ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1056320069
56020001
320069
บ้านสร้อยศรี
BANSOYSEE
นายปิยชาติ ธงสัตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 สร้อยศรีพัฒนา
จุน
จุน
พะเยา
56150
py2chun113@gmail.com
เทศบาลตำบลจุน
0-5448-4928
9 กันยายน 2501
5
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
5
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:44 น.
2
1056320070
56020002
320070
บ้านดอนมูล
Bandonmoon
นายวสัน ดาวศรประศาสน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดอนมูล
จุน
จุน
พะเยา
56150
py2chun114@gmail.com
www.donmoon.ac.th
เทศบาลตำบลจุน
097-9214293
054421285
6 มิถุนายน 2482
2.1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
78
10
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:35:27 น.
3
1056320064
56020003
320064
บ้านจุน
BANCHUN
นายมนตรี มณีวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 จุนพัฒนา
จุน
จุน
พะเยา
56150
py2chun108@gmail.com
เทศบาลตำบลจุน
30 สิงหาคม 2480
1.4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:17 น.
4
1056320065
56020004
320065
บ้านห้วยกั้ง
BANHUAYKUNG
นายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยกั้ง
จุน
จุน
พะเยา
56150
py2chun109@gmail.com
จุน
0-5442-1170
1 สิงหาคม 2485
3.1
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 11:10:46 น.
5
1056320076
56020005
320076
บ้านร่องแมด
Ban Rongmaed
นายณัฐพงษ์ ชุมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านร่องแมด
ทุ่งรวงทอง
จุน
พะเยา
56150
py2chun120@gmail.com
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
0-5444-7203
054447203
20/05/2493
20.5
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
163
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:16:17 น.
6
1056320077
56020006
320077
บ้านสันหลวง
Ban Sanluang
นายอดุลย์ วรรณคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสันหลวง
ทุ่งรวงทอง
จุน
พะเยา
56150
py2chun121@gamil.com
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
0871862454
30/11/2492
17.0
12.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
8
08 กันยายน 2563 เวลา 15:36:21 น.
7
1056320078
56020007
320078
บ้านห้วยไคร้
BANHUAIKRAI
นายเสน่ห์ สนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านห้วยไคร้
ทุ่งรวงทอง
จุน
พะเยา
56150
py2chun122@gmail.com
-
ทุ่งรวงทอง
0-5446-8333
-
6 พ.ค. 2509
16.5
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:25 น.
8
1056320079
56020008
320079
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
CHUMCHONBANHUAINGIW
นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยงิ้วเก่า
ทุ่งรวงทอง
จุน
พะเยา
56150
py2chun123@gmail.com
http://huingiw.ac.th.gs/
ทุ่งรวงทอง
0-5446-8359
054468359
1 ก.ย. 2501
22
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:01:16 น.
9
1056320068
56020009
320068
บ้านแม่ทะลาย
BANMAETALAI
นายณภัทร คะมณีวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแม่ทะลาย
พระธาตุขิงแกง
จุน
พะเยา
56150
py2chun112@gmail.com
พระธาตุขิงแกง
2 สิงหาคม 2502
6.9
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:54 น.
10
1056320066
56020010
320066
บ้านธาตุขิงแกง
Banthatkingkang
นายสุเทพ เครืออินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ธาตุขิงแกง
พระธาตุขิงแกง
จุน
พะเยา
56150
py2chun110@gmail.com
tkkschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง
0-5442-1161
0-5442-1161
1มิ.ย.2482
2.9
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
320
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:34 น.
11
1056320067
56020011
320067
บ้านแม่วังช้าง
BANMAEWANGCHANG
นายอารีย์ ขรรค์ชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่วังช้าง
พระธาตุขิงแกง
จุน
พะเยา
56150
py2chun111@gmail.com
พระธาตุขิงแกง
083-0704299
1 พฤษภาคม 2512
7
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
7
19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:58:56 น.
12
1056320071
56020012
320071
บ้านร่องย้าง
banrougyong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านร่องย้าง
ลอ
จุน
พะเยา
56150
py2chun115@mail.com
เทศบาลตำบลลอ
0-5447-0001
-
6 มกราคม 2515
19.4
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
6
4
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:02 น.
13
1056320072
56020013
320072
บ้านเวียงลอ
banwienglaw
นายนภดล เขื่อนเป็ก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ลอ
ลอ
จุน
พะเยา
56150
py2chun116@gmail.com
เวียงลอ
0-5444-7314
054-44731
1 มิถุนายน 2482
21
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:39 น.
14
1056320073
56020014
320073
บ้านศรีเมืองชุม
srimueangchom
นางสุรางค์ ตันกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา
ลอ
จุน
พะเยา
56150
py2chun117@gamil.com
เวียงลอ
0-5444-7283
0-5444-7283
ปี 2516
18.5
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
9
16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54:56 น.
