ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1050130016
50010001
130016
ศรีเนห์รู
Srinehru
นายเกรียงไกร ศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เชียงใหม่ 1
หมู่ 4 ขุนช่างเคี่ยน
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
srinehru117@hotmail.com
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rong-reiyn-sri-neh-ru/
ช้างเผือก
096-6975959
-
03/07/2517
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
132
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:33 น.
2
1050130017
50010002
130017
วัดช่างเคี่ยน
Watchangkian School
นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเมืองเชียงใหม่
หมู่ 1 ช่างเคี่ยน
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
schoolck2011@hotmail.com
www.wcks.ac.th
เชียงใหม่
053-214224
053214224
04/06/2481
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
396
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:14 น.
3
1050130018
50010003
130018
วัดเจ็ดยอด
watjedyod
นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง1
หมู่ 2 เลขที่ 96
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
watjedyschool@hotmail.com
www.facebook.com/watjedyodschool
ช้างเผือก
053216196
053216196
2510
4.5
3.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
161
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:00 น.
4
1050130019
50010004
130019
วัดข่วงสิงห์
Watkhuangsing
นายสิปปภาส ชุ่มมะโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 1
หมู่ 3 ข่วงสิงห์
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
khuangsing@gmail.com
khuangsing.ac.th
ช้างเผือก
053-211616
053-211616
พ.ศ.2465
3
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
324
12
13 มิถุนายน 2562 เวลา 19:48:27 น.
5
1050130020
50010005
130020
วัดป่าตัน
Watpaton
นายสงวน อินทร์ไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง2
หมู่ ป่าตัน
ป่าตัน
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
wptschool2559@gmail.com
sites.google.com/site/wapatanschool/
เชียงใหม่
053-220770
053220770
2482
5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
254
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:41 น.
6
1050130021
50010006
130021
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
Anubanbaantormaunglung
นางมณทิรา ตรีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองเชียงใหม่ 2
หมู่ 0 -
ป่าตัน
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
baantor_school@hotmail.com
www.abtl.thai.ac
เทศบาลนครเชียงใหม่
053-110192
053-110192
2506
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
308
10
18 มิถุนายน 2561 เวลา 23:44:38 น.
7
1050130032
50010007
130032
คำเที่ยงอนุสสรณ์
KhamthiengAnussorn
นายโกวิท หมื่นทา
ประถมศึกษา
สพป.ชม1
หมู่ 0 11
ช้างม่อย
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
Ktschool2473@hotmail.com
www.ktanussorn.ac.th
นครเชียงใหม่
053234189
053233189 ต่อ 25
1 กุมภาพันธ์ 2468
11
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
576
18
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:36:52 น.
8
1050130001
50010008
130001
ท่าศาลา
Thasala
นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง2
หมู่ 2 บ้านศรีบัวเงิน
ท่าศาลา
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
tasalaschoolcm@gmail.com
www.facebook.com/ThasalaSchool/
ท่าศาลา
053-115641
053-115641
01/01/2513
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
206
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:18 น.
9
1050130002
50010009
130002
วัดดอนจั่น
watdonchan
นายยงยุทธ ขัดผาบ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ดอนจั่นพัฒนา
ท่าศาลา
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
donchanschool@hotmail.com
www.wdch.ac.th
ท่าศาลา
053-248690
053-248690
1 มิถุนายน 2477
20
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
518
21
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:34 น.
10
1050130028
50010011
130028
วัดป่าแดด
watpadad
นายอุดม พันธุ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง 1
หมู่ 13 ป่าแดด
ป่าแดด
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
watpadadschool@gmail.com
-
ป่าแดด
053447331
053447331
1 มิถุนายน 2479
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
204
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:24:42 น.
11
1050130029
50010012
130029
วัดวังสิงห์คำ
Watwangsingkham
นายทวี สุริยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเมือง 1
หมู่ 6 วังสิงห์คำ
ป่าแดด
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
wskschool2561@gmail.com
https://sites.google.com/site/wangsingkhamschool
ป่าแดด
053368373
053368373
5 พ.ค. 2481
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
253
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:05:46 น.
12
1050130031
50010013
130031
พุทธิโศภน
puttisopon
นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
ประถมศึกษา
เมือง2
หมู่
พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
school109@Chiangmaiarea
www.puttisopon.ac.th
เทศบาลนครเชียงใหม่
053-277609
053-274418
1 กันยายน 2468
7
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
1,062
30
10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30:12 น.
