ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านหีบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
บ้านหีบ บ้านวังโพธิ์ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลองยายต้อย บ้านลาดสาลี บ้านตลาด ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00