ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00