13
1050130030
50010014
130030
อนุบาลเชียงใหม่
ANUBAAN CHAINGMAI
นายสวงษ์ ไชยยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ - 135 ถ.ราชมรรคา
พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
info@abcm.ac.th
www.abcm.ac.th
นครเชียงใหม่
053278427
053277010
2492
25
25
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
137
2,273
64
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:07 น.
14
1050130025
50010015
130025
วัดขะจาว
Wat Kha Chao
นายอภิชาติ วงศ์คีรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง2
หมู่ 2 ขะจาว
ฟ้าฮ่าม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
watkajaoschool@hotmail.com
http://www.watkachaoschool.com
ฟ้าฮ่าม
053-240288
053240288
1พ.ค.2470
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
266
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:58 น.
15
1050130012
50010016
130012
ศิริมังคลาจารย์
SIRIMONGKALAJAN
นายสมพร ใจคำปัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
หมู่ 1 ตำหนัก
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
sriri_01@hotmail.com
แม่เหียะ
053-273498
053-273498
25 กรกฎาคม 2509
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
124
8
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:45:13 น.
16
1050130010
50010017
130010
บ้านแม่เหียะสามัคคี
banmaeheaschool
นายสันธาน สันกลกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แม่เหียะ
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
banmaeheaschool@gmail.com
www.maeheaschool.ob.tc
053-274655
053274665
10/06/2467
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
170
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:47 น.
17
1050130011
50010018
130011
บ้านดอนปิน
Bandonpin
นางพัชรา ชัยเลิศ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษิณ
หมู่ 5 ดอนปิน
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
donpin_school@hotmail.com
www.bandonpin.ac.th
-
053-277011
053277011
2481
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
301
11
28 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00:28 น.
18
1050130024
50010019
130024
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
watthaduea community school
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง2
หมู่ 6 ท่าเดื่อ
สันผีเสื้อ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
www.thaduea.ac.th
สันผีเสื้อ
053-115177
053115177
04/06/2466
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
228
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:40 น.
19
1050130022
50010020
130022
วัดป่าข่อยใต้
watpakoitai
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง 2
หมู่ 2 ป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
-
www.watpakoitaischool.com
สันผีเสื้อ
053-379190
053379190
1 มิถุนายน 2477
3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
206
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:32 น.
20
1050130023
50010021
130023
วัดร้องอ้อ
WADRONGOR
นายศรีคราม ปิจมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
อ.เมืองเชียงใหม่ 2
หมู่ 3 ร้องอ้อ
สันผีเสื้อ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
school@rongor.ac.th
http://202.129.34.51/ro
สันผีเสื้อ
053-110529
053-110529
04/06/2481
4
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
311
10
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:20 น.
21
1050130026
50010022
130026
บ้านท่าหลุกสันทราย
Banthaluksansai
นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง2
หมู่ 8 สันทราย
สันผีเสื้อ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
thaluksansai.school@gmail.com
http://Thaluksansai.ob.tc
สันผีเสื้อ
053-244255
053244255
4 มิถุนายน 2481
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
258
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:52 น.
22
1050130014
50010023
130014
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
chaopoloung1 School
นางสาววาริญญ ใจทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
หมู่ 11 ดอยปุย
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
ballba007@hotmail.com
www.chaopoloung1.ac.th
สุเทพ
053-440501
053-440501
5 กันยายน 2502
50
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
143
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:41 น.
23
1050130015
50010024
130015
สังวาลย์วิทยา
Sangwanwittaya
นายพลภัทร อัชนคัมภีร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเมืองเชียงใหม่
หมู่ 9 ดอยสุเทพ
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
swschoolcm1@gmail.com
sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sangwanwittaya/
สุเทพ
053295015
053295015
ึ7 สิงหาคม 2507
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
60
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:27 น.
24
1050130007
50010025
130007
บ้านเชิงดอยสุเทพ
Ban choengdoi suthep
นายวัลลภ เครือกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง 1
หมู่ 1 บ้านเชิงดอยสุเทพ
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
-
www.thaischool.in.th/BaanChoengdoiSuthep/
สุเทพ
053-328376
053-328376
1 มิถุนายน 2481
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
188
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:34:07 น.
