ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1096240018
96010001
240018
วัดกําแพง
Watkumpang
นายวัฒนา สูจิวัฒนารัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอ
หมู่ 2 กำแพง
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-640242
1/09/2482
10.0
8.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:01:20 น.
2
1096240019
96010002
240019
บ้านยาบี
Banyabee
นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านยาบี
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banyabee023@gmail.com
-
กะลุวอ
073-551677
-
27/07/2501
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
114
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:16:50 น.
3
1096240020
96010003
240020
บ้านไร่พญา
Banraiphaya
นายเฉลิมพล มุตตาหารัช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กะลุวอ
หมู่ 7 บ้านรอตันบาตู
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-640241
2492
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
170
11
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:15:11 น.
4
1096240021
96010004
240021
บ้านกาแนะ
bankanae
นายวิรชาติ เล๊าะยีตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอ
หมู่ 3 บ้านกาแนะ
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-640243
16/05/2497
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
186
8
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:30:10 น.
5
1096240023
96010006
240023
บ้านกูแบสาลอ
BANKUBAESALO
นางพรพิมล คงสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอ
หมู่ 4 บ้านกูแบสาลอ
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ิbankubaesaloschool@gmail.com
กะลุวอ
073-539322
2500
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
117
8
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:06:25 น.
6
1096240024
96010007
240024
บ้านโคกศิลา
BANKHOKSILA
นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอ
หมู่ 6 บ้านโคกศิลา
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-709-854
22052508
20
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
95
8
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:28:20 น.
7
1096240001
96010008
240001
บ้านบางมะนาว
Banbangmanao
นายมาหามะรือซือลำ เจ๊ะมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอเหนือ
หมู่ 1 บางมะนาว
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
-
-
กะลุวอเหนือ
073-551679
-
1 มิถุนายน 2486
10
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
221
8
16 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:56:57 น.
8
1096240002
96010009
240002
บ้านค่าย
BANKHAI
นายอมร นาคปก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านค่าย
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
073-542041
073542041
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
331
14
17 เมษายน 2561 เวลา 15:52:22 น.
9
1096240004
96010010
240004
บ้านปูลากาป๊ะ
banpulakapa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอเหนือ
หมู่ 7 บ้านปูลากาป๊ะ
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banpulakapa@gmail.com
กะลุวอเหนือ
073-542227
-
2 มิถุนายน 2500
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 16:25:29 น.
10
1096240005
96010011
240005
บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
bankhaotanyong mittapab 153
นายมะลีเป็ง ลีฆะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กะลุวอเหนือ
หมู่ 4 เขาตันหยง
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
khaotanyong153@hotmail.
http://www.khaotanyong.com
กะลุวอเหนือ
073-535110
073535110
2485
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
306
11
06 มีนาคม 2561 เวลา 14:53:49 น.
11
1096240006
96010012
240006
บ้านหัวเขา
banhuakhao
นางนัยนา รอดแถม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 พิกุลทอง
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banhuakhao@hotmail.com
www.huakhaoschool.co.nr
???????????
073-542045
16/05/2508
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
167
8
20 มีนาคม 2561 เวลา 14:49:59 น.
12
1096240007
96010013
240007
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
Thairathwittaya10
นายชาร์รีฟท์ สือนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอเนือ
หมู่ 5 บ้านใหม่
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
thairath10@hotmail.com
กะลุวอเหนือ
073-538495
-
20 ธันวาคม 2501
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
224
8
24 มิถุนายน 2559 เวลา 12:57:59 น.
13
1096240010
96010014
240010
บ้านโคกสยา
bankoksaya
นายสายัณห์ ขานโบราณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอเหนือ
หมู่ 8 บ้านโคกสยา
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
khoksya2499@outlook.co.th
http://nara1.no-ip.info
กะลุวอเหนือ
073-538496
2518
12
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
177
9
27 มีนาคม 2561 เวลา 19:59:14 น.
14
1096240025
96010015
240025
บ้านเปล
banple
นางสาวนงนุช กั้งยอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
กะลุวอเหนือ
หมู่ 3 บ้านเปล
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอเหนือ
073-542233
3 เมษายน 2503
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
77
9
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:37:42 น.
15
1096240011
96010016
240011
วัดพนาสณฑ์
WATPHANASON
นายนพ ณ เทพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกขี้เหล็ก
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Watphanason@hotmail.co.th
โคกเคียน
073-511406
06/18/2481
6
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
161
9
01 สิงหาคม 2560 เวลา 02:19:45 น.
16
1096240012
96010017
240012
บ้านโคกเคียน
Khokkian Scholl
นางสาวสุพิชญ์ สุขใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโคกเคียน
หมู่ 1 บ้านโคกเคียน
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
???????????????????????
073-541111
2505
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:51:17 น.
17
1096240013
96010018
240013
บ้านโคกพะยอม
KOKPAYOM
นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเคียน
หมู่ 2 บ้านโคกพะยอม
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
khokpayom @ yahoo.co.th
http.// nara 1.no-ip.in
อบต.โคกเคียน
073-541104
-
14 กรกฎาคม 2494
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
235
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:07:05 น.
18
1096240014
96010019
240014
บ้านบือราเป๊ะ
BANBUERAPE
นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเคียน
หมู่ 3 บือราเป๊ะ
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
berape10@gmail.com
-
โคกเคียน
073-541105
-
2500
11
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
159
9
24 มกราคม 2561 เวลา 16:47:30 น.
