ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1084640198
84020001
640198
วัดชยาราม
Watchayaram School
นายประทิน รักษาคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 1 ตลาดไชยา
ตลาดไชยา
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
watchayaram@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
077431122
16 กรกฎาคม 2479
45
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
433
14
20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:59:45 น.
2
1084640201
84020002
640201
สารภีอุทิศ
Sarapheeuthid School
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 1 ท่าโพธิ์
ตลาดไชยา
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
077431130
2457
48
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:12:17 น.
3
1084640202
84020003
640202
บ้านตะกรบ
Bantakrob
นางสาวปิยมาส เต้งชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 2 บ้านตะกรบ
ตะกรบ
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
ตะกรบ
0 7738 0143
2482
60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
120
9
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:29 น.
4
1084640205
84020004
640205
บ้านห้วยพุน
Banhuayphun
นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 2
หมู่ 4 บ้านห้วยพุน
ตะกรบ
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
?????
077274315
077274345
12 มิถุนายน 2483
50
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
147
11
10 เมษายน 2560 เวลา 11:35:43 น.
5
1084640208
84020005
640208
วัดวิชิตธาราราม
Watvichittararam
นายบรรณจง พงประยูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 5 บ่อคา
ตะกรบ
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
watvichit_2555@hotmail.co.th
gg.gg/vatwichitthararam
อบต.ตะกรบ
077380351
-
พ.ศ.2461
62
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
104
6
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:34:31 น.
6
1084640207
84020006
640207
วัดไตรรัตนากร
Wattrirattanakorn
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 3 วัดตะเคียน
ทุ่ง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
wattrirattanakorn_school@hotmail.co.th
-
ทุ่ง
-
-
01 มกราคม 2484
47
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:52:33 น.
7
1084640203
84020008
640203
บ้านนาแค
Bannakae
นางดวงกมล มากชูทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 6 บ้านนาแค
ทุ่ง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
bannaca@hotmail.com
-
ทุ่ง
077228954
-
15 พฤษภาคม 2501
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
9
13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:44 น.
8
1084640204
84020009
640204
บ้านหนองมน
Bannongmon
นายชาตรี ปี้บ้านท่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 5 บ้านหนองมน
ทุ่ง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
bannongmon_2011_@hotmail.com
gg.gg/bannongmon
ทุ่ง
077431536
-
2518
41
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
16 มกราคม 2561 เวลา 22:06:00 น.
9
1084640183
84020010
640183
บ้านนา
Banna
นายราชันย์ อักษรเผือก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 1
หมู่ 1 บ้านนา
ปากหมาก
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
ปากหมาก
077294262
2545
100
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:12:46 น.
10
1084640184
84020011
640184
บ้านห้วยตาหมิง
Banhuaytaming
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 1
หมู่ 6 บ้านห้วยตาหมิง
ปากหมาก
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
ปากหมาก
077923604
077923604
2531
ุ68
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
249
12
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:40:48 น.
11
1084640185
84020012
640185
บ้านพรุยายชี
Banpruyaichi
นายปราโมช จุลเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 1
หมู่ 4 พรุยายชี
ปากหมาก
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
http://www.gg.gg/cp_sch
อบต.ปากหมาก
077923119
077923119
15 มิถุนายน 2482
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
408
16
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:17:51 น.
12
1084640186
84020013
640186
วัดวิโรจนาราม
watwirotjanaram school
นายสมชาย สูนกามรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 1
หมู่ 2 ปากหมาก
ปากหมาก
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
watvirod_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640186
ปากหมาก
077380142
-
1 พฤษภาคม 2467
59
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
192
11
10 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41:52 น.
13
1084640188
84020014
640188
บ้านคลองไม้แดง
Klongmaidang
นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 1
หมู่ 7 คลองไม้แดง
ปากหมาก
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
www.banklongmaidang.ac.th
ปากหมาก
077380240
3 มีนาคม 2542
90
43
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
446
19
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:40:32 น.
14
1084640189
84020015
640189
บ้านลุ่มชุมแสง
Banlumchumsang
นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 1
หมู่ 4 วังหลุมภี
ป่าเว
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
http://gg.gg/banglum1
ป่าเว
077274313
-
1 พฤษภาคม 2513
52
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
131
8
03 กันยายน 2560 เวลา 15:57:56 น.
15
1084640191
84020016
640191
บ้านห้วยไผ่
Banhuypai
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 1
หมู่ 6 ห้วยไผ่
ป่าเว
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
muadsuk2519_@hotmaill.com
ป่าเว
077274314
1 พฤษภาคม 2516
60
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:44:10 น.
16
1084640192
84020017
640192
วัดเขาพนมแบก
watkhaopanombaek
นายศุภฤกษ์ สีจง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา1
หมู่ 4 เขาพนมแบก
ป่าเว
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
-
อบต.ป่าเว
077380146
-
9ตุลาคม2482
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:00:43 น.
17
1084640193
84020018
640193
วัดเดิมเจ้า
WATDERMCHAW
นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 1
หมู่ 5 บ้านเดิมเจ้า
ป่าเว
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
ป่าเว
2464
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:20:55 น.
18
1084640195
84020019
640195
วัดเววน
watwavon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา1
หมู่ 1 บ้านมณฑล
ป่าเว
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
ป่าเว
077431538
2466
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:07:19 น.
19
1084640209
84020020
640209
บ้านเหนือน้ำ
Bannernam
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา2
หมู่ 4 บ้านเหนือน้ำ
พุมเรียง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
azeeyah_anus@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640209
บ้านเหนือน้ำ
088-4429792
-
29 /11 /2545
100
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:03:12 น.
20
1084640211
84020022
640211
วัดพุมเรียง
Watphumreing School
นายสังเวียน สมทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 2
หมู่ 1 บ้านล่าง
พุมเรียง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
wpr_01@hotmail.co.th
www.wpr.ac.th
เทศบาลตำบลพุมเรียง
077431995
077454769
พ.ศ.2482
42
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
389
16
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:56:48 น.
21
1084640212
84020023
640212
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
Watpotaram
นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 2
หมู่ 3 นอกค่าย
พุมเรียง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
watphotaram@hotmail.co.th
-
เทศบาลตำบลพุมเรียง
077454774
-
2 / 12 / 0545
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:06:38 น.
22
1084640181
84020024
640181
บ้านทือ
Bantue
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 3 บ้านทือ
โมถ่าย
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
-
อบต.โมถ่าย
0896500248
-
15 พ.ค. 2482
43
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:12:26 น.
23
1084640182
84020025
640182
บ้านทุ่งนางเภา
Thungnangpoa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 6 ทุ่งนางเภา
โมถ่าย
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
-
โมถ่าย
077380141
-
16 พฤษภาคม 2517
48
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
8
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:19:19 น.
24
1084640187
84020026
640187
วัดสุทธาวาส
Wat Sutthawas
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยา 3
หมู่ 2 บ้านกลาง
โมถ่าย
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
gotomorrow@live.com
gg.gg/watsutawad
องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
077454003
077454003
9 พฤษภาคม 2462
50
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
274
11
01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:01:29 น.
25
1084640197
84020027
640197
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
wadjay(sutthaburarat)
-
ประถมศึกษา
ไชยา3
หมู่ 4 ปากท่อ
เลม็ด
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
http://gg.gg/watjay
เลม็ด
077431540
-
2497
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
6
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:10:49 น.
