ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1091560010
91010001
560010
บ้านเกตรี
BANKETTREE
นางสาวโสภา พันกาแด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทุ่งเหนือ
เกตรี
เมืองสตูล
สตูล
91140
ketri.school@gmail.com
www.ketri.ac.th
เกตรี
074-839779
074-839779
5/5/2473
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
311
12
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:15:19 น.
2
1091560016
91010002
560016
บ้านวังพะเนียด
Banwangpanead
นายยอหัน ตุกังหัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วังพะเนียด
เกตรี
เมืองสตูล
สตูล
91140
wangnead@hotmail.com
เกตรี
074-839929
2517
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:57:48 น.
3
1091560037
91010003
560037
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
Bankhosarai chaipattana
นายพิมล โชติพานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย
เกาะสาหร่าย
เมืองสตูล
สตูล
91000
bksr.school@gmail.com
www.bksr.ac.th
เกาะสาหร่าย
081-7380155
-
1 พ.ค.2464
28
29.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
297
11
01 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:45 น.
4
1091560038
91010004
560038
บ้านตันหยงกลิง
Bantanyongkling
นายฮัมดาน เบญญโซฟ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตันหยงกลิง
เกาะสาหร่าย
เมืองสตูล
สตูล
91000
bantanyongkling@gmail.com
-
เกาะสาหร่าย
074-740007
-
2509
45.5
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
61
8
18 เมษายน 2562 เวลา 10:53:08 น.
5
1091560039
91010005
560039
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
Bantanyongumachaipattana School
นายทวีวัฒน์ สายัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตันหยงอุมา
เกาะสาหร่าย
เมืองสตูล
สตูล
91000
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1091560039
เกาะสาหร่าย
074-839932
-
29/11/2442
42
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
103
11
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:38 น.
6
1091560040
91010006
560040
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
Bankohleepeh
นางวรรธิดา คมขำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เกาะลิเป๊ะ
เกาะสาหร่าย
เมืองสตูล
สตูล
91000
ฺbankohadang@gmail.com
เกาะสาหร่าย
074-740028
10 กค. 2501
120
100
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
258
11
05 มีนาคม 2563 เวลา 13:31:20 น.
7
1091560041
91010007
560041
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
Bankhohyaratodnui School
นางสาวจันทนา พลรักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เกาะยะระโตดนุ้ย
เกาะสาหร่าย
เมืองสตูล
สตูล
91000
เกาะสาหร่าย
0895970698
12 ส.ค. 2501
42
43
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
25
8
11 กันยายน 2562 เวลา 11:31:15 น.
8
1091560014
91010008
560014
วัดหน้าเมือง
WATNAMUANG
นางจุรีรัตน์ แคยิหวา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหน้าเมือง
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
560014@sesao.go.th
คลองขุด
074-772177
17 พฤษภาคม 2509
3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
99
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:36 น.
9
1091560017
91010010
560017
บ้านนาแค
bannakae
นางอรุณี สังข์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาแค
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
bannakae_school@hotmail.co.th
คลองขุด
074740027
29 พฤษภาคม 2513
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:43:19 น.
10
1091560019
91010011
560019
บ้านคลองขุด
Banklongkhut
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คลองขุด
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
banklongkhut@gmail.com
www.bkksc.net
คลองขุด
074-711290
074-711290
10/02/2487
2
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
685
23
20 มิถุนายน 2562 เวลา 18:11:01 น.
11
1091560020
91010012
560020
บ้านเขาจีน
bankhaojeen
นายเสรี มากแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เขาจีน
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
kaojeen@hotmail.co.th
www.facebook.com/kaojeen
คลองขุด
074-711652
074-711652
19/05/2512
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
301
14
30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:48 น.
12
1091560021
91010013
560021
บ้านไทรงาม
Bansaingam
นายบัญญัติ รักศิลป์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ควนขัน
ควนขัน
เมืองสตูล
สตูล
91000
http://202.143.160.5/bansaingam/
ควนขัน
074-711275
074711275
20/05/2517
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
187
11
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:06:52 น.
13
1091560022
91010014
560022
บ้านท่าหิน
bantahin
นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าหิน
ควนขัน
เมืองสตูล
สตูล
91000
jrjntngn7@gmail.com
www.spesao.go.th.thbantahin
ควนขัน
074-723085
074-723085
2509
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:09 น.
14
1091560023
91010015
560023
บ้านนาลาน
bannalan
นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาลาน
ควนขัน
เมืองสตูล
สตูล
91000
bannalan.school@gmail.com
-
ควนขัน
-
-
5 ธันวาคม 2478
7
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
8
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:42:41 น.
15
1091560024
91010016
560024
บ้านควนขัน
BAN KHUANKHAN SCHOOL
นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กะดุ
ควนขัน
เมืองสตูล
สตูล
91000
ควนขัน
25 ตุลาคม 2508
3
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
09 ธันวาคม 2562 เวลา 10:27:27 น.
16
1091560029
91010017
560029
บ้านเนินสูง
bannernsung
นางอภิญญา หาโส๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เนินสูง
ควนขัน
เมืองสตูล
สตูล
91000
nernsoongsatul@gmail.com
ควนขัน
074-725921
-
1 พฤษภาคม 2517
15
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
6
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:32:16 น.
17
1091560006
91010018
560006
บ้านใหม่
BANMAI SCHOOL
นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านใหม่
ควนโพธิ์
เมืองสตูล
สตูล
91140
bhan_mai123@hotmail.com
bmsatun.ac.th
ควนโพธิ์
074-724788
074-724788
1 ตุลาคม 2508
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
275
11
01 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:02 น.
18
1091560005
91010020
560005
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
thairathwittaya 40 (Bankaunpo)
นายพิสิฐ อุสัยนี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ควนโพธิ์
ควนโพธิ์
เมืองสตูล
สตูล
91140
thairath40@gmail.com
ควนโพธิ์
074724889
074724889
18/07/2487
17
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
308
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 18:48:36 น.