19
1096240015
96010020
240015
บ้านฮูแตทูวอ
Banhutaetuwor School
นายมิตร หะยีหามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโคกเคียน
หมู่ 4 บ้านฮูแตทูวอ
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
htschool.2013@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
073-565390
2493
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
164
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 11:33:01 น.
20
1096240016
96010021
240016
บ้านทอน
BANTHON
นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกเคียน
หมู่ 5 บ้านทอน
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banthonschool@gmail.com
http://www.thai-school.net/banthonnara/
โคกเคียน
073-565189
1/8/2470
21
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
635
21
01 มีนาคม 2561 เวลา 00:00:03 น.
21
1096240017
96010022
240017
บ้านทรายขาว
Bansaikow
นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทรายขาว
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Saikhao123@hotmail.com
-
โคกเคียน
-
-
01/08/2512
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
92
9
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:39:41 น.
22
1096240008
96010023
240008
อนุบาลนราธิวาส
Anubalnarathiwat School
นายสมชาย สุวรรณราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
anubalnarathiwat@hotmail.com
www.anubalnara.ac.th
????????
073-511166
073515809
11 ก.ค.2497
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
1,457
37
02 มีนาคม 2561 เวลา 10:17:29 น.
23
1096240009
96010024
240009
เมืองนราธิวาส
Muang Narathiwat School
นายนราธิป ชุมประศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - ถนนสุขเกษม
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
?????????????
073-511223
073511223
พ.ศ.2499
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
795
24
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:44:50 น.
24
1096240037
96010025
240037
บ้านทุ่งโต๊ะดัง
BANTHUNGTODANG
นายการุณ เรืองกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางปอ
หมู่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะดัง
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
bantodang@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240037
บางปอ
073-543171
-
2 กันยายน 2484
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
102
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22:20:55 น.
25
1096240038
96010026
240038
บ้านจืองา
Banjaunga
นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางปอ
หมู่ 6 บ้านจืองา
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
อบต.บางปอ
21/04/2502
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
101
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:19:09 น.
26
1096240039
96010027
240039
บ้านตะโละแน็ง
bantalonaeng
นายนรากร ดำละเอียด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตะโละแน็ง
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
อบต.บางปอ
073-643040
พ.ศ. 2485
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:49:46 น.
27
1096240040
96010028
240040
บ้านยารอ
Banyaro
นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางปอ
หมู่ 1 บ้านยารอ
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
www.yaroschool.org
073-643045
16 สิงหาคม 2502
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
177
9
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:34:28 น.
28
1096240041
96010029
240041
บ้านโคกตีเต
BANKOKTEETAY
นายอัครพงศ์ ประธานชวโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกตีเต
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
kogteetaschool@gmail.com
บางปอ
073-641882
2500
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:41:11 น.
29
1096240042
96010030
240042
บ้านโคกสุมุ
Bankoksumu
นางสาวโรซียะห์ เบ็นดือราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางปอ
หมู่ 3 บ้านโคกสุมุ
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
koksumu@hotmail.co.th
บางปอ
073-643163
พ.ศ. 2481
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
118
9
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:08:39 น.
30
1096240028
96010031
240028
บ้านแคนา
bankhaena
นายเชาวลี เล๊าะยีตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อบต.
หมู่ 11 บ้านแคนา
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ban.khaenaschool@gmail.com
บางปอ
0864800281
-
5 เมษายน 2499
12
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
249
12
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:50:39 น.
31
1096240033
96010032
240033
บ้านโต๊ะนอ
TOHNOR
นายจิระพงศ์ ชูชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
มะนังตายอ
หมู่ 4 บ้านโต๊ะนอ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
อบต.มะนังตายอ
073543174
08/12/2490
13
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
114
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 13:37:38 น.
32
1096240034
96010033
240034
บ้านจูดแดง
Banjooddang
นายอุสมัน สะมะแอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนมะนังตายอ
หมู่ 6 บ้านจูดแดง
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banjooddang@nwt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240034
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
073709861
-
27 พฤษภาคม 2499
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
8
28 มกราคม 2560 เวลา 11:11:04 น.
33
1096240035
96010034
240035
บ้านโคกแมแน
Kokmaenae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกแมแน
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
kokmaenae@hotmail.com
-
มะนังตายอ
073709860
-
08/06/2508
16
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
10 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:20:11 น.
34
1096240036
96010035
240036
บ้านจะแลเกาะ
Banjalaekoh
นายหัสดิน เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
มะนังตายอ
หมู่ 7 บ้านจะแลเกาะ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
มะนังตายอ
073-543177
22 มี.ค. 2504
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
110
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:53:29 น.
35
1096240031
96010036
240031
บ้านมะนังกาหยี
Ban Manangkayee
นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มะนังกาหยี
หมู่ 1 บ้านมะนังตายอ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banmanangkayee@gmail.com
www.school.obec.go.th/m
มะนังตายอ
073-543094
073543094
2 สิงหาคม 2472
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
276
12
24 มิถุนายน 2559 เวลา 09:09:18 น.
36
1096240032
96010037
240032
บ้านสุไหงบาลา
bansungaibala
นางนอรีญา สะลิมิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
มะนังตายอ
หมู่ 5 บ้านสุไหงบาลา
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Sungaibala@ yahoo .com
www.nara1.no-ip.info/Su
?????????
073-542673
10
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
158
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:03:13 น.
37
1096240027
96010038
240027
วัดโคกโก
Watkokko
นายเพียร ยอดจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกโก
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
watkokko.shhool@gmail.com
ลำภู
073-565618
18/05/2465
9
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
22
179
12
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:20:00 น.
