ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1051510164
51020001
510164
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
BANHONGSEELAPON
นายวิทยา ยะปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงกานต์
หมู่ 2 บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
banhonagsilaporn@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
053-980330
null
15 กรกฎาคม 2465
3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
08 สิงหาคม 2563 เวลา 09:49:53 น.
2
1051510165
51020002
510165
บ้านห้วยกาน
Ban Huaikan
นายชิตพล เตจ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยกาน
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
huaikan.banhong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
053-980331
053-980331
21 กันยายน 2481
3
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
109
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:38:18 น.
3
1051510166
51020003
510166
บ้านห้วยห้า
Banhuaiha School
นายไพโรจน์ ใจเตี้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงกานต์
หมู่ 7 บ้านห้วยห้า
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
huaihaschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1051510166&Area_CODE=5102
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
053-980334
-
20 พฤษภาคม 2482
1.5
0.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
107
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:01 น.
4
1051510167
51020004
510167
บ้านห้วยน้ำดิบ
banhuainumdib
นางประกายคำ มโนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำดิบ
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
huainumdib1@hotmail.com
http://www.school.obec.
อบต.เวียงกานต์
053-980359
-
20 พฤษภาคม 2481
4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
39
8
15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30:53 น.
5
1051510176
51020013
510176
บ้านห้วยแพ่ง
BANHUAIPANG
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ห้วยแพ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
-
-
อบต.เวียงกานต์
053-980425
1 พฤษภาคม 2516
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
96
8
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:07:39 น.
6
1051510200
51020017
510200
บ้านห้วยแทง
banhuaytang
นายทวีชัย อัมพุธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงกานต์
หมู่ 5 บ้านห้วยแทง
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
ป่าพลู
053-591338
07/05/2483
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:15:17 น.
7
1051510193
51020018
510193
บ้านป่าพลู
Ban Paplu
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่าพลู
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
paplu.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510193
ป่าพลู
1 พฤษภาคม 2482
15
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:29 น.
8
1051510195
51020020
510195
วัดวังหลวง
watwunglung
นายอำนาจ ทองจีน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงกานต์
หมู่ 1 บ้านวังหลวง
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
wllp2.co.th
-
ป่าพลู
053591989
053591989
พ.ศ.2472
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
163
11
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:40 น.
9
1051510196
51020021
510196
บ้านห้วยหละ
Ban Huai La School
นายนิรัญ เหลืองอร่าม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
school@huaila.ac.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1051510196&page=info
ป่าพลู
053-007540
1 สิงหาคม 2494
8
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
161
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:57 น.
10
1051510184
51020023
510184
บ้านศรีเตี้ย
Bansritia
นายไพจิตร พายุมั่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศรีเตี้ย
ศรีเตี้ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
sriteaschool999@gmail.com
-
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
053-578033
-
10 มกราคม 2477
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
7
11 ตุลาคม 2562 เวลา 15:51:02 น.
11
1051510185
51020024
510185
บ้านสันปูเลย
Sunpuloei
นายธนินทร์ นันทขว้าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสันปูเลย
ศรีเตี้ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
sanpuloei59@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1051510185&Area_CODE=5102
ศรีเตี้ย
0
0
1 มิถุนายน 2484
12
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
129
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:12:56 น.
12
1051510186
51020028
510186
บ้านหนองปลาสะวาย
Nongplasawai school
นายจำรัส มูลรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านปากล้อง
หนองปลาสะวาย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
sch.nongplasaway@gmail.com
gg.gg/sch-nongpla
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
053-978089
053-978089
24 มีนาคม 2482
18
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
11
25 กันยายน 2562 เวลา 14:42:01 น.
13
1051510191
51020031
510191
บ้านหนองสูน
nongsoon school
นายสรัญ ปินทุกาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองสูน
หนองปลาสะวาย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
bannongsun@gmail.com
-
หนองปลาสะวาย
053-978011
053978011
10 มีนาคม 2497
25
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
49
8
25 กันยายน 2562 เวลา 10:56:47 น.