25
1050130008
50010026
130008
วัดสวนดอก
Watsuandok
นายประเทือง ชมชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง
หมู่ - ชุมชนสวนดอก
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
wsd_school@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130008
เชียงใหม่
053278617
053808739
พ.ศ.2467
7
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
382
18
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:06 น.
26
1050130009
50010027
130009
บ้านโป่งน้อย
Banpongnoi
นายชูศักดิ์ เนียมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง 1
หมู่ 13 สันลมจอย
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
admin@bpnschool.ac.th
www.bpnschool.ac.th
สุเทพ
053-329198
053329198
พ.ศ.2481
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
514
15
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:54 น.
27
1050130013
50010028
130013
บ้านห้วยทราย
banhuaysai
นายศิลา คำฟู
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 15 บ้านทรายคำ
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
banhuaysai@hotmail.com
-
สุเทพ
053-281218
053-281218
2486
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
117
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:35 น.
28
1050130003
50010029
130003
วัดหนองป่าครั่ง
Watnongpakhrang
นายปัญญา บุญมาคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 0 หนองป่าครั่ง -
หนองป่าครั่ง
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
npk50010029@gmail.com
www.wnpk.ac.th
เทศบาลนครเชียงใหม่
053-244290
053-244290
1 มิถุนายน 2581
10
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:57:45 น.
29
1050130004
50010030
130004
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
Chumchon Banbuakkroknoi
นายดำรง มาตี๋
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อ.เมือง2
หมู่ 2 บวกครกน้อย
หนองป่าครั่ง
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
หนองป่าครั่ง
053116812
053116812
17 มิถุนายน 2482
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
473
22
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:18:12 น.
30
1050130005
50010031
130005
วัดเสาหิน
watsaohin
นายวิทยา คำฮอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมืองเชียงใหม่2
หมู่ 3 เสาหิน
หนองหอย
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
watsaohinschool@gmail.com
หนองหอย
053-140174
053140174
2466
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
186
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:42 น.
31
1050130006
50010032
130006
วัดเมืองสาตร
watmuangsart
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเมือง 2
หมู่ 5 เมืองสาตร
หนองหอย
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
m_muangsart@hotmail.com
https://sites.google.com/site/muangsartschool/
หนองหอย
053-278568
053141472
2 ตุลาคม 2472
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
125
8
05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:58:20 น.
32
1050130154
50010033
130154
บ้านแม่ดอกแดง
banmaedokdang
นายอลงกต เขียนนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
หมู่ 1 แม่ดอกแดง
เชิงดอย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
schoolmdd059@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/madookdang
เชิงดอย
053-104823
053-104823
1/09/2478
26
3.0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:30 น.
33
1050130156
50010035
130156
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
Bancherngdoi
นายจำเนียร ไตรมาตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 3 เชิงดอย
เชิงดอย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
bcddoisaket@hotmail.co.th
www.bcd.ac.th
ดอยสะเก็ด
053-495501
053495501
1 พฤษภาคม 2461
20
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
53
940
32
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:40 น.
34
1050130158
50010036
130158
บ้านร้องขี้เหล็ก
Banrongkheelek School
นางสาววรวรรณ อินต่อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ร้องขี้เหล็ก
เชิงดอย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
50010036@chiangmaiarea1.go.th
เชิงดอย
053-495199
053495199
08/10/2465
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
103
11
17 มกราคม 2561 เวลา 14:55:04 น.
35
1050130139
50010037
130139
บ้านบ่อหิน
ban bor hin
นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
ประถมศึกษา
ดอยสะเก็ด
หมู่ 4 บ้านบ่อหิน
ตลาดขวัญ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
schoolbbh54@hotmail.co.th
www.geocities.com/schoo
ตลาดขวัญ
053-484564
053484564
2465
8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
201
6
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:49 น.
36
1050130172
50010039
130172
บ้านแม่จ้อง
banmaejong
นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
หมู่ 4 แม่จ้อง
ตลาดใหญ่
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
maejong_school@hotmail.com
-
ตลาดใหญ่
053-840363
-
๒๔๙๒
26
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
6
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:39 น.