15
1056320074
56020015
320074
บ้านน้ำจุน
BANNAMCHUN
นายสิงหา กาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 น้ำจุน
ลอ
จุน
พะเยา
56150
py2chun118@gmail.com
ลอ
054447335
-
8 กรกฎาคม 2501
18.2
13.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:47 น.
16
1056320080
56020017
320080
บ้านพวงพยอม
Banpaungpayom
นายวรพล จ้าวประยูร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 พวงพยอม
หงส์หิน
จุน
พะเยา
56150
py2chun124@gmail.com
school.obec.go.th/banpaungpayom
หงส์หิน
0-5444-6184
-
1 มกราคม 2506
22.7
18.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
122
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:53 น.
17
1056320082
56020019
320082
บ้านสักลอ
Ban Saklor School
นางลักษณา จันธิมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสักลอ
หงส์หิน
จุน
พะเยา
56150
py2chun126@gamil.com
www.saklorschool.com
เทศบาลตำบลหงส์หิน
0-54485-141
-
5 พฤษภาคม 2468
29
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
116
8
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:06 น.
18
1056320083
56020020
320083
บ้านสักทุ่ง
Sakthung
นายอดิศร เทพเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 สักทอง
หงส์หิน
จุน
พะเยา
56150
py2chun127@gmail.com
เทศบาลตำบลหงส์หิน
054896055
054896055
3 กรกฎาคม 2513
29.8
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
88
8
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:07:45 น.
19
1056320056
56020021
320056
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ANUBANCHUN
นายอภิชัย ศรีเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ห้วยข้าวก่ำ
ห้วยข้าวก่ำ
จุน
พะเยา
56150
py2chun101@gmail.com
www.anubanchun.ac.th/
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
0-5445-9245
054459343
2479
5.9
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
704
24
31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:08:26 น.
20
1056320058
56020022
320058
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
Chomchonbanthung
นางวรนิษฐา คำยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่ง
ห้วยข้าวก่ำ
จุน
พะเยา
56150
py2chun103@gmail.com
-
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
093-2288745
-
20 เม.ย.2497
7.33
2.80
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
256
10
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:20:53 น.
21
1056320059
56020023
320059
บ้านกิ่วแก้ว
Bankiwkaew
นางสาวเทวี ใจหมั้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กิ่วแก้ว
ห้วยข้าวก่ำ
จุน
พะเยา
56150
py2chun1040@gmail.com
-
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
-
-
3 ม.ค.2498
13.1
9.45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:56:50 น.
22
1056320057
56020024
320057
บ้านปงสนุก
Banpongsanook
นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ปงสนุก
ห้วยยางขาม
จุน
พะเยา
56150
py2chun102@gmail.com
-
ห้วยยางขาม
0-5444-6570
-
1 มิ.ย.2482
11.6
5.80
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:35:57 น.
23
1056320060
56020025
320060
บ้านยางขาม
BANYANGKHAM
นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ห้วยยางขาม
ห้วยยางขาม
จุน
พะเยา
56150
py2chun105@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
0-5442-0615
054420615
15 เม.ย. 2500
11.7
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
187
11
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:39:46 น.
24
1056320090
56020029
320090
บ้านวังเค็มใหม่
banwangkemmai
นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังเค็มใหม่
เจดีย์คำ
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk206@gmail.com
เจดีย์คำ
0-5445-1749
พฤษภาคม 2482
38.2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
8
26 สิงหาคม 2563 เวลา 15:44:43 น.
25
1056320092
56020030
320092
บ้านดอนลาว
bandonlao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนลาว
เจดีย์คำ
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk207@gmail.com
เจดีย์คำ
0-5488-1124
0-5488-1124
1 มกราคม 2465
43.1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
4
3
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:42 น.
26
1056320094
56020031
320094
ปัวพิทยา
PAURPHETHAYA
นายเสมอพงษ์ อินปั๋น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปัวชัย
เจดีย์คำ
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk208@gmail.com
เจดีย์คำ
0-5445-1857
054451857
17 มกราคม 2477
42.7
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
109
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:30 น.
27
1056320095
56020032
320095
บ้านร่องค้อม
Rongkhomschool
นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านร่องค้อม
เจดีย์คำ
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk209@gemil.com
www.phayao2.go.th/rongkhom
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
0-5448-3289
-
1 มิ.ย. 2482
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:10 น.
28
1056320105
56020033
320105
บ้านปัวศรีพรม
BANPUASRIPROM
นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศรีพรม
ฝายกวาง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk216@gmail.com
เทศบาลตำบลฝายกวาง
054881456
054881456
29/11/2442
39.7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:49:36 น.
