ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านป่ากระเบา ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
4
บ้านเขาเตียน ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
10
บ้านเขาป่าหญ้า ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00