37
1050130145
50010042
130145
เทพเสด็จวิทยา
Thepsadetwittaya
นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 แม่ตอน
เทพเสด็จ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
thepsadetwitthaya@gmail.com
sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/thepsadetwittaya/
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
052 – 081961
-
16 พฤษภาคม 2482
49
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
82
11
06 มิถุนายน 2562 เวลา 19:46:10 น.
38
1050130167
50010046
130167
บ้านป่าไม้แดง
Banpamaidang
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ชม 1
หมู่ 2 ป่าไม้แดง
ป่าป้อง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
pmdschool58@gmai.com
sites.google.com/site/pamaidaengschool/
ป่าป้อง
053-840710
053840710
1 มีนาคม 2475
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
286
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:53 น.
39
1050130168
50010047
130168
บ้านป่าป้อง
banpapong
นายธีรวัฒน์ แสงปราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อ.ดอยสะเก็ด
หมู่ 3 ป่าป้อง
ป่าป้อง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
banpapong@hotmail.com
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-ban-pa-pong/home/
ป่าป้อง
053-484773
-
1 กรกฎาคม 2465
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
42
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 16:11:13 น.
40
1050130147
50010048
130147
บ้านปางแดง
banpangdang
นายอินทร ชมชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพอำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 5 ห้วยผาตื่น
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
bpdschool@chiangmaiarea1.go.th
-
ป่าเมี่ยง
053-460275
-
29 มิถุนายน 2517
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:18:02 น.
41
1050130140
50010049
130140
บ้านปางน้ำถุ
Ban pangnamthu
นายสอาด คำรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยหม้อ
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
banpangnamthu.school@gmail.com
?????????
0658682351
2492
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:48 น.
42
1050130141
50010050
130141
บ้านแม่หวาน
Maewan
นายประภวิษณุ์ อาษากิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอยสะเก็ด
หมู่ 3 บ้านแม่หวาน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
banmaewan@hotmail.com
ป่าเมี่ยง
052081963
16/08/2498
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
10
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:08 น.
43
1050130142
50010051
130142
บ้านโป่งกุ่ม
Pongkoom School
นางผนอม ศรีหลิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 4 โป่งกุ่ม
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
banpongkum2557@gmail.com
ป่าเมี่ยง
-
-
1 มิถุนายน พ.ศ.2477
53
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
7
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:57:42 น.
44
1050130161
50010053
130161
แม่คือวิทยา
นายสุริยน สุริโยดร
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 แม่คือ
แม่คือ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
???.banmaekhue.cjb.net
แม่คือ
053-043121
053-043122
22
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
336
14
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:08 น.
45
1050130173
50010056
130173
บ้านตลาดขี้เหล็ก
Bantaladkelek
-
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 1 ตลาดขี้เหล็ก
แม่โป่ง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
btkschool56@gmail.com
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-ban-tlad-khi-helk/
เทศบาลตำบลแม่โป่ง
053-460021
-
2482
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
87
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:16:44 น.
46
1050130175
50010058
130175
แม่โป่งประชาสามัคคี
Maepongprachasamakkee
ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดอยสะเก็ด
หมู่ 6 ห้วยอ่าง
แม่โป่ง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
mp.maepong@gmail.com
sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/maepongschool
เทศบาลตำบลแม่โป่ง
053-043662
053043662
1 /07/2465
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
127
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:44:28 น.
47
1050130176
50010059
130176
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
Banmaehoingern
นายทรงวุฒิ สืบไชย
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
หมู่ 1 แม่ฮ้อยเงินเหนือ
แม่ฮ้อยเงิน
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
mng2555@hotmail.co.th
sites.google.com/site/maehoingern
แม่ฮ้อยเงิน
053-840699
053840699
1 สิงหาคม 2476
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:27 น.
48
1050130153
50010061
130153
บ้านสันทราย
bansansai
นายอุดม ศรีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 6 สันทราย
ลวงเหนือ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
pijittra2505@gmail.com
ลวงเหนือ
053-495235
053495235
26/06/2497
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:43 น.
49
1050130151
50010062
130151
ชลประทานผาแตก
Cholprathanpateak
นายสนธิชัย สมเกตุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 2 ตลาดใหม่
ลวงเหนือ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
cpt_in4@hotmail.com
www.cpt.ac.th
ลวงเหนือ
053-104571
053-104571
10 พ.ย. 2502
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
519
21
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:07 น.
