ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1061700061
61010097
700061
บ้านท่าชะอม
Banthachaom
นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 ท่าชะอม
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
school.@yahoo.co.th
www.banthachaom.com
เขากวางทอง
056 597089
15 พฤษภาคม 2482
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
219
8
06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:06:01 น.
2
1061700068
61010099
700068
บ้านเขาน้อย
Bankhaonoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม2
หมู่ 2 บ้านใหม่เขาน้อย
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
เขากวางทอง
2 ธันวาคม 2497
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
4
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:14:30 น.
3
1061700069
61010100
700069
บ้านหนองกระทุ่ม
bannongkratoom
นายสุรัตน์ บุญหนุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
bannongkratoom.utt2@gmail.com
bannongkratoomutt2.siamvip.com
เขากวางทอง
-
-
14 พ.ค. 2482
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
145
11
20 ตุลาคม 2561 เวลา 11:51:49 น.
4
1061700070
61010101
700070
บ้านดงประดาพระ
Bandongpradapra
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดงประดาพระ
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
-
-
เขากวางทอง
513322
-
2 กันยายน 2502
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
80
8
27 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:48 น.
5
1061700071
61010102
700071
บ้านประดาหัก
Banpradahuk
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
หมู่ 4 ประดาหัก
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
-
www.pradahak.net/
เขากวางทอง
056-971311
056-971311
12 มิถุนายน 2512
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
176
11
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:41:26 น.
6
1061700072
61010103
700072
บ้านเขากวางทอง
ban khao kwang thong school
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
หมู่ 3 เขากวางทอง
เขากวางทอง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
เขากวางทอง
0823979036
2 พฤศจิกายน 2519
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:25 น.
7
1061700073
61010104
700073
ชุมชนบ้านทุ่งนา
Chumchon Bantungna
นายปิยะมิตร สุริยกานต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
หมู่ 1 บ้านทุ่งนา
เขาบางแกรก
หนองฉาง
อุทัยธานี
61170
admin@cbt.ac.th
www.cbt.ac.th
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
056040262
056040262
01/04/2482
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
340
16
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:47:06 น.
8
1061700076
61010105
700076
บ้านป่าเลา
banpalao
นายเชี่ยววิทย์ ชูเกตุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
หมู่ 6 ป่าเลา
เขาบางแกรก
หนองฉาง
อุทัยธานี
61170
ิbanpalao76 @ gemail.com
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
095-5141759
-
14 พ.ค. 2482
27
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
76
11
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:04:05 น.
9
1061700077
61010106
700077
บ้านวังผาลาด
ิBanwangphalat
นายธวัชชัย ไชยศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวังผาลาด
เขาบางแกรก
หนองฉาง
อุทัยธานี
ุ6117
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
0910308520
พ.ศ. 2504
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:30:55 น.
10
1061700081
61010107
700081
วัดเทพนิมิต
Wattepnimit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เขาปลาร้า
เขาบางแกรก
หนองฉาง
อุทัยธานี
61170
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
580042
2522
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
18 มกราคม 2561 เวลา 20:47:34 น.
11
1061700059
61010108
700059
วัดทุ่งหลวง
WATTUNGHUANG
นายชยพล สอนซิว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านทุ่งหลวง
ทุ่งพง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
wtlschool2556@gmail.com
www.wtl.ac.th
ตำบลทุ่งพง
056040120
10 พฤศจิกายน 2463
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
105
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:52:50 น.
12
1061700078
61010109
700078
บ้านเนินพยอม
banneonpayom school
นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
หมู่ 9 ดงฝิ่น
ทุ่งโพ
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
som-011@hotmail.com
ทุ่งโพ
0857281132
10 ต.ค. 2510
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
64
8
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00:51 น.
13
1061700080
61010111
700080
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
BANNUMPUPROMMANUSRON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 น้ำพุ
ทุ่งโพ
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
nps700080@gmail.com
ทุ่งโพ
095-5141759
2 มิถุนายน พ.ศ. 2512
25
25.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:33 น.
14
1061700065
61010113
700065
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
chumchonbannongngazang
นายสุนันท์ ฉิมพลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
อู่ไท
หมู่ 10 เกาะตาซ้ง
ทุ่งโพ
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
ทุ่งโพ
056971578
16 มกราคม 2484
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:20:44 น.
15
1061700066
61010114
700066
วัดทุ่งโพ
watthungpho school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
หมู่ 8 ทุ่งโพ
ทุ่งโพ
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
ทุ่งโพ
056971507
2465
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
12 ตุลาคม 2561 เวลา 14:57:22 น.
16
1061700057
61010115
700057
วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
watphacha
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเก่า
บ้านเก่า
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
preecha.wasana16@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
0898605969
2465
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
7
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:03:41 น.
