195
1 พฤษภาคม 2481
7
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
38
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:35:51 น.
30
1046030005
46010032
030005
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
Khoknumklearngwitayakhom
นางสกุลตลา ไผ่ผาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 10 โคกน้ำเกลี้ยง
โพนทอง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
โพนทอง
043-890119
22/05/2522
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:27 น.
31
1046030002
46010033
030002
หามแหโพนทองวิทยาคม
Hamhaepontongwittayakom
นายสถาพรl ชูศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 7 โพนทอง
โพนทอง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
โพนทอง
087-2241256
-
1/7/2476
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:26 น.
32
1046030062
46010034
030062
นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
nakhamruamraatbumrung
นายสุชาติ บุญปก
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 9 นาขาม
ภูดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
nakhamruam@hotmail.com
http://gg.gg/nk2561
ภูดิน
043890122
-
พ.ศ. 2513
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
107
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:54 น.
33
1046030063
46010035
030063
โคกนางามสามัคคี
khoknangamsamakki
นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 10 บ้านโคกนางาม
ภูดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ภูดิน
0898413572
1 เมษายน พ.ศ. 2518
30
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
7
25 มิถุนายน 2561 เวลา 03:29:41 น.
34
1046030059
46010036
030059
บ้านสว่าง
ฺBAnsawang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 1 บ้านสว่าง
ภูดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
ภูดิน
086-2382122
-
พ.ศ.2511
28
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 02:54:28 น.
35
1046030060
46010037
030060
เหล่าหลวงวิทยาคาร
Laoluangwittayacan
นายสุขะ กองอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 11 เหล่าหลวงใต้
ภูดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ภูดิน
043-019277
1/01/2477
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
115
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:32:06 น.
36
1046030061
46010038
030061
ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
Kaylooksue
นายสุขสันต์ คำแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 2 ค่ายลูกเสือ
ภูดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
ภูดิน
081-7682796
-
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
28
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
19
6
25 มิถุนายน 2561 เวลา 03:42:14 น.
37
1046030072
46010039
030072
สะอาดสมศรีวิทยา
Saadsomsriwittaya
นางจีรพรรณ แสงพรหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 2 สะอาดสมศรี
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ภูปอ
043-890129
2482
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:47:43 น.
38
1046030028
46010040
030028
บ้านห้วยแสง
Huaysang
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 9 บ้านห้วยแสง
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
ภูปอ
043-890124
-
16 เมษายน 2486
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:07 น.
39
1046030029
46010041
030029
ภูปอวิทยา
phuporwittaya
-
ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 4 ป่านกขาบ
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
phuporwittaya@hotmail.com
www.facebook.com/pooporwittaya
ภูปอ
043-890125
1 พฤษภาคม 2511
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
6
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:22 น.
40
1046030030
46010042
030030
หนองแวงเหนือ
NONGWAENGNOUR
นายนิคม บุญทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธไสยาสน์
หมู่ 8 หนองแวงเหนือ
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
เทศบาลตำบลภูปอ
043-890126
8 มิถุนายน 2497
26
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
164
11
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:25:24 น.
41
1046030032
46010043
030032
โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
Nonsawanprachasanphupor
นายจำนงค์ กำนาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธไสยาสน์
หมู่ 3 โนนสวรรค์
ภูปอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kingpuako@gmail.com
www.thai-school.net/nonsawanpracha
ภูปอ
0819654094
1 พฤษภาคม 2523
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
40
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:19 น.
42
1046030019
46010044
030019
สะอาดประชาสรรพ์
Sa-ardprachasan
นายพิชิต โลหะมาศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนลำปาว
หมู่ 1 สะอาดนาทม
ลำคลอง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ลำคลอง
043-890132
35
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
183
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54:07 น.
43
1046030016
46010045
030016
ปลาเค้าวิทยาคาร
plakaowittayakan
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนลำปาว
หมู่ 4 โนนตูม
ลำคลอง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
songkasri@gmail.com
http://www.pkw-school.thai.ac
หนองสอ
043-884149
043-884149
4 เมษายน 2487
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
172
11
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:41:05 น.
44
1046030018
46010046
030018
บ้านหนองม่วง
bannongmuang school
นายผาสุข ปัตลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 10 บ้านหนองม่วง
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
phasuk_mong2010@hotmail.com
www.nongmuang.ksn1.go.th/
ลำคลอง
043-890131
1986
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
72
8
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:50:00 น.
45
1046030014
46010047
030014
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
Chomchonnongsorwittayakarn
นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนลำปาว
หมู่ 2 หนองสอใต้
ลำปาว
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
www.nongsorwittayakarn.com/‎
หนองสอ
043-884104
043-88410
1/06/1465
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
494
21
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:24:47 น.
46
1046030015
46010048
030015
โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
Nonsaadrathsamakee
นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนลำปาว
หมู่ 11 โนนสะอาด
ลำปาว
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
Imcharoen.a@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1046030015
เทศบาลตำบลหนองสอ
043-019285
22/09/2518
21
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:25 น.
47
1046030053
46010049
030053
ท่าแสงวิทยายน
Thasaengwittayayon
นายชนิด บุญชูศร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองน้ำดำ
หมู่ 7 ท่าแสง
ลำพาน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
mrchanid1308@gmail.com
thasangwittayayon.com
ลำพาน
043-122577
-
14 เมษายน 2457
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
148
11
11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:52:58 น.
