ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1073180147
73020001
180147
วัดประชานาถ
watprachanart school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกแขก
ขุนแก้ว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watprachanart@gmail.com
www.wpns.ac.th
ขุนแก้ว
034-332989
034-332989
3 กรกฎาคม 2466
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
181
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 21:58:51 น.
2
1073180152
73020002
180152
วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
watswangarom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แคแถว
ขุนแก้ว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
swangaromchaisri@gmail.com
ขุนแก้ว
034-324543
034-324543
2519
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:09 น.
3
1073180153
73020003
180153
วัดโคกพระเจดีย์
Watkhokprachedi School
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกพระเจดีย์
โคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wkp180153@gmail.com
โคกพระเจดีย์
034-206097
034206073
วันที่ 7 กรกฎาคม 2476
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
271
11
16 กันยายน 2562 เวลา 20:56:41 น.
4
1073180138
73020004
180138
วัดงิ้วราย
wat-ngiwrai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 งิ้วราย
งิ้วราย
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
ngiurai01@gmail.com
ngiwrai.blogspot.com
งิ้วราย
034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม
ยกเลิก
พ.ศ.2448
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
189
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:23:24 น.
5
1073180134
73020005
180134
บ้านคลองบางกระจัน
Bankrongbangkrajun
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางกระจัน
ดอนแฝก
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
bankronngd.bk@gmail.com
www.thai-school.net/bankrongd/
ดอนแฝก
034-265240
034265240
16มกราคม 2477
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
7
02 ตุลาคม 2562 เวลา 11:13:19 น.
6
1073180150
73020006
180150
วัดไทร
Watsai School
นายชูพงษ์ กำลังงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วัดไทร
ท่ากระชับ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watsai_school@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180150
อบต.ท่ากระชับ
034-339454
034339455
1 มกราคม 2456
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
373
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:04 น.
7
1073180151
73020007
180151
คลองทางหลวง
klongtangloung
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 รางเกตุ
ท่ากระชับ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
klongtanglaungschool@gmail.com
school.obec.go.th/klongtang_1/
ท่ากระชับ
034-979063
034-979063
24 มิถุนายน 2491
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
165
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:51 น.
8
1073180149
73020008
180149
วัดท่าตำหนัก
wattatamnak
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าตำหนัก
ท่าตำหนัก
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattatamnaksc@gmail.com
-
เทศบาลตำบลนครชัยศรี
034-331565
034-331565
1 ตุลาคม พ.ศ.2477
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
447
17
16 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:24 น.
9
1073180155
73020009
180155
วัดน้อย
watnoi
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าพระยา
ท่าพระยา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watnoisc@gmail.com
watnoischool.com
ท่าพระยา
0810062780
-
พ.ศ.2464
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
141
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:04:42 น.
10
1073180148
73020010
180148
วัดไทยาวาส
Watthaiyawas
นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่ามอญ
ไทยาวาส
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watthaiyawas@gmail.com
ไทยาวาส
034-299221
3 ก.ค.2466
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:49:04 น.
11
1073180145
73020011
180145
วัดกลางบางแก้ว
WATKLANGBANGKAEW
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปากคลองบางแก้ว
บางกระเบา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wkk_585@hotmail.com
www.wkbkschool.thai.ac
-
034-332349
034-331528
พ.ศ.2464
1.5
1.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
838
27
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:12 น.
12
1073180146
73020012
180146
วัดตุ๊กตา
wattukta school
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางกระเบา
บางกระเบา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattukta@gmail.com
wattukta.blogspot.com/
บางกระเบา /อบต.ท่าตำหนัก
034-331106
034331106
22 ตุลาคม 2479
1.5
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
295
11
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:37:38 น.
13
1073180133
73020013
180133
วัดบางพระ
Watbangpra
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ท่ามะดัน
บางพระ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watbangphra@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180133&page=info
บางแก้วฟ้า
034-389133
034389188
3 สิงหาคม พ.ศ.2485
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
235
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:33:05 น.
14
1073180137
73020014
180137
วัดกลาง
Watklang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดกลาง
บางพระ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Watklang55@gmail
บางพระ
034-239549
034-239549
17 กรกฎาคม 2477
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
120
9
18 ตุลาคม 2562 เวลา 20:35:55 น.