26
1084640199
84020028
640199
วัดธารน้ำไหล
wudtannumlai
นายไชยยุทธ คงอภัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 6 ปากด่าน
เลม็ด
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
wudtannumlai@hotmail.com
เลม็ด
077431540
077431541
1 พฤษภาคม 2496
41
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:46:32 น.
27
1084640200
84020029
640200
วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
Wat Rattanaram School
นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่
ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 3 วัดแก้ว
เลม็ด
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
-
wrn.ac.th
เลม็ด
077431537
077431537
15 พฤษภาคม 2482
45
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
737
18
09 กันยายน 2560 เวลา 13:26:58 น.
28
1084640196
84020030
640196
บ้านไทรงาม
BANTRAINGAM
นางสาววรรณา สุภาพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา2
หมู่ 7 ไทรงาม
เลม็ด
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
saw_pumtong@hotmail.com
เลม็ด
077228761
24 มิถุนายน 2498
33
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:39:22 น.
29
1084640190
84020031
640190
บ้านสามสัก
Bansamsak
นายวิชิต ไชยสิริวนิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 5 บ้านสามสัก
เวียง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
bansamsak@hotmail.co.th
gg.gg/bansamsak
เวียง
077435506
077435506
2501
38
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
148
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:43:44 น.
30
1084640194
84020032
640194
วัดพระบรมธาตุไชยา
Watpraborummthatchaiya
นางสุภาพร วันนิยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยา 3
หมู่ 3 บ้านโพธิ์
เวียง
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
84110
Host สพฐ.
เวียง
077431444
077431444
01/09/2466
45
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
188
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:46:49 น.
31
1084640283
84020033
640283
บ้านกลาง
Banklang
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ1
หมู่ 5 คลองพา
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
www.bgs.ac.th
คลองพา
077380186
-
9 มิถุนายน 2519
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
279
12
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:22:43 น.
32
1084640284
84020034
640284
บ้านคลองพา
Banklongpa
นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ1
หมู่ 4 คลองพา
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
อบต.คลองพา
077954315
2482
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
134
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36:19 น.
33
1084640285
84020035
640285
บ้านชายท่า
Banchaitha@hotmail.com
นายนิสิต ปานกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 1
หมู่ 1 ชายท่า
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
banchaitha@hotmail.com
http://gg.gg/banchaytha
คลองพา
077954316
16/06/2483
75
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
9
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:51:45 น.
34
1084640288
84020036
640288
บ้านมะม่วงงาม
Ban Mamuang Ngam school
นายสุธีร์ พุทธศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 1
หมู่ 13 บ้านเขาน้อย
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
http://gg.gg/banmamuangngam
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
077380191
-
9 มีนาคม 2502
95
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:45:07 น.
35
1084640267
84020037
640267
บ้านท่าไท
Ban Tha Thai
นายสมพร แก้วมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ1
หมู่ 7 บ้านท่าไทบน
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
thathai997@้hotmail.com
-
คลองพา
077-954317
-
2536
100
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
111
9
01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:46 น.
36
1084640272
84020038
640272
บ้านขวัญพัฒน์
Bankhwanpat
นางสุภลักน์ งามโฉม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 1
หมู่ 8 ขวัญพัฒน์
คลองพา
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
bankhwanpat@gmail.com
คลองพา
0935746744
5 พฤษภาคม 2530
101
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
175
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:18:18 น.
37
1084640266
84020039
640266
บ้านควนสูง
bankhuansoong
นางอุรา คลังวัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 1
หมู่ 10 ควนสูง
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
www.bankhuansoong.ac.th
คันธุลี
077380193
15พฤษภาคม 2516
83
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
12
30 มิถุนายน 2560 เวลา 15:22:57 น.
38
1084640268
84020040
640268
บ้านคันธุลี
bankanthuli
นายโสภณ จันนาป่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ1
หมู่ 2 คันธุลี
คันธุลี
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
อบต.คันธุลี
077274303
15 พฤษภาคม 2482
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
200
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:40:15 น.
39
1084640269
84020041
640269
วัดสังขประดิษฐ์
Watsangkhapradit
นายสมชาติ ทองสมุทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 1
หมู่ 3 ดอนชุม
คันธุลี
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
Suneeprompradit@gmail.com
คันธุลี
077380192
-
10 มิถุนายน 2453
75
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:41:50 น.
40
1084640258
84020044
640258
ตลาดหนองหวาย
Taladnongvai
นายดุสิต ไชยเจตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 2
หมู่ 4 วัดพิเนก
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
www.nongvai.com
เทศบาลตำบลท่าชนะ
077381251
077381251
พ.ศ. 2472
80
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
557
19
07 มิถุนายน 2560 เวลา 09:40:09 น.
41
1084640260
84020045
640260
บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ฺBanpaknuthakrajai School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 7 บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
ท่าชนะ
077381510
17 /06/2483
90
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:11:46 น.
42
1084640261
84020046
640261
บ้านหนองปรือ
Bannongprue
นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 8 บ้านหนองปรือ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
bannongprue.119@gmail.com
http://gg.gg/bannongprue
อบต. ท่าชนะ
077954322
-
07/05/2502
78
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
12 ตุลาคม 2560 เวลา 12:11:42 น.
43
1084640263
84020047
640263
วัดชัยธาราวาส
Wadchaitharawas
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 3 ดอนชาย
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
wimchu2212@obecmail.obec.go.th
http://gg.gg/wadchaitharawas
อบต.ท่าชนะ
0819680956
-
2443
80
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
19
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:51:02 น.
44
1084640264
84020048
640264
วัดสุมังคลาราม
watsumungkalaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 5 ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
-
อบต.ท่าชนะ
077262364
-
2481
ึ75
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:19:09 น.
45
1084640273
84020049
640273
บ้านเกาะมุกด์
BANKUMOG
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 3
หมู่ 6 เกาะมุกด์
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
www.bankohmook.km@gmail.com
ประสงค์
077-924547
077-924547
15 พฤษภาคม 2482
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
140
11
06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:26:36 น.
46
1084640274
84020050
640274
บ้านดอนมะกอก
Bandonmakok
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ3
หมู่ 2 ดอนมะกอก
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
ประสงค์
0925575243
02/06/2503
70
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:30:04 น.
47
1084640275
84020051
640275
บ้านศรีพนม
bansripanom
นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 3
หมู่ 10 ศรีพนม
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
anupong@bansripanom.com
www.bansripanom.com
ประสงค์
077380187
12/05/2502
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
90
12
09 มกราคม 2561 เวลา 13:08:54 น.
48
1084640280
84020052
640280
วัดมหาถูปาราม
wadmahatoparam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 3
หมู่ 5 วัดตก
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
wadmahatoparam-school@hotmail.com
อบต.ประสงค์
077274311
-
22/09/2481
75
ุ6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
25 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:27:14 น.
49
1084640276
84020054
640276
บ้านอู่ตะเภา
Banautapao
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 3
หมู่ 4 อู่ตะเภา
ท่าชนะ
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
www.banautapao.com
ประสงค์
077380180
2508
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
215
9
10 มิถุนายน 2560 เวลา 10:46:40 น.
