ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านช้าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านขวิดใต้ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
4
บ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
5
บ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
6
บ้านกลาง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
7
บ้านลำตาเสา ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00