14
1051510177
51020034
510177
บ้านเหล่ายาว
BanLaoyao
นางสายสิน เสวกวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเหล่ายาว
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
ly_2561@outlook.com
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเหล่ายาว-317262654950771/
เหล่ายาว
053-578032
053578032
30/11/2442
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
176
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:50 น.
15
1051510178
51020035
510178
บ้านม่วงโตน
Ban Moungton
นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัตนมิตร
หมู่ 1 บ้านม่วงโตน
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
moungtonschool@gmail.com
www.facebook.com/297138276975421/
เหล่ายาว
053-980370
053-980370
2471
5
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
11
30 มิถุนายน 2563 เวลา 10:48:52 น.
16
1051510179
51020036
510179
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
Thairath 48
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งโป่ง
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
thairath_48@hotmail.com
เหล่ายาว
053-578031
15 กรกฎาคม 2465
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:31 น.
17
1051510180
51020037
510180
บ้านดอยแดน
DOIDAEN
นายนิมิต ปัญญายอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอยแดน
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130
bandoidaenschool@gmail.com
-https://www.facebook.com/school.doidaen
เหล่ายาว
053-595229
053595229
1 พ.ค. 2480
12
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
9
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:08:25 น.
18
1051510118
51020039
510118
บ้านก้อจัดสรร
korjudsan
นายสง่า แก้วสร้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีเวียงชัย
หมู่ 4 ก้อท่า
ก้อ
ลี้
ลำพูน
51110
korjudsan@hotmail.com
ก้อ
-
-
2507
108
39
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
255
11
26 มิถุนายน 2563 เวลา 12:57:26 น.
19
1051510140
51020041
510140
บ้านห้วยหญ้าไซ
Ban Huayyasai School
นายมานพ สมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงจามรี
หมู่ 4 ห้วยหญ้าไซ
ดงดำ
ลี้
ลำพูน
51110
hauyyasai1951@gmail.com
ดงดำ
0835852589
4 มิถุนายน 2494
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
9
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:45:36 น.
20
1051510141
51020042
510141
บ้านป่าคา
Banpaka
นายทรงพล เตจ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ป่าคา
ดงดำ
ลี้
ลำพูน
51110
http://p2.go.th/paca
เทศบาลตำบลดงดำ
2478
83
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:29 น.
21
1051510142
51020043
510142
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
banbuak
นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบวก
ดงดำ
ลี้
ลำพูน
51110
banbuak2559@gmail.com
Pasword bb 020403 Ban B
ดงดำ
-
-
พ.ศ. 2467
66
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
99
11
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:53:04 น.
22
1051510143
51020044
510143
บ้านปางส้าน
Pangsan School
นางสาววราภรณ์ นันตาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปางส้าน
ดงดำ
ลี้
ลำพูน
51000
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510143
เทศบาลตำบลดงดำ
0819929793
-
พ.ศ. 2483
74
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
55
8
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:36:05 น.
23
1051510125
51020045
510125
บ้านนาทราย
nasai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาทราย
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
nasainasaischool@gmail.com
053-092880
-
21 เมษายน 2482
74
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
0
0
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:48 น.
24
1051510126
51020046
510126
บ้านฮั่ว
Banhua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านฮั่ว
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
นาทราย
053-565343
2482
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:00 น.
25
1051510127
51020047
510127
บ้านผาลาด
Palad School
นายปฏิญาณ บุญมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีเวียงชัย
หมู่ 3 ผาลาด
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
palad_sc@windowslive.com
นาทราย
052-039638
-
1 กันยายน 2481
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
130
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:54 น.
26
1051510128
51020048
510128
บ้านนาเลี่ยง
Bannaliang
นายจีรพงษ์ สนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีเวียงชัย
หมู่ 1 นาเลี่ยง
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
ิbannaliang@hotmail.com
-
นาทราย
084-3782346
-
22 มีนาคม 2466
74
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
137
9
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:58:05 น.
27
1051510129
51020049
510129
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
Banhuaytomchaiyawongsaupptham
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านห้วยต้ม
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
banhuaytomschool.ac.th
นาทราย
053-979903
053-979902
พ.ศ. 2521
70
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
93
1,861
54
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:52 น.