50
1084640277
84020055
640277
วัดกาฬสินธุ์
Watkalasin
นายปรีชา สัจจากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)
หมู่ 3 น้ำดำ
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
www.watkalasin.ac.th
???????
0892915158
9 มิถุนายน 2489
85
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
175
12
24 ตุลาคม 2560 เวลา 23:44:22 น.
51
1084640278
84020056
640278
บ้านคลองรอก
klongrok
นายวิจิตร สายนุ้ย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 3
หมู่ 15 คลองรอก
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
www.banklongrok.ac.th
ประสงค์
077380179
16 พฤษภาคม 2529
79
39
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
409
15
10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:45:11 น.
52
1084640279
84020057
640279
บ้านคลองสงค์
Banklongsong
นายธวัช เฮ่าหนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่าชนะ 3
หมู่ 13 คลองโสด
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
meepr@hotmail.com
www.banklongsong.ac.th
อบต.ประสงค์
077924076
077924076
พ.ศ.2528
120
25
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
42
657
27
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:30:34 น.
53
1084640282
84020058
640282
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
Tor Chor Dor Rajphitak
นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 3
หมู่ 11 พรุเรียน
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
tcd_rajphitak@hotmail.com
ประสงค์
077380188
07/06/2529
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
9
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:25:13 น.
54
1084640265
84020059
640265
วัดอัมพาวาส
Watumpawas
นางศิราณี รัตนถิรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 7 ท่าม่วง
วัง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
http://data.bopp-obec.info/web/?
อบต.วัง
077380278
-
15 มิถุนายน 2483
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:21:57 น.
55
1084640262
84020060
640262
วัดขจรบำรุง
vatkhajon
นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ 2
หมู่ 3 บ้านหาดสมบูรณ์
วัง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
วัง
2480
72
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
185
11
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:18:17 น.
56
1084640259
84020061
640259
บ้านดินก้อง
bandinkong
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 2 ดินก้อง
วัง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
วัง
077274300
21กรกฎาคม 2483
65
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:47:04 น.
57
1084640286
84020062
640286
บ้านทุ่งพลับ
Ban Thung Plub
นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ 2
หมู่ 5 ทุ่งพลับ
สมอทอง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
TP st@hotmail.co.th
สมอทอง
-
18 พฤษภาคม 2518
85
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
101
8
11 มกราคม 2561 เวลา 10:54:21 น.
58
1084640287
84020063
640287
บ้านทุ่งเสียน
Banthungsian
นายบรรจง อินทร์คง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าชนะ2
หมู่ 4 หลังเขา
สมอทอง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
banthungsian@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640287
อบต.สมอทอง
0818953952
1 พฤษภาคม 2512
75
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
303
11
07 มิถุนายน 2560 เวลา 08:52:11 น.
59
1084640289
84020064
640289
บ้านหนองเหรียง
BANNOUNGRIANG
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่่าชนะ2
หมู่ 6 หนองเหรียง
สมอทอง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
-
gg.gg/banNRS
สมอทอง
0872732857
-
05/06/2518
85
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
9
25 มกราคม 2561 เวลา 16:06:26 น.
60
1084640290
84020065
640290
วัดศรีสุวรรณ
Watsrisuwan
นายสมพล จีระเจริญพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ2
หมู่ 2 ดอนตะเคียน
สมอทอง
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
Watsrisuwan@gmail.com
www.watsrisuwan.ac.th
สมอทอง
077381252
077381252
15 สิงหาคม 2451
65
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
385
12
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:40:41 น.
61
1084640121
84020066
640121
บ้านตะเคียนทอง
banthakeanthong
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 9 ตะเคียนทอง
กะเปา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
2517
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
9
18 ตุลาคม 2560 เวลา 07:11:38 น.
62
1084640124
84020067
640124
บ้านปากทำเรียง
Banpagtamriang
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 3 ปากทำเรียง
กะเปา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
Banpagtamriang@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
077380157
-
2484
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
13 ธันวาคม 2560 เวลา 03:11:40 น.
63
1084640126
84020068
640126
วัดโกศาวาส
wadkosawas
นายสัมพันธ์ ทองจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 2 กะเปา
กะเปา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
kosa84180@gmail.com
www.wadkosawad.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
210
12
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:13:41 น.
64
1084640127
84020069
640127
วัดอินทราวาส
wadintrawad
นายวชิระ แก้วประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 5 บ้านย่านมะปราง
กะเปา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
nutchanat.b@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
0898732393
-
1 พฤษภาคม 2462
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
235
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:49:24 น.
65
1084640145
84020070
640145
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
Bantonmapraw (Friendship91st)
นายสงัด ออมสิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 6 ต้นมะพร้าว
ถ้ำสิงขร
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
thipatnicha@gmail.com
gg.gg/bantonmapraw
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
077318636
2511
35
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
147
12
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:42 น.
66
1084640146
84020071
640146
บ้านบ่อน้ำผุด
BANBOUNAMPUD
นางจารุณี เทียนไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 9 บ่อน้ำผุด
ถ้ำสิงขร
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
banbornumpud@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1084640146
ถ้ำสิงขร
077954270
-
2516
45
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
8
19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:53:17 น.
67
1084640151
84020072
640151
วัดถ้ำสิงขร
Wattamsingkhorn
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 3 ถ้ำสิงขร
ถ้ำสิงขร
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
sudawan009@yahoo.co.th
-
ถ้ำสิงขร
077-380245
-
พ.ศ. 2451
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
132
8
22 ตุลาคม 2560 เวลา 08:21:12 น.
68
1084640137
84020073
640137
บ้านดอนสุวรรณ
BANDONSUWAN SCHOOL
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 6 โรงกระเบื้อง
ท่ากระดาน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
donsuwanschool@hotmail.com
gg.gg/donsuwanschool
ท่ากระดาน
077294947
077294947
2519
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
235
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 11:45:04 น.
69
1084640140
84020074
640140
บ้านย่านยาว
BANYANYAW
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม
หมู่ 3 บ้านย่านยาว
บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
-
-
-
077380161
-
2498
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:29:37 น.
70
1084640142
84020076
640142
บ้านหินดาน
banhindan
นายธีระสานต์ เทียนไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 2 บ้านหินดาน
ท่ากระดาน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
banhindan@gmail.com
อบต.ท่ากระดาน
077380252
13 มกราคม 2515
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
124
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 08:43:12 น.
71
1084640123
84020077
640123
บ้านปากโตน
banpakton
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 3 บ้านควน
ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
banpakton@hotmail.com
-
อบต.ท่าขนอน
018937312
-
พ.ศ.2482
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
9
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:28:27 น.
72
1084640128
84020078
640128
บ้านโตนยาง
Bantonyang
นางปาณิศา ร่วมจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 8 บ้านโตนยาง
ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
bantonyang@hotmail.com
ท่าขนอน
077380289
พ.ศ.2502
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
183
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:13:12 น.
73
1084640122
84020079
640122
บ้านทรายแก้ว
Bantraykaew
นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 14 บ้านคลองน้อยพัฒนา
ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
bantraykaew@hotmail.co.th
-
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
-
-
20 พฤษภาคม 2512
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
86
8
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:16:04 น.
74
1084640129
84020080
640129
บ้านท่าขนอน
Bantakanon
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 1 บ้านท่าขนอน
ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
wilaisri2010@gmail.com
bantakanonsch.ac.th
ท่าขนอน
077391122
077391122
2456
40
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
466
18
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:07:53 น.
