ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านศาลาพัน ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
5
บ้านหนองจอก ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
6
บ้านพร้าว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00