48
1046030054
46010050
030054
ดงเมืองวิทยาคาร
Dongmuangwittayakan
นายสมัย จันใต้
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 10 ดงเมือง
ลำพาน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
wanida251361@gmail.com
ลำพาน
043-840600
1 /09/2477
9
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
8
28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:31:08 น.
49
1046030056
46010052
030056
กุดอ้อประชานุสรณ์
Kudoorprachanuson
นายสายัณต์ ดลภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 4 กุดอ้อ
ลำพาน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
sayanks011966@gmail.com
ลำพาน
043-890295
พ.ศ.2499
12
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
9
5
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:33:56 น.
50
1046030057
46010053
030057
วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
wunggoalekthungsawangwit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 2 วังเกาะเหล็ก
ลำพาน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ลำพาน
043-890137
2500
6
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
7
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:31:23 น.
51
1046030058
46010054
030058
โคกคอนวิทยานุกูล
khokkhonvittayanukul
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 12 บ้านโคกคอน
ลำพาน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
tawee.unpen2503@gmail.com
ลำพาน
043-890138
10กันยายน2496
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
6
04 มิถุนายน 2560 เวลา 10:58:11 น.
52
1046030035
46010056
030035
คำไผ่สงเคราะห์
komephaisongkao
นายสิทธิกร จำปาอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 2 คำไผ่
หนองกุง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kp.school_2484@hotmail.com
www.khampaischool.com
หนองกุง
-
-
01/10/2484
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 08:42:38 น.
53
1046030036
46010057
030036
ท่าลำดวนประชาบำรุง
talamduanphachabamroung
นายอดุลย์ ภูภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองน้ำดำ
หมู่ 7 ท่าลำดวน
หนองกุง
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
หนองกุง
-
-
-
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:57 น.
54
1046030052
46010058
030052
คอนเรียบอนุกูล
KHONLEABANUKOON
นายวิริยะ นาชัยเวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 11 คอนเรียบอนุกูล
หลุบ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
9047ford@gmail.com
-
หลุบ
043-801015
-
1 ต.ค. 2477
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:27:22 น.
55
1046030048
46010060
030048
บ้านดอนสนวน
Bandonsanaun
นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 9 บ้านดอนสนวน
หลุบ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
panuvat_k53@hotmail.com
หลุบ
043-019289
2486
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:35 น.
56
1046030049
46010061
030049
โคกกลางราษฎร์พัฒนา
Khokklangratpattana
นายเกษแก้ว ขุมคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 3 บ้านโคกกลาง
หลุบ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
juthasri2507sopit@gmail.com
-
หลุบ
043-019185
-
28/11/2477
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:47:01 น.
57
1046030050
46010062
030050
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
Kudorsuksawatwittaya
นางสอาด เนตวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 14 สุขสวัสดิ์
หลุบ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
saart2506@gmail.com
หลุบ
043-600007
2 พฤษภาคม 2520
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
31
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:24:13 น.
58
1046030051
46010063
030051
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
banlubintararatbamrung
นางสายเพชร ภูผาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โสมพะมิตร
หมู่ 12 โนนสว่าง
หลุบ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
หลุบ
-
-
1 พฤษภาคม 2521
4
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:45:23 น.
59
1046030041
46010065
030041
ดงน้อยสงเคราะห์
DONGNOISONGKROR
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 3 ดงน้อย
ห้วยโพธิ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
ห้วยโพธิ์
043019290
-
1 กันยายน 2477
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 12:01:25 น.
60
1046030042
46010066
030042
บ้านโหมนสงเคราะห์
BANMONSONGKROE
นายอัครพงษ์ ภูจริต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โสมพะมิตร
หมู่ 15 บ้านโพธิ์ทอง
ห้วยโพธิ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
kanittha.po29@gmail.com
www.msk.ac.th
ห้วยโพธิ์
0910572599
-
1/6/2465
10
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
167
11
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:22 น.
61
1046030043
46010067
030043
เหล่าสูงวิทยา
Laosungwittaya
นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 4 บ้านเหล่าสูง
ห้วยโพธิ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
ห้วยโพธิ์
043-010-183
-
23 กรกฎาคม 2502
11
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42:55 น.
62
1046030044
46010068
030044
กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
klangdongrat-upatum
นายชัยชนะ ทองจรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
โสมพะมิตร
หมู่ 10 กลางดง
ห้วยโพธิ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ห้วยโพธิ์
1 พฤษภาคม 2519
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:22:16 น.
63
1046030003
46010069
030003
บ้านหนาดสงเคราะห์
ิbannardsongkor
นายรณชัย แสนอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 5 บ้านหนาด
เหนือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
-
-
เหนือ
043-890145
-
10 มิถุนายน 2473
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
7
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:57:41 น.
64
1046030001
46010070
030001
บ้านต้อนวิทยาคาร
Bantonwittayakan
นายประจวบ ขาวศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โปงลาง
หมู่ 1 บ้านโนนสำราญ
เหนือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
prachuab.kho@gmail.com
wwwbantonwit.com
เหนือ
01/06/2465
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
262
11
14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:22 น.
65
1046030004
46010071
030004
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
Banlekkokkoksamukkee
นายประสานมิตร สุระพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โปงลาง
หมู่ 11 กกกอก
เหนือ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
เหนือ
0899447054
14/10/2488
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:58 น.
66
1046030140
46010072
030140
พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
pipatratbumroong
นายวีรพงษ์ บุญธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 11 ดอนสวรรค์
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
www.pipatschool.ac.th
กมลาไสย
043-899243,043-
4 พฤษภาคม 2449
13
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
655
21
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:05:51 น.