75
1084640120
84020081
640120
คีรีรัฐนิคม
khiriratnikhom
นายสุวัธชัย สายแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 14 หน้าสถานีรถไฟคีรีรัฐนิคม
ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
khirirat_p@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1084640120
ท่าขนอน
077391123
2499
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
177
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:19:10 น.
76
1084640143
84020082
640143
วัดน้ำหัก
watnumhuk
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 4 มาดปัด
น้ำหัก
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
watnumhuk@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640143
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
0631909199
-
28 กรกฎาคม 2462
51
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
153
8
08 ธันวาคม 2560 เวลา 07:34:19 น.
77
1084640148
84020083
640148
บ้านบางขนุน
Banbangkhanun
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม3
หมู่ 2 บ้านบางขนุน
บ้านทำเนียบ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
bangkhanun@hotmail.com
www.banbangkhanunschool.com
บ้านทำเนียบ
077380165
-
2515
63
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
08 ตุลาคม 2560 เวลา 01:47:42 น.
78
1084640150
84020084
640150
มหาราชบ้านแสงอรุณ
Maharatbansangarun
นายอติชาต สันติจิตโต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 6 บ้านแสงอรุณ
บ้านทำเนียบ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
Sangarun.school@gmail.com
www.ma.ac.th
บ้านทำเนียบ
077380160
-
30 พฤษภาคม 2519
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
305
12
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:16:25 น.
79
1084640147
84020085
640147
บ้านน้ำราด
bannumrad
นายสมหมาย ชูอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 4 บ้านน้ำราด
บ้านทำเนียบ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
benchawan857@gmail.com
http://www.bannumrad.com/
บ้านทำเนียบ
077380158
077380158
16 พฤษภาคม 2529
55
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
242
11
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:40:33 น.
80
1084640131
84020086
640131
บ้านทำเนียบ
Bantamneab
นายกฤษฎา คะตะโต
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 5 บ้านทำเนียบ
บ้านทำเนียบ
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
cristhun16@gmail.com
www.btn.ac.th
บ้านทำเนียบ
077393178
077393178
พ.ศ.2510
43
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
394
16
16 ตุลาคม 2560 เวลา 03:37:45 น.
81
1084640144
84020087
640144
วัดนิลาราม
watnilaram
นายศุภผล กุศลชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 6 กาซีเหนือ
บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
nilaram_school@hotmail.com
บ้านยาง
077481105
077481105
13 สิงหาคม 2462
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
112
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:32:16 น.
82
1084640133
84020088
640133
บ้านยาง
banyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม2
หมู่ 1 บ้านยาง
บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
byg_sri2@hotmail.com
บ้านยาง
077391244
2/05/2515
55.6
4.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:45:51 น.
83
1084640139
84020090
640139
บ้านปากหาร
banpakhan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 2 ปากหาร
บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
บ้านยาง
077481101
2498
47
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
21
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:28:47 น.
84
1084640136
84020091
640136
บ้านเชี่ยวหมวง
Banchieomuang School
นายวีระชัย กลับสมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 2
หมู่ 11 เชี่ยวไทร
บ้านยาง
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
-
http://gg.gg/Banchieomuang
อบต.บ้านยาง
077-481097
-
พ.ศ.2482
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:19:50 น.
85
1084640134
84020092
640134
บ้านวังพลาย
นางกนกพร คงรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 5 บ้านวังพลาย
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
ย่านยาว
077-380159
2485
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
8
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:58:45 น.
86
1084640130
84020094
640130
บ้านท่าไคร
banthakrai
นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 3 มะเลาะ
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
banthakrai@gmail.com
-
อบต.ย่านยาว
077931078
-
17/06/2516
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:14:22 น.
87
1084640132
84020095
640132
บ้านบางพระ
BANBANGPRA SCHOOL
นางสุกัญญา ศรทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 7 บางพระ
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
-
-
ย่านยาว
077391198
-
2491
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
156
8
18 มีนาคม 2560 เวลา 11:05:16 น.
88
1084640149
84020096
640149
บ้านมะเลาะ
banmaloh
นายวินัย บุญช้าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 3
หมู่ 9 มะเลาะ
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
banmalohschool@gmail.com
www.banmalohschool.com
ย่านยาว
077393226
077931067
พ.ศ.2483
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
193
9
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:41:35 น.
89
1084640125
84020097
640125
บ้านย่านมะปราง
Banyanmaprang
-
ประถมศึกษา
คีรีรัฐนิคม 1
หมู่ 6 บ้านย่านมะปราง
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
84180
-
-
ย่านยาว
-
-
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:16:03 น.
90
1084640498
84020098
640498
บ้านเขาเทพพิทักษ์
ฺBANKHAOTHAPPITAK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 1 เขาเทพทิทักษ์
เขาพัง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
supawadee11@live.com
-
เขาพัง
077380199
077380199
01/12/2472
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
180
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:41:09 น.
91
1084640500
84020100
640500
บ้านพัฒนา
Banphattana
นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 5 เชี่ยวหลาน
เขาพัง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
phattana2555@hotmail.com
www.banpattana.ac.th
บ้านเชี่ยวหลาน
077346111
077346111
17 พฤษภาคม 2527
78
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
241
8
05 สิงหาคม 2560 เวลา 04:10:45 น.
92
1084640501
84020101
640501
บ้านพัฒนา 2
Banpattana2
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 4 เชี่ยวหลาน
เขาพัง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
banpattana2school@hotmail.co.th
bpn2.ac.th
เทศบาลตำบลเขาพัง
077346117
077346117
30/6/2527
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
144
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:18:36 น.
93
1084640496
84020102
640496
บ้านวังขุม
ิBan Wangkhum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 1 สวนทุเรียน
เขาวง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
-
เขาวง
-
-
2482
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
7
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:33:28 น.
94
1084640487
84020103
640487
ตาขุน
Takhun
นายภูริพัฒน์ บุญมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 4 ตาขุน
เขาวง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
tk@takhun.ac.th
www.takhun.ac.th
บ้านตาขุน
077397038
-
2463
65
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
486
16
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:51:42 น.
95
1084640488
84020104
640488
บ้านช่องไม้งาม
banchongmaingarm
นางดวงแข ยอดแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 2 กม.53
เขาวง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
chomo16_126@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เขาวง
077380197
-
1 พฤษภาคม 2517
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
170
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:43:11 น.
96
1084640494
84020107
640494
บ้านเชี่ยวขวาน
Banchiewkhan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 8 บ้านเชี่ยวขวาน
พรุไทย
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
-
http://gg.gg/Banchiewkhan1
พรุไทย
077380195
-
พ.ศ.2482
58
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:01:11 น.
97
1084640497
84020108
640497
วัดพรุศรี
wadprusri
นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านตาขุน
หมู่ 5 บ้านพรุศรี
พรุไทย
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
อบต.พรุไทย
077929024
1 ต.ค. 2463
87
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
130
11
08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:15:17 น.
98
1084640502
84020109
640502
วัดพะแสง
watphasaeng
นางนันทินี ลายสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 5 วัดพะแสง
พะแสง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
wps-school@outlook.co.th
พะแสง
077319323
2477
70
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
114
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:17:23 น.
