ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1086110064
86010001
110064
วัดขุนกระทิง
Watkhunkrating
นางณัฐจิรา วีรเสนีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขุนกระทิง
ขุนกระทิง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
khunkratingschool@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลขุนกระทิง
0-7763-0442
-
พ.ศ.2464
3
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
94
8
15 กันยายน 2562 เวลา 00:02:29 น.
2
1086110021
86010002
110021
วัดหาดทรายแก้ว
Wat Had Sai Kaew
นายวินิจ ยศแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 วัดหาดทรายแก้ว
ตากแดด
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
w_nit@hotmail.com
www.hadsaikaew.com
ตากแดด
077643531
077643532
4 เมษายน 2477
13
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
178
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:31 น.
3
1086110065
86010004
110065
บ้านในห้วย
BANNAIHUAI
นายผดุงรัตน์ ยังผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ในห้วย
ตากแดด
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
bannaihuai065@gmail.com
ตากแดด
0-7757-6752
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482
5
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:59 น.
4
1086110061
86010006
110061
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
chumchonbantamsing
นายอดุลย์ เพชรศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ถ้ำสิงห์
ถ้ำสิงห์
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
tamsingschool@gmail.com
tumsingschool.ueuo.com
ถ้ำสิงห์
077-650076
077-650076
17 พฤษภาคม 2515
16
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
144
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:38:36 น.
5
1086110020
86010008
110020
อนุบาลชุมพร
anubanchumphon
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 247 ท่าตะเภา
ท่าตะเภา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
anubanchumphon@gmail.com
www.anubancp.ac.th
เทศบาลเมืองชุมพร
0-7751-1310
077511310
17 พ.ค. 2510
12
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
150
2,092
56
17 สิงหาคม 2562 เวลา 17:49:04 น.
6
1086110013
86010009
110013
วัดดอนทรายแก้ว
WATDONSAIKAEW
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองหวาย
ท่ายาง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
watdonsaikiew@hotmail.com
school.obec.go.th/watdonsaikiew/
ท่ายาง
0-7765-0327
077650327
01/02/2481
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
190
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:47 น.
7
1086110008
86010010
110008
วัดพิชัยยาราม
watpichaiyaram
นายบรรจง โลกมิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ท่ายาง
ท่ายาง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
watpichaiyaram@hotmail.com
www.watpichaiyaram.ac.th
ท่ายาง
077553273
077553273
2458
17
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
709
25
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:57 น.
8
1086110009
86010011
110009
บ้านคอสน
bankooson
นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คอสน
ท่ายาง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
thaimail-bankorson
ท่ายาง
0-7755-3164
พ.ศ.2482
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:58 น.
9
1086110007
86010013
110007
บ้านบางคอย
Banbangkoi School
นางสาวอรวรรณ น้อยมุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางคอย
ท่ายาง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
banbangkoi1@hotmail.com
sch_411@cpn1.go.th
เทศบาลตำบลท่ายาง
0 7752 1837
พ.ศ. 2482
22
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:31 น.
10
1086110012
86010014
110012
บ้านบางหลง
Banbanglhong School
นายศรศักดิ์ มาทมาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บางหลง
ท่ายาง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
banbanglhongschool@gmail.com
เทศบาลตำบลท่ายาง
0 7759 8516
8 ก.ค. พ.ศ. 2486
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:32 น.
11
1086110054
86010015
110054
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
banchongsaischool
นายสมนึก รสอุทิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ช่องไทรฯ
ทุ่งคา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
banchongsai@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110054
ทุ่งคา
0-77979330
-
15 มีนาคม 2522
18
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
78
9
25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:42 น.
12
1086110053
86010016
110053
บ้านทุ่งหงษ์
ิbantunghong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทุ่งหงษ์
ทุ่งคา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
ทุ่งคา
0955579749
-
17
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
116
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:25 น.
13
1086110060
86010017
110060
บ้านเขาบ่อ
baankaobor
นางสาวณัฐวดี กรแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านสำเภาทอง
ทุ่งคา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
baankaobor9@gmail.com
อบต.ทุ่งคา
077641510
-
พ.ศ 2482
8
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
162
12
13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:10 น.
