ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดมเหยงค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกุฎีกรุ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
6
บ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
7
บ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
5
บ้านหัวคุ้งลาว ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
6
บ้านไร่ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00