ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1052500312
52030001
500312
อนุบาลแจ้ห่ม
Anubanchaehom
นายประสงค์ ปาสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหลวงเหนือวัด
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
anuban_lp3@hotmail.com
www.facebook.com/anubanchaehom.acs
ท.ต.แจ้ห่ม
054271219
054271219
1/9/2461
3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
559
18
29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:00:45 น.
2
1052500314
52030002
500314
บ้านสบฟ้า
ฺBansobfa
นายเสถียร หมายมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสบฟ้า
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
bansobfaschool@gmail.com
แจ้ห่ม
0-5427-1922
4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:01:42 น.
3
1052500315
52030003
500315
บ้านม่วงงาม
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านม่วงงาม
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
แจ้ห่ม
0-5427-1923
4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
5
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:59:09 น.
4
1052500316
52030004
500316
บ้านฮ่องลี่
honglee
นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านฮ่องลี่
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
แจ้ห่ม
0-5427-1614
24 พฤศจิกายน 2482
1.5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:07:49 น.
5
1052500318
52030006
500318
บ้านหนองนาว
bannongnow
นายสมโภช จำปาทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองนาว
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
ท.ต.แจ้ห่ม
54369706
054369706
1 ตุลาคม 2484
3
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:39:15 น.
6
1052500347
52030007
500347
บ้านทุ่งผึ้ง
TungPungschool
นายทศพร สิงห์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งผึ้ง
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
banthungphueng@lpg3.go.th
-
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
54260124
-
พ.ศ.2512
45
46
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 11:40:07 น.
7
1052500348
52030008
500348
บ้านหัวฝาย
Banhuafay
นางปวีณา ปันทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวฝาย
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
huafayschool@gmail.com
ทุ่งผึ้ง
0932562032
-
พ.ศ.2482
38
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:53:56 น.
8
1052500349
52030009
500349
แจ้คอนวิทยา
๋Jaekornwittaya
นายถาวร เกษณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแจ้คอน
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
ทุ่งผึ้ง
054260128
พ.ศ.2460
37
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
202
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:46:36 น.
9
1052500350
52030010
500350
บ้านทุ่งฮ้าง
Ban Thunghang
นายศุภกร เลือลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
thunghang@outlook.co.th
ทุ่งผึ้ง
0848079838
1 กันยายน 2484
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:29 น.
10
1052500351
52030011
500351
บ้านช่อฟ้า
Banchofa School
นายธีรเดช โยมงาม
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านช่อฟ้า
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
banchofa@hotmail.com
ทุ่งผึ้ง
0931361951
1 พฤษภาคม 2517
58
54
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
18
6
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:59:15 น.
11
1052500352
52030012
500352
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
banchofa saka maejokfa school
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแม่จอกฟ้า
ทุ่งผึ้ง
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
ทุ่งผึ้ง
2กันยายน2531
63.1
56.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
14
5
18 มิถุนายน 2562 เวลา 21:39:27 น.
12
1052500325
52030013
500325
ชุมชนบ้านสา
Bansa community shcool
นายฉลอง หน้างาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสา
บ้านสา
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
chumchonbansa1234@gmail.com
บ้านสา
54369078
24 พฤศจิกายน 2482
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
28 มีนาคม 2562 เวลา 12:55:45 น.
13
1052500326
52030014
500326
บ้านแป้น
Banpan School
นายยันยงค์ สูงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแป้น
บ้านสา
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
-
-
บ้านสา
054309739
-
23 มิถุนายน 2506
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
101
8
16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:58:14 น.
14
1052500313
52030015
500313
บ้านสาแพะ
Bansaphae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสาแพะเหนือ
บ้านสา
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
-
เทศบาลตำบลบ้านสา
0857209358
-
1 กันยายน 2484
7.5
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:04 น.
15
1052500336
52030016
500336
บ้านแม่ตา
banmaeta
นายมงคล กองตัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแม่ตา
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
Maeta@thaimail.com
ปงดอน
054834618
15 ก.ค. 2479
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
42
10
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:07:26 น.
16
1052500337
52030017
500337
บ้านแม่ตาใน
Banmaetanai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแม่ตาใน
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
banmaetanaischool@gmail.com
ปงดอน
54834591
1 พฤษภาคม 2501
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:52:54 น.
