ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
แหลมศักดิ์,บางมะยม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี
3
บางมะยม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี
4
คุ้งเทโพ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี
2
บางมะยม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี
9
ช้างทะลุ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00