ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1060220354
60020001
220354
วัดเจริญผล
Watcharoenphon
นางกนกรัตน์ อนุพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 1 เจริญผล
เจริญผล
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watcharoenphonschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1060220354
เทศบาลตำบลบรรพต
0-5627-9364
21 ตุลาคม 2481
34
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
7
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:03:31 น.
2
1060220358
60020002
220358
วัดมาบมะขาม
Watmabmakham
นายฉัตรชัย เกตุนวม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 4 มาบมะขาม
เจริญผล
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
mabmakham@gmail.com
เจริญผล
0-56873118
7 มกราคม 2478
48
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
166
8
12 มีนาคม 2562 เวลา 09:17:31 น.
3
1060220359
60020003
220359
วัดศรัทธาราม
sattaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 3 หนองหว้า
เจริญผล
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
sattaram@hotmail.com
เจริญผล
0-5624-4112
056244112
20 กรกฎาคม 2492
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:28:37 น.
4
1060220347
60020004
220347
วัดด่านช้าง
Wat Danchang
นายอำพล องอาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 1 ด่านช้าง
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
nsw_055@nsw2.go.th
-
ด่านช้าง
056-371945
852730461
17 พฤษภาคม 2496
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
85
9
11 กันยายน 2561 เวลา 10:13:01 น.
5
1060220348
60020005
220348
บ้านทุ่งท่าเสา
Bantungtasao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
์Nsw_055@nsw2.go.th
https://www.youtube.com/watch?v=0KuNVyKfTqM
ด่านช้าง
0817404421
19 มิถุนายน 2501
57
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:57:10 น.
6
1060220349
60020006
220349
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
watwongkhong
นายวิมลชัย ฉัตรรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 2 วงฆ้อง
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
ด่านช้าง
0819711730
20 มิถุนายน 2501
62
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
130
8
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:14:31 น.
7
1060220350
60020007
220350
บ้านหนองละมาน
Ban Nonglaman
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 5 หนองละมาน
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
ด่านช้าง
23 กรกฎาคม พ.ศ.2508
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
9
21 ธันวาคม 2561 เวลา 13:15:30 น.
8
1060220351
60020008
220351
วัดหนองปลาไหล
Wadnongpralai
นางสาวสุภาพ ศิริยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 7 หนองปลาไหล
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
panda.nui@hotmail.com
www.watnongphalai.com
ด่านช้าง
056-871078
056-87107
4 กันยายน 2501
52
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
260
12
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:41:59 น.
9
1060220369
60020009
220369
บ้านหนองคล้า
bannongkla
นายอดิเรก ธิการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 6 หนองคล้า
ด่านช้าง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
-
www.bannongkla.th.gs
ด่านช้าง
-
-
10 มิถุนายน 2510
65
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
39
9
31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:07:11 น.
10
1060220336
60020010
220336
บ้านงิ้วแบ้
Ng-iewbae School
นายคนึง เกตุปาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 6 บ้านงิ้วแบ้
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
www.ng-iewbae.ac.th
ตาขีด
9 พฤษภาคม 2496
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
148
12
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:09:09 น.
11
1060220337
60020011
220337
บ้านดงคู้
Bandongku
นางสาวนุชนาฏ โกดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 8 ดงคู้
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
bandongku.school@gmail.com
-
ตาขีด
0872112019
-
27 ส.ค. 2511
55
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
9
15 สิงหาคม 2561 เวลา 11:10:22 น.
12
1060220338
60020012
220338
บ้านหนองเจ็ดหาบ
bannongjadhab
นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
rapapa07@hotmail.com
ตาขีด
0892729196
29/11/0545
38
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
36
8
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:55:29 น.
13
1060220339
60020013
220339
วัดโพธิ์ขวัญ
WATPHOKWAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 5 บ้านโพธิ์ขวัญ
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
pokhun-2500@hotmail.co.th
อบต.ตาขีด
9 พฤษภาคม 2497
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
20
7
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:34:29 น.
14
1060220340
60020014
220340
วัดธรรมรักขิตาราม
Watthammarakkhitaram
นายพัลลภ สุ่มสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 4 ตาขีด
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watthammaruk@gmail.com
ตาขีด
056217897
2482
35
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:48:35 น.
15
1060220341
60020015
220341
ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
Thairathwittaya 59
นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 2 ตาสังข์เหนือ
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
thairath_59@hotmail.com
ตาขีด
0-5623-4911
056234911
16 มิถุนายน 2477
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
12
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:27:22 น.
16
1060220342
60020016
220342
วัดสังขสุทธาวาส
sangkhasutthawas
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 1 วัดใหม่ไทยจีน
ตาขีด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
-
-
ตาขีด
056009270
-
24 สิงหาคม 2484
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
28
8
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:28:41 น.
17
1060220344
60020017
220344
วัดบ้านวัง
watbanwang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 4 บ้านวัง
ตาสัง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
kanlaya.thong2554@gmail.com
ตาสัง
2482
52
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
22
8
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:48:13 น.
18
1060220345
60020018
220345
วัดบ้านไผ่
watbanphai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 2 เนินตะโก
ตาสัง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watbanphai@hotmail.com
watbanphai.com/
ตาสัง
0-5639-0079
27 พฤษภาคม 2484
48
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
116
12
02 สิงหาคม 2561 เวลา 12:23:46 น.
19
1060220346
60020019
220346
วัดคลองสองหน่อ
watklongsongnoh
นายคำรณ แจ้งเปีย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 1 คลองสองหน่อ
ตาสัง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watklongsongnoh@hotmail.com
www.watklongsongnoh.com
ตาสัง
056200536
2500
54
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
167
9
14 มกราคม 2562 เวลา 14:30:17 น.