15
1073180154
73020015
180154
วัดบ่อตะกั่ว
WATBOTAKUA
นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางระกำ
บางระกำ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watbotakua@hotmail.com
บางระกำ
094-5511231
2476
21
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
130
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:42 น.
16
1073180156
73020016
180156
วัดห้วยตะโก
hauytako
นางอลิสรา จันทราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยตะโก
พะเนียด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Wathuaytako@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180156
พะเนียด
034978370
034978370
1 เมษายน 2476
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
141
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:23:55 น.
17
1073180136
73020017
180136
วัดลานตากฟ้า
watlantakfa
นายเจริญ สีนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลานตากฟ้า
ลานตากฟ้า
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
lantakfa.874@gmail.com
ลานตากฟ้า
0814388403
034299032
21 พ.ย. 2477
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
326
12
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00:22 น.
18
1073180139
73020018
180139
วัดพุทธธรรมรังษี
watphuttamrangsri school
นายสถาพร นาลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คลองเจ็ก
ลานตากฟ้า
นครชัยศรี
นครปฐม
73170
watphut@hotmail.com
www.watphut.freehomepag
ลานตากฟ้า
034-987330
034-987330
1 พฤษภาคม 2517
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
150
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:51 น.
19
1073180142
73020019
180142
วัดสัมปทวน
watsumpatuan
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สัมปทวน
วัดแค
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watsumpatuanschool@gmail.com
วัดแค
034-332545
034332545
17 พฤษภาคม 2460
4
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:22 น.
20
1073180157
73020020
180157
วัดละมุด
watlamood
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วัดละมุด
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wadlamood029@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180157
วัดละมุด
034389473
034389551
2486
11
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:33 น.
21
1073180158
73020021
180158
บ้านลานแหลม
banlanlaem
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลานแหลม
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banlanlaem.2482@gmail.com
วัดละมุด
034-965613
034-965613
2482
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 21:14:47 น.
22
1073180159
73020022
180159
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
watmaisukontaram
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วัดใหม่
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wmsktr_72@hotmail.com
วัดละมุด
034-265110
034-265110
2477
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
230
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:43:35 น.
23
1073180135
73020023
180135
วัดสำโรง
Watsamrong
นายอดิศักดิ์ คงทัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดสำโรง
วัดสำโรง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Samrong.928@gmail.com
www.thaimail.com
วัดสำโรง
034-389615,0909896374
-
01/07/2475
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:47:05 น.
24
1073180164
73020024
180164
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
Watsrimahapho School
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
sri-phot@hotmail.com
www.srimahaphoschool.ac.th
ศรีมหาโพธิ์
034-389011
034-389011
พ.ศ. 2481
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
406
13
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:19:11 น.
25
1073180143
73020025
180143
วัดศีรษะทอง
Watsrisathong
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ศีรษะทอง
ศรีษะทอง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
admin1@wsst.ac.th
www.wsst.ac.th
ศีรษะทอง
034-332092
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
360
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:48:21 น.
26
1073180144
73020026
180144
วัดเสถียรรัตนาราม
watsatianrattanaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดเสถียร
ศรีษะทอง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wst.school56@hotmail.co.th
wstschool.blogspot.com
ศีรษะทอง
0-3497-8115
0-3497-8115
1 กรกฎาคม 2518
7.5
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
25 มกราคม 2562 เวลา 13:47:34 น.
27
1073180141
73020027
180141
วัดกลางครูเวียง
KLANGKRUWEANG
นางสาวอรดี น้อยปุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ลาวกลาง
สัมปทวน
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
klangkruweang2307@gmail.com
สัมปทวน
034-331858
-
9 มิถุนายน 2479
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:17:24 น.
28
1073180140
73020028
180140
วัดกกตาล
watkoktanschool
นายอุบล กิ่งนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ต้นลาน
สัมปทวน
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
komtawan2499@gmail.com
www.thaischool.net/koktan
สัมปทวน
034-338810
034338810
15 มิถุนายน 2472
4
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
164
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:54 น.
29
1073180132
73020030
180132
บ้านห้วยพลู
banhuyplu
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้าน คลองบางปลาดุก
ห้วยพลู
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banhuyplu@gmail.com
ห้วยพลู
034-990041
034-990041
17 มิย. 2484
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
129
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:51 น.
30
1073180163
73020031
180163
วัดท้องไทร
Watthongsai
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท้องไทร
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
tongsai.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
แหลมบัว
034109917
034208383
17 กันยายน 2477
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
147
8
13 กันยายน 2562 เวลา 10:03:09 น.