14
1086110051
86010019
110051
วัดดอนมะม่วง
Wat Don Mamuang
นางสาววชิราณี สุวพิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนมะม่วง
ทุ่งคา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
watdonmamoungschool@gmail.com
www.watdonmamuang.com
ทุ่งคา
0-7755-4124
-
2540
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
110
9
23 ตุลาคม 2562 เวลา 11:06:42 น.
15
1086110052
86010020
110052
วัดทุ่งคา
Tungka school
นางสาวสรรสิริ สุวพิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งคาใหญ่
ทุ่งคา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
THUNGKA_SCHOOL@hotmail.com
ทุ่งคา
3 กันยายน 2476
15
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
9
02 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:12 น.
16
1086110018
86010021
110018
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
AnubanMuangChumphonWatsubunnimitSchool
นายสำราญ ขวัญพุฒ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 วัดสุบรรณนิมิตร
ตากแดด
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
school_osb@hotmail.com
-
ชุมพร
077502468
077502468
2441
10
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
109
1,848
57
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:36:05 น.
17
1086110034
86010023
110034
วัดหูรอ
Wathurow
นายชนะ คุ้มครอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หูรอ
นาชะอัง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
watthuroo@gmail.com
www.whr.ac.th
นาชะอัง
0-7757-0673
0-7757-0673
พ.ศ.2464
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:43 น.
18
1086110036
86010024
110036
บ้านสามเสียม
bansamseam
นางอัจฉริยา สุจริต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสามเสียม
นาชะอัง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
-
-
นาชะอัง
077657066
-
2482
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:34:07 น.
19
1086110035
86010025
110035
ชุมชนบ้านนาชะอัง
Chumchonbannachaaang
นายสุรพล อินทรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 นาชะอัง
นาชะอัง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
a-naang@hotmail.com
school.obec.go.th.bannachaang
นาชะอัง
0-7765-8281
0-7765-8281
27 มกราคม 2482
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
206
12
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:04 น.
20
1086110038
86010027
110038
วัดนาทุ่ง
Watnatung School
ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กลางนา
นาทุ่ง
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
watnatung@hotmail.com
-
นาทุ่ง
0-7750-2433
0-7750-2433
21 พฤษภาคม 2433
15
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
161
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:19 น.
21
1086110041
86010029
110041
บ้านหนองเนียน
ฺฺิBannongnean
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองเนียน
บางลึก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
Nongneanschool@gmail.com
บางลึก
0-7750-5096
พ.ศ.2486
24
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
8
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:22:38 น.
22
1086110045
86010030
110045
วัดบางลึก
WATBANGLUEK
นางสาวภัชณภา มหาแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บางลึก
บางลึก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
เทศบาลตำบลบางลึก
-
พ.ศ. 2461
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:19 น.
23
1086110047
86010032
110047
บ้านศาลาลอย
BANSALALOI
นายณทัพบวร พัดชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านศาลาลอย
บางลึก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
บางลึก
0-7763-0108
2481
18
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
43
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:42 น.
24
1086110014
86010036
110014
วัดคูขุด
Watkukut
นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คูขุด
บางหมาก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
watkukut_school@hotmail.com
บางหมาก
0-77641-909
-
31 ตุลาคม 2481
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 22:38:44 น.
25
1086110015
86010037
110015
บ้านดอนไทรงาม
bandonsaingam
นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านดอนไทรงาม
บางหมาก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
bandonsaingamschool@hotmail.com
www.bandonsaingam.ac.th
บางหมาก
0-7765-9570
0-7765-9571
2482
16
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
218
11
23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:50:37 น.
26
1086110016
86010039
110016
บ้านคอเตี้ย
Bankhokia
นายกิตติ ศรีไสยเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คอเตี้ย
บางหมาก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
Bankhotia@gmail.com
-
ตำบลบางหมาก
077 – 598600
077 – 598600
1 กันยายน 2482
25
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
72
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:22:59 น.
27
1086110017
86010040
110017
วัดดอนรวบ
Wat Donroub school
นายยืนยงค์ ดีสมุทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านดอนรวบ
บางหมาก
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
hs8elf@gmail.com
www.wdr.ac.th
เทศบาลตำบลบางหมาก
0-77-659647
077-508060
16 พฤษภาคม 2480
11
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
12
16 กันยายน 2562 เวลา 13:05:15 น.
