ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดนางคุ่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,3
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4,5
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7,8
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00