38
1096240029
96010039
240029
บ้านรามา
BANRAMA
นางสาวนิศากร แสงชูด
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านรามา
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banramaschool@nwt1.go.th
school.obec.go.th/banrama/
ลำภู
-
-
25/07/2484
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
134
9
09 มกราคม 2561 เวลา 10:46:43 น.
39
1096240030
96010040
240030
บ้านทําเนียบ
bantamneab
นายปัญจะ ไชยศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำภู-บางนาค
หมู่ 6 บ้านทำเนียบ
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ลำภู
073-515172
-
13/09/2501
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
109
9
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:21:12 น.
40
1096240003
96010041
240003
บ้านปลักปลา
banplakpla school
นางรูสนานิง เทพลักษณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำภู-บางนาค
หมู่ 10 บ้านทุเรียนนก
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
plakpla@้hotmail.com
www.banplakpla.com
ลำภู
073-532161
21มิถุนายน2592
1
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
282
9
29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:34:07 น.
41
1096240026
96010042
240026
วัดลําภู
watlamphu
นายธีรวรรณ นวลจันทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 2 บ้านลำภู
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Watlampu_school@hotmail.
ลำภู
073-542619
2463
5
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
124
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:27:52 น.
42
1096240084
96010043
240084
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
banyalutong
นายอดุลย์ เจ๊ะเย็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มจำปา
หมู่ 2 บ้านยะลูตง
กาเยาะมาตี
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
yalutong@hotmail.com
-
กาเยาะมาตี
073-360833
073630833
20/072479
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
293
14
12 มกราคม 2561 เวลา 15:13:01 น.
43
1096240085
96010044
240085
บ้านกาเยาะมาตี
BAN GAJAHMATI
นายอับดุลรอฮีม อูแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มจำปา
หมู่ 4 บ้านส้มป่อย
กาเยาะมาตี
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
gajahmatischool@hotmail.com
กาเยาะมาตี
073-599605
073-599605
2 มิถุนายน 2505
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
198
9
24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:21:53 น.
44
1096240091
96010045
240091
บ้านยือลอ
Banjelor
นายธานินทร์ มะเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยือลอ
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
www.jerlor.naraed1.org
01/05/2488
37
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
160
9
05 มีนาคม 2561 เวลา 12:09:29 น.
45
1096240075
96010046
240075
บ้านแป๊ะบุญ
banpeabun
นายต่วนสตอพา ซือนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มปาโจฯ
หมู่ 2 บาเจาะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
baanpaebun@gmail.com
htt://nara1.ip-no.info/
บาเจาะ
073-599086
073599097
1 มกราคม 2463
30
0.10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
69
1,067
39
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:31:57 น.
46
1096240076
96010047
240076
บ้านบือเจ๊าะ
banbuecho
นายอรุณ ตะหริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มปาโจ
หมู่ 8 บ้านบือเจ๊าะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
เทศบาลตำบลบาเจาะ
073-599394
10/06/2506
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
110
8
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:32:10 น.
47
1096240077
96010048
240077
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
Namtokpajo(wankru 2501)
นางฮัสซือน๊ะ อูแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 4 ยือเลาะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
บาเจาะ
073-599743
2501
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
150
8
05 มีนาคม 2561 เวลา 10:09:02 น.
48
1096240078
96010049
240078
บ้านปะลุกานากอ
banpalukanakor
นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปาโจ
หมู่ 1 บาซาซีแกะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
nakor2008@windowslive.com
-
บาเจาะ
073-599400
-
04/05/2502
26
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
105
9
30 ตุลาคม 2560 เวลา 05:04:36 น.
49
1096240086
96010050
240086
บ้านดูกู
banduku
นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดูกูดูซง
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
banduku@hotmail.com
บาเจาะ
073-599399
04/08/2505
30
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
195
9
24 มกราคม 2560 เวลา 14:04:16 น.
50
1096240087
96010051
240087
บ้านบือเระ
banbereh
นางสาวนูรฮายาตี หามิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตันหยงคีรี
หมู่ 7 บือเระ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
berehschool@hotmail.com
บาเระใต้
1/8/2479
28
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
131
9
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:00:32 น.
51
1096240088
96010052
240088
บ้านบูเกะสูดอ
Bukesudo
นายนรินทร์ นิมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตันหยงคีรี
หมู่ 2 บูเกะสูดอ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
bukesudorschool@gmail.com
www/school.obec.go.th/b
บาเราะใต้
073-539330
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
177
8
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:37:22 น.
52
1096240089
96010053
240089
บ้านคลอแระ
Banclorek
นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลอแระ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
?????????
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
209
9
17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:36:40 น.
53
1096240090
96010054
240090
บ้านตันหยง
Bantonyong
นายการิ้ม บินดอเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตันหยงคีรี
หมู่ 4 ตันหยง
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
-
-
อบต.บาเระใต้
-
-
2497
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
299
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:02:39 น.
54
1096240092
96010055
240092
บ้านฮูแตยือลอ
hutaeyulor
นายมะเพาซี ดาหายี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตันหยงคีรี
หมู่ 6 ฮูแตยือลอ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
hutae2400@gmail.com
-
-
-
-
2529
35
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:38 น.
55
1096240093
96010056
240093
บ้านกะลูแป
BanKalupae
นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจำปา
หมู่ 1 กะลูแป
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
อบต.บาเระเหนือ
073-599691
26/10/2501
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
223
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:37:45 น.
