ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดราชโอรส

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ตำบลจอมทอง,บางขุนเทียน,บางค้อ,บางมด อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3
ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4
ตำบลตลาดพลู,บางยี่เรือ,บุคคโล,วัดกัลยาณ์,สำเหร่,หิรัญรูจี,ดาวคะนอง อำเภอธนบุรี
5
ตำบลปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00