ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดจำปา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านท้ายคุ้ง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10
บ้านอ้อย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
บ้านชายเคือง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11
บ้านคลองชนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12
บ้านชายสิงห์เหนือ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13
บ้านชายสิงห์ใต้ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00