67
1046030141
46010073
030141
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
paknamratbomrong
นายวัชรินทร์ พละเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 12 ปากน้ำ
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
scpaknam@gmail.com
กมลาไสย
043-899014
-
14 มีนาคม 2519
13
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
134
9
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:09:47 น.
68
1046030142
46010074
030142
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
Numjanladbamlung
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 7 น้ำจั้น
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
กมลาไสย
043-831057
พ.ศ.2482
15
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:50:40 น.
69
1046030143
46010075
030143
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
pololuasamakeewitaya
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 13 บ้านโปโล
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
กมลาไสย
043-830148,043-
7 มิถุนายน 2465
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:43 น.
70
1046030144
46010076
030144
ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
donyungratpraditwittayakhan
นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 9 ดอนยูง
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
กมลาไสย
0981948087
2504
17
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:25:30 น.
71
1046030150
46010077
030150
ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
Khaolarmchaisridornyangwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 16 บ้านข้าวหลาม
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
กมลาไสย
043-849049
1 เมษายน 2458
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
35
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:16:33 น.
72
1046030151
46010078
030151
สงยางสงเปลือยวิทยาคม
Songyang songplueywittayakom
นายนริศ ภูอาราม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 3 สงยาง
กมลาไสย
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
songpluey@gmail.com
กมลาไสย
043-890323
7 มิถุนายน 2465
27
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
47
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:21 น.
73
1046030174
46010081
030174
นามลวิทยาคาร
namolwittayakarn
นายเสริม เถรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กมลาไสย
หมู่ 1 นามล
โคกสมบูรณ์
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
sermteree@hotmail.com
www.namols.ac.th
โคกสมบูรณ์
043130588
1 มิถุนายน 2465
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
208
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45:35 น.
74
1046030175
46010082
030175
คำโพนทองราษฎร์นิยม
Kompomtongrasniyom
นายนพรัตน์ มหิพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 5 คำโพนทอง
โคกสมบูรณ์
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
kampontongrasniyom@gmail.com
www.kumphonthong.com
อบต.โคกสมบูรณ์
0878676565
-
24 มีนาคม 2530
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
88
9
20 มีนาคม 2561 เวลา 14:40:11 น.
75
1046030155
46010083
030155
เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
Koanoynonrunkwittayaserm
นายสมยศ เหมนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 3 เก่าน้อย
เจ้าท่า
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
E-mail : kaonoi.ks@gmail.com
khaonoi.blogspot.com
เจ้าท่า
043-890033
01/06/2482
39
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
113
8
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:46:24 น.
76
1046030156
46010084
030156
ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
Thaploengmuedae-thamainongmakluewittaya
นายทินกร อรัญโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 1 บ้านท่าเพลิง
เจ้าท่า
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
far_4854@hotmail.com
www.thai-school.net/taperng/
เจ้าท่า
043132033
-
04/02/2546
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
11
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:41:59 น.
77
1046030157
46010085
030157
ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
taglangjangjomwittaya
นางสุจิตรา ศรีชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 8 บ้านท่ากลาง
เจ้าท่า
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
เจ้าท่า
043-132032
2461
27
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
17 มกราคม 2562 เวลา 14:27:50 น.
78
1046030158
46010086
030158
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
nongbuajotdonglingwittaya
นายนายสิรวิชญ์ คำวิโส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 14 119 หนองบัว
เจ้าท่า
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
lek-wut@hotmail.com
เจ้าท่า
043-019175
1 มิถุนายน 2465
23
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
76
11
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:05:54 น.
79
1046030163
46010087
030163
ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
Chumchonsitandumrongwit
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 15 บ้านสีถาน(ศรีลำดวน)
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
poola.pool88@gmail.com
ดงลิง
043-897214
043897214
2513
30
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
225
11
24 มิถุนายน 2561 เวลา 16:54:00 น.
80
1046030164
46010088
030164
โคกเมยประชาพัฒนา
khokmaeiprachapattana
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 1 บ้านสวนโคก
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
data.bopp-obec.info/web/index.php?School
ดงลิง
043-010357
17 ตุลาคม 2477
28
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
130
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:48:46 น.
81
1046030165
46010089
030165
โคกล่ามผดุงวิทย์
khoklampadungwit
นายวิมล ช่วยรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 16 โคกล่าม
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
klpschool16@gmail.com
-
ดงลิง
0873737175
-
07/05/2465
27
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:52:04 น.
82
1046030166
46010090
030166
โนนเมืองวิทยาคาร
NONMAUNG WITTAYAKARL SCHOOL
นายสมัย คำภาบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 8 โนนเมือง
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
khem4740@hotmail.com
www.nonmaung.com
ดงลิง
0857554740
7 มิถุนายน 2465
35
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:41:40 น.
83
1046030167
46010091
030167
บ้านแวงประชารัฐบำรุง
banwangpracharudbumrong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 6 บ้านแวง
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
banweangschool@gmail.com
http://202.143.174.18/emis/editschooldata.php?School_ID=1046030167
ดงลิง
043-019177
18 ตุลาคม 2478
40
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
85
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:10 น.
84
1046030168
46010092
030168
ดอนหวายราษฎร์บำรุง
Donwairatbumrung
นายชุมพล ภูอ่อนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดสงยาง
หมู่ 17 ดอนหวาย
ดงลิง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
pussarawun.ao@gmail.com
www.thai-school.net/donwairat
ดงลิง
0-4313-2553
8 มิถุนายน 2482
17.3
11.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
9
04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:41 น.