20
1060220352
60020020
220352
วัดจันทร์ทอง
watchanthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 6 ดงป่าจันทร์
ตาสัง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
ตาสัง
056390073
2 พฤศจิกายน2491
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
74
8
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:50 น.
21
1060220353
60020021
220353
วัดตาสังใต้
Wattasangtai
นางนัยนา แจ้งอยู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ปิงบรรพต
หมู่ 3 วัดตาสังใต้
ตาสัง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
ตาสัง
056009272
22 มิถุนายน 2482
43
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
9
03 กันยายน 2561 เวลา 12:05:03 น.
22
1060220331
60020022
220331
วัดท่างิ้ว
wadthangiw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 1 ตั้วเกา
ท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
thangiw@hotmail.com
-
ท่างิ้ว
086-2004447
-
9 กันยายน 2465
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
145
8
18 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30:57 น.
23
1060220332
60020023
220332
บ้านหนองน้ำเขียว
ิbannongnamkeaw
นายอรุณ เขตการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 4 หนองน้ำเขียว
ท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
ท่างิ้ว
0-5627-9362
1 มิถุนายน 2501
27
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:22:47 น.
24
1060220333
60020024
220333
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
anubanbunphotpisai(somsaiw)
นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 2 ส้มเสี้ยว
ท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
facebook60020024@gmail.com
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
0-56279363
-
15 มีนาคม 2481
35
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
503
16
24 สิงหาคม 2561 เวลา 12:02:23 น.
25
1060220326
60020025
220326
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
Watbangkaew School (BangkaewPhitayakhom)
นายเอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มแก้ววารี
หมู่ 2 บางแก้ว
บางแก้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
nw_038@nsw2.go.th
wbk.ac.th
บางแก้ว
0-5628-5175
56285175
22 สิงหาคม 2466
40
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
138
11
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:00:47 น.
26
1060220329
60020028
220329
วัดประสาทวิถี
Watprasatwithee
นายนรินทร์ มนัสตรง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก้ววารี
หมู่ 7 กระทุ่มโทน
บางแก้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
บางแก้ว
0-5628-7064
16 มิถุนายน 2482
37
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
11
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:25:16 น.
27
1060220355
60020030
220355
วัดวิวิตตาราม
watwiwittaram
นายคนึง สังข์ขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 1 บางตาหงายใต้
บางตาหงาย
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
wiwittaram@gmail.com
บางตาหงาย
0925296336
3/062483
47
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
79
8
08 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:01 น.
28
1060220356
60020031
220356
วัดมงคลสถิตย์
watmongkolsatit
นายสายชล ทิพรังศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บรรพตบูรพา
หมู่ 4 บางตาหงายเหนือ
บางตาหงาย
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
Smile55_@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/60103127/main/
บางตาหงาย
056279365
12 มิถุนายน พ.ศ. 2477
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
257
11
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:24:54 น.
29
1060220357
60020032
220357
บ้านบึงราษฎร์
Banbuangraht
นางกัลยา ทองนุช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บรรพตบูรพา
หมู่ 2 บึงราษฎร์
บางตาหงาย
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
Surlai2001@obecmail.obec.co.th
บางตาหงาย
0-5627-9424
6 สิงหาคม 2494
37
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
230
11
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:36:05 น.
30
1060220334
60020033
220334
วัดเทพสถาพร
wattepsathaporn
นายณัฐภัทร์ มีมุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก้ววารี
หมู่ 8 ผาสวรรค์
บ้านแดน
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
wattep009@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1060220334
บ้านแดน
1 มิถุนายน 2502
24
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
118
11
19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:08:44 น.
31
1060220335
60020034
220335
วัดบ้านแดน
watbandan
นายชูเกียรติ มูลจรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 1 บ้านแดน
บ้านแดน
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
-
-
บ้านแดน
0-5620-6123
-
4/9/2465
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
04 กันยายน 2561 เวลา 09:52:48 น.
32
1060220324
60020036
220324
วัดเขาห้วยลุง
khaohuaiylung
นายอานนท์ ผาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 7 เขาห้วยลุง
บ้านแดน
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
บ้านแดน
056390070
4 พฤษภาคม 2498
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
114
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:49:50 น.
33
1060220375
60020037
220375
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
Ratrumsamakkee
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 9 ราษฎร์ร่วมสามัคคี
บึงปลาทู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
Ratrumsamakkee_school@hotmail.com
0
บึงปลาทู
056-871305
0
2515
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
226
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30:38 น.
34
1060220373
60020038
220373
วัดหนองมะขาม
WATNONGMAKAM
นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 1 หนองมะขาม
บึงปลาทู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1060220373
บึงปลาทู
093-2649333
-
3มิถุนายน2505
56
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
9
31 สิงหาคม 2561 เวลา 17:23:07 น.
35
1060220365
60020040
220365
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
Banmairatburana
นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 7 บ้านใหม่
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
banmairatburana@gmail.com
หนองกรด
0-5628-8209
056288209
2505
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
65
9
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:12:15 น.
36
1060220366
60020041
220366
วัดบ้านพลัง
watbanplung
นายสมพงษ์ บุญงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 3 บ้านพลัง
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watbanplung@gmail.com
-
หนองกรด
0812835996
-
11 มิถุนายน 2484
77
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
183
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:41 น.
37
1060220368
60020042
220368
วัดหนองกรด
Nongkrod
นายพิษณุวัชร์ พรพนม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 10 หนองกรด
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
phisnuwat7717@gmail.com
หนองกรด
0-5628-8210
-
29/11/2483
68
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
216
9
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00:55 น.
38
1060220360
60020043
220360
วัดคลองธรรม
klongtham
นายสมเกียรติ บุญเจด
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 6 คลองคต
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
watklongtham.wordpress.com
หนองกรด
0-5628-8383
0-5628-8383
16 มีนาคม 2482
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
128
9
05 มีนาคม 2561 เวลา 07:54:03 น.