19
1091560025
91010021
560025
บ้านเจ๊ะบิลัง
Banchebilang
นายอาหลี ลิมานัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เจ๊ะบิลัง
เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
jebilang@hotmail.com
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
074-750801
1 พฤศจิกายน 2478
20
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
358
17
13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:37:20 น.
20
1091560028
91010022
560028
บ้านฉลุง
banchalung
นายสมชัย ขจรเจริญกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ฉลุง
เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
chalung60@hotmail.com
http://202.143.160.5/banchalung/
เจ๊ะบิลัง
074-772565
-
2 มิถุนายน 2520
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
181
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 16:39:13 น.
21
1091560030
91010023
560030
บ้านกาลันยีตัน
KALANYITAN
นายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกาลันยีตัน
เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
kalanyitan@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560030
เจ๊ะบิลัง
-
-
1 พฤษภาคม 2514
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:10:55 น.
22
1091560031
91010024
560031
บ้านบันนังปุเลา
Banbunnungpulau
นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบันนังปุเลา
เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
560031@sesao.go.th
เจ๊ะบิลัง
074740661
27 มีนาคม 2497
32
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
96
9
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:07:35 น.
23
1091560007
91010025
560007
บ้านปาเต๊ะ
BANPATEK
นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ปาเต๊ะ
เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
banpatea@hotmail.com
banpatea@hotmail.com
เจ๊ะบิลัง
074-839936
2509
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
176
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:57:42 น.
24
1091560004
91010026
560004
บ้านทุ่ง
banthung
นายอนุมัติ นุ่งอาหลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่ง
ฉลุง
เมืองสตูล
สตูล
91140
560004@sesao.go.th
ฉลุง
074-799022
-
20/05/2480
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:45 น.
25
1091560002
91010027
560002
บ้านโคกประดู่
ฺBANKHOKPRADU
นายสุดีน คุณอักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โคกประดู่
ฉลุง
เมืองสตูล
สตูล
91140
bankhokpradu@gmail.com
http://satunweb.net/kps
ฉลุง
-
-
24/06/2484
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
196
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:23 น.
26
1091560003
91010028
560003
บ้านกุบังจามัง
bankubangjamang
นายจำนันท์ กาบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กุบังจามัง
ฉลุง
เมืองสตูล
สตูล
91140
560003@sesao.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560003
ฉลุง
0862941249
-
1 ตุลาคม 2481
9
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 21:47:05 น.
27
1091560001
91010029
560001
อนุบาลเมืองสตูล
Anubanmuangsatun
นายวิรัต สวัสดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านฉลุง
ฉลุง
เมืองสตูล
สตูล
91140
anubanmuangsatun2018@gmail.com
www.ams.ac.th
เทศบาลตำบลฉลุง
0971188509
074799235
พ.ศ. 2459
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
245
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:49 น.
28
1091560027
91010030
560027
บ้านตันหยงโป
bantanyonpo
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านตันหยงโป
ตันหยงโป
เมืองสตูล
สตูล
91000
yongpo_rongrian@hotmail.com
ตันหยงโป
074-720445
2471
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
272
11
25 ธันวาคม 2562 เวลา 15:27:53 น.
29
1091560026
91010031
560026
บ้านหาดทรายยาว
HADSAIYAOW
นางอรุณี ประมาณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หาดทรายยาว
ตันหยงโป
เมืองสตูล
สตูล
91000
202.143.160.5/banhadsaiyaow
ตันหยงโป
30/11/2475
21
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
89
8
01 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:51:28 น.
30
1091560032
91010032
560032
บ้านตำมะลังเหนือ
bantammalangnua
นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ตำมะลัง
ตำมะลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
tammalangn@hotmail.com
ตำมะลัง
074-722724
พ.ศ.2478
13
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
281
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:12:13 น.
31
1091560033
91010033
560033
บ้านตำมะลังใต้
bantammalangtai
นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตำมะลังใต้
ตำมะลัง
เมืองสตูล
สตูล
91000
sutiporn.tu@gmail.com
ตำมะลัง
074-740669
-
17 พฤษภาคม 2519
15
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
167
8
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:02:21 น.
32
1091560013
91010035
560013
บ้านกาลูบี
BANKALUBEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กาลูบี
บ้านควน
เมืองสตูล
สตูล
91140
kalubee54@gmail.com
บ้านควน
074-736103
-
1 กรกฎาคม 2499
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
196
9
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:10:58 น.
33
1091560011
91010036
560011
บ้านกาเนะ
bankanea school
นางอรุนา ตาเดอิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กาเนะ
บ้านควน
เมืองสตูล
สตูล
91140
bankanaeschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1091560011&Area_CODE=9101
บ้านควน
074-770271
1 มกราคม 2484
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
152
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:54 น.
34
1091560012
91010037
560012
บ้านทุ่งวิมาน
Banthungwiman
นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ทุ่งวิมาน
บ้านควน
เมืองสตูล
สตูล
91140
tungwimans@gmail.com
twms.orgfree.com
บ้านควน
0848902671
-
21 พ.ค.2515
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
120
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:34 น.
35
1091560009
91010038
560009
บ้านควน
Bankhuan
นายสุริยา สนูบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านควน
บ้านควน
เมืองสตูล
สตูล
91140
bankhuan@gmail.com
www.bankhuan.ac.th
อบต.บ้านควน
074-799025
074-799025
2500
5
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
464
16
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:20 น.
36
1091560035
91010039
560035
บ้านเกาะยาว
bankochyoa
ส.ต.อ.จรัญ หนูชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะยาว
ปูยู
เมืองสตูล
สตูล
91000
560035@sesao.go.th
bankohyao.com
ปูยู
0935837022
-
พ.ศ.2482
17
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:55 น.
37
1091560034
91010040
560034
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
Bantonyongkaboiy
นางอนิตตา ปีมะสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ตันหยงกาโบย
ปูยู
เมืองสตูล
สตูล
91000
Tanyonggaboiyschool@gmail.com
puyuschool.com
ปูยู
0857853187
-
15 มิถุนายน 2499
20
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
296
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:46 น.