31
1073180160
73020032
180160
บ้านห้วยกรด
Banhuaygrod
นางสาวณัฐรดา แก้วจิตรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยกรด
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banhuaygrod@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180160
แหลมบัว
034-109915
2501
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
93
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:29 น.
32
1073180161
73020033
180161
วัดโคกเขมา
Watkokamao
นางวิริยา ธุวภัทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกเขมา
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
khokkhamaoschool@gmail.com
watkhokhamao.com
แหลมบัว
034-900021
034208029
2478
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
157
8
24 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:02 น.
33
1073180162
73020034
180162
วัดทุ่งน้อย
wattungnoi
นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทุ่งน้อย
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattungnoi7301@gmail.com
แหลมบัว
034-208040
034-208040
17/09/2472
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:38:02 น.
34
1073180184
73020035
180184
วัดบางภาษี
Bangpasri
นางจันทิรา รัตนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ปากคลองบางภาษี
คลองนกกระทุง
บางเลน
นครปฐม
73130
bangpasri.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180184
คลองนกกระทุง
034-392012
034392012
14 มิถุนายน 2481
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:08:18 น.
35
1073180202
73020036
180202
บ้านคลองนกกระทุง
Banklongnokkratoong
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองนกกระทุง
คลองนกกระทุง
บางเลน
นครปฐม
73130
nokkratoong@gmail.com
คลองนกกระทุง
034-109919
-
2485
40
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:51 น.
36
1073180168
73020037
180168
วัดลานคา
Watlanca
นางศิวิไล ทีคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านลานคา
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
034-993241-3
034993242
12 กุมภาพันธ์ 2478
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
324
12
29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:42 น.
37
1073180192
73020038
180192
วัดดอนยอ
watdonyor
นายศุภชาติ เกษมจิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนยอ
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
donyor53@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180192
ดอนตูม
034-371248
034371248
17 มิถุนายน 2481
28
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
161
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:58 น.
38
1073180193
73020039
180193
วัดลาดสะแก
wadladsakae
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ลาดสะแก
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
ดอนตูม
034-900017
27 สิงหาคม 2481
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
8
10 สิงหาคม 2560 เวลา 01:03:04 น.
39
1073180173
73020040
180173
วัดไผ่สามตำลึง
watphaisamtamlungschool@gmail.com
นางสาววิไล วาราชะนนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ไผ่สามตำลึง
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watphaisamtamlungschool@gmail.com
-
ไทรงาม
034-992524
034992524
24 มิถุนายน 2481
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
40
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:47:34 น.
40
1073180204
73020041
180204
วัดโพธิ์
watpho
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางไทร
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watphoschool2010@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180204
ไทรงาม
034-992042
034-992042
01/08/2465
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
347
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:34 น.
41
1073180205
73020042
180205
วัดไผ่จรเข้
watpaijorakae
นางจุฑามาศ นุชนาถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ไผ่จรเข้
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
paijorakae@hotmail.com
ไทรงาม
0987463712
034992198
2481
68
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
23
7
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:52 น.
42
1073180206
73020043
180206
วัดเกษตราราม
Watkasettraram
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คลองญี่ปุ่นใต้
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watkasettraramschool@gmail.com
-
ไทรงาม
034-310375
-
5 มิถุนายน 2481
46.2
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:16 น.
43
1073180203
73020044
180203
วัดพระมอพิสัย
watpramorpisai
นายวิริยะ โภคาพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 พระมอพิสัย
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
watpramorpisaischool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180203
นราภิรมย์
034-900014
034-900014
2477
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
115
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:25:27 น.
44
1073180186
73020045
180186
บ้านนราภิรมย์
bannarapirom
พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นราภิรมย์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
bannarapirom.991@gmail.com
นราภิรมย์
034-967022
034-967022
25 ตุลาคม 2482
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:15:28 น.
45
1073180187
73020046
180187
วัดสว่างอารมณ์
watsawangarom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สว่างอารมณ์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
watsawangaromschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180187&page=info
นราภิรมย์
034962370
034962370
2481
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:05 น.
46
1073180185
73020047
180185
วัดนราภิรมย์
watnaraphirom school
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านคลองนราภิรมย์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
narapiromsc@gmail.com
watnara.com
นราภิรมย์
034-900039
034396060
22 สิงหาคม 2481
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
641
23
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:22 น.