29
1056320106
56020034
320106
บ้านฝายกวาง
Faykangschool
นายฉลาด เสนาธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านฝายกวาง
ฝายกวาง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk217@gamil.com
-
เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
1 กรกฎาคม 2481
38.3
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
104
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:03 น.
30
1056320111
56020035
320111
บ้านแม่ต๋ำ
BanMaetum
นายเอนก ยารังษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 แม่ต๋ำ
น้ำแวน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk231@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
054430987
01/02/2481
25.9
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
131
11
25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:10:03 น.
31
1056320112
56020036
320112
บ้านแวน
Banwan
นายจุน บัติปัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านน้ำแวน
น้ำแวน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk232@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320112
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
054882172
-
30/11/2462
28.8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
9
28 กันยายน 2563 เวลา 08:54:57 น.
32
1056320118
56020037
320118
บ้านสันปูเลย
Sanpuloei
นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สันปูเลย
อ่างทอง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk235@gmail.com
www.Puloay.com
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
0979192959
1 มิถุนายน พ.ศ.2479
36.6
17.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
144
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:38:51 น.
33
1056320119
56020038
320119
บ้านปางมดแดง
pangmoddang
นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ปางมดแดง
อ่างทอง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk236@gmail.com
pangmoddang.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
081-885-0838
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
36.7
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
126
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:43:23 น.
34
1056320113
56020039
320113
ชุมชนบ้านเชียงบาน
chumchunbanchiangban
นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเชียงบาน
เชียงบาน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk226@gamil.com
http://www.school.obec.go.th/ch_ch_banchiangban/
ตำบลเชียงบาน
0-5441-6604
054416604
16/06/2476
32
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
147
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 12:02:01 น.
35
1056320114
56020040
320114
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
BANTUNGMOK
นายสมัย มีสติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งมอก
เชียงบาน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk227@gmail.com
เชียงบาน
0-5445-1011
04/08/2486
33.2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:20 น.
36
1056320116
56020042
320116
บ้านผาฮาว
Banphahaw
นายธนวัฒน์ ปริญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านผาฮาว
ทุ่งผาสุข
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk229@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320116
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
0916346889
0916346889
01/06/2482
32.6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:10 น.
37
1056320117
56020043
320117
บ้านหัวทุ่ง
Banhuathong
นายมานัด สร้อยสวิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวทุ่ง
ทุ่งผาสุข
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk230@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320117
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
0-5488-4558
-
12/08/2481
32.4
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
95
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:56:28 น.
38
1056320100
56020044
320100
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
Thairathwittaya ๑๐๙ (banrongsan)
นายสมพิศ กาติ๊บ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 ทุ่งรวงทอง
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk210@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
0-5445-5236
054455236
15/6/2513
49.4
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
604
26
31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:55:43 น.
39
1056320091
56020045
320091
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
bansobsa
นายสำราญ จันต๊ะ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสบสา
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk211@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
0-5445-2782
084-8032636
พ.ศ.2481
49.5
6.00
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
153
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:59 น.
40
1056320093
56020046
320093
บ้านโจ้โก้
banjoko
นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโจ้โก้
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk212@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
054-470009
พ.ศ.2486
46.4
10.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:34 น.
41
1056320098
56020047
320098
บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
banjoko (Houysa)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านห้วยสา
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk212@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
พ.ศ.2523
45.5
13.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:31 น.
42
1056320096
56020048
320096
บ้านใหม่ร่มเย็น
banmairomyen
นางนนทวรรณ รวมสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านใหม่ร่มเย็น
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk213@gamil.com
school.obec.go.th/mairomyen
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
054452708
-
พ.ศ.2511
46.1
8.00
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
116
6
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:35 น.
43
1056320097
56020049
320097
บ้านปางถ้ำ
phangtham
นายสุวัฒน์ โยปัญญา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ปางถ้ำ
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk214@gmail.com
www.pangtham.ac.th
ร่มเย็น
054074446
-
25 เมษายน 2521
57.6
23.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
122
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:59:05 น.
44
1056320109
56020050
320109
บ้านทุ่งเย็น
ิBanThungyen
-
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งเย็น
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk225@gmail.com
http://www.phayao2.go.th/tungyen/main/
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054883564
-
29 มกราคม พ.ศ. 2483
39.2
10.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
0
0
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:44 น.
45
1056320110
56020051
320110
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
BAN SOBTU KEEREERATSONGKROR
นายปรีชา โสภาเคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านสบทุ
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk223@gmail.com
แม่ลาว
0982619155
พ.ศ.2524
47
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
43
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:45 น.
46
1056320104
56020052
320104
บ้านถ้ำผาลาด
Thamphalad
นายนพดล ธุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านกาญจนา
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk224@gamil.com
แม่ลาว
พ.ศ. 2477
42.3
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
88
7
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:24:22 น.