56
1096240094
96010057
240094
บ้านอีโยะ
EYOH
นายมุคตาร์ เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จำปา
หมู่ 5 อีโยะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
eyoh712@gmail.com
บาเราะเหนือ
2481
36
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
158
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:30:54 น.
57
1096240095
96010058
240095
บ้านอาตะบือเระ
atasberes
นายอภิรมย์ สนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จำปา
หมู่ 2 อาตะบือเระ
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
บาเราะเหนือ
0935787404
17/04/2497
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
234
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:16:09 น.
58
1096240096
96010059
240096
บ้านบือแนปีแย
banbenaepeeyae
นายมะ ดาราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
มิตรภาพ
หมู่ 1 บือแนปีแย
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
peeyae123@gmail
-
เทศบาลตำบลต้นไทร
073-563346
-
5 สิงหาคม 2502
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
156
9
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:53:59 น.
59
1096240097
96010060
240097
บ้านปะลุกาสาเมาะ
PALUKASAMOC
นายมาหะมะ ลอเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปะลุกาสาเมาะ
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
sirpaluka@gmail.com
http://nara1.no-ip.info
????????????
073-700148
-
2479
37
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
283
13
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:07:42 น.
60
1096240098
96010061
240098
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
Wadchengkhow(dangoetit)school
นายซูกีมาน แลมีซอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 เชิงเขา
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
0
http://school.go.th/che
ปะลุกาสาเมาะ
073-563008
0
17 มิถุนายน 2477
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
159
8
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:14:50 น.
61
1096240099
96010062
240099
บ้านมะยูง
Banmayung
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 5 มะยูง
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
0
0
ปะลุกาสาเมาะ
0892862828
0
1 กุมภาพันธ์ 2010
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
137
9
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:55:09 น.
62
1096240100
96010063
240100
บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
BATU SCHOOL
นางสมัย เลาะยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มิตรภาพ
หมู่ 6 บาตู
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
batuschool@yahoo.co.th
-
ปะลุกาสาเมาะ
073-563158
073563158
-
42
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
712
23
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:32:09 น.
63
1096240101
96010064
240101
บ้านปะลุกาแปเราะ
palukapaeroh
นายมะรอพี เจะเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
มิตรภาพ
หมู่ 7 ปะลุกาแปเราะ
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
ปะลุกาสาเมาะ
22 กรกฎาคม 2504
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
147
8
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:41:11 น.
64
1096240079
96010065
240079
บ้านตะโละบาลอ
Talobalo
นางดาวเรือง เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตะโละบาลอ
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
ลูโบะสาวอ
073-551885
03/10/2503
28
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
125
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:11:16 น.
65
1096240080
96010066
240080
บ้านสุไหงบาตู
Bansungsibatu
นางเฟาซียะห์ บินแวมะยิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุโบะสาวอ
หมู่ 5 บ้านสุไหงบาตู
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
sgbt22@gmail.com
ลุโบะสาวอ
6 มีนาคม 2506
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
136
9
16 มิถุนายน 2559 เวลา 09:57:25 น.
66
1096240081
96010067
240081
ราชประชานุเคราะห์ 9
Rartprachanukroch 9
นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลุโบะสาวอ
หมู่ 7 บ้านลุโบะสาวอ
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
rpk9school@gmail.com
www.rpk9school.com
ลุโบะสาวอ
073-ุ640050
-
01/04/2476
24
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
201
11
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:34:27 น.
67
1096240082
96010068
240082
บ้านปูซูตีฆอ
Banpusutika
นางมารีนา เนตรไมตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มลุโบะสาวอ
หมู่ 3 กะทุง
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
pusu2558@gmail.com
?????????
073-530728
13 สิงหาคม 2492
23
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
114
9
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:57:25 น.
68
1096240083
96010069
240083
ราชประชานุเคราะห์ 10
RAJPRACHANUKROH 10
นายจร ประสงค์สุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บือราแง
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
Raj10school@hotmail.com
อบต.ลูโบะสาวอ
073-599408
29/04/2497
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
136
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:44:21 น.
69
1096240102
96010070
240102
บ้านต้นตาล
BAN TONTAL
นายมะดาโอะ อาแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 2 ต้นตาล
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
saparee1@hotmail.com
จอเบาะ
พ.ศ.2464
18
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
191
8
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:32:18 น.
70
1096240106
96010071
240106
บ้านแยะ
banjeah
นายการีม โตะเฮ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ยือเราะ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
จอเบาะ
0899771714
22/02/2500
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
210
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:58:32 น.
71
1096240107
96010072
240107
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
Bannakhor
นายรอนิง บินอิสมาอีล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 6 นากอ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
nakhor@hotmail.com
จอเบาะ
073-515410
2492
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
177
9
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:49:59 น.
72
1096240108
96010073
240108
บ้านลุโบะปาเระ
LUBOHPAREH
นายสันต์ นิลสมาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 ตะลาฆอสะโต
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
pareh_53@hotmail.com
-
จอเบาะ
073-515230
-
-
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
236
10
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:44 น.
73
1096240109
96010074
240109
บ้านจอเบาะ
banchobo
นายอาซือลัน มามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 1 จอเบาะ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
chobo2559@gmail.com
?????
2508
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:41:35 น.
74
1096240114
96010075
240114
บ้านตะโละมีญอ
BanTalomeyor
นายอิสเหาะ สามะแต
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 1 ตะปอเยาะ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
0819635495
-
26/04/2499
13
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
227
9
21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:36:56 น.
