ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
พุทเลา ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
บ้านแมน ต.พุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5
บางแพ่ง ต.พุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6
ต.พุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1,2
บ้านแมน ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00