17
1052500339
52030019
500339
บ้านปงดอน
Banpongdon school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยสะเหน้า
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
chucheep wongkrongsak@gmail.com
-
ปงดอน
082 1869964
-
17 สิงหาคม 2496
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
5
14 กันยายน 2560 เวลา 05:56:03 น.
18
1052500340
52030020
500340
บ้านไฮ
BANHAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านไฮ
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
ปงดอน
12 กันยายน 2482
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
16
4
04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:51 น.
19
1052500341
52030021
500341
บ้านเปียงใจ
banpeangjai school
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเปียงใจ
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
kokuro19@windowslive.com
http://www.banpeangjai.ac.th/
ปงดอน
0-5426-0130
2514
31
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
20
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22:44 น.
20
1052500342
52030022
500342
บ้านเลาสู
Banlaosoo
นายมงคล กองตัน
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเลาสู
ปงดอน
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
laozooschool@gmail.com
ปงดอน
54380817
พ.ศ.2514
36
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
14
6
13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:17:39 น.
21
1052500343
52030023
500343
ไผ่งามวิทยา
PHAINGAMWITTAYA
นายเสวก จัดสวย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านไผ่แพะ
เมืองมาย
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
phaingamschool@hotmail.com
www.phaingam.ac.th
เมืองมาย
54260132
12 กุมภาพันธ์ 2474
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
197
11
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:23:53 น.
22
1052500344
52030024
500344
บ้านนางาม
Ban Nangam School
นายสมัย ดำรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนางาม
เมืองมาย
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
nangamm@hotmail.com
-
เมืองมาย
054380815
-
20 มีนาคม พ.ศ.2512
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
11
6
07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:47 น.
23
1052500345
52030025
500345
บ้านแม่เบิน
banmaeburn
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่เบิน
เมืองมาย
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
-
goo.gl/WmGG3L
อบต.เมืองมาย
054380816
-
2520
23
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
11
6
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:45 น.
24
1052500346
52030026
500346
บ้านนาไหม้
bannamai
นายสมัย ดำรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาไหม้
เมืองมาย
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
เมืองมาย
054380794
2505
32
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
13
4
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:38:47 น.
25
1052500330
52030029
500330
ผาช่อวิทยา
Pachor wittaya
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านผาช่อ
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500330
??????
054-209736
054-209737
2524
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
218
11
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:00 น.
26
1052500331
52030030
500331
บ้านใหม่สามัคคี
MAISAMAKKEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี
แม่สุก
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
อบต.แม่สุก
0-5424-8470
15 เมษายน 2511
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
5
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:58:33 น.
27
1052500332
52030031
500332
บ้านศรีบุญเรือง
bansribunruang
นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง
แม่สุก
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
bansibunruang@lpg3.go.th
แม่สุก
54833159
1 มิถุนายน 2485
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:37:50 น.
28
1052500333
52030032
500333
บ้านหนองกอก
Bannongkok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองกอก
แม่สุก
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
nongkok.ac.th.gs
แม่สุก
54248499
2482
16
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
3
2
15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:26:43 น.
29
1052500327
52030033
500327
บ้านแม่สุก
ฺBanmaesook
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แม่สุก
แม่สุก
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
maesook302@gmail.com
แม่สุก
0810236353
1 ธันวาคม 2462
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:36 น.
30
1052500329
52030035
500329
ทุ่งคาวิทยา
TUNGKAWITTAYA
นายจักรวาล เขียวดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านทุ่งคาใต้
แม่สุก
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
tungkawittaya@gmail.ac.th
www.tkws.info
อบต.แม่สุก
-
-
06/02/2480
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
150
11
24 เมษายน 2562 เวลา 12:05:27 น.
31
1052500323
52030036
500323
บ้านปงคอบ
Banpongkhob
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านปงคอบ
วิเชตนคร
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
banpongkhop@lpg3.go.th
-
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
054271207
-
20 พฤษภาคม 2498
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
7
29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:01:20 น.
32
1052500324
52030037
500324
บ้านสวนดอกคำ
SUONDOKKUN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสวนดอกคำ
วิเชตนคร
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
bansuandokkum.school@gmail.com
วิเชตนคร
0819809259
01/09/2484
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
29
6
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:45:47 น.
33
1052500319
52030038
500319
บ้านสันมะเกลือ
Bansanmaklua
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสันมะเกลือ
วิเชตนคร
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
-
-
วิเชตนคร
54271461
-
1 มิ.ย. 2466
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
08 สิงหาคม 2562 เวลา 11:19:45 น.