47
1073180212
73020048
180212
วัดนิลเพชร
Watnilpet
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 5 นิลเพชร
นิลเพชร
บางเลน
นครปฐม
73130
nlpch93@gmail.com
www.wnps.ac.th
อบต.นิลเพชร
034-991528
034991528
2481
60
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
173
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:37 น.
48
1073180213
73020049
180213
วัดบัวปากท่า
watbuapaktha
นายธวัชชัย ใจทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สามขา
นิลเพชร
บางเลน
นครปฐม
73130
watbuapakthaschool@gmail.com
นิลเพชร
034-310929
034-310929
2478
62
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
150
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:48 น.
49
1073180211
73020050
180211
บ้านหนองปรงกาญจนา
bannongprongkanjana
นายสหพล สี่สมประสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองปรง
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
bannongprong.kan124@gmail.com
บัวปากท่า
034-900054
034248170
2520
70
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
14
7
30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:10 น.
50
1073180209
73020051
180209
วัดบอนใหญ่
wadbonyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บอนใหญ่
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbonyai@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180209
บัวปากท่า
034-993028
034-993028
2481
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:50 น.
51
1073180210
73020052
180210
ตลาดเจริญสุข
taladjareansook
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ตลาดญี่ปุ่น
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
taladjaleansookschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180210
บัวปากท่า
034-109923
0961509385
4 กุมภาพันธ์ 2502
77
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
108
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:20 น.
52
1073180208
73020053
180208
วัดบัวหวั่น
watbuawan
นายปัญญา บัววัจนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองบัวหวั่น
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbuawanschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180208
บัวปากท่า
0819425048
034991040
12 มกราคม 2480
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
137
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:17 น.
53
1073180171
73020054
180171
วัดบางไผ่นารถ
Watbangphainatschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท่าทราย
บางไทรป่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbangphainat@gmail.com
บางไทรป่า
034-994314
034994314
พ.ศ. 2468
52
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
149
8
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:37:25 น.
54
1073180172
73020055
180172
วัดผาสุการาม
watpasukaram
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ต้นตาล
บางไทรป่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watpa.sch@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180172
บางเลน
034-391050
-
2520
42
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:10 น.
55
1073180189
73020056
180189
วัดบางปลา
bangpla
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บางปลา
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
bangpla2553@gmail.com
wbangpla.com/
บางปลา
034994717
034994717
15/08/2482
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
150
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:39 น.
56
1073180190
73020057
180190
วัดเกาะแรต
watkohrat
นายไพรัช ปรีสำเนียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เกาะแรต
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
watkohrat61@gmail.com
watkohratschool.net
บางปลา
034-995448
034995448
พ.ศ.2476
32
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:13:15 น.
57
1073180191
73020058
180191
ตลาดเกาะแรต
taladkohrat
นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ตลาดเกาะแรต
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
taladkorat@gmail.com
บางปลา
034-995074
034-995074
9 ตุลาคม พ.ศ. 2482
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
11
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30:39 น.
58
1073180196
73020059
180196
วัดรางกำหยาด
Watranggumyard
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 รางกำหยาด
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
rangkumyard@gmail.com
บางภาษี
034-310975
-
14 มิถุนายน 2466
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:51 น.
59
1073180197
73020060
180197
ตลาดรางกระทุ่ม
Taradranggatum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตลาดรางกระทุ่ม
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
Taradranggatum@gmail.com
tt.igetweb.com
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
034-392097
034-392098
1 สิงหาคม 2476
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
190
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:34 น.
60
1073180199
73020062
180199
บ้านรางปลาหมอ
banrangplamao
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านรางปลาหมอ
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
banlangplamao@gmail.com
อบต.บางภาษี
034-900012
034-248171
1 มีนาคม 2500
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
31
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:48 น.
61
1073180200
73020063
180200
บ้านคลองพระมอพิสัย
banklongpramopisai
นายสุกัญญา สาระศาลิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านคลองพระมอพิสัย
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
banklongramopisai93@gmail.com
บางภาษี
034-900013
034391051
2502
32
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
7
03 เมษายน 2562 เวลา 09:53:33 น.
