ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านป่าสักพัฒนา ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
2
บ้านมะกอกหวาน ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
3
บ้านโคกล้อพัฒนา ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล ลพบุีรี
1
บ้านชัยบาดาลพัฒนา ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
4
บ้านถนนโค้ง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล ลพบุีรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00