ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หนองบัวหิ่ง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
2
บ้านหัวสระ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
3
บ้านใหม่ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
4
บ้านใหม่ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
5
บ้านหนองผักแว่น-บ้านกลาง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
6
บ้านเก่า ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
7
บ้านเก่า ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
8
หนองบัวหิ่ง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00