ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
6
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
10
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
5
ต. ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
7
ต. ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00