38
1091560018
91010041
560018
อนุบาลสตูล
anubansatun
นายสุทธิ สายสุนีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
91000
anbsatun@hotmail.com
www.anbsatun.ac.th
สตูล
074-711004
074711004
1 เมษายน 2530
3
3.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
98
1,587
46
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:47 น.
39
1091560124
91010042
560124
อนุบาลควนโดน
ANUBANKHUANDON SCHOOL
นายอรรถไกร จิตรหลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ควนโดน
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
akd2462@gmail.com
anubankhuandon.ac.th
เทศบาลตำบลควนโดน
074-795113
074-495113
ปี พ.ศ. 2462
18
0.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
263
9
25 เมษายน 2562 เวลา 19:00:40 น.
40
1091560126
91010043
560126
บ้านดูสน
banduson school.
นายมูฮำหมาด หลีเยาว์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวสะพานเหล็ก
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
duson.school@gmail.com
http://202.143.160.5/banduson/
ควนโดน
074-795459
29/11/2442
20
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
119
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:51 น.
41
1091560128
91010044
560128
บ้านบูเกตยามู
Banbuketyamu
นายมอฮำหมาดมาดี หลงกาสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบูเกตยามู
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
ควนโดน
088-5920725
10/06/2505
26
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
136
8
22 มกราคม 2563 เวลา 13:29:41 น.
42
1091560130
91010046
560130
บ้านควนโต๊ะเหลง
bankhuantohlheng
นางฮาสาน๊ะ ่ยีปันจอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ควนโต๊ะเหลง
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
www.spesao.go.th/ktl
ควนโดน
074-795629
2522
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 19:50:12 น.
43
1091560131
91010047
560131
บ้านควนสตอ
BANKHUANSATOR SCHOOL
นายบูอาสัน หาโส๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ควนสตอ
ควนสตอ
ควนโดน
สตูล
91160
560131bkst@gmail.com
www.bkst.ac.th
ควนสตอ
074-795145
074-795145
2470
18
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
194
10
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:58 น.
44
1091560132
91010048
560132
บ้านกุบังปะโหลด
BANKUBANGPALOAD
นายยูโสบ สุมาตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุบังปะโหลด
ควนสตอ
ควนโดน
สตูล
91160
kubang55@gmail.com
ควนสตอ
-
-
2479
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
127
8
11 ตุลาคม 2562 เวลา 14:06:24 น.
45
1091560133
91010049
560133
บ้านทุ่งพัฒนา
thungpattana
นางสาวสุนทรี ณ นคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทุ่งพัฒนา
ควนสตอ
ควนโดน
สตูล
91160
560133@sesao.go.th
-
ควนสตอ
074-770525
-
17 พ.ค. 2517
21
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:26:37 น.
46
1091560134
91010050
560134
บ้านทางงอ
BAN TANGNGO
นายธาตรี ยีปันจอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทางงอ
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
560134@sesao.go.th
-
ควนสตอ
0815991608
-
26 มิถุนายน 2497
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
127
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:00 น.
47
1091560127
91010051
560127
บ้านปันจอร์
BANPANJOR
นายอนุสรณ์ สองเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปันจอร์
ย่านซื่อ
ควนโดน
สตูล
91160
phanjor@hotmail.com
อบต.ย่านซื่อ
074-795495
20 เมษายน 2522
20
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
317
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:36:12 น.
48
1091560125
91010052
560125
บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
Banyansue Mittaphaptee 147
นายสุรทิน บิลยะแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ย่านซื่อ
ย่านซื่อ
ควนโดน
สตูล
91160
bys147@hotmail.com
www.sesao.go.th/yansue
ย่านซื่อ
-
31/03/2475
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
150
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:43:02 น.
49
1091560135
91010053
560135
บ้านวังประจัน
Wangprajan
นายสุไลหมาน ตาเดอิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังประจัน
วังประจัน
ควนโดน
สตูล
91160
202.143.160.5/wangprajan
วังประจัน
074-740008
30 พฤศจิกายน 2442
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
133
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:34:35 น.
50
1091560136
91010054
560136
บ้านทุ่งมะปรัง
Banthungmaprang
นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ทุ่งมะปรัง
วังประจัน
ควนโดน
สตูล
91160
mart.school@hotmail.com
202.143.160.5/thungmaprang
วังประจัน
074-750740
-
18 กรกฎาคม 2510
30
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
133
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:43 น.
51
1091560093
91010055
560093
อนุบาลควนกาหลง
ANUBANKAUNKALONG
นายมนตรี จรียานุวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ซอย 4
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
Anuban_kaunkalong.hotmail.com
ควนกาหลง
074-752047
-
15O92505
37
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
255
10
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:32:33 น.
52
1091560094
91010056
560094
นิคมซอย 10
Nikomsoi10
นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ควนกาหลง
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
nikomsoi-10@gmail.com
ควนกาหลง
0897333351
2517
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:25 น.
53
1091560095
91010057
560095
บ้านเหนือคลอง
Ban nuerklong
นายโกมล ยุนุ้ย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเหนือคลอง
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
-
www.bannuerklong.or.th
ควนกาหลง
074-740020
-
15 มิถุนายน 2521
54
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
236
11
31 มกราคม 2563 เวลา 14:25:47 น.
54
1091560096
91010058
560096
บ้านเขาไคร
BANKHAOKHRAI
นายชารีฟ รอเกต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเขาไคร
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
560096@sesao.go.th
http://school.obec.go.th
ควนกาหลง
074-771434
2501
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
191
11
19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:33:47 น.
55
1091560097
91010059
560097
บ้านควนล่อน
Bankhaunlon
นายสมศักดิ์ อาหลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านควนล่อน
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
bankhuanlon@gmail.com
ควนกาหลง
-
-
6/06/2520
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:57:43 น.
