ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1057120247
57020001
120247
เจริญเมืองวิทยา
๋่Jaroen Muang Wittaya
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 เจริญเมือง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
jmvsch@gmail.com
เจริญเมือง
053738356
พ.ศ. 2481
17
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
103
8
30 มกราคม 2563 เวลา 11:44:34 น.
2
1057120248
57020002
120248
บ้านเจริญเมือง
Banjaroenmaung
นายประเสริฐ คำน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านศรีทรายทอง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
crm-phan@hotmail.com
-
เจริญเมือง
53738258
-
15 มิถุนายน พ.ศ.2510
19
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
7
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:02:17 น.
3
1057120249
57020003
120249
บ้านป่าตึง
phatoung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านป่าตึง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
Jervon0105@obecmail.obec.go.th
เจริญเมือง
53738264
พ.ศ.2508
22
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
40
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:36 น.
4
1057120250
57020004
120250
บ้านป่าบง
BanPabong
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านป่าบง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
Jervon0105@obecmail.obec.go.th
phabong.cri2.go.th
เจริญเมือง
053738252
2482
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
141
9
12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:37:12 น.
5
1057120302
57020005
120302
บ้านสิบสอง
bansibsong
จ.ส.อ.สงวน มาลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สันทราย
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
bansibsong@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120302
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
53186089
1 มิถุนายน 2508
30.4
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
37
9
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:00 น.
6
1057120303
57020006
120303
บ้านจำคาวตอง
JUMKOWATHONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 จำคาวตอง
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
jumkowathong@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120303
ดอยงาม
053605223
พ.ศ.2586
31.9
16.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
4
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:23 น.
7
1057120304
57020007
120304
สันหนองควาย
Sunnongkwai
นายเกศ ปาณะการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สันหนองควาย
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
snk2551@gmail.com
snk.cri2.go.th/
ดอยงาม
053185607
053185607
พุทธศักราช 2482
31.5
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
19
6
08 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00:37 น.
8
1057120242
57020010
120242
ร่องธารวิทยา
Rongtharnwittaya
นางทองพูน ปัญจมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านร่องธาร
ทรายขาว
พาน
เชียงราย
57120
rongtharn@gmail.com
http://rongtharn.cri2.go.th
อบต.ทรายขาว
0-5318-6788
0-5318-6788
1 มิถุนายน พ.ศ.2481
13.2
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
189
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 22:58:50 น.
9
1057120245
57020013
120245
บ้านโป่งแดง
Banpongdang
นายชัย สันกว๊าน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโป่งแดง
ทรายขาว
พาน
เชียงราย
57120
pongdang2008@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120245
ทรายขาว
053958086
053958086
2494
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
11
30 มกราคม 2563 เวลา 15:49:13 น.
10
1057120282
57020017
120282
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
tantawanwittaya school
นางวรวีร์ ด่านทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ห้วยบง
ทานตะวัน
พาน
เชียงราย
57280
tantawan.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120282
อบต.ทานตะวัน
053762100
-
4 กันยายน 2497
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
92
12
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:44 น.
11
1057120239
57020021
120239
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
Tantongwittaya
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ป่ารวกใต้
ธารทอง
พาน
เชียงราย
57250
tantongwit@gmail.com
ธารทอง
53666844
053666844
พ.ศ. 2483
13
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
348
15
29 มกราคม 2563 เวลา 01:13:23 น.
12
1057120285
57020023
120285
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
toopardad
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทุ่งป่าแดด
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
toopardad@gmail.com
ป่าหุ่ง
053727324
พ.ศ.2475
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
9
4
11 ธันวาคม 2562 เวลา 21:24:26 น.
13
1057120286
57020024
120286
บ้านป่าหัดป่าแขม
pahadpakam
นายเกศ ปาณะการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าหัด
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
pahadpakamgmail.com
ป่าหุ่ง
53676612
1 มิถุนายน 2482
29
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
0
0
19 กันยายน 2560 เวลา 06:00:31 น.
14
1057120289
57020027
120289
บ้านศาลา
Bansala
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ศาลาวังโค้ง
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
bansala2@gmail.com
ป่าหุ่ง
53676312
-
1 กุมภาพันธ์ 2463
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
6
19 กันยายน 2560 เวลา 06:18:57 น.
15
1057120290
57020028
120290
บ้านปางเกาะทราย
pangkosai
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปางเกาะทราย
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
pangkosai2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120290
อบต.ป่าหุ่ง
-
-
8 พฤษภาคม 2505
38.6
17.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
6
20 มกราคม 2563 เวลา 07:45:05 น.
16
1057120291
57020029
120291
ริมวัง ๑
rimvang 1
นายอมรชัย ปงลังกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 งิ้วเฒ่า
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
rimvang1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120291
ป่าหุ่ง
-
-
1 มิถุนายน 2508
48.4
24.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30:13 น.
17
1057120292
57020030
120292
ริมวัง ๒
rimwang2
นายมานิตย์ แก้วกันธะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ผาวี
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
rimwang2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120292
อบต.ป่าหุ่ง
091-0795852
-
2506
58
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
21
7
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:10 น.
18
1057120269
57020034
120269
บ้านม่วงคำ
Muangkham school
นายศักดิ์ชัย กาวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านม่วงทอง
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
maungkhamschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120269
ม่วงคำ
0931919662
พ.ศ.2470
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
10 มิถุนายน 2563 เวลา 10:48:38 น.