17
1061700064
61010116
700064
บ้านเนินสาธารณ์
bannoensathan
นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเก่า
บ้านเก่า
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
ืnstschool1@gmail.com
อบต.หนองฉาง
056591326
16 เมษายน 2494
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:21 น.
18
1061700056
61010117
700056
วัดห้วยพระจันทร์
Wathuaiprachan
นางสายใจ โอสถิกานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยพระจันทร์
หนองฉาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
หนองฉาง
532241
2465
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
69
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:04:57 น.
19
1061700082
61010118
700082
วัดหนองมะกอก
Nongmakok
นางศิวภา บัวสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองมะกอก
หนองนางนวล
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
siwapa.๕๕@hotmail.com
site.google.com/site/nmkschool
หนองนางนวล
0898561599
1 สิงหาคม 2465
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
12
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:18:06 น.
20
1061700085
61010120
700085
บ้านห้วยไผ่ขุย
banhuayphaikhui
นายกิตติคุณ เส็งจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 9 ห้วยไผ่ขุย
หนองนางนวล
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
หนองนางนวล
056-040240
พ.ศ. 2484
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:41:26 น.
21
1061700087
61010122
700087
วัดปทุมทอง
Watpatumthong
นายธานี ดิษประภัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทุ่งมะขามหวาน
หนองนางนวล
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
thanee.teacher@gmail.com
หนองนางนวล
0863613929
16 ตุลาคม 2499
5
5.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
9
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:31:11 น.
22
1061700088
61010123
700088
บ้านงิ้วงาม
Banngewngam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 4
หมู่ 4 งิ้วงาม
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
banngewngamschool@gmail.com
htlp://202.143.173.138/
หนองยาง
2498
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34:57 น.
23
1061700054
61010124
700054
วัดหนองยาง
Watnongyang
นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 หนองยาง
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
nongyangschool.com
หนองยาง
531583
2 กันยายน 2465
1
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:46:08 น.
24
1061700075
61010125
700075
วัดหนองบัว
watnongbua
นายบุรินทร์ ดำสนิท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 หนองบัว
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700075
หนองยาง
0899076265
2479
10
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
195
11
29 สิงหาคม 2560 เวลา 03:11:51 น.
25
1061700055
61010126
700055
บ้านล่อมเสือโฮก
Banlomsaehok
นางศิรินันท์ ภุมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ล่อมเสือโฮก
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
suma_38@hotmail.com
หนองยาง
0862058146
-
1 มิถุนายน 2494
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
9
27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:11:35 น.
26
1061700074
61010127
700074
วัดห้วยขานาง
huaykanang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.อน.2
หมู่ 1 ห้วยขานาง
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
-
หนองยาง
056-513504
-
2 กรกฎาคม 2486
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
7
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:08:16 น.
27
1061700083
61010128
700083
บ้านทุ่งใหญ่
ิbanthungyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 ทุ่งใหญ่
หนองยาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
หนองยาง
513505/580054
17 กันยายน 2478
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
31
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:01:28 น.
28
1061700051
61010129
700051
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
Anubanwatnongkhunchat (Uthitpitthayakarn)
นายสมชาย เสมากูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 4
หมู่ 1 หนองสรวง
หนองสรวง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
ankc2483@gmail.com
www.ankc.ac.th
อบต.หนองสรวง
056531173
056532046
9 เมษายน 2483
0.8
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
102
2,564
64
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:30:06 น.
29
1061700053
61010131
700053
บ้านบ่อทับใต้
BANBOTAPTAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ่อทับใต้
หนองสรวง
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
หนองสรวง
2499
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
10
6
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:32:43 น.
30
1061700058
61010132
700058
วัดหัวเมือง
Wathuamung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 อุทัยเก่า
อุทัยเก่า
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
uthaikaoshool@gmail.com
อุทัยเก่า
531503/532361
2464
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
8
08 ตุลาคม 2561 เวลา 13:39:42 น.
31
1061700060
61010133
700060
บ้านหนองจิกยาว
Bannongjikyao
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉางกลุ่ม3
หมู่ 10 หนองจิกยาว
อุทัยเก่า
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
njy1979@hotmail.com
อบต อุทัยเก่า
056971017
-
17 /07/2482
6,5
6.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
9
19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:14:51 น.
32
1061700062
61010134
700062
วัดหนองเต่า
Watnongtao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองเต่า
อุทัยเก่า
หนองฉาง
อุทัยธานี
61110
อุทัยเก่า
534169
1สิงหาคม พ.ศ.2465
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
13
7
01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:25:46 น.
33
1061700139
61010154
700139
บ้านใหม่คลองอังวะ
banmaiklongangwa
นายกฤษฎา ประสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ
แก่นมะกรูด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
สภาตำบลแก่นมะกรูด
056580004
21 มิถุนายน 2514
96
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
260
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:18:07 น.