28
1051510130
51020050
510130
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
maewang
นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 แม่หว่างต้นผาง
นาทราย
ลี้
ลำพูน
51110
banmaewang.school@gmail.com
maewangschool.com
นาทราย
053-092979
-
2475
90
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
83
11
20 กันยายน 2561 เวลา 13:39:07 น.
29
1051510163
51020051
510163
ชุมชนบ้านป่าไผ่
Paphai School
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ป่าไผ่
ป่าไผ่
ลี้
ลำพูน
51110
phapaischool@hotmail.com
www.ppsc.hostzi.com
ทต.ป่าไผ่
-
-
2475
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
270
12
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:51:46 น.
30
1051510161
51020052
510161
บ้านห้วยแหน
banhuayhan
นายวรกิจ ทากี้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยแหน
ป่าไผ่
ลี้
ลำพูน
51110
banhuayhanschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510161
ทต.ป่าไผ่
090-3174978
053-536106
1สิงหาคม 2484
58
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
6
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:55:37 น.
31
1051510162
51020053
510162
บ้านหล่ายท่า
Banlaitha
นายยงยุทธ อุตขา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หล่ายท่า
ป่าไผ่
ลี้
ลำพูน
51110
lai-tha_school@hotmail.com
ป่าไผ่
0918541321
30/4/2516
60.4
10.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
9
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:07:58 น.
32
1051510158
51020054
510158
บ้านดงสักงาม
DONGSAKNGAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ผาหนาม
ป่าไผ่
ลี้
ลำพูน
51110
dongsukngam@hotmail.com
-
ป่าไผ่
053-536090
-
21 มิถุนายน 2510
59
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:43:42 น.
33
1051510159
51020055
510159
บ้านป่าจี้
banpajee
นายสยาม มูลอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่าจี้
ป่าไผ่
ลี้
ลำพูน
51110
contact@bpj.ac.th
bpj.ac.th
ป่าไผ่
053-979295
-
25/มกราคม/2482
63.8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
154
9
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:13:30 น.
34
1051510138
51020056
510138
บ้านวังมน
Banwangmon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วังมน
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
w-mon_school@htmail.com
อบตเวียงแก้ว
053-509275
053-509275
11-05-2487
45
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
8
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:48:44 น.
35
1051510139
51020057
510139
บ้านสันป่าสัก
bansanpasak
นายธวัชชัย บำรุงยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สันป่าสัก
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
sps2_school@hotmail.com
http://school.obec.go.t
อบต.เวียงแก้ว
053-509319
053-509319
2515
48
20.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:11:24 น.
36
1051510150
51020058
510150
บ้านแม่เทย
Maethoei
นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 แม่เทย
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
Maethoeischool@Gmail.com
http://www.lp2.go.th/mtschool/
เวียงแก้ว
053-509383
09/11/2480
46.5
20.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
255
12
21 มีนาคม 2562 เวลา 20:42:08 น.
37
1051510152
51020060
510152
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
wongshapattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วงศ์ษาพัฒนา
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
junelie852@gmail.com
-
แม่ตืน
0848082216
0968487161
7 มิ.ย 2519
70
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
29
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:56:31 น.
38
1051510153
51020061
510153
บ้านแม่แนต
maenat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 แม่แนต
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
http://school.obec.go.th
อบต.เวียงแก้ว
0961752699
1 ตุลาคม 2501
60
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
7
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43:03 น.
39
1051510154
51020062
510154
บ้านสันวิไล
bansanwilai
นางสาวกฤษณา อินตามูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 สันวิไล
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510154
อบต.เวียงแก้ว
053-509299
5/9/2494
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
9
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30:40 น.
40
1051510137
51020064
510137
ชุมชนบ้านแม่ตืน
Chumchonbanmaetern
นายธนวินท์ มหาพรหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแม่ตืน
แม่ตืน
ลี้
ลำพูน
51110
supanutp@hotmail.com
www.cbmt.ac.th
เทศบาลตำบลแม่ตืน
053-509081
053509081
2475
39.2
25.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
208
8
25 กันยายน 2562 เวลา 22:06:19 น.