19
1057120271
57020036
120271
บ้านฝั่งตื้น
BANFUNGTUEN
นายสมัย อิ่มอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านฝั่งตื้น
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
banfungtuen@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120271
อบต.ม่วงคำ
0861907383
26 ธันวาคม 2489
35.7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
188
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:15 น.
20
1057120265
57020038
120265
บ้านหนองบัว
BANNONGBUA
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 บ้านหนองบัวใต้
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
nongbour@gmail.com
เมืองพาน
053722657
27/04/2484
25.2
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:19:49 น.
21
1057120266
57020039
120266
บ้านป่าส้าน
banpasan
ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 บ้านป่าส้านทรายมูล
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
pasanchool50@gmail.com
-
เมืองพาน
053658844
-
2 กรกฎาคม 2482
26.4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
43
8
13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:18:41 น.
22
1057120264
57020042
120264
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
Phan Kindergarten
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 ป่ากว๋าวเหนือ
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
anubanphan1@gmail.com
อบต.เมืองพาน
53721700
053721700
1 มีนาคม 2481
32
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
161
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:02:15 น.
23
1057120256
57020043
120256
พานพสกสวัสดิ์
phanpasoksawad
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเด่น
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
phanpasoksawad@gmail.com
www.ppsw.ac.th
เทศบาลตำบลเมืองพาน
53722139
053722139
1/5/2468
24
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
796
28
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:38 น.
24
1057120275
57020044
120275
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
pukaeng (Intraratuppatham) school
นายสฤษดิ์ ตาคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 สุขสันติ
แม่เย็น
พาน
เชียงราย
57280
pukeangschool@gmail.com
อบต.แม่เย็น
053957306
053957306
2471
34.2
11.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
313
15
20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:32:47 น.
25
1057120294
57020050
120294
โป่งทะลายใหม่เจริญ
Pongtalaimaijarern
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ้โป่งทะลาย
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
pongtalai@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120294
แม่อ้อ
53671210
-
1 เมษายน 2486
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
9
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:37 น.
26
1057120295
57020051
120295
บ้านแม่แก้วเด่นชัย
Banmaekaewdenchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เด่นชัย
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
phandenchai4@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120295
อบต.แม่อ้อ
053671018
-
พ.ศ.2518
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:20 น.
27
1057120297
57020053
120297
แม่อ้อประชารัฐ
mae oo pracharath
นายสันต์ คำมะนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 แม่แก้ว
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maekaew@gmail.com
www.Maekaew.th.gs
แม่อ้อ
053671636
053671636
01/05/2471
40
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
185
9
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:45 น.
28
1057120299
57020056
120299
บ้านแม่อ้อนอก
banmaeoonok
นายกิตติ โพธิสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 สันป่าเมา
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maeoonok@gmail.com
แม่อ้อ
053605110
1922
42
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
121
9
31 มกราคม 2563 เวลา 18:21:30 น.
29
1057120316
57020058
120316
เวียงห้าววิทยา
wianghaowittaya school
นายประเมต นันตาเครือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ร่มโพธิ์งาม
เวียงห้าว
พาน
เชียงราย
57120
wianghao@gmail.com
wianghaowittaya.cri2.go.th
อบต.เวียงห้าว
53605145
พ.ศ. 2485
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
121
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:29:18 น.
30
1057120253
57020062
120253
สันกลางวิทยา
Sanklangvittaya School
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านป่าข่า
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
Sanklangvittaya9@gmail.com
สันกลาง
0934383322
-
1 กันยายน 2483
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
177
12
21 มกราคม 2563 เวลา 09:17:43 น.
31
1057120254
57020063
120254
บ้านถ้ำ
bantum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านถ้ำ
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
bantum8@gmail.com
htrtp://members.thai.ne
สันกลาง
0979745131
-
11/05/2484
27.7
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:28 น.
32
1057120252
57020065
120252
บ้านป่าต้าก
banpatak
นายวิเชียร คำตุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านป่าต้าก
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
pataksc@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120252
สันกลาง
053770221
-
12/05/2010
19.9
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
173
10
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:24:51 น.
33
1057120261
57020066
120261
บ้านเหมืองง่า
banmuangnga
นายธาดา ยาวังเสน
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเหมืองง่า
สันติสุข
พาน
เชียงราย
57120
banmuangnga@gmaill.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120261
สันติสุข
0967962836
-
1 ก.ค 2502
25
7.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
6
21 มกราคม 2563 เวลา 15:30:40 น.
34
1057120258
57020068
120258
บ้านสันติวัน
BANSANTIWAN
นายไชยา วงค์เวียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอยชัยมงคล
สันติสุข
พาน
เชียงราย
57120
santiwanumperphan@gmail.com
สันติสุข
053721070
-
21 เมษายน 2481
22.5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
9
12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:42:36 น.
35
1057120306
57020071
120306
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
Banmai Thathonkeing
นายสมพจน์ อินทจักร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านใหมใน
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
banmai11@gmail.com
สันมะเค็ด
053677630
053677630
2501
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
12
31 มกราคม 2563 เวลา 15:54:59 น.
36
1057120309
57020074
120309
บ้านสันต้นดู่
santondoo
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 สันป่าสักทอง
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
santondoo@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120309
สันมะเค็ด
53677182
053677182
16 ธันวาคม 2486
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
82
8
17 มกราคม 2563 เวลา 09:48:15 น.
37
1057120310
57020075
120310
บ้านกล้วย
bankluay
นายจำนง ไชยประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
bankluay@gmil.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120310
สันมะเค็ด
53677180
1 กรกฎาคม 2483
40.1
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
161
9
17 มกราคม 2563 เวลา 10:51:11 น.