39
1060220361
60020044
220361
วัดธรรมจริยาวาส
WATTAMAJARYAWAD
นางษมาวดี สังข์เปีย
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 13 หนองบัว
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
wt_school@hotmail.co.th
หนองกรด
0-5628-8208
056288466
2477
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
6
103
9
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:11:29 น.
40
1060220362
60020045
220362
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
Chumchonbanklongkian
นายไชยรัตน์ พันธ์มา
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 4 คลองเคียน
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
klongkeanck@gmail.com
อบต.หนองกรด
084-8159158
-
15 มิถุนายน 2482
55
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
238
9
20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:57:19 น.
41
1060220363
60020046
220363
บ้านหนองเสือ
Bannongsua
นางมณฑา วงษ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บรรพตบูรพา
หมู่ 5 หนองเสือ
หนองกรด
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
หนองกรด
056390062
19 กันยายน 2500
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
9
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:42:30 น.
42
1060220372
60020047
220372
วัดหนองตางู
watnongtangu
นายสุชาติ เอกปัชชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 1 หนองตางู
หนองตางู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
nongtangu@ntng.ac.th
www.ntng.ac.th
หนองตางู
056871791-2
056871792
27/05/2483
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
489
23
29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:41:08 น.
43
1060220370
60020048
220370
บ้านโคกกว้าง
bankhokkwang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 6 โคกกว้าง
หนองตางู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
Khodchamon511@gmail.cdom
-
หนองตางู
0932300786
-
6/07/2501
65
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
8
07 สิงหาคม 2561 เวลา 09:36:38 น.
44
1060220371
60020049
220371
วัดจิกลาด
WATJIKLAD
นายอำนาจ โพทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 2 จิกลาด
หนองตางู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
jikladschool2556@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1060220371
หนองตางู
056217976
-
4 พฤศจิกายน 2478
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
143
11
04 มีนาคม 2562 เวลา 13:02:35 น.
45
1060220374
60020050
220374
วัดคลองจินดา
wat khlong chinda
นายชัยวุฒิ สังข์ขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงพิมพาสามัคคี
หมู่ 4 ทุ่งหล่ม
หนองตางู
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
www.wkjinda.com
หนองตางู
24 กรกฎาคม 2484
56
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
9
11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:56:11 น.
46
1060220317
60020051
220317
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
Wathukwang ( Prueangunuthit )
นางอลิตา ขจรกลิ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 2 หูกวาง
หูกวาง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
หูกวาง
056390092
2465
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
166
9
03 สิงหาคม 2561 เวลา 16:18:55 น.
47
1060220318
60020052
220318
หัดไทยวิทยาอุทิศ
Hatthaivitthayauthit
นายภาคินัย ชัยดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 3 แหลมยาง
หูกวาง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
-
-
หูกวาง
-
-
1 กรกฎาคม 2491
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:22:12 น.
48
1060220319
60020053
220319
วัดท่าแรต
Wat Tarat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 1 ท่าแรต
อ่างทอง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
tharaetschool@gmail.com
อ่างทอง
056296255
-
7 มิถุนายน 2477
27
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
72
8
21 มีนาคม 2562 เวลา 18:52:52 น.
49
1060220320
60020054
220320
วัดวิมลประชาราษฎร์
watwimolpracharat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 5 หนองขี้วัว
อ่างทอง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
อ่างทอง
056390085
12052501
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
40
8
06 สิงหาคม 2561 เวลา 12:50:25 น.
50
1060220321
60020055
220321
วัดบ้านคลอง
Watbanklong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 7 บ้านคลอง
อ่างทอง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
banklong600@gmail.com
อ่างทอง
056390077
-
17 พฤษภาคม 2445
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
166
11
13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:26:58 น.
51
1060220323
60020057
220323
วัดอ่างทอง
watangthong
นางเนาวรัตน์ จันทะรังศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้ววารี
หมู่ 3 อ่างทอง
อ่างทอง
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
60180
อ่างทอง
11/06/2482
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
8
04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:41:19 น.
52
1060220492
60020058
220492
บ้านดอนจังหัน
Bandonjanghun
นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 2 ดงจังหัน
เนินขี้เหล็ก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
satasi.kiat@gmail.com
www.djhn2.com
เนินขี้เหล็ก
0898390273
-
15 พฤศจิกายน 2527
16.8
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
245
11
01 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37:02 น.
53
1060220481
60020060
220481
จันทราราษฎร์
Jantrarad
นางอัญชลี ศรีพยัคฆ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 8 บ้านดอนเพิ่ม
เนินขี้เหล็ก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
เนินขี้เหล็ก
056396549
8 มกราคม 2522
14
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
8
08 สิงหาคม 2561 เวลา 13:35:22 น.
54
1060220482
60020061
220482
วัดหนองไร่
watnongrai
นายวิเชียร นิยมวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 5 หนองไร่
เนินขี้เหล็ก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
nr_school999@hotmail.com
เนินขี้เหล็ก
0-56277-174
056277174
24 มิถุนายน 2483
6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
93
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:37:06 น.
55
1060220483
60020062
220483
วัดสังฆวิถี
watsangkhavithee
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 9 หนองสังข์
เนินขี้เหล็ก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
เนินขี้เหล็ก
0-5620-8091
24 มิถุนายน 2490
21
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:14:05 น.
56
1060220491
60020063
220491
บ้านหนองบอนใต้
Bannongbontai
สิบเอกยุทธสารท บุญเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 18 บ้านหนองบอนใต้
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
nongbontai@hotmail.com
-
บ้านไร่
0-5639-0195
-
1 พฤษภาคม 2520
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
9
03 กันยายน 2561 เวลา 14:43:07 น.