56
1091560098
91010060
560098
บ้านห้วยน้ำดำ
BANHUAYNAMDAM SCHOOL
นางรัชนี ทองเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยน้ำดำ
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
ratchanee010105@gmail.com
ควนกาหลง
074-791114
074791114
วันที่ 20 กรกฎาคม 2510
33
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 16:41:11 น.
57
1091560099
91010061
560099
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
BANKLUMHAPRACHARAT
นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 กลุ่ม 5
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
boss.bg5@gmail.com
www.bg5.ac.th
ควนกาหลง
074-740019
04 กันยายน 2524
36
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
264
10
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:58 น.
58
1091560104
91010062
560104
นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
Nikompattanapaktai 1
นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านซอย 7
ควนกาหลง
ควนกาหลง
สตูล
91130
ควนกาหลง
074-752002
12 สิงหาคม 2508
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:23:39 น.
59
1091560092
91010063
560092
บ้านน้ำหรา
Bannamra
นายสมนึก ศรีนคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำหรา
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
-
202.143.160.5/bannamra/
ทุ่งนุ้ย
074-740019
-
1/6/2520
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 07:57:44 น.
60
1091560090
91010064
560090
บ้านโตนปาหนัน
Bantonpanan
นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โตนปาหนัน
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
suwannee8125@gmail.com
ทุ่งนุ้ย
0872898125
2537
36
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:03 น.
61
1091560091
91010065
560091
บ้านหัวกาหมิง
HUAKAMING
นางสาวศิรานิจ หลังแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หัวกาหมิง
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
560091@sesao.go.th
ทุ่งนุ้ย
0892942306
01082516
27
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:07:02 น.
62
1091560086
91010066
560086
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
Bantungnui Mittrapab 49th
นายรักชาติ ข้างแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ทุ่งนุ้ย
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
tungnui_49@hotmail.co.th
http://www.tungnui49.ac.th
อบต.ทุ่งนุ้ย
074-797080
074797080
15/06/2479
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
280
11
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:34:32 น.
63
1091560087
91010067
560087
บ้านค่ายรวมมิตร
bankhairummitschool
นางสาวปวีณา มาราสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ค่ายรวมมิตร
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
560087@sesao.go.th
www.bkrmschool.com
ทุ่งนุ้ย
0812761560
-
พ.ศ.2523
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
109
8
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:19:24 น.
64
1091560088
91010068
560088
บ้านทุ่งตำเสา
bantungtamsao
นางสิริพร คุณสนอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งตำเสา
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
srp_2505@hotmail.com
ทุ่งนุ้ย
01/01/2501
26
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
154
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:51 น.
65
1091560089
91010069
560089
บ้านน้ำร้อน
Bannamron
นายภานุพงศ์ แสงอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านน้ำร้อน
ทุ่งนุ้ย
ควนกาหลง
สตูล
91130
ทุ่งนุ้ย
0897374980
5 สิงหาคม 2507
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
131
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:08 น.
66
1091560100
91010070
560100
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
NIKOMPATTANAPAKTAI 2
นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านผัง 3
อุใดเจริญ
ควนกาหลง
สตูล
91130
nikomphatana2@gmail.com
อุใดเจริญ
074-775167
2510
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
163
11
10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:14:07 น.
67
1091560101
91010071
560101
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
nikompattanapaktai3
นายพิชัย ทันหุ้ย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ผัง 35
อุใดเจริญ
ควนกาหลง
สตูล
91130
nikompattana3@outlook.co.th
อุใดเจริญ
074-730034
-
2509
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
382
19
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:51 น.
68
1091560102
91010072
560102
บ้านอุได
Ban-Udai
นางมาริหยาม เหมนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านอุไดใต้
อุใดเจริญ
ควนกาหลง
สตูล
91130
ีudi.stn@obec.go.th
อุใดเจริญ
074839906
13 สิงหาคม 2502
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
122
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:39 น.
69
1091560103
91010073
560103
นิคมพัฒนาผัง 120
Nikompattanapang 120
นายรัชพล มาสินธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านผัง 120
อุใดเจริญ
ควนกาหลง
สตูล
91130
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1091560103
อุใดเจริญ
081-9575239
-
2519
55
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
154
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:00 น.
70
1091560105
91010074
560105
นิคมพัฒนาผัง 42
NIKOMPATANAPUNG 42
นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ผัง 42
อุใดเจริญ
ควนกาหลง
สตูล
91130
560105@sesao.go.th
-
อุใดเจริญ
0625651798
-
2519
47
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:36 น.
71
1091560137
91010075
560137
บ้านท่าแพ
Banthaphae
นางฮาบีบะ หลงสลำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่าแพใต้
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
bantaphae2559@gmail.com
202.143.160.5/btaphae
ท่าแพ
074787127
-
2475
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
143
8
03 มีนาคม 2563 เวลา 10:03:22 น.
72
1091560138
91010076
560138
อนุบาลท่าแพ
Anubanthaphea
นายอุมัธ สวาหลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าแพกลาง
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
anubanthapae@gmail.com
anubanthaphae.ac.th/index.php
ท่าแพ
074-787084
-
ปีพ.ศ. 2478
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
469
16
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:25:01 น.
73
1091560139
91010077
560139
บ้านสายควน
saikhuan
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สายควน
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
ท่าแพ
074-787170
074-787170
29/11/0545
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
150
11
23 มิถุนายน 2560 เวลา 14:54:21 น.
74
1091560140
91010078
560140
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
Banthanamkhemtai
นางเจนจิรา จิตรหลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ท่าน้ำเค็มใต้
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
http://st.satunweb.net/
ท่าแพ
074-787085
074787085
2502
24
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
121
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:26 น.
75
1091560142
91010079
560142
บ้านนาแก้ว
Ban Nakaew
นายอนุวัฒน์ คลังข้อง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 นาแก้ว
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
560142@sesao.go.th
ท่าแพ
074-787455
1มกราคม 2518
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
11
17 มีนาคม 2563 เวลา 11:45:53 น.
