ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
3
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
4
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
5
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
5
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
6
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
7
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
8
ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
9
บ้านเชียงงา ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
10
บ้านหอมแก้ว ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00