ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ละมุใหม่ ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
บ้านละมุเก่า ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00