76
1091560145
91010080
560145
บ้านแป-ระใต้
Banpae-ratai school
นายสมชาย หมาดง๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แประใต้(ป่าขนุน)
ท่าเรือ
ท่าแพ
สตูล
91150
ท่าเรือ
-
-
17 มิถุนายน 2476
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
99
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:46:33 น.
77
1091560141
91010081
560141
บ้านปลักหว้า
BANPLAKWA
นายสมาน บิลละเต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ปลักหว้า
ท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
91150
560141@sesao.go.th
ท่าแพ
2508
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
118
8
20 มกราคม 2563 เวลา 09:45:12 น.
78
1091560146
91010082
560146
บ้านวังปริง
Banwangpring
นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วังปริง
ท่าเรือ
ท่าแพ
สตูล
91150
banwangpring@hotmail.com
ท่าเรือ
074-787086
22/11/2505
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
228
12
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:47:58 น.
79
1091560148
91010083
560148
บ้านไร่
Banrai
นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไร่ทอน
ท่าเรือ
ท่าแพ
สตูล
91150
ิbanrai91150@gmail.com
ท่าเรือ
074-740041
กุมภาพันธ์ 2513
20
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:00 น.
80
1091560147
91010084
560147
บ้านสวนเทศ
BANSUANTHET
นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สวนเทศ
แป-ระ
ท่าแพ
สตูล
91150
www.bansuanthet.com
แป-ระ
12/06/2514
38
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:18:07 น.
81
1091560144
91010085
560144
บ้านแป-ระเหนือ
banphera-near
นายอดุลย์ เตาวะโต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหนือ
แป-ระ
ท่าแพ
สตูล
91150
phera-n@hotmail.com
-
แป-ระ
074-722556
6 มิ.ย.2497
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
264
10
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:21:52 น.
82
1091560143
91010086
560143
บ้านควนเก
Bankhuanke
นายอะหมาร สันนาหู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านควนเก
แป-ระ
ท่าแพ
สตูล
91150
khuanka1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1091560143
แป-ระ
064-2808477
-
2502
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
225
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41:53 น.
83
1091560149
91010087
560149
บ้านสาคร
Bansakorn
นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองลิดี
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
bansakorn@hotmail.com
202.143.160.5/sakornschool
สาคร
074-723912
-
- พฤษภาคม ปีพ.ศ2473
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
211
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:53:38 น.
84
1091560150
91010088
560150
บ้านสาครเหนือ
bansakornnua
นายธีรวุฒิ หวาสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สาครเหนือ
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
Sakornnuaschool@gmail.com
สาคร
074-839917
2501
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
131
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 18:36:42 น.
85
1091560151
91010089
560151
บ้านทางยาง
BanTangyang school
นายมูฮำหมาด หมูดงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทางยาง
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
สาคร
074-720401
2500
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:57 น.
86
1091560152
91010090
560152
บ้านทุ่งริ้น
bantungrin
นางสาวไลลา บินโส๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ทุ่งริ้น
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
560152@sesao.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1091560152
สาคร
-
-
15 มิถุนายน 2597
32
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:32 น.
87
1091560153
91010091
560153
สมาคมเลขานุการสตรี 3
Samakomlaekhanukarnsatri 3
นายเกษม สะหมัดหานาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปลักแรด
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
wsas3@hotmail.com
thai-school.net/wsas/
สาคร
-
-
1 กรกฎคม 2514
35
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
176
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:57 น.
88
1091560154
91010092
560154
บ้านคลองสองปาก
Banklongsongpak
นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองสองปาก
สาคร
ท่าแพ
สตูล
91150
banklongsongpak.ksp@gmail.com
-
สาคร
0816086068
-
19/06/2497
56
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:25:34 น.
89
1091560042
91010093
560042
อนุบาลละงู
ANUBANLANGU
นายปริญญา ดำเต๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านควน
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
anu.ban2012@gmail.com
www.anubanla-ngu.com
กำแพง
074-701618
074-701618
2460
50
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
853
27
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:40:27 น.
90
1091560043
91010094
560043
บ้านไสใหญ่
BANSAIYAI
นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านไสใหญ่
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
bsy.stn@obec.go.th
www.spesao.go.th/bansaiyai/
กำแพง
074-701249
-
2482
53
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
156
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 18:18:30 น.
91
1091560044
91010095
560044
บ้านปิใหญ่
banpeyai
นายณรงค์กร ชำนาญเวช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านปิใหญ่
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
piyaischool@gmail.com
กำแพง
074-782543
24 กุมภาพันธ์ 2481
58
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
117
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:45 น.
92
1091560047
91010096
560047
บ้านโกตา
bankota
นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โกตา
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
bankota.school@gmail.com
อบต.กำแพง
074-775377
-
16 มิถุนายน 2508
49
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
119
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 22:03:50 น.
93
1091560050
91010097
560050
บ้านปากปิง
banpakping
นายชาตรี ศรีหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านปากปิง
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
ิbanpakpingschool@gmail.com
-
กำแพง
0967278654
-
พ.ศ.2507
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:08:30 น.
94
1091560080
91010098
560080
บ้านป่าฝาง
banpafang
นายวินัย กิ้มติ้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านป่าฝาง
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
560080@sesao.go.th
กำแพง
-
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
180
8
08 มกราคม 2563 เวลา 13:49:51 น.
95
1091560081
91010099
560081
บ้านท่าแลหลา
Thalaela
นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านท่าแลหลา
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
Thalaelaschool.com@hotmail.com
www.thalealaschool.com
กำแพง
074-720343
-
2/03/2472
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
182
11
14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:54 น.
96
1091560082
91010100
560082
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
Bantungsamed friendship 114
นางอุไร ทีปรักษพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ทุ่งเสม็ดฯ
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
bantungsamed@hotmail.com
กำแพง
074-720394
17/05/2515
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:16:34 น.
97
1091560083
91010101
560083
บ้านอุไร
Banurai
นายเกรียงศักดิ์ แดวากม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านอุไร
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
202.143.160.5/urai
กำแพง
074-722544
2508
56
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:15:18 น.