75
1096240115
96010076
240115
บ้านบูเกะบากง
Bukebakong
นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 2 บูเกะบากง
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
buketbakong@gmail.com
https://www.facebook.com/bukebakong?ref=ts&fref=ts
ตะปอเยาะ
073-515212
073640085
2520
14
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
401
16
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:28:25 น.
76
1096240116
96010077
240116
บ้านบลูกาสนอ
Bluka snor
นายเจตพงศ์ หาดเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 4 บลูกาสนอ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
ตะปอเยาะ
0818985764
16/5/2500
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
212
11
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:55:32 น.
77
1096240117
96010078
240117
บ้านกูยิ
Kuyi School
นายสะรี อาแวกะจิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 5 กูยิ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Kuyiyi_ngo@yahoo.com
http://nara1.no-ip.info
ตะปอเยาะ
073-539350
-
2500
20
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
150
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:08:30 น.
78
1096240118
96010079
240118
บ้านยี่งอ
Banyingo
นายมะนาเซร์ แมแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 1 ยี่งอ
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
banyingoschool@gamail.com
http://data.bopp-obec.info/web/
ยี่งอ
073-591115
073591115
19 กันยายน 2464
13
0.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
428
16
05 มีนาคม 2561 เวลา 19:57:54 น.
79
1096240119
96010080
240119
บ้านกูเล็ง
bankuleng
นายจิรวัฒน์ อาแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กูเล็ง
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
bankuleng@gmail.com
ยี่งอ
073-591811
19052518
13
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
229
9
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:28:17 น.
80
1096240120
96010081
240120
บ้านบูเกะกอตอ
banbukekotoschool
นายกูอำรันต์ ต่วนเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 4 บูเกะปาลัส
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
banbukekoto@gmail.com
-
ยี่งอ
073-591600
25 กันยายน 2496
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
9
29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:17:21 น.
81
1096240121
96010082
240121
บ้านกาบุ๊
Ban Kabus
นายอุสมาน สะรอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 5 กาบุ๊
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
g96010082@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240121
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
073-550032
-
01/06/2510
19
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
9
01 มิถุนายน 2560 เวลา 12:00:28 น.
82
1096240122
96010083
240122
บ้านกาเด็ง
ban kadeang
นายนิอาแซ นิมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 1 กาเด็ง
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Kadeng046@hotmail.com
http://nara1.no-ip.info
อบต.ละหาร
-
-
2483
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
242
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:42:25 น.
83
1096240123
96010084
240123
บ้านศาลาลูกไก่
bansalalookkai
นายนริศ นิมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 6 ศาลาลูกไก่
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
www.facebook.com/salalookkai
ละหาร
073-591382
15/07/2515
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
9
24 มีนาคม 2561 เวลา 22:13:33 น.
84
1096240124
96010085
240124
บ้านทุ่งคา
banthunka school
นายวันชัย กรดแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 ทุ่งคา
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
-
-
ละหาร
073-591499
-
5/07/2474
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
120
9
13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:03:23 น.
85
1096240125
96010086
240125
บ้านปูตะ
Ban Puta School
นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยือรีงา
หมู่ 3 ปูตะ
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
puta96010086@thaimail.c
-
ละหาร
-
-
28 พฤษภาคม 2500
5.2
7.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
122
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 12:54:48 น.
86
1096240104
96010087
240104
บ้านกูแว
Bankuwea
นายฮูเซ็น มิงมะซา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 5 กูแว
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
kuwea_school59@outlook.com
-
ลุโบะบายะ
073515360
-
14/06/2518
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
9
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:19:16 น.
87
1096240105
96010088
240105
บ้านลูโบะบายะ
lubobayah
นายกริชชัย ลุโบะกาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 1 ลุโบะบายะ
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Lubobyah@yahoo.co.th
ลุโบะบายะ
073-515193
4 มิถุนายน 2472
14
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
160
9
24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 04:42:20 น.
88
1096240103
96010089
240103
บ้านปาลอบาต๊ะ
banpalobatha
นายเสรีพงษ์ คงสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาเบ็ง
หมู่ 3 ปาลอบาต๊ะ
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
palobatha@hotmail.com
บ้านปาลอบาต๊ะ
0862853694
16/08/2499
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
152
9
24 มิถุนายน 2559 เวลา 12:49:29 น.
89
1096240110
96010090
240110
บ้านกําปงปีแซ
kampongpisae
นายนิอับดุลเล๊าะ หะยีแวสามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 3 กำปงปีแซ
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
kampongpisaeschool
ลุโบะบือซา
17 กันยายน 2482
16
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
109
9
23 มิถุนายน 2559 เวลา 12:27:56 น.
90
1096240112
96010091
240112
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
banlubodato
นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 ลุโบะดาโต๊ะ
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
www.datokschool.co.th@gmail.com
-
ลุโบะบือซา
073-550036
-
01/01/2479
18
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
8
02 มีนาคม 2561 เวลา 12:44:42 น.
91
1096240113
96010092
240113
บ้านกาแร
Karae
นายอิสรา สะอีด
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซาลินดง
หมู่ 2 กาแร
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
http://nora1no-ip.in/ka
ลุโบะบือซา
073-515564
2508
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
180
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19:41:11 น.
92
1096240199
96010134
240199
บ้านบาโงปะแต
Banbangopatae
นางรอซีด๊ะ สาและ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บาโงปะแต
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
0819591519
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
376
18
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:51:39 น.
93
1096240200
96010135
240200
บ้านสายน้ำทิพย์
Sainamthip
นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 2 ไอร์กลูแปร์
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
www.air1@hotmal.com
???????