85
1046030161
46010093
030161
หนองตุวิทยา
Nongtuwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 14 บ้านหนองตุ
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
ธัญญา
043-830078
5 พฤษภาคม 2484
23
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
62
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:26:37 น.
86
1046030162
46010094
030162
สะอาดโนนงามวิทยา
sa-ardnonngamwittaya
นายวารี สอนชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 5 บ้านสะอาดสมศรี
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
waree127@gmail.com
www.sa-ardnonngam.com/
?????
0862190889
15 ตุลาคม 2477
25
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:28 น.
87
1046030159
46010095
030159
บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
ิbanbononmakumvuityakal
นายไพรัตน์ เพียรสดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 9 บ่อ
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
ธัญญา
043-830207
3 กันยายน 2477
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 16:38:20 น.
88
1046030160
46010096
030160
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
bankaehuahadsomhongwittaya
นายประสงค์ บาลลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 12 บ้านแก
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
bankaeks1@gmail.com
www.khsschool.com
ธัญญา
043-801034,043-
13 มิถุนายน 2465
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
336
17
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:40:33 น.
89
1046030152
46010097
030152
สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)
-
ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 7 สงเปลือย
ธัญญา
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
-
-
ธัญญา
043-890323,043-
-
27
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:39:42 น.
90
1046030170
46010098
030170
ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
chumchonphon-ngam
นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 8 โพนงาม
โพนงาม
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
p1046010098
www.chphon-ngam.com
โพนงาม
043-130196
043-130-193
2443
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
217
11
24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:25:14 น.
91
1046030171
46010099
030171
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
Nonhai Nong-ekumwittaaya
นายอภิชาต อรรคอำนวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 6 โนนไฮ
โพนงาม
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
โพนงาม
043-890325
20 ตุลาคม พ.ศ. 2477
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
81
8
15 สิงหาคม 2561 เวลา 19:59:13 น.
92
1046030172
46010100
030172
ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
THONBURIKHOKSINONGTAOWITTAYAYON
นายสนิท ศรีลำไพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 5 ธนบุรี
โพนงาม
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
TST-Thonburi@hotmail.com
www.thonburi-knt.com
โพนงาม
043-842612
-
7 มกราคม 2465
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
161
10
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:09 น.
93
1046030173
46010101
030173
ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
Dannuanongphaisongkrow
นายเฉลิมชัย จันทรนิมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 2 ด่านเหนือ
โพนงาม
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
kksanae@gmail.com
dannua.com
โพนงาม
043-019181
11 กรกฎาคม 2477
24
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:30:31 น.
94
1046030148
46010102
030148
เสมาสามัคคี
Semasamukkee school
นางชนัดดา อรุณไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 7 เสมา
หนองแปน
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
-
sema.ac.th
หนองแปน
062311872
-
2481
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:46:40 น.
95
1046030149
46010103
030149
บ้านโนนโพธิ์ศรี
Nonphosri
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดด
หมู่ 6 บ้านโนนโพธิ์ศรี
หนองแปน
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
ืsurapongjampala2502@gmail.com
หนองแปน
0856453474
-
พ.ศ.2475
26
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:22 น.
96
1046030153
46010104
030153
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
nongphannonsongnachakrachbumroong
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสูงยาง
หมู่ 3 หนองแปน
หนองแปน
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
sawsan1101@obecmail.obec.go.th
หนองแปน
043-854195
15/12/2543
23
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
276
15
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:59:11 น.
97
1046030154
46010105
030154
นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
nabungratsongkro
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
หมู่ 8 นาบึง
หนองแปน
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
krusutas_2503@hotmail.com
หนองแปน
438541100
19 มีนาคม 2519
23
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05:16 น.
98
1046030146
46010106
030146
บึงไฮโนนสวางวิทยา
buenghainoonswangwittaya
นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 14 บ้านบึงไฮ
หลักเมือง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
ิbsw_2480@hotmail.co.th
www.buenghai.com
หลักเมือง
043-831105
-
20 มิถุนายน 2480
15
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:58:26 น.
99
1046030147
46010107
030147
บ้านลาดวิทยาเสริม
banlard school
นายเสถียร ขจรโมทย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กมลาไสย
หมู่ 7 บ้านลาด
หลักเมือง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
kruyai11@gmail.com
www.banlard.com
หลักเมือง
043899533
043899534
13 เมษายน 2464
17
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
140
11
24 เมษายน 2561 เวลา 09:53:09 น.
100
1046030169
46010108
030169
บึงสว่างวิทยาคม
Bungsawangwittayakom
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 10 บ้านบึง
หลักเมือง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
Bungsawang@hotmail.com
-
หลักเมือง
0818518841
-
10 มกราคม 2465
14
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:03:48 น.
101
1046030177
46010109
030177
หัวขวาวิทยา
Haukuawittaya School
นายอุทัย ดอนชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กมลาไสย
หมู่ 12 หัวขวา
หลักเมือง
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
46130
kanokoatak@gmail.com
หลักเมือง
043-890002
7 มิถุนายน 2475
15
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:17:52 น.
102
1046030457
46010110
030457
กุดลิงวิทยาคม
KHUDLINGWITTAYAKOM
นายสุรพงษ์ กมลสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 3 ร่องคำ
ร่องคำ
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
klwschool@hotmail.co.th
www.klwschool.com
ร่องคำ
043-897039
2458
40
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:00:12 น.