38
1057120312
57020077
120312
บ้านป่าแดงงาม
banpadangngam
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ป่าแดงงาม
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
taifapadang@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?Sch
สันมะเค็ด
0871880414
-
2508
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
93
11
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:36:06 น.
39
1057120313
57020080
120313
ป่าแดงวิทยา
Padaengwittaya
นายราชัน มานะกิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านป่าแดง
หัวง้ม
พาน
เชียงราย
57120
padaengwit@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120313
หัวง้ม
053659020
053659020
พ.ศ.2467
27
5.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
252
11
20 มกราคม 2563 เวลา 07:52:08 น.
40
1057120228
57020082
120228
ป่าแงะวิทยา
Pangaewittaya School
นายทิวา สุริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านป่าแงะ
ป่าแงะ
ป่าแดด
เชียงราย
57190
ipangae6@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120228
เทศบาลตำบลป่าแงะ
053186405
1 พ.ค. 2495
50
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
221
12
20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09:54 น.
41
1057120230
57020084
120230
บ้านใหม่พัฒนา
Maipattana School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา
ป่าแงะ
ป่าแดด
เชียงราย
57190
maipattana@gmail.com
-
เทศบาลตำบลป่าแงะ
-
-
7 พ.ค. 2513
47
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56:12 น.
42
1057120226
57020087
120226
บ้านใหม่ใต้
Banmaitai School
นางรุ่งจิตร ลือยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านใหม่ใต้
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banmaitai@gmail.com
เทศบาลตำบลป่าแดด
053761007
053761007
2502
55.9
2.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
26 มกราคม 2560 เวลา 13:46:11 น.
43
1057120222
57020089
120222
บ้านสักพัฒนา
Bansakpattana
นายสุริยัน ยารวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสักใต้
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
bansak7@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120222
เทศบาลตำบลป่าแดด
053761450
พ.ศ. 2519
55.2
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
9
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:21 น.
44
1057120223
57020090
120223
บ้านแม่พุง
MAEPHUNG
นายชาญวิทย์ ออมสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแม่พุง
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
maephung@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120223
เทศบาลตำบลป่าแดด
53710136
053607211
พ.ศ.2484
53.9
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:32 น.
45
1057120224
57020091
120224
โรงช้างวิทยา
Rongchangwitthaya
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โรงช้างวิทยา
โรงช้าง
ป่าแดด
เชียงราย
57190
rcw.2524@gmail.com
เทศบาลตำบลโรงช้าง
053761446
053761446
06/05/2480
57.9
4.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
168
12
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:18:16 น.
46
1057120225
57020092
120225
บ้านโป่ง
ฺBanpong school
นายสัญญา ทะกัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโป่ง
โรงช้าง
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banpong103@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120225&page=info
โรงช้าง
053761500
พ.ศ. 2487
57
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
166
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:38 น.
47
1057120235
57020094
120235
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
SRIPHONGOENWITTHAYA
นายกันติทัต บุญศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ศรีมงคล
ศรีโพธิ์เงิน
ป่าแดด
เชียงราย
57190
sripho375@gmail.com
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
053607303
053607303
2504
63.3
10.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
11
31 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17:06 น.
48
1057120236
57020095
120236
บ้านวังวิทยา
Banwangwittaya
นายถวิล สุริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านวังผา
สันมะค่า
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banwangpha@gmail.com
สันมะค่า
0945631522
-
15 พฤศจิกายน 2504
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
259
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.
49
1057120234
57020096
120234
ชุมชนบ้านสันมะค่า
Choomchonbansanmaka
นางรุ่งจิตร ลือยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สันมะค่า
สันมะค่า
ป่าแดด
เชียงราย
57190
sanmaka03@gmail.com
สันมะค่า
053761084
053761084
13/11/2505
59.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
8
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:25:15 น.
50
1057120396
57020097
120396
บ้านป่าตึงงาม
PATUNGNAM
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ใหม่แสงแก้ว
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
patungngam@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
-
-
2497
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
74
8
16 สิงหาคม 2562 เวลา 18:37:26 น.
51
1057120397
57020098
120397
บ้านร้องบง
RONGBONG
นายประกอบ สนมฉ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ร้องบง
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
rongbong@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120397
เจดีย์หลวง
052029333
-
01/06/2482
39
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
8
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:24:15 น.
52
1057120398
57020099
120398
เจดีย์หลวงพิทยา
Jedeeluangpittaya
นายธนากร วรากุลพิชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองหล่ม
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
jedeeluang48@gmail.com
www.jedeeluang.ac.th
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
053950474
053950474
28 ธันวาคม 2476
38
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
171
13
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:53:10 น.
53
1057120399
57020100
120399
บ้านห้วยหมอเฒ่า
BanHuaMorTow
นายปกาศิต อนุกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยหมอเฒ่า
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
Mortow34@Gmail.com
เจดีย์หลวง
0967825193
14 มีนาคม 2511
12.9
40.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
122
9
09 มิถุนายน 2563 เวลา 15:22:39 น.
54
1057120400
57020101
120400
บ้านสันก้างปลา
SUNKANGPLA
นายพิสัณห์ อินลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สันก้างปลา
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sangangpa@gmail.com
เจดีย์หลวง
053950651
2502
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
6
15 มกราคม 2563 เวลา 15:15:27 น.
55
1057120404
57020102
120404
บ้านแม่ตาแมว
MAETAMAW
นายจักริน เมืองใจหล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแม่ตาแมว
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maetamaw@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120404
เจดีย์หลวง
-
-
2530
55
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
8
16 มิถุนายน 2563 เวลา 17:01:57 น.