41
1051510121
51020066
510121
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
Nongmalor huaysaikhao
นางสุดาพร พรมมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองมะล้อ
แม่ลาน
ลี้
ลำพูน
51110
-
-
แม่ลาน
0833207031
-
15 พฤษภาคม 2515
85
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:51 น.
42
1051510119
51020068
510119
บ้านผาต้าย
Banphatai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ผาต้าย
แม่ลาน
ลี้
ลำพูน
51110
banphataischool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510119
แม่ลาน
0909023424
-
12 พฤษภาคม 2498
90
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
8
25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:38:12 น.
43
1051510120
51020069
510120
บ้านแม่ลาน
Ban Maelan
นายดิษยุทธ์ บัวจูม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 แม่ลาน
แม่ลาน
ลี้
ลำพูน
51110
banmaelan@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1051510120&Area_CODE=5102
อบต.แม่ลาน
053-518135
-
12 มีนาคม 2507
80
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
11
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:07:43 น.
44
1051510145
51020071
510145
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
BanPungkham(Pracha U-thit)
นายชนะชัย เหลืองอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ปวงคำ
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
Puangkham.10@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510145
เทศบาลตำบลลี้
053-979300
-
22 มีนาคม 2470
75
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
181
11
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:34:23 น.
45
1051510147
51020073
510147
บ้านโฮ่ง
Banhong
นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โฮ่ง
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
banhongschool2@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510147
ลี้
053-979464
-
1 พ.ค. 2483
78
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:45:43 น.
46
1051510148
51020074
510148
บ้านม่วงสามปี
Banmuangsampeeschool
นางพัชรา วงศ์คำตัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ม่วงสามปี
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
Muangsampee2014@hotmail.com
www.msp.thai.ac
ลี้
053-596591
053596591
พ.ศ.2480
76
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
519
16
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:01:55 น.
47
1051510149
51020075
510149
บ้านนากลาง
bannaklang
ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านนากลาง - ผายอง
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
-
-
เทศบาลตำบลลี้
0979482693
-
2523
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
9
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:32:21 น.
48
1051510156
51020076
510156
อนุบาลวังดิน
Anuban Wangdin School
นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงจามรี
หมู่ 14 วังดิน
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
wangdinschool60@gmail.com
wangdin.blogspot.com/
เทศบาลตำบลวังดิน
053979813
053979155
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
75
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
356
12
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:08:50 น.
49
1051510157
51020077
510157
บ้านฮ่อมต้อ
Banhomtor
นายเวชยันต์ นันทมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงจามรี
หมู่ 5 ฮ่อมต้อ
ลี้
ลี้
ลำพูน
51110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510157
เทศบาลตำบลลี้
-
-
1 ตุลาคม 2482
67
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
190
8
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:56:03 น.
50
1051510133
51020079
510133
บ้านห้วยบง
banhuaibong
นายศรีสมพร จำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยบง
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
51110
้ีhuaibong313lp2@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1051510133&Area_CODE=5102
เทศบาลตำบลศรีวิชัย
053096319
-
16/09/2511
32
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
8
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:32:30 น.
51
1051510134
51020080
510134
บ้านแม่ป้อกใน
banmaepoknai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แม่ป้อกใน
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
51110
MPN_134@HOTMAIL.COM
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510134
เทศบาลตำบลศรีวิชัย
053-540025
18 พฤษภาคม 2536
34
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
7
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:26:24 น.
52
1051510135
51020081
510135
บ้านแม่ป้อก
Banmaepok
นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ศรีวิชัย
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
51110
paka_kik@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510135
ศรีวิชัย
053-008238
0
2480
30
29.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
178
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:28:30 น.
53
1051510132
51020084
510132
บ้านปาง
banpang
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บารมีศรีวิชัย
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
51110
banpang-school@hotmail.com
ศรีวิชัย
053-008126
053008126
5 กันยายน 2481
27.5
38.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
130
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:44 น.
54
1051510245
51020085
510245
บ้านไม้ตะเคียน
BANMAITAKHIAN
นายบัณฑิต กันธิวัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ไม้ตะเคียน
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
admin@mtks.ac.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510245
ตะเคียนปม
0983367701
-
พ.ศ.2483
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
119
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:38 น.