99
1084640489
84020110
640489
บ้านตาขุน
bantakhun
นายจรัญ ทองปัสโนว์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านตาขุน
หมู่ 1 โคกหมอ
พะแสง
บ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
84230
bantakhunschool@gmail.com
www.btkh.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
077397261
2482
60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
189
9
30 มิถุนายน 2559 เวลา 08:54:49 น.
100
1084640337
84020112
640337
บ้านบางปรุ
Banbangpru
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 6 บ้านบางปรุ
คลองศก
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
banbangpru@hotmail.com
-
คลองศก
-
-
1 พฤษภาคม 2513
105
43
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
166
8
10 มิถุนายน 2559 เวลา 02:08:20 น.
101
1084640339
84020113
640339
บ้านหญ้าปล้อง
banyaplong
นายสราวุธ จู้มณฑา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 5 บ้านหญ้าปล้อง
คลองศก
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
schoolbanyaplong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1084640339
คลองศก
077-954-345
18 กรกฎาคม 2499
102
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
163
9
29 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:52:40 น.
102
1084640341
84020114
640341
วัดถ้ำวราราม
Wattumwararam
นายปณิธาน เรืองไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม2
หมู่ 4 หลังถ้ำ
คลองศก
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
คลองศก
077380211
25 ตุลาคม 2485
100
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
316
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:12:17 น.
103
1084640342
84020115
640342
วัดสองพี่น้อง
WATSONGPEENONG
นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 1 บ้านสองพี่น้อง
คลองศก
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
-
คลองศก
077-380203
-
15 ตุลาคม 2479
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
182
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:09:29 น.
104
1084640343
84020116
640343
บ้านเขานาใน
Bankhaonanai School
นายพีระ อินทรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พนม 1
หมู่ 8 เขานาใน
ต้นยวน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
nanai48@chaiyo.com
www.khaonanai.ac.th
ต้นยวน
077302100
077302100
2525
85
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
554
28
09 มิถุนายน 2559 เวลา 08:27:28 น.
105
1084640344
84020117
640344
บ้านจำปาทอง
Banjumpatong
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม1
หมู่ 7 จำปาทอง
ต้นยวน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
banjumpatong@jt11.org
www.jt11.org
ต้นยวน
077380205
-
02 พฤษภาคม 2517
72
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
9
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:05:43 น.
106
1084640345
84020118
640345
บ้านถ้ำผึ้ง
thampeung
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม1
หมู่ 5 ถ้ำผึ้ง
ต้นยวน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
-
-
ต้นยวน
077399977
-
10 พฤษภาคม 2515
75
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
11
03 มิถุนายน 2559 เวลา 07:37:58 น.
107
1084640346
84020119
640346
บ้านป่าตง
banpatong
นางพรพิมล วงเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 1
หมู่ 12 ป่าตง
ต้นยวน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
banpatong@gmail.com
-
ต้นยวน
077380208
-
1 พฤษภาคม 2530
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
136
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:44:46 น.
108
1084640348
84020120
640348
ชุมชนวัดปากตรัง
WADPAKTRANG
นายวิสัณห์ พาหะมาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม
หมู่ 2 ปากตรัง
ต้นยวน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
paktrang.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
077397258
6 สิงหาคม 2481
75
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
237
12
16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:56:11 น.
109
1084640349
84020121
640349
บ้านคลองชะอุ่น
Banklongchaun
นางสุนิษา ทองแผน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม 1
หมู่ 1 คลองชะอุ่น
คลองชะอุ่น
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
www.klongchaun.ac.th
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
2510
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
100
12
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:31:47 น.
110
1084640350
84020122
640350
บ้านต้นยวน
bantonyoun
นายอำนาจ ศรีเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม1
หมู่ 7 บางเตย
คลองชะอุ่น
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
bantonyoun@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/bantonyoun/
คลองชะอุ่น
077380209
1/05/2518
98
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
276
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:59:07 น.
111
1084640351
84020123
640351
บ้านบางหิน
banbanghin
นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม1
หมู่ 5 บางหิน
คลองชะอุ่น
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
www.banghin.com
คลองชะอุ่น
077398138
2521
100
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
08 มกราคม 2561 เวลา 14:47:30 น.
112
1084640352
84020124
640352
บ้านแสนสุข
Bansansuk
นายภักดี วงเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 1
หมู่ 2 แสนสุข
คลองชะอุ่น
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
-
-
คลองชะอุ่น
077398112
-
2519
70
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:50:15 น.
113
1084640353
84020125
640353
บ้านอรุโณทัย
BANARUNOTHAI
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม 1
หมู่ 6 บางคราม
คลองชะอุ่น
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
arunothai_school@hotmail.co.th
www.arunothai.ac.th
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
077380213
077380213
8 มิถุนายน 2512
86.6
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
366
13
09 ตุลาคม 2560 เวลา 04:26:25 น.
114
1084640330
84020126
640330
บ้านบางสาน
BANBANGSAN
นายรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนม2
หมู่ 4 บ้านบางไม้เพาะ
พนม
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
bangsanschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640330
อบต.พนม
0935969560
85
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
217
11
07 มิถุนายน 2560 เวลา 21:04:56 น.
115
1084640333
84020127
640333
บ้านลูกเดือน
Banlugdeun
นายจตุพร พืชผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม2
หมู่ 6 ลูกเดือน
พนม
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
P.boom55@gmail.com
null
อบต.พนม
0987286076
-
2500
75
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
29
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 08:53:27 น.
116
1084640335
84020128
640335
วัดพนม
Watphanom School
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 2 พนมใน
พนม
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
watohanom_school
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1084640335
เทศบาลตำบลพนม
077954352
077954352
2450
80
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
170
9
23 สิงหาคม 2560 เวลา 07:20:05 น.
117
1084640340
84020129
640340
บ้านใหญ่
Banyai
นางสาววาสนา จันทร์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 9 บ้านใหญ่
พนม
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
-
gg.gg/banyai_school
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
077380206
-
พ.ศ.2482
82
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:37:57 น.
118
1084640334
84020130
640334
วัดธัญญาราม
Tunyaram
นางยุพิน เรืองไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม2
หมู่ 4 ห้างข้าว
พลูเถื่อน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
kroojuree22@hotmail.co.th
พลูเถื่อน
077380204
-
2479
100
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 11:41:48 น.
119
1084640332
84020131
640332
บ้านเบญจา
BANBENCHA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 1 เบญจา
พลูเถื่อน
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
-
-
พลูเถื่อน
0622491954
-
18/11/2481
87
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
15 ตุลาคม 2560 เวลา 12:17:13 น.
120
1084640336
84020133
640336
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
BANCHONGMALEAW
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม2
หมู่ 3 ช่องม้าเหลียว
พังกาญจน์
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
maleaw7@gmail.com
maleaw.com
พนม
077399117
077399117
11 พฤษภาคม 2510
69
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
32
605
24
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:28:57 น.
121
1084640338
84020134
640338
บ้านพังกาญจน์
Banpangkarn School
นางสมพร สาริพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนม 2
หมู่ 1 พังกาญจน์
พังกาญจน์
พนม
สุราษฎร์ธานี
84250
bpkschool2013@gmail.com
gg.gg/banpangkan
พนม
0854764899
077399124
2487
66
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
201
9
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:28:00 น.
