ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
3
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
7
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
77
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00