ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1067380203
67030001
380203
ชุมชนบ้านโคกปรง
Chumchonbankrokprong
นางลออ เกตุขุนทด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 โคกปรง
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ch_khokprong@hotmail.com
www.khokprong.com
โคกปรง
056-926680
056-926680
15 ตุลาคม 2501
36
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
Sorry, cannot connect to the Database.