28
1086110063
86010041
110063
บ้านเขาวง
bankhaowong
นายกุศล อ่อนสูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 เขาวง
บ้านนา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
ban-khowong@hotmail.com
้ิbankhaowong.com
บ้านนา
0935783615
พ.ศ 2514
10
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
112
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00:52 น.
29
1086110023
86010042
110023
บ้านท่ามะปริง
Banthamapring
นายศรีรัก มากภิรมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านท่ามะปริง
บ้านนา
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
banthamapringschool@gmail.com
banthamapring.com
บ้านนา
077-641004
077-641024
18 ต.ค. 2511
24
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
197
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:24 น.
30
1086110005
86010043
110005
วัดหัวกรูด
wathuagrood
นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หัวกรูด
ปากน้ำ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
www.wathuakrud.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
0-7752-2279
077522279
20 มกราคม 2477
30
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
157
12
10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:27:49 น.
31
1086110001
86010044
110001
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
panknumpaderm
นายธีระ ขันบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ไม่มี
ปากน้ำ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
0-7752-2144
077521066
16 เมษายน 2466
25
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
506
16
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:41 น.
32
1086110002
86010045
110002
บ้านหัวถนน
banhuatanon
นายสินทวีป สายัณห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หัวถนน
ปากน้ำ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
เทศบาลตำบลปากน้ำ
0-7755-3002
-
20
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
162
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:52:18 น.
33
1086110003
86010046
110003
บ้านหาดภราดรภาพ
BANHADPARADONPAP
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คอหมู
ปากน้ำ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
paradonpapschool@hotmail.com
www.banhadparadonpap.com
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
077521569
077521569
16 พฤษภาคม 2482
26
16.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:32 น.
34
1086110025
86010047
110025
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
Muangchumphon Bankhaotalom
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เขาถล่ม
วังไผ่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
khaotalom2522school@gmail.com
เทศบาลตำบลวังไผ่
0-7765-8552
0-7765-8749
2522
4
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
504
24
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:39 น.
35
1086110026
86010048
110026
วัดดอนเมือง
watdonmuang
นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ดอนเมือง
วังไผ่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
Watdonmuang06chumphon@gmail.com
วังไผ่
0-7753-4190
077596601
2477
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
199
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:58 น.
36
1086110027
86010049
110027
วัดวังไผ่
Wangpai
นายปัญญา ผลพฤกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังไผ่
วังไผ่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
WatWangPaiSchool@hotmail.com
http://203.172.184.195/watwangpaischool/
เทศบาลตำบลวังไผ่
077-658527
077-658527
01/06/2464
4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
28
7
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:29 น.
37
1086110029
86010052
110029
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
thairat66 (Bannanean)
นายไกรยุสิทธิ์ ด่อนศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านนาเนียน
วังใหม่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
thairat 66 @ thaimail.com
http://203.172.184.195/thairat66/index.html
วังใหม่
077501387
0-7750-1387
2482
5
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
170
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 18:58:40 น.
38
1086110030
86010053
110030
วัดน้อมถวาย
watnomthawai
นายยงยุทธ์ จัตุธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เสียบญวน
วังใหม่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
watnomthaway.sch@gmail.com
วังใหม่
077630590
077630590
14 ธ.ค.2475
9
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
331
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11:46 น.
39
1086110032
86010055
110032
บ้านนาแซะ
Bannasae
นางรจนา เยี่ยมไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนาแซะ
วังใหม่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
ิbannasae.cpn1@gmail.com
วังใหม่
062 198 6195
0-7797-9333
2504
15
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
134
11
15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:25 น.
40
1086110033
86010056
110033
บ้านท่าไม้ลาย
Banthamailai
นายมโน บำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ท่าไม้ลาย
วังใหม่
เมืองชุมพร
ชุมพร
86190
วังใหม่
0-77630052
2511
25
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
265
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:40:15 น.
41
1086110056
86010059
110056
วัดเชิงกระ
Watchuenggra
นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เชิงกระ
วิสัยเหนือ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
wcgsch@gmail.com
วิสัยเหนือ
0-7750-5126
7 ตุลาคม 2475
22
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
100
9
16 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:29 น.
42
1086110058
86010060
110058
บ้านคลองสูบ
banklongsoob
นายสมชาย เกิดเสวียด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคลองสูบ
วิสัยเหนือ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
t_arng@hotmail.com
-
วิสัยเหนือ
0-7755-6119
-
22 พฤษภาคม 2482
20
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
159
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:59 น.
