ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดลาดทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,4
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5
ตำบลลำไทร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00