34
1061700142
61010155
700142
บ้านอีมาดอีทราย
BANEMADESAI
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 อีมาดอีทราย
แก่นมะกรูด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
emad-esai@hotmail.com
emadesai.com
สภาตำบลแก่นมะกรูด
0941796879
-
2524
70
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
175
11
15 ตุลาคม 2561 เวลา 10:50:26 น.
35
1061700168
61010156
700168
บ้านคลองหวาย
Banklongwai
นายชูชาติ เตชะนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 12 น้ำดี
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
คอกควาย
580009
27/08/2522
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
155
11
24 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:24 น.
36
1061700170
61010157
700170
บ้านดง
bandong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดง
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
bandong.banrai@gmail.com
htt://202.143.173.138/b
คอกควาย
580010
1/10/2519
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
8
09 ตุลาคม 2561 เวลา 08:59:12 น.
37
1061700172
61010158
700172
วัดทองหลาง
watthonglang
นายปัญญา จันทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทองหลาง
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700172
คอกควาย
056984263
056984264
1 ตุลาคม 2478
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
283
14
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30:47 น.
38
1061700174
61010159
700174
บ้านน้ำพุ
Bannamphu
นายกมล เสาวภาคสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 น้ำพุ
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
bannamphu.sc@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700174
คอกควาย
0857311067
23/06/2499
60
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
273
11
26 กันยายน 2561 เวลา 19:36:39 น.
39
1061700177
61010160
700177
บ้านทุ่งน้อย
Banthongnoi
นางสาวเสาวณี ปานแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.อน2
หมู่ 4 ทุ่งน้อย
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
banthungnoy.banrai@gmail.com
คอกควาย
056049813
12 กันยายน 2519
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:00:19 น.
40
1061700133
61010161
700133
บ้านบุ่ง
Banboong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 5 บ้านบุ่ง
เจ้าวัด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
เจ้าวัด
056049816
9 พ.ค. 2499
75
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
87
8
22 ตุลาคม 2561 เวลา 14:08:58 น.
41
1061700176
61010162
700176
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
watpumbampentam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไซเบอร์
หมู่ 4 อีพุ่งใหญ่
เจ้าวัด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
-
-
???????
056984088
-
1 พฤษภาคม 2481
86
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:51:50 น.
42
1061700140
61010163
700140
บ้านใหม่ร่มเย็น
banmairomyen
นายชัยรัตน์ คูสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบ้านไร่ กลุ่มที่ 2
หมู่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น
เจ้าวัด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
banmairomyen@hotmail.com
เจ้าวัด
580012
-
พ.ศ. 2529
73
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:20:21 น.
43
1061700169
61010164
700169
บ้านเจ้าวัด
Banchaowat
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เจ้าวัด
เจ้าวัด
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
ิ่banchaowat@gmail.com
-
เจ้าวัด
056984028
056984028
2483
72
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
174
8
20 มีนาคม 2562 เวลา 09:43:42 น.
44
1061700124
61010165
700124
วัดทัพคล้าย
WATTHAPKHAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ทัพคล้าย
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
ทัพหลวง
056510712
1/11/2479
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
114
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22:59 น.
45
1061700125
61010166
700125
วัดทัพหมัน
Wadthupman School
นายมานัส จันทร์ศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
หมู่ 3 ทัพหมัน
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
tmsinfo@thupman.ac.th
www.thupman.ac.th/
ทัพหลวง
056596512
056596512
09/05/2481
65
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
628
22
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:03:47 น.
46
1061700126
61010167
700126
วัดทัพหลวง
Wattapluang Primary School
นางประไพ กันแคล้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
หมู่ 10 เนินคีรี
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
tapluangs@gmail.com
-
ทัพหลวง
056580015
-
2 ตุลาคม 2478
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
140
8
07 ธันวาคม 2561 เวลา 13:35:42 น.
47
1061700127
61010168
700127
วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี
banpaou
-
ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 ป่าอู
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
na.piyarat2410.w@gmail.com
-
ทัพหลวง
089-5656302
-
10 กันยายน 2528
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
11
5
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:49:25 น.
48
1061700128
61010169
700128
บ้านพุต่อ
Banputor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
หมู่ 15 พุต่อ
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1061700128&page=info
ทัพหลวง
056596977
2508
48
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:17:19 น.
49
1061700130
61010170
700130
บ้านใหม่หนองแก
BANMAINONGKEA
นายวิษณุ จันทหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านใหม่หนองแก
ทัพหลวง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
ทัพหลวง
0895670858
2521
90
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:46:45 น.