43
1086110059
86010061
110059
บ้านเขาชันโต๊ะ
BANKHAOCHUNTO
นายวิทยา ทิพย์มงคล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 เขาชันโต๊ะ
วิสัยเหนือ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
chunto@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1086110059&page=info
วิสัยเหนือ
0-7750-5674
-
4 พ.ค.2510
29
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
145
11
06 สิงหาคม 2561 เวลา 09:55:58 น.
44
1086110067
86010062
110067
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
bankhaoyaoratpattana
นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 เขายาว
วิสัยเหนือ
เมืองชุมพร
ชุมพร
86100
khaoyaoratpattana@hotmail.com
http//bankhaoyao.com
วิสัยเหนือ
0-7763-0054
077650634
12 พฤษภาคม 2526
33
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
320
12
10 ตุลาคม 2562 เวลา 15:40:45 น.
45
1086110004
86010063
110004
บ้านหาดทรายรี
Banhadsairi
นางกมลวรรณ สังข์สิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หาดทรายรี
หาดทรายรี
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
hadsairi2559@gmail.com
hadsairi.com
หาดทรายรี
0-7755-8156
0-7755-8156
25082504
31
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
117
8
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:44:07 น.
46
1086110006
86010064
110006
บ้านทุ่งมะขาม
Banthungmakham
นายแวน วิรุฬห์เลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านทุ่งมะขาม
หาดทรายรี
เมืองชุมพร
ชุมพร
86120
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1086110006
หาดทรายรี
077558106
077558206
29072481
45
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
133
11
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:36:09 น.
47
1086110042
86010066
110042
ชุมชนวัดหาดพันไกร
chumchonwadhadpankrai
นายจรัล เพชรดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หาดพันไกร
หาดพันไกร
เมืองชุมพร
ชุมพร
86000
้hadphankri@gmail.com
หาดพันไกร
0-7765-9104
0-7765-9104
15 พ.ค. 2468
15
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:14:26 น.
48
1086110073
86010068
110073
บ้านใหม่พัฒนา
ิbanmaipattana
นายเลิศ คนึงคิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านใหม่พัฒนา
คุริง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
คุริง
0-7759-9050
14 มีนาคม 2515
37
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:19:53 น.
49
1086110074
86010069
110074
ประชานิคม 2
prachanikom 2
นายปัญญา อยู่เปี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ช่วยอนันต์
คุริง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
prachanikom2@gmail.com
prachanikom2.ac.th
คุริง
086-2796171
-
2 มิถุนายน 2518
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
218
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:36 น.
50
1086110282
86010070
110282
บ้านท่าลานทอง
banthalanthong
นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าลานทอง
คุริง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
คุริง
0-7752-0341
1 มิถุนายน 2530
55
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
207
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:29 น.
51
1086110072
86010071
110072
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
Bancuring ( friendship 25 )
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 นาโครงช้าง
ทรัพย์อนันต์
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
องค์การบริหารส่วนตำบลทร
077-651716
01/04/2456
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
207
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:25 น.
52
1086110084
86010072
110084
บ้านแก่งเพกา
Bankaengpheka School
นายสุมะโน จินาทิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แก่งเพกา
ทรัพย์อนันต์
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
bankaengpheka@gmail.com
www.schoolthai.org/Bankaengpheka
ทรัพย์อนันต์
0-7750-5424
-
2499
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
111
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:00 น.
53
1086110081
86010073
110081
บ้านหาดหงส์
Ban Had Hong
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหาดหงส์
ท่าข้าม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
้hadhong.03@gmail.com
ท่าข้าม
0-7754-8236
01/06/2486
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:20 น.
54
1086110078
86010075
110078
บ้านเขาพาง
Bankhaophang
นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทุ่งนาตาจอ
ท่าข้าม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
ิิbankhaopang.school@gmail.com
ท่าข้าม
095-429-2829
-
พ.ศ.2489
8
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
9
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:28:08 น.
55
1086110079
86010076
110079
บ้านหนองเรือ
BANNONGRUA
นางศิริพร คุณวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองเรือ
ท่าข้าม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
ท่าข้าม
0-7754-7157
077547157
15 มิถุนายน 2483
20
18.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
237
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:55 น.