98
1091560084
91010102
560084
บ้านตูแตหรำ
Tutarum school
นายโชคชัย ทิพย์รองพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านตูแตหรำ
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
tutaerum@hotmail.com
202.143.160.5/tutarum
กำแพง
0894686257
2507
ุุ60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
101
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:01:24 น.
99
1091560085
91010103
560085
บ้านควนฟ้าแลบ
Bankhuanphalab
นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฎฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปลักมาลัย
กำแพง
ละงู
สตูล
91110
kunfalab1@gmail.com
กำแพง
089-7388892
2519
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:21 น.
100
1091560059
91010104
560059
บ้านบ่อหิน
banbohin school
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ่อหิน
เขาขาว
ละงู
สตูล
91110
bohinschool.satun01@gmail.com
www.bohin-school.net
เขาขาว
074-775639
-
พ.ศ.2491
56
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
281
10
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:03 น.
101
1091560060
91010105
560060
บ้านดาหลำ
Bandalam School
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านดาหลำ
เขาขาว
ละงู
สตูล
91110
bdlsch1960@gmail.com
เขาขาว
074-775640
074-775640
1มกราคม2503
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
213
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:44 น.
102
1091560066
91010106
560066
บ้านนาข่า
Bannakha
นายกันตภณ สุวรรณจ่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาข่า
เขาขาว
ละงู
สตูล
91110
ิbannakha8@hotmail.co.th
เขาขาว
074-775442
17 พฤษภาคม 2509
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:05 น.
103
1091560067
91010107
560067
บ้านหาญ
banhan
นางสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหาญ
เขาขาว
ละงู
สตูล
91110
banhan.9101@gmail.com
-
เขาขาว
074-740339
-
08/06/2508
59
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:36 น.
104
1091560062
91010108
560062
ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
THAIRATWITTAYA 111 (BANTHUNGNANGKAEW)
นายบุญส่ง เอียดสุย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านนางแก้ว
น้ำผุด
ละงู
สตูล
91110
nangkaew58@gmail.com
spesao.go.th/bannangkeaw
อบต.น้ำผุด
074-774097
074-774097
12/05/2516
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
309
14
01 มีนาคม 2563 เวลา 15:02:19 น.
105
1091560063
91010109
560063
บ้านทุ่งไหม้
THUNGMAI
นายอับดุลอาซิส ยาบา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ทุ่งไหม้
น้ำผุด
ละงู
สตูล
91110
-
-
น้ำผุด
086-9639920
-
1 พฤษภาคม 2508
58
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:25 น.
106
1091560064
91010110
560064
บ้านหนองหอยโข่ง
bannonghoiykong
นางสายใจ ศรียาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองหอยโข่ง
น้ำผุด
ละงู
สตูล
91110
hoikhong.2018@gmail.com
http://st.satunweb.net/
น้ำผุด
ตุลาคม 2517
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:28:30 น.
107
1091560065
91010111
560065
บ้านวังสายทอง
wangsaitong
นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังสายทอง
น้ำผุด
ละงู
สตูล
91110
http://st.satunweb.net/
น้ำผุด
074-740023
30 ม.ค.2514
80
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
247
11
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:38:19 น.
108
1091560061
91010112
560061
บ้านหัวควน
BANHUAKUAN
นายนราวัฒน์ หลงเก็ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หัวควน
น้ำผุด
ละงู
สตูล
91110
น้ำผุด
074775540
1 พฤศจิกายน 2476
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
154
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:07:40 น.
109
1091560068
91010113
560068
บ้านตะโละใส
Bantalosai
นายอาบีดีน องศารา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตะโละใส
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
talosai99@gmail.com
talosai.ac.th
ปากน้ำ
074-782423
074782423
50
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
517
16
04 มีนาคม 2563 เวลา 10:12:40 น.
110
1091560069
91010114
560069
บ้านปากบารา
Banpakbara
นายอัดนัน อุสมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านปากบารา
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
Banpakbara@Gmail.com
www.banpakbara.com
ปากน้ำ
074-783509
-
2483
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
257
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:25 น.
111
1091560071
91010115
560071
บ้านบ่อเจ็ดลูก
BANBOCHETLUK SCHOOL
นางญาดา นุ้ยไฉน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ่อเจ็ดลูก
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
talagatujoh@hotmail.com,talagatujoh@gmail.com
ปากน้ำ
0872874847
พ.ศ.2482
65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:38 น.
112
1091560072
91010116
560072
บ้านท่ายาง
Ban Thayang
นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่ายาง
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
Thayangschoo072l@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560072
ปากน้ำ
0881829731
11 ก.ค.2494
56
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
13 มกราคม 2563 เวลา 14:43:42 น.
113
1091560073
91010117
560073
บ้านท่าพยอม
Banthaphayorm
นายลุกมาน หนูยาหมาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่าพยอม
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
thapayom072@gmail.com
ปากน้ำ
081-0965071
ก.ค.2518
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
6
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:38:56 น.
114
1091560074
91010118
560074
บ้านเกาะบูโหลน
Bankohbulon school
นายจิตรกร หมีนสัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เกาะบูโหลน
ปากน้ำ
ละงู
สตูล
91110
560074@sesao.go.th
ปากน้ำ
0937610006
พ.ศ 2516
80
30
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
16
116
24
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:11 น.
115
1091560057
91010119
560057
บ้านโคกพะยอม
BANKOKPAYOM
นางยูรีย๊ะ บิสนุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 โคกพยอม
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560057@sesao.go.th
sites.google.com/a/sesao.go.th/kokpayom/
ละงู
074-830123
20 มิถุนายน 2520
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:28 น.
116
1091560070
91010120
560070
บ้านลาหงา
Banlanga
นายสมมารถ จันมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลาหงา
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560070@sesao.go.th
banlanga.ac.th
ละงู
074-773069
-
2483
52
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
341
14
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:48 น.
117
1091560058
91010121
560058
บ้านนาพญา
Ban nanapaya
นายนพดล ยังสมัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นาพญา
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560058@sesao.go.th
ละงู
074-720158
16 พ.ค.2500
53
2.00
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
145
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:11 น.