50
1061700131
61010171
700131
บ้านห้วยบง
Ban Huay Bong
นายภานุวัฒน์ คลังสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
หมู่ 5 ห้วยบง
บ้านบึง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
banhuaybongschool5@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
081-9726086
-
ปี พ.ศ. 2517
65
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:08:51 น.
51
1061700129
61010172
700129
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
Bannafai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
หมู่ 1 บ้านบึง
บ้านบึง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
-
-
บ้านบึง
056 539282
-
16กรกฏาคม 2514
60
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
106
8
11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:57:58 น.
52
1061700132
61010173
700132
บ้านวังตอสามัคคี
ิbanwangtowsamakkee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่กลุ่ม 5
หมู่ 6 วังตอ
บ้านบึง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
บ้านบึง
2527
56
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:01 น.
53
1061700134
61010174
700134
บ้านพุบอน
BANPUBON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 พุบอน
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
happynew@hotmail.com
บ้านไร่
0819737931
2514
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
40
9
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:43:59 น.
54
1061700135
61010175
700135
อนุบาลบ้านไร่
ANUBARNBANRAISCHOOL
นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
หมู่ 1 บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
anubarnbr@gmail.com
www.abrs.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านไร่
546026/539253
056539253
1 ตุลาคม 2478
60
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
635
23
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:11:20 น.
55
1061700136
61010176
700136
บ้านศาลาคลอง
Bansalakong
นายปีเพชร คณนานนทธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ศาลาคลอง
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
บ้านไร่
580019
66
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:35:07 น.
56
1061700141
61010177
700141
บ้านห้วยป่าปก
Banhuaypapok
นายชาติชาย ยศหนัก
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
หมู่ 7 บ้านห้วยป่าปก
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
chartchai.yosnuk@gmail.com
www.hu-p.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
596046/596009
-
1 พฤษภาคม พ.ศ.2493
60
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
72
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:48:23 น.
57
1061700137
61010178
700137
วัดสะนำ
watsanum
นายประสงค์ วิเศษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 6 สะนำ
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
www.facebook.com/watsanum
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
056546023
1 พฤษภาคม 2481
60
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
58
11
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:50:47 น.
58
1061700138
61010179
700138
บ้านหินตุ้ม
Hintum
นางจรินทร แสงสุรียา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หินตุ้ม
บ้านไร่
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
-
4 มิ.ย. 2511
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:04:32 น.
59
1061700157
61010180
700157
สง่ารวมราษฎร์
sa-ngaruamrat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 6 อีตูบ
บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
062-829-8509
11 มิถุนายน 2523
46
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
45
9
08 ตุลาคม 2561 เวลา 08:49:31 น.
60
1061700158
61010181
700158
บ้านใหม่คลองเคียน
Banmaiklongkean
นางนันท์นภัส ด้วงทัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
bkkschool@bkkschool.ac.th
www.bkkschool.ac.th
บ้านใหม่คลองเคียน
0898598875
-
08062517
32
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
61
11
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:20:06 น.
61
1061700151
61010182
700151
บ้านเขาลูกโล่
BANKHAOLUKLO
นายอภิชาติ คุ้มพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 1
หมู่ 1 เขาลูกโล่
บ้านใหม่คลองเคียน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700151
บ้านใหม่คลองเคียน
056580021
-
2524
40
48
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
117
12
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:27:47 น.
62
1061700150
61010183
700150
บ้านหนองอาสา
ิbannongasa
นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 หนองอาสา
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
asaschook@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700150
เมืองการุ้ง
-
-
20 เมษายน 2520
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
67
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:43:44 น.
63
1061700143
61010184
700143
บ้านคลองโป่ง
BANKLONGPONG
นายภูษิต วิเชียรรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 คลองโป่ง
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
056535109
28 มิถุนายน 2507
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
8
09 ตุลาคม 2561 เวลา 14:53:33 น.
64
1061700144
61010185
700144
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
Chomchonbanmuangkarungmittaphap 52
นายสมชาย พฤษสุภี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เมืองการุ้ง
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
dkarung52@gmail.com
www.dkarung52.com
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
056983161
056983162
1 พฤศจิกายน 2511
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
536
16
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:20 น.
65
1061700146
61010186
700146
บ้านตะกรุด
BANTAKRUD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 ตะกรุด
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
เมืองการุ้ง
0898597114
17/07/2513
40
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:06:57 น.
66
1061700148
61010187
700148
บ้านหนองแกเชียงราย
Nongkaechiangrai
นายจรูญ รักศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองการุ้ง
หมู่ 8 หนองแกเชียงราย
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
hnogkar01@gmail.com
เมืองการุ้ง
0917766079
พฤษภาคม 2527
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
9
19 มีนาคม 2562 เวลา 14:18:10 น.