57
1060220487
60020064
220487
บ้านทุ่งตัน
Bantongtan
นางสาวรุ่งจิต ทองอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 12 ทุ่งตัน
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
บ้านไร่
2502
7
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
9
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:05:36 น.
58
1060220488
60020065
220488
บ้านบึงหล่ม
Ban Buenglom School
นางสาวนางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 2 บ้านบึงหล่ม
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
banbuenglom@hotmail.com
www.bblsc.net
บ้านไร่
0-5623-5444
-
พศ.2497
9
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
280
11
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:56:35 น.
59
1060220490
60020067
220490
บ้านบ่อกะปุง
banborkapoong
นายสมปอง ระจิตร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 14 บ้านบ่อกะปุง
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
bkpschool@hotmail.com
-
บ้านไร่
0895682986
-
13 พ.ค.2517
20
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
163
12
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:10:25 น.
60
1060220475
60020068
220475
วัดบ้านไร่
watbanrai
นางวรรณพร ไสยาวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 1 บ้านไร่
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
บ้านไร่
0-5638-5395
0-5638-5395
28 ธันวาคม 2459
9
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
363
12
14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:37:04 น.
61
1060220476
60020069
220476
ชุมชนวัดเนินม่วง
Chomchonwatnernmuang
นางสาวกฤษณา บูระพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 7 เนินม่วง
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
-
บ้านไร่
0-5627-7178
-
24/12/2466
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
9
09 มิถุนายน 2560 เวลา 17:16:23 น.
62
1060220477
60020070
220477
วัดสวนหลวง
Watsuanluangschool
นางสาวกานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 10 สวนหลวง
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
www.watsuanluangschool.com/‎
บ้านไร่
2483
19
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
183
12
02 สิงหาคม 2561 เวลา 10:47:35 น.
63
1060220478
60020071
220478
บ้านหนองแฟบ
bannongfab
นางวรรณรัตน์ รุ่งแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่เนินเหล็ก
หมู่ 11 หนองแฟบ
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
tukkykk2555@gmail.com
บ้านไร่
0815965671
13 กันยายน 2505
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
78
9
07 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41:55 น.
64
1060220479
60020072
220479
บ้านไทรทองสามัคคี
Ban Saithong Samakkhi
นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่ เนินเหล็ก
หมู่ 13 ไทรทอง
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
cockajeep@gmail.com
อบต.บ้านไร่
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2520
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
9
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:02:55 น.
65
1060220480
60020073
220480
บ้านหนองน้ำแดง
Ban Nong Nam Dang
นายบรรดล ภาวะโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่ เนินเหล็ก
หมู่ 16 บ้านหนองน้ำแดง
บ้านไร่
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ban.nongnamdaeng@gmail.com
บ้านไร่
1 พฤษภาคม 2521
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
57
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:59:16 น.
66
1060220465
60020074
220465
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
Tairajoppatum
นายอุดม มิภัยทูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 7 หน้าเขา
มาบแก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
triraj.u@obec.go.th
http://school.obec.go.t
มาบแก
0-5639-0004
1พฤษภาคม 2522
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
115
8
31 สิงหาคม 2561 เวลา 19:11:48 น.
67
1060220513
60020076
220513
บ้านมาบแก
banmabkae
นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 3 บ้านมาบแก
มาบแก
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
banmabkae65@hotmail.com
0
0-5636-4131
0
1 สิงหาคม 2465
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
90
11
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:43:58 น.
68
1060220470
60020077
220470
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
Ban tung mae num noi
นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ลาดยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ลาดยาว
-
16 พ.ค. 2491
10
ึ7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
9
13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:20:00 น.
69
1060220472
60020078
220472
วัดหนองกระทุ่ม
Watnongkrathum
นายชุมพล เหรียญราชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม
ลาดยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ลาดยาว
056-39390091
8 พฤศจิกายน 2500
10
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
48
8
30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:03:06 น.
70
1060220486
60020079
220486
วัดแหลมทองธรรมจักร
watlamtongthamjak
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 1 แหลมทอง
ลาดยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ลาดยาว
12 สิงหาคม2501
7
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
8
06 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50:01 น.
71
1060220460
60020080
220460
อนุบาลลาดยาว
anubanlatyao
นายสุเจน ชาญธัญกรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 5 ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60220
anubanlatyao@hotmail.com
www.anubanlatyao.ac.th
ลาดยาว
0-5627-1423
056271316
1/12/2465
2
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
1,331
37
15 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:04:11 น.
72
1060220469
60020082
220469
วัดคลองสาลี
watklongsalee
นางสมบัติ ตระกูลมาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 2 คลองสาลี
ลาดยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ลาดยาว
0-5636-1097
21 มิถุนายน 2484
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
9
30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:07:59 น.
73
1060220507
60020083
220507
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
wangmachonprasitwittaya
นายสมชาย ทับทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 5 บ้านวังม้า
วังม้า
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
วังม้า
0-5636-4101
056364029
2460
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
90
8
27 สิงหาคม 2561 เวลา 10:49:00 น.
74
1060220508
60020084
220508
ไตรประชาสามัคคี
triprachasamakkee
นายสมยศ สุคง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษิณบูรพา
หมู่ 10 หนองโพธิ์
วังม้า
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1060220508
วังม้า
พ.ศ.2523
13.3
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
124
12
11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:12:57 น.
75
1060220509
60020085
220509
วัดเกาะเปา
watkaophao
นางสาวประทิน ชันธ์บุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 12 เกาะเปา
วังม้า
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
watkaophaoschool@hotmail.com
วังม้า
056-390192
2466
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
89
8
04 กันยายน 2561 เวลา 10:06:08 น.
76
1060220510
60020086
220510
บ้านวังสำราญ
Banwangsamran
นางสีนวล ภักดีตุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา
หมู่ 8 ดงตาแวน
วังม้า
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
wangsamranschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
0-5688-6083
2505
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
9
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:46:58 น.
