ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง .จ.ปทุมธานี (ทุกหมู่)

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ทุกหมูู่่

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ยกเว้นหมู่ 1-6 )

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00