62
1073180201
73020064
180201
วัดบึงลาดสวาย
watbungladsawai
นายภูวเดช สว่างวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บึงลาดสวาย
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
watbungladsawaischool@gmail.com https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย/138491066240140
watbungladsawaischool.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180201
บางภาษี
034-900010
034900010
19 มิถุนายน 2481
52
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
461
14
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:29 น.
63
1073180182
73020065
180182
วัดสุขวัฒนาราม
Watsukawatnaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บางระกำ
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
watsukawatnaram@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180182
บางระกำ
034-310258
034-310258
15 มิถุนายน 2466
18
15.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
112
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:50 น.
64
1073180188
73020066
180188
ไทยรัฐวิทยา ๔
thairathwittaya 4
นางสาวพรชนก อยู่เย็น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บางขโมย
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
thairath04@gmail.com
thairath4school.obec.go.th
บางระกำ
034-276234
034-276234
1 พฤษภาคม 2523
18
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
133
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:37:26 น.
65
1073180195
73020067
180195
บ้านหนองปรง
Bannongprong
นางวิริยา ธุวภัทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหนองปรง
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
bannongprongscl@gmail.com
-
อบต.บางระกำ
034906906
26 สิงหาคม 2481
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:24 น.
66
1073180194
73020068
180194
วัดเกษมสุริยัมนาจ
watkasemsuriyamanat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองบางยุง
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
watkasem@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180194
บางเลน
034-392016
034392016
2470
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
134
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 07:50:48 น.
67
1073180167
73020069
180167
บ้านประตูน้ำพระพิมล
Banpratoonumprapimon
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
pratunumprapimon@gmail.com
เทศบาลตำบลบางเลน
034-301521
034301521
09062503
40
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
305
12
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00:43 น.
68
1073180165
73020070
180165
บ้านบางเลน
Banbanglen
นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บางเลน
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
banbanglen@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180165
บางเลน
034-392013
034-392013
11 ตุลาคม 2462
37
2.00
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
525
17
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:12:06 น.
69
1073180166
73020071
180166
บ้านไผ่คอกวัว
Banphaikaihokwua
นายทิวากร อาจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ไผ่คอกวัว
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
-
-
อบต.บางเลน
034-963346
034-963346
28/01/2482
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 11:48:41 น.
70
1073180174
73020072
180174
วัดบางหลวง
Watbangluang
นายธเนศ ปานอุทัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บางหลวง
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
watbangluangschool@gmail.com
www.wadbangluang.ac.th/
ตำบลบางหลวง
034-399071
034399071
19 สิงหาคม พ.ศ. 2465
50
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
630
23
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:16:56 น.
71
1073180175
73020073
180175
วัดบางน้อยใน
bangnoynai
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บางน้อยใน
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
ิb.n.n.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180175
บางหลวง
034-399123
034399123
2481
60
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:44 น.
72
1073180176
73020074
180176
วัดราษฎร์สามัคคี
Watradsamugkee
นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บางหวาย
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
watradsamugkee@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1073180176&Area_CODE=7302
บางหลวง
0915545697
-
2481
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
65
8
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:07 น.
73
1073180207
73020077
180207
บ้านหนองมะม่วง
Bannongmamoung
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านหนองมะม่วง
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73130
bnmm137@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180207
บางหลวง
034-900008
034-900008
2483
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:35:14 น.
74
1073180169
73020078
180169
บ้านไผ่ล้อม
BANPHAILOM
นางอำไพ โสดาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ไผ่ล้อม
ไผ่หูช้าง
บางเลน
นครปฐม
73130
banphailom@hotmail.com
http://school.obec.go.th/banpailom/
ไผ่หูช้าง
034248252
034248252
24/06/2501
50
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
6
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:01:34 น.
75
1073180170
73020079
180170
วัดไผ่หูช้าง
watphaihuchang
นายสุชาติ เลิศลบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ไผ่หูช้าง
ไผ่หูช้าง
บางเลน
นครปฐม
73130
phaihuchang@gmail.com
www.phc.ac.th
ไผ่หูช้าง
034-994046-7
034-994046
2481
41
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
253
11
22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:46:58 น.
76
1073180181
73020080
180181
วัดลำพญา
watlampaya
นายสมมารถ ศิริสมพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านลำพญา
ลำพญา
บางเลน
นครปฐม
73130
watlampaya_sch@thaimail
http://school.obec.go.th/watlampaya/home.html
เทศบาลตำบลลำพญา
034967024
034967024
16/04/2469
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 17:26:25 น.