55
1051510247
51020087
510247
บ้านทุ่งข้าวหาง
Thung Khao Hang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหัวช้าง
หมู่ 1 ทุ่งข้าวหาง
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
banthungkhawhang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510247
ตะเคียนปม
ปี 2483
49
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
98
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:23:37 น.
56
1051510248
51020088
510248
บ้านห้วยงูสิงห์
hauyngoosing
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยงูสิงห์
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
hauyngoosing@gmail.com
-
ตะเคียนปม
052039623
-
10 สิงหาคม 2489
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:56 น.
57
1051510249
51020089
510249
บ้านหนองหลัก
Nonglak
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองหลัก
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
bannonglakschool@hotmail.co.th
-
ตะเคียนปม
-
-
กุมภาพันธ์ 2521
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
23 กันยายน 2562 เวลา 11:10:35 น.
58
1051510250
51020090
510250
บ้านไม้สลี
Banmaisalee
นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไม้สลี
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
banmaisalee.ml@gmail.com
-
ตะเคียนปม
-
-
14 พฤษภาคม 2522
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:02 น.
59
1051510251
51020091
510251
บ้านห้วยห้าง
HUAYHANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยห้าง
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
-
-
ตะเคียนปม
082-3835024
053518205
7 มิถุนายน พ.ศ. 2482
55
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:53:46 น.
60
1051510252
51020092
510252
บ้านแม่แสม
BANMAESAME
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่แสม
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
-
-
ตะเคียนปม
-
-
14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522
55
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
05 มกราคม 2561 เวลา 15:27:12 น.
61
1051510253
51020093
510253
บ้านห้วยไร่
Banhauyrai
นายสนุก แปงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ห้วยไร่
ตะเคียนปม
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
Huayrai.51020093@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510253
อบต.ตะเคียนปม
087 0579326
-
1 พฤษภาคม 2521
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
06 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:57 น.
62
1051510254
51020094
510254
บ้านทุ่งหัวช้าง
Bantunghuachang
นายสายัณห์ แก้วโขง
ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
thc510254@gmail.com
htpp//:school.obec.go.t
เทศบาลตำบลทุ่งห้วช้าง
053-975129
053-975129
2473
65
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:44 น.
63
1051510255
51020095
510255
บ้านแม่ปันเดง
maipundangschool
นางวรรษมน หน่อแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่ปันเดง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
-
-
ทุ่งหัวช้าง
053-540008
-
2482
80
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:31 น.
64
1051510256
51020096
510256
บ้านโป่งแดง
pongdaeng
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โป่งแดง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
pong256dang@pongdang.ac.th
www.pongdang.ac.th
ทุ่งหัวช้าง
052033928
17 เมษายน 2530
95
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
185
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:11:42 น.
65
1051510259
51020099
510259
สามัคคีศรีวิชัย
samakkeesriwichai
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองผำ
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
samakkee_lp2@hotmail.com
ทุ่งหัวช้าง
053975210
053975210
1 มีนาคม 2532
66
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
348
11
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:21:15 น.
66
1051510260
51020100
510260
บ้านดง
Bandong
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านดง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
bandongschool1@gmail.com
ทุ่งหัวช้าง
098-7478576
-
พฤษภาคม 2535
60
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
197
9
09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:14:23 น.
67
1051510265
51020101
510265
บ้านห้วยปิง
Huayping school
นางพิมพา มีสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยปิง
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1051510265&page=info
บ้านปวง
053-596259
15/04/2522
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:10:53 น.
68
1051510261
51020103
510261
บ้านดอนมูล
Bandonmoon
นายนิรันดร ปาละมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนมูล
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
donmoonsc@gmail.com
gg.gg/cejqc
อบต.บ้านปวง
081-7244855
-
17 มีนาคม 2515
77
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
156
9
20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:08:46 น.
69
1051510262
51020104
510262
บ้านปวง
BANPUANG
นายสมัคร ไชยสมภาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหัวช้าง
หมู่ 7 บ้านปวง
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
banpuangschool@hotmail.com
www.banpuangschool.com
บ้านปวง
053596258
053596258
1/11/2474
77
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
101
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:59:00 น.