122
1084640239
84020135
640239
บ้านควนรา
Bankuanra
นางพรจิต วิมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 5 บ้านควนรา
เขาถ่าน
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
pj-kuanra@hotmail.com
อบต.เขาถ่าน
077389523
27 มิถุนายน 2495
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
8
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:38:34 น.
123
1084640241
84020136
640241
วัดน้ำพุ
Wat Namphu
-
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 4 บ้านน้ำพุ
เขาถ่าน
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?
เทศบาลตำบลท่าฉาง
-
-
1/05/2482
27
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
37
6
09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:23 น.
124
1084640242
84020137
640242
วัดบางน้ำจืด
Bangnamchuet
นางนฤมล เยาว์มณี
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 2 บางน้ำจืด
เขาถ่าน
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
เทศบาลตำบลท่าฉาง
077389067
077389067
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
65
6
09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:18:27 น.
125
1084640246
84020138
640246
บ้านควนสุวรรณ
BANKUANSUWAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 6 ควนสุวรรณ
คลองไทร
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
april_mesa@hotmail.com
คลองไทร
0812727111
15 พฤษภาคม 2507
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
9
29 ตุลาคม 2560 เวลา 06:02:35 น.
126
1084640248
84020140
640248
บ้านท่าแซะ
Banthasae
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าฉาง 2
หมู่ 4 ท่าแซะ
คลองไทร
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
banthasae@gmail.com
www.banthasae.ac.th
คลองไทร
077331171
077331171
พ.ศ.2500
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
311
14
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44:27 น.
127
1084640249
84020141
640249
วัดนันทาราม
watnantaram
นายวสันไชย เครือรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 3 บ้านเกาะขรู่
ท่าเคย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
ท่าเคย
5 ธันวาคม 2481
18
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:04:17 น.
128
1084640252
84020142
640252
วัดอัมพาราม
WATAUMPARAM
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 3 บ้านหน้าวัดอัมพาราม
คลองไทร
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
คลองไทร
077268439
พ.ศ. 2465
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
142
6
05 มิถุนายน 2560 เวลา 21:53:36 น.
129
1084640251
84020143
640251
วัดพระพรหม
Watpraprom
นายทวงค์ บุญทองสังข์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าฉาง1
หมู่ 1 บ้านไผ่
ท่าเคย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
watpraprom@gmail.com
ท่าเคย
077389117
2 กรกฎาคม 2481
22
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
100
12
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:41:11 น.
130
1084640250
84020144
640250
วัดบางปอ
watbangpor
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง1
หมู่ 9 บางปอ
ท่าเคย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
มีนาคม 2501
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 16:45:27 น.
131
1084640245
84020145
640245
บ้านคลองวัว
BANKLONGWUA
-
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 4 คลองวัว
ท่าเคย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
-
ท่าเคย
077-380174
-
7 พ.ค. 2583
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
6
04 มกราคม 2561 เวลา 13:19:21 น.
132
1084640243
84020146
640243
วัดบ่อมะปริง
Bomabring
นายสาโรจน์ โกละกะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 1 บ้านท่า
ท่าฉาง
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
-
ท่าฉาง
077260496
-
07/07/2481
25
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
112
9
09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:55:04 น.
133
1084640240
84020148
640240
ชุมชนวัดจันทาราม
chumchonwatjuntaram
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 4 ท่าพิกุล
ท่าฉาง
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
ท่าฉาง
077389119
077389119
1 พฤษภาคม 2456
18
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
329
12
06 กันยายน 2560 เวลา 08:33:44 น.
134
1084640238
84020149
640238
บ้านคชาธาร
BANKACHATAN
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 1
หมู่ 3 คลองเหียง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
ท่าฉาง
18 กันยายน 2483
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
83
9
05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:54:43 น.
135
1084640253
84020150
640253
บ้านหน้าซึง
bannasueng
นายยุทธเดช ไชยมงคล
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 4 บ้านหน้าซึง
ปากฉลุย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
bansasueng@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
077318289
-
25 พฤษภาคม 2525
63
49
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
24 มกราคม 2561 เวลา 10:42:44 น.
136
1084640256
84020151
640256
วัดบางคราม
WATBANGKRAM
นายสมชาย จินตนพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าฉาง 2
หมู่ 2 บางคราม
ปากฉลุย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
watbangkram@hotmail.com
watbangkramschool.ac.th
ปากฉลุย
0819581187
077483098
1 พ.ค. 2480
60
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
374
14
01 มิถุนายน 2560 เวลา 14:32:25 น.
137
1084640257
84020152
640257
วัดประตูใหญ่
WATPRATOOYAI
นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 8 หน้าวัด
เสวียด
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
-
-
อบต.เสวียด
077461296
077461296
2461
39
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
248
10
01 ธันวาคม 2560 เวลา 03:56:03 น.
138
1084640255
84020153
640255
วัดท่า
WATTA
-
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 4 เหนือท่า
เสวียด
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
wattaschool@hotmail.co.th
-
เสวียด
077-461354
-
29 พฤศจิกายน 2442
39
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
23 มิถุนายน 2559 เวลา 12:48:24 น.
139
1084640398
84020154
640398
บ้านแม่แขก
Banmaekhaek
นายสุรวุฒิ แก้วโรย
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 3 แม่แขก
กรูด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
banmaekhaek2017@gmail.com
กรูด
077401216
077401216
ปี พ.ศ.๒๔๖๒
36
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
91
9
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:12:22 น.
140
1084640399
84020155
640399
บ้านสหกรณ์
bansahakorn
นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 4 บ้านสหกรณ์
กรูด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
sahakorn2556@thaimail.com
กรูด
077-380217
16 พฤษภาคม 2520
48
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
9
11 มิถุนายน 2560 เวลา 20:13:14 น.
141
1084640400
84020156
640400
วัดประชาวงศาราม
WATPRACHAWONGSARAM
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 1 บ้านกรูด
กรูด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
กรูด
077401195
077401195
4 กรกฎาคม 2483
35
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
315
11
20 มกราคม 2561 เวลา 13:26:28 น.
142
1084640416
84020158
640416
วัดสันติคีรีรมย์
watsantikirirom
นายอำนาจ ปานนุช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 3
หมู่ 2 เขาหัวควาย
เขาหัวควาย
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
samutchan@gmail.com
santikirirom.ac.th
เขาหัวควาย
077319627
077319627
1 กันยายน 2481
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
439
15
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:49:16 น.
143
1084640401
84020159
640401
วัดราษฎร์บำรุง
Watratbumrung
นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 2 ตะปาน
ตะปาน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ratbumg2010@hotmail.com
ตะปาน
077927494
-
24 พฤษภาคม 2474
45
44
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 12:27:53 น.
144
1084640402
84020160
640402
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
Banratpradit
นายเริงชัย ดำสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 4 ทับแปด
ตะปาน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ตะปาน
0–7728-0944
17 พฤษภาคม 2529
45
44
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
9
02 มิถุนายน 2560 เวลา 16:34:26 น.
145
1084640397
84020161
640397
บ้านปลายคลอง
Banplaykhong
นายเอกฉัตร ชุมศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 2
หมู่ 1 บ้านปลายคลอง
ตะปาน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
plaiklong.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
077927423
077927491
2498
44
44
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
169
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 08:29:17 น.
