ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
5
บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
6
บ้านวัดธรรมาราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
7
บ้านวัดกษัตรา ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
8
บ้านราชพลี ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
9
บ้านวัดลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00