56
1057120406
57020103
120406
บ้านดินดำ
Dindum School
นายดำริ สุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดินดำ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
dindum511@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120406
ท่าก๊อ
053-950043
1 พฤษภาคม 2500
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
120
8
28 มกราคม 2563 เวลา 15:18:01 น.
57
1057120407
57020104
120407
บ้านแม่ผักแหละ
Banmaephuklae
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 แม่ผักแหละ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maephuklae@gmail.com
banmaephuklae.ac.th
ท่าก๊อ
-
-
01 พฤษภาคม 2542
78
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
257
12
20 มกราคม 2563 เวลา 10:19:21 น.
58
1057120408
57020105
120408
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
Pathon(Wittayasmith)
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ใหม่สุขสรรค์
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pathon.v@gmail.com
-
ท่าก๊อ
-
-
15 กันยายน 2476
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
99
9
14 มกราคม 2563 เวลา 14:08:25 น.
59
1057120409
57020106
120409
บ้านแม่ต๋ำ
Banmaetam
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 แม่ต่ำ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maetamsc2502@gmail.com
-
ท่าก๊อ
0968793947
-
11/08/2502
52
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
379
17
31 มกราคม 2563 เวลา 21:15:20 น.
60
1057120410
57020107
120410
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
Takoeplabpla Pittaya
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ท่าก๊อพลับพลา
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
takoeplabpla@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009375645612
ท่าก๊อ
53724145
053724145
29 พฤศจิกายน 2442
47
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
236
14
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:46:28 น.
61
1057120411
57020108
120411
บ้านปางหลวง
Phangluang
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านปางหลวง
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
phangluang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120411
ท่าก๊อ
0856201359
-
พ.ศ. 2478
74.8
46.7
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
7
35
9
30 มกราคม 2563 เวลา 18:13:54 น.
62
1057120412
57020109
120412
บ้านปางหก
banpanghok
นางวิลาสินี จันทร์ลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปางหก
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banpanghok.school@gmail.com
ท่าก๊อ
052029616,087-6580776
2488
78
30
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
4
23
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:15 น.
63
1057120413
57020110
120413
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
huainamkhunvittaya
นายสนิท นันทชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านห้วยน้ำข่น
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huainamkhun@gmail.com
www.huainamkhun.ac.th
ท่าก๊อ
053163390
053163390
30/11/2513
71
44
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
743
28
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:51:57 น.
64
1057120394
57020112
120394
บ้านห้วยมะแกง
huaymakaeng
นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 บ้านห้วยมะแกง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaymakaeng@gmail.com
-
ป่าแดด
080-6750372
-
01/12/2530
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
144
8
14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:21:06 น.
65
1057120395
57020113
120395
บ้านห้วยสะลักวิทยา
huaysalakvittaya
นายสุพจน์ ปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 บ้านห้วยสะลัก
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaysalakvittaya@gmail.com
ป่าแดด
53160064
-
01/06/2541
51
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
207
10
18 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09:54 น.
66
1057120388
57020114
120388
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
BANPADAET(WETTAYASMIS)
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 สันโค้งใต้
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
padaetschool@gmil.com
203.172.210.163/main/
ป่าแดด
053656504
053656504
2475
33.4
6.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
401
17
08 สิงหาคม 2563 เวลา 13:17:22 น.
67
1057120389
57020115
120389
ชุมชนบ้านโป่ง
chumchonbanpongschool
นายอำพล โทอรัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สันขี้เหล็ก
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
chumchonbanpongschool@gmail.com
ป่าแดด
053708262
053708033
16/05/2460
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
210
12
24 มกราคม 2563 เวลา 14:24:09 น.
68
1057120390
57020116
120390
บ้านดอนสลี
BANDONSALEE
นายทรงวุฒิ บุญงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 ศรีดอนมูล
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
donsalee1@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
-
2522
39.2
12.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
150
8
20 มกราคม 2563 เวลา 15:51:43 น.
69
1057120391
57020117
120391
บ้านหัวฝาย
banhuafai
นายปรีชา นิธิเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หัวฝาย
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banhuafai1@gmail.com
ป่าแดด
053727288
2501
37
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
159
8
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:58:23 น.
70
1057120392
57020118
120392
บ้านห้วยหญ้าไซ
huayyasai
นายสงคราม มังคะละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ห้วยหญ้าไซ
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huayyasai@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120392
ป่าแดด
052029342
1/3/2522
51
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
486
22
09 มีนาคม 2560 เวลา 17:30:32 น.
71
1057120393
57020119
120393
บ้านแม่ตาช้าง
banmaetachang
นายบดินทร์ ศรีเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 แม่ตาช้าง
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maetachang@gmail.com
ป่าแดด
052-029339
-
2533
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
9
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:21:40 น.
72
1057120386
57020120
120386
บ้านปางอ้อย
Banpangaoy
นายถวิล ตาสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปางอ้อย
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pangaoy.school@gmail.com
แม่พริก
2500
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
27
7
17 มกราคม 2563 เวลา 10:01:44 น.
73
1057120387
57020121
120387
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
Banparmiengmaeprig
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปางกลาง
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
parmiengmaeprig@gmail.com
แม่พริก
0887626499
1 เมษายน 2484
48
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
8
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:56:42 น.
74
1057120382
57020122
120382
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
Banmaeprik
นายวันชัย วงศ์เรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่พริก
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maeprik@gmail.com
แม่พริก
053656586
053656586
2496
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
8
15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:50:55 น.