67
1061700153
61010189
700153
บ้านคลองตะขาบ
banklongtakab
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 หนองยาว
วังหิน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
-
-
วังหิน
-
-
17 มิถุนายน 2514
29
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
9
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:11:15 น.
68
1061700155
61010191
700155
บ้านวังพง
banwangphong
นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังพง
วังหิน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
banwangphong@gmail.com
-
วังหิน
-
-
2496
32
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
29 ตุลาคม 2561 เวลา 00:36:13 น.
69
1061700156
61010192
700156
บ้านวังหิน
banwanghin
นายเฉลิมชัย ธนูวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านใหม่วังหิน
วังหิน
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
wanlop_jai@hotmail.com
-
วังหิน
-
-
พ.ศ.2478
27
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
146
9
15 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:02:20 น.
70
1061700159
61010193
700159
บ้านจัน
banchan
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 จัน
หนองจอก
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
banchan0159@gmail.com
หนองจอก
580022
5 สิงหาคม 2507
52
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
88
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:40 น.
71
1061700165
61010195
700165
บ้านหนองจอก
Bannongjok
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
หมู่ 1 หนองจอก
หนองจอก
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
sirvich@hotmail.com
หนองจอก
056-592007
056-592007
พ.ศ.2483
50
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
199
9
09 ธันวาคม 2561 เวลา 22:00:11 น.
72
1061700167
61010196
700167
บ้านหนองไม้แก่น
Bannongmaikean School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 หนองไม้แก่น
หนองจอก
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
maikean.school@hotmail.com
หนองจอก
056049822
056049822
23 เมษายน 2509
66.5
57.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:03:17 น.
73
1061700166
61010197
700166
บ้านหนองบ่มกล้วย
Bannongbomkluay
นายวันชัย มีผิว
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3
หมู่ 7 กล้วยหอม
หนองบ่มกล้วย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
bnbkschool@gmail.com
sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/bnbkschool
หนองบ่มกล้วย
056983083
056983083
20เมษายน2500
55
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
117
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:51:51 น.
74
1061700164
61010198
700164
บ้านหินงามสามัคคี
Banhinngamsamakki
นางทิพวรรณ เกษศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไร่ 3
หมู่ 6 หนองหิน
หนองบ่มกล้วย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700164
หนองบ่มกล้วย
0956353058
5 มิถุนายน 2524
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:12:33 น.
75
1061700163
61010199
700163
บ้านลานคา
banlankha
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
หมู่ 3 ลานคา
หนองบ่มกล้วย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
banlankha@hotmail.com
หนองบ่มกล้วย
056049823
18พฤษภาคม2518
63
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
83
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:09:53 น.
76
1061700160
61010200
700160
บ้านทุ่งนาสวน
Bantungnasuan
นายประกิจ บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 2 ทุ่งนาสวน
หนองบ่มกล้วย
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
หนองบ่มกล้วย
24/06/2517
70
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
08 ตุลาคม 2561 เวลา 19:54:38 น.
77
1061700171
61010201
700171
บ้านห้วยพลู
BANHUAYPLOO
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2
หมู่ 7 ห้วยพลู
ห้วยแห้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
ห้วยแห้ง
056-049825
พ.ศ. 2517
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
10
30 ตุลาคม 2560 เวลา 05:28:41 น.
78
1061700173
61010202
700173
บ้านนาทุ่งเชือก
bannathungchuek
นายเสถียร วงษ์อนุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไซเบอร์
หมู่ 4 นาทุ่งเชือก
ห้วยแห้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
ห้วยแห้ง
056-580026
2508
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:16 น.
79
1061700175
61010203
700175
วัดผาทั่ง
WATPHATANG
นายนเรศ ใจแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ผาทั่ง
ห้วยแห้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
www.wptschool.org
ห้วยแห้ง
539211/539129
056539129
01/11/2479
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
129
8
18 เมษายน 2560 เวลา 11:17:52 น.
80
1061700178
61010204
700178
วัดห้วยแห้ง
Wathuayhang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 6 บ้านนา
ห้วยแห้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61140
wathuayhang@hotmail.com
http://203.172.247.51/w
ห้วยแห้ง
539208
01/10/2478
65
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
157
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 16:59:54 น.
81
1061700162
61010205
700162
บ้านร่องมะดูก
BANRONGMADOOK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 ร่องมะดูก
หูช้าง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
ฉัยยา วราหะ
หูช้าง
0899570475
3 พฤษภาคม 2520
40
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
40
8
27 ตุลาคม 2561 เวลา 11:03:23 น.
82
1061700149
61010206
700149
บ้านหนองฝาง
bannongfang
นายไพโรจน์ รังษิมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 หนองฝาง
หูช้าง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
หูช้าง
542015
ธันวาคมปี 2512
40
60
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
155
12
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:16 น.