34
1052500320
52030039
500320
บ้านใหม่เหล่ายาว
Banmailaoyao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านใหม่เหล่ายาว
วิเชตนคร
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
วิเชตนคร
54260231
05/06/1482
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
7
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:58:16 น.
35
1052500321
52030040
500321
บ้านใหม่ผ้าขาว
Ban maipakao
นายสามารถ เป็นลาภ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว
วิเชตนคร
แจ้ห่ม
ลำปาง
52120
banmaipakhao@gmail.com
วิเชตนคร
081 980 9259
-
1 พฤศจิกายน 2465
1.7
0.10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 09:27:42 น.
36
1052500183
52030042
500183
ทุ่งฮั้ววิทยา
Thunghuawittaya
นายสมคิด สืบแจ้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทุ่งฮั้ว
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
Tunghua54@Gmail.com
www.thw.thmy.com
ทุ่งฮั้ว
054248256
054248256
25/06/2475
120
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
190
11
04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:27:33 น.
37
1052500190
52030045
500190
บ้านทุ่งปี้
Banthungpee
นางภารณี ทนดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งปี้
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
thungpee_sc@hotmail.com
-
ทุ่งฮั้ว
0-54260174
-
1 มีนาคม 2501
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
6
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:12:54 น.
38
1052500191
52030046
500191
บ้านวังมน
Banwangmon
ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังมน
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
wangmonschool@hotmail.com
-
ทุ่งฮั้ว
54248471
-
2484
65
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:49 น.
39
1052500196
52030047
500196
บ้านแม่ม่า
BANMAEMA
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านผาดิน
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banmama@lpg3.go.th
ทุ่งฮั้ว
54248489
-
1 กุมภาพันธ์ 2526
64
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
17
4
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:30 น.
40
1052500206
52030048
500206
บ้านดอนแก้ว
BANDONKAEW
นายแทน จันตะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนแก้ว
ร่องเคาะ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
bandonkaew_wn@hotmail.com
ร่องเคาะ
0-5483-3658
-
25/08/2484
41
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
82
8
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:30:45 น.
41
1052500224
52030050
500224
บ้านวังใหม่
Banwangmai
นายมานิตย์ อวดห้าว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 วังใหม่
ร่องเคาะ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
wangmai_0219@hotmail.com
ร่องเคาะ
-
-
2515
36
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:22:48 น.
42
1052500220
52030052
500220
บ้านทุ่งฝูง
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งฝูง
ร่องเคาะ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
????????
53
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:38 น.
43
1052500216
52030055
500216
ร่องเคาะวิทยา
Rongkhowittaya
นายชาติชาย สมศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านร่องเคาะ
ร่องเคาะ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
rongkhowittaya@hotmail.com
rongkhowittaya.com
ร่องเคาะ
054834099
054834099
1 มิ.ย. 2469
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
174
11
03 ธันวาคม 2562 เวลา 09:29:58 น.
44
1052500187
52030059
500187
บ้านแม่หีด
banmaeheed school
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่หีด
วังแก้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
mhschool.lp3@gmail.com
maeheedschool.netai.net
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
54260174
-
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
80
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
9
3
31 มกราคม 2561 เวลา 10:18:40 น.
45
1052500184
52030060
500184
วังแก้ววิทยา
Wangkaewwittaya
นายสาคร ทิพย์เนตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านฮ่างวังแก้ว
วังแก้ว
วังเหนือ
ลำปาง
52140
wkw@wkw.ac.th, wkw.lp3@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500184
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
054380624
054380624
8/1/2488
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
184
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:17 น.
46
1052500194
52030062
500194
บ้านแม่สุขใน
BANMAESOOKNAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแม่สุขใน
วังซ้าย
วังเหนือ
ลำปาง
52140
Banmaesooknai@gmail.com
-
อบต.วังซ้าย
24248479
-
1 พ.ค. 2499
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:29:30 น.
47
1052500195
52030063
500195
บ้านป่าแขม
Banpakham School
นายไพรทัน โชติจินดากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านป่าแขม
วังซ้าย
วังเหนือ
ลำปาง
52140
pkschool52@gmail.com
วังซ้าย
54260176
-
12/08/2484
60
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
99
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:48:07 น.