75
1057120383
57020123
120383
ชุมชนบ้านสันจำปา
sanjumpaschool@gmail.com
นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 สันจำปา
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sanjumpaschool@gmil.com
-
แม่พริก
53656399
-
พ.ศ. 2464
27
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
537
22
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:53:25 น.
76
1057120377
57020126
120377
บ้านโป่งปูเฟือง
banpongpufeang
นางศิริชนก แปงการิยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pongpufeang@gmail.com
-
เวียงสรวย
53160139
-
๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
24 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:28:37 น.
77
1057120379
57020128
120379
บ้านหนองผำ
bannongpam school
นายอภิชาติ สุปิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองผำ
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bonnongpam.2008@gmail.com
-
แม่สรวย
53160183
2520
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
104
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 19:14:03 น.
78
1057120380
57020129
120380
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
pabongtaoganjan
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ป่าบง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pabongtaoganjan428@gmail.com
pabongtaoganjan.cri2.go.th/
เวียงสรวย
53656428
053656428
17 พฤษภาคม พ.ศ.2516
28
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
98
8
29 มกราคม 2563 เวลา 11:00:23 น.
79
1057120375
57020130
120375
อนุบาลแม่สรวย
anubanmeasuai
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านตลาด แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
anumeasuai@gmail.com
school.obec.go.th/anuma
เทศบาลตำบลแม่สรวย
053656290
053786371
พ.ศ.2454
28.5
0.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
42
549
20
19 สิงหาคม 2562 เวลา 14:04:56 น.
80
1057120376
57020131
120376
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
bansanklang(radpattana)
นายมนตรี นวลจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สันกลาง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bansanklang.radpattana@gmail.com
เทศบาลตำบลเวียงสรวย
053786008
053786008
วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2487
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
159
10
06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25:10 น.
81
1057120414
57020132
120414
บ้านวาวี
Banwawee
ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวาวี
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banvavee@gmail.com
www.banvavee.ac.th
วาวี
053760147
053760176
2509
74
55
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
21
634
30
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:14:55 น.
82
1057120415
57020133
120415
บ้านมังกาล่า
mangkalaุ67@gmail.com
นายศวิต ฟักงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 22 บ้านมังกาล่า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
mangkala67@gmail.com
www.facebook.com/mangkala67/
วาวี
0819511041
2526
72
55
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
02 เมษายน 2563 เวลา 12:57:56 น.
83
1057120417
57020134
120417
บ้านเลาลี
BANLAOLEE
นายสมชาย สุทธิพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 เลาลี
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
laolee.chiangrai@gmail.com
banlaolee59.wordpress.com/
วาวี
053760215
053760215
24/04/2520
80
55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
204
8
22 มกราคม 2563 เวลา 16:50:44 น.
84
1057120418
57020135
120418
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
Banpangkew
นายภิญโญ อุโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปางกิ่ว
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pangkew@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1057120418&Area_CODE=5702
วาวี
052029349
-
พ.ศ. 2509
88
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
80
8
21 มกราคม 2563 เวลา 16:06:02 น.
85
1057120419
57020136
120419
บ้านแม่โมงเย้า
Ban Maemongyao
นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 แม่โมงเย้า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maemongyou@gmail.com
วาวี
052-029630
พ.ศ. 2527
78
57
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
27 มกราคม 2563 เวลา 09:34:17 น.
86
1057120431
57020138
120431
ดอยเวียงวิทยา
Doywiangwittaya
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านจู้จี้
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
Doywiangwittaya@gmail.com
-
วาวี
53609440
-
3 พศจิกายน 2539
61
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
108
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:46 น.
87
1057120416
57020139
120416
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
Pongklangnam
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 โป่งกลางน้ำ
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pongklangnam@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
0861899990
-
วันที่ 20 ธันวาคม 2525
62
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
319
16
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:40 น.
88
1057120424
57020140
120424
บ้านขุนสรวย
Bankhunsuay School
นางณาตยา มานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ขุนสรวย
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
khunsuay14@gmail.com
วาวี
-
2535
80
55
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
86
8
31 มกราคม 2563 เวลา 11:36:56 น.
89
1057120426
57020141
120426
บ้านห้วยไคร้
Huaykrai
นายสุทัด จันทะสินธุ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ห้วยไคร้
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
hauykrai@gmail.com
www.huaykrai.ac.th
วาวี
053918079
053918079
16/05/2529
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
397
19
09 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:46:11 น.
90
1057120427
57020142
120427
บ้านห้วยน้ำเย็น
Hauynamyen
นายเจษฎา แซ่หาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ห้วยน้ำเย็น
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
namyen@hny.ac.th
วาวี
053727102
12/06/2532
52
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
260
12
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:52 น.
91
1057120429
57020143
120429
บ้านห้วยกล้า
hauykar
นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านห้วยกล้า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banhauykar@gmail.com
อบต.วาวี
53160070
16062532
ุ60
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
9
19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:04:47 น.
92
1057120430
57020144
120430
บ้านผาแดงหลวง
phadangluang
นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านผาแ ดงหลวง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
phadangluang@gmail.com
วาวี
053160186
-
16/06/2530
67
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:17 น.
93
1057120420
57020145
120420
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
Ban Thoong Prao School (Peky Hitchcock)
นายวิชา สมบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านทุ่งพร้าว
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
thoongprao2@gmail.com
www.thoongprao.ac.th
วาวี
0652798294
-
14/02/2514
39.6
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
236
11
21 มกราคม 2563 เวลา 14:44:56 น.
94
1057120421
57020146
120421
บ้านแสนเจริญ
sanjareanschool
นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 แสนเจริญ
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sanjareansc@gmai.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
093-3104176
2525
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
09 มกราคม 2563 เวลา 15:47:22 น.