83
1061700147
61010207
700147
บ้านหูช้าง
Banhuchang
นายวิวัฒน์ แดงสกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 หูช้าง
หูช้าง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
beephat2519@gmail.com
-
หูช้าง
056510841
056510841
12 พฤษภาคม 2513
50
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
371
12
27 สิงหาคม 2561 เวลา 10:03:26 น.
84
1061700145
61010208
700145
บ้านซับสุราษฎร์
Bansubsurat
นายไพบูลย์ ทั่งรื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 3
หมู่ 2 ซับสุราษฎร์
หูช้าง
บ้านไร่
อุทัยธานี
61180
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700145
หูช้าง
20 พฤษภาคม 2506
53
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
86
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:50:19 น.
85
1061700219
61010209
700219
บ้านบุ่งฝาง
BANBUNGFANG SCHOOL
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มลานสัก 3
หมู่ 2 ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
-
ทุ่งนางาม
513483
-
มีนาคม 2511
35
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:29:41 น.
86
1061700220
61010210
700220
บ้านน้ำวิ่ง
Bannamwing
นางจันทร์จิรา บุญมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 7 น้ำวิ่ง
ทุ่งนางาม
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ทุ่งนางาม
0855396763
2507
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
43
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:37:09 น.
87
1061700222
61010211
700222
บ้านเขาน้ำโจน
Bankhaonamjon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 12 ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งนางาม
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ทุ่งนางาม
056049826
16/05/2513
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:39:16 น.
88
1061700223
61010212
700223
บ้านห้วยโศก
Banhouysok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุงนางาม
หมู่ 2 บ้านห้วยโศก
ทุ่งนางาม
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
-
ทุ่งนางาม
580027
-
1 เมษายน 2519
28
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:31:14 น.
89
1061700224
61010213
700224
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
CHUMCHONBANTHUNGNANGAM
นายประเสริฐ นัยวิริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ทุ่งนางาม
ทุ่งนางาม
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ทุ่งนางาม
พ.ศ. 2515
33
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
190
11
17 ตุลาคม 2560 เวลา 04:48:16 น.
90
1061700230
61010214
700230
บ้านน้ำรอบ
bannumrob
นางสาววรานันท์ แก่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิถีพุทธ
หมู่ 18 น้ำรอบ
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
namrobsc@gmail.com
อุทัยธานี
580056
2517
50
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
116
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:04:07 น.
91
1061700231
61010215
700231
บ้านโกรกลึก
krokluek
นายสมเกียรติ มาแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
หมู่ 9 โกรกลึก
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
klschool@hotmail.com
http://61102570.thaischool.in.th/mainpage
น้ำรอบ
0819734378
-
2520
42
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
334
11
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:55:17 น.
92
1061700233
61010216
700233
บ้านบุ่งกะเซอร์
ิbanbungkasher
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บุ่งกะเซอร์
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
pp15032504@gmail.com
น้ำรอบ
0817867761
-
4 พฤาภาคม 2520
37
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:37 น.
93
1061700234
61010217
700234
วัดเขาผาแรต
wathaoparat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กห้วยขาแข้ง
หมู่ 13 สวนใหม่
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
khaopharadschool@gmail.com
khaopharadschool.com
น้ำรอบ
056-580029
12/08/2522
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
44
8
13 ตุลาคม 2561 เวลา 13:50:59 น.
94
1061700235
61010218
700235
บ้านเนินมะค่า
bannernmaka
นายอำไพ ปานกล่ำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลานสักกลุ่ม 1
หมู่ 8 เนินมะค่า
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
nmk_school@hotmail.com
http://202.143.173.138/
น้ำรอบ
056049831
03/11/2525
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
147
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:09 น.
95
1061700216
61010220
700216
บ้านห้วยทราย
banhuaisai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนลานสัก 1
หมู่ 2 บ้านห้วยทราย
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
น้ำรอบ
20 พฤษภาคม 2520
42
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:36:25 น.
96
1061700217
61010221
700217
บ้านหนองม่วง
ิbannongmoung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองม่วงพัฒนา
น้ำรอบ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
-
น้ำรอบ
0899582737
-
21 สิงหาคม 2522
42
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
21
7
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:05:12 น.
97
1061700212
61010222
700212
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
Chumchonbanpradooyeun
นายสุคนธ์ แป้นน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 ประดู่ยืน
ประดู่ยืน
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
pradoo_y@hotmail.com
pdySC.siamvip.Com
-
056989061
056989061
16 พฤษภาคม 2482
37
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
111
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:04:10 น.
98
1061700214
61010223
700214
บ้านทุ่งสามแท่ง
Bantungsamtaeng
นายมงคล ว่องวิกย์การ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
หมู่ 12 บ้านทุ่งสามแท่ง
ประดู่ยืน
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
thungsamtang@gmail.com
http://202.143.173.138/
ประดู่ยืน
515445
13 พฤษภาคม 2512
27
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
230
11
06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:47:57 น.