77
1073180183
73020081
180183
วัดเวฬุวนาราม
Watwayruwanaram
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเวฬุวนาราม
ลำพญา
บางเลน
นครปฐม
73130
Watwayruwanaramschool@gmail.com
-
ลำพญา
034-900006
-
14 มกราคม 2481
26
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
210
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:09:29 น.
78
1073180180
73020082
180180
วัดศิลามูล
watsilamul
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองท่อ
หินมูล
บางเลน
นครปฐม
73190
watsilamulschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180180
หินมูล
034-399069
034-399069
27092477
58.9
12.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
205
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:15:18 น.
79
1073180179
73020083
180179
บ้านไผ่หลวง
banphailuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านไผ่หลวง
หินมูล
บางเลน
นครปฐม
73190
banphailuangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180179
หินมูล
034-109934
-
22042488
43
20.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:39 น.
80
1073180226
73020084
180226
บ้านกระทุ่มล้ม
Bankrathumlom
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองตามล
กระทุ่มล้ม
สามพราน
นครปฐม
73220
ktl_55@hotmail.co.th
www.bktl.ac.th
กระทุ่มล้ม
02-429-6189
02-429-2164
พ.ศ.2478
35
25
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
1,277
41
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:18 น.
81
1073180227
73020085
180227
บ้านเพลินวัฒนา
banplernwattana
นายประภาส จันทโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองถั่วผี
กระทุ่มล้ม
สามพราน
นครปฐม
73200
banplernwattana@gmail.com
www.banplernwattana.com
บ้านเพลินวัฒนา
02-4312305
02-4312305
2482
90
65
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
240
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:01 น.
82
1073180214
73020086
180214
วัดปรีดาราม
watpreedaram school
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดปรีดาราม
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
Watpreedaramschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180214
คลองจินดา
034-397068
034-397068
1 ตุลาคม พ.ศ.2477
18
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
272
10
25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:09:37 น.
83
1073180215
73020087
180215
บ้านคลองจินดา
Banklongjinda
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองจินดา
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banklongjinda@gmail.com
คลองจินดา
034-307079
-
2514
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:46 น.
84
1073180216
73020088
180216
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
Banpadmon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านพาดหมอน
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banpadmon@gmail.com
คลองจินดา
034-397103
034-397103
25 กันยายน 2481
30
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:47 น.
85
1073180217
73020089
180217
วัดวังน้ำขาว
watwangnamkhaw
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านวังน้ำขาว
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
wnkschool@hotmail.com
www.wnkschool.org
คลองจินดา
034-397321
034397321
05/09/2481
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
168
11
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:26 น.
86
1073180235
73020090
180235
บ้านฉาง
BANCHANG
นายชำนาญ สังข์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บึงบางช้าง
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banchang96@gmail.com
คลองจินดา
034-310830
034310830
2481
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
13 มีนาคม 2562 เวลา 13:27:17 น.
87
1073180232
73020091
180232
วัดบางช้างเหนือ
watbangchangnoeschool
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองใหม่
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
wn_school@hotmail.com
คลองใหม่
034-323757
034323757
18 พฤศจิกายน 2475
8.8
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:34 น.
88
1073180234
73020092
180234
บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
Bandonthong
นายปรารภ หลงสมบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนทอง
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bandonthong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180234
คลองใหม่
034-980191
034-980191
11 กันยายน 2481
16
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:44 น.
89
1073180249
73020093
180249
บ้านคลองใหม่
bankongmai
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สะแกเล็ก
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bankongmai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
-
034-326554
034326554
26 มิถุนายน 2482
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
220
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:54 น.
90
1073180221
73020094
180221
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
watrasattaram
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปลายคลองตาปลั่ง
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
watrat2553@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180221&Area_CODE=7302
ตลาดจินดา
034881738
034881738
8 มิถุนายน 2481
32
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
99
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:26 น.
91
1073180219
73020095
180219
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
RONGPOCHAMUPATOM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปลายนา
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
luangporcham@gmail.com
ตลาดจินดา
034-388368
034388368
2523
35.9
15.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
4
2
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:21:31 น.
92
1073180220
73020096
180220
บ้านตากแดด
Bantakdaed School
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตากแดด
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
bantakdaadschool@gmail.com
bantakdaed.wordpress.com/
ตำบลตลาดจินดา
034982144
034982144
2482
27
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:48:37 น.