47
1056320099
56020053
320099
บ้านต้นผึ้ง
bantonphung
นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านต้นผึ้ง
ร่มเย็น
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk215@gmail.com
www.school.obec.go.th/bantonphang
ร่มเย็น
0987695912
16 พฤษภาคม 2526
75
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:07 น.
48
1056320101
56020054
320101
บ้านคะแนง
Bankhanang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านคะแนง
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk220@gmail.com
-
น้ำลาว
0-5447-0005
-
ปี พ.ศ.๒๕๒๒
55.6
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:43 น.
49
1056320102
56020055
320102
บ้านน้ำมิน
bannammin
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านน้ำมิน
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk221@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
0-5447-0004
-
01/04/2464
52.8
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
207
11
11 กันยายน 2563 เวลา 10:51:02 น.
50
1056320103
56020056
320103
บ้านแฮะ
banhae
นายสมบัติ ราษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแฮะ
แม่ลาว
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk222@gmail.com
แม่ลาว
-
-
5 พฤษภาคม 2488
48.9
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
167
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:24 น.
51
1056320088
56020057
320088
บ้านไชยพรม
BANCHAIYAPROM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านล้า
เวียง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk204@gmail.com
เทศบาลตำบลเวียง
0817843142
-
1 พฤษภาคม พ.ศ.2465
36
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
2
1
31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:59:08 น.
52
1056320089
56020058
320089
บ้านปี้
banpeeschool
นางดวงกมล ใจดี
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปี้
เวียง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk205@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านทราย
054483297
-
1 มิ.ย. 2482
40.4
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:38 น.
53
1056320087
56020059
320087
บ้านพระนั่งดิน
BANPRANANGDIN
นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านพระนั่งดิน
เวียง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk203@gmail.com
เทสบาลตำบลเวียง
0931389090
054416602
1 เมษายน พ.ศ.2450
37.8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
157
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50:02 น.
54
1056320086
56020060
320086
บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
BANYUAN(CHIANGKHAMNAKAROWAT)
นายโสภณ นาปรัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านใหม่
หย่วน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk202@gmail.com
เทศบาลตำบลเชียงคำ
0817843142
-
1 กันยายน พ.ศ.2447
34.4
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
272
9
09 มกราคม 2563 เวลา 09:51:13 น.
55
1056320084
56020061
320084
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
Anubanchiangkham
นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ธาตุสบแวน
หย่วน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk201@phayao2.go.th
http:www.anubanck.com
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ
0-5445-2471
054452471
19/06/2486
35.5
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
890
25
24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:07 น.
56
1056320085
56020062
320085
อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง
Anubarnchiangkham branch bandanmuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแดนเมือง
หย่วน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk201@phayao2.go.th
www.anubanck.com
เทศบาลตำบลเชียงคำ
054452471
054452471
ปี 2522
38
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:01:45 น.
57
1056320108
56020063
320108
บ้านแวนโค้ง
WAENKHONG
นายวินัย พงษ์ช้าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านแวนโค้ง
ฝายกวาง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk219@gmail.com
เทศบาลตำบลฝายกวาง
0-5488-4074
054448074
09/01/2482
43.6
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
236
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:52 น.
58
1056320107
56020064
320107
บ้านทุ่งหล่ม
BANTHUNGLOM
นายมนัด คำถิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทุ่งหล่ม
ฝายกวาง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk218@gmail.com
เทศบาลตำบลฝายกวาง
054883519
054883519
01/01/2482
36.2
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
70
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:42 น.
59
1056320120
56020065
320120
บ้านหนองบัวเงิน
Bannongbuangoen School
นายสัญญา โยธาวุธ
ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองบัวเงิน
อ่างทอง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk237@gamil.com
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
01/05/2531
31.7
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
36
6
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:38 น.
60
1056320122
56020066
320122
บ้านจำบอน
Banjambon
นายรุจวิภู จักรแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านจำบอน
อ่างทอง
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk238@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
054882563
-
19/03/2482
32.4
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
106
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:20 น.
61
1056320121
56020067
320121
บ้านผาลาด
BanPhalad
นายณัฐ คำมูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านผาลาด
น้ำแวน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk233@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
054470005
17 พ.ค. 2482
27.8
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
139
11
06 สิงหาคม 2562 เวลา 19:11:19 น.
62
1056320123
56020068
320123
ชัยชุมภู
Chaichumpoo
นายอรรถการ สุริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ขัยชมภู
น้ำแวน
เชียงคำ
พะเยา
56110
py2chk234@gmail.com
น้ำแวน
0895535276
04 ส.ค. 2442
21.7
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:37:22 น.
63
1056320124
56020069
320124
บ้านไชยสถาน
BANCHAISATAN
นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ไชยสถาน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm301@gamil.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
0-5449-5444
1 พฤษภาคม พ.ศ.2510
66.7
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
137
8
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:49:34 น.