50
1050130152
50010063
130152
บ้านลวงเหนือ
Loungnuae
นายวสันต์ ขอดศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดอยสะเก็ด
หมู่ 5 ลวงเหนือ
ลวงเหนือ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
school066@Chiangmaiarea
www.Loungnueaschool.go.th
ลวงเหนือ
053-495524
053495524
16 ตุลาคม 2465
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
111
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:27 น.
51
1050130150
50010064
130150
บ้านป่าสักงาม
pasakngam
นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
ประถมศึกษา
ดอยสะเก็ด
หมู่ 1 ป่าสักงาม
ลวงเหนือ
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
school055@chiangmaiarea
ลวงเหนือ
053-317949
ปี 2503
83
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
7
3
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:52 น.
52
1050130170
50010066
130170
บ้านป่างิ้ว
banpangew
นายชีวัน อนัญญาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่างิ้ว
สง่าบ้าน
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
banpangew@hotmail.com
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-ban-pa-ngiw/
สง่าบ้าน
053-042315
053042315
พ.ศ.2467
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:59:45 น.
53
1050130134
50010069
130134
บ้านป่าขุย
banpakhui school
นางพิมพ์ใจ ยานะ
ประถมศึกษา
สันปูเลย
หมู่ 3 ป่าขุย
สันปูเลย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
50010069@chiangmaiarea1.go.th
สันปูเลย
-
1 พ.ย. 2477
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
85
6
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:02 น.
54
1050130138
50010073
130138
บ้านป่าเสร้า
banpasao
นายณรงค์ เสาร์แก้ว
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอดอยสะเก็ด
หมู่ 12 สันทราย
สันปูเลย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
pasao_school@hotmail.com
banpasao-school.com
เทศบาลตำบลสันปูเลย
053-887223
053887223
01102478
10
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
407
14
30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:57:27 น.
55
1050130165
50010074
130165
บ้านป่าเหมือด
Banphamuad
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศึกษาสัมพันธ์
หมู่ 5 ป่าเหมือด
สำราญราษฎร์
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
school_pm@hotmail.com
www.pamueadschool.ob.tc
สำราญราษฎร์
053-042718
053-042718
02/07/2482
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
267
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:50:07 น.
56
1050130164
50010075
130164
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
Bansantonmuangnua
นางดวงดี สุทธี
ประถมศึกษา
ดอยสะเก็ด
หมู่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ
สำราญราษฎร์
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
school.stmn@gmail.com
สำราญราษฎร์
053-042717
053042717
11/06/2411
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
5
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:31 น.
57
1050130561
50010079
130561
บ้านดอนปีน
Bandonpin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอสันกำแพง
หมู่ 5 ดอนปีน
แช่ช้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
bcctep@gmail.com
www.bccschool.com
อบต.แช่ช้าง
053332354
053330051
29/11/2442
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
39
7
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:52 น.
58
1050130562
50010080
130562
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
Banchaechang
นางพิมพา นามวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอสันกำแพง
หมู่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง
แช่ช้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
bcctep@gmail.com
www.bccschool.com
เทศบาลตำบลสันกำแพง
053-332354
053-330051
01/10/2465
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
174
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:13 น.
59
1050130548
50010081
130548
บ้านหนองโค้ง
Bannongkong
นายชูศักดิ์ ทองนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง
ต้นเปา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
bannongkong@hotmail.com
www.schoolweb.com/bannongkong
ต้นเปา
053-339812
053339812
01/04/2481
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
595
21
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:51 น.
60
1050130549
50010082
130549
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
banborsangnarakornprasard
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง
ต้นเปา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
narakorn.bbs@gmail.com
http://banborsang.atspace.com/BBS01.htm
ต้นเปา
053-387269
053-387269
2465
15
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
346
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:17:14 น.
61
1050130550
50010083
130550
วัดสันมะฮกฟ้า
Watsanmahokfa
นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์
ประถมศึกษา
สพป.ชม.1
หมู่ 7 วัดสันมะฮกฟ้า
ต้นเปา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
sanmahokfa@gmail.com
www.sanmahokfa.net/
ต้นเปา
053-960870
053338267
1 พฤษภาคม 2483
25
7
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
16
153
6
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:08:00 น.
