ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดผดุงธรรม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านซ่อง ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
2
บ้านใหม่ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
3
บ้านระเขน ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00