64
1056320125
56020070
320125
บ้านท่าม่าน
Ban Taman school
นายกฤษฎิ์ กาบทุม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านท่าม่าน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm302@gmail.com
www.tamanschool.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
0-5449-5459
054495547
24 มิถุนายน 2502
65.2
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
75
12
21 สิงหาคม 2563 เวลา 13:40:33 น.
65
1056320126
56020071
320126
ชุมชนบ้านหลวง
CHUMCHONBANLUANG
นายสังคม กล้าหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านปิน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm303@gmail.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
0
29 พฤศจิกายน 2465
65.5
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
234
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:08 น.
66
1056320127
56020072
320127
บ้านหล่ายทุ่ง
BANLAITUNG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm304@gamil.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
0
21 สิงหาคม พ.ศ.2519
62.7
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
1
1
21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:18 น.
67
1056320128
56020073
320128
บ้านปงสนุก
Ban Pongsanook School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปงสนุก
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm305@gmail.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
054495549
2500
63.8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:32 น.
68
1056320131
56020075
320131
บ้านบ่อเบี้ย
banborbia
นายสมฤทธิ์ เวียงคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ่อเบี้ย
บ้านมาง
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm313@gmail.com
บ้านมาง
081-3661346
-
30/07/2514
73.4
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
92
11
24 มกราคม 2563 เวลา 14:00:19 น.
69
1056320129
56020076
320129
อนุบาลเชียงม่วน
Anuban Chiangmuan School
นายจำเริญ เรือนสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านมาง
บ้านมาง
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm311@gmail.com
www.anubancm.com
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
0-5449-5103
054495550
พ.ศ. 2479
72.6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
132
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:02 น.
70
1056320135
56020078
320135
บ้านท่าฟ้าใต้
TAFATAI
นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านฟ้าใหม่
สระ
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm309@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
0-5489-1070
054891070
พ.ศ.2482
45.3
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
99
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:39 น.
71
1056320137
56020079
320137
บ้านนาบัว
Bannabua
นายชรินทร์ ธิวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาบัว
สระ
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm3100@gmail.com
สระ
-
-
01/10/2543
73.6
29.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
44
8
25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:47 น.
72
1056320136
56020080
320136
บ้านทุ่งมอก
banthungmok
นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งมอก
บ้านมาง
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm314@gmail.com
อบต.บ้านมาง
0-54891302
0-54891302
58.1
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
56
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:38 น.
73
1056320132
56020081
320132
บ้านสระ
Bansra
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านสระกลาง
สระ
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm306@gmail.com
www.sraschool.ac.th/web
สระ
0-54891519
054891519
พ.ศ.2472
55.8
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
195
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:42 น.
74
1056320133
56020082
320133
บ้านทุ่งหนอง
Thungnong
นายทรงกิจ บุญยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งหนอง
สระ
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm307@gmail.com
สระ
9 มิถุนายน 2514
54.7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:19 น.
75
1056320134
56020083
320134
บ้านท่าฟ้าเหนือ
Bantafanue
นายณรงค์ ไชยลังกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ
สระ
เชียงม่วน
พะเยา
56160
py2chm308@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
054891031
054891031
4 ตุลาคม 2482
47.6
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:36 น.
76
1056320187
56020084
320187
บ้านวังบง
banwongbong
นายวิชิต กลิ่นหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวังบง
ควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong412@gamil.com
-
ขุนควร
0810258955
-
พ.ศ.2484
30.4
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
32
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:22 น.
77
1056320220
56020085
320220
บ้านใหม่น้ำเงิน
นายสมพล สุขศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านใหม่น้ำเงิน
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong438@gamil.com
http://area.obec.go.th/
งิม
0-5447-0031
39
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:19 น.
78
1056320221
56020086
320221
ชุมชนบ้านดอนไชย
donchai school
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านดอนไชย
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong439@gamil.com
เทศบาลงิม
0-5444-8429
2540
36.2
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
92
11
02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:02:47 น.
79
1056320223
56020087
320223
บ้านควรเก๊าเงา
bankuankaongao
นายหาญ นันกาวงศ์
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านควร
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong441@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320223
เทศบาลตำบลงิม
0931592118
054448443
2483
37.4
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:26 น.
80
1056320218
56020088
320218
บ้านเลี้ยว
banleaw
นายณัฐกฤช ชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเลี้ยว
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong436@gmail.com
sites.google.com/site/py2pong436
งิม
0-5444-8345
20 กันยายน 2497
35.2
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
52
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:04:16 น.
81
1056320219
56020089
320219
บ้านแบ่ง
Banbang
นายนิคม อินต๊ะวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแบ่ง
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong437@gmail.com
เทศบาลตำบลงิม
0-5444-8360
-
23/06/2483
36.3
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
53
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:19 น.