48
1052500199
52030064
500199
บ้านหัวทุ่ง
banhuathung
นายสนธยา ทิพย์เนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง
วังซ้าย
วังเหนือ
ลำปาง
52140
huatung.wn@hotmail.co.th
วังซ้าย
0-5427-9478
1 ม.ค. 2501
54
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
02 เมษายน 2562 เวลา 09:08:12 น.
49
1052500201
52030065
500201
บ้านแม่สุขวังเหนือ
Banmaesookwangnua School
นางสมหมาย พงษ์กองเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแม่สุขวังเหนือ
วังซ้าย
วังเหนือ
ลำปาง
52140
maesook.s@gmail.com
banmaesukwangnua.com
วังซ้าย
54279238
054279238
1 พฤศจิกายน 2466
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
100
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:51:38 น.
50
1052500211
52030067
500211
บ้านวังโป่ง
Banwangpong
นางพัชรี เมโฆ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังโป่ง
วังใต้
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banwangpong@lpg3.go.th
school.lpg3.go.th/wp_school
วังใต้
0-5424-8476
28 มกราคม 2503
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
109
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:01:32 น.
51
1052500212
52030068
500212
บ้านแม่พริก
MAEPRIK
นางสุภา พูดงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไผ่แม่พริก
วังใต้
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banmaephrik@lpg3.go.th
วังใต้
054 019973
2483
60
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:01:09 น.
52
1052500214
52030070
500214
บ้านก่อ
BANKOR
นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านก่อ
วังทรายคำ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banko@lpg3.go.th
วังทรายคำ
0632423596
6 ม.ค. 2482
50
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
137
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15:07 น.
53
1052500207
52030071
500207
บ้านทุ่งฮี
Bantoonghee
นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งฮี
วังทรายคำ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
bantunghee@lpg3.go.th
วังทรายคำ
54248477
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
7
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:09 น.
54
1052500210
52030074
500210
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
Wangsaicum Wittaya School
นายชุมพร สวยสด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านปงวัง
วังทรายคำ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
lalinkwan_13@hotmail.com
pongwang.pracharathlpg3.org/
วังทรายคำ
54833660
-
29 มิถุนายน 2479
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
94
10
03 ธันวาคม 2562 เวลา 14:24:29 น.
55
1052500202
52030075
500202
บ้านปงถ้ำ
BANPONGTHAM
นายเมธี อ้วนล่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปงถ้ำ
วังทอง
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banpongtham@lpg3.go.th
-
วังทอง
054-260175
-
24 มิถุนายน 2486
63
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
114
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:04 น.
56
1052500203
52030076
500203
บ้านแม่เย็น
BANMAEYEN SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแม่เย็น
วังทอง
วังเหนือ
ลำปาง
52140
banmaeyenschool62@gmail.com
อบต.วังทอง
082-8928377
1 พฤษภาคม 2499
62
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:21 น.
57
1052500204
52030077
500204
บ้านเมืองตึง
BANMUANGTUENG
นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตึงใต้
วังทอง
วังเหนือ
ลำปาง
52140
bmt-school@hotmail.com
อบต.วังทอง
0980087929
5 เมษายน 2485
80
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:51:01 น.
58
1052500205
52030078
500205
วังทองวิทยา
Wangtongwittaya
นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านตึงเหนือ
วังทอง
วังเหนือ
ลำปาง
52140
wangthongwitthaya@lpg3.go.th
วังทอง
54260178
24/06/2486
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
129
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:51 น.
59
1052500197
52030081
500197
อนุบาลวังเหนือ
Anubanwangnua
นายมนตรี ธิแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านขันหอม
วังเหนือ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
anubanwa@gmail.com
anubanwangnua.com
ท.ต.วังเหนือ
0-5427-9105
054279105
1 เมษายน 2470
55
-
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
413
16
29 ตุลาคม 2562 เวลา 19:07:38 น.
60
1052500193
52030082
500193
ชุมชนบ้านใหม่
ชุมชนบ้านใหม่
นายวุฒิชัย ผ่องใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านใหม่
วังเหนือ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
ท.ต.บ้านใหม่
54279003
2483
53
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:26:40 น.
61
1052500192
52030083
500192
บ้านทัพป่าเส้า
BANTUBPASAO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทัพป่าเส้า
วังเหนือ
วังเหนือ
ลำปาง
52140
tubpasao@hotmail.com
ท.ต.บ้านใหม่
0-5424-8472
27 กรกฎาคม 2501
59
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
13
7
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49:38 น.