56
1086110080
86010077
110080
บ้านหัวว่าว
Banhuawao
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหัวว่าว
ท่าข้าม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
banhuawao01@hotmail.com
ท่าข้าม
0884404539
-
10 มกราคม 2480
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
37
8
09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:11:01 น.
57
1086110083
86010078
110083
บ้านหาดส้มแป้น
banhadsompan
นายนฤสรณ์ ปราบจินดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หาดส้มแป้น
ท่าข้าม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
banhadsompan@้hotmail.com
www.banhadsompan.com
ท่าข้าม
0-7797-9301
-
12 พฤษภาคม พ.ศ.2523
37
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
150
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:18 น.
58
1086110085
86010079
110085
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
Anubanthasae
นายธานี สำราญอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคนดการ้อง
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
admin@abts.ac.th
www.abts.ac.th
เทศบาลตำบลท่าแซะ
077599005
077599005
1 สิงหาคม 2457
40
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
547
17
24 มิถุนายน 2562 เวลา 18:37:39 น.
59
1086110089
86010080
110089
ชุมชนประชานิคม
Chumchonprachanicom
นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 ชุมชนประชานิคม
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
weerapat_sri@hotmail.com
www.prachanikhom.ac.th
ท่าแซะ
077622037
007622037
3 ก.ค.2510
38
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
376
14
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:50 น.
60
1086110087
86010083
110087
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
Thairatwittaya77school
นายกมล ธรมีฤทธิ์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านเขาน้อย
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
thairat77@hotmail.com
www.thairathwitthaya77.com/
เทศบาลเนินสันติ
0-7759-9203
0-7759-9402
2505
25
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
999
31
21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:03:36 น.
61
1086110094
86010086
110094
วัดควนมณี
kunmanee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนบ้าน
นากระตาม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
นากระตาม
-
15 ตุลาคม 2475
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
8
6
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:38:08 น.
62
1086110095
86010087
110095
วัดวังครก
watwungkhok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แหลมพู่
นากระตาม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
นากระตาม
0864882547
3 กรกฎาคม 2483
15
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:14 น.
63
1086110092
86010088
110092
ประชาสันติ
Prachasunti
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ไทรลอด
นากระตาม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
นากระตาม
0872728519
13มิถุนายน2511
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:16 น.
64
1086110093
86010089
110093
บ้านละมุ
BANLAMU
นางรอฮนา แก้วสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านละมุ
นากระตาม
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
นากระตาม
22 มิถุนายน 2485
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
9
03 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:42 น.
65
1086110096
86010090
110096
บ้านดอนเคี่ยม
Bandonkiem
นายสนธยา ชลชลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนเคี่ยม
รับร่อ
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
bandonkiem@gmail.com
http:school.obec.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
0-77630655
-
28 พ.ค. 2507
27
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
212
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:56 น.
66
1086110098
86010091
110098
บ้านรับร่อ
banrubroo
นายกันตพงศ์ สีบัว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสวนใต้
รับร่อ
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
rubroo_54@hotmail.com
-
รับร่อ
077630460
-
22 มิถุนายน 2461
15
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
30
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:32:56 น.
67
1086110100
86010092
110100
บ้านหาดใน
banhadnai
นายสำรวม นครพรัด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หาดใน
รับร่อ
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
www.banhadnaischool.com/
รับร่อ
0-7797-9302
-
26
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
277
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:55 น.
68
1086110283
86010093
110283
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
banbangmaikeawprachasamakkee
นางกันยมาส ชูจีน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านบางไม้แก้ว
รับร่อ
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
bangmaikaew2543@hotmail.co.th
bmkschool.ac.th
รับร่อ
0-7763-0001
077630001
31/07/2543
55
50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
1,220
33
11 มิถุนายน 2561 เวลา 22:39:29 น.
69
1086110077
86010094
110077
บ้านเหมืองทอง
Ban Mueang Thong
นางเมตตา นาคมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เหมืองทอง
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
muengthong.school@gmail.com
สลุย
077630399
077630399
19 พฤศภาคม 2531
82
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
88
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:11 น.
70
1086110103
86010095
110103
บ้านคันธทรัพย์
bankhanthasup
นายเสรี พรหมฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 คันธทรัพย์
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
khansup.cpn1@ hotmail.com
www.khansup.ac.th
สลุย
0-7754-9559
-
14/05/2515
55
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
400
16
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:17 น.