82
1056320217
56020092
320217
บ้านปัว
Banpua
นายกมล ผาคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปัวลุ่ม
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong435@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320217
งิม
0861962775
054890079
พ.ศ. 2497
33.3
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
45
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:55 น.
83
1056320222
56020093
320222
บ้านปางผักหม
Pangpughom
นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปางผักหม
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong440@gamil.com
งิม
44.2
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
57
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:42:22 น.
84
1056320188
56020094
320188
บ้านสีพรม
Bansriprom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสีพรม
ควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong413@gmail.com
ควร
0895580398
4 กรกฎาคม 2480
30.3
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
29
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:29 น.
85
1056320190
56020095
320190
บ้านป่าคา
BANPAKA
นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านป่าคา
ควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong414@gmail.com
ควร
1 เมษายน 2477
28.6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
29
6
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:31 น.
86
1056320191
56020096
320191
บ้านใหม่พัฒนา
banmaipatana
นายสุรชัย วรภูรีกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใหม่ดอนมูล
ควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong415@gmail.ocm
-
ควร
094-6357707
-
1 ตุลาคม 2517
25.1
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
68
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:00 น.
87
1056320192
56020097
320192
บ้านควรดง
bankwandong
นางพัชรินทร์ สีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านควรดง
ควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong416@gmail.com
-
ควร
081-9931717
-
2 ม.ค. 2498
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
114
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:11 น.
88
1056320200
56020098
320200
บ้านดอนแก้ว
baandonkaew
นายอดุลย์ สิงห์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านดอนทอง
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong423@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320200
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
-
-
พ.ศ.2480
29.3
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
82
8
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:05:45 น.
89
1056320201
56020099
320201
บ้านดอนเงิน
bandonngoen
ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดอนเงิน
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong424@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
1 พ.ค. 2470
30.9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:45 น.
90
1056320202
56020100
320202
บ้านหลวง
banluang
นายพนมฉัตร มณีมัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหลวง
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong425@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
0899973704
29 พ.ย. 2442
30.8
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
45
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:34:14 น.
91
1056320203
56020101
320203
บ้านดอนไชยป่าแขม
baandonchaiphakham
นายอณิรุจน์ สมจิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านดอนไชยป่าแขม
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong426@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320203
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
0-5447-0020
10/9/2482
33.8
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
106
11
27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:43:20 น.
92
1056320204
56020102
320204
บ้านหล่ายฝายแก้ว
Banlaifaikaew
นายพศวีร์ ศรีวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหล่าย
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong427@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320204
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
084 8855602
-
1 พฤษภาคม 2465
28.6
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
89
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:25 น.
93
1056320206
56020103
320206
บ้านสันกลางนาดอ
sankangnador
นายปรีชา กาวีเขียว
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสันกลาง
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong429@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1056320206
เทศบาลตำบลงิม
0-5444-8364
1/6/2500
38.1
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
17
5
17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:31:18 น.
94
1056320208
56020105
320208
บ้านแฮะ
BANHAE
นายภูบดินทร์ พวงจำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแฮะ
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong431@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
0932517261
01/05/2521
41.3
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
33
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:20 น.
95
1056320210
56020106
320210
บ้านทุ่งแต
Tungtae
ดร.ยุทธนา คงแหลม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านทุ่งแต
งิม
ปง
พะเยา
56140
py2pong432@gamil.com
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054079267
29 มิถุนายน 2490
42.9
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
98
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:58:31 น.
96
1056320184
56020108
320184
บ้านหนองท่าควาย
bannongtakway
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองท่าควาย
นาปรัง
ปง
พะเยา
56140
py2pong411@gmail.com
นาปรัง
0-5448-5387
2479
26.2
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
11
4
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:23:02 น.
97
1056320180
56020109
320180
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
Anubanpong(Bannaprang)
นายประเวศน์ ขันตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาปรัง
นาปรัง
ปง
พะเยา
56140
py2pong407@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1056320180
เทศบาลตำบลปง
0-5449-7221
29/11/2442
22.8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
284
10
27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:24 น.
98
1056320182
56020111
320182
บ้านห้วยแม่แดง
Meadang
นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยแม่แดง
นาปรัง
ปง
พะเยา
56140
py2pong409gmail.com
นาปรัง
089-6379338
01/05/2522
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
79
8
03 มีนาคม 2563 เวลา 14:03:13 น.
99
1056320183
56020112
320183
บ้านหมุ้น
banmun
-
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหมุ้น
นาปรัง
ปง
พะเยา
56140
py2pong410@gmail.com
นาปรัง
0-5448-5386
2482
24.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
3
3
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:15:09 น.