118
1091560049
91010122
560049
บ้านห้วยมะพร้าว
Banhuamapraw School
นายปรีชา หมีนคลาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ห้วยมะพร้าว
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560049@sesao.go.th
ละงู
074839947
-
1 มิถุนายน 2508
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
139
8
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:54:12 น.
119
1091560053
91010123
560053
บ้านเกาะยวน
BANKOHYUAN
นายเสรี บิสนุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เกาะยวน
ละงู
ละงู
สตูล
91110
ละงู
074-750953
2502
50
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:52 น.
120
1091560045
91010124
560045
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
BANTUNGSAPHAKACHARD-UPPATHAM
นางสิริ เด็นเบ็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่ง
ละงู
ละงู
สตูล
91110
bantung2550@gmail.com
ละงู
2495
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
122
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:49 น.
121
1091560046
91010125
560046
บ้านคลองน้ำเค็ม
Banklongnamkem
นายมาแอน ใจตรง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านคลองน้าเค็ม
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560046@sesao.go.th
ละงู
074-710912
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
45
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
110
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:27 น.
122
1091560048
91010126
560048
บ้านห้วยไทร
Banhuaysai
นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยไทร
ละงู
ละงู
สตูล
91110
-
-
ละงู
-
-
14 พฤษภาคม 2515
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 23:22:18 น.
123
1091560051
91010127
560051
บ้านปากละงู
banpaklangu
นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปากละงู
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560051@sesao.go.th
ละงู
074712116
074712116
1 สิงหาคม 2477
57
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:00 น.
124
1091560052
91010128
560052
บ้านในเมือง
bannaimuang
นายมานิตย์ สาจิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ในเมือง
ละงู
ละงู
สตูล
91110
bannaimuang_satun@hotmail.com
ละงู
074-773108
074-773108
2473
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:38:19 น.
125
1091560054
91010129
560054
บ้านปากบาง
BANPAKBANG
นายเจริญ จิหมาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปากบาง
ละงู
ละงู
สตูล
91110
pakbang.st@gmail.com
//data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560054
ละงู
0899751739
10/09/2507
55
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
236
11
24 สิงหาคม 2562 เวลา 11:13:41 น.
126
1091560055
91010130
560055
บ้านท่าชะมวง
Tachamuang
นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าชะมวง
ละงู
ละงู
สตูล
91110
tachamuang@gmail.com
202.160.5bantachamung
ละงู
074-720304
0
1/07/2482
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
165
8
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:51:44 น.
127
1091560056
91010131
560056
บ้านบากันโต๊ะทิด
banbakantohtid
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บากันโต๊ะทิด
ละงู
ละงู
สตูล
91110
560056@sesao.go.th
ละงู
0980523561
-
15/07/2497
70
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:35:48 น.
128
1091560079
91010132
560079
เพียงหลวง ๔
Pleangluang4
นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สุไหงมูโซ๊ะ
แหลมสน
ละงู
สตูล
91110
แหลมสน
074-740004
2494
82
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
26
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:24 น.
129
1091560075
91010133
560075
บ้านบุโบย
banbubouy
นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบุโบย
แหลมสน
ละงู
สตูล
91110
lemson_buboy@hotmail.com
http://st.satunweb.net/
แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
0849978373
25/11/2442
68
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
155
11
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:58:25 น.
130
1091560076
91010134
560076
บ้านสนกลาง
Bansonklang
นายตอเหลบ ปอหรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสนกลาง
แหลมสน
ละงู
สตูล
91110
sonklang@hotmail.com
แหลมสน
074-720307
23 ธันวาคม 2473
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:57 น.
131
1091560077
91010135
560077
บ้านตันหยงละไน้
Bantanyonglanigt
นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตันหยงละไน้
แหลมสน
ละงู
สตูล
91110
tanyongschool@gmail.com
แหลมสน
2501
80
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
51
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:08 น.
132
1091560078
91010136
560078
บ้านกาแบง
Kabang
นายกชพงศ์ เพชรอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กาแบง
แหลมสน
ละงู
สตูล
91110
kabang.school1@gmail.com
202.143.160.5/bankabang/
แหลมสน
074-720298
1 พฤษภาคม 2508
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:52:05 น.
133
1091560119
91010137
560119
บ้านขอนคลาน
Bankonklan
นายประเวช จิ้วจวบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขอนคลาน
ขอนคลาน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560119@sesao.go.th
ขอนคลาน
-
-
2481
80
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
152
8
17 ตุลาคม 2562 เวลา 09:11:25 น.
134
1091560120
91010138
560120
บ้านราไว
BANRAWAI
นายสุนันท์ เหร็มดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ราไวเหนือ
ขอนคลาน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560120@sesao.go.th
ขอนคลาน
081-5425451
26 พฤษภาคม 2509
75
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
126
8
03 มีนาคม 2563 เวลา 12:50:07 น.
135
1091560121
91010139
560121
บ้านทุ่งบุหลัง
ิbanthungbulang
นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งบุหลัง
ทุ่งบุหลัง
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
thungbulang_2010@hotmail.com
202.143.160.5/tblschool
ทุ่งบุหลัง
0817388945
-
2473
83
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 20:20:35 น.
136
1091560122
91010140
560122
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
banthungsabo
นางปิยะวดี ยาวาหาบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่านา
ทุ่งบุหลัง
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560122@sesao.go.th
ทุ่งบุหลัง
074-720300
-
ปี พ.ศ. 2498
75
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:52 น.
137
1091560123
91010141
560123
บ้านมะหงัง
ฺฺBanmahang
นางวิรัตน์ เมืองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านมะหงัง
ทุ่งบุหลัง
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
sodai2529@gmail.com
www.127.0.0.1/banmahang
ทุ่งบุหลัง
074750422
-
2 กรกฎาคม 2485
73
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:53 น.
138
1091560106
91010142
560106
อนุบาลทุ่งหว้า
Anuban thungwa school
นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโพธิ์
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
ylonghan5@gmail.com
-
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
074-789113
074789113
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459
60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
424
16
11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:37:48 น.
