ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าแค

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3,4
บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5,6
บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00