77
1060220504
60020087
220504
วัดบ้านวังดินดาด
wudbanwungdindad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 6 วังดินดาด
วังม้า
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
วังม้า
0-5639-0080
2482
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
15
6
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:34:38 น.
78
1060220512
60020089
220512
บ้านดอนพลอง
bandonphong
นายพิทักษ์ ขวัญตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 3 บ้านดอนพลอง
วังเมือง
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
pitakkhunta@hotmail.com
วังเมือง
1 พ.ค. 2465
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
161
8
26 เมษายน 2561 เวลา 22:25:51 น.
79
1060220467
60020091
220467
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
Bansanjaokaitor
นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
sanjaokaitor2@gmail.com
http://www.sanjao.ac.th
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
0-5636-5248
056-365246
24 ส.ค.2497
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
490
16
26 มีนาคม 2561 เวลา 15:46:31 น.
80
1060220471
60020093
220471
วัดใหม่สามัคคี
watmaisamakke
นายไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 5 วัดใหม่สามัคคี
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
chairat_2907@hotmail.com
-
ศาลเจ้าไก่ต่อ
0848159158
-
2517
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:42:13 น.
81
1060220473
60020094
220473
บ้านท่าตะโก
banthatako
นายศักดิ์ชาย นาคลออ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 6 บ้านท่าตะโก
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ppookk583@gmail.com
-
ศาลเจ้าไก่ต่อ
056888231
-
27 เมษายน 2520
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
9
08 มกราคม 2562 เวลา 13:03:58 น.
82
1060220474
60020095
220474
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
Banphosri Samakkee School
นายลิขิต การะภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
banphosri_school@hotmail.com
ศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
21 มีนาคม 2521
23
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
137
11
28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:25:50 น.
83
1060220519
60020096
220519
บ้านบุรีรัมย์
Banbureerum
นายไพโรจน์ พรมศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 10 บุรีรัมย์
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
-
-
ศาลเจ้าไก่ต่อ
056-888-441
056-888-441
1 พ.ค.2520
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
256
11
29 มกราคม 2561 เวลา 11:35:42 น.
84
1060220520
60020097
220520
บ้านหนองชำนาญ
bannongchamnan school
นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 11 บ้านหนองชำนาญ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
nongchamnan@hotmail.com
nongchamnan@hotmail.com
ศาลเจ้าไก่ต่อ
0-5639-0054
15 กุมภาพันธ์ 2515
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
95
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:41:55 น.
85
1060220463
60020099
220463
บ้านหนองจิกรี
bannongjikree
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 2 หนองจิกรี
สร้อยละคร
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
Suda014@hotmail.com
สร้อยละคร
0-5688-6060
9 ตุลาคม 2481
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
112
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:08:47 น.
86
1060220498
60020100
220498
บ้านดงสีเสียด
bandungsesead school
นางวรรณภา ยาสุทธิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 7 ดงสีเสียด
สระแก้ว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
kq06012552@gmail.com
-
สระแก้ว
056-390021
-
20 มิถุนายน พ.ศ. 2499
3
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
123
9
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:44:31 น.
87
1060220461
60020101
220461
ชุมชนบ้านดอนโม่
Donmo School
นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 8 ดอนโม่
สระแก้ว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
donmoschool1056@gmail.com
สระแก้ว
0-5638-5084
-
เดือนธันวาคม 2468
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
12
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:32:18 น.
88
1060220464
60020102
220464
วัดสระแก้ว
wat sakaeo school
นางสาวณิชาภา กรวิภาญาณิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 4 หนองโขมง
สระแก้ว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
nichapa-ko@hotmail.com
www.it-eather.com/sakaewschool
สระแก้ว
0-5627-1491
0-5627-1491
15092488
0.2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
147
8
23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:39 น.
89
1060220484
60020103
220484
วัดสวนขวัญ
wat svngkhung school
นายโกวิทย์ นิเทศธัญกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 3 บ้านสวนขวัญ
สระแก้ว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
kq06012552@gmail.com
-
สระแก้ว
0-5627-7107
-
1 ตุลาคม 2487
3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
9
21 สิงหาคม 2561 เวลา 22:05:22 น.
90
1060220494
60020106
220494
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ิbandonkradooknuea
นางอัญชลี ปั้นนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 6 หนองกระดูกเนื้อ
หนองนมวัว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
หนองนมวัว
0-5620-9133
1 มิถุนายน 2465
7
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
29 สิงหาคม 2561 เวลา 07:54:30 น.
91
1060220495
60020107
220495
วัดเขาสมุก
watkaosamook
นางสาวศรัณย์รัชต์ หงษ์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 2 เขาสมุก
หนองนมวัว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
-
-
หนองนมวัว
0898391560
-
29 มิถุนายน 2482
14
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
9
20 สิงหาคม 2561 เวลา 08:54:31 น.
92
1060220493
60020108
220493
บ้านหนองนมวัว
bannongnomwua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุรมิตรลาดยาว
หมู่ 1 หนองนมวัว
หนองนมวัว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
หนองนมวัว
0-5620-9199
16 สิงหาคม 2482
14
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
35
8
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:54:28 น.
93
1060220503
60020109
220503
บ้านวังยิ้มแย้ม
Banwangyimyam
นางกชพร แถมพยัคฆ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 5 บ้านวังยิ้มแย้ม
หนองยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
wangyimyam56@hotmail.com
หนองยาว
056-009-371
25 มิถุนายน 2499
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
60
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:36:38 น.
94
1060220501
60020110
220501
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
Share a lump rat fellowship
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 1 ดอนเปร็ง
หนองยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
@hotmail.com
-
หนองยาว
087-7380552
-
05-06-2496
19
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
9
20 มีนาคม 2562 เวลา 16:03:03 น.