70
1051510263
51020105
510263
บ้านแม่บอน
Banmeaborn
นายสามารถ สุทะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 แม่บอนใต้
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
https://www.facebook.com/Krumaebon1/
บ้านปวง
053-540011
11 กันยายน 2530
93
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
04 กันยายน 2562 เวลา 14:19:25 น.
71
1051510264
51020106
510264
บ้านห้วยโป่ง
Banhuaypong
นายอำนาจ เรือนมะกอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยโป่ง
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
51160
Sch_banhuaypong@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510264
อบต.บ้านปวง
084-4651711
-
9 มกราคม 2519
90
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
28
8
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:53:26 น.
72
1051510289
51020109
510289
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
watbandong (kamboonprachathakol)
นายอภิชาติ แสนเรือน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดงหลวง
วังผาง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
watbandong@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510289
เทศบาลตำบลวังผาง
053-504956
053586044
พ.ศ.2481
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
135
12
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:04:49 น.
73
1051510291
51020111
510291
วัดร้องธาร
watrongthan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าลี่
วังผาง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510291
เทศบาลตำบลวังผาง
053-504989
-
2 กุมภาพันธ์ 2492
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
7
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:48:47 น.
74
1051510292
51020112
510292
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
watbanwiangnonglong
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เวียงหนองล่อง
วังผาง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
wiangnonglongschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510292
เทศบาลตำบลวังผาง
053-504936
-
13 มิถุนายน 2520
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:56 น.
75
1051510278
51020113
510278
บ้านห้วยปันจ๊อย
huaypanjoy
นายสมพล หล้าเต็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยปันจ๊อย
หนองยวง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
hpjschool@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510278
เทศบาลตำบลหนองยวง
053-504825
053504825
14 กรกฎาคม 2478
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
126
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:22:33 น.
76
1051510280
51020115
510280
บ้านล้องเครือกวาว
LONGKRUAKWAOW
นางสนธยา หล้าเต็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ล้องเครือกวาว
หนองยวง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
Longkruwkwaowschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510280
หนองยวง
-
-
1 มิ.ย. 2495
16
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:04:45 น.
77
1051510281
51020116
510281
วัดหนองยวง
Watnongyuang
นายเจษฎา ปัญญายิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองยวง
หนองยวง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
nongyuang264@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510281
เทศบาลตำบลหนองยวง
053505006
-
1 พฤษภาคม 2582
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
10 มีนาคม 2563 เวลา 10:37:23 น.
78
1051510282
51020117
510282
บ้านต้นผึ้ง
BANTONPHUNG
นางอังคณา ฉางข้าวคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงหนองล่อง
หมู่ 7 แพะไต้
หนองล่อง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
btplamphun@gmail.com
www.facebook.com/pages/Bantonphung/127855767282589
หนองล่อง
0880880104
-
ปี 2466
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
128
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:32:37 น.
79
1051510283
51020118
510283
วัดวังสะแกง
wadwangsakaeng
นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังสะแกง
หนองล่อง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
wangsakang.school.lpn2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510283
เทศบาลตำบลหนองล่อง
083-129-0628
-
พ.ศ. 2482
25
8.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
42
8
20 สิงหาคม 2562 เวลา 11:51:16 น.
80
1051510285
51020120
510285
บ้านท่าหลุก
Thaluk School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าหลุก
หนองล่อง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
-
-
เทศบาลตำบลหนองล่อง
053-504166
2482
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:15 น.
81
1051510286
51020121
510286
บ้านท่าช้าง
Thachang School
นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงหนองล่อง
หมู่ 1 หนองล่อง
หนองล่อง
เวียงหนองล่อง
ลำพูน
51120
Banthachang.2562@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1051510286
เทศบาลตำบลหนองล่อง
0838540366
-
1 พ.ค. 2484
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
53
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:27:08 น.
82
1051510122
51020122
510122
บ้านแม่กองวะ
Banmaekongwa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแม่กองวะ
แม่ลาน
ลี้
ลำพูน
51110
maekongwa@hotmail.com
-
แม่ลาน
083-3207031
-
3 กรกฎาคม 2513
90
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:45:03 น.