95
1057120422
57020147
120422
บ้านดอยช้าง
Ban Doichang
นายสวง กองจักร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 26 ดอยช้าง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
doichangschool@gmail.com
www.doichangschool.ac.th
วาวี
053160844
053160844
2488
55
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
565
25
22 มกราคม 2563 เวลา 12:03:56 น.
96
1057120423
57020148
120423
บ้านห้วยมะซาง
huaimasangschool
นายเอนก กันหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยมะซาง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaimasangschool@gmail.com
-
วาวี
052-029356
-
2525
42
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
269
10
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:27 น.
97
1057120401
57020150
120401
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
sritoysoontornratwittayaschool
นายภิญโญ ยอดกระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bansritoy@gmail.com
-
ตำบลศรีถ้อย
053602722
-
1 พ.ค. 2466
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
143
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:17 น.
98
1057120402
57020151
120402
บ้านห้วยเฮี้ย
banhuayhia
นายอุดม บุญทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยเฮี้ย
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huayhia@gmail.com
-
ศรีถ้อย
053605929
-
07/04/2570
43
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
9
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:50:12 น.
99
1057120403
57020152
120403
บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
maeyangminshool
นายบัญชร เตปินยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านสันติ
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maeyangmin@gmail.com
maeyangmin.com
ศรีถ้อย
53160073
-
พ.ศ.2525
46.3
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
123
9
08 มิถุนายน 2563 เวลา 14:31:39 น.
100
1057120405
57020153
120405
เวียงผาวิทยา
wiangphawittaya
นายนิเรก หอมรส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 พญากองดี
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
wiangpha@gmail.com
http://wiangpha.ac.th
ศรีถ้อย
095-134-1557
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
57
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
550
28
10 มิถุนายน 2563 เวลา 17:06:22 น.
101
1057120481
57020154
120481
บ้านสัน
Bansun
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสัน
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
bansun98@gmail.com
บ้านโป่ง
0861152198
2500
72
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
9
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37:27 น.
102
1057120482
57020155
120482
บ้านลังกา
Baanlungka
นายชูเกียรติ เมืองงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลังกา
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
lungka85@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120482
บ้านโป่ง
053781222
30 เมษายน 2498
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
21 มกราคม 2563 เวลา 14:22:08 น.
103
1057120483
57020156
120483
บ้านโป่งเทวี
pongtewee
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongtewee@gmail.com
บ้านโป่ง
053782111
053782111
2464
70
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
216
12
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:47 น.
104
1057120492
57020157
120492
บ้านป่าตึง
patungschool
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ป่าตึง
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
ptschool54@gmail.com
-
บ้านโป่ง
052029386
-
16 ต.ค. 2530
84
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:08:09 น.
105
1057120493
57020158
120493
บ้านห้วยหินลาดใน
school hinladnai
นายถวิล วงษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
hinladnai@gmail.com
-
-
12 พฤษภาคม 2530
105
20
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
6
22
7
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:47 น.
106
1057120484
57020160
120484
บ้านป่าสัก
pasak
นายฤทธิไกร ใจคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าสัก
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pasak5@gmail.com
-
ป่างิ้ว
0531821971
-
30 พฤศจิกายน 2442
74
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
84
8
16 สิงหาคม 2562 เวลา 16:06:02 น.
107
1057120485
57020161
120485
บ้านฮ่างต่ำ
Banhangtum
นายชูชาติ ชัยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ฮ่างต่ำเหนือ
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
htschool5@gmail.com
www.hangtamschool.ac.th
ป่างิ้ว
4 มิถุนาย 2482
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
229
11
31 มกราคม 2563 เวลา 09:13:31 น.
108
1057120488
57020164
120488
ป่างิ้ววิทยา
Pa-Ngiu Wittaya
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ป่างิ้ว
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
png.wit@gmail.com
www.Png-wit.ac.th
เทศบาลตำบลป่างิ้ว
083-2752325
-
1 พฤษภาคม 2464
72
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
316
14
09 สิงหาคม 2563 เวลา 20:43:24 น.
109
1057120509
57020167
120509
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
thairathwitya๓๒
นางสาวนฤมล เกิดมูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 สา
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
thairat32@gmail.com
-
แม่เจดีย์
53789353
-
2481
85
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
174
13
31 มกราคม 2563 เวลา 18:17:26 น.
110
1057120510
57020168
120510
อนุบาลแม่ขะจาน
Anuban Mae Kha Chan
นายทวี กันทะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แม่ขะจาน
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
mkcschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120510
แม่ขะจาน
53789464
-
-
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
265
14
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:26:06 น.
111
1057120511
57020169
120511
บ้านป่าแงะ
Banpangae School
นางพัฒนา กิติลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 109/1 หมู่ 5 ป่าแงะ
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pangae01wpp@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120511
แม่เจดีย์
081-0313582,093-3026788
พ.ศ.2513
90
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
38
8
31 มกราคม 2563 เวลา 11:52:19 น.
112
1057120512
57020170
120512
บ้านทุ่งยาว
bantungyao
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทุ่งยาว
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
tungyao4@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120512
แม่เจดีย์
0910717989
01/05/2512
110
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
26
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:25 น.
113
1057120513
57020171
120513
ปางมะกาดวิทยา
pangmakad
นายสุวิต ชอบจิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ปางมะกาด
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pangmakad@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120513&page=info
แม่เจดีย์
0864309521
-
1/5/2500
117
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
89
11
10 มิถุนายน 2563 เวลา 10:31:15 น.