073-551947
24 พฤษภาคม 2502
76
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
146
9
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:40:39 น.
94
1096240201
96010136
240201
บ้านสวนพลู
Suanplu
นายบูรฮัน เจ๊ะเด๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหพัฒนา
หมู่ 3 กำปงซีเร๊ะ
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
โคกสะตอ
073551948
073551948
01/06/2500
65
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
236
12
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:04:30 น.
95
1096240206
96010137
240206
บ้านธรรมเจริญ
thamjarean
นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 6 ธรรมเจริญ
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
โคกสะตอ
2529
ุ65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:58:58 น.
96
1096240197
96010138
240197
บ้านบลูกาฮีเล
Banblukahile
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 8 บลูกาฮีเล
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
nanoblukahile@hotmail.com
banblukahileschool.com
บาตง
073-570377
073-571422
17/03/2489
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
214
9
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:30:50 น.
97
1096240180
96010139
240180
ประชาพัฒนา
PRACHAPATTANA
นางสาระภี อับดุลเล๊าะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม สหพัฒนา
หมู่ 2 สันติสุข
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
อบต.บาตง
16 สิงหาคม 2501
60
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:12:10 น.
98
1096240196
96010140
240196
บ้านพนาทักษิณ
banpanathaksin
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 บลูกาฮูลู
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
www.
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
-
-
พ.ศ.2473
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
217
12
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:20:07 น.
99
1096240198
96010141
240198
บ้านบาตง
BANBATONG
นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 3 บาตง
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banbatong.shool@hotmail.com
บาตง
19/07/2509
65
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
179
9
22 มิถุนายน 2559 เวลา 12:43:20 น.
100
1096240173
96010142
240173
วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
Watratsamosorn (Phiroadwittaya)
นายกรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาศึกษา
หมู่ 2 ยะบะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
watrat2555@gmail.com
-
รือเสาะ
073-571674
073-571674
16 สิงหาคม 2501
45
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
431
16
17 มิถุนายน 2558 เวลา 10:13:30 น.
101
1096240176
96010143
240176
บ้านนาดา
Bannada
นายสมาน สามามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาศึกษา
หมู่ 3 บือราแง
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Nadaschoolruso@hotmail.com
???????
0813881277
-
2500
60
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
251
11
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:48:28 น.
102
1096240175
96010144
240175
บ้านรือเสาะ
Banruso School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาศึกษา
หมู่ 4 รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
รือเสาะ
073-551685
1 มิถุนายน 2500
52
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
158
9
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:43:30 น.
103
1096240177
96010145
240177
บ้านยาแลเบาะ
Banyalaeboh
นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาศึกษา
หมู่ 5 บ้านยาแลเบ๊าะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
yalae@chaiyo.com
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ
073-571306
2503
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:07:06 น.
104
1096240179
96010146
240179
บ้านบากง
BANKONG
นางสาวสมใจ มากมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบากง
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ิbanbakongchool@gmail.com
schoolweb.eduzones.com
อบต.รือเสาะ
073-554565
1 พฤศจิกายน 2484
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
237
9
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:41:09 น.
105
1096240178
96010147
240178
บ้านนาโอน
Banna-on school
นายมูหัมมัดซายูตี ยูโซ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาโอน
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
yorm2503@gmail.com
www.facebook.com/naonschool
อบต.รือเสาะ
073-572382
-
16 สิงหาคม 2501
58
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
9
15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19:25:13 น.
106
1096240174
96010148
240174
บ้านบูกิ๊ตยือแร
banbukitjerae
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาศึกษา
หมู่ 9 สโลว์บูกิ๊ตยือแร
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banbukityuerae@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1096240174
???????
073-570369
30/11/2479
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
267
11
04 ตุลาคม 2559 เวลา 13:48:36 น.
107
1096240168
96010149
240168
บ้านบลูกา
Banbluka School
นายกรีฑา แดงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
นพเก้า
หมู่ 1 บ้านบลูกา
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
kreta_dang@hotmail.com
รือเสาะออก
0813881063
1 กุมภาพันธ์ 2500
48
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
61
8
02 มีนาคม 2561 เวลา 12:59:33 น.
108
1096240167
96010150
240167
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
Banyaba(Uppagarnwittaya)
นายเดโช พรอนุวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
หมู่ 2 หมู่บ้านปลายนา
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banyaba9@hotmail.com
เทศบาล ต.รือเสาะ
073-571007
073571007
20 เมษายน 2465
48
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
470
16
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:46:51 น.
109
1096240194
96010151
240194
บ้านกาโดะ
kadok
นายรอมลี หะมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
หมู่ 4 กาโดะ
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bankadok102@gmail.com
-
รือเสาะออก
0917140677
01/07/2491
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
208
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:45:33 น.
110
1096240186
96010152
240186
บ้านลาเมาะ
LAMO
นายนิอานันท์ มะแซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นพเก้า
หมู่ 3 ลาเมาะ
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
lamoschool@hotmail.com
-
รือเสาะออก
073551938
-
2500
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
166
9
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:19:42 น.
111
1096240187
96010153
240187
บ้านลาเมาะฮีเล
BANLAMOHHELAY
นางมัสกะ มละมีเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ลาเมาะใน
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ิbanlamohilay_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
073-551939
2507
48
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
159
9
27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:28:50 น.
112
1096240205
96010154
240205
บ้านสะแนะ
bansanae
นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 1 สะแนะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banasa@hotmail.com
http://202.143.157.3/sa
?????