103
1046030461
46010111
030461
สองห้องราษฎร์บูรณะ
songhongratbrorana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 5 สองห้อง
ร่องคำ
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
ร่องคำ
043-897502
1 พฤษภาคม 2523
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
9
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:17:39 น.
104
1046030462
46010112
030462
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
Chumchonnariengwittayakom
นายอดิศร ปรีกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร่องคำ
หมู่ 10 นาเรียง
สามัคคี
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
?http://school.obec.go.
สามัคคี
043130230
043130230
10/01/2465
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
211
11
05 มิถุนายน 2560 เวลา 21:51:29 น.
105
1046030463
46010113
030463
เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
Laokeung Nonseawwittaya
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 5 เหล่าเขือง
สามัคคี
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
patcha0202@obecmai.obec.go.th
laowkeung.com
สามัคคี
0801955289
2518
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
08 สิงหาคม 2561 เวลา 11:18:27 น.
106
1046030464
46010114
030464
สำเริงวิทยา
Sumroengwitthaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 15 โคกสำเริง
สามัคคี
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
por_4111@hotmail.com
-
สามัคคี
043-890166
-
18 พ.ค. 2524
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:34:29 น.
107
1046030465
46010115
030465
สามัคคีสำราญวิทย์
Samakkeesamranwit School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 1 โนนสามัคคี
สามัคคี
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
-
้www.school.obec.go.th/bansamakkee
สามัคคี
043-890167
-
1 มิถุนายน 2491
38
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
51
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:34 น.
108
1046030460
46010116
030460
ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
Dongpayormnongkusamakkeewitaya
นายณรงค์ ราชภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 8 กระยอม
เหล่าอ้อย
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
เหล่าอ้อย
043-890168
1 มิถุนายน 2482
38
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
9
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:18:30 น.
109
1046030458
46010117
030458
ด่านใต้วิทยา
DANTAIWITTAYA
นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร่องคำ
หมู่ 10 ด่านใต้
เหล่าอ้อย
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
dantaischool@gmail.com
sites.google.com/site/dantaiwittaya/
เหล่าอ้อย
043-890305
18 ตุลาคม 2477
38
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
199
11
17 ธันวาคม 2561 เวลา 14:38:31 น.
110
1046030459
46010118
030459
เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
Lao oi bumrungwit
นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร่องคำ
หมู่ 12 ค้อพัฒนา
เหล่าอ้อย
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
46210
-
-
เหล่าอ้อย
-
-
7 มิถุนายน 2464
34
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
120
8
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:43:59 น.
111
1046030191
46010119
030191
ชุมชนนามะเขือวิทยา
CHUMCHON NAMAKHUEA WITTAYA
นายสมจิตร จำปาสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 9 ดอนจัน
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
wiwattana_sirikul@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลนามะเขือ
043890194
-
1 พ.ค. 2465
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
8
24 ธันวาคม 2561 เวลา 03:21:34 น.
112
1046030192
46010120
030192
โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
Khokcharoen
นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 2 บ้านโคกเจริญ
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
khokcharoen2@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030192
เทศบาลนามะเขือ
0885517705
-
2503
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:43:52 น.
113
1046030194
46010122
030194
โพนสวางพิทยาคม
phonsawangpittayakhom
นายทรงพล อัคติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 4 โพนสวาง
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
นามะเขือ
043-895047,043-
-
2482
53
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:58:31 น.
114
1046030195
46010123
030195
โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
ponsawangpittayakhom sakaponkham
-
ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 5 โพนคำพุทธคีรี
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
นามะเขือ
-
-
-
60
30
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
1
15
4
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:07:00 น.
115
1046030196
46010124
030196
โป่งเชือกศึกษาสถาน
Pongehuaksusasthan
นายสุวิทย์ หีบแก้ว
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โนนนาทอง
หมู่ 11 ไทรทอง
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
นามะเขือ
043890194
-
10/12/2476
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
143
11
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:16:39 น.
116
1046030197
46010125
030197
ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
-
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 9 ดอนจัน
นามะเขือ
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
นามะเขือ
-
-
-
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
16
5
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:58 น.
117
1046030187
46010127
030187
ชุมชนแก้งคำวิทยา
Chumchonkangkomwittaya
นายทวิทชัย ราวะรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 1 บ้านเสริมชัยศรี
นิคม
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
nikcha2002@obecmail.obec.go.th
นิคม
089-576-4254
10 พฤษภาคม 2465
38
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
213
8
16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:38:42 น.
118
1046030188
46010128
030188
นิคมลำปาววิทยา
Nikhomlampaowittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 7 แก้งนคร
นิคม
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
kaipariput@hotmail.com
http://school.obec.go.t
นิคม
043-871450
043871450
14/09/2510
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:59:35 น.
119
1046030184
46010129
030184
คำแคนวิทยา
khamkhaen vittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 5 คำแคน
นิคม
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
นิคม
043-890195
28 กันยายน 2514
32
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
3
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:46:53 น.
120
1046030185
46010130
030185
คำประถมนิคมสงเคราะห์
kumprathomnikomsongkraw
นายนิกร สันประเภท
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 6 คำประถม
นิคม
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
kumprathom@hotmail.com
www.kptschool.in.th
นิคม
043-890196
1 พฤษภาคม 2517
32
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
94
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:40 น.