71
1086110104
86010096
110104
บ้านเนินทอง
bannoenthong
นายไพเราะ ต่างประเทศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 เนินทอง
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
bannonethong.school@gmail.com
www.nonethong.ac.th
สลุย
077651074
077651074
16 พฤษภาคม 2477
67
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
405
14
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:20:22 น.
72
1086110109
86010097
110109
บ้านสวนทรัพย์
bansuansub
นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สวนทรัพย์
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
-
-
สลุย
0931196491
-
16/05/2505
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
29
9
06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:16:43 น.
73
1086110106
86010098
110106
บ้านพรุตะเคียน
Pruthakiean
นางสาวจงรัก รอดภัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 พรุตะเคียน
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
wit1234@live.com
สลุย
-
12 พฤาภาคม 2523
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:03 น.
74
1086110105
86010099
110105
บ้านใหม่สมบูรณ์
ิbanmaisomboon
นางวันทนี นาคภู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พ่อตาหินช้าง
สลุย
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
ิbanmaisomboon@gmail.com
สลุย
0-7761-1089
8/8/2500
60
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
156
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:40 น.
75
1086110102
86010100
110102
บ้านงาช้าง
Ban-ngachang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 งาช้าง
สองพี่น้อง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
anchalee4499@gmail.com
gg.gg/Ban-ngachangSC
-
0-7751-0330
077510330
2517
65
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
211
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:19:33 น.
76
1086110107
86010101
110107
ประชาพัฒนา
prachapattana
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตาเงาะ
สองพี่น้อง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
prachacpn1@gmail com.
สองพี่น้อง
0-77651091
077-651091
1 พฤษภาคม 2511
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
9
29 มีนาคม 2562 เวลา 14:44:05 น.
77
1086110108
86010102
110108
บ้านร้านตัดผม
banrantadphom
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ร้านตัดผม
สองพี่น้อง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
rantadphom@hotmail.com
www.banrantadphom.ac.th
สองพี่น้อง
0824865627
17 มิถุนายา 2519
70
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
589
22
21 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:34 น.
78
1086110111
86010103
110111
บ้านทรายขาว
bansaikhow
นายโสภณ แก้วสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านห้วยทรายขาว
สองพี่น้อง
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
skh_school@hotmail.com
www.thaischool.in.th/bansaikhow/
สองพี่น้อง
077970573
-
2524
80
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
292
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:43 น.
79
1086110076
86010104
110076
บ้านธรรมเจริญ
banthamjaroen
นายวสิน มณีแดง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ธรรมเจริญ
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
Thamjaroenschool@gmail.com
www.thamjareon.ac.th
หงษ์เจริญ
0-7763-0010
7 พ.ค.27
72
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
351
13
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:37 น.
80
1086110110
86010105
110110
บ้านตาหงษ์
bantahong
นางขนิษฐา สถานสถิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หงษ์เจริญ
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
jiewthasea@gmail.com
www.tahong.ac.th
หงษ์เจริญ
0-7761-3147
2460
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:15:11 น.
81
1086110068
86010106
110068
บ้านกลาง
Bankhang
นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สามไกร
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
86010106@cpn1.go.th
www.banklangschool.net
หงษ์เจริญ
0856415970
20 กรกฎาคม พ.ศ.2481
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
161
9
09 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:52 น.
82
1086110069
86010107
110069
บ้านบึงลัด
banbuenglad
นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บึงลัด
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
-
-
หงษ์เจริญ
-
-
1 กุมภาพันธ์ 2514
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
98
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 17:27:16 น.
83
1086110070
86010108
110070
ประชานิคม 4
Prachanikom4
นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ปากด่าน
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
nikom4-61@hotmail.com
www.prachanikhom4.ac.t
หงษ์เจริญ
2522
53
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
400
19
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:55 น.
84
1086110071
86010109
110071
บ้านยายไท
BANYAITHAI
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นายาว
หงษ์เจริญ
ท่าแซะ
ชุมพร
86140
yaytaischool@gmail.com
www.schoolthai.org/bany
หงษ์เจริญ
0-7761-3150
-
17 พฤษภาคม 2506
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
9
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:49:36 น.
85
1086110099
86010110
110099
บ้านหินแก้ว
hinkaewschool
นายสุภาพชัย สานุสันต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หินแก้ว
หินแก้ว
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
http://school.go.th/ban
หินแก้ว
0-77505211
2475
20
39.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
83
11
13 มีนาคม 2561 เวลา 15:38:04 น.