99
1061700215
61010224
700215
บ้านหนองผักกาด
Bannongphakkat
นายปรีชา ลำดวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองผักกาด
ประดู่ยืน
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
nongphakkat399@gmail.com
www.bannongphakkat.com
ประดู่ยืน
515446
515446
18 กันยายน 2515
32
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
124
8
28 มกราคม 2562 เวลา 16:10:04 น.
100
1061700218
61010225
700218
บ้านทัพยายปอน
BANTUPYAYPON
นางสาวลักขณา ขุนพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.อน.2
หมู่ 1 ทัพยายปอน
ประดู่ยืน
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
-
ประดู่ยืน
-
-
มิถุนายน 2484
22
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
73
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:19:00 น.
101
1061700221
61010226
700221
บ้านป่าอ้อ
Ban Pa Or
นายสังวาลย์ วงษ์ดรมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 ป่าอ้อ
ป่าอ้อ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
-
ป่าอ้อ
0932830066
-
01/05/2512
43
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
160
11
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07:47 น.
102
1061700225
61010227
700225
วัดเขาฆ้องชัย
WATKHAOKONGCHAI
นายอุทัย บุญมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มลานสัก 3
หมู่ 1 เขาฆ้องชัย
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
khaokongchai@hotmail.com
อบต.ป่าอ้อ
056537215
25 พฤษภาคม 2519
34
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
190
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 23:28:22 น.
103
1061700226
61010228
700226
รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
rattanakorsin 2
นายซาโก้ วราหะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ซับป่าพลู
ป่าอ้อ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
rks2ac@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1061700226
ป่าอ้อ
056-988630
056-988629
2521
34
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
251
11
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:21:23 น.
104
1061700227
61010229
700227
บ้านคลองชะนี
BANKLONGCHANEE
นายสมนึก มุธิตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองชะนี
ป่าอ้อ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
banklongchani@gmail.com
-
ป่าอ้อ
-
-
2525
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
139
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:05:21 น.
105
1061700229
61010230
700229
บ้านเขาวง
khaowongschool
นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เขาวง
ป่าอ้อ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
khaowongschool@gmail.com
khaowong.org
ป่าอ้อ
0965361539
2527
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
299
8
08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:08:05 น.
106
1061700237
61010231
700237
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
BANBUNGAIJIEMSCHOOL
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.อุทัยธานี เขต 2
หมู่ 5 บุ่งอ้ายเจี้ยม
ระบำ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
banbungaijiem@gmail.com
ระบำ
21 มิถุนายน 2514
49
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
427
16
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:36:24 น.
107
1061700239
61010232
700239
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
huaikhakhangwitthayakhom
นางสาวมยุรี นารั้ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.อน.2
หมู่ 10 กิโลเมตร 53
ระบำ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
-
www.huaikhakhaengwitthayakom.ac.th/
ระบำ
515455/515474
056515455
13/05/2534
67
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
327
13
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:11:56 น.
108
1061700241
61010234
700241
บ้านโป่งสามสิบ
Banphongsamsib
จ่าสิบเอกฉิม ใจเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
หมู่ 15 โป่งสามสิบ
ระบำ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ระบำ
056580030
2523
54
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
151
11
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:35 น.
109
1061700242
61010235
700242
บ้านห้วยเปล้า
ฺฺBANHUAYPLAO
นางสาวโสภา มุ่งการนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่มี
หมู่ 6 ห้วยเปล้า
ระบำ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
http://www.bhpsch.com/
ระบำ
056513525
056513525
26 พ.ค. 2523
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
551
22
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:36:27 น.
110
1061700243
61010236
700243
บ้านปางไม้ไผ่
pangmaipai
นายสุนทร บุญเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปางไม้ไผ่
ระบำ
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
pangmaipai
ระบำ
23 พฤษภาคม 2520
46
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
141
8
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:09:01 น.
111
1061700228
61010237
700228
บ้านนาไร่เดียว
Bannaraideaw
นางสายหยุด เวรุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.อุทัยธานี เขต 2
หมู่ 2 บ้านใหม่นาไร่เดียว
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ฺBannaraideaw2494@hotmail.com
ลานสัก
522202
20ธันวาคม 2494
34
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:55:03 น.
112
1061700232
61010238
700232
วัดเขาพระยาสังฆาราม
wat khaophraya sangkaram
นายอานันท์ เสาวมาลย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.อน.2
หมู่ 5 เขาพระยาพายเรือ
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1061700232&Area_CODE=6102
-
0805151935
05/05/2520
37
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
199
11
26 ตุลาคม 2561 เวลา 18:57:48 น.