146
1084640395
84020162
640395
บ้านบนไร่
Banbonraischool
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน2
หมู่ 3 บ้านบนไร่
ตะปาน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
banbonrai@gmail.com
ตะปาน
077401026
077401026
15/05/2512
21
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
254
12
07 มิถุนายน 2560 เวลา 20:19:49 น.
147
1084640396
84020163
640396
บ้านห้วยทรายขาว
Ban Huai Sai Khao
นางพิศมัย จินดำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 2 (ตาปี)
หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว
ตะปาน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
-
www.bhk.ac.th
ตะปาน
-
-
01/05/2529
57
57
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
278
12
15 ธันวาคม 2560 เวลา 08:44:13 น.
148
1084640421
84020164
640421
เจริญเวชวิทยา
Chareanwatwitaya
-
ประถมศึกษา
พุนพิน3
หมู่ 2 ฝ่ายท่า
ท่าข้าม
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
เทศบาลเมืองท่าข้าม
077311997
2480
5
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:48:42 น.
149
1084640422
84020165
640422
วัดท่าตลิ่งชัน
Watthatalingchan School
นายสมโพช พรหมพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 5 ท่าตลิ่งชัน
ท่าข้าม
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
wannua2507@obecmail.obec.go.th
-
อบต.ท่าข้าม
077319750
077319750
1 ตุลาคม 2481
4
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
146
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:57:34 น.
150
1084640423
84020166
640423
บ้านท่าตะเภา
Baan Thatapao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 6 ท่าตะเภา
ท่าข้าม
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ท่าข้าม
077318874
11ก.พ. 2479
11
11.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
05 มิถุนายน 2559 เวลา 12:49:52 น.
151
1084640415
84020169
640415
วัดตรณาราม
wattaranaram
นางสุชัญญา แพเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 0 ท่าข้าม
ท่าข้าม
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
tr02school@hotmail.com
เทศบาลเมืองท่าข้าม
077311010
077313085
1
0.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
433
16
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:37:52 น.
152
1084640440
84020170
640440
บ้านไทรงาม
Bansaingam
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 7 ไทรงาม
ท่าข้าม
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
-
-
ท่าข้าม
077380215
-
7 มีนาคม 2508
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
6
26 ธันวาคม 2560 เวลา 08:24:44 น.
153
1084640441
84020171
640441
บ้านนาใหญ่
bannayai
นางนพรัตน์ ตรียวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 2 (ตาปี)
หมู่ 3 ท่าโรงช้าง
ท่าโรงช้าง
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
-
www.bannayai.ac.th
ท่าโรงช้าง
077357199
077357199
-
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
306
12
27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:52:00 น.
154
1084640443
84020172
640443
วัดทุ่งเซียด
wattungsiad
นายบำเพ็ญ สระแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 5 บ้านทุ่งเซียด
ท่าโรงช้าง
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ท่าโรงช้าง
077301615
12 พฤษภาคม 2482
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
188
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 12:28:25 น.
155
1084640444
84020173
640444
วัดนาคาวาส
wasnakavas
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 4 หัวไทร
ท่าโรงช้าง
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
nakarvas2556@thaimail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
077357238
-
พ.ศ. 2456
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
9
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:06:57 น.
156
1084640414
84020175
640414
บ้านหนองจอก
bannongjok
-
ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 4 หนองจอก
ท่าสะท้อน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ท่าสะท้อน
077318505
2504
30
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
6
30 มิถุนายน 2560 เวลา 15:08:07 น.
157
1084640412
84020176
640412
บ้านนาค้อ
Bannakor
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
ประถมศึกษา
พุนพิน3
หมู่ 1 บ้านนาค้อ
ท่าสะท้อน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
Bannakor.school@gmail.com
?????????
077294262
22 กรกฎาคม 2482
16.5
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
85
8
23 มีนาคม 2560 เวลา 13:56:39 น.
158
1084640413
84020177
640413
บ้านบ่อกรัง
BANBORKRUNG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 3
หมู่ 2 บ้านบ่อกรัง
ท่าสะท้อน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
banborkrung_8410@hotmail.com
?????????
077294191
077294233
2500
21
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
245
13
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:25:38 น.
159
1084640407
84020178
640407
วัดน้ำรอบ
WATNAMROB
นางสาวจาริยา มินทการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 1 น้ำรอบ
น้ำรอบ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
อบต.น้ำรอบ
077318762
1 สิงหาคม 2451
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
9
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:31:24 น.
160
1084640405
84020181
640405
บ้านราษฎร์ประสานจิต
BANRADPRASANJIT
นายประจวบ ปานดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 1
หมู่ 8 สะพานมอส
บางงอน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
b_r_p_s_j_02@hotmail.com
บางงอน
077962330
20/06/2527
28
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
140
12
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:19:41 น.
161
1084640406
84020182
640406
วัดเกษมบำรุง
WATKASEMBUMRUNG
นางผกา สามารถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 4 ขนาย
บางงอน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
watkasembumrung_school@hotmail.co.th
บางงอน
077319961
2475
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:25:29 น.
162
1084640409
84020184
640409
วัดรัษฎาราม
WADRATSADARRAM
นายสง่า มีเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 3 เงิน
บางงอน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
rassada_02@hotmail.com
อบต.บางงอน
077931260
077931260
8 มกราคม 2474
26
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
182
9
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:23 น.
163
1084640432
84020186
640432
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
watjanphradittharam
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 2 หาดมุ่ย
บางเดือน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
บางเดือน
077443039
27 ก.ค. 2461
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
6
07 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:49 น.
164
1084640433
84020187
640433
วัดบางมะเดื่อ
Wat Bangmadua School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 2 บางมะเดื่อ
บางมะเดื่อ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ตำบลบางมะเดื่อ
พ.ศ.2459
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
7
07 มิถุนายน 2560 เวลา 12:28:20 น.
165
1084640428
84020188
640428
บ้านท่าม่วง
banthamuang
นายธงชัย ธนศิริรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 1
หมู่ 3 บ้านท่าม่วง
บางมะเดื่อ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
banthamuang@hotmail.com
www.banthamuang.ac.th
บางมะเดื่อ
077443325
077443325
17/05/2517
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
316
13
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:00:34 น.
166
1084640430
84020189
640430
บ้านบางประชาภิบาล
Bangphachaphibal
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 1 บางประชาภิบาล
บางมะเดื่อ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
บางมะเดื่อ
077318621
2 พฤษภาคม 2517
21
20.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
194
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:52:35 น.
167
1084640431
84020190
640431
บ้านศรีปทุมวัลย์
Ã� Ã�¸Ã�´Ã� Ã�¸Ã�´Bansriphatีีumwan
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 1
หมู่ 4 ศรีปทุมวัลย์
บางมะเดื่อ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ban_sriphatom@hotmail.com
gg.gg/bansriphatum
บางมะเดื่อ
077301947
077301947
19 พฤษภาคม 2520
32
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
8
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:58:21 น.
168
1084640427
84020191
640427
วัดสระพัง
Watsaphang
นายสุธรรม สังข์เรียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน4
หมู่ 3 บ้านสระพัง
พุนพิน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
jutarut_25@hotmail.com
http://gg.gg/bansp
อบต.พุนพิน
077253362
-
28 มิ.ย. 2476
5.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
6
08 มิถุนายน 2560 เวลา 20:26:07 น.