86
1086110101
86010111
110101
บ้านน้ำเย็น
Bannamyen
นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านน้ำเย็น
หินแก้ว
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
numyencpn1@gmail.com
www.numyen.ac.th
หินแก้ว
0-7763-0620
21/05/2530
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
137
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:10 น.
87
1086110097
86010112
110097
บ้านจันทึง
junthueng
นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 จันทึง
หินแก้ว
ท่าแซะ
ชุมพร
86190
-
-
หินแก้ว
077-979309
-
11 มิถุนายน 2519
30
42
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
9
16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:09 น.
88
1086110118
86010113
110118
บ้านทรายแก้ว
BanSaikeaw
นางปิยะธิดา คชรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทรายแก้ว
เขาไชยราช
ปะทิว
ชุมพร
86210
bansaikeawschool@gmail.com
-
เขาไชยราช
0-7751-0617
-
2519
100
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:11:06 น.
89
1086110121
86010115
110121
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
Thairatwitthaya76 (Banpala)
นางสาวสุดใจ ดำคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านทุ่งพัด
เขาไชยราช
ปะทิว
ชุมพร
86210
thairat76@hotmail.com
www.thairatwitthaya76.com
เขาไชยราช
077651250
077651250
30 พฤษภาคม 2506
70
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
285
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:30 น.
90
1086110122
86010116
110122
บ้านเขาเลี้ยว
bankaoleaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เขาเลี้ยว
เขาไชยราช
ปะทิว
ชุมพร
86210
เขาไชยราช
0-7754-8055
-
1/05/2510
75
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
4
2
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:04:34 น.
91
1086110124
86010118
110124
บ้านไชยราช
banchairach
นายวิโรจน์ มานพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เขาไชยราชสันติสุข
เขาไชยราช
ปะทิว
ชุมพร
86210
ิbanchairach@gmail.com
?http://school.obac.go.
เขาไชยราช
4 มิถุนายน 2489
80
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
14 ตุลาคม 2562 เวลา 17:57:09 น.
92
1086110128
86010119
110128
บ้านวังช้าง
BANWANGCHANG
นางสาวสมศรี รอดทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองวังช้าง
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
banwangchang.ac.th
ชุมโค
0-7765-5290
15/10/2481
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
204
9
15 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:04 น.
93
1086110132
86010120
110132
บ้านหินกบ
BANHINKOB
นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหินกบ
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
hinkobschool@gmail.com
ชุมโค
0-7751-2075
077512075
พ.ศ.2511
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
9
24 ตุลาคม 2562 เวลา 12:04:17 น.
94
1086110130
86010121
110130
บ้านบางจาก
Banbangjag School
นางสาวสารภี นาพิรุณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบางจาก
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
witjar 1411 @ obecmail.obec.go.th
http://banbangjarkschool.ac.th/
ชุมโค
077630026
077630026
11 กรกฎาคม 2485
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
192
12
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:52 น.
95
1086110131
86010122
110131
บ้านชุมโค
banchumkoschool
นางชมมรกต สุขเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หน้าถ้ำ
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
chumco_school@hotmail.com
เทศบาลตำบลชุมโค
0-7759-1010
00/05/2477
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
9
15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:59:26 น.
96
1086110133
86010124
110133
บ้านดอนทราย
bandonsai
นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนทราย
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
-
-
ชุมโค
0-7759-1326
077591326
2496
48
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33:15 น.
97
1086110134
86010125
110134
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
SUPSOMBOON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
ชุมโค
2520
53
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
12
6
19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:15:36 น.
98
1086110129
86010126
110129
บ้านบ่ออิฐ
Banbor-it
นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ่ออิฐ
ชุมโค
ปะทิว
ชุมพร
86160
ิbanborit2560@gmail.com
ชุมโค
13 ต.ค. 2507
50
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:04:19 น.
99
1086110125
86010127
110125
บ้านทุ่งเรี้ย
BANTUNGRIA
นางนงนุช จิตภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทุ่งเรี้ย
ดอนยาง
ปะทิว
ชุมพร
86210
bantungria@gmail.com
-
ดอนยาง
-
-
2520
79
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
56
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:58 น.