121
1046030189
46010131
030189
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
Chumchonnamkliangklomwittaya
นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 6 โคกศาลาทอง
โนนน้ำเกลี้ยง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
teachernatee@gmail.com
-
โนนน้ำเกลี้ยง
043-890198
-
ปี พ.ศ.2477
32
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
136
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:18:42 น.
122
1046030190
46010132
030190
โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
Nonpangiu Wijitwittaya
นายคมสันต์ ก้านจักร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 4 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
โนนน้ำเกลี้ยง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
nonpangiu@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030190
โนนน้ำเกลี้ยง
043-019542
2518
37
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:26:00 น.
123
1046030183
46010134
030183
สหัสขันธ์วิทยาคม
sahasakhanwitayakom
นางสุพิชชา เรืองชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 10 โนนบุรี
โนนบุรี
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
โนนบุรี
043-871019
043871019
พ.ศ.2465
32
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
105
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:56:45 น.
124
1046030178
46010135
030178
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
Nonsilakrirerkrasaumnuay
นายนิคม ชากัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 2 โนนบุรี
โนนบุรี
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
โนนบุรี
043-871094
-
1 มีนาคม 2471
40
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
229
11
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 22:07:28 น.
125
1046030204
46010136
030204
บ้านม่วงวิทยาคม
banmaungvittayakom
นายประกาย ศรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 6 บ้านม่วงกุญชร
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
โนนศิลา
043890201
24 มิถุนายน 2465
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
118
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 05:40:42 น.
126
1046030205
46010137
030205
ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
muangkhamratsamakkee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 2 บ้านม่วงคำ
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
เทศบาลตำบลโนนศิลา
043-890202
21 พ.ค. 2517
74
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
15
5
08 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:40 น.
127
1046030206
46010138
030206
โนนเมืองประชานุเคราะห์
Nonmuangprachanukroh
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 8 บ้านโนนเมือง
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
-
-
เทศบาลตำบลโนนศิลา
0872340215
-
9 พฤษภาคม2513
60
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
6
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31:57 น.
128
1046030207
46010139
030207
บ้านแกวิทยายน
Bankaevitayayon
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 12 บ้านแกนาเรียง
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
tuckkatan27@gmail.com
โนนศิลา
043-019546
1/5/2456
75
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
6
13 มิถุนายน 2560 เวลา 14:05:35 น.
129
1046030208
46010140
030208
โคกก่องวิทยา
Khokhongwittaya
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 4 โคกก่อง
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
pupi9077@gmail.com
-
โนนศิลา
043-128555
-
4 ตุลาคม 2477
75
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
118
6
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:23:09 น.
130
1046030209
46010141
030209
คำคาราษฎร์บำรุง
khamkharatbumrung
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 3 คำคา
โนนศิลา
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
apisit605@gmail.com
โนนศิลา
043-128533,0981018409
19 กันยายน 2518
73
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
6
25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:43 น.
131
1046030202
46010142
030202
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
Dongrairadpattana
นายวินัย รัตนมาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 3 ดงไร่
โนนแหลมทอง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
lapeeun.pee.2345.@mail.com
0
โนนแหลมทอง
043-890209
0
1 กันยายน 2488
57
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
8
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:20:15 น.
132
1046030203
46010143
030203
บ้านคำเชียงวัน
kumchiangwan
นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 12 คำเชียงวัน
โนนแหลมทอง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
โนนแหลมทอง
043-890210
2477
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:49 น.
133
1046030198
46010144
030198
นามนราษฎร์นุเคราะห์
Namonratnukror
นางประครอง นังตะลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 6 นามน
โนนแหลมทอง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
namon.ratnukror@gmail.com
โนนแหลมทอง
043-019549
พ.ศ. 2518
45
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
114
8
03 มกราคม 2562 เวลา 11:13:38 น.
134
1046030199
46010145
030199
บ้านโคกใส
Bankoksai
นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โนนนาทอง
หมู่ 5 บ้านโคกใส
โนนแหลมทอง
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
Bankoksai2014@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100008413381044
โนนแหลมทอง
043890207
0/0/2469
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
16 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:34 น.
135
1046030179
46010148
030179
คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
KHAMCHOMPHOOTARUERSOMBOONWIT
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์
ภูสิงห์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
kts@hotmail.co.th
ภูสิงห์
043-890211
พ.ศ.2511
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:45:19 น.
136
1046030180
46010149
030180
ดงน้อยวิทยา
Dongnoittaya
นายทองสุข ทุมทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหัlขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 5 หนองฝาย
ภูสิงห์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
songdet.tasa05@gmail.com
ภูสิงห์
043-890212
29/11/2442
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
142
11
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:34:32 น.
137
1046030181
46010150
030181
โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
Nonplakhawradboorana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
หมู่ 8 โนนปลาขาว
ภูสิงห์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
nonplakaow.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1046030181
ภูสิงห์
043-890213
01/05/2518
46
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
8
4
04 ตุลาคม 2561 เวลา 11:29:51 น.
138
1046030210
46010151
030210
นาคูณวิทยา
Nakhonwittaya school
นางนฤภร ถิตย์รัศมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 4 บ้านนาคูณ
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
สหัสขันธ์
043890214
2482
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
54
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:18 น.
139
1046030212
46010153
030212
ถ้ำปลาวิทยายน
thamplawittayayon
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 3 ถ้ำปลา
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
thamplaschool@gmail.com
สหัสขันธ์
043-890216
พ.ศ.2482
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:41 น.