073-551941
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
9
27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:48:24 น.
113
1096240202
96010155
240202
บ้านสุเป๊ะ
Bansupat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 2 สุเป๊ะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Bansupet@thaimail.com
เรียง
073-551974
073551942
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
141
9
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:07:46 น.
114
1096240204
96010156
240204
บ้านซือเลาะ
Banseloh
นายสมาน ยีมะยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพัฒนา
หมู่ 4 ซือเลาะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Banseloh@hotmail.co.th
-
เรียง
073551943
-
2502
70
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
169
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 10:48:49 น.
115
1096240191
96010157
240191
บ้านลูโบะบูโละ
Banlubobuloh
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุวารี สามัคคี
หมู่ 3 ลูโบะบูโละ
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ban_lubo@hotmail.com
thai-school.net/banlubobuloh
สามัคคี
073-551930
073-551930
2501
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
245
9
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:26:44 น.
116
1096240185
96010158
240185
บ้านอีนอ
Ban enor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มลาโละ 2010
หมู่ 3 อีนอ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
e-nor@windowslive.com
http://nara1.org/banenor
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
-
-
16 สิงหาคม 2501
38
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
165
9
20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:59:44 น.
117
1096240184
96010159
240184
บ้านกูยิ
BANKUYI
นายจรัญ เหล็มเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลาโละ 2010
หมู่ 4 อูยิ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
kuyiruso2557@gmail.com
http://nara1.no-ip.info
ลาโละ
073-578124
-
01/10/2502
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
321
10
21 เมษายน 2558 เวลา 12:39:18 น.
118
1096240181
96010160
240181
บ้านบริจ๊ะ
Ban Bricha
นายอับดุลเลาะ สะลิมิง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาโละ 2010
หมู่ 7 บริจ๊ะ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ลาโละ
073-578049
2477
35
12.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
152
12
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:23:12 น.
119
1096240183
96010161
240183
บ้านบือแรง
Buerang
นายอุสมาน มานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
TOT
หมู่ 1 บ้านบือแรง
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ลาโละ
073-578035
16 สิงหาคม 2501
32
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
9
29 มิถุนายน 2558 เวลา 10:40:07 น.
120
1096240182
96010162
240182
ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
chumchon samphan banlaloh
นายมงคล ชมติวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลาโละ 2010
หมู่ 5 ลาโละ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
http://nara1.no-ip.info
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
073-578074
-
16/08/2501
34
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
241
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:47:04 น.
121
1096240189
96010163
240189
บ้านมะนังปันยัง
manangpanyang
นายการันต์ วาแมยีซา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านมะนังปันยัง
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
krumata@thaimail.com
http://nara.1.no-ip.inf
???????
073-551931
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
232
12
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:53:09 น.
122
1096240203
96010164
240203
บ้านบาโงปูโละ
ิBANGOPULOH
นายมะยีดิง จารง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เรียง
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bangopuloh@hotmail.com
เรียง
073-551933
1 พฤษภาคม 2481
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
395
13
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:27:56 น.
123
1096240192
96010165
240192
บ้านละหาน
BANLAHAN
นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุวารี-สามัคคี
หมู่ 5 ละหาน
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
-
???????
073-551689
-
2500
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
209
9
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:59:38 น.
124
1096240172
96010166
240172
บ้านดือแย
Duryan
นายอับดุลฮากิม เมาะบูลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
นพเก้า
หมู่ 4 ดือแย
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
duryan.school@gmail.com
-
สาวอ
073-551940
-
พ.ศ.2502
70
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:12:15 น.
125
1096240169
96010167
240169
บ้านสาวอ
Bansawo school
นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นพเก้า
หมู่ 6 สาวอ
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Bansawo@hotmail.com
-
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสาวอ
073-571302
-
01/01/2496
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
99
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:10:13 น.
126
1096240171
96010168
240171
บ้านจือแร
Jerae
นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป. นธ. 1
หมู่ 3 จือแร
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
sai @ yahoo.go.th
http://nara1.no-ip.info
-
1980
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
171
9
05 มีนาคม 2561 เวลา 10:19:36 น.
127
1096240170
96010169
240170
บ้านมือและห์
Ban Muelaeh
นายไซนุงอาบีดิง ตาเละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 มือและห์
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
สาวอ
073-572284
พ.ศ.2484
56
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
158
9
01 มีนาคม 2561 เวลา 13:19:13 น.
128
1096240190
96010170
240190
บ้านตายา
Bantaya
นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุวารี-สามัคคี
หมู่ 7 ตาเปาะ
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bantaya2556@gmail.com
-
สุวารี
073551944
-
2500
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
233
9
04 มีนาคม 2561 เวลา 12:40:12 น.
129
1096240193
96010171
240193
บ้านยือลาแป
BANYUELAPAE
นายบลยา ไหรเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยือลาแป
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
uhp@thaimail.com
www.yuelapae.naraed1.org
สุวารี
073551932
-
2500
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
378
12
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:07:00 น.
130
1096240188
96010172
240188
บ้านดือแยหะยี
Deyeahayee
นายฮาซัน กาเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 ปอเนาะ
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
-
สุวารี
073-570373
-
2550
58
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
201
9
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:49:31 น.
131
1096240195
96010173
240195
บ้านบือเล็งใต้
belengtai
นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุวารี-สามัคคี
หมู่ 4 บือเล็งใต้
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
สุวารี
16 พฤษภาคม 2531
36
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
126
9
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:49:15 น.