139
1091560107
91010143
560107
วัดชมพูนิมิต
watchompunimit
นายจรูญ เหล่าวทัญญู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าเรือ
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560107@sesao.com
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
074-789115
17/05/2509
75
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
56
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:35 น.
140
1091560109
91010144
560109
บ้านคีรีวง
Bankeereewong
นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คีรีวง
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
-
202.143.160.5/kerewong/
ทุ่งหว้า
074-839918
-
24/6/2514
85
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:25:28 น.
141
1091560110
91010145
560110
บ้านราวปลา
Banraopla
นายดำริ เขียดเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านราวปลา
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
terawut_aim@hotmail.com
-
ทุ่งหว้า
074-740013
-
20 กุมภาพันธ์ 2530
89
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
109
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 13:49:34 น.
142
1091560113
91010146
560113
บ้านนาทอน
bannathon
นายมังกร พงศ์สุชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาทอน
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
bannathon@hotmail.co.th
202.143.160.5/bannathon56
นาทอน
074-789363
074789932
21/10/2478
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
196
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:11 น.
143
1091560114
91010148
560114
บ้านวังตง
banwangtong
นายวิทยา มิ่งมาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังตง
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560114@sesao.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1091560114
นาทอน
074-722330
-
1 กันยายน 2508
60
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
173
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:16 น.
144
1091560115
91010149
560115
บ้านท่าศิลา
bantasila
นายประพันธ์ มอบพิจิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าศิลา
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
tsl.stn@obec.go.th
http://www.spesao.go.th/bantasila
นาทอน
074-722799
21 พฤษภาคม 2512
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:16:29 น.
145
1091560116
91010150
560116
บ้านบารายี
Banbarayee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บารายี
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
นาทอน
074-740000
2508
98
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
31 สิงหาคม 2560 เวลา 06:01:26 น.
146
1091560117
91010151
560117
บ้านช่องไทร
banchongsai
นางสาวธาริกา กุกามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านช่องไทร
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560117@sesao.go.th
นาทอน
074-750702
0
20 พฤษภาคม 2514
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
171
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:26 น.
147
1091560112
91010152
560112
บ้านป่าแก่บ่อหิน
BANPAKAEBOHIN
นางสาวอรอุมา ทองนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองห้วยบ่า
ป่าแก่บ่อหิน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
-
-
ป่าแก่บ่อหิน
0620576844
-
2524
80
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
155
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:56:14 น.
148
1091560111
91010153
560111
วรรธนะสาร
wattanasan
นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทุ่งขมิ้น
ป่าแก่บ่อหิน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
ป่าแก่บ่อหิน
0897391818
15 มิถุนายน 2515
83
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
8
25 เมษายน 2562 เวลา 19:55:14 น.
149
1091560108
91010154
560108
บ้านทุ่งดินลุ่ม
bantungdinlum
นายอุสมาน กาเจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสะพานวา
ป่าแก่บ่อหิน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
560108@sesao.go.th
202.143.160.5/bantungdinloom/
ป่าแก่บ่อหิน
0873967033
-
07/05/2507
85
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
214
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:49 น.
150
1091560161
91010155
560161
อนุบาลมะนัง
ANUBANMANANG
นายยงยุทธ ยืนยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ผัง 13
นิคมพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
anuban_manang@hotmail.com
202.143.160.5/anubanmanang
นิคมพัฒนา
074-752505
074-752505
2511
68
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
408
18
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:29 น.
151
1091560164
91010158
560164
นิคมพัฒนาผัง 20
Nikomphattanaphung20
นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ผัง 20
นิคมพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
pung20school@hotmail.com
นิคมพัฒนา
074-774316
23 เมษายน 2513
76
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59:50 น.
152
1091560165
91010159
560165
บ้านวังพระเคียน
BANWANGPRAKIAN
นางบุญศรี สัมพันธมิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านวังพระเคียน
นิคมพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
Wangprakian.sch@gmail.com
www.bwpk.ac.th
นิคมพัฒนา
2517
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
163
11
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07:49 น.
153
1091560155
91010160
560155
ผังปาล์ม 1
Phangpalm 1
นางอรนุช เสียงดัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ผังปาล์ม 1
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
560155@sesao.go.th
ปาล์มพัฒนา
074-774317
พ.ศ.2518
59
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
189
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:32 น.
154
1091560156
91010161
560156
ผังปาล์ม 2
pangpalm 2
นายศรีภูมิ ชาญเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ผังปาล์ม 2
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
ปาล์มพัฒนา
074-722615
19/05/2519
53
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
262
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:25 น.
155
1091560157
91010162
560157
ผังปาล์ม 4
Phangplam 4
นายสุไลมาน ยังปากน้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 1ผังปาล์ม 4
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
ปาล์มพัฒนา
074-839927
2519
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:53 น.
156
1091560158
91010163
560158
ผังปาล์ม 7
Phangpalm7
นายไสว อินยอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ผังปาล์ม 7
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
560158@sesao.go.th
ปาล์มพัฒนา
0640713180
17/05/2527
75
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 22:21:30 น.
157
1091560159
91010164
560159
บ้านมะนัง
Banmanang
นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านมะนัง
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
560159@sesao.go.th
ปาล์มพัฒนา
081-5405744
-
1-1-2513
85
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
03 มีนาคม 2563 เวลา 13:25:45 น.
158
1091560160
91010165
560160
บ้านป่าพน
Banpapon
นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ป่าพน
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
560160@sesao.go.th
www.banpaponschool.ac.th
ปาล์มพัฒนา
074-839925
86
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
228
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 12:38:11 น.
159
1091560166
91010166
560166
ผังปาล์ม 3
Phangpalm 3
นางศรีสุดา รัตนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ผังปาล์ม 3
ปาล์มพัฒนา
มะนัง
สตูล
91130
ปาล์มพัฒนา
22/09/2513
ุ60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
133
8
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:40:20 น.