95
1060220499
60020112
220499
วัดดงหนองหลวง
Watdongnongluang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณบูรพา
หมู่ 2 ดงหนองหลวง
หนองยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
http://school.obec.go.th
หนองยาว
0-5620-9123
19 พฤศจิกายน 2488
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
8
17 สิงหาคม 2561 เวลา 16:28:26 น.
96
1060220500
60020113
220500
วัดหนองยาว
watnongyao
นายบุญธรรม จันทะรังศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษิณบูรพา
หมู่ 3 หนองยาว
หนองยาว
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
ิBunthamc111@gmail.com
http://www.watnongyaoschool.com/
หนองยาว
0-5620-9226
-
14 มิถุนายน 2466
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
184
11
14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:07:20 น.
97
1060220514
60020114
220514
บ้านศรีไกรลาศ
bansrikailad
นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 1 ศรีไกลาศ
ห้วยน้ำหอม
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
srikailat@hotmail.co.th
ห้วยน้ำหอม
0-5623-5539
02/06/2509
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
168
11
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:50:40 น.
98
1060220516
60020116
220516
บ้านวังหิน
BANWANGHIN
นางนวรัตน์ เพียรกสิกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 2 วังหิน
ห้วยน้ำหอม
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
wereiu0506@obecmail.obec.go.th
-
ห้วยน้ำหอม
0-5639-0204
-
06/08/2502
13
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
154
9
30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:03:08 น.
99
1060220517
60020117
220517
บ้านสะเดาซ้าย
BANSADAOSAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 5 สะเดาซ้าย
ห้วยน้ำหอม
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
mireal123456@gmail.com
ห้วยน้ำหอม
20 มีนาคม 2502
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
78
8
24 สิงหาคม 2561 เวลา 10:35:11 น.
100
1060220518
60020118
220518
บ้านศรีทอง
Ban Srithong School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมารักษ์พัฒนา
หมู่ 6 ศรีทอง
ห้วยน้ำหอม
ลาดยาว
นครสวรรค์
60150
srithong.sch@gmail.com
bansrithong.wordpress.com
ห้วยน้ำหอม
31/05/2506
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
9
28 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:19 น.
101
1060220585
60020119
220585
บ้านวังน้ำขาว
Banwangnamkhao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 1 วังน้ำขาว
เขาชนกัน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
wangnamkhao@hotmail.com
http://www.baanwangnamkhaw.ac.th/
เขาชนกัน
0-5629-4136
056294136
6 กรกฎาคม 2502
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
206
8
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:38:59 น.
102
1060220586
60020120
220586
บ้านตลุกข่อยน้ำ
talukkhoinam
นายมลตรี คำแผลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา
เขาชนกัน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
seagram02@hotmail.com
www.taluk.ac.th/
เขาชนกัน
0-5629-4155
056294155
-
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
320
11
22 มีนาคม 2562 เวลา 14:03:38 น.
103
1060220587
60020121
220587
บ้านวังชุมพร
Banwangchumporn
นางสาวชญาภา หวลหอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 9 หนองไผ่
เขาชนกัน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
wangchumphon@hotmail.com
www.bwps.ac.th
เขาชนกัน
0-5637-5025
0-5637-5025
20/4/2520
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
512
22
03 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:27:57 น.
104
1060220580
60020122
220580
บ้านทุ่งรวงทอง
ฺBantungruangtong
นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 11 ทุ่งรวงทอง
เขาชนกัน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
-
-
เขาชนกัน
-
-
1 พฤษภาคม 2522
34
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
40
8
31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:31:56 น.
105
1060220584
60020123
220584
บ้านเนินใหม่
Ban Noenmai School
นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 5 บ้านเนินใหม่
เขาชนกัน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
เขาชนกัน
056009334
1 พฤษภาคม 2526
32
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
117
9
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:38:43 น.
106
1060220593
60020124
220593
บ้านคลองไทร
baanklongsai
นายสายชน ลิลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 11 คลองไทร
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
-
-
แม่เล่ย์
0-5639-0015
-
1/1/2520
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
496
19
28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:41 น.
107
1060220594
60020125
220594
บ้านหินดาด
BANHINDAD
นางปุณยวีร์ โพธิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 1 หินดาด
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
hindadschool@gmail.com
แม่เล่ย์
0-5629-5190
0-5629-5190
27 สิงหาคม 2517
40
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
214
11
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:06:45 น.
108
1060220595
60020126
220595
บ้านปางสุด
pangsudschool
นายสามารถ ศรีชมภู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 12 บ้านปางสุด
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
banpangsud@banpangsud.ac.th
www.banpangsud.ac.th
แม่เลย์
0-5639-0042
22 พ.ย. พ,ศ,2522
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
547
22
20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:46:06 น.
109
1060220596
60020127
220596
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ANUBAN MEAWONG SCHOOL
ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 5 ตลิ่งสูง
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
แม่เลย์
056295167
0-5629-5167
2505
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
244
11
28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:38 น.
110
1060220597
60020128
220597
บ้านใหม่ศรีนคร
Banmaisrinakhon
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
thanachaiwongkhot@gmail.com
www.facebook.com/banmaisrinakornschool
แม่เลย์
0-5639-0666
-
19 พฤษภาคม 2526
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
183
11
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:24:42 น.
111
1060220592
60020129
220592
บ้านปางขนุน
banpangkhanun
นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เล่ย์
หมู่ 8 ปางขนุน
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
www.pns.ac.th
อบต.แม่เล่ย์
1 เมษายน 2525
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
137
12
03 กันยายน 2561 เวลา 11:02:37 น.