62
1050130551
50010084
130551
วัดสันป่าค่า
Sanpaka
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันกำแพง
หมู่ 8 สันป่าค่า
ต้นเปา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
Sanpaka2558@gmail.com
ต้นเปา
053960510
053960510
1 พฤศจิกายน 2478
21
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
10
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:45:19 น.
63
1050130564
50010085
130564
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
Wadsaimoonratanasuksa
นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 6 ทรายมูล
ทรายมูล
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
sinemoon16@gmail.com
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-wad-thraymul-ratn-suksa/
สันกำแพง
053-395469
053395469
11 ตุลาคม 2470
38
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:10 น.
64
1050130580
50010086
130580
บ้านบวกค้าง
Banbuakkhang
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอสันกำแพง
หมู่ 1 บวกค้าง
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
bkschool50130@gmail.com
banbkschoolcm.ac.th
บวกค้าง
053-446754
053-446753
2470
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
116
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:48:01 น.
65
1050130581
50010087
130581
วัดป่าตาล
Watpatan
นางทองเหรียญ แก้วนา
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 4 ป่าตาล
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
thurakarn1234@gmail.com
บวกค้าง
053-446663
053446663
มิถุนายน 2477
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
6
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:15:01 น.
66
1050130583
50010089
130583
บ้านกอสะเลียม
BAANKORSALEAM
นายวันชัย จิตรมณีวรรณ
ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
หมู่ 8 บ้านกอสะเลียม
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
korsaleam.cm@gmail.com
www.facebook.com/BAANKORSALEAM/
บวกค้าง
053-446449
053446449
1 มิถุนายน พ.ศ. 2481
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
6
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:27 น.
67
1050130574
50010094
130574
บ้านปงป่าเอื้อง
Banpongpaeuang
-
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 4 บ้านปงป่าเอื้อง
แม่ปูคา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
-
-
แม่ปูคา
053-965046
-
23 /06/2482
27
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
3
12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:22:31 น.
68
1050130565
50010096
130565
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
Rongwuadangsrichanwittayakan
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 3 วัดร้องวัวแดง
ร้องวัวแดง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
50010096@chiangmaiarea1.go.th
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-wad-rxng-waw-daeng-sricanthr-withyakhar/
ร้องวัวแดง
053-331789
053-331789
2465
25
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
6
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:21 น.
69
1050130552
50010099
130552
บ้านมอญ
Banmon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 1 บ้านมอญ
สันกลาง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
สันกลาง
053013390
053013390
01/07/2480
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:27:21 น.
70
1050130553
50010100
130553
วัดสันกลางเหนือ
Watsanklangneur
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 4 บ้านสันกลางเหนือ
สันกลาง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
watsanklangneur@gmail.com
sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/watsanklangneur/
สันกลาง
053013390
053013390
2465
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
129
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:57 น.
71
1050130555
50010102
130555
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
Sankamphaengkantaanusorn
นายอินสอน หน่อเรือง
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันกำแพง
หมู่ 4 คำซาว
สันกำแพง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
kantaschool204@gmail.com
kuntaschool.eu5.org/
สันกำแพง
053331204
053331204
16062520
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
215
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:29:47 น.
72
1050130556
50010103
130556
บ้านสันกำแพง
bansankumpang
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 8 สันใต้
สันกำแพง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
school092@hotmail.com
www.bsk.ac.th
สันกำแพง
053-331554
053-392791
1 ตุลาคม 2465
30
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
76
1,880
52
30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:31:16 น.
73
1050130557
50010104
130557
วัดบ้านน้อย
Watbannoi
สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
หมู่ 11 บ้านน้อย
สันกำแพง
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
watbannoi@gmail.com
http:/school.bed.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
053-331105
053-331105
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2480
26
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
125
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:46:49 น.
74
1050130563
50010105
130563
วัดสันโค้ง
Watsankhong
นางสุพิน ไชยนา
ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
หมู่ 2 สันโค้ง
ทรายมูล
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
school.sankhong@gmail.com
http://sci.cmru.ac.th/w
เทศบาลตำบลสันกำแพง
053-332272
053332272
20/04/2473
20
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
6
15 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:37 น.