132
1096240285
96010174
240285
ประชาวิทยรังสรรค์
Prachawitthayarangsan
นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีมัสยา
หมู่ 1 กาหลง
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
-
-
?????????????????
073-551935
073-551935
2515
80
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
198
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:02:41 น.
133
1096240286
96010175
240286
บ้านป่าไผ่
banpapai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าไผ่
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
papai.n1@hotmail.co.th
http://?nara1.no-ip.inf
กาหลง
073551804
073551804
2515
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
100
8
06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:45:40 น.
134
1096240289
96010176
240289
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
keereerachrangsarid
นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มศรีมัสยา
หมู่ 4 ประชานิมิตร
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
-
-
กาหลง
-
-
6 สิงหาคม 2543
89
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
15 มิถุนายน 2559 เวลา 13:32:54 น.
135
1096240294
96010177
240294
บ้านลาเวง
banlawaeng
นายมะพอลี ปะดอ
ประถมศึกษา
คีรีสาคร
หมู่ 3 ลาเวง
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
banlaweng@thaimail.com
-
เชิงคีรี
-
-
16 ส.คง 2501
60
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
225
8
18 มกราคม 2561 เวลา 10:50:45 น.
136
1096240295
96010178
240295
บ้านตามุง
Tamung
นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มคีรีสาคร
หมู่ 2 บ้านตามุง
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
bantamung142@gmail.com
http://school.obec.go.t
เชิงคีรี
073-709872
-
18/05/2501
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
141
9
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:36:46 น.
137
1096240296
96010179
240296
สว่างวัฒนา
Sawangwattana
นางมัญจนา หมู่เก็ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีสาคร
หมู่ 1 กะดี
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
sawangwattana2510@gmail.com
http://nara1.no-ip.info
เชิงคีรี
073-644276
10 กุมภาพันธ์ 2510
47
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
123
9
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:18:01 น.
138
1096240297
96010180
240297
บ้านดาฮง
Bandahong School
นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีสาคร
หมู่ 4 บ้านดาฮง
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.เชิงคีรี
084-7504433
60
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
177
8
24 มิถุนายน 2559 เวลา 10:41:51 น.
139
1096240284
96010181
240284
บ้านสาคร
Bansakhorn
นายจาการียา เปาะเตะเตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีสัมพันธ์
หมู่ 5 ไอร์เจี๊ยะ
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.ซากอ
073-570299
2510
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
270
8
29 มิถุนายน 2559 เวลา 11:39:14 น.
140
1096240282
96010182
240282
บ้านกลูบี
Kalube
นายมงคล พรมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีสาคร
หมู่ 4 กลูบี
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
kalube@thaimail.com
http://nara1.no-ip.info
เทศบาลตำบลศรีสาคร
073-561411
073561257
-
62
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
462
19
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:56:17 น.
141
1096240283
96010183
240283
ชุมชนบ้านซากอ
chumchonbansako
นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บีโล๊ะ
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
sgschool.nara1@gmail.com
www.sknara1.com
?????????????????
073-561142
073561142
65
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
42
515
21
06 มีนาคม 2561 เวลา 14:50:59 น.
142
1096240293
96010184
240293
บ้านตะมะยูง
tamayung
นางดารณี นิโซะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะมะยูง
หมู่ 2 ตะมะยูง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
???????
073-644024
2500
50
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
104
8
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:49:22 น.
143
1096240298
96010185
240298
สามัคคีวิทยา
SAMAKKEEWITYA
นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มตะมะยูง
หมู่ 5 จือแรง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.ตะมะยูง
073-550066
1 กันยายน 2529
64
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
86
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:35:04 น.
144
1096240290
96010186
240290
บ้านตอหลัง
Tolang
นางสาวอารีนี อาแซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตอหลัง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
tolang@chaiyo.com
ตะมะยูง
พ.ศ.2498
65
9.20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
9
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:32:11 น.
145
1096240291
96010187
240291
บ้านบือแนนากอ
BANBUENAENAKOR
นายซากัรตา สาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตะมะยูง
หมู่ 6 บือแนนากอ
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
bnnk149@gmail.com
http: //www.nara1.no-ip
ตะมะยูง
-
-
2 ตุลาคม 2502
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
19 สิงหาคม 2560 เวลา 17:57:00 น.
146
1096240292
96010188
240292
บ้านลูโบ๊ะบาตู
BANLUBOHBATU
นายมาหะมะ มะฆา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะมะยูง
หมู่ 4 ลูโบ๊ะบาตู
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
lobohbatu147@gmail.com
ตะมะยูง
073644240
2500
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
87
9
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:57:07 น.
147
1096240287
96010189
240287
บ้านไอร์แยง
aiyangschool
นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีมัสยา
หมู่ 3 ไอร์แยง
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
rosida2515@gmail.com
ศรีสาคร
073-570386
2519
78
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
239
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 12:12:26 น.
148
1096240288
96010190
240288
บ้านปาหนัน
Banpanan
นายอาณัติ ยีมะยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีมัสยา
หมู่ 4 ปาแน
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
panan_48@yahoo.com
http://nara.no-ip.info/
???????
-
-
17/5/2525
74
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
436
16
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:27:29 น.
149
1096240281
96010191
240281
บ้านคอลอกาเว
KORLORGAWAY
นายสุไลหมาน ใบสาเม๊าะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีมัสยา
หมู่ 1 คอลอกาเว
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
-
-
เทศบาลตำบลศรีสาคร
073-561076
073561076
21 มีนาคม 2498
58
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
77
1,291
38
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:33:09 น.