ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองประดู่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
2
ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
4
ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
6
ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00