169
1084640424
84020192
640424
บ้านทุ่งโพธิ์
Banthungpo
นายวีระ ชอบนิทัศน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 4
หมู่ 1 ทุ่งโพธิ์
พุนพิน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
jutarut_25@hotmail
http://gg.gg/Thungpo
พุนพิน
077315574
-
7 ตุลาคม 2482
5
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 20:23:36 น.
170
1084640439
84020193
640439
วัดแหลมไผ่
LAEMPHAI
นางจิระพรรณ บุญช้าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน4
หมู่ 3 ดอนแฝก
มะลวน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
janpenp1@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
077380697
-
1 พ.ค. 2454
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
8
04 สิงหาคม 2560 เวลา 06:19:31 น.
171
1084640435
84020195
640435
วัดห้วยกรวด
Wat Huaykruad
นายสง่า ขาวมะลิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 4
หมู่ 6 ห้วยกรวด
มะลวน
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
thanit_dare@hotmail.com
www.thuaykruadschool.com
มะลวน
077274324
077274324
12 ตุลาคม 2482
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
260
11
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:18:37 น.
172
1084640417
84020196
640417
บ้านคลองราง
BAN KLONG RANG
นายยุทธนา บ้วนเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
หมู่ 2 คลองราง
ลีเล็ด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
-
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
95
8
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:14:10 น.
173
1084640419
84020197
640419
วัดตรีธาราราม
WATTREETARARAM
นางจิราพร มีเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
หมู่ 6 บางในบ้าน
ลีเล็ด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ลีเล็ด
077491242
12
10.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:56:20 น.
174
1084640420
84020198
640420
วัดบางพลา
WADBANGPLA
นายสุมิตร นิลอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน4
หมู่ 5 บ้านบางพลา
ลีเล็ด
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
-
gg.ggwatbangpla-school
ลีเล็ด
088809408
-
05/09/2405
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
189
8
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:48:51 น.
175
1084640418
84020199
640418
วัดเขาศรีวิชัย
wadkhoawsrewichai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พุนพิน 4
หมู่ 1 หัวเขา
ศรีวิชัย
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
อบต.ศรีวิชัย
077491240
077491240
23 พฤษภาคม 2473
11
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
409
17
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:12:43 น.
176
1084640437
84020200
640437
วัดสามัคคีธรรมาราม
watsamukkythummaram
นายสุทิน พงษ์ธนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 4
หมู่ 3 ทุ่งอ่าว
ศรีวิชัย
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
ศรีวิชัย
077318453
077318453
5/6/2500
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
135
8
14 ตุลาคม 2560 เวลา 14:50:41 น.
177
1084640442
84020201
640442
บ้านอ่างทอง
Ban Angthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 2
หมู่ 5 อ่างทอง
หนองไทร
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
หนองไทร
077318763
077318763
20 กรกฏาคม 2484
18
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:40:28 น.
178
1084640446
84020202
640446
วัดหนองไทร
watnongsai
นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน2(ตาปี)
หมู่ 2 นาทราย
หนองไทร
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
-
-
หนองไทร
077253363
077253363
22 กรกฎาคม 2454
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:37 น.
179
1084640425
84020203
640425
บ้านยางงาม
BANYANGNGAM
นายธีรภัทร พัฒน์ยัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุนพิน 2
หมู่ 3 ยางงาม
หนองไทร
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
หนองไทร
077253240
077253240
2515
11
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
262
11
26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:57:57 น.
180
1084640438
84020205
640438
วัดหัวเตย
WATHAUTAEY
นายสุรพงศ์ คเชนทร์มาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
หมู่ 2 หัวเตย
หัวเตย
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
84130
หัวเตย
077441223
-
2460
9
8.50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
98
8
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:47:05 น.
181
1084640530
84020206
640530
บ้านเชี่ยวมะปราง
Banchiewmaprang
นางดวงรัตน์ คงขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดีสัมพันธ์
หมู่ 2 เชี่ยวมะปราง
ตะกุกใต้
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84370
ตะกุกใต้
077954387
21/06/2517
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:01:20 น.
182
1084640532
84020207
640532
บ้านโพธิ์พนา
PHOPHANA
นายชโลธร สังครุธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดีสัมพันธ์
หมู่ 10 บ้านโพธิ์พนา
ตะกุกใต้
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84370
cls_v7@windowslive.com
-
ตะกุกใต้
077-380218
-
19/01/2538
32
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
9
12 ตุลาคม 2560 เวลา 06:32:51 น.
183
1084640533
84020208
640533
บ้านวังผักแว่น
Wangpakwan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดีสัมพันธ์
หมู่ 8 บ้านวังผักแว่น
ตะกุกใต้
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84370
pukwan2554@hotmail.com
ตะกุกใต้
077954389
2524
54
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
147
9
13 ตุลาคม 2560 เวลา 03:37:28 น.
184
1084640534
84020209
640534
วัดโพธิ์น้อย
Watphonoi School
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดีสัมพันธ์
หมู่ 7 โพธิ์น้อย
ตะกุกใต้
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84180
watphonoischool@hotmail.co.th
watponai.surat2.go.th
ตะกุกใต้
7/07/2467
42
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
298
12
30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:47:07 น.
185
1084640529
84020210
640529
บ้านเชี่ยวเฟือง
bancheawfeang
นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดี
หมู่ 5 เชี่ยวเฟือง
ตะกุกเหนือ
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84180
ตะกุกเหนือ
077292168
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
101
9
10 มิถุนายน 2559 เวลา 08:26:05 น.
186
1084640531
84020211
640531
บ้านท่านหญิงวิภา
bantanyingwipa
นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วิภาวดี
หมู่ 1 บ้านท่านหญิงวิภา
ตะกุกเหนือ
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84180
-
www.bantanyingwipaschool.ac.th/
ตะกุกเหนือ
077292622
-
2 สิงหาคม 2511
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
522
21
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:01:19 น.
187
1084640535
84020212
640535
วัดอรัญญาราม
Vadarunyaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดีสัมพันธ์1
หมู่ 3 ตะกุก
ตะกุกเหนือ
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84180
ตะกุกเหนือ
077398198
23/10/2467
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
9
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:27:06 น.
188
1084640536
84020213
640536
สหกรณ์นิคม
SAHAKORNNIKOM
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิภาวดี
หมู่ 4 สหกรณ์
ตะกุกเหนือ
วิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
84180
sahakornnikom@yahoo.co.th
www.sahakornikom.com
ตะกุกเหนือ
077292034
077292034
26/03/2526
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
296
14
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:49:59 น.
189
1084640537
84020214
640537
บ้านท่าใหม่
Ban Thamai
นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าชนะ3
หมู่ 17 ท่าใหม่
ประสงค์
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
84170
www.banthamai.com
ประสงค์
077380182
16/05/2534
100
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
272
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 13:41:03 น.
190
1084640586
84020215
640586
บ้านเคี่ยมเพาะ
Bankaimpor
นางกฤตินี มีวรรณะ
ประถมศึกษา
ท่าฉาง 2
หมู่ 5 บ้านเคี่ยมเพาะ
ปากฉลุย
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150
ban_kp@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640586
ปากฉลุย
077380175
-
2548
71
58
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
99
6
24 มกราคม 2561 เวลา 10:45:03 น.