75
1050130575
50010106
130575
บ้านแม่ปูคา
Banmaepuka
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันกำแพง
หมู่ 7 แม่ปูคา
แม่ปูคา
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
banmeapuka@hotmail.com
https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaepukhacheiynghim/home
แม่ปูคา
053-965515
053965515
1/11/2465
18
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
141
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:18 น.
76
1050130577
50010108
130577
วัดล้านตอง
watlantong
นางภัครฐา แก้วจา
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 3 บ้านล้านตอง
ห้วยทราย
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
comlantong@gmail.com
ห้วยทราย
0817647349
-
2472
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:26:06 น.
77
1050130569
50010112
130569
วัดบ้านโห้ง
Watbanhong
นายปรัชญา กานิล
ประถมศึกษา
สันกำแพง
หมู่ 2 บ้านโห้ง
ออนใต้
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
watbanhongsc@gmail.com
ออนใต้
053-880521
26/03/2514
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
6
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:02 น.
78
1050130571
50010114
130571
วัดแม่ผาแหน
watmaeprahan
นายปรัชญา กานิล
ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่ผาแหน
ออนใต้
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
school093@ChiangmaiArea1.go.th
ออนใต้
053-880895
2470
46
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
6
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:13 น.
79
1050130954
50010115
130954
แม่ตะไคร้
Maetakrai
นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ออน
หมู่ 1 บ้านแม่ตะไคร้
ทาเหนือ
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
maetakraischool2562@gmail.com
sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-mae-takhir/home
ทาเหนือ
0814126812
-
15 พฤษภาคม 2548
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:53 น.
80
1050130955
50010116
130955
ทาเหนือวิทยา
Thanuawittaya
นายพิชัย ทาประเสริฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ออน
หมู่ 3 บ้านห้วยบง
ทาเหนือ
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
School034@chiangmaiare
sites.google.com/site/thanuawittaya/home
ทาเหนือ
053-460002
053460002
2511
70
70
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
239
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:10 น.
81
1050130934
50010122
130934
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
moobansahakorn2
นายสมพงษ์ แสนสำโรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอแม่ออน
หมู่ 2 บ้านสหกรณ์ 2
บ้านสหกรณ์
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
admin@sahakorn2.ac.th
http://www.sahakorn2.ac.th/
บ้านสหกรณ์
053-929076
053929124
17 พฤษภาคม 2520
35
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
180
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:09:28 น.
82
1050130952
50010125
130952
วัดห้วยทราย
wathuaysai school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ออน
หมู่ 4 บ้านห้วยทราย
แม่ทา
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
wathuaysai@hotmail.co.th
www.wathuaysai.net/
แม่ทา
052-000860
052-000860
พ.ศ.2480
88
44
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
226
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:12 น.
83
1050130953
50010126
130953
วัดดอนชัย
watdonchai
นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ออน
หมู่ 6 บ้านดอนชัย
แม่ทา
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
wdcs567@gmail.com
www.wdcs.freeiz.com
อบต.แม่ทา
0835738333
01/05/2482
70
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:43:19 น.
84
1050130941
50010130
130941
วัดห้วยแก้ว
Wathuaykaew
นายโอภาส อินต๊ะแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ออน
หมู่ 5 บ้านห้วยแก้ว
ห้วยแก้ว
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
wathuaykaewschool@gmail.com
ห้วยแก้ว
053036601
053036601
2480
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
286
11
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:10:50 น.
85
1050130947
50010133
130947
บ้านออนกลาง
banonklang
นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
ประถมศึกษา
แม่ออน
หมู่ 7 บ้านออนกลาง
ออนกลาง
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
webmaster@onklang.net
http://data.bopp-obec.info/web/
ออนกลาง
053-859117
053859117
2476
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
6
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:02:37 น.
86
1050130948
50010135
130948
วัดเปาสามขา
Wat Paosamkha School
นายเสน่ห์ รัชฎา
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเปาสามขา
ออนกลาง
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
paosamkha_school@hotmail.co.th
อบต.ออนกลาง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2472
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
112
6
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:56 น.
87
1050130946
50010137
130946
บ้านออนหลวย
Banonlouy
นายธงชัย ประมวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ออน
หมู่ 6 บ้านออนหลวย
ออนเหนือ
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
school042@chaingmaiarea
ออนเหนือ
053-859419
053859419
1มิถุนายน2543
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
7
27 มีนาคม 2562 เวลา 13:43:31 น.