93
1073180218
73020097
180218
วัดจินดาราม
Watjindaram
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ตลาดจินดา
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
jindaram.school@gmail.com
www.jindaram.org
ตลาดจินดา
034-981306
034981306
1/10/2477
25
21
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
716
22
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:05 น.
94
1073180247
73020098
180247
วัดทรงคนอง
watsongkanong
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คลองประดู่
ทรงคนอง
สามพราน
นครปฐม
73210
watsongkanong_ict@hotmail.com
www.schoolweb.in.th/watsongkanong/
ทรงคนอง
034-318016
034-318016
พ.ศ.2465
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
224
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:06:27 น.
95
1073180241
73020099
180241
วัดท่าข้าม
wattakam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าข้าม
ท่าข้าม
สามพราน
นครปฐม
73110
watthakam54m3@gmail.com
www.wtkschool.ac.th
ท่าข้าม
034-292278
034292278
17/09/2479
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
189
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:44:00 น.
96
1073180245
73020100
180245
บ้านท่าตลาด
BANTATALAD
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ตลาดใหม่
ท่าตลาด
สามพราน
นครปฐม
73110
bantatalad60@gmail.com
ท่าตลาด
034-321722
034321722
5 มิถุนายน 2476
15
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
232
10
29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:29:25 น.
97
1073180223
73020101
180223
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
WATDONWAI SCHOOL
นายวีระ พูลสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดอนหวาย
บางกระทึก
สามพราน
นครปฐม
73210
doctor_ood@hotmail.com
www.watdonwai.ac.th
บางกระทึก
034-393659
034288068
1 กรกฎาคม 2466
16
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
1,201
38
25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:29:50 น.
98
1073180224
73020102
180224
คลองบางกระทึก
KlongbangkraturkSchool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองบางกระทึก
บางกระทึก
สามพราน
นครปฐม
73210
kbschool84@gmail.com
kb84.com
เทศบาลตำบลบางกระทึก
024827129
024827129
18
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
353
16
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:16 น.
99
1073180230
73020103
180230
บ้านหัวอ่าว
Banhuaao
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หัวอ่าว
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
pikulkaem@hotmail.com
บางช้าง
034-324790
034-324790
พ.ศ.2496
18
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:09:26 น.
100
1073180240
73020104
180240
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
watchoenglen school
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ศีรษะย่าน
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
varjeab1@gmail.com
บางช้าง
0-3497-9473
0-3497-9473
7 กันยายน 2463
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
148
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:31:12 น.
101
1073180233
73020105
180233
วัดบางช้างใต้
Watbangchangtai
นายสมบูรณ์ วิริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางช้าง
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
wattai.1234@gmail.com
www.bct.ac.th
บางช้าง
034-321462
034-321462
10 มิถุนายน 2464
10
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
274
10
01 เมษายน 2561 เวลา 19:34:39 น.
102
1073180231
73020106
180231
บ้านบางม่วง
banbangmuang
นางสาวดารินนา ปานเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบางม่วง
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
banbangmuang@gmail.com
บางช้าง
034-324400
034324400
16/4/2484
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:05:24 น.
103
1073180228
73020107
180228
บ้านบางเตย
Banbangtoey
นางวีนา แก้วอนุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คอราง
บางเตย
สามพราน
นครปฐม
73120
baanbangtoey.school@gmail.com
อบต.บางเตย
034-109829
034-109829
2482
15
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
231
9
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:33:01 น.
104
1073180238
73020109
180238
บ้านบางประแดง
Banbangpradang
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางประแดง
บ้านใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bpd@hotmail.co.th
-
บ้านใหม่
034979432
034979432
2482
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
147
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:49:52 น.
105
1073180243
73020110
180243
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
WATSANPHET
นางบุหงา วิริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คลองสรรเพชญ
ยายชา
สามพราน
นครปฐม
73110
watsanphet@hotmail.com
www.watsanphet.com
ยายชา
034-311091
034311091
พ.ศ.2445
12
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
372
16
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:27:34 น.
106
1073180244
73020111
180244
วัดเดชานุสรณ์
Watdachanusorn
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ใต้วัด
ยายชา
สามพราน
นครปฐม
73110
dechar.dechar919@gmail.com
อบต.ยายชา
034-321970
034-321970
1 กันยายน 2465
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:54:09 น.