113
1061700236
61010239
700236
บ้านร่องตาที
rongtatee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลานสัก 2
หมู่ 6 บ้านร่องตาที
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
ลานสัก
056040236
2520
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
242
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:09 น.
114
1061700238
61010240
700238
บ้านเพชรน้ำผึ้ง
banphetnamphueng
นางสาวเสาวรัก อัมภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลานสักกลุ่ม 2
หมู่ 3 เพชรน้ำผึ้ง
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
www.banphetnamephueng.ac.th
ลานสัก
515459
16 พฤษภาคม 2518
33
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
11 ตุลาคม 2561 เวลา 10:24:30 น.
115
1061700244
61010241
700244
อนุบาลลานสัก
Anubanlansak
นายอำนาท เหลือน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านเก่า
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
61160
anlschool.55@gmil.com
www.abl.ac.th/
เทศบาลตำบลลานสัก
056-537123
-
1 พ.ค. 2519
33
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
835
28
08 มิถุนายน 2561 เวลา 23:29:47 น.
116
1061700255
61010242
700255
บ้านโป่งข่อย
Banphongkoy
นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 โป่งข่อย
ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
ทองหลาง
056518249
2488
46
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:44:39 น.
117
1061700256
61010243
700256
บ้านสมอทอง
Bansamorthong School
นางสาวสุภาพร ธะนะแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 สมอทอง
ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
bansamorthong_school.com
www.bansamorthongschool.ac.th
ทองหลาง
24 มิถุนายน 2512
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
209
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:21 น.
118
1061700257
61010244
700257
บ้านคลองแห้งวิทยา
bankklonghangwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 18
หมู่ 1 คลองแห้ง
ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
-
-
ทองหลาง
-
14 มิถุนายน 2528
52
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45:28 น.
119
1061700258
61010245
700258
บ้านตลิ่งสูง
ฺBantalingsong
นายรุ่ง สุริยกานต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตลิ่งสูง
ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
ทองหลาง
580044
1 พฤษภาคม 2529
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 15:14:02 น.
120
1061700259
61010246
700259
บ้านหนองผักแพว
nongphakpaew
นายพิพัฒน์ แสงอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนห้วยคต 2
หมู่ 5 หนองผักแพว
ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
-
-
ทองหลาง
095-624-4970
-
2523
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
08 เมษายน 2562 เวลา 13:45:44 น.
121
1061700251
61010248
700251
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
bannonglanladbumlung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 4 บ้านหนองลัน
สุขฤทัย
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
nhonglan@hotmail.com
สุขฤทัย
0862128855
4 มิ.ย. 2519
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07:52 น.
122
1061700245
61010249
700245
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
chumchonwatsuwanbunpon
นายสำเริง เถื่อนใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 กกงิ้ว
สุขฤทัย
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
-
-
สุขฤทัย
518149
-
-
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
9
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:17:06 น.
123
1061700248
61010250
700248
บ้านหนองมะสัง
นางสาวกัญญานัธร์ รอดพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ทุ่งสาลี
สุขฤทัย
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
masangschool@hotmail.com
สุขฤทัย
056985595
056985595
25
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
155
11
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:12:27 น.
124
1061700246
61010252
700246
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
anubanhuaikhot
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ชุมทหาร
ห้วยคต
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
anubanhuaikhot@hotmail.com
site.google.com/site/anubanhuaikhot1/
ห้วยคต
0862139324
-
5/12/2526
35
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
207
10
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:06 น.
125
1061700247
61010253
700247
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
anubanhuaikhotsakhabannongchog
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 หนองจอก
ห้วยคต
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
anubanhuaikhot@hotmail.com
site.google.com/site/anubanhuaikhot1/
ห้วยคต
0862139324
-
1/05/2529
35
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
55
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:37 น.
126
1061700252
61010254
700252
บ้านหินโหง่น
banhinngon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 หินโหง่น
ห้วยคต
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
ิ-
http:// 202.143.173.138
อบต.ห้วยคต
056049847
-
13 เมษายน 2513
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
58
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:15:31 น.
127
1061700253
61010255
700253
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
Thairath Witthaya School
นายขวัญชัย บารมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านป่าผาก
ห้วยคต
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
thaiwittaya58@gmail.com
ห้วยคต
518085
056518085
1 มิถุนายน 2511
19
0.50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
190
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:16:42 น.
128
1061700254
61010256
700254
บ้านกลาง
banklang
นายประพันธ์ ฉ่ำแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขยายโอาส
หมู่ 4 บ้านกลาง
ห้วยคต
ห้วยคต
อุทัยธานี
61170
banklang2013@gmail.com
www.banklang.net
ห้วยคต
-
-
15/06/2515
33
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
201
11
13 ตุลาคม 2561 เวลา 10:40:30 น.