100
1086110119
86010128
110119
ชุมชนมาบอำมฤต
Mapammarit Community school
นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านมาบอำมฤต
ดอนยาง
ปะทิว
ชุมพร
86210
map_am@hotmail.com
www.mapammarit.com
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
0-7757-8401
0-7757-8401
22 เมษายน 2479
77
27
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
1,216
39
29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:01 น.
101
1086110120
86010129
110120
วัดดอนยาง
WATDONYANG
นายภาวัช ศรีวลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนยาง
ดอนยาง
ปะทิว
ชุมพร
86210
ดอนยาง
0-7763-0030
01/12/2464
80
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
84
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33:49 น.
102
1086110123
86010130
110123
บ้านห้วยรากไม้
banhuairakmai
นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ดอนทรายงาม
ดอนยาง
ปะทิว
ชุมพร
86210
0
-
ดอนยาง
077979318
0
-
70
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
155
9
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:45 น.
103
1086110138
86010131
110138
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
chumchonbantalasup
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ทะเลทรัพย์
ทะเลทรัพย์
ปะทิว
ชุมพร
86160
talasupschool@hotmail.com
ทะเลทรัพย์
077655074
077655069
3 ก.ค.2478
34
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
273
11
09 ตุลาคม 2562 เวลา 12:40:58 น.
104
1086110145
86010132
110145
บ้านคอกม้า
Bankhokma school
นายไกรวัลย์ สังฆะสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คอกม้า
บางสน
ปะทิว
ชุมพร
86160
-
-
บางสน
-
2481
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:55 น.
105
1086110135
86010133
110135
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ANUBANPATHIU
นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บางสน
บางสน
ปะทิว
ชุมพร
86160
anubanpathiu@gmail.com
anubanpathiu.ac.th
เทศบาลตำบลปะทิว
0-7759-1180
077591467
2499
50
0.05
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
563
19
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:51 น.
106
1086110136
86010134
110136
บ้านดอนตะเคียน
Bandontakean School
นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนตะเคียน
บางสน
ปะทิว
ชุมพร
86160
bandontakien @ thaimail
http://school.obec.go.t
บางสน
0-77510600
-
2477
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:56 น.
107
1086110117
86010136
110117
บ้านน้ำพุ
bannumpu
นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านน้ำพุ
ปากคลอง
ปะทิว
ชุมพร
86210
ปากคลอง
081-3504884
18 พฤษาคม 2513
102
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
09 ตุลาคม 2562 เวลา 13:47:02 น.
108
1086110115
86010137
110115
บ้านถ้ำธง
Thamtong
นางภัทรพร บุญหนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านถ้ำธง
ปากคลอง
ปะทิว
ชุมพร
86210
-
-
ปากคลอง
0-7763-0040
-
พ.ศ. 2500
104
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
59
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:48 น.
109
1086110112
86010139
110112
บ้านปากคลอง
Banpagklong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทุ่งมหา
ปากคลอง
ปะทิว
ชุมพร
86210
schoolthai.org/Banpagklong
ปากคลอง
0-7763-0036
วันที่11 ธันวาคม 2464
60
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
188
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:45:08 น.
110
1086110113
86010140
110113
วัดบางแหวน
watbangwan
นายเอกชัย จันทร์มี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางแหวน
ปากคลอง
ปะทิว
ชุมพร
86120
-
www.watbangwaen.ac.th
ปากคลอง
0-77630242
-
2475
85
55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
221
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:34:39 น.
111
1086110140
86010142
110140
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
THAIRATWITTAYA
นายธวัช ตัสโต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ท่าเสม็ด
สะพลี
ปะทิว
ชุมพร
86230
78thairath@gmail.com
www.thairathwittaya78.ac.th
เทศบาลตำบลสะพลี
077-630042
...
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
298
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:06 น.
112
1086110141
86010143
110141
อนุบาลบ้านเนินสำลี
Anubalbannoensamlee
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เนินสำลี
สะพลี
ปะทิว
ชุมพร
86230
-
school.obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
0-7797-9324
0-7756-0311
10 เมษายน 2478
35
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
121
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:29 น.
113
1086110143
86010145
110143
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
Bansapli(BangkokpostSueksa)
นายประวีณ วีรเสนีย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 คลองใหญ่
สะพลี
ปะทิว
ชุมพร
86230
bansapli_school@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
077630521
-
พ.ศ. 2496
32
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
267
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:55 น.