112
1060220598
60020130
220598
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
Samakkhi Tham Rat Bamrung School
นางสาวอ้อนจันทร์ เรือนทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 6 มอสวรรค์ราษฎร์บำรุง
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
Samakhee@hotmail.com
-
แม่เล่ย์
056009341
-
พ.ศ. 2525
58
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
8
07 ธันวาคม 2561 เวลา 15:48:00 น.
113
1060220599
60020131
220599
บ้านยุบใหญ่
BANYUBYAI
นายประสพชัย เสงี่ยมแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 16 ยุบใหญ่
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
Yubyai6002@gmail.com
-
แม่เล่ย์
0910266147
-
3 พฤศจิกายน 2540
70
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
03 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:09 น.
114
1060220600
60020132
220600
บ้านยอดห้วยแก้ว
Banyothuaikaew
นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
yothuaykaew@gmail.com
แม่เล่ย์
0901135417
1 พฤษภาคม 2540
72
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
09 ตุลาคม 2561 เวลา 08:47:10 น.
115
1060220601
60020133
220601
บ้านหนองไม้
Bannongmai
นางสาววงเดือน จันทร์เทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 14 หนองไม้
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
แม่เล่ย์
2520
65
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
99
8
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:54:50 น.
116
1060220571
60020137
220571
บ้านคลองน้ำโจน
BAN KLONGNAMJOEN SCHOOL
นางสาวเบญญภา ฉัตรธนะปรีชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 2 บ้านคลองน้ำโจน
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
klongnamjoenschool@gmail.com
แม่วงก์
0-5623-8072
0-5623-8072
19 กรกฏาคม 2519
34
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
11
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:39:23 น.
117
1060220572
60020138
220572
บ้านเทพมงคลทอง
banthepmongtong school
นายนวัต เกิดจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 1 กระทุ่มทอง
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
banthepschool@gmail.com
-
องค์การบริหารตำบลแม่วงก์
0-56009-344
-
1ตุลาคม2526
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
9
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:07:42 น.
118
1060220573
60020139
220573
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
BANRAISAITHONGPRAYALABLAE
นายสะพิศ ผิวทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 5 บ้านไร่ไทรทอง
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
?http:/school.obec.go.t
แม่วงก์
0-5623-5592
กุมภาพันธ์ 2524
38
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
149
8
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:37:39 น.
119
1060220574
60020140
220574
บ้านลานตะแบก
Ban Lantabak
นายภูไท สุวรรณเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 7 ลานตะแบก
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
แม่วงก์
0-5639-0048
1 พฤษภาคม 2522
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
70
8
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:23:35 น.
120
1060220575
60020141
220575
บ้านเขาแม่กระทู้
Bankhaomaekratoo School
นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 9 เขาแม่กระทู้
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
maekratoo@hotmail.com
-
แม่วงก์
0-5623-8090
-
พ.ศ. 2540
35
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
234
10
08 มีนาคม 2562 เวลา 09:25:18 น.
121
1060220576
60020142
220576
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
Bansaluang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่วงก์เขาชนกัน
หมู่ 8 สระหลวง
แม่วงก์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
banglaibom27@gmail.com
-
อบต.แม่วงก์
0887808213
-
15 พ.ค. 2537
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
102
8
28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:47:14 น.
122
1060220578
60020143
220578
บ้านเปราะ
BANPROE
นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 2 บ้านเปราะ
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60160
pipatgood@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100003559218428
วังซ่าน
0-5639-0043
-
5 พฤศจิกายน 2504
21
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:18:17 น.
123
1060220579
60020144
220579
บ้านตะแบกงาม
tabaekngam
นายสถิต ศรีเขตการณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 14 ตะแบกงาม
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
tabaekngam@chaiyo.com
http://www2.se-ed.net/c
วังซ่าน
0-5623-5966
8กันยายน 2519
32
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
297
12
25 กันยายน 2561 เวลา 10:30:07 น.
124
1060220581
60020145
220581
บ้านตะกรุด
BANTAGRUD
นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 5 ตะกรุด
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
panich@212cafe.com
http://school.obec.go.t
วังซ่าน
056390029
-
2520
28
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
215
11
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:17:08 น.
125
1060220582
60020146
220582
บ้านตะเคียนงาม
takeangam
นางสาววิภา เสรีพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 3 ตะเคียนงาม
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
วังซ่าน
4 มิถุนายน 2509
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
139
8
15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:16:58 น.
126
1060220583
60020147
220583
บ้านคลองสำราญ
klongsamran
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 4 บ้านคลองสำราญ
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
klongsamran@hotmail.com
วังซ่าน
056-009346
0
2517
25
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
38
9
28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:44 น.
127
1060220588
60020148
220588
บ้านวังซ่าน
Banwangsan
นายศิริกุล ศรีคำขลิบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 1 วังซ่าน
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
wangsan_sc@hotmail.com
วังซ่าน
0812819343
-
5 ก.ย. 2502
23
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
148
8
09 มกราคม 2561 เวลา 14:24:54 น.
128
1060220589
60020149
220589
บ้านคลองม่วง
Banklongmoung school
นายอารี สืบสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 12 คลองม่วง
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
aree9664@hotmail.com
วังซ่าน
097-9386316
26 เมษายน พ.ศ.2516
25.9
48.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
11 มีนาคม 2561 เวลา 10:57:08 น.
129
1060220591
60020150
220591
วัดศรีกัลยานุสรณ์
watsrikallayanusorn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 7 บ้านวัด
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
watsri54@gmail.com
www.school.obec.go.th/watsrikallaya
วังซ่าน
056292232
15/08/2501
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:50:11 น.
130
1060220602
60020151
220602
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
Anubal Maepoen School
นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
แม่เปิน
หมู่ 5 สระสวัสดิ์
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
info@maepoen.ac.th
www.maepoen.ac.th
แม่เปิน
0864465686
0864465686
2520
40
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
52
812
29
17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:29:43 น.