140
1046030213
46010154
030213
สิงห์สะอาด
Singsa_ard
นายวีระยุทธ ยนยุบล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 13 สิงห์สะอาด
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
สหัสขันธ์
043-890215
2 พฤษภาคม 2509
35
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
116
8
24 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00:19 น.
141
1046030214
46010155
030214
ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
Huayteiypornprasitwitaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
หมู่ 7 บ้านห้วยเตย
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
สหัสขันธ์
19 เมษายน 2520
45
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
25
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:33:44 น.
142
1046030215
46010156
030215
นาสีนวลโสกทรายวิทยา
Nasinaulsoksaiwittaya
นายสุพัฒน์ โสวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
หมู่ 8 โสกทราย
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
46140
nasinual@hotmail.com
www.facebook.com/nasinaulsoksaiwittaya
อบต.สหัสขันธ์
-
-
16 ธันวาคม 2476
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05:14:39 น.
143
1046030532
46010157
030532
ท่านาจานวิทยา
THANAJANVITAYA
นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สามชัย
หมู่ 4 ท่านาจาน
คำสร้างเที่ยง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
thanajan@gmail.com
http://school.obec.go.th/tanajarn
คำสร้างเที่ยง
-
-
10/05/2480
102
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
143
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:47 น.
144
1046030533
46010158
030533
คำแคนราษฎร์วิทยา
Khamkanrajwittaya
นายคำเมือง แถลงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 6 คำแคน
คำสร้างเที่ยง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
-
-
คำสร้างเที่ยง
-
18 สิงหาคม 2478
84
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:43 น.
145
1046030539
46010160
030539
บ้านหนองกุงกลาง
nongkungklang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 8 หนองกุงกลาง
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
kroowet@hotmail.co.th
nongkungklang.com
สำราญ
043-890021
-
15/05/2505
85
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 18:31:40 น.
146
1046030541
46010161
030541
บ้านหนองกุงใหญ่
Bannongkungyai
นายพุธ คำแสงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 1 หนองกุงใหญ่
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
?http://School.obec.go.
สำราญ
043-818075
14/06/2477
80
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
349
22
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:16:13 น.
147
1046030542
46010162
030542
โคกกลางวิทยา
Kokklangwittaya
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 7 โคกกลาง
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
สำราญ
24ก.ย.2514
100
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:20:25 น.
148
1046030543
46010163
030543
หนองแซงวิทยา
Nongsaengwittaya
นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 5 หนองแซง
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
chai-chai17@hotmail.com
nongsangewittaya.ksn1.go.th
สำราญ
043-019559
22 มิถุนายน 2482
90
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:36:13 น.
149
1046030544
46010164
030544
บ้านท่างาม
Banthangam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 6 ท่างาม
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
-
-
สำราญ
043-890023
-
17 กันยายน 2511
104
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:37:19 น.
150
1046030547
46010165
030547
บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
bandanmeg
-
ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 12 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
สำราญ
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
jomtraisaisan@gmail.com
สำราญ
043-890024
2542
95
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
6
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:37:41 น.
151
1046030535
46010166
030535
บ้านหนองกุงน้อย
Bannongkungnoy
นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สามชัย
หมู่ 7 หนองกุงน้อย
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
nongkungnoy@yahoo.co.th
www.nongkungnoy.com
สำราญใต้
043-818046
15 มิถุนายน 2482
97
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
225
11
04 กันยายน 2561 เวลา 10:55:42 น.
152
1046030545
46010167
030545
ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
Thajangratprajapatana
-
ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 13 หนองไผ่
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
สำราญใต้
0833602898
1 พ.ค.2501
100
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
19
6
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30:31 น.
153
1046030530
46010168
030530
บ้านกุดแห่
Ban Kudhae
นายสมใจ ภูศรีนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 5 กุดแห่
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
kudhae1@hotmail.com
สำราญใต้
043-890270
10 ตุลาคม 2495
90
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:43 น.
154
1046030531
46010169
030531
คำหุ่งราษฎร์บำรุง
kumhung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 6 คำหุ่ง
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
สำราญใต้
043-890029
1/05/2523
93
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
24
7
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15:47 น.
155
1046030527
46010170
030527
หนองแสงราษฎร์พัฒนา
Nongsaeng
นายชุมพล แสงเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สามชัย
หมู่ 17 หนองแสง1
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
wirat.san@hotmail.com
null
สำราญใต้
043-890025
null
พ.ศ.2519
96
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
177
11
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00:15 น.
156
1046030529
46010172
030529
เขื่อนภูมิพล
้Kheunpoomipol
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 4 คำเขื่อนแก้ว
สำราญใต้
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
-
สำราญใต้
043-890027
-
พ.ศ2525
94
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:43:38 น.
157
1046030536
46010173
030536
สามชัยอุดมวิทย์
SAMCHAIUDOMWIT
นายประยุทธ เพิ่มพูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 8 พรเจริญ
หนองช้าง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
udomwit01@gmail.com
www.facebook.com/samchaiudomwit/
หนองช้าง
-
-
18 พฤษภาคม 2541
90
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
461
18
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:08:33 น.
158
1046030537
46010174
030537
บ้านหนองช้าง
bannongchang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 5 หนองช้าง
หนองช้าง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
bannongchangschool@gmail.com
หนองช้าง
วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2490
80
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:01 น.
159
1046030538
46010175
030538
ค้อจารย์วิทยา
khorjanwittaya
นายมนตรี เจียงวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 1 ค้อ
หนองช้าง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
chapoomee2503@gmail.com
http://School.obec.go.th
หนองช้าง
043-818259
-
15/05/2465
85
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:30 น.