100
1056320173
56020113
320173
บ้านดู่
bandu
นางบงกช ปัญญาไว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดู่
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong401@gmail.com
เทศบาลตำบลปง
081-951-4406
-
2442
26.9
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
242
14
20 กันยายน 2562 เวลา 08:59:19 น.
101
1056320174
56020114
320174
ชุมชนบ้านบอน
Chumchonbanborn
นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบอน
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong402@gmail.com
http://www.banbonschool
แม่ยม
0-5442-9555
054429555
-
29
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
235
13
21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:29 น.
102
1056320175
56020115
320175
บ้านหนุน
bannun
นายจักรพันธ์ ภาชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดง
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong403@gmail.com
ปง
0810209737
2482
27.9
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
13
6
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:42:58 น.
103
1056320176
56020116
320176
บ้านม่วง
Banmuang
นางสุชัญญ์ญา นงนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านม่วง
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong404@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่ยม
0986988456
-
-
29.3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
51
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:20:27 น.
104
1056320178
56020117
320178
บ้านบุญเรือง
Banboonrueng
นางสาวอำไพร สมสมัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านต้อง
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong405@gmail.com
-
แม่ยม
-
-
2484
27.3
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36:43 น.
105
1056320179
56020118
320179
บ้านห้วยสิงห์
banhuising
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยสิงห์
ปง
ปง
พะเยา
56140
py2pong406@gmail.com
http://school.obec.go.t
ปง
0-5447-0018
2482
36.6
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
28
6
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:18 น.
106
1056320211
56020120
320211
ราชานุเคราะห์
rachanukro
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สิบสองพัฒนา
ผาช้างน้อย
ปง
พะเยา
56140
py2pong433@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1056320211
องค์การบริหารส่งนตำบลผาช้างน้อย
-
-
12 พฤษภาคม 2521
51.9
28.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
254
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:47:51 น.
107
1056320212
56020121
320212
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
Banmaipangkha Phulangkanusorn
นายปรีชา แบนประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านปางค่าใต้
ผาช้างน้อย
ปง
พะเยา
56140
py2pong434@gamil.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320212
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
0 5488 3040
2513
52.5
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
396
12
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:11:42 น.
108
1056320205
56020122
320205
บ้านแม่ทาย
maetai
นางสาวปาลีรัตน์ วังวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแม่ทาย
ออย
ปง
พะเยา
56140
py2pong428@gmail.com
ออย
0-5447-0029
2519
36.9
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:53 น.
109
1056320215
56020125
320215
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
Banmaipangkha Saka Huaykok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยกอก
ผาช้างน้อย
ปง
พะเยา
56140
py2pong434@gamil.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320212
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
2527
80
70
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
14
6
17 มกราคม 2561 เวลา 09:47:03 น.
110
1056320197
56020128
320197
บ้านขุนกำลัง
bankhunkamlang
นายถวัลย์ แสงสว่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านขุนกำลัง
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong421@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320197
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
0-5448-9209
29/11/2527
41.6
24.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
341
16
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:34 น.
111
1056320198
56020129
320198
บ้านสันติสุข
SANTISUK
นายวาที สมศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านสันติสุข
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong422@gmail.com
www.santisukpong.ac.th
ขุนควร
0-5447-0014
-
28 พฤษภาคม 2528
59.7
39.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
254
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:45 น.
112
1056320194
56020131
320194
บ้านนาอ้อม
Ban Na Om
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาอ้อม
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong418@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320194
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
2479
36.8
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
137
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:17 น.
113
1056320193
56020132
320193
บ้านสบขาม
Ban Son Kham
นายวรากร ปัญญาคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสบขาม
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong417@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1056320193
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
0612954409
-
2477
35.5
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
129
8
08 กันยายน 2563 เวลา 12:26:13 น.
114
1056320195
56020133
320195
บ้านผาตั้ง
banphatung
นายประดิษฐ ผุสดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านใหม่สารภี
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong419@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
0-5447-00015
04/07/2482
39.3
18.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
188
8
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:44:01 น.
115
1056320196
56020134
320196
บ้านน้ำปุก
Ban Nam Pook
นายสมพงษ์ สืบเครือพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านน้ำปุก
ขุนควร
ปง
พะเยา
56140
py2pong4200@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
098-7654843
-
2488
57
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:20:23 น.
116
1056320252
56020136
320252
บ้านสะแล่ง
Bansalang
นายอำพล ราวกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ศรีไฮคำ
เชียงแรง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang502@gamil.com
เชียงแรง
1 พฤษภาคม 2483
47.1
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
6
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:17 น.
117
1056320253
56020137
320253
บ้านร้องเชียงแรง
Banrong
นายศรศักดิ์ บัวผัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านร้อง
เชียงแรง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang503@gamil.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
0-54880259
-
1 เมษายน 2456
45.4
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
130
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:05:25 น.