114
1057120506
57020172
120506
บ้านห้วยโป่ง
huaipong
นายสุรินทร์ กิติลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ห้วยโป่ง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
huaipong@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053727292
3 กรกฎาคม 2530
108
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
55
8
28 มกราคม 2563 เวลา 12:04:04 น.
115
1057120507
57020173
120507
บ้านห้วยม่วง
banhuaimuang
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยม่วง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
huaimuang@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1057120507&Area_CODE=5702
แม่เจดีย์ใหม่
0899556969
มิ.ย. 2532
110
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
116
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:40 น.
116
1057120502
57020174
120502
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
banpangaihuaichompoo
นายประยูร สุจริง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ปางอ่าย
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banpangai@gmail.com
banpangai.wordpress.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679297
053679297
2499
96
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
127
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:12:15 น.
117
1057120503
57020175
120503
โป่งน้ำร้อนวิทยา
pongnamronwittaya
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โป่งน้ำร้อน
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pongnamwittaya@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1057120503
แม่เจดีย์ใหม่
053679035
053679035
1 มิถุนายน 2482
98
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
182
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:54 น.
118
1057120504
57020176
120504
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
muangnoi
นายจรูญ ปาต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เมืองน้อย
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
muangnoi@hotmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053-160157
20 มิถุนายน 2520
115
41
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
126
8
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:41:57 น.
119
1057120505
57020177
120505
บ้านขุนลาว
khunlaw
นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ขุนลาว
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
khunlaw@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120505
แม่เจดีย์ใหม่
-
-
27 พ.ค. 2497
108
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
29
8
22 มีนาคม 2563 เวลา 10:05:11 น.
120
1057120500
57020178
120500
บ้านแม่เจดีย์
Banmaejadee
นายดิลก ผ่องอักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banmaechedi@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679089
1 พ.ค. 2483
92
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
22 มิถุนายน 2559 เวลา 12:16:31 น.
121
1057120501
57020179
120501
บ้านโฮ่ง
banhong
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโฮ่ง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banhong87@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679276
053679276
2466
93
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
128
11
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:55:44 น.
122
1057120474
57020180
120474
อนุบาลเวียงป่าเป้า
anubanweangpapao
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ในเวียง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
wppschool2@gmail.com
awp.ac.th/
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
053781458
053781458
71.4
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
603
27
09 สิงหาคม 2563 เวลา 11:30:59 น.
123
1057120475
57020181
120475
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
chumchonbankou school
นายสุมน ถาเตรียม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านกู่
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
chumchonbankou@gmail.com
ตำบลเวียง
0931200122
-
30 พ.ย. 2442
69
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
10
06 มีนาคม 2563 เวลา 12:32:33 น.
124
1057120476
57020182
120476
บ้านหนองยาว
Nhongyao school
นายธีรพล เกียรติเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองยาว
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
nhongyao@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120476
เวียง
053649042
-
1 พฤษภาคม 2464
67
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
128
9
09 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:58:35 น.
125
1057120479
57020183
120479
ดอยเวียงผาพิทยา
doiwiangphapittaya
นายพิษณุกร แก้วนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 แม่ปูนล่าง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
doiwiangphapittaya@gmail.com
ตำบลเวียง
053160898
-
12 ธันวาคม 2532
73
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
417
17
13 ธันวาคม 2562 เวลา 02:27:57 น.
126
1057120490
57020184
120490
บ้านแม่ปูนหลวง
school maepoonluang
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 แม่ปูนหลวง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
mapoon11@gmail.com
-
-
0861914010
-
4 เมษายน 2522
155
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
274
16
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:10 น.
127
1057120498
57020186
120498
เวียงกาหลงวิทยา
wianggalongwittaya
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 แม่ห่างเหนือ
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
wianggalong.wit@gmail.com
-
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ปี พ.ศ. 2481
78
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
11
21 มกราคม 2563 เวลา 15:56:58 น.
128
1057120499
57020187
120499
บ้านป่าจั่น
Banpajun
นางปรานอม จรเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ป่าจั่น
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
prajun93@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120499&page=info
เวียงกาหลง
-
-
1 พ.ค. 2500
82
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
91
9
31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:00 น.
129
1057120495
57020188
120495
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
Bansanmaked sankheelel huafaipattana school
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สันมะเค็ด
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
sanmaked@gmail.com
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
53952249
053952249
90
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:03 น.
130
1057120496
57020189
120496
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
thungman school
นายจัตุพล นันทโภคิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ทุ่งม่าน
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
thungman@gmail.com
053789354
053789354
82
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
163
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:55 น.
131
1057120497
57020190
120497
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
Dongpasanmaijarern
นายสมบุญ เสาร์ปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ใหม่เจริญ
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
dongpasan@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120497
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
0947099119
1 พฤษภาคม 2481
90
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
69
9
15 มกราคม 2563 เวลา 14:20:36 น.
132
1057120473
57020191
120473
บ้านเด่นศาลา
bandensala
นายอุดร สมฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เด่นศาลา
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
bandensala@gmail.com
สันสลี
0810218249
62
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
226
11
20 เมษายน 2563 เวลา 10:38:41 น.
133
1057120477
57020192
120477
แม่ตะละวิทยา
maetalawittaya
นายรชฏ อิ่นคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 แม่ตะละ
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
banmaetala@gmail.com
www.facebook.com/meatalaschool/
สันสลี
0989428912
-
2520
63
22
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
16
153
11
23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:25 น.