131
1060220603
60020152
220603
สวนป่าแม่กะสี
Suanpa Maekasee School
นายสำเนียง ฤทธิ์บำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เปิน
หมู่ 9 แม่กะสี
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
somniang2505@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1060220603&page=history
แม่เปิน
056009333
056009333
2521
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
432
18
24 สิงหาคม 2561 เวลา 12:17:17 น.
132
1060220604
60020153
220604
บ้านท่ามะกรูด
Baanthamakrood
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เปิน
หมู่ 19 บ้านไหม่ไทรทอง
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
baanthamakrod@gmail.com
แม่เปิน
056380099
10 พฤษภาคม 2525
56
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
216
11
28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:44 น.
133
1060220605
60020154
220605
บ้านคลองสมบูรณ์
BanKhlongSomboon School
นางจิรัตติกาล ส่งศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เปิน
หมู่ 24 รัศมีสร้างสรรค์
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
แม่เปิน
3 พฤษภาคม 2525
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
550
22
01 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:50:59 น.
134
1060220606
60020155
220606
บ้านพนาสวรรค์
Banpanasawan
นายจักรกฤต ขำหลุ่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่เปิน
หมู่ 8 บ้านพนาสวรรค์
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
ban_panasawan_school@hotmail.co.th
แม่เปิน
0972916462
1 พฤษภาคม 2525
49.6
14.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
292
12
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:48:19 น.
135
1060220608
60020157
220608
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
Banklongphophattana School
นายศิรสิทธิ์ วงษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เปิน
หมู่ 3 หนองพวา
แม่เปิน
แม่เปิน
นครสวรรค์
60150
แม่เปิน
46
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
9
28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:42:02 น.
136
1060220609
60020159
220609
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
banthalingsungsamakkeeschool
นายสุทธิรักษ์ รามชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 2 ตลิ่งสูง
ชุมตาบง
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
-
http://school.obec.go.t
ชุมตาบง
0831662895
-
15 มิถุนายน 2515
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
20 มีนาคม 2562 เวลา 09:34:07 น.
137
1060220610
60020160
220610
บ้านชุมม่วง
banchummuang
นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 4 ชุมม่วง
ชุมตาบง
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
http://banchummuang.com/main.html
ชุมตาบง
0819710803
20 กุมภาพันธ์ 2520
33
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
268
10
12 กันยายน 2561 เวลา 12:39:12 น.
138
1060220611
60020161
220611
อนุบาลชุมตาบง
Anuban Chumtabong School
นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 8 ชุมตาบง
ชุมตาบง
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
sna2508@gmail.com
อบต.ชุมตาบง
0-5629-3123
0-5629-3066
พ.ศ.2520
35.7
2.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
519
22
28 ตุลาคม 2560 เวลา 04:39:52 น.
139
1060220612
60020162
220612
บ้านเขาจั๊กจั่น
Bankhawjakjan
นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่น
ชุมตาบง
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
Mail:s.siriwattapong@gmail.com
-
ชุมตาบง
086-2161-796
-
5052522
39
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
147
9
10 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:39 น.
140
1060220613
60020163
220613
บ้านหนองจิก
bannongchik
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 1 หนองจิกทรายมูล
ชุมตาบง
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
winaitiger_1962@outlook.com
ชุมตาบง
056390136
056886538
2502
22
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:15:59 น.
141
1060220614
60020164
220614
บ้านปางงู
Banpangngu
นายยรรยง ษมากมลเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 4 ปางงู
ปางสวรรค์
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
yoseatom@gmail.com
ปางสวรรค์
1 พฤษภาคม 2529
41
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
117
8
28 สิงหาคม 2561 เวลา 14:05:37 น.
142
1060220615
60020165
220615
บ้านปางสวรรค์
banpangsawan
นางสาวแสงทอง ภูศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 2 ปางสวรรค์
ปางสวรรค์
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
www.schoolweb.in.th/banpangsawan
ปางสวรรค์
08952344065
26 กันยายน 2520
30
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
289
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:14 น.
143
1060220616
60020166
220616
เขาหินกราวประชาสรรค์
KHOAHINKRAWPRACHASAN
นางพัชรี เมืองสอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมตาบง
หมู่ 10 เขาหินกราว
ปางสวรรค์
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
ปางสวรรค์
056390000
2 มกราคม 2526
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
224
11
28 มีนาคม 2560 เวลา 09:34:40 น.
144
1060220617
60020167
220617
โรงเรียนบ้านปางชัย
Pangchai school
นายสะอาด สุวรรณขีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมตาบง
หมู่ 8 ปางชัย
ปางสวรรค์
ชุมตาบง
นครสวรรค์
60150
ปางสวรรค์
056-390041
2526
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
103
8
30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:57:58 น.
145
1060220618
60020168
220618
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
baanklongsai sakhamearewa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 24 แม่เรวา
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
-
-
แม่เล่ย์
-
-
1/1/2520
60
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
106
9
29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:29:38 น.
146
1060220577
60020169
220577
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
Bantabaekngamsakatanmayom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังซ่านพัฒนา
หมู่ 10 ธารมะยม
วังซ่าน
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
kamolcha.ploy@gmail.com
-
วังซ่าน
0845788769
-
2518
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
32
7
14 สิงหาคม 2561 เวลา 10:47:20 น.
147
1060220659
60020170
220659
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
BANYODHUAYKAEWSAKHAPANGKHAWSAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เล่ย์
หมู่ 22 ปางข้าวสาร
แม่เล่ย์
แม่วงก์
นครสวรรค์
60150
-
-
แม่เล่ย์
-
-
2542
80
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
50
9
07 สิงหาคม 2561 เวลา 10:38:36 น.