118
1056320254
56020138
320254
บ้านน้ำเปื๋อย
NAMPUAI SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำเปื๋อย
เชียงแรง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang504@gamil.com
เชียงแรง
054483302
-
2486
42.4
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
14 มกราคม 2561 เวลา 13:41:15 น.
119
1056320255
56020139
320255
บ้านดอนไชย
Bandonchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดอนไชย
เชียงแรง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang505@gmail.com
-
เชียงแรง
0-5448-5073
-
2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2481
45.1
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:32 น.
120
1056320274
56020140
320274
บ้านก๊อน้อย
BANKONOI
นายวิสิทธิ์ เมืองมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านใหม่รุ่งทวี
ทุ่งกล้วย
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang520@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
0-5445-5039
พ.ศ. 2483
45.4
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
130
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:51 น.
121
1056320272
56020141
320272
บ้านทุ่งกล้วย
Banthungkluai
นายอินทอง เชียงทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งกล้วย
ทุ่งกล้วย
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang518@gamil.com
ทุ่งกล้วย
0-5445-5165
1 พฤษภาคม 2486
48.2
9.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:11:02 น.
122
1056320273
56020142
320273
บ้านก๊อหลวง
BANKOLUANG
นายวิจารย์ หมดสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ก๊อซาว
ทุ่งกล้วย
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang519@gamil.com
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
0623210789
054455222
พ.ศ. 2464
46.5
8.10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
55
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:20 น.
123
1056320267
56020143
320267
บ้านแกใหม่นิคม
Kaemainikom
-
ประถมศึกษา
หมู่ 6 แกใหม่นิคม
ป่าสัก
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang515@gmail.com
-
ป่าสัก
0-5446-5401
-
1 พฤษภาคม 2523
45.2
1.25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
4
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:32 น.
124
1056320271
56020144
320271
บ้านสา
Bansa
นายมนตรี วงศ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสา
ทุ่งกล้วย
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang517@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทุ่งกล้วย
0821838265
2473
50.8
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:25:03 น.
125
1056320264
56020147
320264
ชุมชนบ้านหนองเลา
nonglao commonschool
นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 หนองเลา
ภูซาง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang512@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1056320264
ภูซาง
0-5446-5047
054465047
1 มกราคม 2481
51.8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
126
11
28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:48:06 น.
126
1056320265
56020148
320265
บ้านป่าสัก
BANPASAK
นายไพฑูรย์ มาวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านป่าสัก
ป่าสัก
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang513@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
054465349
054465349
03/01/2459
47.5
3.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 06:48:04 น.
127
1056320262
56020149
320262
บ้านสถาน
BANSATHAN
นายเอกรัตน์ กันทะเนตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสถาน
ภูซาง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang511@gmail.com
sathanthailand.wordpress.com
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
0861960279
29/11/0545
48.7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
138
11
09 กันยายน 2563 เวลา 10:37:23 น.
128
1056320261
56020152
320261
บ้านทุ่งติ้ว
BANTHUNGTIW
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทุ่งติ้ว
ภูซาง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang510@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
0-5446-5045
-
30/11/2442
50.6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:05 น.
129
1056320266
56020153
320266
บ้านแก
Bankae
นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแก
ป่าสัก
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang514@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
0-5446-5365
-
1 มิถุนายน พ.ศ. 2482
45.7
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:25:17 น.
130
1056320256
56020154
320256
บ้านสบบง
bansobbong school
นายจินดา ตาทิพย์
ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสบบง
สบบง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang506@gamil.com
ภูซาง
0-5444-5698
-
40.7
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
6
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:19:52 น.
131
1056320270
56020155
320270
บ้านปง
BANPONG
นายปาน สุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ปัว
สบบง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang508@gmail.com
เทศบาลตำบลสบบง
0-5444-5586
พ.ศ. 2450
42.5
4.20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:08:29 น.
132
1056320259
56020156
320259
บ้านฮวก
Banhuak
นายวิจิตร สมศรีวัฒนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านฮวก
ภูซาง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang509@gamil.com
ภูซาง
054–079273
054–079273
2484
59.7
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
123
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:24 น.
133
1056320257
56020157
320257
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
Anubanphusang(bandonton) school
นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านฮ่องลึก
สบบง
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang507@gmail.com
https://anubanphusang.ac.th/academic
เทศบาลตำบลสบบง
0-5441-6607
054416607
01/04/2458
39.2
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
313
10
20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:14:43 น.
134
1056320269
56020158
320269
บ้านปงใหม่
Pongmai
นายปวรัศ วงศ์ใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านปงใหม่
ทุ่งกล้วย
ภูซาง
พะเยา
56110
py2pusang516@gamil.com
www.pongmai.com
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
0871797966
2484
52.4
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
189
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:37:58 น.