62
1052500359
52030084
500359
บ้านป่าเหมี้ยง
BANPAMIANG
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านป่าเหมี้ยง
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
แจ้ซ้อน
54260146
2502
46
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
20
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:21:58 น.
63
1052500360
52030085
500360
บ้านทุ่ง
Bantung
ว่าที่ ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่ง
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
bantung04@gmail.com
-
แจ้ซ้อน
0625949362
-
15 มกราคม 2482
20
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
31
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:13:45 น.
64
1052500361
52030086
500361
บ้านใหม่พัฒนา
BANMAIPATTANA
นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banmaipattana.lpg3@gmail.com
แจ้ซ้อน
054260147
11-12 ก.ค. 2511
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
166
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:50:59 น.
65
1052500362
52030087
500362
บ้านสบลี
bansoblee
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสบลี
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
ongardbankong@gmail.com ,yayaneeja@gmail.com
อบต.แจ้ซ้อน
054276099
01062464
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:06 น.
66
1052500363
52030088
500363
แจ้ซ้อนวิทยา
Chaesonwittaya
นายนคินทร์ ภูริพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 แจ้ซ้อนเหนือ
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
JSW_2015@hotmail.com
schoolweb.eduzones.com/chaesonwitaya
แจ้ซ้อน
054263035
054263035
6 พฤษภาคม 2514
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
184
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:47 น.
67
1052500364
52030089
500364
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
Banlaung School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหลวง
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
-
-
แจ้ซ้อน
54263238
-
2463
22
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:29:18 น.
68
1052500365
52030091
500365
บ้านแม่แจ๋ม
Banmaejam
นายวิภพ ไชยธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่แจ๋ม
แจ้ซ้อน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banmajamschool@lpg3.go.th
-
อบต.แจ้ซ้อน
054-019930
-
16 พฤษภาคม 2524
65
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:43:38 น.
69
1052500386
52030092
500386
บ้านทุ่งจี้
BANT้ีHUNGCHI
นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี้
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
ทุ่งกว๋าว
0-5424-7450
2513
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
28
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:35:29 น.
70
1052500387
52030093
500387
บ้านทุ่งปง
BANTOONGPONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทุ่งปง
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
tp1501955@gmail.com
ทุ่งกว๋าว
-
-
14 มิถุนายน 2498
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
6
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:34:05 น.
71
1052500389
52030095
500389
บ้านเฮี้ย
Banhia
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
chaweewan775@hotmail.com
-
ทุ่งกว๋าว
054823309
-
16 พฤษภาคม 2500
27.8
28.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
3
2
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:22:30 น.
72
1052500381
52030096
500381
ปลายนาวิทยา
PLAINA WITTAYA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปลายนา
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
pankaew2511@hotmail.com
ทุ่งกว๋าว
-
-
20 มิถุนายน 2466
28
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:52:29 น.
73
1052500382
52030097
500382
บ้านถ้ำ
ฺBANTHAM
นางสมพิศ มานิตยกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านถ้ำ
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
ทุ่งกว๋าว
16 พฤษภาคม 2480
20
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 19:14:43 น.
74
1052500383
52030098
500383
อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ANUBANMUANGPAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทุ่งกว๋าว
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
aunbanmuangpan@lpg3.go.th
อบต.ทุ่งกว๋าว
054-823158
054-823158
01/06/2482
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:25 น.
75
1052500384
52030099
500384
บ้านจ๋ง
BANJONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจ๋ง
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
5 พฤษภาคม 2505
25
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
35
7
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:13:30 น.
76
1052500385
52030100
500385
บ้านทุ่งข่วง
Banthungkung School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง
ทุ่งกว๋าว
เมืองปาน
ลำปาง
52240
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
0-5424-7136
24 พฤษภาคม พ.ศ.2486
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:22:07 น.
77
1052500373
52030101
500373
บ้านทุ่งส้าน
bantungsan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งส้าน
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banthungsan@gmail.com
-
บ้านขอ
-
-
15052483
22.2
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
17
6
04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:13:02 น.
78
1052500379
52030102
500379
บ้านหนอง
bannong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนอง
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
ิbannong2010@hotmail.com
บ้านขอ
054364177
1 พ.ค. 2510
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
9
3
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:41:15 น.