107
1073180248
73020112
180248
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
watraikhing
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ไร่ขิง
ไร่ขิง
สามพราน
นครปฐม
73210
Watraikhing04059.136@gmail.com
school.obec.go.th/Watraikhing
ไร่ขิง
034-321204
034-321204
1 กรกฎาคม 2466
18
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
88
1,832
48
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:16:37 น.
108
1073180222
73020113
180222
วัดท่าพูด
Watthapood
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ท่าพูด
ไร่ขิง
สามพราน
นครปฐม
73210
thapood_60@hotmail.com
www.watthapoodschool.ac.th/
เทศบาลเมืองไร่ขิง
034-318232
034318717
ก่อน พ.ศ.2464
18
18
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
1,212
37
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:49 น.
109
1073180242
73020115
180242
บ้านดงเกตุ
bandongkate
นางโสภา มีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดงเกตุ
สามพราน
สามพราน
นครปฐม
73110
dongkate1@gmail.com
http://school.obec.go.t
สามพราน
034-385312
034385312
พ.ศ.2499
14
2.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
313
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:57 น.
110
1073180246
73020116
180246
วัดหอมเกร็ด
wathomkred
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ต้นไทร
หอมเกร็ด
สามพราน
นครปฐม
73110
wathomkred@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180246
หอมเกร็ด
034-321772
034-321772
6/06/2462
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
546
18
08 มิถุนายน 2562 เวลา 12:40:23 น.
111
1073180225
73020117
180225
บ้านหอมเกร็ด
banhomkred school
นายเจน เกิดโพชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางพิกุล
หอมเกร็ด
สามพราน
นครปฐม
73110
banhomked@gmail.com
หอมเกร็ด
0625491635
034393084
26 มีนาคม 2481
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
140
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:08 น.
112
1073180237
73020119
180237
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
banklongludomyai
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 อ้อมใหญ่
อ้อมใหญ่
สามพราน
นครปฐม
73160
banklonglud@gmail.com
อ้อมใหญ่
024207115
028125451
พ.ศ.2481
16
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
224
8
05 กันยายน 2562 เวลา 11:02:32 น.
113
1073180254
73020120
180254
บุณยศรีสวัสดิ์
boonyasrisawaschool
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองโยงใหม่
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
boonyasrisawadschool@gmail.com
boonyaschool.zzl.org
คลองโยง
034-246146
034-246147
14/09/2514
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
469
16
13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:15 น.
114
1073180255
73020121
180255
บ้านคลองสว่างอารมณ์
Banklongswangarom
นายณฐดนย์ เย็นใจมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 สหกรณ์
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
คลองโยง
034-987324
034-987324
09/02/2497
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
118
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:11 น.
115
1073180256
73020122
180256
วัดมะเกลือ
watmaklier
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 39/3
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
mkl.55@hotmail.com
-
คลองโยง
034-966487
034-966487
พ.ศ.2476
20
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
28
583
21
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:37:10 น.
116
1073180253
73020123
180253
บ้านคลองโยง
Banklongyong
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คลองโยง
มหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
banklongyongschool@gmail.com
facebook.com/banklongyongschool
มหาสวัสดิ์
-
-
1 เมษายน 2500
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
167
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:11 น.
117
1073180251
73020124
180251
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
Mahasawat School
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ศาลานกกระจอก
มหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
Mahasawat2481@hotmail.co.th
มหาสวัสดิ์
0625496535
034299062
2481
10
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
06 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:07:20 น.
118
1073180252
73020125
180252
วัดสาลวัน
watsalawan
นายอรรณพ พรหมเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สาลวัน
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
salawan56@windowslive.com
ตำบลศาลายา
034-109828
1 พฤศจิกายน 2477
16
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
226
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:05 น.
119
1073180250
73020126
180250
วัดสุวรรณาราม
WATSUWANNARAM
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดสุวรรณาราม
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
watsuwannaram.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180250
ศาลายา
034-109937
034109937
1 กันยายน 2477
10
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
179
8
29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:54:09 น.
120
1073180257
73020127
180257
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
PHRATAMNAKSUANKULARB MAHAMOMGKOL SCHOOL
นางจำเริญ สีมารัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ศาลายา
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
psms1998@gmail.com
psmschool.ac.th
ศาลายา
034-297666
024313620
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
20
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
86
1,795
48
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:56 น.