160
1046030540
46010176
030540
บ้านจานวิทยา
ฺBANCHAN WITTAYA
นายสำราญ ขวัญทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สามชัย
หมู่ 2 จาน
หนองช้าง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
หนองช้าง
04/05/2515
85
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:38:16 น.
161
1046030546
46010177
030546
บ้านห้วยยาง
Huayyang
นายสุนทร บุญอรัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สามชัย
หมู่ 4 ห้วยยาง
หนองช้าง
สามชัย
กาฬสินธุ์
46180
tunah24@gmail.com
http://hys.ac.th
หนองช้าง
043-890271
-
1 พฤษภาคม 2501
84
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:33 น.
162
1046030556
46010178
030556
แก้งนางราษฎร์บำรุง
Khangnangradbomrung
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 7 แก้งนาง
ดงพยุง
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030556
ดงพยุง
15 พ.ค. 24
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:00 น.
163
1046030557
46010179
030557
ดงพยุงสงเคราะห์
dongpayungsongkroh
นายปราโมทย์ พลราชม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอนจาน
หมู่ 11 คำหอม
ดงพยุง
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030557
อบต.ดงพยุง
0
0
22/07/2476
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
363
14
31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:57:44 น.
164
1046030558
46010180
030558
ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
dongpayungsongkro (nonkokjikprachason)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 6 บ้านโนนกกจิก
ดงพยุง
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
ดงพยุง
1 มิ.ย. 2528
29
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
3
1
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:06:14 น.
165
1046030563
46010181
030563
หัวคูประชาอุทิศ
Huakooprachautid
นายทองสุข พลเยี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 13 โนนทัน
ดงพยุง
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
huakooschool@gmail.com
อบต.ดงพยูง
-
-
10/05/2522
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
8
25 เมษายน 2561 เวลา 08:23:03 น.
166
1046030548
46010182
030548
กุดครองวิทยาคาร
kudkhrongwittayakan
นางพรทิพย์ สามารถ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอนจาน
หมู่ 7 กุดครอง
ดอนจาน
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
www.kudkhrongwittayakan.com/
ดอนจาน
043-840076
27
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
219
11
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:09:01 น.
167
1046030549
46010183
030549
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
DANTAERADSONGKOH
นายนิยม ตราตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 9 ด่านแต้
ดอนจาน
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
dantae46106583@yahoo.com
ดอนจาน
043-890316
1 สิงหาคม 2480
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
116
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:55:12 น.
168
1046030550
46010184
030550
หนองแคนวิทยา
Nongkhaenwittaya
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 1 หนองแคน
ดอนจาน
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
ดอนจาน
043-120612
-
20 มิถุนายน 2477
30
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
226
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:02 น.
169
1046030552
46010185
030552
หนองแวงแสน
Nongvangsan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 2 หนองแวงแสน
นาจำปา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
นาจำปา
0853402324
3 พฤษภาคม 2503
27
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
48
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:25:11 น.
170
1046030559
46010186
030559
นาจำปา
Najampa School
นายใบคำ ไชยพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 1 นาจำปา
นาจำปา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
preephoon@gmail.com
นาจำปา
043-890317
16 เมษายน 2486
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
244
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:18:03 น.
171
1046030562
46010187
030562
หนองโพนโนนสมบูรณ์
nongphonnonsomboun
นายปรีชา คำภาบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 5 บ้านหนองโพน
นาจำปา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
ussa_sri@hotmail.com
นาจำปา
043-019236
13 ตุลาคม 2484
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
110
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:34:55 น.
172
1046030561
46010188
030561
บ้านม่วงวิทยายน
Banmuangwittayayon
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 2 ม่วงนา
ม่วงนา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
-
goo.gl/sytrui
ม่วงนา
043-814362
-
13/10/2477
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
123
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:51 น.
173
1046030560
46010189
030560
บ้านนาวิทยาคม
BANNAWITTAYAKHOM
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอนจาน
หมู่ 4 บ้านนา
ม่วงนา
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
ัyongyuthpotipadcha@gmail.com
www.bannavittayacom.com
ม่วงนา
043-895081
-
1 พฤษภาคม 2453
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
170
11
02 มีนาคม 2561 เวลา 15:07:33 น.
174
1046030555
46010190
030555
สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
saipadangwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 8 บ้านภูเงิน
สะอาดไชยศรี
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
saipadangschool@gmail.com
-
สะอาดไชยศรี
043-890321
-
1 พ.ค.2522
37
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
47
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:16:58 น.
175
1046030551
46010191
030551
หนองพอกวิทยายน
nongphokwittayayon
นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอนจาน
หมู่ 2 หนองพอก
สะอาดไชยศรี
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
tonkunngam@gmail.com
www.nongphokwit.net
สะอาดไชยศรี
043-890322
-
2469
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
141
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:45 น.
176
1046030553
46010192
030553
สะอาดไชยศรี
saadchaisri
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 5 สะอาดไชยศรี
สะอาดไชยศรี
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
saadchai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030553
สะอาดไชยศรี
043-890319
1 ตุลาคม 2483
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:12:48 น.
177
1046030554
46010193
030554
สายป่าแดงวิทยา
saipadaengwittaya school
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอนจาน
หมู่ 4 สายป่าแดง
สะอาดไชยศรี
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
46000
saipadangschool@gmail.com
อบต. สะอาดไชยศรี
043-890320
1 พฤษภาคม 2522
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
53
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:58:34 น.