79
1052500380
52030103
500380
บ้านแม่กองปิน
BANMAEKONGPIN
-
ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่กองปิน
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
บ้านขอ
0861932154
1 กันยายน 2484
40
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
7
3
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:24 น.
80
1052500374
52030104
500374
บ้านขอวิทยา
Bankhorwittaya
นายเปรม คำภิระแปง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านขอเหนือ
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
ิbankhowitaya@lpg3.go.th
บ้านขอ
-
-
31/05/2462
15
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
62
10
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:49 น.
81
1052500375
52030105
500375
บ้านทุ่งสะแกง
Bantungsakaeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งสะแกง
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
tungsakang_school@hotmail.com
บ้านขอ
พฤษภาคม 2462
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:14:01 น.
82
1052500376
52030106
500376
บ้านป่าเหว
BAN PAHEOW
นายประสาน จาตุนันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านป่าเหว
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
pahaewschool@gmail.com
บ้านขอ
0861942617
2461
26
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
114
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:22 น.
83
1052500377
52030107
500377
บ้านปางดะ
banpangda
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปางดะ
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banpangda@lpg3.go.th
บ้านขอ
54364028
1 พฤษภาคม 2502
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
48
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 11:18:32 น.
84
1052500378
52030108
500378
บ้านม่วง
Banmoung school
นายสมเกียรติ สิงหกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านม่วง
บ้านขอ
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banmoung008@gmail.com
school.lpg.go.th/banmoung-lp
บ้านขอ
0861161110
-
01/10/2481
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:02:52 น.
85
1052500370
52030110
500370
บ้านดอนแก้ว
Bandonkeaw School
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว
เมืองปาน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
donkaew.mp@gmail.com
เมืองปาน
054019933
054019933
พ.ศ.2481
13
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
39
7
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:04:43 น.
86
1052500371
52030111
500371
บ้านดอนไชย
BANDONCHAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนไชย
เมืองปาน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
Kroo_yong@hotmail.co.th
bandonchai@lpg3.go.th
เมืองปาน
0898350825
-
2520
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
10
5
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:45:40 น.
87
1052500367
52030112
500367
บ้านน้ำจำ
BANNUMJUM
นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหลวงเมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
Numjum2559@gmail.com
เมืองปาน
054276182
054276182
29/11/2442
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
47
7
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:25:10 น.
88
1052500368
52030113
500368
บ้านแพะ
Banpae School
นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแพะ
เมืองปาน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
wpimthong@gmail.com
-
เทศบาลตำบลเมืองปาน
0-5427-6355
054276355
8/2/2486
18
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:51 น.
89
1052500369
52030114
500369
บ้านทุ่งโป่ง
Thungpong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง
เมืองปาน
เมืองปาน
ลำปาง
52240
pensri.sri@windowslive.com
เมืองปาน
54276340
054276340
17 กันยายน 2481
20
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:38 น.
90
1052500354
52030116
500354
บ้านต้นงุ้น
Bantonngun School
นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านต้นงุ้น
หัวเมือง
เมืองปาน
ลำปาง
52240
อบต.หัวเมือง
54260151
1 พฤษภาคม 2500
35
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
7
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:42 น.
91
1052500355
52030117
500355
บ้านขาม
BANKAM
นางสาวทัศนีย์ กองสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านขาม
หัวเมือง
เมืองปาน
ลำปาง
52240
หัวเมือง
054260152
7/04/2500
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:02:47 น.
92
1052500356
52030118
500356
บ้านกล้วย
BANKLUAI
นายปรีดา อุปอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกล้วย
หัวเมือง
เมืองปาน
ลำปาง
52240
bankluai.2@gmail.com
หัวเมือง
0899511578
2514
36
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:08 น.
93
1052500357
52030119
500357
บ้านหัวเมือง
Huamuaeng School
นายนายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หัวเมือง
หัวเมือง
เมืองปาน
ลำปาง
52240
banhuamueang@lpg3.go.th
หัวเมือง
054260154
พ.ศ.2505
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
76
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:40:00 น.
94
1052500353
52030120
500353
บ้านไร่
banrai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านไร่
หัวเมือง
เมืองปาน
ลำปาง
52240
-
-
หัวเมือง
0-54109937
-
1 พฤษภาคม 2505
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:21:21 น.