134
1057120478
57020193
120478
บ้านปางมะขามป้อม
Banpangmakhampom
นายศักดา อะทะจา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านปางมะขามป้อม
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
makam.cri2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120478
สันสลี
0895528933
-
2532
70
21
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
6
24
24
22 มกราคม 2563 เวลา 10:18:39 น.
135
1057120480
57020194
120480
บ้านโป่งนก
pongnokschool
นายสนิท สายปินตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โป่งนก
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongnokschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
053781366
053781366
2533
65
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
294
12
31 มกราคม 2563 เวลา 09:37:06 น.
136
1057120470
57020195
120470
บ้านโป่งเหนือ
pongnuaschool
นายทวี จันทร์เขียว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โป่งเหนือ
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongnuaschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
053602556
0
57
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
135
11
31 มกราคม 2563 เวลา 16:14:31 น.
137
1057120471
57020196
120471
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
Tungharajsamukkeewittaya school
นายบุญธรรม บุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ทุ่งห้า
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
tungharaj.wit@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_contactus.php?School_ID=1057120471
สันสลี
0840422388
-
2483
64
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
129
12
09 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08:15 น.
138
1057120472
57020197
120472
บ้านสันสลี
Bansansalee
นายสราวุธ พรมเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สันสลี
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
sansalee42@gmail.com
บ้านสันสลี
053781792
20 สิงหาคม 2483
61.6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:31:44 น.
139
1057120641
57020198
120641
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
Anubanjommokkeaw School
นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสันต้อม
จอมหมอกแก้ว
แม่ลาว
เชียงราย
57250
jommok@gmail.com
http://www.jmk.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
053666117
053666117
1 กันยายน พ.ศ.2482
2
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
112
9
31 มกราคม 2563 เวลา 09:16:06 น.
140
1057120643
57020200
120643
บ้านท่ามะโอ
bantamao
นายชัชวาล ปัญญาไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่ามะโอ
จอมหมอกแก้ว
แม่ลาว
เชียงราย
57250
bantamao2007@gmail.com
จอมหมอกแก้ว
053184200
053184200
3 พฤษภาคม 2481
8.7
4.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 04:19:25 น.
141
1057120634
57020203
120634
บ้านดงมะดะ
bandongmada
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดงมะดะ
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
dongmada@gmail.com
ดงมะดะ
53729418
053729418
1 มิ.ย. 2482
7
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
9
23 มกราคม 2563 เวลา 10:01:54 น.
142
1057120635
57020204
120635
อนุบาลแม่ลาว
anubanmaelao
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แม่ลาว
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
anubanmaelao@gmail.com
anubanmaelao@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่ลาว
053729109
053666840
01052461
3
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
125
8
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:19:57 น.
143
1057120636
57020205
120636
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
Banphabong
นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ห้วยส้านผาบ่อง
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
phabong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120636
ดงมะดะ
กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์
20 เมษายน 2500
6.9
11.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:12 น.
144
1057120637
57020206
120637
ห้วยส้านยาววิทยา
huaysanyaowittaya
นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ห้วยส้านยาว
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
้huaysanyaowittaya@gmail.com
ดงมะดะ
-
-
-
10.1
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
208
11
17 มกราคม 2563 เวลา 12:28:00 น.
145
1057120638
57020207
120638
บ้านหนองเก้าห้อง
Bannongkaohong
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองเก้าห้อง
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
nong9hong@gmail.com
ดงมะดะ
053184148
053184148
1 เมษายน 2482
8.7
7.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
37
7
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:32:00 น.
146
1057120652
57020209
120652
บ้านต้นง้าว
bantonngao
นางถนอมศรี มหาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านต้นง้าว
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
tonngao.sch@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120652
บัวสลี
-
-
15 มิถุนายน 2482
14.1
6.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:32 น.
147
1057120650
57020210
120650
บัวสลีวิทยา
buasaleewittaya
นายจำเริญ ไชยยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บัวสลี
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
buasalee@gmail.com
บัวสลี
1 มกราคม 2462
9.2
9.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
83
11
20 สิงหาคม 2562 เวลา 12:24:39 น.
148
1057120651
57020211
120651
บ้านต้นยาง
bantonyang
นายนวภัทร หมื่นองค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ต้นยาง
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
tyschool7@gmail.com
อบต.บัวสลี
53673375
-
1 มิถุนายน 2482
7
12.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
54
48
19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:02:28 น.
149
1057120648
57020212
120648
บ้านโป่งมอญ
banpongmon
นายสมเกียรติ ไชยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โป่งมอญ
ป่าก่อดำ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
banpongmon@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
53778186
-
2481
10
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:44:48 น.
150
1057120647
57020214
120647
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
Chumchon Ban Pa Kor Dam
นายอำนวย จอมใจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ป่าก่อดำ
ป่าก่อดำ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
office@pkd.ac.th
www.pkd.ac.th
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
053666187
053666187
2463
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
124
11
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:40:45 น.
151
1057120646
57020215
120646
บ้านห้วยส้านพลับพลา
huaisanplubplaschool
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยส้านพลับพลา
โป่งแพร่
แม่ลาว
เชียงราย
57000
huaisanplubpla@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120646
อบต.โป่งแพร่
053184706
-
15/6/2482
12.9
7.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
101
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:31 น.
152
1057120645
57020216
120645
โป่งแพร่วิทยา
pongphraewitthayaschool
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ป่าซางใต้
โป่งแพร่
แม่ลาว
เชียงราย
57250
pongphrae.cr2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120645
โป่งแพร่
53778333
053778333
29/11/2442
16.1
10.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
168
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:10 น.